Implanteerbare hersenchip die grens van het bovennatuurlijke doorbreekt klaar voor gebruik?

Wat zijn dit eigenlijk voor entiteiten?

—————————————————————————————————————————————–

Wetenschappers maakten al 13 jaar geleden met elektronica onzichtbare wezens zoals ‘grey aliens’ zichtbaar – ‘Buitenaardse scenario bedacht als dekmantel voor duistere projecten’

—————————————————————————————————————————————–

De constatering in onze vorige ’techno-dimensionale spirituele oorlog’ update (‘De eerste generatie technologisch verbeterde mensen loopt binnenkort op straat‘) dat de vermenging van technologie met menselijke lichamen die ‘cyborgs’ (CYBernetische ORGanismen) van ons zal maken al binnen enkele jaren ver in onze maatschappij zal zijn opgerukt, was voor velen nog maar nauwelijks te bevatten. In Pittsburgh werken laboranten van ’s werelds grootste chipfabrikant Intel echter al minstens 12 jaar aan breinchips waarmee we met onze gedachten al onze elektronische apparaten kunnen besturen. Het grote gevaar hiervan is dat het óók andersom mogelijk zal zijn.

Als u van mening bent dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, vergist u zich zeer. Al in 2009 werd aan het Instituut voor Geluid- en Vibratie Onderzoek van de Universeit van Southampton een geslaagd experiment uitgevoerd waarbij iemand met enkel zijn gedachten op afstand een boodschap dicteerde en deze – eveneens op afstand – via het internet verzond naar iemand anders, die deze boodschap via elektronica rechtstreeks in zijn hersenen te ‘horen’ kreeg. Met andere woorden: rechtstreekse en draadloze communicatie van brein tot brein was 13 jaar geleden al mogelijk.

Ook ontwikkelaars bij de autofabrikant Toyota en aan de Universiteit van Utah werken al sinds het eerste decennium van deze eeuw aan breinchips waarmee we niet alleen kunnen ontvangen en uitzenden, maar die ook gekoppeld kunnen worden aan één wereldwijd netwerk, wat we nu samenvattend het Metaverse kunnen noemen. Stelt u zich voor dat u over enkele jaren uw berichtjes op social media niet meer hoeft in te typen, maar rechtstreeks met uw gedachten naar uw familie en vrienden kunt versturen, en dat u hun berichten op ieder moment van de dag direct in uw hersenen gedownload kunt krijgen.

De grens met het bovennatuurlijke is bereikt – en overschreden

Researchers in diverse technische laboratoria zijn overigens al vele jaren bezig met de volgende stap die de technologie om mensen aan te passen tot op – en zelfs over – de grens van het bovennatuurlijke brengen. Het klinkt onvoorstelbaar, maar DARPA, de technologische ontwikkeltak van het Pentagon, onderzoekt of onze hersenen door middel van implanteerbare (of injecteerbare) nanochips zó te ‘verbeteren’ zijn, dat telekinese (psychokinese) mogelijk wordt gemaakt: het enkel door middel van ‘gedachtekracht’ bewegen of manipuleren van fysieke materie (zoals voorwerpen).

Het echte gevaar schuilt hierin dat deze ‘intelligente brein-machines’ het mogelijk maken om tot nu toe onzichtbare realiteiten en ‘werelden’ of dimensies te betreden. Bij het eerder genoemde experiment aan de Universiteit van Southampton ontdekte wetenschapper Vic Tandy dat met behulp van luchttrillingen van 19 Hz onder bepaalde omstandigheden ‘spoken’ tevoorschijn kunnen worden geroepen. Door middel van deze methode wist Tandy zelfs een ‘grey alien’ te manifesteren. Zijn bizarre ontdekkingen werden dan ook onder de – inmiddels wereldwijde bekende – titel ‘Ghost in The Machine’ (‘Geest in de machine’) gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift van de in 1882 opgerichte Britse Society for Psychical Research. (Tussen 2014 en 2020 gaf de SPR het magazine ‘Paranormal Review‘ uit, dat in 2021 werd omgedoopt tot ‘The Magazine of the SPR’.)

Tandy was overigens niet de eerste die dit ontdekte. Olaf Blanke, neuroloog aan het Brain Mind Institute in het Zwitserse Lausanne, onderzocht in 2006 met een team de oorzaak van epileptische aanvallen bij een jonge vrouw. Nadat ze door middel van in haar brein geïmplanteerde elektrodes elektriciteit door haar hersenen lieten gaan, maakte de vrouw plotseling melding van de aanwezigheid van een ‘schaduw wezen’ bij haar, dat haar lichaamshouding begon te imiteren. Deze ‘entiteit’ probeerde zelfs een testkaart af te pakken toen de wetenschappers even later een taaltest met haar deden.

Permanent contact met de spirituele wereld?

Zowel Vic Tandy als Olaf Blanke interpreteerden deze voorvallen als een mysterieuze, nog onontdekte functie van het menselijk brein. Maar wat nu als ze ‘per ongeluk’ met hun nieuwe technologieën de poort naar andere, voor de mens tot nu toe onzichtbare dimensies hebben opengezet – misschien wel de ‘geestelijke’ of ‘spirituele’ wereld die normaal gesproken niet zichtbaar is voor onze zintuigen? Waren Tandy’s ‘geest’ en Blankes ‘schaduw wezen’ in werkelijkheid onafhankelijke, in deze ‘spirituele’ dimensies levende entiteiten?

Als dat zo is, dan zijn de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van nano-breinchips zeer verontrustend te noemen, omdat met deze technologie mogelijk permanent contact tussen de mens en de spirituele dimensies mogelijk zal worden gemaakt. Hoe onvoorstelbaar dit ook klinkt, in 1996 maakte Charles Ostman hier op de 13de Europese Bijeenkomst voor Cybernetics & Systems Research aan de Universiteit van Wenen reeds gewag van:

‘Met het overschrijden van deze drempel van de ontwikkeling van de steeds uitgesprokener en onomkeerbaarder wordende symbiose tussen de mens en het Internet beginnen we communicatievormen te ontwikkelen die van nature zeer ‘niet menselijk’ zijn, maar die wel ‘socio-operatieve’ normen van de nabije toekomst zijn. Onze collectieve ontwikkeling en inzet van complexe metasystemen van kunstmatige entiteiten en synthetische levensvormen – en hun acceptatie als zijnde integrale onderdelen van de ‘culturele norm’ van de nabije toekomst – gaat hieraan vooraf en zal ons in staat stellen om effectieve communicatie tot stand te brengen met een collectie van ontelbare ‘levensvormen’ en entiteiten (zowel synthetisch als ‘echt’), die als ’tussenpersonen’ in dit proces zullen gaan functioneren.’

Misschien wordt het voor sommigen nu makkelijker voorstelbaar dat deze mensveranderende technologieën, waarbij niet alleen machines aan en in de mens worden gekoppeld, maar ook ons DNA wordt vermengd met dat van andere (synthetische of natuurlijke) wezens, in de nabije toekomst door een (nog) onzichtbare kwaadaardige (al dan niet spirituele) macht kunnen worden gebruikt om door het manipuleren en ‘besturen’ van mensen rechtstreeks invloed uit te oefenen op deze wereld en het verloop van de geschiedenis. De technologie om andermans gedachten te kunnen ontvangen én om een blik te kunnen werpen in de spirituele dimensie bestaat immers al, en lijkt binnen nu en 10 jaar massaal te zullen worden uitgerold.

‘Beschermengelen’

En geldt dat mogelijk ook voor entiteiten die vroeger werden aangeduid als ‘beschermengelen’? In dit verband staat in Handelingen 12 een opmerkelijk voorval. Nadat Petrus door een engel is bevrijd uit de gevangenis, gaat hij naar het huis van Maria (de moeder van Johannes), waar velen op dat moment vergaderd zijn in gebed. Aanvankelijk gelooft niemand dat het Petrus zelf is, en wordt gezegd: ‘het is zijn engel’. Hieruit blijkt dat in die tijd schijnbaar aangenomen werd dat je ‘beschermengel’ hetzelfde uiterlijk had. Het zou daarom ook heel goed ook om een onafhankelijk functionerend (ziels)deel van jezelf kunnen gaan, verblijvend in een andere dimensie (van zowel plaats als tijd).

Strijd om lichaam, ziel én geest is losgebarsten

Mensen die begrijpen dat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest, en daarnaast enig inzicht hebben gekregen in deze spirituele wereld, zullen onmiddellijk beseffen wat een enorme, alles beslissende strijd er is losgebarsten, niet alleen om het bezit van ons lichaam, maar ook dat van onze gedachten en zelfs van onze ziel en geest.

‘Er bestaat in ons leven geen enkel conflict dat alleen maar geestelijk is, omdat onze geest nooit (permanent) gescheiden is van ons lichaam,’ schreef Robert Jeffress in zijn boek ‘The Divine Defense’. ‘Op dezelfde wijze is geen enkel probleem in ons leven enkel psychologisch of enkel lichamelijk, omdat onze geest, samen met Gods Geest (het Licht) in ons en de demonische geesten om ons heen, eveneens voortdurend aanwezig is.’

Om die reden kan het veranderen, aanpassen en stimuleren van onze fysieke lichamen, inclusief onze hersenen, niet los worden gekoppeld van de toestand van onze geest, ons bewustzijn. Breinchips en andere transhumane technologieën vormen daarom niet alleen een bedreiging voor onze individualiteit en vrije wil – omdat, zoals gezegd, door middel van rechtstreekse communicatie met onze hersenen ons van buitenaf ook  gedachten en gedragingen ingeprent en opgelegd kunnen worden – maar ook voor onze geest. Iedere kwade daad begint immers in onze gedachten. De strijd wordt in ons bewustzijn gewonnen of verloren. Geen leugen, bedrog, diefstal, overspel of moord begint ooit op een andere manier. Met onze vrije wil kiezen we vervolgens of wij toegeven aan deze gedachten, of ze juist afwijzen en weerstaan.

Maar als bepaalde – aardse en/of spirituele – machten ons met behulp van moderne nanotechnologie kunnen dwingen tot kwaadaardige gedachten en handelingen, is daarom ook onze geest en dus ons bewustzijn in gevaar. Misschien dat in het bijbelboek Openbaring juist om die reden ernstig gewaarschuwd wordt om in deze eindtijd onder geen beding het ’teken van het Beest’ – dat volgens velen (deels) een geïmplanteerde en/of geïnjecteerde (nano)chip zal zijn – aan te nemen, omdat iedereen die dit doet permanent onder de macht van het kwaad komt te staan en daardoor reddeloos verloren is.

Door Satan aangestuurde transhumane ‘666’ mens

De openlijke aankondigen van de infame World Economic Forum leider Klaus Schwab dat iedereen al binnen enkele jaren ‘gebreinchipt’ zal zijn, tonen onmiskenbaar aan dat deze met de grootst mogelijke drang opgelegde ‘keuze’ om je als ‘666 mens’ onomkeerbaar met het systeem van ‘het Beest’ te laten integreren misschien wel eens veel dichterbij kan zijn dan de meesten van ons nog maar een paar jaar geleden hadden kunnen vermoeden.

 

Xander

 

Zie ook o.a.:

13-06: De eerste generatie technologisch verbeterde mensen loopt binnenkort op straat 
12-06: Software engineer Google waarschuwt dat A.I. van bedrijf bewustzijn en gevoelens heeft
04-06: Nederlands TNO team dingt mee naar miljoenenprijs voor ontwikkelen eerste werkende avatar
24-05: Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’ 
19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten 
01-05: Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn
21-03: Researchers: Constructie kosmische Dyson Sphere kan mensen terugbrengen uit de dood ( / ‘Internet of Body’s’ eerste stap naar integratie met het in opbouw zijnde wereldomspannende A.I/5G systeem)
20-02: Nieuw WEF rapport kondigt bijna letterlijk digitaal ’teken van het Beest’ systeem aan

2021:

07-01: ‘Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA

2020:

21-12:  Ruim 11 jaar geleden beschreven we het scenario dat nu wordt uitgevoerd)
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
06-08: Elon Musks hersenchip die mens aan computers koppelt en emoties controleert bijna klaar (Chip moet mensen al over 5 tot 10 jaar laten samensmelten met A.I. (kunstmatige intelligenties))