Dramatische afname geboorten in Duitsland, Groot Brittannië, Taiwan en andere vaccinatielanden

—————————————————————————————————————————————–

Ongevaccineerde vrouwen lijken ook langdurig te worden getroffen door ‘shedding’ verschijnsel – Alarm in Australië over explosieve toename geboren baby’s zonder immuniteit tegen luchtwegvirussen

—————————————————————————————————————————————–

11.50 – In het eerste kwartaal van 2022 is er in Duitsland een ‘onverklaarbare’ dramatische afname van het aantal geboorten geconstateerd. De daling van maar liefst 13% kan feitelijk maar één oorzaak hebben, en dat is dat zo’n 9 maanden eerder de Covid-19 injecties, waarvan onafhankelijke experts al waarschuwden voor de gevolgen voor de vruchtbaarheid, goed op stoom kwamen. Maar aangezien deze ‘vaccins’ heilig en onaantastbaar zijn verklaard, gooit de overheid het erop dat de mensen simpelweg geen kinderen meer willen hebben.

‘Met de Covid-19 inentingen, die in het voorjaar van 2021 bijna uitsluitend aan oudere mensen werd aangeboden, bestaat geen verband,’ beweert het Statistisches Bundesamt. ‘Aan de andere kant was er een aanzienlijke toename van geboorten in 2021, met veel ouders die zich hun kinderwens reeds hebben gerealiseerd. Er is geen verband met de Covid 19 vaccinaties.’

Of de Covid mRNA genmanipulatie injecties 9 maanden eerder inderdaad alleen aan ouderen werden verstrekt valt makkelijk na te gaan bij Our World in Data. Maar wat blijkt? Vreemd genoeg blijkt Duitsland, dat in de EU voorop liep met het gedrongen vaccineren van de bevolking, uit deze statistiek te zijn gehaald. Buurland België, dat ongeveer gelijk opging, staat er echter nog wel in. Uit de Belgische statistiek blijkt dat 18 tot 49 jarigen wel degelijk al een fors aandeel (tot 30%) in het aantal geprikten hadden.

Groot Brittannië, Zwitserland, Taiwan

Elders is dezelfde zorgwekkende afname in het aantal geboorten te zien. In Groot Brittannië daalde het aantal geboorten tussen februari 2021 en februari 2022 met 10%. De afname is direct te koppelen aan het stijgende aantal vrouwen dat zich tegen Covid heeft laten injecteren: in februari 2021 was nog 99,5% van de vrouwen die een kind baarden ongevaccineerd; een jaar later bedroeg dat percentage nog maar 33,7%.

Ook de Zwitserse statistieken vertonen in het eerste kwartaal van 2022 een forse daling van het geboortecijfer:

In Taiwan is de daling nog schokkender: in mei 2022 werden er maar liefst 23,24% minder baby’s geboren dan een jaar eerder. Net zo schokkend is de stijging van het aantal sterfgevallen met 15,23% in dezelfde periode.

Ongevaccineerde vrouwen getroffen door ‘shedding’

In veel commentaren kwamen een aanverwante verontrustende trend tegen die we niet alleen op tal van andere sites, maar ook van diverse directe contacten hebben gehoord: niet alleen gevaccineerde, maar ook grote aantallen ongevaccineerde vrouwen hebben last gekregen van een verstoorde of zelfs geheel gestopte menstruatiecyclus.

Dit lijkt sterk te wijzen op het ook op deze site al vaker besproken ‘shedding’ verschijnsel, dat in onder meer documenten van Pfizer is bevestigd: gevaccineerden zweten en ademen bepaalde vaxdeeltjes uit die ook in het lichaam van ongevaccineerden terechtkomen en daar hun schadelijke werk beginnen te doen.

Afname vruchtbaarheid mogelijk niet tijdelijk?

Uit een Israëlische studie bleek eerder deze maand dat de mRNA injecties ook een ’tijdelijk’ genoemde impact hebben op de mannelijke vruchtbaarheid, te weten een totale afname van -15,4% in de concentratie van sperma. Na de 150 dagen grens (dus bijna een half jaar) daalt deze concentratie nog verder, en herstelt de met -22,1% ingestorte beweeglijkheid van sperma slechts zeer lichtjes naar -19,4%.

Aangezien de waardes ook na 6 maanden niet of nauwelijks zijn verbeterd, kan afgevraagd worden in hoeverre deze forse teruggang in de kwaliteit van sperma inderdaad slechts ’tijdelijk’ is, zoals wordt beweerd. Vanzelfsprekend kan dezelfde vraag gesteld worden bij de aangetaste vruchtbaarheid van vrouwen, zeker als bedacht wordt dat het boosteren ondertussen gewoon doorgaat, en ook ongevaccineerden via ‘shedding’ constant aan nieuwe vaxdeeltjes zullen worden blootgesteld.

In ons artikel ‘Vaxxers shedden grafeenoxide en beschadigen bloed en gezondheid ongevaccineerden‘ (15 april 2022) kunt u foto’s bekijken waaruit volgens dr. Philippe van Welbergen, medisch directeur van Biomedical Clinics, zonneklaar blijkt dat er ‘shedding’ van gevaarlijke vaxdeeltjes plaatsvindt, en ook de gezondheid van ongevaccineerden kan worden aangetast. Uit dit artikel:

Een frequent gemelde bijwerking van de Covid mRNA injecties bij vrouwen en meisjes is een onregelmatige of anderszins verstoorde menstruatie. Duizenden vrouwen hebben inmiddels een miskraam gehad, en er zijn ook al enkele pasgeboren baby’s overleden.

Honderden ongevaccineerde vrouwen hebben verklaringen opgesteld waarin ze zeggen dat ze dezelfde symptomen en miskramen hebben gehad door enkel contact te hebben met gevaccineerden. In nota bene een document van Pfizer wordt bevestigd dat deze ernstige gevolgen wel degelijk het gevolg kunnen zijn van vaccin-shedding.

Al op 11 januari 2021 waarschuwde we in ons artikel ‘mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken‘ dat het ‘niet ondenkbaar is dat het veel moeilijker wordt om zwanger te worden’ als de ‘vaccinaties’, die toen nog maar amper waren begonnen, zouden worden doorgezet. Een duidelijk teken aan de wand was dat zwangeren en vrouwen die zwanger wilden worden dringend geadviseerd werd geen Covid vaccin te nemen. Zie ook ons artikel van 4 december: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’.

Steeds meer pandemie baby’s zonder immuniteit geboren

Steeds meer baby’s die nog wel worden geboren blijken grote gezondheidsproblemen te hebben. Britse media berichtten gisteren dat er in Australië alarm is geslagen vanwege het enorm stijgende aantal kinderen dat zonder immuniteit tegen luchtwegvirussen wordt geboren, en vervolgens op de IC moet worden opgenomen. In de staat New South Wales explodeerde het aantal baby’s dat ernstig ziek werd vanwege het bekende RSV virus in slechts drie weken tijd van 355 per week naar 3775 per week.

Volgens artsen is de immuniteit van steeds meer baby’s en jonge kinderen niet (goed) ontwikkeld omdat ze niet eerder in aanraking zijn gekomen met influenza, RSV en Covid. ‘De kinderen werden geboren en groot gebracht terwijl er naast Covid-19 virtueel geen andere virussen in Australië circuleerden,’ zo wordt geclaimd.

Hoogstwaarschijnlijk is er echter iets anders aan de hand, zoals eerder uit internationale – en ook de Nederlandse – statistieken over 2020 bleek. Het aantal aan Covid toegeschreven slachtoffers rees in dat jaar de pan uit, maar het aantal griepgevallen daalde spectaculair met wel 95% tot het laagste aantal in 130 jaar. Per saldo bleken er in dat jaar geen procentje meer slachtoffers van luchtwegvirussen te zijn gevallen. Onafhankelijke experts wezen erop dat het wetenschappelijk zeer onwaarschijnlijk was dat de griep plotseling een jaartje ‘vakantie’ had genomen, en het er daarom veel van weg had dat Covid-19 een nieuw stickertje voor min of meer dezelfde ziekte was.

De vraag waarom de bevolking zo zou zijn misleid, kan inmiddels door iedereen worden beantwoord: om de angst voor Covid-19 er flink in te houden, en zoveel mogelijk mensen ertoe te bewegen zich te laten inenten en boosteren met mRNA genmanipulatie injecties, die officieel alleen al in de EU aan zo’n 46.000 mensen het leven hebben gekost (cijfers EudraVigilance, waar volgens studies slechts 5% van de werkelijke aantallen in terechtkomen), en zo’n 4 miljoen mensen gezondheidsschade heeft toegebracht, waarvan bijna de helft (zeer) ernstig en/of permanent.

 

Xander

Zie ook o.a.:

08-06: Sudden Adult Death Syndrome nieuw medisch excuus voor enorm aantal jongere vax slachtoffers
30-04: Gevierde gynaecoloog luidt noodklok over Covid vaccins: ‘Wat ik de laatste 2 jaar bij zwangeren heb gezien is onvoorstelbaar’ ( / Artsen en verplegers hebben zwijgplicht opgelegd gekregen over zeer ernstige gevolgen voor moeders en ongeboren kinderen – ‘Lipide nanodeeltjes in Covid vaccins dringen door alle door God gemaakte barrières in het menselijk lichaam’)
28-04: Belangrijkste medische vakblad slaat alarm over veiligheid boostershots en waarschuwt voor verzwakt immuunsysteem
27-04: Doctors for Covid Ethics: De vaccins veranderen brein, hersenen, persoonlijkheid en menselijkheid
26-04: ‘Denemarken schort vaccineren op’; Oogproblemen vaxxers vermoedelijk door hersenbloeding
15-04: Vaxxers shedden grafeenoxide en beschadigen bloed en gezondheid ongevaccineerden’ ( / Pfizer document erkende al vorig jaar bestaan ‘Covid vaccin shedding’ dat via huid-op-huid contact en het ‘inademen van dezelfde lucht’ leidt tot verstoring menstruatie en zelfs miskramen)
17-01: European Medicines Agency erkent dat boostershots immuunsysteem verzwakken