Israël bouwt nieuwe luchthaven terminal en ondergrondse HSL naar Klaagmuur voor bezoekers toekomstige Derde Tempel

Het plan van mensen, niet van God: een Derde Tempel in Jeruzalem.

—————————————————————————————————————————————–

600 Levieten oefenen om dienst te kunnen doen in nieuw te bouwen Tempel – ‘Beëindigen conflict met Palestijnen maakt weg vrij voor ‘Gebedshuis voor alle Volken”

—————————————————————————————————————————————–

Op de achtergrond van de heftige wereldgebeurtenissen, zoals de snel om zich heen grijpende energie- en voedselcrisis en de beangstigende dreiging van het uitbreken van de Derde Wereldoorlog, wordt er druk doorgewerkt aan wat er volgens de machtselite uit de as van die geplande laatste wereldbrand moet verrijzen: een letterlijk ‘1000 jarig vrederijk’, zoals volgens veel uitleggers in het apocalyptische boek Openbaring wordt omschreven. Deze immense misleiding van de gehele mensheid zal worden gecentreerd rond een herbouwde Joodse Tempel, die op de Tempelberg in Jeruzalem moet verrijzen. Om het enorme aantal bezoekers uit de hele wereld te kunnen verwerken is Israël bezig met de bouw van een nieuwe luchthaventerminal, en zijn er vergevorderde plannen om de HSL Tel-Aviv – Jeruzalem tot pal onder de Tempelberg door te trekken.

In 2023 moet op Ben Gurion International Airport (Tel Aviv) een nieuwe terminal worden geopend die het passagiers in staat stelt om vanuit het buitenland op digitale wijze snel en eenvoudig hun aankomst en vertrek te regelen. Tevens bestaat al jaren het plan om de hoge snelheidslijn via een circa 3 kilometer lange tunnel naar het centrum van Jeruzalem te verlengen, zodat er een directe verbinding ontstaat tussen de luchthaven en de Klaagmuur. Ook het bestaande lightrail systeem gaat mogelijk worden uitgebreid tot aan de toekomstige Derde Tempel.

Station vernoemd naar Trump?

Toenmalig minister van Transport Yisrael Katz stelde voor om het toekomstige ondergrondse eindstation de vernoemen naar oud-president Donald Trump, onder wiens bewind de baanbrekende Abraham Vredesakkoorden werden gesloten, en die de Amerikaanse ambassade liet verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem, waarmee de VS de status van Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkende.

De Palestijnse Autoriteit is fel tegenstander van de plannen, omdat die al decennia Oost Jeruzalem opeist als toekomstige hoofdstad van een eigen staat. De Palestijnen ontkennen tevens dat de eerste twee tempels ooit hebben bestaan, omdat ze anders hun volledig uit de duim gezogen ‘historische’ claim op de stad zouden moeten opgeven.

Messias

De Derde Tempel wordt aangekondigd als een ‘Gebedshuis voor alle Volken’. Volgens rabbi Yekutiel Fish ‘maakt Hashem (‘de Naam’ = God) de weg vrij zodat pelgrims bij de Tempel kunnen komen. In praktisch opzicht is een trein het beste middel, omdat die veel meer mensen kan vervoeren zonder het gevaar van files.’

De eventuele bouw van de Derde Tempel wordt door zowel Joden als christenen direct gekoppeld aan de komst van een messias figuur. Volgens Joden zal deze messias hun lang beloofde ‘verlosser’ zijn die vanuit Jeruzalem over de wereld zal heersen; volgens veel christenen zal deze persoon juist de ‘antichrist’ zijn die na enige jaren zou worden verslagen door de fysieke terugkeer van de echte messias Jezus Christus.

600 Levieten oefenen op muzikale begeleiding tempeldienst

Afgelopen donderdagavond oefenden 600 Joodse mannen van de stam Levi op de trappen die naar de Klaagmuur leiden op het muzikaal begeleiden van de priesterlijke diensten in de Derde Tempel, net als destijds in de Eerste Tempel gebeurde.

God zou leden van de stam Levi, die in onze tijd slechts 4% van de Joodse bevolking uitmaken, hebben uitverkoren om hun erfdeel in Israël op te geven en op allerlei wijzen dienst te doen in de tabernakel en later in de Tempel. Mozes en Aaron waren eveneens Levieten. (2)

‘Beëindigen conflict met Palestijnen maakt weg vrij voor Tempel’

Rabbi Allen S. Maller schreef op 1 augustus in een ingezonden opiniestuk op EurasiaReview dat eerst het conflict tussen Israël en de Palestijnen moet worden beëindigd, zodat de Arabieren akkoord kunnen gaan met de bouw van de Derde Tempel. Maller denkt dat dit mogelijk is, omdat zowel Joden als moslims afstammelingen van Abraham zouden zijn, en hun onderlinge ‘broederstrijd’ daarom zouden moeten opgeven.

‘Alle wegen die naar God leiden zijn goed,’ aldus Maller. ‘Mits die ook leiden naar vriendelijkheid en goedheid. Maar als ze enkel leiden naar waarheid en niet naar liefde, medeleven, nederigheid, vrede stichten en rechtvaardigheid, dan leiden ze naar een bekrompen fanatisme dat Gods heilige naam lastert, ontheiligt en ontkent.’

‘Als alle Arabieren en Joden het eens zijn over het ideaal dat het de wil van God is dat de afstammelingen van Abraham nooit oorlog met elkaar moeten voeren, dan zullen we daarmee het 2700 jaar oude visioen van de profeet Jesaja (hoofdstuk 19:23 e.v.) helpen vervullen’ dat er een snelweg zal lopen van Egypte naar Assyrië (= Syrië, zuidoost Turkije en delen van Irak en Iran), en deze landen een alliantie met Israël zullen vormen. De inwoners van deze landen zullen volgens deze profetie gezamenlijk dezelfde God aanbidden. (3)

Perfecte rode vaars; valse eindtijd

Op 18 september berichtten we dat er vijf rode perfecte vaarzen in Israël waren gearriveerd. Zo’n volledig rood kalfje is een extreme zeldzaamheid, en noodzakelijk om de priesters die dienst gaan doen in de Tempel in te wijden. In 2023 hebben de dieren de juiste leeftijd bereikt.

Of dit betekent dat de ceremonie dan al volgend jaar wordt uitgevoerd, of dat er een begin wordt gemaakt met de bouw van de Derde Tempel, valt onmogelijk te voorspellen. Gezien de bovengenoemde plannen en ontwikkelingen is het echter wel duidelijk dat er snel wordt toegewerkt naar het uitvoeren van het valse eindtijdscenario zoals dat door de Jezuïtische orde – waartoe de huidige paus Franciscus behoort – is bedacht, compleet met een – in het Nieuwe Testament overigens nergens voorzegde – fysieke Derde Tempel, een in scene gezette ‘apocalyps’ (‘grote verdrukking’) met een Derde Wereldoorlog en tal van andere crises, bedoeld om de mensheid te laten schreeuwen en smeken om verlossing.

Het grote achterliggende doel is om die die verlossing dan ook te geven, maar niet uit de Bron die menigeen verwacht. Uit de as van de ingestorte wereld moet namelijk een nieuwe orde aan de mensheid worden opgelegd, de al veel besproken, reeds volop in oprichting zijnde Luciferiaanse Wereldorde. Die moet met behulp van onder andere A.I., (al dan niet geïnjecteerde) transhumane 5G nanotech en gigantische HAARP- en laserprojecties zo briljant worden opgetuigd, dat bijna de hele mensheid, inclusief de meeste gelovigen, ervan overtuigd raken dat het ‘1000 jarig vrederijk’ eindelijk is begonnen.

Dan zal de gevangenis waar de mensheid reeds in verkeert, zó strak en stevig ommuurd zijn, dat ontsnapping tot in lengte van eonen onmogelijk is gemaakt.

 

Xander

(1) Israel365News
(2) Israel365 News
(3) Eurasia Review

Zie ook o.a.:

18-09: Vijf perfecte rode vaarzen arriveren in Israël voor mogelijke Tempel ceremonie 2023
10-09: Elizabeth noemde Jezus Christus ‘de koning die ik dien’, maar was dat ook zo? (/ ‘Tegelijk met het overlijden van de queen mother vond een verborgen ritueel plaats in de Tempelberg in Israël’ – Luid Koning Charles III de komst van de ‘Antichrist’ in?’)
03-08: Israël voorop met invoeren systeem van het Beest, beperkt cash betalingen tot slechts 1660 euro (/ WEF versnelt ‘Het Beest’ agenda naar 2025 – Uw lichaam wordt gekoppeld aan vaxpas, bankrekening en digitale ID) (/ 666 (Chi-Xi-Stigma) zal door ‘de Kerk’ worden ondersteund )
13-04: Terugkeer Project Bluebeam? NASA kan met HAARP apocalyptische beelden in de lucht projecteren