Israël voorop met invoeren systeem van het Beest, beperkt cash betalingen tot slechts 1660 euro

—————————————————————————————————————————————–

Bezit van contant geld wordt stapsgewijs een misdrijf – World Economic Forum versnelt ‘Het Beest’ agenda naar 2025 – Uw lichaam wordt gekoppeld aan vaxpas, bankrekening en digitale ID

—————————————————————————————————————————————–

Vanaf afgelopen maandag 1 augustus is het in Israël een misdrijf als je meer dan het equivalent van slechts € 1660,- cash betaalt aan een winkel of bedrijf, of € 4260,- aan een individu. De Joodse staat loopt hiermee voorop met het uitbannen van contact geld, dat misschien wel de belangrijkste voorwaarde is voor de definitieve installatie van het voorzegde systeem van ‘het Beest’. Volgens het apocalyptische bijbelboek Openbaring zullen mensen die weigeren zich te laten ‘merken’ (prikken) worden beroofd van hun mogelijkheid om te ‘kopen en te verkopen’. De Europese Unie ligt overigens nog steeds op koers om vanaf eind 2023 of 2024 alle contante betalingen te verbieden.

Op 1 augustus zijn de beperkte cash betalingen zoals die in 2018 in Israël wettelijk werden vastgelegd bijna gehalveerd. ‘We willen dat het publiek minder contant geld gebruikt,’ legde Tamar Bracha van de Israëlische belastingdienst uit. ‘Het doel is om de stroom cash in de markt te reduceren, vooral vanwege misdaadorganisaties die vooral op cash vertrouwen. Door dit te beperken kunnen criminele activiteiten veel moeilijker worden uitgevoerd.’

Ook transacties die met meerdere betaalmethoden worden uitgevoerd zijn beperkt. Als de totale waarde boven de genoemde drempels komen, mag nog maar 10% cash worden afgerekend. Voor auto’s geldt een hogere limiet van omgerekend ruim € 14.400.

De boetes voor overtreders zijn niet misselijk: voor individuen tot 25% van de transactie waarde, voor bedrijven tot 30%. Sinds 2019 deelde de Israëlische overheid al voor $ 5 miljard aan boetes uit. Liefdadigheidsinstellingen en handel met Palestijnen van de Westbank zijn van de regels uitgezonderd.

Bezit van contant geld stapsgewijs een misdrijf

Althans, voorlopig, want in de opmaat naar een volledig cashloze samenleving staan er nog veel meer maatregelen op stapel. Zo wil het ministerie van Financiën enkel het bezit van contant geld boven de circa € 14.400 als een misdrijf gaan vervolgen. Dit past naadloos in de ‘Great Reset’ agenda zoals die ook in de EU en de VS wordt uitgevoerd, en die erop uit is volledige digitale controle over de financiën en andere bezittingen van alle mensen te krijgen.

In 2017 stelde het IMF al eens een strategie op met tactieken om de bevolking te ‘ontcashen’, zoals het uitfaseren van biljetten met een hoge waarde (gerealiseerd in de EU), het verplicht aan de overheid melden van cash betalingen boven een bepaalde waarde (idem), een verplichte verklaring als je cash in of uit het land wil meenemen (idem), of extra belasting op het betalen met contant geld (= producten en diensten duurder maken – zit ook in de EU in de planning).

Uw lichaam wordt gekoppeld aan vaxpas, bankrekening en digitale ID

De ‘war on cash’ is niet de enige methode waarmee Israël en het Westen – inclusief Nederland – de bevolking in een autoritaire toekomst dwingen. Zo zijn er jarenlange voorbereidingen gaande voor de invoering van een Central Bank Digital Currency (CBDC) die al het contant geld moet gaan vervangen, zodat er geheel automatisch belastingen, betalingen, heffingen en boetes van uw rekening kunnen (en zullen) worden afgeschreven.

Covid vaccinatie paspoorten zullen worden gebruikt om mensen toegang te laten verkrijgen tot diverse delen van de samenleving. Deze vaxpassen zullen op zeker moment worden gekoppeld aan je bankrekening, waaraan een database met uw biometrische gegevens zal worden gekoppeld, inclusief bijvoorbeeld gezichtsscans* die worden geregistreerd door de miljoenen camera’s die overal zijn en nog worden opgehangen.

(* Op 30 maart wezen we in ons artikel ‘Invoering wereldwijd biometrisch betaalsysteem nu daadwerkelijk van start‘ op een pilot project in Brazilië, waar je in sommige supermarkten voortaan alleen maar met je gezicht hoeft te betalen.)

De invoering van Microsofts patent 2020-060606, die van uw eigen lichaam uw ‘portemonnee’ en digitale ID bewijs in één maken, komt zo opnieuw een stap dichterbij. Bill Gates’ voormalige bedrijf Microsoft ontwikkelde een systeem met een ‘apparaat’ (nanochip?) dat direct werkt met de temperatuur, hartslag en hersengolven van het menselijk lichaam om (met) een digitale munt te kunnen kopen en verkopen.

Dit systeem bepaalt op basis van uw lichaam of u aan bepaalde ‘voorwaarden’ voldoet om te mogen kopen of verkopen. Het valt niet moeilijk voor te stellen dat onder die voorwaarden een verplicht vaccin valt, dat digitale markers (zoals nanobots) in zich heeft die door de chip kunnen worden waargenomen en/of gelezen.

Een merkteken aangebracht met een puntig voorwerp / prik

Al op 24 september 2009, dus bijna 13 jaar geleden, schreven we in ons artikel ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’ dat ‘het denkbaar (is) dat het ‘Teken van het Beest’, dat volgens de Bijbel in de eindfase van de menselijke geschiedenis zal worden ingevoerd, zal bestaan uit vaccinaties met daarin ingrediënten die ons menselijke DNA zullen veranderen, en die zullen worden toegediend na een geplande uitbraak van een doelbewust daarvoor geconstrueerd dodelijk virus.’

‘En het (beest) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op (oudere vertalingen: IN) hun rechterhand* of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam (666) heeft.’ (Opb.13:16) * Met het woord dat vertaald is met ‘hand’ werd in die tijd ook de complete arm tot de schouders aangeduid.

…Wie verstand heeft, berekene het getal (aantal) van het beest, want het is het getal (aantal) van (een) mens (vanuit grondtekst: arithmos = ‘een aantal mensen, een groep mensen’, de mens in het algemeen, in meervoud, dus GEEN apart persoon), en zijn getal (aantal) is Chi-Xi-Stigma (drie letters met getalswaarde 666, er staat géén getal met cijfers in de grondtekst!).’

666 (Chi-Xi-Stigma) zal door ‘de Kerk’ worden ondersteund

‘Stigma’ is gebaseerd op het oude Griekse digamma, dat een ‘markering’ (stempel, zegel, litteken e.d.), ‘punt’ of prik’ betekent, en meer algemener een ‘teken’. Het is afkomstig van het werkwoord στίζω, dat ‘prikken’ betekent, en specifieker wordt omgeschreven als ‘een (merk)teken door een puntig instrument, vaak een teken van eigendom’ (zoals een brandmerk, een tatoeage, e.d..).

‘Chi’, dat getalswaarde 600 heeft, wordt geschreven als een hoofdletter X, en wordt als symbool gebruikt voor Christus (denk bijvoorbeeld ook aan de Engelse afkorting voor kerstmis/Christmas: Xmas). Het kruis als symbool van het christendom werd pas ingevoerd door de Romeinse keizer Constantijn, die het oorspronkelijke christelijke geloof samenvoegde met zijn aanbidding van de zonnegod Mithras (= de Babylonische afgod Tammuz, waar het T-kruis vandaan komt). Zo ontstond het katholieke christendom, waarvan het ‘kruis’ voor alle denominaties nog steeds het belangrijkste symbool is.

Xi* is het symbool van het hout waaraan de Messias werd gespijkerd. Gezien de Romeinse/Babylonische wortels wijst het ‘teken van het Beest’ Chi Xi Stigma daarom duidelijk op een vals christendom, dat zich al eeuwen presenteert als de ware Kerk. Deze valse religie is een kernonderdeel van het systeem dat over de wereld heerst, en dat nu zijn finale machtsgreep doet.

(* Opmerkelijk: de islamitische god Allah wordt geschreven als een omgekeerde xi (= de slang, de meester van alle valse religie)

Deze valse wereldreligie voert het kruis als symbool, heeft de Bijbel in de hand en gebruikt zelfs de naam van Jezus de Christus, maar streeft in werkelijkheid naar een door de mens opgericht ‘koninkrijk van God’ op aarde – het laatste wereldwijd, het rijk van ‘het Beest’, dat door een klein en oppermachtig eliteclubje zal worden bestuurd. (Zie o.a.: ‘Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor de mensheid / WHO schaart zich achter streven van paus naar een wereldwijd communistisch regime – 26 augustus 2020).

WEF versnelt ‘Het Beest’ agenda naar 2025

In het recente WEF rapport Advancing Towards Digital Agency (februari 2022) werd bijna letterlijk een digitaal ‘teken van het Beest’ systeem aangekondigd (zie ons artikel hierover): ‘Uw’ digitale ID zal werkelijk aan ALLES worden gekoppeld: gezondheidszorg, verzekeringen, financiële diensten, bankrekeningen, voedsel en duurzaamheid, reizen en mobiliteit… E-commerce (online winkelen), sociale platforms, E-overheden (incl. stemmen), en alle vormen van telecommunicatie ‘ (pag. 22).

Onder het kopje ‘Toekomst’ (pag.23) wordt letterlijk gesproken van de ‘next level van data intermediaries (‘embedded in your body’ = ingebed in uw lichaam, apparaten, huizen, steden, etc.)’. Natuurlijk bevatten die ook de door niemand gewilde ‘vaccinpaspoorten‘ (pag.24, Box 4): ‘Deze paspoorten dienen van nature als een vorm van digitale identiteit.’ Het WEF kondigt hier de letterlijke toepassing van Microsoft patent 060606 aan.

In 2019 werd besloten om deze transhumane agenda, die aanvankelijk in 2030 zou moeten zijn gerealiseerd, te versnellen naar 2025 (‘The Accelerator’). Het WEF stelt in samenwerking met de NAVO, EU en VS dus alles in het werk om het ‘systeem van het Beest’ in 2025 voltooid te hebben, of op zijn minst vergevorderd te zijn met de implementering ervan.

 

Xander

(1) Zero Hedge


Zie ook o.a.:

06-07: Noorse supermarkten verplicht alle aankopen burgers aan overheid door te geven ( / Automatische belastingafschrijving en totale controle inkomsten / uitgaven vanaf 2023 – 2025 ook in Nederland)
30-05: Invoering wereldwijd biometrisch betaalsysteem nu daadwerkelijk van start
21-05: Bitcoins en andere crypto’s zullen tijdens de komende crisis in beslag worden genomen
13-04: Terugkeer Project Bluebeam? NASA kan met HAARP apocalyptische beelden in de lucht projecteren
20-02: Nieuw WEF rapport kondigt bijna letterlijk digitaal ‘teken van het Beest’ systeem aan ( / ( / WEF wil uw beslissingsbevoegdheid volledig ‘outsourcen’ aan een A.I. (= een digitale ‘god’ gaat uiteindelijk uw volledige leven controleren, sturen en bepalen) – Social Credit systeem komt er onverbiddelijk aan: alleen toegang tot diensten (zoals bankrekening, gezondheidszorg en reizen) als u het ‘juiste gedrag’ vertoont)

2021:

18-10: Euro Evangelie’ economisch journalist Arno Wellens: Digitale ID en totale EU controle in 2022\
07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’ (/ Totaalprofiel van iedere burger: NIETS zal meer privé kunnen worden gehouden – Digitaal model van onze hele planeet in de maak)

2020:

21-12:  Ruim 11 jaar geleden beschreven we het scenario dat nu wordt uitgevoerd)
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
16-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
06-08: Elon Musks hersenchip die mens aan computers koppelt en emoties controleert bijna klaar (Chip moet mensen al over 5 tot 10 jaar laten samensmelten met A.I. (kunstmatige intelligenties))
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
25-07: The Switch: Overheden willen cash geld verbieden en volledig digitale munt invoeren
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
25-07: The Switch: Overheden willen cash geld verbieden en volledig digitale munt invoeren
22-03: EU besluit op korte termijn tot bank holiday en permanent verbod op contant geld’ (/ ‘Corona crisis vooral in Europa grootste machtsgreep ooit naar virtuele dictatuur’)

2019:

26-12: Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)