Elizabeth noemde Jezus Christus ‘de koning die ik dien’, maar was dat ook zo?

Wat schuilde er werkelijk achter haar zorgvuldig naar de buitenwereld geprojecteerde masker van zachtaardigheid en christelijkheid? (Foto: (3)).

—————————————————————————————————————————————–

‘Tegelijk met het overlijden van de ‘queen mother’ vond een verborgen ritueel plaats in de Tempelberg in Israël’ – Luidt Koning Charles III de komst van de ‘Antichrist’ in?

—————————————————————————————————————————————–

In haar 90e verjaardagsboek noemde de eergisteren overleden Britse koningin Elizabeth II Jezus Christus ‘de koning die ik dien’ (2). Maar was dat ook zo? Haar ‘lieve’ en ‘christelijke’ masker zou wel eens een enorme façade geweest kunnen zijn, en zelfs haar menselijkheid kan sterk worden betwijfeld. ‘Elizabeth heeft haar functie voltooid,’ schrijft licht- en bewustzijnswerker Helma Broekman (Lichtkind) in haar nieuwste artikel ‘De dood van de Queen‘. ‘Dat wil zeggen dat ze haar fysieke gedaante mag afleggen om in dezelfde kracht en intensiteit binnen de ether door te gaan met het aansturen van haar helpers van het duister.’

Over Elizabeth, die maar liefst 70 jaar op de Britse troon zat, wordt over de hele wereld rouw bedreven, niet in het minst in het christendom. Ze wordt gezien als een ‘verdediger van het geloof’ (2) en iemand die opkwam voor traditionele christelijke waarden. Zo baarde ze in februari 2012 opzien door in een toespraak voor de leiders van negen erkende religies met voor haar doen ferme taal het belang van de Kerk van Engeland voor de samenleving te benadrukken, en de grote rol die de Kerk zou hebben bij het garanderen van de vrijheid van religie.

‘Britse koningshuis aan top van duistere elite’

‘Laat je niet misleiden door de zogenaamde ‘dood’ van een ‘geliefde koningin’, vervolgt Helma. Het Britse koningshuis staat namelijk ‘aan de top van de elite, en het verborgen doel is altijd geweest dat Groot Brittannië het Oorspronkelijke land zou worden, ofwel het nieuwe Israël.’ Dat concept heeft zijn oorsprong in onder meer het omstreden (pseudo)historische geloof dat de inwoners van West Europa, en met name Groot Brittannië, van oorsprong de ‘verloren 10 stammen’ van Israël zijn die door de Assyriërs waren weggevoerd.

Helma wijst op het feit dat Groot Brittannië bol staat van ‘sterke energetisch ‘heilige’ krachtplekken’ (zoals het vermaarde Stonehenge) waarmee de ‘krachtigste werkers van het duister’ probeerden om via ‘astrale poorten’ met ‘de heilige grond waarop de Christus zijn zegeningen had gedaan’ te bundelen met behulp van ‘een soort natuurlijke aardse ‘deeltjesversneller’ als de (valse) Ark van het Verbond, waarbij gebruik kon worden gemaakt van de krachten de aardse plekken zelf.’

‘Verborgen ritueel in Tempelberg’

Zeer opmerkelijk hierbij is haar onthulling dat er, gelijktijdig met het overlijden van de ‘Queen als hoofd moeder van het duistere ‘wespennest”, een verborgen ritueel plaatsvond in de Tempelberg in Israël, waar volgens diverse overleveringen de Ark van het Verbond zou zijn verborgen. Tijdens dit ritueel werd ‘een krachtige astrale poort geopend… de poort van en naar de hel… de poort waarlangs binnen niet al te afzienbare tijd de antichrist zal afdalen, en zich zal vermengen met een ander fysiek lichaam met aanzien en macht.’

De Oud-Testamentische figuur Henoch (‘Metatron’), beschouwd als de vader van de Vrijmetselarij, zou in de berg Moriah (de Tempelberg) boven op elkaar negen gewelven hebben gebouwd met daarin de belangrijkste verborgen kennis uit de oudheid. In het diepste gewelf zou hij een driehoekige gouden plaat met de geheime, onuitsprekelijke Naam van God hebben geplaatst. Kennis van deze naam zou volgens occultisten de kracht van God zelf vrijmaken.

Werd in dat negende gewelf met deze zeer geheime kennis de astrale poort die Helma noemt geopend, de poort van en naar de hel?

Antichrist en herbouwde tempel?

In kader is het interessant dat op 28 augustus 1909, dus 113 jaar geleden, The Illustrated London News een spectaculair en zeer gedetailleerd artikel plaatste met de titel ‘Het plan van de Vrijmetselaars om Salomo’s Tempel in Jeruzalem te herbouwen’. Drie jaar later (22 september 1912) publiceerde The New York Times een vergelijkbaar artikel: ‘De Tempel van Salomo: Het schema van de Vrijmetselaars voor de herbouw en de meningen van Joden hierover’. Men zou slechts op de juiste tijd en omstandigheden wachten om die Tempel te bouwen en ‘hun aardse vertegenwoordiger’ naar voren te brengen. Werd de poort die dit mogelijk moet maken nu daadwerkelijk geopend?

Helma: ‘Zou het toeval zijn dat Charles de eerste kroonprins van drie is die koning is geworden, wat nodig is om de antichrist ten tonele te brengen? Koning Charles III?’

Wij wijzen in dit verband op drie kroonprinsen die al enige tijd worden genoemd als ‘kandidaat’ voor deze rol. Het gaat om de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, kroonprins Mohammed bin Zayed (emiraat van Abu Dhabi) en prins Charles, de troonopvolger van Elizabeth. En aangezien Charles de eerste van deze drie is die daadwerkelijk koning is geworden, en wel over 56 landen met in totaal 2,4 miljard inwoners…

Charles voorstander van klimaatdictatuur en depopulatie

Tijdens de COP26 Klimaatconferentie in Glasgow (2021) pleitte Charles voor een soort ‘militaire campagne’ om de hele wereld gedwongen te onderwerpen aan de ‘Great Reset’ / Agenda-2030 klimaatverandering agenda. Eerder richtte hij de ‘Aarde Liga’ op, pleitte hij voor een ‘Aarde Grondwet’, een Wereldraad en een Planetair Gerechtshof. Dat deed hij samen met de pauselijke adviseur Hans Joachim Schellnhuber, een extremistische anti-humane klimaatactivist die vindt dat er miljarden mensen moeten verdwijnen om onze planeet ‘duurzaam leefbaar’ te houden (‘depopulatie’).

(Aanvulling 11-09 / 1300 uur: Kijk eens met wie de Prins hier in 1992 op de foto staat. Juist: WEF topman Klaus Schwab:)

Was de 10 meter hoge mechanische stier (‘raging bull’) die tijdens de door Charles verrichte opening van de Commonwealth Games 2022 in Birmingham centraal stond, en velen de vergelijking deed maken met de aanbidding van de mensen- en kinderoffers eisende afgod Baäl (/Moloch), daar wellicht een aankondiging van?

‘Laat je niet misleiden door zeer spoedige komst van de valse christus’

Charles werd al eens in verband gebracht met de ’10 koningen’ die volgens Openbaring 17 in de eindtijd één profetisch ‘uur’ samen met ‘Het Beest’ de totale macht krijgen over de mensheid. Volgens sommigen zou hij zèlf de komende ‘Antichrist’ kunnen zijn.

‘Met de komst van koning Charles III zijn we een volgend tijdperk binnengetreden. Een tijdperk waarin Mensheid nog wreder en nog steviger zal worden aangepakt,’ waarschuwt Helma dan ook. ‘Laat je niet misleiden door de zeer spoedige komst van de valse christus, de antichrist zelf!… Blijf vertrouwen houden in de Goddelijke Oorspronkelijke Wereld waarin Jezus de Christus zijn aanvang nam.’ (1)

Xander

(1) Lichtkind ( Telegram / Nieuwe Dageraad website / YouTube)
(2) Christian Post
(3) Foto: Facundo Arrizabalaga

Zie ook o.a.:

Archief:

26-05-2017: Paus geeft Trump klimaat encycliek die miljarden mensen wil doen verdwijnen
16-02-2012: ( /
koningin Elizabeth benadrukte de grote rol van de Kerk van Engeland bij het garanderen van de vrijheid van religie.)

18-05-2009: Vrijmetselaars willen Tempel in Jeruzalem herbouwen