Vijf perfecte rode vaarzen arriveren in Israël voor mogelijke Tempel ceremonie 2023

Ondanks alle opwinding over de mogelijke 10e perfecte rode vaars lijkt een Derde Joodse Tempel nog heel ver weg…

—————————————————————————————————————————————–

De 10e perfecte rode vaars (9 zijn er al geweest) zal volgens de Joodse traditie het Messiaanse Tijdperk inluiden

—————————————————————————————————————————————–

Voor de inwijding van de door Joden vurige gewenste Derde Tempel is volgens Oud Testamentische geboden een perfecte rode vaars (kalf van 2 jaar oud) noodzakelijk. Daar zijn er in de bijna 2000 jarige geschiedenis van de eerste twee tempels slechts 9 van geweest. Zo’n rode vaars mag namelijk niet meer dan twee niet-rode haartjes op zijn hele lijf hebben, anders is hij niet puur. Afgelopen week zijn er maar liefst vijf rode vaarzen in Israël gearriveerd die nauwkeurig zullen worden onderzocht op hun geschiktheid. Frappant is dat het jaar 2023 volgens de Hebreeuwse numerologie het jaar is ‘waarin de ceremonie van de rode vaars der verlossing zal worden uitgevoerd’. Betekent dit dat de herbouw van de Tempel nabij is?

Het Temple Institute en Boneh Israel hebben een reuzenstap gezet naar het kunnen uitvoeren van de ceremonieën om de door veel Joden zo vurig gewenste Derde Tempel te kunnen inwijden. Afgelopen donderdag landden er namelijk vijf rode vaarzen uit de VS op Ben Gurion International Airport (Tel Aviv).

Sinds de vernietiging van de Tweede Tempel in het jaar 70 worden alle Joden van vandaag als ritueel onrein beschouwd. Daarom is, om de Tempel binnen te kunnen treden, de as van een perfecte rode vaars gemengd met speciaal gezuiverd water vereist om de priesters, alsmede ieder ander mens, te reinigen, zoals dat in Numeri 19 wordt geboden. (De bouwers van de Tempel mogen overigens wèl ‘onrein’ zijn.)

‘Sleutel om Tempel te laten functioneren’

Perfecte rode vaarzen, die niet meer dan 2 niet-rode haartjes mogen hebben, zijn extreem zeldzaam. Ten tijde van de eerste twee Tempels zijn er slechts 9 van geboren. Omdat het Temple Institute er niet in slaagde er eentje in Israël te fokken, werd Boneh Israël, een organisatie die christenen onderwijst over Israël en hen in contact brengt met het ‘heilige land’, ingeschakeld.

‘De profetieën zijn uitgekomen, de Joden zijn terug in Israël,’ legde Byron Stinson van Boneh Israël uit. ‘Maar het is als met het kopen van een hele mooie auto. Als je de sleutel niet hebt, kom je nergens. De rode vaars is de sleutel om de Tempel te laten functioneren zoals dat bedoelt is.’

Texaanse rancher

Stinson zocht daarom contact met Texaanse ranchers en plaatste pagina grote advertenties in hun vakbladen. Met succes, want een paar jaar geleden meldde zich een christelijke rancher die speciaal voor dit doel rode vaarzen begon te fokken. Dankzij de Covid ‘crisis’ konden de kalfjes geen oormerk krijgen, wat hen onmiddellijk onrein zou hebben gemaakt.

Vorig jaar werden de oormerkloze kalfjes, die toen 5 tot 8 maanden oud waren, met een vergrootglas geïnspecteerd door rabbijnen van het Temple Institute. Afgelopen week zijn ze aangekomen in Israël. Om geschikt te zijn voor de ceremonie moeten ze – behalve het behouden van hun puurheid en maagdelijkheid – 2 jaar en 1 dag oud zijn.

Tiende rode vaars zou het Messiaanse tijdperk inluiden

Chanan Kupietzky, een orthodoxe Jood, fungeert als liaison tussen Bohen Israël en de rabbi’s van het Temple Institute. Hij wijst erop dat in de Hebreeuwse numerologie het jaar 5781 (t.m sept. 2021) staat voor ‘het jaar van de rode vaars’, het jaar 5782 (t/m sept. 2022) voor ‘het jaar voor de rode vaars in Israël’, en 5783 (t/m sept. 2023) voor het jaar waarin de rode vaars ceremonie wordt uitgevoerd, of ‘het jaar van de rode vaars der verlossing’).

Volgens de Joodse traditie zullen er in de hele menselijke geschiedenis slechts 10 perfecte rode vaarzen worden geboren. Aangezien er tijdens de eerste twee Tempels al 9 zijn geweest, zou de 10e dus wel eens één van de vijf kalfjes kunnen zijn die nu in Israël zijn aangekomen, en die volgend jaar de juiste leeftijd zal hebben bereikt. ‘De tiende rode vaars zal worden bewerkstelligd door de koning, de Messias; dat hij spoedig moge worden onthuld,’ schreef rabbi Moshe ben Maimon (Maimonides, of ‘Rambam’), de belangrijkste Joodse geleerde uit de middeleeuwen.

Betekent dit dat deze cruciale reinigingsceremonie al volgend jaar zal worden uitgevoerd? En houdt dit dan in dat in 2023 op zijn minst een begin zal worden gemaakt met de bouw van de Derde Tempel? 

Een ‘Antichrist’ in een herbouwde Tempel?

Een herbouwde Joodse Tempel is nooit de bedoeling geweest van God, noch van Jezus de Christus, die – net als de profeet Daniël – juist voorzegde dat er tot het absolute einde geen steen van op de andere zou blijven staan. Na Jezus’ hemelvaart wordt in het hele Nieuwe Testament met de term ‘Tempel Gods’ overduidelijk een geestelijke tempel bedoeld, de wereldwijde verzameling van gelovigen. God woont immers ‘niet in tempels met handen gemaakt’ (Hand.17:24). ‘.. de tempel Gods, dat zij gij,’ (1 Kor.3:17); ‘Wij toch zijn de tempel van de levende God’ (2 Kor.6:16).

Dat de plannen voor het herbouwen van de fysieke Tempel door zoveel gelovigen wordt toegejuicht, is daarom heel vreemd, te meer als bedacht wordt dat dit plan onderdeel uitmaakt van de aantoonbaar valse leer van de zogenaamde ‘pre-trib’ of ‘mid-trib opname’, die – in flagrante tegenspraak met de oorspronkelijke leringen – beweert dat christenen in de hemel worden opgenomen voordat de laatste fase van de eindtijd op aarde losbarst. Daarna zou dan ‘de Antichrist’ (een term die welgeteld nul keer wordt genoemd in het apocalyptische boek Openbaring) zich openbaren, een wereldheerser die in de herbouwde Tempel zou plaatsnemen en zichzelf tot (een) god zou uitroepen.

Het is niet moeilijk deze theorie, die enkele eeuwen geleden door Jezuïeten werd bedacht om de aandacht af te leiden van het feit dat de Katholieke Kerk in de Bijbel wordt gekenmerkt als kernonderdeel van ‘het Beest’ (666 = chi xi stigma, dat in de tijd van het Nieuwe Testament werd gelezen als ’teken van Christus’ kruis’), stevig onderbouwd te fileren, maar dat valt niet binnen de scope van dit artikel.

Bovendien bestaat er een serieuze mogelijkheid dat de globalistische elite, waar ook het Vaticaan toe behoort, opzettelijk dit valse scenario zullen proberen uit te spelen en zo de hele ‘eindtijd’ in scene zullen zetten – inclusief de bouw van een Derde Tempel, en inclusief een ‘Antichrist’ wereldheerser (die wellicht naar voren treed na een in scene gezet ‘Armageddon’, een aanstaande Derde Wereldoorlog tussen het Westen en Rusland/China?). Luidde de kroning van Charles III wellicht diens komst in, of is hij het misschien wel zelf?

Een valse verlosser

Met behulp van geavanceerde technologieën (zoals holografische laserprojecties, HAARP wapens, 5G- en AI-tech, de bij miljarden geïnjecteerde Covid mRNA nano-genmanipulaties injecties, en niet van echt te onderscheiden androïden) is dat kinderlijk eenvoudig, en kan absoluut ook een valse ‘verlosser’ neerdalende uit ‘de hemel’ aan de mensheid worden gepresenteerd, alsof de profetieën inderdaad in vervulling gaan. En daar zullen velen intrappen, aangezien de magische ontsnapping naar de hemel (de ‘opname’) niet zal hebben plaatsgevonden, en miljoenen gedesillusioneerde christenen aan alles zullen proberen vast te klampen wat hun levenslange overtuigingen nog enigszins lijkt te bevestigen.

Nou, dàt zou nog eens een misleiding zijn… ‘Daarentegen is diens komst (= van de wetteloze mens) naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen… en daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben…’ (2 Tess. 2:9-12)

 

Xander

(1) Israel365News
(2) Now The End Begins

Zie ook o.a.:

10-09: Elizabeth noemde Jezus Christus ‘de koning die ik dien’, maar was dat ook zo? (/ ‘Tegelijk met het overlijden van de queen mother vond een verborgen ritueel plaats in de Tempelberg in Israël’ – Luid Koning Charles III de komst van de ‘Antichrist’ in?’)

03-08: Israël voorop met invoeren systeem van het Beest, beperkt cash betalingen tot slechts 1660 euro (/ WEF versnelt ‘Het Beest’ agenda naar 2025 – Uw lichaam wordt gekoppeld aan vaxpas, bankrekening en digitale ID) (/ 666 (Chi-Xi-Stigma) zal door ‘de Kerk’ worden ondersteund )

13-04: Terugkeer Project Bluebeam? NASA kan met HAARP apocalyptische beelden in de lucht projecteren

2021:

22-11: ( / Vals christendom dat kernonderdeel is van het ‘systeem van het Beest’ en deze injecties promoot is vervulling van Bijbelse eindtijd profetieën)

2020:

21-12:  / Ruim 11 jaar geleden beschreven we het scenario dat nu wordt uitgevoerd)
24-11: .… (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)

Archief:

11-03:-2013 Het Vaticaan en de komende Verlosser uit de ruimte
19-02-2013: De wederkomst van het Beest voorbereid in Rome en Washington
18-05-2009: Vrijmetselaars willen Tempel in Jeruzalem herbouwen