Blackfacing: Aanstaand verbod op Zwarte Piet blijkt uit Brussel afkomstig te zijn

Het lot van dit traditionele kinderfeest lijkt bezegeld nu een groepje zure linkse racisten het plotseling heel belangrijk vindt wat voor (natuurlijke of kunstmatige) kleur huid iemand heeft. Waar is nu de ‘diversiteit’ waar me dagelijks mee om de oren worden geslagen? (Afbeelding: (2).

—————————————————————————————————————————————-

Alle Europeanen automatisch tot structurele racisten verklaard – EU parlement nam in het voorjaar in stilte een extremistische immigratie resolutie aan, waarin de Europeanen de schuld krijgen van alle problemen in Afrika, en daarom Afrikanen onbeperkt naar Europa mogen komen

—————————————————————————————————————————————

Het aanstaande verbod op Zwarte Piet blijkt uit de koker van Brussel te komen. Het Europese Parlement nam in het voorjaar een door de mainstream media vrijwel doodgezwegen resolutie aan, die nog veel extremer is dan het VN migratiepact van Marrakesh. In deze resolutie staat dat de Europeanen schuld dragen aan alle ellende in Afrika, en Afrikanen daarom onbeperkt het recht hebben in Europa te gaan wonen om hier financieel verzorgd te worden. Het document veroordeelt ook ‘blackfacing’, dat is het bij -al dan niet culturele- feesten en gelegenheden zwart schminken van blanke gezichten, wat volgens Brussel discriminatie is. Oftewel: de strijd om Zwarte Piet te behouden is verloren. Den Haag heeft immers vrijwel alle macht vrijwillig overgedragen aan het communistische regime in Brussel.

Hoewel de grootste meerderheid van de EU-lidstaten nooit koloniale mogendheden zijn geweest, wordt de EU daar toch collectief verantwoordelijk gesteld. Dat is net zo ‘logisch’ als alle 28 lidstaten schuldig verklaren aan de opkomst van Adolf Hitler.

‘Structureel racisme’

In de resolutie werd de extremistische visie van links overgenomen dat er in Europa ‘structureel racisme’ heerst, overigens zonder daar bewijs voor te leveren. Dat ‘structurele racisme’ zou vooral zwarte Afrikanen treffen, en wel op ongeveer alle gebieden, te weten ‘werk, onderwijs, gezondheid, strafrecht, deelname aan de politiek’, en natuurlijk in het ‘immigratie- en asielbeleid en –praktijk.’

Er wordt –wéér zonder bewijs- zelfs beweerd dat de slechtere schoolprestaties van de kinderen van Afrikanen in Europa, en het feit dat velen voortijdig hun opleiding afbreken, eveneens de schuld van de Europeanen is, en niet ligt aan de mentaliteit (of het gebrek daaraan) van de Afrikaanse leerlingen in kwestie.

Alle problemen in en van Afrika schuld van Europa

Ook alle problemen in Afrika zijn de schuld van Europa, stelt het Europese Parlement. Dat is precies wat allerlei Afrikaanse dictators en andere leiders –ondanks miljarden na miljarden ‘ontwikkelingshulp’- tientallen jaren lang hebben beweerd. Tevens wordt de grens tussen de zogenaamde ‘discriminatie’ van de circa 15 miljoen zwarte Afrikanen in Europa en degenen die nog in Afrika leven bewust uitgewist. Dat wordt gedaan om alle Afrikanen automatisch het recht te geven op migratie naar Europa.

Natuurlijk wordt met geen woord gerept over de vervolgingen van blanken door zwarten, met name in Zimbabwe en Zuid Afrika. Van tienduizenden blanken werd alles afgepakt, en vele duizenden werden er vaak op gruwelijke wijze vermoord. Tevens geen enkele verwijzing naar het historisch verifieerbare feit dat niet de Europeanen, maar de moslims veruit de grootste slavendrijvers ter wereld waren, en dat –in tegenstelling tot de Europeanen- nog steeds zijn.

Zonder het woord ‘drugs’ letterlijk te noemen wordt in de resolutie geklaagd over ‘discriminerende controle, doorzoekingen en bewakingen’ van Afrikanen in Europa, van wie keer op keer statistisch wordt bevestigd dat zij buitenproportioneel vertegenwoordigd zijn in bijna alle vormen van criminaliteit in Europa. Daar zijn echter niet zij, maar u en ik schuldig aan. Het Europese Parlement geeft hiermee impliciet een vrijbrief aan alle criminele migranten(drugs)bendes, ja, zelfs een excuus. De Mocro maffia in Nederland zal staan te juichen.

Blackfacing veroordeeld; verbod op Zwarte Piet nabij

Zoals geschreven wordt ook ‘blackfacing’ veroordeeld. Bij geen enkele gelegenheid,  ook niet bij culturele feesten zoals Sinterklaas, mogen nog gezichten zwart worden geschminkt. Het Europese Parlement heeft dit tot ‘discriminatie’ bestempeld, en dus zal Zwarte Piet er vroeg of laat definitief aan moeten geloven, is het niet volgend jaar dan wel het jaar daarop.

Parallel aan de eisen van feministen (/ LGBTQIPXVNMAOYF’ers) en islamisten beklaagt de EU dat zwarten ‘massaal ondervertegenwoordigd’ zijn in de wetgevende autoriteiten. Dat zal ongetwijfeld leiden tot nog meer geïnstitutionaliseerde discriminatie in Europa, zoals in Nederland al jaren het geval is, waar mensen bij sollicitaties nu ook officieel moeten worden beoordeeld op hun huidskleur, afkomst en sekse, en alles wat niet-blank en daarna niet-man is automatisch de voorkeur krijgt.

Hersenspoeling via onderwijs en media

Natuurlijk wordt ook het onderwijs genoemd als middel om af te rekenen met ‘vooroordelen’. Scholen krijgen omvangrijke verplichte lesprogramma’s rond het thema ‘kolonialisme en slavernij’. De termen ‘heropvoeding’ en ‘hersenspoeling’ worden nog nèt niet letterlijk genoemd. Ook in de media moeten veel meer Afrikanen te zien zijn (en dan vanzelfsprekend uitsluitend in positieve rollen, ook al zou dat totaal niet overeenkomen met de realiteit).

Sterker nog: er wordt beweerd dat de Afrikanen ‘aanzienlijk hebben bijgedragen aan de opbouw van de Europese samenleving’. En weer wordt daar geen enkel voorbeeld noch bewijs van gegeven. Het is niets meer dan een van alle historische feiten gespeende politiek correcte aanname, een linksgroenliberaal ideologisch standpunt dat is gericht op het grote einddoel: het door middel van onbeperkte massa immigratie samenvoegen van het blanke en het zwarte ras.

‘Decennium van de zwarte mens’

Om het nog absurder te maken moet Europa niet enkel speciale dagen, maar zelfs ‘maanden van de zwarte geschiedenis’ gaan organiseren en invoeren. In een zin wordt zelfs opgeroepen een compleet ‘decennium van de zwarte mens’  uit te roepen. (Dat wordt de periode 2020-2030 sowieso wel als het aan Brussel ligt, want dan moeten er tientallen miljoenen Afrikaanse migranten naar Europa worden gehaald).

De EU-Commissie wordt opgeroepen een speciale werkgroep over ‘Afrofobie’ op te richten. De volgende stap wordt ook al genoemd, en dat is deze ‘afrofobie’ tot een racistisch ‘haat’ misdrijf verklaren, zodat autochtone Europeanen er niets van mogen zeggen of vinden als hun landen en culturen met tientallen miljoenen Afrikanen worden overspoeld.

Iedereen die maar wil moet hierheen worden gehaald

De 23e van de in totaal 28 eisen in de resolutie stelt dat de EU-lidstaten alles in het werk moeten stellen om ervoor te zorgen dat migranten op veilige en legale manieren naar Europa kunnen komen. Van beperkingen is geen enkele sprake. Conclusie: de lidstaten worden feitelijk verplicht om iedereen die maar wil op veilige wijze binnen te halen en permanent te verzorgen.

Natuurlijk zullen voorstanders wel weer beweren dat het besluit in wettelijke zin niet bindend is, maar dat is, gezien het feit dat al honderden van dit soort zogenaamd ‘niet bindende’ besluiten door de lidstaten zijn en worden uitgevoerd, een misleidende voorstelling van zaken. Ook op gebied van immigratie is het beruchte ‘soft law’ principe van toepassing. En als het dan niet bindend zou zijn, waarom worden dit soort resoluties dan überhaupt opgesteld en aangenomen?

Ongekend haatresolutie tegen eigen burgers

Wellicht het meest schokkend is dat er in de hele geschiedenis nog nooit een ‘democratisch’ parlement is geweest dat een dergelijke agressieve haatresolutie, waarin de eigen burgers als discriminerende racisten en oorzaken van alle problemen op andere continenten worden neergezet, heeft aangenomen. De geest van de Nazi en Sovjet ‘parlementen’ is daarom niet alleen teruggekeerd, maar is in Brussel en Straatsburg sterker dan ooit tevoren aanwezig.

Voor de oorspronkelijke Europeanen zullen de gevolgen verschrikkelijk zijn. Zo zullen we door het importeren van 230 miljoen migranten in slechts 10 jaar tijd onze welvaart en uitstekende sociale zekerheid permanent kwijtraken, zeker als de EU het aan krankzinnigheid grenzende extremistische klimaatplan van commissaris Frans Timmerman gaat uitvoeren. Totalitaire onderdrukking en armoede is onze toekomst, besloten en uitgevoerd door een globalistische elite die zich natuurlijk zelf geheel van alle strenge beperkingen en controle zal vrijwaren.

 

Xander

gebaseerd op (1) Andreas-Unterberger.at
(2) Afbeelding: Pixabay (rechtenvrij)
(3) Europarl.europa.eu

Zie ook o.a.:

30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
28-11: Harvard professor die leven lang ongestraft kon pleiten voor vernietiging blanke ras overleden
20-11: Oostenrijkers geschokt: Migranten oefenen met schijnexecuties ‘voor terreur tegen bevolking’
18-11: Italiaanse migrant zegt dat komende 10 jaar 230 miljoen migranten naar Europa komen

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

48

 1. Grappig, want die ontwerpresolutie komt van ene Claude Moraes, een lid van Labour in de UK, geboren in Jemen. En met de Brexit is dus deze resolutie ook compleet waardeloos geworden.

 2. @JP Als u nog vragen hebt kunnen we op het geloofsforum verder schrijven hoor.

 3. @JP. In de EO-site las ik over De geschiedenis van Advent:

  Waarschijnlijk [? theologen spreken altijd in vraagtekens!] ontstond het gebruik van Advent in de vierde eeuw na Christus in de Oosterse kerk. In die tijd speelde het zogenaamde mysterie van de menswording (de ‘epiphaneia’) van Christus een belangrijke rol: de kerk hield zich veel bezig met de vraag hoe het toch mogelijk was dat de Zoon van God als een ‘gewoon’ Mens naar deze wereld was gekomen. Dit thema van de menswording van Christus werd centraal gesteld in de adventstijd, de periode vóór Kerst.”

  Advent 2019
  Eerste zondag: 1 december 2019
  Tweede zondag: 8 december 2019
  Derde zondag: 15 december 2019
  Vierde zondag: 22 december 2019

  Kerst is onbekend in de Bijbel en dus een buiten Bijbels gegeven. Ik vind de geboortegeschiedenis van Jeshua, de Zoon van God prachtig verwoord in Jesaja 9 en Mattheus 1-3 en Lucas 1 en 2. Maar dat is dus Joodse geschiedenis en daar hebben Roomse en Protestantse theologen een heel diffuus, ongeloofwaardig verhaal aan gebreid. De Dordtse Synode 1618-1619 wilde het verbieden, maar er kwam veel weerstand van de Protestantse gelovigen, Luther had immers ook de Kerstboom omarmd. Ik doe aan dat roomse gedoe niet mee. Ik zie uit naar het grote feest. Openbaring 19.

  Advent betekent voor mij uitzien naar de Wederkomst van Koning Jeshua in Jeruzalem. Mijn dagelijks gebed? Dat Uw Koninkrijk kome gelijk in de hemel ook zo op deze aarde! Mattheus 6.

  Ramshoorn, nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum verder te praten. Mod.

 4. John, inderdaad. Ik geloof hier helemaal niets van. De EYheeft helemaal niets te zeggen over het sinterklaas feest.

 5. Geef me een link naar een officiële website van de EU waarop deze aangenomen resolutie na te lezen valt. Dan pas geloof ik het.

 6. Deze waanzin heeft alles te maken met de N.W.O. agenda.90% van de wereldbevolking moet uitgemoord worden,de overige 10% dient als slaven voor de satanische globalistische elite.Gecondoleerd iedereen.

 7. Je hebt zwarte pieten en zeur pieten. De zwarte pieten komen uit Nederland en de zeur pieten uit Brussel.

 8. @Rick.
  En wij kunnen ook nog schadevergoeding eisen aan de nakomelingen van de Hunnen, de Mongolen, de Moren en de Ottomanen, die jarenlang, soms zelfs eeuwenlang, grote delen van Europa plunderden, teisterden en bezet hielden.

  En we kunnen ook nog schadevergoeding eisen aan de nakomelingen van de zwarten, die onze voorouders zo’n 60.000 jaar geleden uit Afrika doen wegvluchten hebben naar het koude noorden (Europa), waar onze voorouders zelfs de laatste ijstijd (30.000-12.000 jaar geleden) hebben moeten zien te overleven en waarbij toen velen van hen zijn gestorven.

  Of mogen we volgens links alleen maar zover terug gaan in de geschiedenis tot de periode die voor links ideologisch het best uitkomt…?

 9. Overdreven regelneverij met zelfkastijding van de blanke elite zal leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid en het tot de grond toe afbranden van hun holen in brussel en straatsburg.
  In vlaanderen blijven we Sinterklaas met zwárte pieten vieren, we vegen vierkant onze voeten aan hun oeverloos gezever over zwarte pieten en vermeend racisme om heel afrika naar europa te halen voor de europese genocide.
  Eens zien hoelang de afrikanen het zullen uithouden bij temperaturen van -20° in de winter en toenemend gevaar voor islamitische aanslagen, senegalezen in UK sturen nu reeds hun kinderen terug naar afrika omdat het daar veiliger is…intussen gaan er steeds meer stemmen op in afrika door afrikanen dat ze zelf hun leven moeten verbeteren, hoogopgeleide afrikanen weigeren te vertrekken of keren na hun opleiding terug naar afrika en spannen zich in om het leven van hun volk in afrika te verbeteren…oei, een streep door het plan van de blanke elite…ze zullen ook reclame en propaganda moeten gaan voeren in afrika om de stroom zwarte vluchtelingen op gang te houden, die willen niet meer komen als ze het beter kunnen krijgen in eigen land…

  Overigens komt nergens commentaar op de línkse, racistische reclame voor condooms? Waarbij een afrikaan bovenop een blanke vrouw in bed ligt en er telkens het gevaar voor seksueel overdraagbare ziekten en zelfs hiv/aids door de zwarte man gesuggereerd wordt? Elke zwarte is dus een gezondheidsrisico voor de blanke vrouw? Linkse idioten bereiken daarmee dus net het tegengestelde dan hun bedoeling is..

 10. Een bruin ei en een wit ei, zonder dop hetzelfde.
  We zijn allemaal hetzelfde. De buitenkant, het jasje mag dat een reden zijn voor pesterij?
  Plunderingen, mishandelingen, verkrachtingen, pedofilie en moorden?
  Want DAT wordt ons aangedaan
  Daar is zwarte Piet en roken een lachertje bij.

 11. Voor en tegenstanders van black peet 😉 hebben het helemaal verkeerd
  en wij worden al jaren verkeerd geïnformeerd

  Met zwart piet wordt geen zwarte mens uitgebeeld , maar een kwade geest, met de naam krampus in de vorm van een zwarte bok

  Google maar eens afbeeldingen van krampus

  De kleding moet de omtrek van een geit of bok uitbeelden
  Ga maar na:
  -Schoenen met hakjes zijn hoeven, de gesp op de schoenen moet een twee hoevig dier suggereren
  -Zwarte mouwen en majo moet slanke poten suggereren
  -pof mouwen en pof broek accutenteren de poten
  -rode lippen accutenteren de witte tanden
  -er horen twee veren op de barret te zitten en moet de horens uitbeelden
  -Met een barret krijg je de karakteristieke bokkekop

  Met dit in het achterhoofd wordt de kleding van Sint en kerstman ook verdacht dus:
  -en kerstman lijken door hun baard op afbeeldingen van werelds eerste heerser en afgod: nimrod
  -De kleding die sinterklaas aan heeft , is priester kleding die al in de babelonisch tijd gebruikt werd om afgoden te dienen
  -De mijter is een verwijzing naar de vissegod dagon

  Mijn conclusie:
  Voor of tegen.
  welke mening je ook hebt als christen over kerst en sinterklaas,de ene is fout en de ander goed fout
  Want het is gewoon oud-hollandse occultisme

 12. Dat is toch belachelijk, zwarte piet heeft niets met discriminaties van een bepaald ras te maken. Het is folklore, voor onze kinderen, dat ze beter de migratie indijken, dat zou beter zijn. shalom

 13. Zwarte Piet is gewoon een blanke waarvan het gezicht zwart geworden is van het roet in de schoorstenen.
  Van te werken met bijvoorbeeld steenkolen of olie kunnen blanken immers ook een zwart gezicht en zwarte handen krijgen.
  Gaat de EU ons nu dan ook allemaal wettelijk verplichten om te stoppen met dit soort werk?
  Zo ja, van waar gaat het geld dan komen om al de echte zwarten hier te onderhouden…?

 14. Het is geen discriminatie, dat zeggen gekleurde mensen ook. Het is het elimineren van de witte man. Alles wat maar met identiteit en cultuur te maken heeft moet stuk en weg. De EU is niet meer dan een smeltkroes, Er moet een nieuw ras ontstaan, de Europeaan. De blanke cultuur heeft daar geen plaats. Het gebeurd onder uw neus. Over 20 jaar is blank weg. En daar gaan we. Alleen de elite is blank. Dus alles wat blank is en geen elite moet weg.

 15. Komen die 230 miljoen immigranten (wat ik wel aanneem) met eco-vliegtuigen. naar Europa?

 16. Als Protestant zijnde heb ik natuurlijk helemaal niks met dat Roomse sinterklaasfeest voor kinderen. Wie deze site aanklikt zal gruwen van al die Roomse, heidense rituelen:

  https://www.jefdejager.nl/sint.php

  Sinterklaas…Klaas zonder theorie, Katholieke Klaaskunde, Heidense bisschop, Parade der Klazen, Sint zonder Sint, Feest der verwachting, De verlieving van de Sint, Pakjesavond, Bedreigde vrienden, Kroniek der controverse. Makkers staakt u wild geraas…moet toch al veel mensen tot nadenken brengen. Vooral op Schier[Monnik]oog! Gaat er al een lichte op?

  Kerstfeest is ook een heidens feest, ontstaan in het jaar 400 las ik in Augustinus de Zielzorger, hij wist geen raad met dit feest uit Rome, en hoe is het Bijbelse Paasfeest niet verworden tot eieren eten en de Paashaas? En Goede vrijdag? Rome en de Protestanten hebben er een potje van hun soepheiligen gemaakt. Geen wonder dat miljoenen gelovigen die kerken zonder spijt verlieten.

  Tof! Gisteren vierden kerken de eerste Advent…Uitzien naar de Wederkomst van Jeshua/Jezus als Koning der koningen in Jeruzalem. Zachariah 14 en Openbaring 14 en 19. Ja, daar doe ik van harte aan mee! Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal!

  Daaag Sinterklaasje, Daaaag, Daaaag, zwarte Piet! Wamoes = Wegwezen!

 17. Iedereen is op z’n minst een beetje racistisch – en daar is niks mis mee – behalve zwarten want die kunnen niet racistisch zijn omdat ze zwart zijn. Zeggen ze zelf… En tegen die domheid moet je dan een zwartgeschilderd sprookjesfiguur verdedigen, onbegonnen werk, helaas.

  Wat die zwarte piet hatende racistische zeiknegers niet begrijpen is dat ze met hun gedram negerhaat aanwakkeren. Als ze nou eens net zo hard zouden ageren tegen al die Indiase en Afrikaanse vrouwen die hun huid bleker maken met vaak ongezonde chemische middelen, of tegen de in de Arabische wereld nog altijd bestaande slavernij.

 18. @Tycho
  Misschien is het een troost dat je op dit forum niet de enige bent .
  Hoop dat je niet door gutmenschen bent nagetrapt met : ” Dan heb jij vast iets gedaan , want die marokkaan heeft niet zomaar op je geschoten ” .

 19. Als ik dit allemaal lees, kan ik maar tot een conclusie komen en dat is dat Xander volgens mij een beetje door het slaan. Een en al doemdenken wat ik hier iedere dag weer lees, ik weet ook wel dat er heel veel niet klopt hier in Europa en knikker dat islamitisch kamelen volk er liever vandaag dan morgen eruit. Maar Xander, nu ben je toch echt door het draven met wat je hier allemaal beweert, heb je nog geen bunker in je achtertuin gebouwd voor het eind der tijden ?

 20. Zodra mensen in de gaten hebben dat we diverse keren reincarneren, als vrouw en als man, met verschillende huidskleuren,
  in diverse landen, zal het snel afgelopen zijn met het gezanik over bovengenoemd en andere ondwerpen, met macho-gedrag, ku klux clan etc..
  Zie o.m. de video (internet) getiteld: ‘Theories of consciousness and reincarnation’.
  Daarin is o.m. de Zweedse schrijfster te zien die de reincarnatie is van Anne Frank (en sprekend op haar lijkt)

  En wat voor kleur we ook hebben aan de buitenkant, we zijn kinderen van God en onze ziel is (letterlijk) kleurloos.

 21. Richard schreef:
  01/12/2019 om 8:49 pm’

  Het enige wat dan nodig zou zijn om een Officier van Justitie te vinden die daar in mee wil gaan.
  Geloof me maar die vind je nergens puur en alleen om het feit dat deze OvJ door justitie teruggefloten gaat worden.

 22. Het is belangrijk om de satanische agenda van de machtselite te doorzien i.p.v. het slechts te zien als een links liberale politieke agenda. Wie zijn al die leiders in het parlement? Zijn het niet allemaal vrijmetselaars? Van Rutte tot Wilders tot Samson etc, al de figuren op de belangrijke posities. Aan wie zweren ze trouw? Niet aan het volk maar aan de koning die ook behoort tot de vrijmetselaarsclub:

  https://www.parlement.com/id/vhnnmt7m2001/beediging_ministers_en

  Het wordt heel slim gespeeld, geef het volk de illusie dat er iemand in het parlement zit die voor hun belangen opkomt zodat ze niet in opstand komen. Daarom hebben zovelen de illusie dat het allemaal wel in orde komt als we maar bij de volgende verkiezingen op de juiste partij gaan stemmen. Wanneer ze aan de macht komen dan verbreken ze weer zoveel van hun beloften en we vinden het de normaalste zaak van de wereld.

  De reden om voortdurend racisme te benoemen is om verdeeldheid te zaaien tussen de volkeren. Bij zwarten, moslims, en andere buitenlanders wordt het idee gecreëerd dat blanken allemaal maar racisten zijn met als gevolg dat elke volk bij zijn eigen clubje blijft en er steeds meer afkeer ontstaat naar elkaar toe. Vooral in het westen van Nederland zie je dit erg sterk, een paar decennia terug zag je dit in veel mindere mate. Je creëert op deze manier alleen maar huilbaby’s die bij de minste of geringste met de racekaart zwaaien om hun zin door te drukken. Precies wat de elite wil, hou ze in gebondenheid. Zoek ook maar eens naar de zwarte conservatieve amerikanen Candace Owens of Thomas Sowel die zich hier fel tegen afzetten. Inzicht opent ogen, maakt de mens redelijk, het zorgt ervoor dat je niet alleen maar leeft door emotie.

  Tot slot, staat er in de bijbel niet geschreven, ik weet niet meer precies waar, volgens mij in Joshua, dat God zegt tegen Israel hoe om te gaan met de vreemdeling, Israel werd opgedragen om op een goede rechtvaardige manier om te gaan met de vreemdeling maar God zegt ook laat de vreemdeling niet te talrijk worden zodat je niet in de verdrukking komt. Als dit voor Israel geldt dan geldt het toch ook voor andere volken.

 23. Mooi. Dan eis ik alsnog genoegdoening van:

  Italië (want Romeinen), Spanje (want 80 jarige oorlog), Frankrijk (want Napoleon) enne uiteraard Duitsland (want WWII). Ik ervaar nog dagelijks de gevolgen, waaronder een ernstige vorm van PTSS, die mij het “normaal” meedraaien in de maatschappij grotendeels onmogelijk maken.

  Echt ongelooflijk hoe honderden jaren terug veroorzaakt leed zich telkenmale, generatie na generatie en tot op de dag van vandaag, manifesteert binnen onze familie.

  Véél. Héél véél gratis geld zou mijn lijden aanzienlijk verzachten. Tevens verzoek ik de NL regering om paal en perk te stellen, liefst totaal verbieden, van bezoekers uit de bovengenoemde landen. Bij het horen van de bijbehorende talen wordt telkenmale mijn PTSS naar schier onhoudbare waarden.

 24. Kan iemand ons uitleggen waarom mensen met een niet-witte huidskleur vinden dat hun huidskleur niet meer mag?
  (al dan niet in connectie met Zwarte Piet, een personnage dat niet eens te maken heeft met een huidskleur)

  Black is beautiful, brown is beautiful, white is beautiful. (in alfabetische volgorde)

  Vanwaar dit totaal onterechte minderwaardigheidscomplex, het verbeten bestrijden van een KINDERfeest dat niets van doen heeft met zaken als huidskleur, ‘racisme’ en ook nog eens cultureel erfgoed is?

 25. Artikel 93 WvSR: De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  Idee om eens massaal aangifte te doen?
  Lijkt mij voldoende om dat tuig in Den Haag voor het gerecht te slepen.

 26. Wij westerlingen zijn van religie afgestapt en zijn te slim aan het worden, daar hebben onze “meesters/makers” niets meer aan dus omvolking met andere rassen die nog niet zo ver ontwikkeld zijn en alles nog geloven zijn makkelijker te hanteren. Denk niet dat alles eens was, het is er nog steeds en zo levend als wat.

 27. Orwell had het niet kunnen voorspellen. Oh wacht, juist wel. Alles wat hij op 1984 projecteerde wordt bewaarheid slechts 35 tot 40 jaar later.

 28. Er komt zeker verandering als straks de totdusverre stilgebleven meerderheid zich begint te roeren.

  Laat maar een x-tal ‘achterhoekers’ deze kant op komen die de anti-zwarte-piet activisten black en blue slaan.

  “Een roetveegpiet is GEEN Zwarte Piet. lang leve Zwarte Piet!”

 29. @ JP 7:29 u. Je hebt helemaal gelijk! 👌 Op dat briljante idee was waarachtig nog niemand gekomen! Schrijf een brief naar Verene Shepherd. Succes! 😂😂

 30. @ Wim, Ik hoop van ganse harte dat je gelijk hebt, ik zelf zie geen uitweg meer uit deze door EU en VN geschapen Obama hel.

 31. De enst van dit racistisch Pieten probleem wordt sterk onderschat, ik vind dat dit door Verenigde Naties besproken moet worden.

 32. Beste mensen
  Hou vol de redding is in aantocht
  God rekend wel met de groene maffia af

 33. Er zijn er die beweren dat de auto industrie achter de klimaatcrisis zit. De redenering is dan dat huidige benzinemotoren zo nagenoeg perfect zijn dat daarmee niets meer is te verdienen. Dus moet er een totaal nieuw automobiel bedacht worden om weer het verdienmodel aantrekkelijk te maken voor investeerders.
  Er zijn er ook die beweren dat de immigratie wordt aangewakkerd door bijvoorbeeld bouwbedrijven in Nederland want er moet wel worden verdiend en liefst in getallen met miljoenen euro’s tegelijk dus aantallen huizen in de tienduizenden.
  Een mini immigratie-model hebben we destijds allemaal kunnen zien in de media, namelijk de steenrijke VVD-er Hennie van der Most die in Oranje maar wat graag nog meer ‘vluchtelingen’ had willen hebben ( VVD!) :
  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hennie-van-der-most-loopt-weer-binnen-dankzij-de-vluchtelingen~b944f427/
  En dan Soros, de man , een Hongaarse Jood, die niet bepaald voldoet aan de goddelijke eis geformuleerd door Mozes: ‘gij ( Israëlieten) zult MIJ zijn ween koninklijk priesterdom’.

  Eindeloos kan je doorgaan en uit alles blijkt uiteindelijk altijd de eeuwige waarheid:
  de geldzucht is de wortel van alle kwaad ( Jacobusbrief).

  Ook bij de VN, bij de EU, in Nederland vooral bij de linkse GL en D66 en PvdA en op rechts bij de VVD waar de een na de ander door het stof moet. Wat een wereld.

  Hoor Israel, de Here onze God is EEN! Daar zal de oplossing vandaan komen voor de derde , deze God’s Dag dus: Hosea 6: 1-3 en Zach 14.

 34. Er schuilt een zwarte agenda achter de blanke, pardon, witte globalistische elite.

 35. Bedenk wel dat je het ook gewoon naast je neer kunt leggen.
  Ga je mee met dit soort onzin dan is dit een ieders keuze.
  Politieker zouden dus zelfstandig moeten denken en oordelen.
  Uiteindelijk zal het ook hun treffen.

 36. Wat denkt de EU te doen aan het door hen gekweekte gevoel van onveiligheid van de autochtone Europese bevolking. Met de veiligheid bedoel ik de overvallen, inbraken, overvallen en de schiet en steekverwondingen die de allochtone burgers mogen beleven op bevel van Brussel. Mijn tot tweemaal van allochtonen opgelopen (mes) steekwonden laten mijn pijnlijke gevoelens tegenover dat vloekwaardige Brussel niet ongevoelig. Hollandse moeders en meisjes die worden verkracht en voor hoer of erger worden uitgemaakt kunnen ook niet meer rekenen op steun van de overheid met hun welverdiende bijnaam De groene Taliban. Het lijkt voor hen India wel.

 37. We kunnen slechts hopen dat nieuwsfeiten zoals dit artikel zo goed weergeeft bij de ON! omroep gebracht gaan worden.. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het allemaal te laat is, zelfs als alle immigratie nu zou stoppen en de grenzen gesloten worden. Kijk eens wat we binnen hebben gehaald. Volgend jaar, volgende maand dus, ligt met het verdrag van Lissabon alle macht in Brussel en kan klimaatpresident Frans Timmermans mbv de klimaatnoodwet, elke drastische noodmaatregel nemen die hij wenselijk acht. Denk aan alle wetgeving en verdragen omtrent immigratie waar we geen benul van hebben. Vanwege de VN migrantenovereenkomst, lees Marakkesh pact, is er niemand nog illegaal en kunnen we zonder akkoord niemand terugsturen. Het is over mensen. Rustig wachten op de komende economische crisis en de hel barst los. Ik denk dat het niet verstandig is om in noordwest Europa te blijven wonen.

 38. De redenen om de EU te verlaten worden door de EU zelf aangereikt, zal de Nederlandse bevolking dit in hun stemgedrag laten merken? Ik hoop van harte dat ik (81) de Nexit nog mee mag maken.

 39. De stommelingen. Denkt Brussel nu echt dat de afrikanen hier komen om te werken?
  Zonder belastinggeld wordt hun luxeleventje toch ook aangetast.
  We zien nu al dat de laag-opgeleide allochtoon in de bijstand blijft.

 40. Pffff krankzinnig!
  Vooral als je bedenkt waar zwarte piet echt vandaan komt en totaal niets met rascisme te maken heeft
  https://youtu.be/YOJB7-y8oVM

  Wanneer komt dit eens op het nieuws?
  Zal gelijk deze hele discussie stopzetten

 41. Als blanke burger voel ik mij steeds meer gediscrimineerd. Het duurt niet lang meer, of de blanke man is een minderheid: kunnen we eindelijk eisen dat alle gekleurde medemensen in een reservaat mogen leven.

  “BLACK” Friday moet ook verboden worden, nu we toch bezig zijn, net zoals Blue Monday,

Comments are closed.