EU weigert in te stemmen met VN resolutie die verheerlijking Nazisme en racisme veroordeelt

Waarom niet gewoon eindelijk eens eerlijk zijn over de ware oorsprong en aard van deze ‘Unie’. (Afbeelding (excl. achtergrond): (1)).

—————————————————————————————————————————————–

Bewijzen dat de EU zichzelf in het ‘Vierte Reich’ verandert stapelen zich op

—————————————————————————————————————————————–

De EU had het toenemende aantal serieuze en steekhoudende beschuldigingen dat het zichzelf in een soort herleefd Nazi imperium, ‘das Vierte Reich’, aan het veranderen is, weer een beetje de kop in kunnen drukken door een VN resolutie te steunen waarin werd opgeroepen om ‘de verheerlijking van het nazisme, neo-nazisme en andere praktijken die bijdragen aan de escalatie van moderne vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid’ te bestrijden’. Allemaal jarenlange stokpaardjes van de Westerse gevestigde orde, maar desondanks weigerde de EU met de resolutie in te stemmen. Heeft men in Brussel dan toch enige zelfkennis? De Verenigde Staten stemden zelfs tegen.

De resolutie was opgesteld door 58 landen, waaronder Rusland, en werd op 12 november door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen. 121 landen stemden voor, 53 onthielden zich van stemming, en 2 landen stemden tegen, te weten de VS en Oekraïne.

‘Buitengewoon verbijsterd dat VS tegen stemde en EU niet instemde’

‘We hopen dat de goedkeuring van deze resolutie een duidelijk signaal zal geven aan die landen die al veel te laat zijn met het nemen van beslissende maatregelen om de toenemende pogingen het nazisme te verheerlijken, waaronder Waffen-SS veteranen en verschillende collaborateurs, tegen de gaan,’ reageerde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ongeveer een maand geleden.

Dat verklaarde tevens dat ‘het buitengewoon verbijsterend en betreurenswaardig is dat de VS en Oekraïne opnieuw tegen dit document hebben gestemd, terwijl de delegaties van de EU-lidstaten zich hebben onthouden van stemming over de ontwerpresolutie die wordt gesteund door de overweldigende meerderheid van de VN lidstaten.’

Westen installeerde en beschermt neonazi regime Oekraïne

In geopolitiek opzicht zou dit eigenlijk weinig verbazing moeten wekken, want zoals bekend werd in het vorige decennium de democratische gekozen regering van Oekraïne met behulp van de CIA (en steun van Brussel) afgezet, en werd na een bloedige staatsgreep een Westers gezind, neonazi-gelinieerd marionettenregime in Kiev geïnstalleerd. Dat startte in eigen land vervolgens een oorlog tegen de Russisch sprekende bevolking, waarbij al vele duizenden onschuldige burgers werden vermoord.

Het grote doel: Oekraïne uiteindelijk EU- en NAVO lid maken, en zo weer een stuk dichter op te schuiven richting Moskou, de grote sta-in-de-weg van de ‘Great Reset’ / Agenda-2030 klimaatglobalisten. Die wens gaat zelfs zo ver, dat een resolutie waarin alle zogenaamde Westerse ‘principes’ werden bevestigd werd afgewezen, enkel omdat Rusland de medeopsteller was en het regime in Oekraïne er overduidelijk indirect mee veroordeeld zou worden.

De toch al zo kenmerkende tenenkrommende hypocrisie van het Westerse blok neemt dus almaar extremere vormen aan. Maar wat kan anders worden verwacht van een neocommunistisch politiek blok waarvan alle leiders ongekozen technocraten zijn, dat een extreemlinks georiënteerd schijnparlement heeft dat geen enkele echte macht heeft, en waarvan de hoogste leider (EC president Ursula von der Leyen) zich met haar gewenste vaccinatieverplichting inmiddels openlijk voorstander heeft betoond van het buiten werking stellen van de na WO-2 afgesproken Nürnberg Code, die nu juist bedoeld was om een herhaling van de Nazi misdaden te voorkomen.

‘Een Nazi EU?’

Op 12 februari 2009 stelde de gezaghebbende Duitse Frankfurter Allgemeine Zeutung in een op-ed zich openlijk de vraag: ‘Een Nazi EU?‘ De auteur, Jasper van Altenbockum, zag weliswaar zelf weinig overeenkomsten tussen de EU en de Nazi’s, maar erkende dat steeds meer mensen die link wel maken, mede omdat het Europese eenwordingsproject historisch aantoonbare wortels in het Derde Rijk heeft. Zo publiceerden de Nazi’s een compleet plan om na de Tweede Wereldoorlog een ‘Europese Economische Unie’ onder centraal gezag op te zetten – precies wat er in de loop van enkele decennia werd gerealiseerd, en begon met de oprichting van de EEG in 1958.

Al in 1948 werd de komst van een toekomstige ‘Verenigde Staten van Europa’ in de Duitse grondwet mogelijk gemaakt, als voorloper van een door de financiële elite beheerste wereldregering. In artikel 24 staat dat de Duitse Bondsregering ‘soevereiniteit aan grensoverschrijdende instellingen’ mag overdragen, als dit bijdraagt aan een ‘vreedzame orde in Europa en tussen de volken van de wereld’. Om geschillen tussen landen op te lossen zou Duitsland moeten toetreden tot een ‘algemene, alomvattende, verplichte internationale scheidsrechterlijke instantie’.

Op 10 november 1948 zei dr. Carlo Schmid, lid van de SPD (de Duitse PvdA), tegen de latere president Theodor Heuss, dat ‘men moet ophouden deze zaken (een wereldstaat) steeds een utopie te noemen… Ik geloof niet dat we een wereldregering zullen krijgen zonder dat we eerst door Europa zijn gegaan.’ De voorzitter van het parlement, Hermann von Mangoldt (CDU), verwees vervolgens letterlijk naar artikel 24, dat ‘alle mogelijkheden in wereldwijde zin open laat.’

Historisch aantoonbaar dat EU uit de kokers van de Nazi’s kwam

Ook Gerard Batten, Europarlementariër namens de UK Independence Party, wees er in juni 2013 bij het Grove hotel in het Engelse Watford (locatie van de Bilderberg-top in dat jaar) op dat de Europese Unie is ontworpen door de Nazi’s. ‘In 1942 vertelden de Duitse Centrale Bank onder dr. Walther Funk en leidinggevende industriëlen hoe ze na de oorlog de economieën van Europa zouden gaan besturen,’ zei Batten. ‘Ze stelden een ‘Europese Economische Gemeenschap’ voor, dat is hoe ze het noemden.’

In 2009 had economisch- en inlichtingenexpert Christopher Story, een voormalige adviseur van premier Thatcher, in een toespraak al eens nauwgezet uiteengezet hoe Hitlers Nazi’s de grondleggers waren van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de EU. Toen de Nazi’s in het verloop van de Tweede Wereldoorlog in de gaten kregen dat ze de oorlog wel eens zouden kunnen verliezen, ontwikkelden ze volgens Story een ‘lange termijn misleidingsstrategie’.

‘Deze misleidingsstrategie werd oorspronkelijk in een document opgesteld met de titel Europäische Wirtschafts Gemeinschaft, oftewel de Europese Economische Gemeenschap. Dat gebeurde in 1942 in Berlijn, dat kunt u nalezen in mijn boek ‘Het Europese Unie Collectief’ dat als subtitel ‘De vijand van zijn lidstaten’ heeft. De Europese Unie is natuurlijk níet onze vriend, maar onze vijand, en is dat altijd al geweest omdat het doel van de EU is onze soevereiniteit op te heffen en ons over te nemen.’ Hiervoor kreeg Story luid applaus.

‘CIA geïnfiltreerd en overgenomen’

Volgens de oud-adviseur waren de beide wereldoorlogen opgezet door de ‘Illuminati’ (Vrijmetselaars), en waren de Amerikaanse inlichtingendiensten – met de CIA voorop – geïnfiltreerd door Nazi topman Heinrich Himmler en zijn medewerkers. ‘Operatie Paperclip was de eerst grote verplaatsing van Nazi-wetenschappers naar de VS. Dat begon met ongeveer 700 families en ging daarna door tot in het begin van de jaren ’50.’

‘Op deze wijze werd het Amerikaanse inlichtingenbolwerk overgenomen door een Duitse Nazi ‘vijfde colonne’, dat sinds die tijd aan de touwtjes trekt. Ik geloof dat Henry Kissinger (een ‘driedubbel-agent’) de sleutel hiertoe is. Hij wist president Ford ertoe over te halen om William Coby als hoofd van de CIA te ontslaan en George H.W. Bush aan te stellen, de Amerikaanse vertegenwoordiger van de Deutsche Verteidigungs Dienst (DVD), wat een ‘zwarte’ Duitse organisatie is die zijn basis heeft in -geloof het of niet- Dachau. Ik heb de DVD aan het licht gebracht, overigens niet iets om trots op te zijn omdat we al jaren van hun bestaan op de hoogte zijn.’

‘De operatie tegen de VS wordt dus achter de schermen uitgevoerd door de DVD in Dachau. Hetzelfde geldt voor de operatie tegen het Verenigd Koninkrijk. Net als de CIA financiert de DVD zich door frauduleuze financiële praktijken. Verder stelt de DVD de Duitse kanselier weliswaar op de hoogte over zijn activiteiten, maar deze heeft geen enkele zeggenschap over hen. De DVD bestuurt in feite alles en is dé vijand binnen de vijand.’

‘Für uns ist der Krieg niemals vorbei’

‘Door de zogenaamde ‘Madrid Rondzendbrief’, die in 1951 door de geallieerden onderschept werd, weten we dat het Duitse Geopolitieke Centrum dit programma daadwerkelijk heeft opgezet. Dit document werd vanuit Madrid verstuurd aan de Nazi’s in Buenos Aires, Caïro, Teheran, Tokio en diverse andere plaatsen, en bevatte de volgende slogan: ‘Für uns ist der Krieg niemals vorbei’ – voor ons is de oorlog nooit voorbij.’

‘Ik denk dat dit echt waar is, dat ze dit echt menen. Met andere woorden: ze zijn neo-Tse Tung voorstanders van de voortgaande oorlog. We hebben dus niet alleen te maken met de Europese Unie als onze vijand, maar binnen dit collectief bevindt zich natuurlijk Duitsland, en dat is het probleem.’

Europese Unie functioneert als Opperste Sovjet

‘Wie staat aan de basis van al deze leugens en verwarring? Is het Europese Unie collectief ook maar iets anders dan enkel verwarring? Om de 3 of 4 jaar zijn er opeenvolgende, bijgestelde verdragen, maar als je er nauwkeurig naar kijkt, zoals ik bijvoorbeeld met het Verdrag van Maastricht heb gedaan, dan zie je één stelling 40 pagina’s verder door een andere stelling tegengesproken worden. Dat is de tactiek van de Sovjets en precies wat er gebeurde onder de Sovjet wetgeving. Rechten worden gegeven maar (in hetzelfde document) ook weer weggenomen.’

‘Er bestaat absoluut een parallel, want als je in het Europese Parlement werkt -ik had een vriend die Europarlementariër was en ben er enkele malen geweest- dan zie je dat het precies zo werkt als de Opperste Sovjet. Het heeft dezelfde structuur (een fake parlement dat enkel dient om de besluiten van het Politburo (de Europese Commissie) van een nepdemocratisch stempeltje te voorzien – X.). De gele sterren op de blauwe achtergrond kunnen zó ingewisseld worden voor de gele hamer en sikkel.’ (2)

Of, zoals in 2021 nog toepasselijker is, door een hakenkruis waarvan de haken bestaan uit vaccinatiespuiten:


Xander


(1) Russia Today
(2) BBC5tv YouTube 1/3 

Afbeelding inzet Ursula von der Leyen: WikiMedia Commons, bron https://www.securityconference.de/de/mediathek/munich-security-conference-2019/image/opening-statement-by-ursula-von-der-leyen-1/filter/image/ , auteur Mueller/ MSC , Creative Commons Attribution 3.0 Germany license.

Afbeelding inzet Frans Timmermans: WikiMedia Commons, bron Hearing of Frans Timmermans (the Netherlands) – Executive Vice President-Designate – European Green Deal , auteur European Parliament , Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.


Zie ook o.a.:

2019:

14-02: Westerse staatspropaganda verdringt via media onze vrijheid van meningsuiting (/ Mensen en partijen die anders denken over klimaat/energie, immigratie, islam, Rusland en militaire interventies worden planmatig gedemoniseerd – Zogenaamde ‘feiten check’ artikelen en afdelingen van media juist garantie voor propaganda)
12-02: Frankfurter Allgemeine plaatst artikel rond vraag ‘Een Nazi EU?’ (/ Net als destijds Hitler wil Brussel niets weten van ‘verkeerd’ nationalisme – Burgers komen in opstand tegen autoritaire eurocraten)
06-02: ‘Sovjet’ censuur bijna een feit: EU presenteert propaganda richtlijnen voor alle media / ‘De EU-richtlijnen eisen van journalisten het publiek te desinformeren’ – EU en techgiganten treden samen op tegen ongewenste meningen)
03-02: ‘Europese (Dis)Unie wankelt, energie zekerheid moet boven klimaatbeleid worden gesteld’ (/ Topman CEII Research: ‘De euro is een verderfelijk beest,’de EU het Vierde Rijk, en de eurozone de zwakste schakel in de wereldeconomie’)

(Archief:)
2014:
01-01: Verenigde Staten van Europa al in 1948 in Duitse grondwet opgenomen

2013:

28-11: Geheim EU-akkoord: Lidstaten moeten trouw zweren aan Nieuwe Wereld Orde
11-11: Beast Tech (7): Wereldregering ‘Federatie van de Aarde’ in oprichting
16-10: Beast Tech (5): Op weg naar elektronische slavernij
07-10: Totale controlemaatschappij veel dichterbij dan gedacht
29-09: In Europa sterft de democratie: 90% van alle wetten komt uit Brussel
09-06: Europarlementariër: De Europese Unie is ontworpen door de Nazi’s

2012:
07-12: Van Rompuy: Parlementen schaden EU en moeten macht kwijtraken
21-10: ‘EU is extreem gevaarlijke opvolger totalitaire regimes uit 20e
eeuw’

25-07: 17 economen: Europa stevent slaapwandelend op enorme catastrofe af (/… Streven naar verenigd Europa afkomstig van Hitler en Mussolini)
17-07: ‘Besluiten Europese schuldenunie leiden tot herhaling jaren ’30’ (/ … maken de leiders van de eurozone de opkomst van een nieuwe Adolf Hitler mogelijk?)
15-06: Spiegel: Europa wacht absolutistische heerschappij vanuit Brussel
01-06: Rutte en Pechtold verzekeren op Bilderberg top Nederlandse overgave aan NWO

2011:

14-11: Europese superstaat steeds dichterbij; Nationale rechten worden afgeschaft
05-09: Genadeloze analyse Duitse professoren: Euro systeem is één grote leugen
05-09: Duitse oud kanselier Schröder wil Verenigde Staten van Europa
21-08: Geheime afspraken over opheffen financiële soevereiniteit eurolanden
27-07: EU leiders maakten in Brussel definitief einde aan nationale soevereiniteit

2010:

03-12: Voormalige adviseur Thatcher legde enorme corruptie EU bloot (/’Bewijs dat Nazi’s EEG bedachten – EU opgezet als Opperste Sovjet – Europese Commissie is een criminele organisatie’)
12-11: EU-president: Onafhankelijkheid landen is een illusie en een leugen
01-06: De EU: Unie van propaganda, leugens en gebroken beloftes

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

33

 1. Anna schreef:
  15/12/2021 om 11:23 am
  Het “ oude Romeinse Rijk “ begint zich te herstellen.
  Geheel volgens het eeuwen oude plan!

  Dit lijken de symptomen te zijn.
  Wees waakzaam ❗️
  Shalom
  Anna
  Anna: Zie eerder het Ottomaanse rijk om me heen….
  Niet enkel in NL maar in heel de EU is het Islam zich aan het opdringen en roeren.

 2. Ja, inderdaad @Anna…We leven in een boeiende profetische tijd. Helaas is de huidige Israëlische Regering en een meerderheid van de Knesset in Jeruzalem daar blind voor.
  Details in Psalm 81 en Ezechiël 22 en 36. Verder schrijven op het Geloofsforum?

  Shalom. Ramshoorn.

 3. Ramshoorn 15 -12 / 1uur 15

  Je schrijft iets treffends ; Hitler pleegde zelfmoord in zijn bunker in Berlijn
  En twee jaar later werd de Joodse staat gesticht door Ben Goerion. Een land werd geboren op één dag❗️

  Dat is Bijbels zeer opmerkelijk!
  Wat zegt Jezus als zijn dicipelen hem vragen in Math 24 wanneer zult u het koningkrijk voor Israël weer oprichten… dan antwoord Jezus dat is bij Niemand bekend zelfs bij de Zoon niet, met andere woorden dat gaat je niet aan, maar Jezus zegt er direct achter aan “ let op de tekenen van de tijden.” ! Dus weest alert!

  En dan zegt Jezus : het zal zijn als in de dagen van Noach dat de Zoon des mensen zal komen..
  ( Er zijn momenteel vele tekenen uit de tijden ban Noach in ons maatschappelijk bestel aanwezig) ( incl de genetische manipulatie. )
  En toen gaf God ook een teken aan de HELE wereld : en Noach kreeg de opdracht “ bouw een ark “
  120 jaar is hij daar mee bezig geweest.
  Als teken voor de hele mensheid dat er een einde zal komen aan die periode.

  En nu in de huidige tijd. Is er weer z’ on wereldwijd “ teken voor de HELE mensheid” de stichting van de staat Israël!! ( iedereen bemoeid zich met dat land en iedereen heeft daar een oordel over INCLUSIEF DE V.N. )
  Volgend jaar al 75 Jaar…… ( na WO 2 ) zou dat ook 120 jaar worden…? … OF zal dat teken ( Israël) wat hier mijns inziens onmiskenbaar mee samen hangt, korter duren…..

  We leven in een boeiende profetische tijd.
  Jezus komt terug❗️
  Shalom
  Anna

 4. EU bekent hiermee kleur, de weigering om deze resolutie te steunen is een openlijke bekentenis van eu dat zij de nazi’s zijn.
  Ze kunnen maar moeilijk tegen zichzelf en hun eigen doelstellingen stemmen, nietwaar?
  Hoeveel duidelijker moet het nog zijn?

 5. @Joost. Ja, dat boek van John Cornwall , Hitlers Paus heb ik ook gelezen. Veel nazi’s hebben toen zij zagen dat Duitsland de oorlog ging verliezen van de Geallieerden hun blazoen opgepoetst door snel wat Joden te helpen overleven met voedsel en onderdak, zo ook die antisemiet en schijnheilige Paus Pius XII.

  Premier Mark Rutte leert het Liegen maar niet af en schiet wederom tot zijn schande in eigen voet:
  Gisteravond op Nieuwsuur TV hoorde ik dat prinses Amalia haar 18-de Verjaardag groots gevierd heeft met 100 genodigden, vrienden en vriendinnen. Hiep, hiep, hoera!!!

  Volgens de onzinnige, draconische wetten van Rutte hadden dat er maar Vier mogen zijn.
  De notoire LEUGENAAR Mark Rutte VVD probeerde de boel te sussen door in de Media te beweren dat er maar 21 bezoekers op Amalia’s party waren geweest, maar ja dat waren er dan toch ook 17 teveel geweest? Meten met 2 maten in de reeds ontstane ApartheidsStaat?

  De Koning en Koningin knepen wederom een oogje dicht, daarmee aangevende dat ook zij net als 85% van de Burgers Niets geloven van Misleiders al Rutte en de Jonge en het RIVM [Mattheus 23:1-9] met hun o zo “Gevaarlijke Corono Omega Variant”.

  Mark Rutte staat wereldwijd in alle Media weer in zijn hemd en begon de eerste dag van de presentatie Kabinet Rutte IV weer met een PUBLIEKE LEUGEN op radio en TV.

  De Oppositie Partijen zullen die flagrante Leugen van hem vandaag in het Parlement wel weer breed uitmeten: Met leugenaars kun je toch geen zaken doen?

  Volgens mij: Alleen als Rutte het Liegen afzweert en de Regering de StatenBijbel 1637 weer terughaalt en een Ereplaats geeft in de Tweede Kamer en tegelijk daarmee terugkeert tot de God van de Bijbel Exodus 20 en de Bergrede van Jeshua Mattheus 5-7 alleen is er nog hoop en een goede toekomst voor alle Burgers!

  Vergeet nooit: Calvinistisch Nederland werd samen met de God van de StatenBijbel 1637 een Wereldnatie in 1689. Stadhouder Prins Willem III werd toen met zijn Mary ook nog eens Koning van Engeland-Schotland en Ierland. Shalom. Ramshoorn.

 6. @Ramshoorn 15/12/’21 1.15 pm
  Erg mooi uiteengezet, Ramshoorn!
  In dit verband is ook het boek van John Cornwell “Hitlers Paus , de verborgen geschiedenis van Pius XII ” uitg. Balans jr. 2000 erg de moeite waard.
  Shalom,
  Joost

 7. Beste Xander, de Lijk naar de EU-vlag werkt niet in mijn Ingezonden. Jammer.

  Werkt deze link wel?

  chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.verhoevenmarc.be%2FPDF%2FEU-vlag.pdf&clen=148178&chunk=true

  Shalom. Ramshoorn.

 8. Overal in de wereld wordt vooral dit éne argument gebruikt: Voorkomen moet worden dat de IC’s overbelast worden.
  Een Duitse journalist en een Duitse data-analist, onderzochten de Duitse cijfers over de IC’s en ontdekten dat er sinds het begin van de coronacrisis maar liefst 6000 IC’s minder zijn gekomen. Die IC’s zijn verdwenen. Het lijkt op een opzettelijk veroorzaakte schaarste. https://odysee.com/@RubikonMagazin:d/inszenierter-Notstand:9
  Dan is in Duitsland veel verpleging opgestapt (ongeveer 20.000) en ziet men daar geen enkele poging dit tekort aan te vullen of die mensen te bewegen terug te keren (b.v. door financiële extra’s).
  Bovendien blijkt uit de cijfers dat overbelasting niet door Covid kan zijn veroorzaakt, omdat er in 2020 ruim 3 miljoen minder ziekenhuispatiënten waren dan in 2019.
  Beide onderzoekers melden ook dat het vaccinatieprogramma quatsch is. En omdat het niet werkt, geeft men nu “de ongevaccineerden” de schuld (ongeveer 15 miljoen in Duitsland).
  Verplegend personeel is vaak onder de 60 jaar oud en heeft die prikken helemaal niet nodig.
  Het is overal hetzelfde.

  Ook in Nederland geen enkele poging de IC’s uit te breiden.
  Wel schrikbarend dat de kille, hardvochtige en rechtlijnige bureaucraat Lauterbach nu de minister van Volksgezondheid wordt. Dat is enger dan het virus, want deze SPD’er vindt klimaatlockdowns ook een goed idee. En dan hebben we ook nog de Duitse puppet Von der Leyen die kennelijk de Neurenbergcode wil omzeilen.

 9. Hoe u uw gezond verstand kunt behouden in een wereld die wordt gedomineerd door waanideeën?

  https://www.naturalnews.com/2021-12-14-in-a-world-dominated-by-mass-delusion-the-truly-sane-seem-like-outcasts.html

  Mike Adams:
  We leven in een wereld waar de massa waanvoorstellingen heeft. Ze zijn gemanipuleerd via gemanipuleerde mediahysterie om te geloven in een onzichtbare “pandemie” die hen zal doden als ze zich niet aan de regels houden.

  De nalevingseisen zijn natuurlijk steeds krankzinniger geworden. Eerst waren het maskers, toen twee prikken. Nu zijn het twee maskers en zeven prikken. En je moet je kinderen inleveren. Binnenkort zijn het drie maskers, 12 prikken, drie kinderen en een patrijs in een perenboom.

  Het is een uitdaging om door dit alles te navigeren, maar probeer je nooit te conformeren aan een waanvoorstellingenmaatschappij. Als je echt gezond bent, zul je altijd als een “outcast” worden beschouwd door een samenleving die volkomen krankzinnig is geworden.

  Het artikel en de podcast van vandaag leggen dit alles veel gedetailleerder uit. Bovendien hebben we een aantal echt hilarische nieuwe ‘wokie’-superheldendingen om met je te delen waar je van moet lachen.

  Lees hier het volledige artikel en de podcast:
  https://www.naturalnews.com/2021-12-14-in-a-world-dominated-by-mass-delusion-the-truly-sane-seem-like-outcasts.html

 10. Met de Pausen in Rome is de EU ontstaan. Hoe? De Nazi’s zijn tot grote bloei en macht gekomen sinds 1929 met de Concordaten die de Paus met hen sloot. De Fascisten als Mussolini 1929, Hitler 1933, en Franco 1938 voerden de boze plannen van de Paus uit:
  Het heilige Europese Roomse Rijk van Karel de Grote AD 800 herstellen.

  Dat doortrapte Roomse plan van de Paus mislukte faliekant in 1945 met de ondergang van het Derde Rijk [60 miljoen doden] dat 1000 jaar had moeten duren. Alle details in boek van Dirk Verhofstadt: Pius XII en de vernietiging van de Joden.

  Hitler het beest, pleegde zelfmoord 29 april 1945 in zijn bunker in Berlijn en drie jaar later 14 mei 1948 werd de Joodse Staat door de Jood David Ben Goerion uitgeroepen!
  Humor van JHWH. Psalm 2.

  De pausen bedachten een nieuw sinister plan:

  In Gibraltar is er het schrijn van ‘Onze Lieve Vrouw van Europa’. De EU subsidieerde recent de helft van de restauratiekosten van het schrijn. In 1979 bevestigde de Poolse paus Johannes Paulus II officieel Maria’s titel als ‘O.L.V. van Europa’ en verplaatste haar feestdag naar 5 mei om samen te vallen met de Europadag.

  Bij deze gelegenheid drukte de paus de Droom van Europa uit en hoe deze kan bereikt worden, door te zeggen dat ‘… onder het patronage van Maria, de menselijke familie meer dan ooit zal gedreven worden naar broederlijke eenheid en vreedzame coëxistentie’” (Robert Congdon, The European Union and the Supra-Religion, pp. 190-200; voor documentatie over de geciteerde zaken zie het boek).

  Het symbool van dat Roomse Europa zou de Blauwe EU-Vlag worden met 12 gele sterren.
  Die vervloekte EU-vlag siert al decennia in alle 27 lidstaten Regeringsgebouwen en Parlementen en vergis u niet, al sinds de jaren ’80 via de kentekenplaten op de voor en achterbumper van uw auto’s.

  Ontwerper van het EU-symbool/vlag is Arsene Heitz, een kunstenaar uit Straatsburg. In1989, kort voor zijn dood, onthulde Heitz in de Vaticaanse krant l’Osservatore Romano de herkomst van zijn inspiratie: de Maria-verschijningen in Rue du Bac in Parijs. Toen hij erover las, maakte hij kennis met wat wordt genoemd de ‘Wonderbaarlijke Medaille’.

  Lees zelf maar verder:

  chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.verhoevenmarc.be%2FPDF%2FEU-vlag.pdf&clen=148178&chunk=true

  Sinds AD 1 januari 2002 betalen alle EU-burgers verplicht met die niet gewenste roomse Euro’s hun boodschappen, benzine en vakanties.

  Hoewel in 2005 Nederland, Frankrijk, Ierland in grote meerderheid stemden tegen die
  EU-Grondwet – EU Vlag en EU Volkslied bleef het EU parlement Oostindisch Doof voor de stem van de Burgers. De EU toont tot op deze dag haar ware fascistische ondemocratische gezicht.
  Hoe kunnen christenen voor zo’n club onderdrdrukkers, huichelaars, drang en dwang stemmen?

  Opnieuw in 2015 toen Nederlandse burgers in meerderheid 62% stemde Tegen dat gluiperige, duivelse EU-verdrag met Oekraïne.

  De huidige Jezuïtische paus Bergoglio is voor een Wereldregering waarvan hij de baas wil worden. Niet alleen de leden van de VN maar ook die van de EU zouden diep voor hem moeten buigen.

  De Argentijnse paus Bergoglio droomt net als Hitler 1933 eertijds van één Staat: Rome –
  één Volk Katholieken, één Kerk de Rooms Katholieke.
  Hij zal alle andersdenkenden Muilkorven. Openbaring 13.

  Gelukkig weten gelovigen die de Bijbel bestuderen/kennen hoe het met de Paus en zijn utopische rijk zal aflopen. Details: Openbaring 16 t/m 20.

 11. Waarom nu die boosterprik? Waar is die 95% effectiviteit gebleven die zo luidruchtig werd rondgebazuind?
  Nog maar eens: Bij ongeveer 22.000 proefpersonen werd 0,838% later toch ‘besmet’ bij de placebogroep. Bij hetzelfde aantal in de prikgroep was dat 0,045%. De prik bracht dus 0,8% verbetering. Niet buitengewoon werkzaam dus, met nog de onzekerheid van de PCR-test erbij genomen.
  In absolute aantallen waren dat 169 (placebogroep) resp. 9 (geprikte groep) “besmetten” en zo kwam men aan die 95% effectiviteit. Boerenbedrog in feite.

  Dit zijn de eerste prikken waarbij mRNA wordt ingespoten.
  De eerste prikken tegen coronavirussen die op mensen getest worden.
  De eerste prikken waarbij polyethyleenglycol wordt ingespoten.
  De eerste prikken waarbij massaal nanodeeltjes en vectoren worden ingespoten.
  De eerste massale toepassing van injecties waarbij de uitwerking nog niet uitgebreid werd onderzocht.

 12. CCU-verpleegkundige Frank: ‘We hebben een zogenaamd vaccin waarvan ik niets dan ellende heb gezien op mijn werk’

  https://www.ninefornews.nl/ccu-verpleegkundige-frank-we-hebben-een-zogenaamd-vaccin-waarvan-ik-niets-dan-ellende-heb-gezien-op-mijn-werk/

  https://ejbron.wordpress.com/2021/12/14/gehoorzaam-2/

  https://ejbron.wordpress.com/2021/12/13/verder-geen-commentaar/

  In Wenen werd het volk de held: megademonstratie als epicentrum van de vrijheid
  https://ejbron.wordpress.com/2021/12/12/in-wenen-werd-het-volk-de-held-megademonstratie-als-epicentrum-van-de-vrijheid/#more-287802

  Ver over de 100.000 mensen – op het hoogtepunt waarschijnlijk meerdere honderdduizenden – gingen gisteren in Wenen de straat op. Zij lieten zien: hen maken de vrijheid en de grondrechten wel degelijk iets uit. Zij weten dat de “vrijheid”, die het corona-regime de mensen als een wortel onder de neus houdt, niet duurzaam is. Alleen hetgeen waarvoor men moest opkomen en wat bevochten moest worden, duurt een leven lang. Deze teneur begeleidde urenlang de megademonstratie in Wenen. De Heldenplatz in het centrum van Wenen werd, zoals de chef van de FPÖ Herbert Kickl zei, het “epicentrum van de vrijheid”. Hij bedankte ook de helden op straat. Terecht: zij allen geven aan mensen overal in het land, maar ook in de rest van Europa, weer moed en hoop. Het hele continent keek eens temeer naar Wenen: en dat bood een feest van de vrijheid!

 13. Het “ oude Romeinse Rijk “ begint zich te herstellen.
  Geheel volgens het eeuwen oude plan!

  Dit lijken de symptomen te zijn.
  Wees waakzaam ❗️
  Shalom
  Anna

 14. NEXIT NU !
  Ik mag aannemen dat wij Nederlanders niet bij dit fascistenclubje willen horen !!!
  Er uit per direct !!!

 15. Tijd is geduldig.
  Al vöör 1914 waren er plannen het Amerikaans/Europees bedrijfsleven te verzamelen, bijeen te brengen.
  Om dat te bereiken moesten oorlogen gepland worden.
  O.a. het Vaticaan zat hierachter de vrijmetselaars( de economien en hun bankair stelsel) wilden ‘de wereld’ volledig besturen.
  In 1914 werd Joseph Retinger hiervoor aangesteld om na ’45 in Europa zijn werk te voltooien om in 1960 nazie Bernhard aan te stellen.
  Een korte samenvatting van wat speelde.
  Anno heden moet de prikcampagne eea voltooien.
  Dan de Bijbel erbij gehaald met een feitelijke bijzonderheid.
  Abrahams dood staat in het achtereenvolgende verzen in het 666ste als het 777ste vers vermeld.
  Omstreeks 2011 tot 2018 is dit 6×666 jaren geleden.
  De toegevoegde ‘dag van Daniell’ komt in het hedendaagse uit.
  En zie, wonderen verbazen met 9-11 als uitschieter.
  Hoe buitenaardse intelligentie gepromoot wordt tot geloof in Ufo’s die door menselijke wetenschap/technologie als bewezen ‘gaan’ worden bestempeld..

  Nu de rampspoed na rampspoeden nog, bedoeld de aardse schuddingen en woeste weersomstandigheden.
  Immers ‘ het einde’ of beter het nieuwe begin’ is aanstaande immers zij trekken samen op.
  Op 02.02.2002. zal er een nieuw teken de mensenwereld verbazen, weer door toedoen van mensen die denken de wereld aan zich te kunnen binden.
  Deze data is afgeleid uit het nazisme waar Nederland altijd al een rol in speelde o.a. door mede oprichting van de huidige bankaire stelsels.
  Willem koning over dit land en zijn trouwdatum geven al een hint 02022002.

 16. Ik vraag mij overigens af wat er met Duitsland, eigenlijk al langere tijd, aan de hand is. Bij elke coalitie moet er, in dit geval, door iedere partij ‘ ‘water bij de wijn’ worden gedaan. A. Bearbock minister van buitenlandse zaken. Fel tegenstander van een verdere coöperatie met Rusland. Scholz wil nog meer geld lenen. De ‘groenen’ , Õzdemir wordt minister van landbouw. Lauterbach minister van gezondheid en Habeck, ook zo’ngroene jongen, minister voor én economie en klimaat…. aber wir schaffen das
  Nou Europa, ik wens u een aangenaam ‘klimaat’ .

 17. @peter

  Nee, want fascisten haten kleurlingen. Kleurlingen worden juist extreem opgehemeld tegenwoordig in de media en door de overheden. Dus dat past totaal niet bij fascisme.

 18. De EU is juist extreem links. Ze accepteren BLM en alle cancelcultuur, ze houden juist rechtse groepen klein, kijk naar PVV Forum die worden gedemoniseerd. Overal zie je meer en meer zwarten in de reclames em op tv, migratie van buitenlanders naar de EU wordt volop toegestaan etc etc
  Dat is toch allemaal juist Anti-Nazi vertoon!
  EU is extreem links!!!!!

 19. Niet erg waarschijnlijk van de Russen die zich druk zouden maken over veteranen van welke SS divisie dan ook .
  Als de jongste soldaat in 1944 18 jaar oud was zou die nu 96 moeten zijn .
  Dan beginnen over de man met het laagste I.Q van de Nazi-top , Heinrich Himmler die in Amerika netwerken opgezet zou hebben !
  Die vent kon zijn eigen ontsnapping niet eens regelen .

  Operation Paperclip was een Amerikaanse operatie om de geniale Duitse straaljagertechniek , V1 en V2 raketten , de DNA ! experimenten van Mengele , hun half-gelukte atoombom , de beste onderzeeër ter wereld en de beste tanks van dat moment naar Amerika te brengen om die verbeterd na te bouwen .
  Dit kon niet zonder de desbetreffende geleerden en hun technisch personeel .
  Ook kreeg Amerika de beste spion ter wereld en Ruslandkenner Von Gehlen aan hun zijde .

  De rest is onzin , was Europa maar niet het slachtoffer van de Coudenhove-Kalergi doctrine geworden .
  Zo een artikel is bedoeld om de aandacht af te leiden van het feit dat Europa verloren is .
  https://www.youtube.com/watch?v=zJZfuJdycGc

 20. @Peter 14/12/21 8.05 pm
  Zo is het , ja!
  Dank voor je waardevolle info!
  De EUSSR is voortzetting van het Dritte Reich van A.Hitler cs en Krupp.IG Farben . etc.
  Ongelooflijk maar wel waar. DE nazaten van de fascisten zijn “levend en wel” en bevinden zich aan de top van de machts pyramide!
  En toch…en toch:
  “….en zie, een wit paard en Hij die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid” Openb. 19:11. “…en zijn naam is genoemd:het Woord Gods”, Openb. vs 13.
  Halleluja!
  Joost

 21. De nazi’s zijn nooit weg geweest 1940 t/m 2022 ik hoop dat weer verzet komt zoals in de wereldoorlog 2 demonstraties hebben geen zin meer dus we gaan voor Victorie en kostbare Vrijheid.

 22. De wereldpolitiek is een eeuw lang vanuit de VS gedicteerd. Sinds kort vindt een verschuiving plaats richting China. Maar zowel de communistische sovjet unie als de het fascistische Duitsland als de communistische vn als de communistische eu zijn gevormd vanuit de VS.
  https://thetechnocratictyranny.com/international/united-nations-the-communist-international/
  http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/cfr.htm
  https://whorulesamerica.ucsc.edu/power/postwar_foreign_policy.html
  https://modernhistoryproject.org/mhp?Article=FinalWarning&C=5.2

 23. Nationaal Socialisme of Nazisme is niet het juiste begrip voor wat er speelt. Er is namelijk niets ‘nationalistisch aan’. Wel is het door en door socialistisch of communistisch wat er speelt. Het is geen nationaal socialisme maar globalistisch socialisme. Het zijn geen Nazi’s maar Glozi’s. Maar die term zegt niemand iets. Beter is over te stappen op een ander begrip dat iedereen kent: Fascisme. De EU en de VS zijn Fascistische mogendheden. Zij verafgoden de macht van de staat. De term fascisme komt van het woord ‘Fasces’, een bundel roeden met een hakbijl voor ‘onthoofding’ als ultieme doodstraf.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Fasces
  Die onthoofding zit er weer aan te komen.
  https://www.minds.com/newsfeed/1228494298315464704
  Het zijn organisaties als de vrijmetselaars, die deze symboliek levend houden en ook het achterliggende gedachtengoed promoten. Zij zijn wereldwijd de baas. Zij zijn de fascisten.
  https://www.dcgrandlodge.org/news–blog/the-mace-a-forgotten-symbol-of-the-lodge
  De VS is door en door masonic en fascistisch. Kijk maar eens naar de fasces links en rechts hier:
  https://www.quora.com/Why-are-there-two-fascis-in-the-US-Senate-when-they-have-become-a-symbol-of-fascism

 24. Dat Rusland in de weg staat van de covid great reset weet ik zo nog niet. Ik dacht met mijn Russische echtgenote naar ginds te vluchten maar inmiddels is het in veel Russische steden erger dan hier. Verplichte vaxx voor 60+ in Sint Petersburg. Zelfs QR code op de bus innveelnsteden. Het is sterk afhankelijk van gouverneurs en burgemeesters weliswaar, maar toch. Poetin stelt mij teleur. Alleen 30- 40% laat zich vaxxen. De rest koopt een QR. Op dat vlak mogen de Russen van geluk spreken dat de corruptie onder ambtenaren algemeen is.

 25. Een juiste beslissing van de EU. Geen enkele overheid of nepinstantie zou de autoriteit mogen hebben over gedachten van mensen. Je medeburgers en sociale omgeving zijn degenen die zoiets kunnen veroordelen en (eventuele) sociale uitsluiting zou dan een gevolg kunnen zijn.
  Hoe pijnlijk ook, vrijheid van meningsuiting is wat mij betreft alleen begrensd door opruiing, smaad en laster.

 26. De oorsprong van de €U begint met de nazies Walter Hallstein was een top juriste van das 4 reich en heeft gewerkt aan een duitse vereenigd €uropa. aan het eind van WW II wordt Walter naar de Sigfried line frankrijk gestuurd en valt in de handen van de amerikanen die hem een brain wasching geven.
  Walter komt terug en wordt in 1957 de eerste president van de europeese gemeenschap. De €uro is een nieuwe naam voor deutchmark en wie is heden ten dage president? onze lieve Ursula die de president van Pfisser omhelst als of het haar meest intime friend is.

 27. Ze zijn close, maar…. Niet helemaal.
  Tot mijn verdriet heeft 1 van mijn kinderen zich laten vaccineren. Met Pfizer.. “omdat die de beste was”..
  De reden?
  Hij was zo moe van al die maatregelen en wilde door met zijn leven.
  Mijn vraag… ” dus niet voor een ander?, maar voor jezelf en voor de vrijheid die je denkt te krijgen?
  Ja was het antwoord.
  Ik ben zover dat ik mensen die deze experimenten opleggen aan anderen haat.
  Nu betreft het inmiddels ook 1 van mijn kinderen.
  HAAT.

 28. Waffen-SS veteranen en verschillende collaborateurs zijn als ze nog leven minstens 100 jaar oud, tenzij toenmalige kindsoldaten. Waar vinden we een link naar de door de VS en Oekraïne afgekeurde VN-resolutie waarbij de EU zich blijkbaar onthield?
  Trouwens, sedert de EU ons de in twee referanda afgekeurde Europese grondwet -na de afkeuringen werden alle andere geplande referenda afgelast- enkele jaren later via het grondwettelijk verdrag van Lissabon door de strot ramde, is de EU ook officieel geen democratie meer. Zelfs geen “representatieve democratie” zoals in het grondwettelijk verdrag staat want een representatieve democratie heeft altijd een twee-kamerstelsel.

 29. Sombere toekomst voor onze Kids en kleinkids.
  En wat dien we daar aan als verantwoordelijke ouders en grootouders?

Comments are closed.