Palestijnse en islamitische vlaggen hebben zelfde kleuren als Ruiters van de Apocalyps – toeval?

(14.00) – Op diverse christelijke social media kanalen in de VS wordt opgemerkt dat de Palestijnse vlag, net als bijna alle andere Arabische en islamitische vlaggen, steevast de kleuren rood, wit, zwart en groen dragen, wat exact overeenkomt met de kleuren van de ‘Vier Ruiters van de Apocalyps’ zoals beschreven in het laatste Bijbelboek Openbaring. Toeval? Waarschijnlijk wel, maar gezien de toenemende zorgen dat het conflict in Israël deze keer inderdaad op ‘Armageddon’ kan gaan uitlopen, waarbij een massale vernietigingsaanval van juist deze ‘rood-wit-zwart-groen gekleurde’ landen zal plaatsvinden, wel een heel opmerkelijk toeval.

In Openbaring 6:8 is het Griekse woord klhoros weliswaar vertaald met ‘vaal’, maar op andere plaatsen in het Nieuwe Testament heeft het de accuratere vertaling ‘groen’ gekregen. In Johannes’ visioen wordt ook de verklaring voor deze kleuren gegeven: ‘wit’ staat voor overwinning*, ‘rood’ voor slachtpartijen, ‘zwart’ voor tekorten (met name aan voedsel), en ‘groen’ voor de dood door geweld, honger, ziekte en wilde dieren.

Betekenis: zowel aardse als bovennatuurlijke krachten die de mensheid in totale chaos en ellende willen storten, gaan hierin slagen (‘overwinnen’). Het heeft er veel van weg dit in onze tijd inderdaad staat te gebeuren.

(* Zowel Soennitische als Shi’itische moslims geloven dat de Mahdi, de islamitische ‘messias’ die de hele wereld aan de islam zal onderwerpen, (zie ook onze recente artikelen hierover) op een wit paard zal verschijnen.)

Apocalyps begon 2000 jaar geleden

In grote delen van het christendom wordt nog steeds gedacht dat de ‘vier ruiters’ pas op het einde van de tijd gaan ‘rijden’, wellicht pas aan het begin van de laatste 7 jaar. Deze vanuit Amerika gepopulariseerde theorie wordt echter slecht onderbouwd met willekeurige samentrekkingen en losse tekstverklaringen, die niet gesteund worden door de Bijbel. Uit een niet eens zo diepe, nadere studie van onder meer de context, grondtekst en Openbaring zelf** komt duidelijk naar voren dat deze ‘vier ruiters’ over de hele menselijke geschiedenis gaan, in ieder geval vanaf het moment dat deze visioenen aan Johannes werden gegeven. Kortom: minimaal over de afgelopen ca. 2000 jaar.

(** ‘Schrijf op wat u gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. ‘ (1:19). Oftewel: alle visioenen in Openbaring gaan over het heden en toekomst, dus vanaf dát moment, niet slechts over een fictieve zeer korte periode ergens heel ver in de toekomst.)

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen finale climax komt. Die komt er zeker, maar niet omdat deze vier ‘ruiters’ pas nu (of binnenkort) gaan ‘rijden’. Het decimeren van de mensheid door oorlog, ziekte en honger in een slechts korte periode van ‘verdrukking’ van 120, 80, 70, 40, 10, 7 of slechts 3,5 jaar (al naar gelang welke uitleg wordt gevolgd) klopt dan ook slechts gedeeltelijk. Het aantal slachtoffers zal natuurlijk wel degelijk immens zijn, maar dat komt omdat de wereldbevolking ongekend hard is gegroeid.

Mensheid is zelf verantwoordelijk of profetieën uitkomen of niet

Ik herhaal dat ik er al lang van overtuigd ben dat profetieën geen ‘besluiten van God’ zijn die ‘dus moeten gebeuren’, maar enkel waarschuwende scenario’s laten zien hoe het in de toekomst zal gebeuren (eigenlijk al is gebeurd) indien de mensheid geen andere keuzes gaat maken, en ook de gelovige gemeenschap het laat afweten. Het is dus geheel en al onze eigen verantwoordelijkheid.

Lastig is het wel, want de vijanden van de mensheid zijn in één ding een meester, en dat is misleiden en liegen. We hebben ons verstand gekregen om kennis te vergaren en nuchter na te denken om deze misleidingen en leugens te kunnen ontrafelen. Triest genoeg gebruiken we deze gave (en opdracht!) veel te weinig, en laten we ons meeslepen door emoties en – al dan niet religieuze – overtuigingen. ‘Mijn volk gaat ten onder aan een gebrek aan kennis’, zei God al eens.

Dat leerproces duurt een leven lang, en is niet al afgesloten zodra je denkt dat jouw specifieke religieuze, spirituele of andere levensbeschouwelijke overtuiging, kerk of andere geloofsgemeenschap ‘de waarheid’ is (hier ga ik nog een uitgebreider artikel over plaatsen, dit i.v.m. op 9 oktober toegezegde nadere uitleg over mijn afwezigheid die bijna een vol jaar duurde).

De ontmoedigende realiteit is dat alle religies vol zitten met gelovigen die zó overtuigd zijn van hun eigen ‘gelijk’, dat er geen enkele ruimte meer bestaat voor afwijkende meningen en visies. Met name deze houding (‘onze God is de echte!’) zorgt voor de wederzijdse onverzoenlijkheid en haat die we nu in het Midden Oosten zien exploderen, wat precies op dat onvoorstelbare bloedbad uit dreigt te lopen dat in zoveel profetieën is voorzegd.

‘Zalig de vredestichters’ – maar waar zijn ze dan?

Joden tegen Arabieren, moslims tegen Joden, Joden tegen christenen, christenen tegen moslims, moslims tegen moslims, christenen tegen christenen, Joden tegen Joden – het gaat maar door en door, en er lijkt maar geen einde aan te komen aan deze religieus geïnspireerde ziekelijke haat.

Ze hebben het allemaal over vrede, maar in de praktijk komt daar bitter weinig van terecht. ‘Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden’ (Matteüs 5:9). Waar zijn ze dan? Ik zie ze niet, niet in Israël, niet bij de Palestijnen, Arabieren en moslims, niet in het Westen, of waar dan ook. Ja… vrede, maar enkel op hun voorwaarden. ‘Vrede, maar enkel indien jullie je onderwerpen aan onze eisen.’

En juist die houding zou nu wel eens de Derde Wereldoorlog kunnen gaan ontketenen, ondanks alle waarschuwingen die ons zijn gegeven. Maar er is hoop, gepaard gaande met een dringend advies:

‘Trek je terug in je binnenkamers, mijn volk, en sluit de deur een korte tijd achter je, tot de woede bekoeld is. Zie hoe de HEER Zijn woning verlaat en de mensen op aarde voor hun wandaden laat boeten. Het onschuldige bloed dat op haar is vergoten wordt door de aarde aan het licht gebracht, ze zal het niet langer verbergen. Op die dag zal de HEER ingrijpen: Hij trekt Zijn groot en machtig zwaard tegen Leviatan, de snelle, kronkelende slang, en Hij zal Leviatan doden, het monster in de zee***.’ (Jesaja 26:20-27:1, NBV, tekst aangepast aan eerdere vertalingen).

(*** Zee: Bijbels figuratief taalgebruik voor de mensheid.)

Xander

Zie ook o.a.:

26-10: Oproep in Turkse parlement om weg vrij te maken voor Iraanse aanval op Israël
24-10: Erdogans privé leger zegt dat de Mahdi komt en Turkije Israël moet aanvallen

20-10: Pro- of anti-Israël: Scheurt de oorlog tegen Gaza het christendom uiteen?
18-10: 
Palestijnse terreurgroepen hopen na vernietiging ziekenhuis op massale mosimaanval op Israël

11-10: Een gepland Armageddon is óók Armageddon
10-10: 
Netanyahu’s dilemma tussen invasie Gaza en einde regering of ontketenen Derde Wereldoorlog
09-10: 
Voorzegt deze oude Bijbelse profetie de aanstaande vernietiging van Gaza?