Israëlische biotech firma wil met menselijk DNA embryo’s maken voor orgaantransplantaties – UPDATE

—————————————————————————————————————————————–

Flashback naar ons artikel van 19 juni 2013: ‘Wetenschappers in New York bijeen voor onsterfelijkheid in 2035’ – UPDATE: Digitale avatar in vier fasen ontwikkeld

—————————————————————————————————————————————–

(UPDATE 28/8 – 21.50) – In de dystopische Amerikaanse sf-actie thriller ‘The Island‘ (2005) ontdekt hoofdpersoon Lincoln dat de inwoners van het eiland waarop hij leeft klonen zijn die gebruikt worden voor orgaantransplantaties en ‘surrogates’* voor de rijken (* lett. ‘Plaatsvervangers’, zie de film ‘Surrogates‘ (2009) en ons artikel uit 2013 hierover). Lincoln probeert vervolgens te ontsnappen aan deze ‘perfecte’ wereld en deze illegale kloonpraktijken aan de kaak te stellen. Een Israëlisch biotech bedrijf wil nu daadwerkelijk het concept van ‘The Island’ gaan uitvoeren door menselijk DNA te gebruiken voor het creëren van kunstmatige embryo’s, die vervolgens gebruikt kunnen worden voor medische orgaantransplantaties.

Wetenschappers van het Weizmann Molecular Genetics Department zijn erin geslaagd om zonder gebruik van sperma, eicellen of een baarmoeder synthetische muisembryo’s te kweken, zo berichtte het vakblad Cell op 1 augustus. Het was de eerste keer dat dit proces succesvol werd afgerond.

De replica embryo’s zouden volgens experiment leider Jacob Hanna weliswaar ‘niet echt’ zijn geweest omdat ze zich niet tot volledige muizen konden ontwikkelen, maar hadden wel degelijk een kloppend hart, bloedsomloop, het begin van een brein en een zenuwgestel, en een spijsverteringsstelsel.

‘Embryo is beste 3D bioprinter’

Hanna verklaarde tegenover MIT Technology Review dat hij na het succes met de muizenembryo’s is gaan werken aan het repliceren van het experiment met menselijke cellen, inclusief die van hemzelf. ‘Het embryo is de beste orgaan-makende machine en de beste 3D bioprinter – we hebben geprobeerd na te volgen wat het doet.’

Zijn bedrijf, Renewal Bio, is van plan om deze tech te gebruiken voor orgaantransplantaties die een oplossing zouden kunnen zijn voor onvruchtbaarheid, genetische ziekten, en aandoeningen die verband houden met een hoge leeftijd. Het MIT Technology Review gaf als voorbeeld dat bloedcellen van embryo’s mogelijk kunnen worden gebruikt om immuunstoornissen aan te pakken.

Oplossen geboorte- en verouderingsvraagstuk

Afnemende geboorte aantallen en snel verouderende bevolkingen behoren volgens Renewal Bio tot de grootste problemen waar de mensheid zich mee geconfronteerd ziet. ‘Om deze complexe, met elkaar samenhangende kwesties op te lossen richt Renewal Bio zich op het jonger en gezonder maken van de mensheid door gebruik te maken van de kracht van nieuwe stamcel technologie,’ aldus de website van het bedrijf.

Omri Amirav-Drory, waarnemend CEO van Renewal Bio, legde nog wel uit dat het bedrijf mensen geen angst wil aanjagen of teveel wil beloven, maar dat Hanna’s experiment desondanks ‘verbazingwekkend’ was.

Ethische vraagstukken over embryo’s, klonen en surrogaten

Het gebruik van menselijke embryo’s en klonen voor wetenschappelijke onderzoek werpt al jaren ethische vragen op binnen zowel de wetenschappelijke wereld als de samenleving, mede vanwege de mogelijkheid dat synthetische embryo’s een soort bewustzijn zouden kunnen hebben en pijn zouden kunnen voelen. Hanna denkt hier echter omheen te kunnen werken door synthetische menselijke embryo’s te creëren met ‘geen longen, geen hart en geen brein.’ (1)

Terug naar sf-film ‘The Island’ (2005). Het is inmiddels dus technisch mogelijk om een kloon van jezelf te kweken, wiens organen je vervolgens kunt gebruiken als die van jezelf zijn versleten.

Zou dit de reden zijn waarom sommige elitairen zoals de Britse koningin en George Soros maar niet dood willen gaan? Zijn bepaalde onwelwillende hooggeplaatste figuren in stilte vermoord en vervangen door een kloon of surrogaat, die precies de opdrachten van de elite uitvoert? Zetten superrijken uit veiligheids- en privacy overwegingen klonen en/of surrogaten van zichzelf in, om zelf buiten schot te blijven?

Onsterfelijkheidsconferentie in 2013

Op 19 juni 2013 begonnen we in ons artikel ‘Wetenschappers in New York bijeen voor onsterfelijkheid in 2035 / Zal de mensheid door technologie ‘als God’ kunnen worden’ als volgt:

Wetenschappers van over de hele wereld kwamen afgelopen weekend in New York bijeen om serieus te kijken naar de doelstelling van de Russische multimiljonair Dmitry Itskov om in 2035 onsterfelijkheid te realiseren. Op de Global Future 2045 Conference bleek dat de ontwikkelingen in de technologie zo snel gaan, dat Itskovs wens beslist niet onhaalbaar is. Integendeel, de belangrijkste fasen van het proces zijn volop in ontwikkeling: het creëren van ‘avatars’, waarin mensen uiteindelijk permanent hun bewustzijn zullen kunnen verplaatsen.

In dit kader kwam in dat artikel ook de film ‘Surrogates’ (2009) ter sprake:

Hierin bevindt Hollywoodster Bruce Willis zich in een verduisterde kamer en beweegt hij zich ondertussen in een geoptimaliseerde versie van zichzelf door de echte wereld.

Volgens Itskov kan de eerste fase al over 7 jaar realiteit worden. Dan kunnen mensenhersenen worden aangesloten op een kunstmatig lichaam en zich daarmee op straat begeven, en alles doen en voelen wat met een normaal lichaam mogelijk is. Met andere woorden: het zal zijn alsof je in je eigen lichaam zit, maar dan een betere versie daarvan.

In 2009 stond precies dit concept aan de basis van de grootste kaskraker aller tijden: ‘Avatar’. In ons ruim 9 jaar oude artikel bespraken we tevens vier fases waarin dergelijk ‘avatars’ zouden moeten worden ontwikkeld om onsterfelijkheid te bereiken:

Fase 1. Avatar A: kunstmatige lichamen (androïden) zonder eigen brein (2016-2020);

Fase 2: Avatar B: Breintransplantatie (tussen 2020 en 2025) van mens in Avatar-A;

Fase 3: Avatar C: Uploaden bewustzijn naar een niet-biologisch kunstmatig brein (2030-2035);

Fase 4: Avatar D; Vervangen fysieke lichaam door hologram.

Avatars gesteund door topwetenschappers, banken en bedrijven

Aan Avatars A tot en met C wordt reeds gewerkt. Het zijn bepaald niet de minste wetenschappers die hier serieus mee bezig zijn. Sommigen zijn afkomstig van vermaarde universiteiten en instituten zoals Harvard, het MIT en Berkeley. Op de conferentie waren ook veel investeerders aanwezig, waaronder de megabanken Citigroup, Barclays en Credit Suisse, alsmede ook diverse hedgefondsen.

Commerciële en Defensiebedrijven zien enorme kansen in het samenwerken en uiteindelijk samenvoegen van mensen met machines. Zelfs al zou het daadwerkelijk kunnen uploaden van je brein veel langer op zich laten wachten dan de Russische multimiljonair nu hoopt, dan nog zal er indrukwekkende vooruitgang worden geboekt op het gebied van robotica, computers, anti-verouderingstechnologie, genetica en kunstmatige lichaamsdelen.

IBM’s ‘Watson’computer, een hypermoderne kunstmatige intelligentie (KI), wordt nu getest voor gebruik in de medische wereld…

Einde aan ouder worden, ziekte en dood

Ook Dmity Itskov onderkent het belang van de ontwikkeling van KI’s, maar zijn grootste doel blijft mensen te bevrijden van de last van ziekte, beperkingen en dood. ‘De avatar is een overgang voor menselijke wezens… een overgang die ons in staat stelt niet langer ouder te worden… ziektes te elimineren… en uiteindelijk vrijwel onsterfelijk te worden.’

Om aan te tonen dat de technologie al heel ver gevorderd is, wil de Rus een robotisch model van zijn hoofd presenteren dat precies zo zal bewegen en zelfs praten als hijzelf. Dit kunstmatige hoofd zal worden gebouwd door het bedrijf Hanson Robotics.

Onlangs werd de gehandicapte Bertolt Meyer, geboren met een stompje op de plek van zijn linkerhand, voorzien van een bionische hand die met een simpele iPhone app is te besturen. De bionische hand kostte € 35.000, werd ontwikkeld door het Schotse bedrijf Touch Bionics en is grotendeels gemaakt van aluminium. Meyer werd hierdoor een soort reclamemodel voor het transhumanisme – ook wel posthumanisme -, zoals het streven naar het samenvoegen tot ‘cyborgs’ en zelfs vervangen van de mens door machines ook wel wordt genoemd.

Wat als machines zich tegen de mensen keren?

In sommige christelijke kringen wordt het transhumanisme met argusogen gevolgd. Critici zijn bang dat de mens hierdoor compleet wordt losgekoppeld van God. En wat is het lot van de menselijke geest als diens bewustzijn geheel naar een kunstmatig brein en lichaam wordt verplaatst?

Ook in seculiere kringen wordt het samengaan van mens en machine en de ontwikkeling van Kunstmatige Intelligenties veelal negatief benaderd. In films zoals 2001: A Space Odyssey, The Terminator, The Lawnmower Man, I Robot en The Matrix wordt gewaarschuwd dat machines op een dag slimmer worden dan mensen en zich uiteindelijk tegen de mensheid zullen keren.

In The Terminator (1984) veroorzaakt een K.I.–defensiecomputer een kernoorlog waarin de mensheid zichzelf vrijwel compleet uitroeit. De weinige overlevenden worden vervolgens bestreden door gevechtsrobots zoals die nu ook door Amerika en Rusland worden ontwikkeld. In The Matrix worden mensen door een ‘god’achtige K.I., gebruikt als ‘batterijen’ om een robotwereld van energie te voorzien.

igitale avatar ‘zet uw bewustzijn vast in Luciferiaanse schepping’

In onze artikelen ‘Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld” (24-05) en ‘Uw digitale tweeling is dichterbij dan u denkt – wat gebeurt er met uw data en privacy?’ (27-07) besteedden we al eens aandacht aan avatars, waardoor mensen in virtuele (Metaverse) werelden worden gelokt die niet van echt te onderscheiden zijn, en die hen via dit ‘Internet of Body’s’, zoals het World Economic Forum dit heeft aangekondigd, eeuwig gevangen kunnen zetten (zelfs inclusief de ervaring van geboren worden, sterven, naar hemel of hel gaan, of reïncarneren).

De laatste vijand

‘De laatste vijand die wordt overwonnen, is de dood,’ zo staat beschreven in het Nieuwe Testament (1 Kor. 15:26). De moderne wetenschap probeert deze belofte al jaren op zijn eigen kenmerkende technologische wijze zelf in vervulling te doen gaan, en lijkt steeds dichter bij dit ultieme doel te komen.

De werkelijke reden is bepaald niet zo altruïstisch als wordt voorgesteld. Zeker gezien de mRNA-nano injecties en de opzettelijke gecreëerde energie- en voedselcrises is het voor iedereen zonneklaar dat de elitairen helemaal niets geven om het lot van het volk. Het uiteindelijk willen uploaden van ieders bewustzijn zou daarom net als in ‘The Matrix’ wel eens tot doel kunnen hebben om de complete mensheid (of wat daar straks nog van over is) voor altijd gevangen te zetten en tot op het bot toe leeg te melken van alle vormen van ‘grondstoffen’ en energie.

 

Xander

(1) Strange Sounds

Zie ook (archief xandernieuws.punt.nl):
2013:
19-06: ‘Wetenschappers in New York bijeen voor onsterfelijkheid in 2035