Weer 11 christenen onthoofd door moslims, maar Westen doet nog steeds niets tegen genocide

Het is nergens zo gevaarlijk om christen te zijn als in Nigeria. Jaarlijks worden er duizenden christenen om hun geloof door moslims vermoord, en ettelijke duizenden minderjarige meisjes ontvoerd en tot (seks)slavernij gedwongen. (Afbeelding: (4)).

—————————————————————————————————————————————–

Moslim VN officials weigeren christenen toe te laten tot vluchtelingenkampen Syrië

—————————————————————————————————————————————–

Zeker in de afgelopen 20 jaar is de VN –met uitzondering van de Veiligheidsraad- met medewerking van Europa een nog eenzijdigere linkse, pro-islamitische organisatie worden. Daarom onderneemt het Westen opnieuw helemaal niets nu opnieuw is vastgesteld dat moslim VN officials christenen de toegang weigeren tot de Syrische vluchtelingenkampen, waar zwartgesluierde Sharia moslima’s vaak een waar schrikbewind voeren. Ondertussen gaat ook in Afrika de islamitische genocide op het christendom onverminderd voort. Met kerstmis werden een Nigeriaanse katholieke bruid en haar gasten door moslims onthoofd.

Martha Bulus was met 10 gasten onderweg naar haar bruidsfeest toen ze door extremisten van Boko Haram werden ontvoerd. De moslims onthoofdden ze allemaal, en zetten de gefilmde wrede moorden op tweede kerstdag op het internet.

De twee jaar geleden ontvoerde christin Leah Sharibu wordt nog steeds door Boko Haram gevangen gehouden omdat ze weigert zich te bekeren tot de islam. Tal van minderjarige christelijke meisjes hebben hetzelfde lot ondergaan en werden, na ontvoerd te zijn, gedwongen om met een moslim te trouwen.

Nigeriaanse christelijke leiders protesteren tot nu toe vergeefs bij de regering tegen de aanhoudende islamitische religieuze oorlog en genocide. In het noorden van Nigeria zijn al zo’n 900 kerken vernietigd. Sinds 2015 zijn er minstens 16.000 christenen vermoord en velen tienduizenden ontvoerd en tot (seks)slavernij gedwongen. ‘Hoeveel erger moet deze oorlog tegen christenen nog worden voordat het Westen deze genocide erkent en ingrijpt om deze te voorkomen?’ vraagt de Italiaanse journalist Giulio Meotti zich af.

Paus Franciscus negeert wrede lot van eigen gelovigen

Paus Franciscus doet in ieder geval nog steeds alsof zijn neus bloedt. Een dag na de onthoofding van de katholieke bruid en haar gasten spoorde hij de Westerse samenleving aan om ‘tijdens maaltijden jullie telefoons neer te leggen en met elkaar te praten’. Geen enkel woord over de ernstige vervolgingen van christenen in Afrika en Azië.

Wel had hij een paar dagen eerder een reddingsvest om een enorm kruis gehangen, om daarmee de (moslim)migranten die op zee waren verdronken te herdenken. In september had hij op het St. Pietersplein al een monument voor hen opgericht. Aan de duizenden christenen die alleen al dit jaar zijn vermoord besteedde hij opnieuw geen seconde aandacht.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel greep kerstmis aan om voor de zoveelste keer haar stokpaardje ‘klimaatverandering’ als prioriteit naar voren te schuiven. De Franse president Macron kon zelfs geen ‘prettig kerstfeest’ uit zijn strot krijgen. Net als de paus deden ook deze globalistische pro-islam leiders hun mond niet open over het wrede lot van zoveel christenen.

De enige politieke leider in West Europa die dit wel deed was de Britse premier Boris Johnson, die in zijn eerste kerstboodschap aan het volk zei dat ‘ik wil dat wij ons juist vandaag de christenen die wereldwijd worden vervolgd herdenken. Zij vieren in het geheim kerst, of misschien zelfs in een gevangeniscel.’ Desondanks laat Groot Brittannië de afgelopen jaren enorme aantallen moslims toe, waar christelijke vluchtelingen meestal worden afgewezen.

President Joodse Congres verbaasd vanwege ‘Westerse onverschilligheid’

‘Niemand in het Westen luistert naar ons,’ klaagde de Afrikaanse bisschop Justin Kientega in december. ‘Het Westen is duidelijk enkel bezig met het beschermen van zijn eigen belangen.’ Econoom Nathalie Elgrably-Lévy bevestigde dit. ‘Het Westen heeft zonder te aarzelen zijn grenzen geopend voor moslim vluchtelingen… Deze ogenschijnlijk deugdzame Westerse solidariteit is echter selectief en discriminerend, want vervolgde christenen worden door de Westerse overheden en publieke samenleving in de steek gelaten.’

Zij kregen bijval van nota bene de president van het Wereld Joodse Congres, Ronald Lauder: ‘In Europa en de VS zagen we demonstraties vanwenge de tragische dood van Palestijnen die door de terreurorganisatie Hamas als menselijke schilden worden gebruikt. De VN deed daar onderzoek naar en focust de woede op Israël, omdat het zichzelf tegen terroristen verdedigt. Maar de barbaarse slachtpartijen op duizenden en nog eens duizenden christenen stuit op relatieve onverschilligheid.’

Moslim VN officials weigeren christenen toegang tot vluchtelingenkampen

En als het christenen al lukt om een vluchtelingenkamp te bereiken, dan worden zij daar bijna zonder uitzondering geweigerd, omdat de VN de kampen laat beheren en bewaken door moslims, en die geen christenen willen binnenlaten – al helemaal geen tot het christendom bekeerde ex-moslims. Die worden zelfs bedreigd door de kampbewakers.

De Britse Lord George Carey, oud-aartsbisschop van Canterbury, klaagt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken aan omdat de ‘politiek correcte’ ambtenaren ‘institutioneel bevooroordeeld’ zijn tegen christelijke vluchtelingen. ‘Er is nu een absurde situatie van een stelsel om Syrische vluchtelingen te helpen, maar christenen op wie genocide wordt gepleegd niet eens de VN kampen binnenkomen om voedsel te krijgen,’ verklaarde zijn advocaat. (2)

‘Westen medeplichtig aan gestadige kruisiging van christenen’

Lord Carey: ‘Door niets te ondernemen zijn de Westerse regeringen medeplichtig aan de gestadige kruisiging van de christenen in het Midden Oosten.’ Niet één Westers land neemt bijvoorbeeld het initiatief om een speciaal kamp voor de ernstig vervolgde christenen en Yezidi’s op te zetten, waar ze veilig zijn voor moslim terroristen en moslim VN officials. Ondertussen wordt in Europa wel alle tijd en geld gestoken in het terughalen van ISIS terroristen, en/of hun bruiden en hun kinderen.

In 2016 veroordeelde een Amerikaanse federale rechter de regering Obama omdat er van de 11.000 Syriërs die werden binnengelaten maar 56 christen waren. Als alleen al naar de bevolkingssamenstelling wordt gekeken, hadden dat er minimaal 1100 moeten zijn. Obama officials weigerden hiervoor een verklaring te geven. (President Trump beloofde vervolgens om veel meer christenen toe te laten.)

Westerse media presenteren vrijwel enkel moslims als slachtoffers

Moslims hebben het christendom in het Midden Oosten en delen van Afrika straffeloos gedecimeerd en zijn inmiddels ook in Europa begonnen op dezelfde voet verder te gaan, maar waar besteden de Westerse en ook Nederlandse mainstream media uitgebreid aandacht aan? Enkel aan de vermeende onderdrukking van de Oeigoerische moslims in China, de moslims in Kashmir en de moslims in Birma. Het begint er verdacht veel op de lijken dat in de ogen van het Westen maar één groep gelovigen aandacht en bescherming verdient, en de slachtoffers van die haatideologie op zijn best maar gewoon moeten worden genegeerd.

De headlines van de mainstream media zouden namelijk vol staan als christelijke terroristen een bus hadden gestopt, de reizigers naar hun geloof hadden gescheiden, en de aanwezige moslims tot bekering hadden geprobeerd te dwingen, om vervolgens 11 weigeraars te vermoorden. Nu in Kenia exact het omgekeerde is gebeurd lezen we er echter helemaal niets over. Op 10 december stopten Keniaanse moslims van de Al Shabaab groep een bus, en vermoordden alle passagiers die geen moslim waren. (3)

‘Vluchtelingen van het verkeerde geloof krijgen geen medeleven in Europa’

De Khabour, de Syrische regio waar Assyrische christenen woonden, wordt nu ‘de doodsvallei’ genoemd. ‘De vluchtelingen van het ‘verkeerde’ geloof hoeven niet op medeleven van de Britse regering te rekenen,’ schreef Lord Carey, wijzend op het feit dat bijna alleen maar moslims worden toegelaten, en het aantal christenen slechts 1,6% bedraagt. De paar Oost Europese landen die om deze reden juist voorrang aan christenen willen geven, zoals Polen en Hongarije, worden hier door de EU om verkettert en bedreigd met sancties.

De door de politiek gekozen doelbewuste islamisering van Europa kan daarom nauwelijks opzichtiger worden gedemonstreerd in het vluchtelingenbeleid, dat expliciet gericht is op het binnenlaten van zoveel mogelijk moslimmigranten, terwijl christenen worden geweerd. Dat ook kerken in Europa en Amerika het eveneens helemaal niets lijkt te interesseren, en vaak zelfs vrijwillig meewerken aan die islamisering, is gezien het feit dat vele honderdduizenden van hun geloofsgenoten in Afrika en Azië juist het slachtoffer van de islam zijn, wellicht nog het schrijnendst.

 

Xander

(1) The Gatestone Institute via Zero Hedge
(2) The Clarion Institute
(3) Open Doors
(4) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur E Kolk95, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

26

 1. Christenen worden vermoord….en je hoort er niets over . Een steen wordt naar een moskee gegooid…en wordt dagen lang breedt uitgemeten in de media en bij de NPO..wereld nieuws.

 2. ”Aantal christenen dat om geloof wordt vermoord stijgt naar 11 per dag”

  https://www.xandernieuws.net/algemeen/aantal-christenen-dat-om-geloof-wordt-vermoord-stijgt-naar-11-per-dag/

  ‘’En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.’’ (Openbaring 20:4, HSV)

  Gods zegen voor hen/ons allen.

  Michaël

 3. Het plan is om het christendom te laten verdwijnen om plaats te maken voor een nieuw humanisme. Vandaar dat de “ paus” niets doet of zegt. En de EU of de VN ook niet.
  Deze neppaus/ Bergoglio heeft een vergadering gepland in mei met politieke en religieuze leiders om het nieuwe humanisme in te voeren.
  De afdeling “ Lucis Trust “ van de VN loopt hoog met Bergoglio weg. Evenals Christine Lagarde van de EU. Zo snap ik ook waarom hij zegt dat we de VN en de EU moeten gehoorzamen.
  Lucis Trust heeft te maken met Lucifer.

 4. Ja, hou het eens bij ons kleine landje, dat maar van allerlei binnenlaat om eigen volk te onderdrukken
  Het God zij met ons land dat is afgestapt van God’s leer voor de leer van vreemde volken.
  Die beslist de naaste niet liefhebben, maar moordzuchtig zijn. Alles begeren wat van een ander is

 5. P.s. het zijn de satanische bloedlijnen die religies hebben bedacht om mensen te programmeren. Over niet al te lange tijd hebben we een update ondergaan om totaal afhankelijk te worden. Wat wij moeten doen is gewoon weer mens worden, want wat als het systeem uitvalt hoe overleven we dat? Wie heeft nog kennis van de natuur en weet wat hij kan eten en wat geschikt is om natuurlijk te genezen en wie weet hoe te jagen? De wereldse bomenkap en bosbranden maakt dat we nooit meer zelfstandig kunnen overleven en dat is ook precies het doel ervan.

 6. @Albert op 06/01/2020 om 8:00 pm

  “Waarom komen kerken en Christenen zo weinig op voor de vervolgde Christenen?
  Is het omdat in de Bijbel staat dat Christenen in de eindtijd vervolgd zullen worden, het is voorzegd dus dat moet je dan maar accepteren?”

  ‘Voorzegd’, lijkt mij vooral gepland, wanneer politici de poorten openzetten dan is dat omdat de schaduwregering dit wil, dan is er geen sprake van een natuurlijk proces. Zo is ISIS en andere terreur organisaties opgezet door inlichtingendiensten, dus ook geen natuurlijk proces. En al zou het voorzegd zijn dan nog kan de mens alles in het werk stellen om zoveel mogelijk schade te voorkomen en op zijn minst meeleven!

 7. De huidige zogenaamde paus is een neppaus een carnavalsclown, die het christendom haat. De islam zal de vrede steeds in gevaar brengen, het is een heersersgodsdienst. Shalom

 8. De toenemende vervolging van christenen is een typisch in de Bijbel voorzegd teken van de eindtijd. De islam is een meedogenloze doctrine, die in zijn 14 eeuwen van bestaan al honderden miljoenen mensen het leven heeft gekost. Hoewel de islam vaak valselijk “de godsdienst van de vrede” wordt genoemd, zien we gedurende het bestaan van de islam alleen maar oorlog en geweld. Niet alleen tegen de ongelovigen, maar ook onderling slaan ze elkaar de hersens in. Ook nu zien we weer de haat en woede in Iran, nadat Qassam Suleimani door een Amerikaanse aanval werd uitgeschakeld. Ik keek de afgelopen dagen zo nu en dan even naar de Iraanse tv, en dan zie je wat de islam inhoudt. Dat voorspelt weinig goeds.
  Dat hij werd gedood is meer dan terecht, gezien de staat van dienst van dit monster. Hij zat achter ontelbare aanslagen, wereldwijd. Zoals de aanslag tegen een Joodse instelling in Argentinië, waarbij 85 doden vielen en ook nog eens honderden gewonden!
  Ook poogde hij al meerdere keren om de bevolking van Israël met drones of raketten aan te vallen, de laatste nog vlak voor zijn dood. Gelukkig heeft Israël zijn plannen steeds weer verijdeld, door Iraanse bases in Syrië en Irak te vernietigen.
  Vlak echter ook China niet uit, want de laatste tijd worden ook daar zowel christenen als moslims onderdrukt. In het nieuws zien we wel dat de moslims, de Oeigoeren, het steeds moeilijker krijgen, maar over christenen vernemen we niets.
  Dat christelijke symbolen verboden werden, zoals kruizen op kerken, daar zien we op onze propaganda zenders helemaal niets.
  Noord-Korea is nog erger, want het geloven in God wordt met de dood bestraft!
  Als iemand betrapt wordt op het bezit van een Bijbel, dan wordt hij of zij met de hele familie naar een strafkamp gezonden. Daar volgt zware dwangarbeid tot men van honger en uitputting sterft.
  Laten we bidden voor deze mensen. Dat Christus spoedig zal komen!

 9. @Tycho

  Hoezo terecht? Die gast heeft duizenden onschuldige doden op zijn geweten en was gewoon een terrorist met een paar sterren. Ze juichen wanneer er een aanslag is gelukt, maar doen huilie huilie wanneer hun moordenaar zelf het loodje legt.

  Zou jij zo iemand, wanneer die voor jouw deur stond te dreigen met een wapen, binnenhalen en bedanken voor zijn interesse? Of zou je voorkomen dat hij jou en je eventuele gezin uitmoordt?

  Het is de typische kromme gedachte van die doodsreligie: dood wie je niet aanstaat en voel je beledigt wanneer ze zich verdedigen …

 10. Günter schreef:
  06/01/2020 om 4:30 pm

  En van die ‘christelijke’ partijen zoals het S.G.P. hoor je ook nooit iets. Waarschijnlijk zijn die nog steeds in diepe slaap verzonken over hun Nashville-verklaring om daarna weer een nieuwe oorverdovende knaller te verzinnen.

  De S.G.P houdt zich liever bezig met een vuurwerkverbod om de achterban (van waarschijnlijk vnl ouwe knarren) niet al te veel te laten schrikken rond oud en nieuw.

 11. Het westen heeft het te druk met zij eigen vuile was. Vooral dat westen aan de andere kant van Atlantische oceaan; die kunnen daarvoor geen zeep genoeg zieden. Dat ‘zieden’ doen ze in Iran wel voor ze… ziedend en laaiend. Echt Woedend! En terecht ook.

 12. Maar de gelovigen, christelijke, gereformeerde, en katholieke mensen hoor ik hier ook niet over. Ze lopen allemaal heel barmhartig te doen, maar ook tegen de verkeerde,, DE MOSLIMS,,

 13. Als ik leiding had over een vluchtelingenkamp met christenen zou ik er ook geen moslims toelaten

 14. Er zijn er maar weinig die nu reageren
  Dat is ook niet zo verwonderlijk want er zijn er ook niet zo veel christenen en dat is
  Nu wel waar te nemen maar als het over de CO2 of andere zaken gaat dan zijn ze er als de kippen bij hoe dat het allemaal moet
  Maar ja Jezus was ook alleen en die hadden ze ook niet nodig

 15. Waarom komen kerken en Christenen zo weinig op voor de vervolgde Christenen?
  Is het omdat in de Bijbel staat dat Christenen in de eindtijd vervolgd zullen worden, het is voorzegd dus dat moet je dan maar accepteren?

  Of staat dit in de Bijbel omdat Christenen in de eindtijd massaal verzaken om op te komen voor hun eigen broeders en zusters?

  Leeft misschien de arrogantie van dat overkomt ons niet, want wij leven en geloven goed?
  Begrijpt men dan wel iets van Gods ware hartslag?

 16. Niet alle vluchtelingen zijn per definitie moslim aanhanger. Sommige slechts vanwege familie achtergrond. En sommige zijn geen moslim.

 17. Alles in overeenstemming met de Openbaring van Johannes. Onze regering onder leiding van Rutte (VVD) interesseert het ook geen zier. Zij zijn namelijk met de EU, uitvoerders van de “Resolutie van Straatsburg”, waar CDA,VVD,D66, en de PvdA voor getekend hebben. Van de politiek en de mensheid valt niets te verwachten, ik stel enkel nog mijn vertrouwen op onze Heer Jezus, de Messias.

 18. Het Westen heeft totaal zijn morele kompas verloren ten opzichte slachtoffers van de islam. Het Westen en dan vooral Europa is uitermate laf, hypocriet en moreel failliet. Ook de kerken en de politiek laten niets van zich horen. Onverschilligheid t.o.v. het kwaad is synoniem met medeplichtigheid aan het kwaad.

 19. Niet de wereld is verrot maar de mensheid ik verrot …. .
  Eigenlijk zouden we het niet willen weten (maar we leven wel in deze wereld) : voor iedereen die denkt ‘een sterke geest’ te hebben adviseer ik eens om alle artikelen te lezen op : netzfrauen.org.
  Er zijn te weinig letters in ons alfabet om te beschrijven waartoe de ‘mensheid’ instaat is.

 20. Als de wereld u haat,weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.

  Wees sterk in de Heer broeders en zusters.

 21. En van die ‘christelijke’ partijen zoals het S.G.P. hoor je ook nooit iets. Waarschijnlijk zijn die nog steeds in diepe slaap verzonken over hun Nashville-verklaring om daarna weer een nieuwe oorverdovende knaller te verzinnen.

Comments are closed.