Spoedoverleg over mogelijk vuurgevecht tussen Amerikaanse en Russische onderzeeërs

Explosies in de verte, nadat Israëlische raketten een Iraans/Syrisch militair doelwit raakten (afbeelding: (5)).

—————————————————————————————————————————————-

Ook tussen VS / Israël en Iran lopen de spanningen verder op

—————————————————————————————————————————————–

Volgens doorgaans goed ingelichte Israëlische inlichtingenspecialisten heeft een Amerikaanse onderzeeër gisteren in de wateren bij Alaska een Russische kernonderzeeër onderschept. De laatste vuurde daarop een Balkan 2000 torpedo af, die de Amerikanen op de vlucht deed slaan. In Washington en Moskou volgde onmiddellijk spoedoverleg over het korte vuurgevecht.

Vicepresident Mike Pence werd zonder verklaring weggeroepen van een bijeenkomst in New Hampshire en met spoed naar het Witte Huis gehaald. In Moskou schrapte president Putin een afspraak en spoedde zich naar het Kremlin, om daar te overleggen met zijn minister van Defensie en militaire leiders.

Officieel was dat vanwege het nieuws dat 14 bemanningsleden in ‘Russische wateren’ door het vrijkomen van giftige gassen waren omgekomen na een brand in een ‘experimentele (kern)onderzeeër’ van het type AS-12, wat u ook in de reguliere media hebt kunnen lezen. Dit kan echter ook een losstaand incident zijn geweest. Een AS-12 onderzeeër wordt vaak gebruikt voor spionage missies. Een oorzaak van de brand wordt niet genoemd. (1)

Iran dreigt uranium limiet te doorbreken

Ook de spanningen met Iran lopen verder op. Media berichtten dat Iran de in het kernverdrag afgesproken limiet van 300 kilo verrijkt uranium inmiddels heeft overschreden (2). President Rouhani dreigt de Europeanen ermee dit vanaf zondag officieel te gaan doen als de EU niet snel de Amerikaanse sancties tegen de Islamitische Republiek omzeilt en compenseert. ‘We gaan onze uraniumverrijking net zover opvoeren als we zelf willen.’

President Trump reageerde dat Iran ‘met vuur speelt’. Ook zijn Franse collega Macron roept Teheran dringend op om de maatregel weer terug te draaien. China verklaarde Irans stap ‘te betreuren’, maar zei er wel bij dat deze wordt veroorzaakt door ‘de toenemende Amerikaanse druk op Iran’. (3)

In Iran wordt ondertussen de doodstraf geëist tegen een aantal burgers met dubbele nationaliteit omdat ze voor de VS en de CIA zouden hebben gespioneerd. Vorige maand werd een voormalige leverancier van het ministerie van Defensie om deze reden geëxecuteerd. (4)

Israël valt opnieuw Iraanse doelen in Syrië aan

Afgelopen maandag viel de Israëlische luchtmacht vanuit het Libanese luchtruim 10 doelwitten van Iran en Hezbollah in Syrië aan, waaronder opnieuw het militaire vliegveld bij Damascus. Enkele Israëlische raketten zouden zijn onderschept, maar overal werden luide explosies gezien en gehoord. Bij de aanvallen zouden zeker vier mensen zijn omgekomen. (5)

Militaire bronnen melden dat Israël zijn operaties mogelijk gaat uitbreiden naar Irak. De gewapende drones waarmee op 14 mei olie installaties in Saudi Arabië werden aangevallen blijken namelijk niet in Saudi Arabië, maar in Irak te zijn afgeschoten. De Iraanse Revolutionaire Garde lijkt daarmee Irak toe te voegen aan het oorlogsfront in Syrië en Jemen.

De ‘zekere’ conclusie van Mossad directeur Yossie Cohen dat Iran achter de aanvallen op olietankers en –installaties zit, wordt echter nog niet hardop gedeeld door president Trump en de Israëlische premier Netanyahu, vermoedelijk omdat een militaire aanval op de Islamitische Republiek dan echt onvermijdelijk wordt. (6)

Xander

(1) DEBKA
(2) Ynet News
(3) Ynet News
(4) DEBKA
(5) DEBKA
(6) DEBKA

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

33

 1. @Dewevoga,

  Interessant stuk, ik kende het nog niet.
  Echter geeft de auteur heel duidelijk zijn mening, net als in zoveel andere stukken auteurs hun mening geven. Bijvoorbeeld zo ook Dries van Agt.

  Altijd blijven er voor- en tegenstanders in de Israël-kwestie en inderdaad, de VN zit nog steeds met deze kwestie, met dank aan het verleden, in hun maag.

  Maar in ieder geval dank voor Uw inbreng.

  Met groet

  Rustbrenger

 2. @Rustbrenger schreef:25/07/2019 om 2:38 pm @AOE
  Sorry dat ik inbreek in uw discussie, want ik vind het een boeiend onderwerp. De volkenbond en hun opvolger de VN hebben altijd met Israel in hun maag gezeten en de westerse houding veranderde onder de chantage van de OPEC waar we nu de gevogen van plukken. Ik zou het prachtig vinden als het onderstaande werkstuk in de geschiedenis boeken zou worden opgenomen. Over de geschiedenis van de Balkan sinds WOII, maakt men zich minder druk, dan als het over Israel gaat. Misschien kent u het artikel, indien niet, dan hoop ik dat het een verduidelijking geeft.
  Vriendelijke groet,
  https://martienpennings.wordpress.com/2013/02/19/werk-in-uitvoering-een-korte-geschiedenis-van-israel-2/

 3. @AEO

  Het klopt dat de Joodse bevolking van oorsprong gevestigd was in het Koninkrijk van Israël. Tezamen met andere koninkrijken aldaar en toentertijd (Judea, Filistijnse stadstaten, enz..), was het gebied behoorlijk verdeeld. Jeruzalem was trouwens in die tijd de hoofdstad van Judea, maar dat even terzijde.
  Echter, het Koninkrijk van Israël was significant kleiner (ongeveer de helft), dan wat er nu geclaimd wordt.

  Ondanks de conferentie van San Remo (wat eigenlijk niet meer is dan het genotuleerd verslag van die vergadering, waarin “Balfour” werd opgenomen zonder grensindicaties), bezet Israël sinds 1967:
  – de Westelijke Jordaanoever –> in strijd met Conventies van Genève worden hier nog steeds, en steeds meer, nederzettingen gebouwd
  – Oostelijk Jeruzalem werd geannexeerd. (deze annexatie wordt niet erkend door de Internationale gemeenschap en zelfs veroordeeld)
  – op de Golanhoogten worden steeds meer nederzettingen gebouwd, dit in strijd met “Genève”

  Ik ben benieuwd wat U te zeggen heeft over de rol van de Nazi’s. Misschien zijn we het wel met elkaar eens 🙂

  alweer gegroet,

  Rustbrenger

 4. @Rustbrener,
  In 1863 heeft de beroemde Amerikaanse schrijver Mark Twain een bezoek aan Palestina gebracht. Hij beschreef het land als leeg, kaal en troosteloos, een land waar vrijwel niemand woonde. Wel maakte hij melding van verspreid over het land aanwezige Joodse nederzettingen. In Jeruzalem was de meerderheid van de bevolking Joods. De Ottomanen misbruikten het land als een wingewest, en één van de redenen dat het land zo kaal was, dat was de belasting die door de Turken geheven werd op het bezit van bomen. Hoe kwam het land aan de naam Palestina? Dat is de naam die de Romeinen aan het land gaven na het neerslaan van de opstand door Bar Kochba. Het zijn de Romeinen die de Joden haatten, omdat ze zo vaak al in opstand tegen hun overheersers waren gekomen. De Romeinen besloten om alle Joden te deporteren om een eind te maken aan hun hoop om ooit nog een onafhankelijke natie te kunnen zijn. De naam Palestina verwees naar de vroegere doodsvijanden van Israël, de Filistijnen. Op deze manier wilde men de verslagen Joden extra vernederen. De naam Palestina betrof ook geen staatkundig land, het was een Romeinse provincie Syria Paelastina, later verbasterd tot Palestina. De eerste Joodse immigranten en de daar van oorsprong wonende Joden werden Palestijnen genoemd. In Jeruzalem werd een Joodse krant in het Engels uitgebracht. Deze krant heette The Palestine Post, en werd pas na de Onafhankelijkheidsoorlog omgedoopt in The Jerusalem Post, een krant die nog steeds bestaat. Ik noemde tijdens een eerdere reactie de Joden de meest autochtone bevolking. Dat heeft een reden. Hoewel de Romeinen de gehele Joodse bevolking wilden deporteren, slaagden kleine aantallen Joden er in, om zich hieraan te onttrekken. Deze Joden en hun nakomelingen hebben hun land ononderbroken bewoond tot op heden. Derhalve zijn zij de enige rechthebbenden, en dat is dan ook de reden dat de uitkomst van de conferentie van San Remo juridisch bindend en onherroepelijk is. De VN lapt dit feit aan de laars, want het regende resoluties tegen Israël, terwijl ik vrijwel geen enkele resoluties zie tegen echte schurken zoals b.v. Noord Korea. Israël ligt onder een vergrootglas, maar het échte onrecht in de wereld wordt niet aangepakt. Men spreekt van bezette gebieden, terwijl Israël tijdens een verdedigingsoorlog alleen maar eigen grondgebied heeft heroverd. Jeruzalem is altijd al de hoofdstad van Israël geweest. Maar ik vind mijn reactie nu al weer veel te lang worden, dus geef ik u weer het woord. Een andere keer wil ik nog wel ingaan op de grote rol die de Nazi’ s hebben gespeeld bij het ontstaan van het conflict.
  Gegroet dus weer,

  AEO

 5. Ramallah, Hebron, Jericho en Jeruzalem zijn mij niet onbekend. Begin tot medio jaren 80 heb ik in die contreien “vertoeft”. Vanuit Egypte ook de Strook betreden. Misschien ter uwer geruststelling: ik ben geen moslim.

  Over de Balfourverklaring: het is juist dat dit in de periode van WO I is opgesteld. Het betreft hier de intentie om het toenmalige Ottomaanse Rijk op te delen onder de toenmalige bondgenoten (Engeland, Frankrijk en Rusland) in de huidige situatie aldaar. Na 1917 (de Oktoberrevolutie) trok Rusland zich uit deze verdeling terug. De verdeling geschiedde door Frankrijk en Engeland.
  In 1920 werd het verdag van Sèvres opgesteld met de exacte bewoordingen van Balfour. Tot en met 1922 (en zelfs daarna) hebben de Britten geheel duidelijk laten weten dat de oprichting van een Joodse Staat nooit de bedoeling is geweest, onder andere door de “Churchill White Paper”. In de tekst wilden men ook heel duidelijk stellen dat een Joods Tehuis niet geheel Palestina zou bestrijken. Dat er onder andere Balfour in 1919 (dus ná de verklaring van 1917) heeft gevonden dat de toenmalige bewoners er weg moesten omdat de interpretatie van zionisten het uiteindelijke resultaat moest zijn, is dus al in strijd met de verklaring en dus ongrondwettig, ongeacht een bindende rechterlijke uitspraak.

  Maar goed: stof tot discussie genoeg. Uiteindelijk spelen grotere belangen een rol (zeker al de brief van Balfour aan Rothshield in 1917) waar wij als “kleine burger” geen tot nihil invloed op kúnnen uitoefenen. Uiteindelijk is de plaatselijke bevolking helaas (nog steeds) de dupe van landverdeling uitgevoerd door grootmachten.

  Met groet.

 6. Oké, u heeft behoorlijk wat punten ter sprake gebracht. Laat ik hier dan even ingaan op het door u genoemde landjepik. U haalt er ook de vele VN resoluties bij. Om te beginnen houdt de VN zich niet eens aan de eigen wetten. In 1947 heeft de VN bij meerderheid van stemmen het verdelingsplan aangenomen. Maar weet u dat dit verdelingsplan illegaal was? We gaan terug naar de Balfourverklaring, waarin het toenmalige gebied dat met Palestina werd aangeduid, aanbevolen werd om als toekomstig Nationaal Tehuis van het Joodse Volk te dienen. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg Groot Brittanië van de Volkenbond het mandaat om Palestina te beheren. Dit gebied bevatte het huidige Israël en Jordanië. In 1920 werd tijdens de Conferentie van San Remo door de Volkenbond juridisch bindend en onherroepelijk vastgelegd dat Palestina bestemd was voor een toekomstige Joodse Staat. Omdat deze uitspraak juridisch bindend was en bovendien onherroepelijk, betekent het, dat het ook nu nog gewoon van kracht is, en dat het verdelingsplan van 1947 illegaal was, want hoewel de Volkenbond tijdens de Tweede Wereldoorlog ter ziele ging, werd zij na de oorlog opgevolgd door de huidige VN. Deze erfde alle uitspraken van de Volkenbond dus ook die van San Remo. In 1924 heeft de Britse regering deze uitspraak ook al met voeten getreden door het afsplitsen van het gebied ten Oosten van de Jordaan, hetgeen de staat Jordanië werd. Bij het verdelingsplan van 1947 werden de Joden, die ook nog eens de meest autochtone bevolking waren, afgescheept met slechts 18% van waar ze recht op hadden. U ziet dus dat het niet Israël is wat aan landjepik doet. Alle resolutie van de VN tegen Israël over bezette gebieden zijn dus gewoon op drijfzand gebouwd. Ik ga er maar even van uit, dat u wel weet dat de Palestijnen geen apart volk zijn, maar gewoon Arabieren die uit de omgeving naar Palestina migreerden vanwege de betere economische omstandigheden die de uit Europa vluchtende Joden door hun landontginningen creëerden. Dat wat u zegt over de Hamas is mij bekend, deze moest een tegenwicht vormen tegen de PLO, maar hier heeft Israël zich duidelijk misrekend.
  Ik wil het hier even bij laten. Nog een vraag. Bent u wel eens in Israël geweest? Ik zelf ben daar meerdere keren geweest. Zelfs ben ik in de Gazastrook geweest. Ik zie uw reactie tegemoet.
  Groeten,

  AEO

 7. @AEO,

  aan argumenten van mijn kant geen gebrek, het is maar net hoe er naar gekeken en er (niet) op gereageerd wordt: in een hierboven geplaatste post heb ik al aangegeven hoe Hamas in het leven is geroepen door de Israëlische geheime dienst. (**Helaas geen reactie**). Dat U stelt dat Hamas raketten afvuurt en dat dit een oorlogsmisdaad is, kan ik alleen maar bevestigen, ware het niet dat de verkeerde bevolkingsgroep hiervan de dupe wordt. In feite pleegt Israël zelfmoord op de eigen bevolking, maar geeft de Palestijnen hiervan de schuld om vervolgens een legitieme reden te hebben om de Palestijnen uit te roeien (**Helaas geen reactie**). Dat is in mijn ogen een grotere misdaad. Ik ontken ook niet dat er ondertussen meer raketten zijn afgevuurd dan dat er bloemen zijn uitgedeeld, maar nogmaals, de verkeerde groep wordt de dupe.

  Voor wat betreft de PLO: herinnert U zich het verdrag van Oslo in de jaren 90? (https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Oslo-akkoorden) Israël en de PLO zaten aan de onderhandelingstafel om (eindelijk) een overeenkomst te teken welke een eind zo maken aan het bloedvergieten. Deze is inderdaad ondertekent, maar helaas voor de deelnemers gooide Hamas (inderdaad, wat mijn argument van hierboven kracht bijzet) roet in het eten door tijdens de ondertekening met raketaanvallen te starten waardoor er van een vrede danwel wapenstilstand niet veel terecht is gekomen.

  Of ik het leuk vind of niet dat Israël blijft, is voor mij niet aan de orde. Wat mij wél stoort, is dat er categorisch en systematisch “landjepik” wordt uitgevoerd (**helaas ook geen reactie van U**) onder de verkeerde voorwendselen. Dat er sowieso landjepik wordt uitgevoerd is in basis al fout. Alle VN-resoluties ten spijt gaat Israël hier onverschrokken mee door zonder consequenties (**helaas ook geen reactie**). Alsof dát geen misdrijf is: het bewust negeren van besluitvorming, wetende dat er geen sancties zullen komen (want “het arme Israël is altijd slachtoffer” en slachtoffers zijn zielig en die mag je niet straffen)

  Tot nu toe blijkt uit de talloze reacties van honderden, misschien wel duizenden mensen dat, indien men over het Israël-conflict spreekt, dat diegene die het voor de Palestijnen opneemt (of nog “erger”: de Israeliërs de schuld geeft) onherroepelijk in het hokje “antisemiet” wordt geplaatst. Dát is het meest gevaarlijkste wapen wat er uitgevoerd kan worden: het demoniseren van mensen door die mensen “Jodenhater” te noemen zodat de weerstand om kritiek te leveren wel toe gaat nemen net zolang tot er geen kritiek meer gegeven gáát worden en Israël ongehinderd door kan gaan met waar het mee bezig is.

  Dus zoals U ziet, heb ik al meerdere argumenten aangegeven, maar wordt er niet/summier op gereageerd. Daarentegen wordt Uw eigen verhaal groter gemaakt door Uw bijgehaalde argumenten (Nazinamen op straatbordjes) zonder een vorm van inhoudelijkheid op mijn argumenten in te gaat (dit is in mijn ogen geen discussie, maar een onophoudelijke monoloog)

 8. @Rustbrenger,
  We hebben inderdaad een meningsverschil over Israël, maar als u de discussie zo afkapt is dat toch een teken van zwakte. U heeft waarschijnlijk geen goede argumenten meer. Dat kan ik me zo wel voorstellen, want ik haalde aan, dat de Hamas met elke raket die het op de burgerbevolking van Israël afvuren een oorlogsmisdaad pleegt. Daar kunt u gewoon niets tegen inbrengen. De PLO, oftewel de Palestijnse Autoriteit in Ramallah, geeft elke terrorist die in Israël gevangen zit een maandelijks salaris. Nabestaanden van terroristen die omgekomen zijn, krijgen ook een flinke maandelijkse toelage. Straten, pleinen en scholen worden vernoemd naar omgekomen terroristen, die bij hun aanvallen vele burgers hebben vermoord.
  Misschien zegt dit u helemaal niets, maar probeert u zich eens vooor te stellen dat men in Duitsland allerlei pleinen, straten en belangrijke gebouwen zou gaan vernoemen naar Hitler of andere Nazi kopstukken. Want daar moet u het mee vergelijken.
  Maar of u het nu leuk vindt of niet, Israël is er om te blijven, het zal nooit meer worden verdreven.

 9. @AEO,

  Laten we er maar over ophouden met elkaar te beschuldigen wie er kortzichtig is. Het lijkt mij een illusie om te bedenken dat wij een wereldconflict, welke al eeuwen aan de gang is, hier op dit forum op te lossen.

  Ik heb U in eerdere berichten al uitgelegd hoe mijn denkwijze tot stand komt. Omtrent het conflict “Israël” worden wij het niet eens.

  Het lijkt mij het meest zinvol om, met inachtneming van elkaars standpunten en respect voor elkaar, in de toekomst op vervolgartikelen betreffende Israël op XN elkaar te negeren teneinde een oeverloze discussie in stand te houden.

  Ik hoop hiermee een eventuele strijdbijl aan de kant te gooien.

 10. @Rustbrenger,
  Inderdaad vind ik u kortzichtig. De z.g. groot Israël grenzen zijn een plan, maar dit plan is niet afkomstig van Israël. Dit toekomstige grote Israël zal pas gestalte krijgen in de toekomst, wanneer Christus is wedergekomen en er vanuit Jeruzalem over de wereld wordt geregeerd. Dit is dus iets wat niet door menselijk handelen wordt bewerkstelligd. Ik heb al vaker gezegd, als de vijanden van Israël de wapens neerleggen zal er vrede zijn. Als Israël de wapens neerlegt is er morgen geen Israël meer. Voor de huidige situatie heeft Israël niet alleen het recht om in te grijpen, het heeft ook de plicht om in te grijpen. Israël zorgt voor de eigen inwoners en beschermt ze, iets wat onze regering duidelijk niet doet. Israël is de enige rechtmatige eigenaar van het land, hoewel ze slechts een gedeelte van hun oorspronkelijke land in handen hebben. De Joden zijn ook de enige autochtone bewoners van hun land, ze wonen er al ruim 35 eeuwen. U kunt wel blijven zeggen dat Israël illegaal handelt, maar u zit er volkomen naast. Israël heeft nog nooit gedreigd om een ander land te vernietigen. Andersom is dat aan de orde van de dag. Het is nu geen 1940-1945 meer, wie Israël wil vernietigen zal het zeer slecht vergaan. Maar dit geldt ook voor wie Israël haat of veracht!
  Ik heb het hier al vaker gezegd, er is daar een oorlog aan de gang, Israël wordt voortdurend aangevallen, maar u vindt blijkbaar dat Israël het recht niet heeft om zich te verdedigen. Ik heb van u nog nooit één woord van kritiek gehoord op de inmiddels tienduizenden raketten, die er de afgelopen jaren op de burgerbevolking van Israël zijn afgevuurd. Dit waren evenzovele oorlogsmisdaden, maar daar heeft u het nooit over. Het maakt niet uit wat Israël doet, u vindt het allemaal illegaal. Als dat volgens u allemaal illegaal is, het zij zo, maar het zorgt er in ieder geval wel voor dat Israël als onafhankelijk land blijft bestaan!

 11. @AEO,

  “De vijand zit in Syrië”. Volgens iedereen heeft Israël overal vijanden. Israël is altijd slachtoffer en handelt altijd op situaties wat De Staat wordt aangedaan.
  In het verleden was de PLO (onder leiding van Arafat) inderdaad een geduchte tegenstander. Om een vijand te verzwakken, is het noodzakelijk om tweedracht te zaaien (verdeel en heers). Daarom is Hamas ook door de Mossad opgericht: (opgericht door Ahamd Yassin –> veroordeeld door Israël tot levenslang, maar op de een op andere dag werd vrijgelaten door Netanyahu op basis van “humantinaire gronden”). Tegenwoordig geeft Hamas Israël het legitieme recht om de Palestijnen uit te moorden.
  U is er zich van bewust dat sinds de oprichting van de Staat, Israël bijna het volledig gebied onder het mom van “zuiveren van geweld” heel Palestina heeft geannexeerd?

  Ditzelfde principe geldt (gold) voor Libië en Syrië –> een groot land verdelen in kleinere stukjes, zodat het onwaarschijnlijker wordt dat deze een “bedreiging” vormt. Vervolgens onder het voornoemd voorwendsel binnenvallen.

  Misschien bent U niet op de hoogte, maar dit alles valt binnen het “Yinon”-plan: het bewerkstelligen van een Groot Israël: een gebied vanaf Caïro te Egypte tot aan de Eufraat in Irak. Vanaf Turkije tot halverwege Saoedi-Arabië. En alles wat er tussen ligt is voor Israël.
  (https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815)

  Binnenkort is Iran “aan de beurt”: het nucleair programma “vormt een bedreiging”. Net zoals de Massavernietigingswapens van Sadam??
  Iran, welke in de afgelopen honderd jaar nog geen enkel ander land is binnengevallen zou een bedreiging vormen voor de Wereldvrede???
  Iran, dat (nog) geen enkele kernbom heeft is een bedreiging voor Israël met 80 kernbommen???
  Schoothondje Amerika haalt de kastanjes wel uit het vuur.

  “Als je buurman vastbesloten is om je hele gezin uit te roeien….” Als Israël mijn buurman zou zijn, zou ik mij inderdaad tot de tanden toe bewapenen en zeker niet afwachten, maar op eigen grond verslaan. En dan verwijt U mij dat ik kortzichtig ben?

 12. @Rustbrenger,

  U vergeet dat Syrië en Israël met elkaar in staat van oorlog bevinden. Het is tot nu toe telkens Syrië geweest dat Israël aanviel. Dat was al tijdens de oorlog in 1948, en daarna opnieuw in 1967 en 1973. Bovendien gebruikte Syrië de Golan tussen 1949 en 1967 als basis om de bevolking in het Noorden van Israël te terroriseren. En bent u al weer vergeten, dat Israël nog vorig jaar met een bewapende drone werd aangevallen? Vervolgens werd weer wat later een raketaanval vanuit Syrië op Israël uitgevoerd door Iraanse troepen. Dat men dan Israël illegale aanvallen verwijt kan ik niet anders benoemen dan kortzichtig. De vijand zit in Syrië. Die vijand werkt koortsachtig aan de militaire opbouw om Israël te vernietigen. Als je buurman vastbesloten is om je hele gezin uit te roeien, dan ga je dus rustig afwachten totdat hij zijn plan gaat uitvoeren?

 13. @AEO,

  Wel eens bij stilgestaan dat, ongeacht of Iran wel of niet een militaire macht opbouwt in Syrië, de aanval van Israël een niet-legitieme daad is? Syrië is (nog steeds) een soeverein land met een grondwettig gekozen president, welke door andere landen zonder mandaat en toestemming is binnengevallen. Dát is pas strafbaar.

  Ongeacht welke redenen de Mossad ook heeft kunnen bedenken: de aanval is ongrondwettig, druist in tegen elke afspraken, kortom: illegaal.

  Over de kernwapens hebben U en ik eerder gebakkeleid.

  “Ga je eens verdiepen in de situatie daar, want uit je reactie blijkt dat je de situatie daar niet echt begrijpt.”
  Ditzelfde kan ik ook naar U verwijzen.

 14. @Lodewijk Vrije,

  Inderdaad triest dat een peuter is omgekomen bij de Israëlische luchtaanvallen van afgelopen maandag. Maar wat was de oorzaak, daar wel eens aan gedacht? Israël viel 12 verschillende doelen aan, die in verband stonden met de Iraanse militaire opbouw in Syrië. Dit waren opslagplaatsen van wapens en raketten. Wapens die op transport zouden gaan naar de Hezbollah in Libanon. En raketten waarmee Israël binnenkort mee beschoten zou worden. Bij elke luchtaanval schiet de Syrische luchtafweer grote aantallen afweer raketten af. Zelfs als de Israëlische vliegtuigen al weer terug zijn gekeerd naar hun basis. Dit was enige tijd de oorzaak van het neerhalen van een Russisch verkenningsvliegtuig, hetgeen 15 Russen het leven kostte. Afgelopen maandag was er sprake van een grote luchtaanval, en de Syrische luchtafweer schoot er weer flink op los. De meeste raketten troffen geen doel en vielen weer naar beneden, vaak op bewoonde gebieden. Eén van die raketten kwam zelfs neer op Cyprus!

  Die aanvallen van afgelopen maandag waren dan ook niet illegaal. Iran is vastbesloten om Israël te vernietigen en stelt alles in het werk om dat doel te bereiken, inclusief de militaire opbouw in Syrië.
  En inclusief hun kernwapenprogramma. Als je buurman vastbesloten is om jou en je hele gezin uit te moorden, ga je dan rustig afwachten, en hem zijn gang laten gaan bij de voorbereidingen, of probeer je te voorkomen dat het zover komt?
  En moet Iran maar doorgaan met het opwerken van uranium? Dus dat kernwapenprogramma is wel oké?
  Ga je eens verdiepen in de situatie daar, want uit je reactie blijkt dat je de situatie daar niet echt begrijpt.

 15. een 4 jaar oude peuter is omgekomen, door illegale israelische aanvallen van afgelopen maandag.

  raar dat je dat hier niet leest.

  Iran moet vooral doorgaan met het verrijken van uranium, en als wij als Europa daar een probleem mee hebben, misschien moeten we dan zelf even beginnen met het na komen van de afspraken die we in het nucleaire akkoord hebben gemaakt. in plaats van weer eens blindelings achter de Americunts aan the huppelen.

 16. @Qvic,

  Het lijkt mij een beetje overdreven om de reactie van Israël op het Iraanse atoomprogramma paniekerig te noemen. Dat Israël bezorgd is lijkt mij wel logisch. Een Iraanse atoombom is vooral voor Israël een levensgevaarlijke dreiging, maar ook voor ons in het Westen. De atoombom staat niet op zichzelf. Naast het atoomprogramma werkt Iran ook aan ballistische raketten met steeds groter bereik. Ze kunnen in principe nu al geheel Europa bestrijken, maar straks is Iran een kernmacht dat elke plek op aarde onder vuur kan nemen. Als Israël ongerust is, dan hebben wij hier ook meer dan voldoende reden om ook ongerust te zijn. Als Iran kernwapens heeft zal het die ook gaan gebruiken. Het aspect van M.A.D. werkt in dit geval niet!

 17. De kortste doorgang in de Beringzee tussen Rusland en Alaska bedraagt ruim 4-5 km. Er staat niet bij waar de Amerikanen de onderzeeér hebben onderschept. Ook niet wat ze zélf eerder hebben uitgevoerd op die Russische onderzeeér. Tijdens de Cuba-crisis hebben de Amerikanen een Russische onderzeeér geruime tijd met dieptebommen bij Cuba bestookt. De Russische commandant wou die destroyers met een kerntorpedo tot zinken brengen maar zijn ondercommandanten weigerden dat bevel uit te voeren. Daarmee is de Derde Wereldoorlog voorkomen. Wellicht hebben de Amerikanen dat bij Alaska ook gedaan, hun kennende…..

 18. Elk land die kerncentrales hebben, die met behulp van uraniumstaven of met plutoniumstaven werken. Is de opwekking van elektriciteit eigenlijk een bij product. Want het doel is namelijk een kernbom te kunnen maken en met verarmd uranium kunnen ze de perfecte wapens van maken. Die dwars door alles heen gaan, ook bunkers diep onder de grond zijn dan niet meer veilig voor deze wapens. Dus als Iran zegt dat zij alleen voor humanitaire bedoelingen werken, liegen zij hier glashard iedereen voor. Alleen kerncentrales die met thorium werken, zijn enkel bedoelt voor elektriciteit mee op te wekken, want thorium brandt geheel op en heeft dan ook geen restafval.

  Als Iran over een kernbom(men) zou beschikken, dan wordt Israël nerveus. Want dan heeft de vijand de zelfde machtige wapens, als zij zelf. Op gelijk niveau oorlog voeren is voor hen te riskant. Want dan kunnen ze niet meer dreigen of op voorhand meer winnen. Daar ligt de werkelijke redenen van waarom zij zo paniekerig reageren.

 19. Beste, het westen is het westen waar zoveel jaren aangewerkt geweest is, zij die willen zouden dit ook kunnen realiseren, aan regeringsleiders. Laat het niet te ver komen.

 20. Uiteindelijk zal Moeder Aarde het wel overleven…….. met of zonder mensen

 21. Natuurlijk zijn er z.g. conflicten nodig om later te verklaren waarom de wereld in een oorlog
  terecht is gekomen. Maar wie alles goed beschouwd, ziet het allemaal op de mensheid af
  komen. Wat een angst zal het geven: Weg vrijheid, weg schijnvrede: nooit meer vrijheid van
  meningsuiting. 1940-45 keert in extreme vorm terug, Zullen de levenden de doden benijden?
  Bidt voor een wal van bescherming, maar een groot gedeelte van de mensheid viert liever
  feest, tot zij zullen zien wat verdrukking is.

 22. @ Perry Alles plat gooien is niet de oplossing. Daarbij komt er zoveel nucleaire rotzooi vrij en straling
  dat het leed niet is te overzien. Al ben ik het met u eens dat de mogelijkheid bestaat dat die oorlogzuchtigen
  wel in staat zijn een atoombom te gebruiken.
  Maar een atoombom platgooien is volgens mij meer dan levensgevaarlijk.

 23. Macht, territorium, prestige, jalousie, procreatie is de wet van de natuur.
  Als een mens deze wet niet onder geestelijke controle heeft, is en blijft hij een puber.
  Wanneer hij dan een leider van een land wordt, zijn er gevolgen die velen niet wensen.

 24. Perry op 4.7.
  Het schijnt dat U net zo veel gezond verstand heeft als de rest van de socialisten . U denk erg bekrompen en gevaarlijk

 25. Alle installaties die met het produceren van een atoombom te maken moeten moeten worden vernietigt. Je kan niet toestaan dat zo’n kamelen land als Iran met van die achterlijke ayatollah’s aan de macht over kernwapens bezit. Die mafkezen zijn in staat die nog te gebruiken ook. Dus plat gooien die handel.

 26. Zou Iran dan toch met een atoombom bezig zijn……?
  Er zijn wat dat betreft veel spanningen

 27. Iran speelt een heel vuil spel. Het werkt al jaren aan een kernbom, maar het doet dit op een zeer geniepige manier. Naar buiten toe de schijn ophouden dat het alleen vreedzame bedoelingen heeft met kernenergie, maar in het geheim worden alle benodigde componenten op verschillende plaatsen geproduceerd. Het rakettenprogramma sluit daar naadloos op aan. Het plan is om op een bepaald moment binnen zeer korte tijd een aantal kernwapens te makenu, die door hun raketten kunnen worden afgevuurd.
  Israël zal hiervoor nog deze week nieuwe bewijzen tonen.

 28. Geen prettig ontwikkelingen in het Midden-Oosten hete hoofden koude harten. God heeft alles in de hand.

 29. Laat ons hopen dat alles goed afloopt de wereld is al een gevaarlijke plaats genoeg en dan heb je nog die problemen met Iran en hun atoomprogramma . Shalom

Comments are closed.