Onafhankelijke journalisten: Alleen massale burgerlijke ongehoorzaamheid kan onze vrijheid nog redden

—————————————————————————————————————————————–

‘We krijgen onze vrijheden niet meer terug, tenzij we besluiten om deze terug te nemen

—————————————————————————————————————————————–

Vier onafhankelijke journalisten kwamen gisteren in twee platformdiscussies tot dezelfde conclusie: ons land is overgenomen door een dictatuur, en het Nederlandse volk hoeft van het parlement niets meer te verwachten om deze machtsgreep nog ongedaan te maken. Dan rest volgens hen nog maar één ding: massale geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid. Als mensen in zeer grote aantallen gelijktijdig besluiten dat het genoeg is geweest met de corona idioterie, waarmee een einde wordt gemaakt aan al onze vrijheden, dan zal de overheid machteloos staan, en zullen de opgetrommelde agenten, BOA’s, soldaten en andere handhavers moeten besluiten aan welke kant van de geschiedenis ze terecht willen komen.

Ramon Bril sprak gisteren voor Café Weltschmerz met journalist-auteur Karel Beckman, die in 2011 met Frank Karsten de inmiddels in 20 talen verschenen bestseller ‘De Democratie Voorbij’ schreef. In 2017 volgde de opvolger ‘De Staat Voorbij’. Kernboodschap van deze boeken: ‘de democratische natiestaat zoals we die nu kennen is een vorm van dictatuur.’ We hoeven niet meer uit te leggen dat deze werken compleet genegeerd werden door de mainstream media.

De meeste mensen veronderstellen ten onrechte dat democratie / vrijheid en dictatuur niet samengaan, stelt Beckman. Ook liberalen hebben nooit veel opgehad met echte democratie (kijk maar naar D66 en de VVD). ‘Zeker in het Westen hebben we een systeem met de ‘dictatuur van de meerderheid’, waarbij alles centraal wordt beslist.’ De vrijheid die we lange tijd wel hebben gehad, ‘is echter al langere tijd aan erosie onderhevig. De macht van de staat neemt steeds verder toe, en de invloed van tegenkrachten brokkelt steeds verder af.’

Burgers hebben zich te afhankelijk van de staat gemaakt

De burgers spelen hierin ook een rol, door er nog steeds vanuit te gaan dat de staat er is om hen te helpen, waardoor ze zich bij ieder probleem tot de overheid wenden voor een oplossing. De afhankelijkheid van burgers van de staat is hierdoor zo groot geworden, dat er tijdens de coronacrisis ‘maatregelen zijn genomen die een paar jaar geleden nog ondenkbaar zouden zijn geweest.’

Maar de bevolking heeft die maatregelen geaccepteerd. Over de mogelijkheid dat mensen zelf met oplossingen komen die niet door de staat worden opgelegd, wordt niet eens nagedacht. Sterker nog: je krijgt te horen dat als de overheid niets doet, ‘er veel meer doden zouden vallen.’

Ook de media laten nog maar één politiek-correct geluid horen

Ramon Bril vult aan: ‘Dan ben je een moordenaar… Voor mijn gevoel is ook de journalistiek opgeslokt door de centralisatiemacht van de staat. Kranten laten nog maar één geluid horen, dat precies hetzelfde geluid is dat de ambtenarij, het RIVM en de WHO hebben bepaald.’

Beckman: ‘Ja, de media hebben het volkomen laten afweten. De hoofdredacteur van de Volkskrant heeft letterlijk gezegd dat we met één stem moeten spreken, en het RIVM niet mag worden tegengesproken. Dat proces is al lange tijd aan de gang, en wordt nu erg duidelijk.’

‘De pluriformiteit wordt vermoord met chantage,’ reageert Bril. ‘Je bent een moordenaar als je ‘dit’ vindt, je bent een ‘racist’ als je ‘dat’ zegt.’

‘Als we dit accepteren raken we onze vrijheid definitief kwijt’

Dat komt omdat alles politiek is gemaakt, zoals nu ook racisme en discriminatie. Dat mogen we niet meer zelf oplossen. Beckman ‘Er wordt gezegd: je mag niet discrimineren. Ik ben daar natuurlijk ook tegen, maar vind wel dat mensen het recht moeten hebben om een mening te hebben die anderen ‘fout’ vinden.’ Echte vrijheid is dat anderen een mening mogen blijven hebben en uiten waar jij het hartgrondig mee oneens bent.

Grootste probleem van de huidige coronacrisis is dat niet langer enkel zieke mensen worden geïsoleerd, maar iedereen tot potentieel gevaar voor zijn medeburgers en daarmee de volksgezondheid is verklaard. Als het Nederlandse volk dit accepteert, ‘gaan we een grens over, en raken we onze vrijheid – of wat daar nog van over was – definitief kwijt… Als de staat kan zeggen dat jij een gevaar voor je omgeving bent omdat er ergens in het land een virus is, heb je geen rechten meer.’

‘Zeg NEE tegen de corona dwang’

Beckman draagt dan de volgende rede aan het publiek op:

‘Mijn oproep aan mijn medeburgers: zeg NEE tegen de corona dwang. Komt het ooit nog goed? Komen we ooit nog uit deze corona tunnel? JA, maar alleen als wij besluiten om eruit te gaan, en NEE te zeggen tegen de corona regels, NEE tegen regels die ons onder dwang worden opgelegd, zoals de verplichte anderhalve meter en mondkapjes.’

‘Deze regels vormen een schending van onze rechten. Meer: ze vormen een schending van ons mens-zijn. Ze herdefiniëren ons van mensen tot wandelende ziektekiemen… Iedereen heeft het recht te doen wat je zelf wil om risico’s te beperken (mondkapjes, e.d.). Maar de overheid heeft niet het recht om alle burgers voor te schrijven hoe ze moeten leven, enkel vanwege een virus.’

‘Als we dit toestaan zijn we voor altijd overgeleverd aan de machtswillekeur van de staat. Dan is de coronacrisis een keerpunt dat onze maatschappij verandert van een vrije samenleving in een dictatuur. De coronaregels zullen, als we ze accepteren, nooit meer uit ons leven weggaan, want er zullen altijd virussen zijn. Na de eerste golf komt de tweede golf, dan Covid-20 of Covid-21, en weer een ander virus.’

‘De minister van Volksgezondheid heeft letterlijk gezegd dat de anderhalve meter pas kan worden opgeheven als er een vaccin is. Deze meneer, die voor ons behoort te werken en door ons wordt betaald, vindt blijkbaar dat hij dat voor ons kan bepalen. En als het vaccin er dan straks is en het werkt niet, of niet goed, of er is een nieuw virus?’

‘Je vrijheid wordt je NIET teruggeven’

‘De anderhalve meter samenleving en verplichte mondkapjes gaan niet meer weg. Je vrijheid wordt je NIET teruggegeven, tenzij je besluit om het terug te nemen. Nog nooit in de moderne geschiedenis heeft de Nederlandse staat ons leven in zulke verregaande mate gedirigeerd als bij deze coronacrisis.’ Sterker nog: in 6000 jaar menselijke geschiedenis is er nog nooit één dictatuur geweest die de vrijheid zó inperkte, door zelfs menselijk contact te verbieden.

‘Volgens hoogleraar Jan Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen) zijn deze maatregelen zwaarder dan mogelijk is onder een noodtoestand, en is er geen enkele democratische of rechtsstatelijke basis voor. En waarom? Er is gezegd dat corona de grootste bedreiging voor de mensheid is sinds WO-2, dat de strijd tegen corona een oorlog is. In werkelijkheid heeft corona dezelfde effecten als een gemiddeld griepvirus. Wie kan dat ontkennen? 6000 doden is een gemiddelde griep. De gevolgen van corona zijn minder ernstig dan van de griep in 2008 (9000-10.000 doden). Kun je dit ontkennen, Rutte, De Jonge? Kan iemand dit ontkennen?’

‘Ja, coronadoden bestaan, en corona is een rotziekte. Maar griepdoden bestaan ook, en treft veelal dezelfde mensen. Corona is ongetwijfeld een gevaar, net als de griep. Maar voor een griepepidemie vermoorden we de vrije samenleving niet, helpen we de economie niet om zeep, doen we geen scholen op slot, verbieden we geen evenementen, zetten we mensen niet op afstand van elkaar, en geven we de overheid niet de totale macht over ons leven.’

Regering bestempelt ons tot permanent gevaar voor elkaar

‘Maar ik hoor je denken: ‘je bent toch asociaal als je je niet aan de regels houdt, want dan laat je anderen risico lopen op een besmetting’. Bedenk wat dit betekent: het is niet zo dat is vastgesteld dat jij een besmettelijke ziekte hebt, en een gevaar bent voor je omgeving. Nee, je wordt bestempeld tot een gevaar voor je omgeving omdat er een virus in het land aanwezig is. Niet alleen jij, maar iedereen wordt tot gevaar voor elkaar bestempeld.’

‘Het is niet zo dat je in quarantaine moet omdat er aanwijzingen zijn dat jij een besmettelijke ziekte hebt. De hele bevolking moet vanwege een besmettelijke ziekte in een permanente semi-quarantaine. Dat zijn twee hele andere zaken. De implicaties? Er zullen altijd virussen zijn* (* uw lichaam zit er zelfs bomvol mee – X.), dus vanaf nu zijn we in de ogen van de staat per definitie altijd een gevaar voor onze medemens.’

‘Jij bent niet langer een soeverein individu, die zelf keuzes mag maken over de risico’s die jij wenst te lopen. Jij bent nu virusdrager, die de overheid onder controle wenst te hebben. Je bent geen rechtspersoon meer, maar een wandelende besmettingshaard, ook al ben je niet ziek. Je bent geen homo sapiens meer, maar homo virus. Je bent geen vrije burger meer die tegen gevaar en geweld moet worden beschermd – je bent het gevaar.’

‘En wat doen we met gevaren? Indammen, bestrijden, opsluiten, isoleren. Wat jou nu wordt verteld is dat je sociaal bent als je accepteert dat je een gevaar bent voor je medemens. En dat je asociaal bent als je gewoon je leven wilt blijven leiden zoals je dat een paar maanden geleden deed.’

Ergens anders noemen we dit ‘dictatuur’ en ‘fascisme’

‘Dit is wat de regering in een nieuwe wet wil vastleggen, een wet die het mogelijk maakt dat de autoriteiten op ieder willekeurig moment je huis binnen kunnen vallen* (* dit lijkt er nu uitgehaald te worden, maar we dienen zeer sceptisch hierover te zijn, aangezien alleen al het plan om dit in de wet op te nemen extreem zorgwekkend is), jou kunnen verbieden om handen te schudden, arm in arm te lopen, of een feestje te geven.’

De overheid wil je zelfs ‘overal kunnen volgen waar je gaat en staat, je auto kunnen volgen, je zaak kunnen sluiten, je reizen kunnen beperken, je tot vaccinatie kunnen verplichten*.’ (* Nog wel de allergrootste schande, aangezien hiermee het onveranderlijke mensenrecht op de integriteit van ons eigen lichaam voorgoed wordt afgepakt, waardoor we feitelijk tot beesten worden gedegradeerd. Verplichte vaccinaties komen daarom neer op niets anders dan gelegaliseerde massa verkrachtingen, en daarmee tot de grootste misdaad tegen de menselijkheid en mensheid ooit.)

‘Geloof je me niet? Luister op Café Weltschmerz naar wat Bas Filippini van Privacy First over de coronawet van deze regering zegt. Je weet echt niet wat je hoort! Als dit in China gebeurt noemen we het een dictatuur. Als het in Latijns Amerika gebeurt noemen we het fascisme. En het gebeurt nu in Nederland.’

Lockdowns hebben talloze mensen de dood in gejaagd

Daar komen de kosten van de corona maatregelen nog eens bij. ‘De lockdowns hebben (heel misschien, maar vermoedelijk geen) mensenlevens gered, maar ook mensen direct en indirect de dood ingejaagd. Mensen zijn gestorven aan depressie en eenzaamheid. Velen zullen door te late of gebrekkige zorg sterven aan kanker, hart- en vaatziekten, en andere ziekten. Door de lockdowns zullen miljoenen in de Derde Wereld sterven. Dat is door het hoofd van het Voedselprogramma van de VN gezegd.’

‘Gezondheid wordt (ook) ondermijnd door opsluitingen, bedrijfssluitingen, schulden, faillissementen. De autoriteiten negeren deze kosten volledig. Angela Merkel heeft gezegd dat alleen de zieken tellen. Hoezo alleen de zieken? Telt er verder niets meer? Is al het leven, al het plezier, al het geluk, alle blijdschap, alle aanraking ineens ondergeschikt aan ziekte en dood? Ondergeschikt aan een theoretisch risico op een luchtweginfectie?’

‘Wat voor agenda voeren onze leiders uit?’

‘Wat bezielt onze politieke leiders? Vanaf minuut één hebben ze ons angst aangejaagd, en zich uitsluitend gericht op die ene allesbepalende overheersende dreiging, zonder oog voor de bijkomende schade die ze aanrichten.’ Nog steeds ‘hebben ze geen enkele intentie om corona (waarvan de piek al eind maart/begin april is geweest) achter zich te laten. Wat voor leiders zijn dit?’ Zogenaamd bezorgd over ons, ‘maar wel zo geslepen om deze mogelijkheid aan te grijpen om meer macht naar zich toe te trekken.’

‘Wat voor een agenda wordt hier uitgevoerd? Een agenda die pretendeert de mensheid te willen redden, maar het vertrouwen tussen mensen aanvreet. Een agenda die onze mentale weerstand ondermijnt, die ons plezier in het leven vergalt, die ons er constant aan herinnert dat we op onze tellen moeten passen. Die wil dat we allemaal met één mond spreken, er allemaal dezelfde mening op nahouden. Een agenda die wil dat we de leider volgen.’ Een agenda die ons in een permanente staat van angst wil houden, zodat we onder totale controle kunnen worden geplaatst.

‘Vrijheid krijgen we alleen terug als we die terug pakken’

‘Beste mensen, hier gaat iets helemaal fout. Kijk alsjeblieft om je heen en kom uit de corona tunnel. Zie corona voor wat het is, zie onze leiders voor wat ze zijn. Zie het beleid voor wat het is: dit gaat allang niet meer om een tijdelijke gezondheidsmaatregel, om een goedbedoelde actie om ons tegen gevaar te beschermen. Dit gaat erom of wij vrij zijn, of dat wij China achterna gaan. Dit gaat erom of wij burgers zelf meester zijn over ons leven, of dat wij meesters hebben die heersen over ons leven.’

‘Het gaat ook over onszelf, of wij bereid zijn om als volwassenen om te gaan met de risico’s van het leven, of ons liever laten behandelen als schoolkinderen. Of we baby-boomers zijn of boomer-baby’s; zelfstandige senioren of bejaarde kleuters; millennials of meelopers. Denk niet dat dit zal overwaaien! De anderhalve meter gaat niet vanzelf weg. Je krijgt je vrijheid alleen terug als je hem terug neemt.’

De samenleving zoals die was, en waar we bijna allemaal naar terug verlangen, ‘krijgen we alleen terug als we die opeisen. Hier dreigt iets helemaal mis te gaan, onvoorstelbaar mis, als we nu niet in actie komen. De tijd is gekomen om STOP te zeggen, om ons oude leven op te eisen, om te feesten, elkaar te omhelzen, om de bevelen van deze machthebbers niet meer op te volgen, om tegen de regering te zeggen dat wij deze regels niet accepteren.’

‘We moeten zelf voor onze rechten opkomen’

‘Als het parlement weigert voor onze rechten op te komen, dan moeten we het zelf doen. Dus mensen in het O.V.: doe die mondkapjes af als je ze niet op wilt houden. Horeca: stop met die anderhalve meter, het is zelfmoord. Werkgevers: nodig uw werknemers uit om naar kantoor te komen als ze dat willen. Onderwijsinstellingen: open de deuren voor uw leerlingen. Voetbalfans: ga naar het stadion en zing en juich zoals je dat zelf wilt.’

‘Parlementariërs, bedenk voor wie je er bent. Jullie hebben het totaal laten afweten in deze crisis. Wanneer trekken jullie een streep in het zand? Of willen jullie de geschiedenis ingaan als het parlement dat onze vrijheid verkwanselde?’

‘We kunnen hier uit komen, dat is aan onszelf,’ besluit Beckman. ‘Als we zelf besluiten hoe we willen leven, is ons leven weer zoals het was. Nogmaals: wie geen risico wil lopen mag afstand houden, mondkapje opdoen, geen bezoek ontvangen, mensenmassa’s mijden, zich laten vaccineren, wat je maar wilt. Dat recht heeft iedereen. Maar niemand heeft het recht om zijn angst aan anderen op te leggen.’

‘Stop met obsessie met corona’

‘Stop die obsessie met coronadoden. Je telt toch ook niet iedere dag griepdoden, verkeersdoden, malariadoden, mensen die van de trap af vallen? Wist je dat in de VS per jaar 5000 mensen sterven omdat ze zich in hun eten verslikken? 13 per dag! Aan luchtweginfecties stierven in 2016 volgens WHO-cijfers 3 miljoen mensen.’

‘Stop de obsessie met besmettingen. Je telt toch ook geen keelpijnen, kiespijnen en gebroken ribben? Stop met alles te relateren aan corona, het hele leven in dienst te stellen van corona. Pas als er nul doden zijn, nul zieken, nul besmettingen, zouden we weer vrij mogen zijn? Die nul doden komen er nooit. Nul zieken komen er nooit. Nul besmettingen komen er nooit.’

‘Beslis wat je wilt zijn: vrij mens of virusdrager’

‘Beslis wat je wilt zijn: een vrij mens, of een virusdrager. Beslis wat je medemensen voor je zijn. Word weer vrij mens, voor het te laat is. Je hebt misschien niet verwacht dit ooit te zullen meemaken, maar je staat oog in oog met dictatuur. Een dictatuur met een zorgzaam gezicht, maar dictatuur heeft altijd twee gezichten. Je hebt nu de kans om te laten zien dat je je durft te verzetten.’

Van de andere, langere discussie over het verlies van onze vrijheden, de komst van een dictatuur, en de noodzaak tot massale burgerlijke ongehoorzaamheid (‘Technocratisch Tirannie en de voorgeschreven werkelijkheid’, tussen Karel van Wolferen en Sven Hulleman) plaatsen we hier (voor nu) alleen de YouTube link, omdat het artikel anders te lang zou worden:


Xander

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

59

 1. @ Mo 10:14 am. Met U eens Mo. Deze 1,5 mtr. wet, komt de dictators, zich democraten noemenden, van VVD,CDA,D66 en CU goed uit, zodat men elke demonstratie kan verbieden. We zijn geen democratie meer. En dan zijn ze in den Haag ook nog zo hypocriet, om te zeggen dat sekswerkers (V/M) weer hun ding kunnen doen, ja…hoe dan. Welke dorpsgek gelooft deze overheid nog..

 2. @Harry, ze blijven bij hun standpunt, als bij de 2e golf nog meer doden vallen, ook…

 3. “Vaccinontwikkeling met 80-90% immuniteit van de geïnfecteerde is onzin”
  https://www.radiomuenchen.net/podcast-archiv/radiomuenchen-themen/2013-04-04-17-32-41/1852-impfentwicklung-bei-80-90-immunitaet-der-infizierten-ist-unsinn.html
  Ik vind het ongelooflijk, dat nog steeds zoveel mensen niet wakker worden, en niet willen inzien dat er een virus wordt gebruikt, om de wereld economie te doen instorten. Meer dan 95% heeft geen last van dit virus, maar zit wel gevangen in het “Nieuwe(abnormale)Normaal”. Het 1,5 m afstand houden dient slechts alleen tegen het houden van demonstraties, en nergens anders voor. We worden door deze lieden massaal bedrogen, en doen er niets aan.

 4. Vandaag in nrc handelsblad, gevaccineerden moeten voorrechten krijgen, de burger wordt – gemasseerd- om aan dit idee te wennen, kortom we gaan een apartsheidssysteem invoeren slegs vir gevaccineerden, of verboten fur anti-vaxxers, een heel gezellige samenleving, wat zullen Hitler, Stalin, Mao, mussolini en napoleon trots zijn op Bill Gates en zijn vriendjes, totalitair 2.0

 5. @Harry.
  Je bent kennelijk vergeten dat we hier een goed stelsel van gezondheidszorg hebben. Huisartsen, ziekenhuizen met goed opgeleide vakmensen. U redeneert alsof die er helemaal niet zijn. Ziek worden is van alle tijden en dat mensen elkaar kunnen besmetten ook. Dat besmetten hoeft helemaal niet dodelijk te zijn, juist vanwege die bestaande zorg.
  Dus u praat raar als u iedereen gaat beschouwen als een gevaarlijke bron van besmetting.
  Juist dat valse beeld wordt door de overheden gebruikt om mensen hun bewegingsvrijheid te ontnemen. Ik vind het misdadig en heb elk vertrouwen in een overheid helemaal verloren. Ze zijn niet meer de eerste onder de gelijken, maar ze zijn verworden tot heersers tegenóver de burgers, in het kielzog van de totalitaire VN-agenda.

 6. Vandaag met huisarts gebeld om vrijstelling te krijgen om geen mondmasker te hoeven dragen wegens hevige hoofdpijn kortademigheid en allergie.niemand krijgt een vrijstelling zegt mijn huisarts omdat het verplicht is.mijn bloed kookt nu nog harder.wij het volk zullen de grove harde hand moeten gebruiken om van dat gespuis af te raken.

 7. @Harry:
  Dat opsluiten voor je vrije mening komt nog, nog even geduld, je wordt nu al verplicht een mondmasker te dragen als je nog wil eten! Dat mondmasker staat voor de muilkorf om je de mond te snoeren.
  Lees dit artikel nog maar eens opnieuw want je hebt er geen snars van begrepen.
  Je bent zelfdestructief als je jezelf een egoïst vindt omdat je gelooft dat de coronamaatregelen voor een reeds uitgedoofd griepvirus voor je zwakkere medemens zou zijn.
  Door angstige idioten zoals gij die de fabeltjes van de huichelende, politieke leugenaars blijft geloven ondanks feíten die het tegendeel bewijzen geef jij vrijwillig je rechten, vrijheid en mens-zijn op in ruil om op je knieën te gaan liggen onder dictatuur.
  Angstige en obsessieve mensen zoals gij zijn de schuldigen van dit verdeel-en-heers machtsspel waardoor de politiek een dictatuur kan invoeren en onze democratie openlijk kán afbreken.

  Je angst voor besmetting van een uitgedoofd griepvirus is onwerkelijk, jij verdedigt je eigen ondergang en de afbraak van onze verworven rechten waarvoor onze voorouders gevóchten hebben.
  Voor die kortzichtigheid hoor jij je dood te schamen want je klein/kinderen zullen dankzij jou moeten leven onder een wurgende dictatuur naar het chinese model waarbij de staat zelfs zal bepalen wat je nog eet en wie zelfs nog zal mógen eten. De maatschappij is nu reeds een open gevangenis geworden!!!!

  Het enige verweer als burgers is eensgezindheid, door de rookgordijnen van de valse corona pandemie kijken en erkennen dat de schandelijke en nefaste maatregelen het eigenlijke doel zijn waarom opzéttelijk een pandemie werd veroorzaakt: dictatuur om de burgers onder de knoet te krijgen door válse voorwendselen zonder nog énige democratische en mensenrechten.
  Eenheid maakt macht en ook gij, bange Harry, hebt de verdomde plícht om gezamenlijk onze vrijheid terug te nemen voor onze en de toekomst van je kinderen!

 8. corona doden update Brazilië geen lockdown 15-7-2020
  74.133 doden 209.5 miljoen inwoners geeft 354 doden per miljoen inwoners

  griepdoden nederland 2018
  uit krantenartikel 9444 doden en 17.2 miljoen inwoners geeft 549 doden per miljoen inwoners
  cornadoden nederland: 6135 en 17.2 miljoen geeft 357 doden per miljoen inwoners.

  mijn conclusie is en blijft: de griep 2018 was dodelijker dan corona.
  Nederland milde lockdown/veel maatregelen en Brazilië niet, zelfde aantal doden per miljoen inwoners. Kortom mensen denk zelf na, de kranten doen dat namelijk niet.

  tevens heeft Brazilië per miljoen inwoners minder doden dan Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk waar wel een strenge lockdown is / was

  Wat zullen totalitaire landen en de MSM een hekel hebben aan Brazilië

 9. @scherpalsaltijd schreef op 14/07/2020 om 5:37 am

  “Moet er niet onderhand eens een boodschappenlijstje opgesteld worden van adressen of klinkt dat t e bedreigend ? Wie worden er eigenlijk bedreigt ? Wij of zij ???”

  Lol, nee hoor een zeer reële vraag als je het mij vraagt.

 10. https://www.nu.nl/coronavirus/6064381/rutte-bij-eu-top-toch-bereid-noodleningen-om-te-zetten-in-giften.html
  Het is een heugelijke dag vandaag, omdat de Nederlander niet alleen zijn pinpas en pincode heeft gedoneerd aan Brussel. Sinds vandaag komt er het pensioen en de rest van de sociale zekerheid gewoon bij. Met strik heeft premier Rutten alles wat met hard werken opgebouwd is overgemaakt aan een dictatoriaal bastion van profiteurs en klaplopers.
  Het zal de premier een rotzorg zijn, het is niet zijn geld.
  De slaafse burger zal dit proberen snel te vergeten, tot de rekening op de mat zal vallen.
  Het zou me niets verbazen dat daar dan een andere partij de schuld van gaat krijgen.
  Wat is politiek eigenlijk simpel met burgers die massaal dement zijn.

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/03/flashback-vvd-lachte-thierry-baudet-uit-toen-hij-corona-alarm-sloeg/

  https://www.youtube.com/watch?v=-zuCxAD1AmA

  https://www.europa-nu.nl/id/vkylvoe0qnwo/nieuws/salvini_continent_bevrijden_van_brussel?ctx=vg9hjjllgxmz&printmo=1&tab=0&start_tab0=43

  Dus eerst wil Italië zich bevrijden van Brussel en nu heeft dat land een grote bek want wij moeten solidair zijn? Gelukkig voor de Italianen is Brussel jammer genoeg in staat onze premier al zijn beloftes te laten breken.
  Ik vermoed dat onze kinderen nooit meer van zoiets als pensioen zullen genieten.
  Dat zal een sprookje zijn, net als zwarte piet.

 11. regels door de diktatuur opgedrongen niet uitvoeren heel simpel wees burgerlijk ongehoorzaam luister niet naar BOA’s en dat soort handlangers van de NWO van Rutte gewoon je gang gaan doen waar je zin in hebt want corona is nep een griepje niet meer laten de schapen zich maar voor de gek houden maar wij niet

 12. @ Svalbard 4:25 pm. Hoewel ik begrip heb voor het standpunt van @ Johannes, ben ik het volledig eens met uw reactie. Ook uw voorbeeld m.b.t. de “duitse bezetting”, tussen mei 1940 en mei 1945, van ons land, spreekt voor zichzelf. En ik ben ook van mening dat Matt:24 en Lucas:21, op de huidige tijd slaat.

 13. @Harry 2:58 pm

  Lees eerst eens met aandacht de Brandbrief van een groep Gespecialiseerde Artsen die daarenboven nog eens de Orde der Advocaten aan hun zijde heeft. (https://opendebat.info/brandbrief/)
  Dan zul je misschien begrijpen wat het betekent ‘de coronamaatregelen voor de zwakkere medemens’
  Waar vindt je nu dat “misplaatste ikke ikke” terug, hé.

 14. Dictatuur Catalonië zet 160.000 man in quarantaine – Rechter maakt er direct een einde aan.
  https://commonsensetv.nl/dictatuur-catalonie-zet-160-000-man-in-quarantaine-rechter-maakt-er-direct-een-einde-aan/
  Maar vandaag in de Nederlandse Media, Opmars mondkapjes in Europa: noodzaak geworden.
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1542514526/opmars-mondkapjes-in-europa-gezichtsbescherming-is-noodzaak-geworden
  Ik heb het al eens eerder gezegd, eerst waren het de doden, maar nu zijn het de besmettingen.
  Kijk eens hoe slim de tweede golf wordt gecreëerd , het was te verwachten, ze willen ons onder controle houden. Dit is trouwens ook gisteren bevolen door het W.H.O.

 15. Als een overheid zijn goedkeuring geeft aan abortus is dat tegen de wil van God, maar is iemand al door de overheid verplicht om abortus uit te voeren?
  Is dat geen eigen keus geweest?

  Zodra dat wel het geval zou zijn – zoals ik ook schreef – stellen we de wetten van God boven die van de mensen.
  En dat geld uiteraard ook voor het merkteken.
  Dat zal ook een eigen keus worden!
  Maar nogmaals, de overheden zullen nooit iets tegen Gods wil kunnen opleggen.
  Ze kunnen en zullen u wel voor de keuze stellen: aannemen, doen of buitengesloten worden, ja zelfs kunnen doden.
  Gods woord kunnen we terzijde schuiven, maar daarom zijn ze wel van kracht!
  Het is het God juist te doen om onze keuze af te dwingen.

  Als God in Zijn woord zegt dat de overheden die er zijn, door Hem aangesteld zijn, hoe kan
  iemand die zegt Christen te zijn dan beweren dat het niet zo is?
  Maakt God een vergissing? Oeps, even verkeerd op laten schrijven?
  Is daar ook een Bijbeltekst over, of is hier Jer. 27:8,9 van toepassing?

 16. @Johannes,

  Ik ben het tot op zekere hoogte eens met je standpunt. Gehoorzaam aan de overheid is goed, maar dan denk ik wel, dat je dat moet zoeken in de normale redelijke wetgevingen. Je mag niet stelen, moorden en dergelijke. Ook de maximum snelheid dient gerespecteerd te worden.
  Maar als een overheid verkeerde regels oplegt wil dat nog niet zeggen dat je alles klakkeloos moet doen. Tijdens de oorlog waren de Duitsers onze overheid. Maar er was terecht verzet. Joden aangeven was b.v. verplicht, en hen onderdak geven werd zwaar bestraft. Ik kan me niet voorstellen dat God het zou goedkeuren als je Joden aangaf of ze onderdak zou weigeren en hen aan hun lot zou overlaten. Maar als er b.v. een avondklok gold, zou je je daar normaal gesproken wel aan moeten houden.
  Protesteren tegen de overheid mag, is zelfs tot kort geleden ook toegestaan. Maar geen vrijbrief om vernielingen aan te richten of te plunderen.
  Ook eigen rechter spelen kan niet, maar als jij een inbreker in je huis aantreft heb je wel het recht om hem uit je huis te verdrijven, desnoods met geweld. God laat het toe dat overheden over ons heersen, maar overheden mogen de wetten van God niet ontkrachten, en we zien dat helaas steeds vaker gebeuren. Het homohuwelijk is zoiets. God heeft seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht nadrukkelijk verboden. Sodom en Gomorra zijn erom verwoest, en hoewel velen dit verhaal afdoen als een fabel zijn de bewijzen van deze verwoesting nog gewoon te vinden nabij de Dode Zee!
  Maar normale wetten moeten we wel naleven.
  De huidige Covid-19 kunnen we als een oordeel beschouwen, omdat de wereld totaal goddeloos is geworden. Matthéüs 24 en Lucas 21 schetsen ons hoe het zal zijn. Aardbevingen, hongersnoden, epidemieën, al deze dingen geschieden en nog is het einde niet. Maar het grootste teken van de Eindtijd is het herstel van Israël, dat in de Bijbel vaak wordt aangeduid met de vijgenboom. Daar spreekt Jezus over in Matthéüs 24 over.
  Als we dit lezen, dan hoeven we ook niet te verwachten dat het hier op aarde weer beter zal worden. We weten immers dat alles in de richting zal gaan van de grote verdrukking. Dat zal een vreselijke tijd zijn, vermoedelijk een wereldregering die zich zal ontpoppen als een verschrikkelijke dictatuur.
  De satan gaat tekeer, hij weet dat hem nog weinig tijd rest.

 17. @scherp als altijd

  De Q beweging bestaat nu uit zon 10 miljoen aanhangers word geschat. Maar onder die aanhangers een groot deel van hooggeplaatste Amerikaanse legerleiders, inlichtingendienst naar is ermee besmet en Donald Trump niet te vergeten.

 18. Johannes 10.09 uur

  Dat ieder mens zich moet onderwerpen aan de overheid , is wel heel “ kort door de bocht”.

  De overheid is de dienaresse Gods maar in heel veel situaties is dit NIET zo!
  Hitler was ook democratisch gekozen.
  Dus een legitieme overheid, maar op de Wansse conferentie op 20 januari 1942 werd in minder dan 2 uur besloten om “ de Endlösing der Judenfrage “ fabrieks matig” met gas kamers te gaan oplossen.
  Wat in totaal 6 miljoen onschuldige Joden de dood in heeft gejaagd!

  Je schrijft “ wie zich tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling van God en wie dit doen zullen een oordeel over zich brengen. “ ❓❓
  Ik ben dankbaar voor de velen die dit in de periode ‘40-45’ anders hebben gezien, en als verzetsstrijder zelfs het “ hoogst haalbare” hun leven hebben gegeven voor de “ gerechtigheid”

  In vers 4 van Rom 13 Zij is immers Gods dienaresse, U TEN GOEDE en zo laten verschillende andere Bijbel gedeelten zien dat God het goedkeurt dat Christenen de overheid niet gehoorzamen, en dat wanneer men “ de overheid gehoorzamen zou betekenen dat men ongehoorzaam zou moeten zijn aan God. Zie Ex 1:17, 21 ; 1 Kon. 18:4-16 ; Esther4:16; Dan3:12-18; 6-11; Matth 2:12; Hand5:29; Hebr 11:23 )
  Wij hebben onze persoonlijke verantwoordelijkheid om de overheden die over ons gesteld zijn te beoordelen op hun daden❗️
  Het is zelfs voortgekomen dat God leiders opriep om in opstand te komen tegen de overheden om Zijn volk te bevrijden van slechte heerschappij. ( Ex1-4: Richt2-16; Hebr11-32-34)

  De laatste zin “ Door op te roepen om ongehoorzaam te zijn aan de overheden, roept u op om ongehoorzaam te zijn aan God! “
  Maken overheden geen fouten ?
  Moeten overheden niet gecorrigeerd worden ?
  Heb jezelf geen verantwoordelijkheid?
  We hebben toch zelf van God ons verstand en kennis gekregen.
  Toets dat wel aan ZIJN WOORD.❗️

 19. Als wij inderdaad in een dictatuur woonden zouden de mensen die hier schrijven zeker opgesloten zijn in een werkkamp oid.
  De Corona maatregelen zijn niet voor voor jezelf, maar voor je zwakkere medemens. Vindt je dat niet belangrijk, dan ben je een egoïst. Dus als je standpunt is ‘ikke en de rest kan stikken’. Okay dan mag je hier blijven schrijven/lezen.

 20. Johanes op 13.7. U bent naïef. Do maar wat de regering zegt. Ga maar lekker het mark van het beest halen.

 21. Reactie op Johannes:

  U beweert dat mensen overheden moeten gehoorzamen omdat ze door God zouden zijn aangesteld.
  Ooit liet Mark Rutte (toen fractievoorzitter) tijdens een persoonlijk gesprek weten: ‘dit land is niet van God’

  Overheden die abortus goedkeuren zijn absoluut niet aangesteld door God.

  Mensen moeten hun geweten gehoorzamen, niet (duivelse) overheden die omgekocht zijn door o.m. B. en M. Gates.

 22. Hierbij een bericht over de dappere, gewetensvolle wethouder John van Vugt, Geertruidenberg:
  hij volgde zijn geweten, uitte en public krtiek op de nonsensicale Gates-virusmaatregelen en werd voor zijn moed beloond
  met een motie van wantrouwen van een ruggegraatloze gemeenteraad.

 23. Daar doe ik niet aan mee. We zien dat geregeld in Brussel meestal allochtonen die dan alles kort en klein slaan en winkels plunderen, en als je hier geen masker draagt in winkels kun je 250 euro boete krijgen, ik kan dat geld beter gebruiken, dus opstokers zwijgt. Shalom

 24. Geachte journalisten,

  Rom. 13:1,2
  “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.”
  ‘Wie zich dus tegen de overheid verzet, weder staat de instelling Gods, en wie dit doen zullen een oordeel over zich brengen.”

  Wat overheden doen is bij God bekend, want Hij heeft ze zelf aangesteld, ze zijn een werktuig van Hem.
  Ook al zou u van mening zijn dat wat overheden doen, niet van God is, dan nog blijft het bevel van God om ons er aan te onderwerpen. (God zal ons geen geboden door hen opleggen, die tegen Zijn wil ingaan).

  Kunnen we volhouden, dat wat ons overkomt niet door God bewerkt is?
  Wij, de volken zijn goddeloos van Hem afgeweken; God heeft ons dat vele malen voor ogen gehouden.
  Wij hebben allemaal onze afgoden, en wijken vreselijk af van Zijn geboden en inzettingen!

  Job 9: 22-24
  “De onschuldige en de schuldige verdelgt Hij.”
  “Wanneer Zijn gesel plotseling doodt, dan spot Hij met de vertwijfeling van onschuldigen.”
  “De aarde is in de macht van de goddelozen gegeven, en het aangezicht van haar rechters omhult Hij; doet Hij het niet, wie dan?”

  Ja! Hij doet het, God doet het! Wie anders? En wie zal Hem tegenhouden?
  Job erkent dat de gesel van God ook over hem kan komen! Ook over onschuldigen.
  Omdat God de aarde in de macht van de goddelozen heeft gegeven.

  Amos 3:6
  “Gebeurt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt”?
  Nou, dit gaat zeker een ramp worden, die zijn weerga niet kent!
  Maar de Here bewerkt dat!

  Duidelijker kan het niet. Rampen gebeuren niet toevallig.
  Onderschat God niet, ook al hebt u een eigen gedachte over hoe God is of moet zijn.
  God blijft immer dezelfde, zoals Hij toen was, is Hij ook nu!

  De toorn van God is niet meer af te wenden; wel kunnen we ons totaal tot Hem bekeren en wegdoen onze afgoden, en zijn inzettingen naleven en niet meer afdwalen van Zijn wegen!
  Ons onderwerp aan de overheden, uit ontzag en respect voor Hem die ze aangesteld heeft!
  Dan zal God onze ziel bewaren in de benauwdheid, als we net als Job bereid zijn ons leven voor Hem over te hebben.
  Niet alleen omdat Hij het waard is, maar ook tot behoudenis van onze ziel!

  Jer.27: 8,9
  “Het volk en het koninkrijk nu, dat hem, Nebukadnessar, de koning van Babel, niet zal willen dienstbaar zijn en zijn hals niet zal willen voegen onder het juk van de koning van Babel, over dat volk zal Ik bezoeking doen met het zwaard, de honger en de pest, luidt het woord des Heren, tot Ik hen volkomen in zijn macht heb gebracht.”
  “Gij dan, geeft GEEN GEHOOR aan uw profeten, uw waarzeggers, uw dromers, uw toekomstvoorspellers, en uw tovenaars, die tot u zeggen: Gij zult de koning van Babel niet dienstbaar blijven.”

  Door op te roepen om ongehoorzaam te zijn aan de overheden, roept u op om ongehoorzaam te zijn aan God!

 25. Vrijheid hebben we ingeleverd. De anderhalve meter maatschappij is geboren. Hoe is dit mogelijk? Hoe hebben wij dit laten gebeuren? Kunnen we zelf niet meer denken? ANGST was en is de grote veroorzaker van dit alles. En helaas werken wij allen hier aan mee. Ook xander nieuws. In Januari en Februari kwamen er verontrustende berichten uit China. En deze berichten kwamen ook op Xander nieuws. Schokkende beelden van mensen die dood neer vielen op straat en in winkels. Beelden van mensen die aan het hamsteren zijn geslagen. Beelden van vrachtwagens vol met urnen. Die berichtgeving wekt angst aan. Die berichtgeving veroorzaakt paniek. Ook deze berichtgevingen zijn mede veroorzaker van de anderhalve meter samenleving. We doen het zelf. Niemand uitgezonderd. Objectief kijken is zo belangrijk, maar o zo moeilijk. XANDER NIEUWS, kijken jullie ook naar jezelf? Zijn jullie ook niet mede verantwoordelijk voor de vrijheidsbeperking die er nu zijn? Zomaar even een idee, een kijk.

 26. @ Cefas 7:34 pm, op 13/7. Daar ben ook ik van overtuigd. Het is een groot duivels scenario, en wat een gotspe, zich christelijk noemende partijen- CU en het CDA- helpen eraan mee.

 27. En : zo goed als een dikke 95 %, van die 7 en half miljard, is bekend met naam en toenaam, gedrag, locatie enz enz, bij die kleine 300 mensen………
  Vraag : W A A R zijn die 300 mensen ( die ons zo naar het leven staan ) ??? W A A R wonen ze ?
  Waar zijn ze ? W i e zijn het ? Wonen ze in Villa `s / kastelen of landhuizen ?
  Achhh en laat me raden : wie weet hebben ze 10.000 beveiligers ( of zitten ze al grotendeels in hun ondergrondse
  luxe ruimtes ) ???
  Moet er niet onderhand eens een boodschappenlijstje opgesteld worden van adressen of klinkt dat t e bedreigend ?
  Wie worden er eigenlijk bedreigt ? Wij of zij ???

 28. Ik kan het maar niet bevatten soms :
  dat 7 en een half miljard mensen zich moeten laten bedriegen en gevangen zetten door een kleine 300 mensen op deze kut-pannekoek ! ! ! Dit geloof je toch gewoon niet als je er over nadenkt ???
  Als 1 6 % van die 7 en een half miljard w a k k e r wordt, dan is het gedaan met die lui.
  Heb geen idee hoeveel % er op dit moment redelijk wakker zijn, is daar geen website voor ? Iemand enig idee ?
  16 % is al genoeg….

 29. Allemaal gele lintjes (liefst met tekst) om bomen, palen en wat dan ook binden om duidelijk te maken dat we tegen mondkapjes, anderhalve meter en al die andere onzin zijn.

  Ik zeg: DOEN!

 30. Ga er vanuit dat morgen een spannende dag word met het eerste proces tegen maxxwel en ik verwacht ook wel dat q van zich laat horen. Q zegt dat Maxwell niet de grote vis is waar we op moeten hopen, maar het gaat wel een kettingreactie teweeg brengen mogelijk. Een opening richting de Clintons en prins Andrew behoord in elk geval tot de opties.

 31. @marrin
  Verzoek tot het creeren van een website met een aangifte waarbij zelfdenkende mensen zich kunnen aansluiten.

  Here you go…
  https://qanonnederland.wordpress.com/over/

  Dit word al sinds eind november 2017 voorbereid en is al uitgedacht vanaf 1998. Als je hier nog niet van hebt gehoord ga je het de komende dagen druk hebben…

 32. Op Alex: het gaat om specifieke aangiften: onduidelijk is of die op de genoemde site staan.
  En: dit is een NEDERLANDSE site.
  Het gaat ook om een internationale aangifte …

 33. @ BertRoermond

  De meeste denken waarschijnlijk dat tulpenbollen eten en de plinten van de vloer opstoken knus en gezellig is, mijn ouders hebben de hongerwinter meegemaakt en hadden geluk het te overleven. De generatie van nu is na drie weken zonder stroom al hopeloos verloren en roeien elkaar uit opzoek naar batterijen. Deze generatie 0 tot 50+ is hopeloos gebleken anders was het niet zover gekomen. Gemakzucht heeft ons allen watjes gemaakt, zit geen pit, noch zaligheid, nog doorzettingsvermogen. noch ziel meer in maar onzekere genders die wereldvreemd zijn bekomen.

 34. @ sherpalsaltijd
  idd 1000% waarheid karel van wolferen is als een baken in de duisternis !

  ik hoop voor het besten en vrees het ergste

 35. ja, ben dit al weken aan het roepen. maar waarom durft niemand ?? er is toch niks meer te verliezen als we de vrijheid kwijt zijn ? iedereen om mij heen weet nu wel dat de hele corona een hoax is geweest, hoef echt niemand meer te overtuigen. héél af en toe kom ik eens een ouder persoon tegen die geen internet heeft of gebruikt, en het npo journaal als de waarheid ziet. maar ook die worden zo langzamerhand een echte zeldzaamheid. maar waarom durft bijna niemand over te gaan tot de volgende stap ? om gek van te worden…ik vermoed dat mijn generatie (50 plus) alleen maar vrijheid heeft gekend. Ik heb wél altijd naar de verhalen van mijn opa en oudere familie geluisterd, en de waarschuwingen achter mijn oren geknoopt. Schijnbaar moeten mensen toch eerst een dictatuur ervaren voordat ze écht wakker worden..

 36. https://www.nu.nl/coronavirus/6064093/rutte-wil-gommers-spreken-over-politiek-spel-rond-belofte-1600-ic-bedden.html
  Hugo de Jonge heeft geprobeerd iemand de mond te snoeren zogenaamd omdat er landsbelang mee gemoeid was. De smoesje beginnen wel erg aftands te worden en nou gaat dhr. Rutte zijn gebruikelijk rook gordijn leggen, zodat de mensen nog steeds het idee hebben hoe geweldig zogenaamd de daadkracht wel niet is geweest van zijn team. Toch begint het meer mensen op te vallen dat er begin dit jaar kamer vragen zijn gesteld. Onder andere door de heren Baudet en Wilders.
  https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/03/flashback-vvd-lachte-thierry-baudet-uit-toen-hij-corona-alarm-sloeg/
  Daar hebben ze toen hartelijk om gelachen, ach ja zo gaat het immers al dik tien jaar. De regering schenkt multinationals miljarden aan voordeel, terwijl er miljarden winst wordt gemaakt. Maar de burger wordt verdacht van fraude en uitgezogen. De rechterlijke macht is een gotspe en nu blijkt ook de gezondheidszorg door die fijne marktwerking onbehoorlijke zorg te leveren.
  Heel krachtdadig allemaal, maar het zou mij verbazen dat de burger het een beetje snapt.

 37. Na de antropogene global warming zwendel, probeert men nu met de coronavirus zwendel onze (al zwaar gefnuikte) vrije markt economie volledig kapot te krijgen en te vervangen door socialisme/communisme.

  Waarom?

  Omdat de vrije markt economie in het Westen voor een ongekende welvaart gezorgd heeft en de hieruit voortvloeiende koopkracht dreigt, samen met de bevolkingsexplosie in de derde wereld, nu een onhoudbare belasting voor het milieu met zich te gaan meebrengen.

  Liever dan iets te doen aan de bevolkingsexplosie in de derde wereld, wil men de Westerse bevolking haar welvaart ontnemen door de invoering van een socialistische/communistische dictatuur omdat die telkens opnieuw bewezen heeft voor menselijke armoede te zorgen.

  Een arme bevolking is veel minder belastend voor het milieu want die kan immers niet veel geld uitgeven aan milieuvervuilende producten en activiteiten zoals vliegtuigreizen, enz.

  De welvaart in het Westen zal zakken naar het niveau van dat in derde wereld landen.
  De terugkeer naar de grote menselijke armoede van de pre-industriële tijden is op komst…

 38. Ik krijg nu wel het idee, omdat er zoveel weerstand tegen de coronawet is ,dat de corona crisis een oefening is, om te kijken waar het wettelijk haakt, en welke bevolkingsgroepen gedisciplineerd aangepakt moeten worden

  zodat bij een volgende , misschien een dodelijk virus, alle weerstand verstomt .

 39. Inderdaad, we staan oog in oog met een komende dictatuur dat zal uitmonden in een verschrikkelijke dictatuur van de antichrist en niet alleen in Nederland maar heel de wereld. De machten van de duisternis maken zich klaar en hun handlangers op aarde ook.

 40. @Mo,

  Mo schreef: 13/07/2020 om 4:31 pm
  Wij hebben geen spoedwet nodig, maar een andere overheid en een wakker parlement.

  Dus jij denkt dat de politiek de lakens uitdeelt omdat het volk gestemd heeft en geloof dat dit met politiek op te lossen valt?
  Het wordt dus niet door de rijkste der aarde, de 1% die bijna alles bezitten maar door gekozen politici door het volk ?
  Ik hoop dat je niet ouder dan 25 bent, er valt nog veel te leren lees ik in je reactie af.

 41. scherpalsaltijd schreef: 13/07/2020 om 5:37 pm
  Gooi dit onderwerp UIT je aura, dat is wat ik bedoelde !

  Uhm hoe ver reikt je aura, 149 cm ?

 42. We zijn belazerd door Rutte en zijn club. Onnodig angst zaaien, om dan vervolgens draconische maatregelen treffen, waarbij je mensen hun vrijheid laat inleveren. En natuurlijk steunen de regeringspartijen deze staatsgreep, terwijl PVV en FvD nauwelijks iets van zich laten horen. Uiteraard staan de corrupte MSM achter het hele gebeuren. Kortom de burger wordt volledig in de steek gelaten, op alle fronten. Aan de andere kant komen al die gebeurtenissen niet zo maar uit de lucht vallen. Met een globalist als Rutte en een globalistische EU was dit te verwachten. Ipv dat de burger die landverrader van een Rutte had weggestemd, toen het kon, heeft de grote massa zich in slaap laten sussen door zijn gladde praatjes. Zelfs nu nog, terwijl overduidelijk is in wat voor ellende deze man NL heeft gestort, is het de grootste partij van NL. Dan verdien je ook niet beter. Blijf lekker slapen, ipv wakker te worden. Rest alleen nog burgerlijke ongehoorzaamheid, voor hen die niet in een China 2.0 willen leven.

 43. Wat voor agenda voeren onze verraders uit ?

  • Codex Alimentarius
  • Agenda 2021
  • Agenda 2030
  • Bilderberg
  • UN – NWO 17 stappen plan

  En heel veel ontkennen van het volk om zichzelf te informeren buiten derden om en notabene;
  Wel naar de kerk gaan en de bijbel niet kennen;
  “Mijn volk gaat verloren aan gebrek aan kennis”

 44. Een optie is om dit ook te delen op FB. Heb ik gedaan met meerdere artikelen van Xander.

 45. Eens met het artikel. En vergelijk dat Corona-circus eens met het feit, dat er per dag 30.000 mensen sterven van de honger. Verder zijn de kartelpartijen en hun hielenlikkers, te weten de VVD,CDA,D66 en CU, volledig verantwoordelijk voor de invoering van ongewenste dictatuur!

 46. Dit roep ik al vanaf het begin. Maar iedere Nederlander wil beleeft zijn en is bang voor een boete. Ik doe vanaf het begin al niet mee, en doe steeds gewoon normaal. Ik pak geen winkelwagentje ga met twee mensen de supermarkt in. Ik geef handen ik doe gewoon normaal. Ik hoop dat steeds meer mensen beseffen dat ze dat moeten doen.

 47. Ik beschouw dr. Streeck als een integer wetenschapper. Dus toen hij had gevonden dat dit virus niet wordt overgedragen via oppervlakken, ben ik gestopt met winkelwagentjes reinigen en meer dan normaal handen wassen. Al meer dan een maand vertoon ik geen bijzondere verschijnselen, behalve de gebruikelijke hoest.

 48. titel van artikel :
  Is voor 1 0 0 0 % w a a r h e i d !!!!!!!!!
  Gooi dit onderwerp UIT je aura, dat is wat ik bedoelde !
  Goed artikel Xander

 49. De kracht van de massa is het beste wapen tegen de politiek.

  Als er 100 mensen in één trein geen mondkapje om doen en dit structureel blijven weigeren zal geen trein blijven staan en zullen de autoriteiten per direct hun ‘gezag’ kwijtraken. Laat dit soort acties maar als een noodzakelijk virus zich verspreiden en er zullen steeds meer mensen geinspireerd en geinfecteerd raken.

  No one rules if no one obeys (David Icke)

 50. Aangifte doen tegen de Gates-hielelikkers is de boodschap.
  Idem: het Gates-koppel en consorten. (internationaal)

  Verzoek tot het creeren van een website met een aangifte waarbij zelfdenkende mensen zich kunnen aansluiten.

  (Helaas ontbreekt hier de technische kennis daarvoor)

  Tevens: juridische actie tegen dreigende dwangvaccinatie (deze is in strijd met internationale verdragen etc.)

 51. Ik ben het grotendeels eens met dit artikel. Alleen kan ik maar niet wennen aan de vingerwijzing naar de burger toe. “We hebben ons te afhankelijk opgesteld”, We hebben ons niet afhankelijk opgesteld. We zijn bang gemaakt. Mensen die bang gemaakt worden vragen om bescherming. Dat is een normale reactie. Dat onze corrupte overheid ons gevangen hebben genomen, had niemand voorzien.
  Het enige dat ons rest, is lak aan de overheid nemen, en volgend jaar massaal fvd of pvv stemmen.

Comments are closed.