Obama en Hillary Clinton weigeren slachtoffers Sri Lanka christenen te noemen

Heel linksgroenliberaal politiek correct: moslims zijn nooit daders en christenen nooit hun slachtoffers –Geen vermoorde christenen, maar ‘Pasen Aanbidders’? (Afbeelding: Embed from Getty Images (2)).

————————————————————————————————————————————–

Voormalig president Barack Obama, Hillary Clinton en enkele andere top Democraten weigerden de slachtoffers van de aanslagen op Sri Lanka – inmiddels bijna 300, voornamelijk christenen die stierven terwijl ze in hun kerken zaten- christenen te noemen. Er zijn een aantal opvallende, maar voor de goed geïnformeerde lezer bekende verschillen in de reacties van Obama en Hillary –en met hen veel Westerse media- op de aanslagen op twee moskeeën ruim een maand geleden in Nieuw Zeeland.

Moslims versus ‘Pasen aanbidders’

‘Michelle en ik sturen onze condoleances aan het volk van Nieuw Zeeland. Wij rouwen met jullie en de Moslim gemeenschap mee. Wij moeten allemaal opstaan tegen haat in alle vormen,’ twitterde Obama op 15 maart. (onderstreept toegevoegd)

Eergisteren was zijn reactie op de nog veel moorddadigere aanslagen op Sri Lanka: ‘De aanvallen op toeristen en Pasen aanbidders zijn een aanval op de mensheid. Op een dag die gewijd is aan liefde, verlossing en vernieuwing bidden wij voor de slachtoffers en steunen wij het volk van Sri Lanka.’

Hillary Clinton, nog een graadje erger:

‘Mij hart breekt voor Nieuw Zeeland en de wereldwijde Moslim gemeenschap. We moeten de strijd tegen de bestendiging en normalisering van islamofobie en racisme in al zijn vormen voortzetten.’

Maar over Sri Lanka: ‘In dit heilige weekend voor vele geloven moeten we gezamenlijk opstaan tegen haat en geweld. Ik bid voor iedereen die getroffen is door de verschrikkelijke aanslagen op Pasen aanbidders en reizigers in Sri Lanka.’

Een aanslag op moslims is dus islamofobie, haat en racisme, maar een aanslag door moslims op christenen is dat niet? Hoe moeten we dit anders interpreteren dan het proberen goed te praten van wreedheden die in naam van één specifieke religie worden gedaan, de islam, tegen volgelingen van een andere religie, het christendom?

Ook Julián Castro, die in 2020 een gooi wil doen naar de presidentsnominatie, heeft het over ‘Pasen aanbidders,’ net als een aantal andere top Democraten.

Moslims alleen slachtoffers, christenen nooit

Dit bevestigt opnieuw wat wij al jaren schrijven: moslims mogen in de ogen van de Westerse gevestigde orde in politiek en media enkel slachtoffers zijn. Christenen daarentegen nooit, zeker niet van moslims. Vandaar dit enorme verschil, wat schokkend genoemd zou kunnen worden, ware het niet dat het al zo veel vaker is gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwel genegeerde islamitische uitroeiingsoorlogen op christenen door terreurgroepen zoals ISIS en Boko Haram.

Tijdens het jaarlijkse Nationale Ontbijtgebed in 2015 zette Obama ISIS moreel zelfs op één lijn met het christendom in de Middeleeuwen – als wat zo’n 1000 jaar geleden gebeurde maatgevend is voor het christendom in onze tijd, en of hij daarmee probeerde om de gruweldaden van ISIS en talloze andere islamitische terreurgroepen min of meer te bagatelliseren.

Desondanks presteren ook de media om keer op keer te beweren dat, als moslims de daders zijn, het ‘motief van de aanslagen onbekend is’. Het is tendentieus, misselijk, en feitelijk ècht racistisch en haatzaaiend.

Uiterst moeizame verhouding tussen Obama en christendom

Zowel Obama als Hillary kregen tijdens hun ambtstermijn als resp. president en minister van BuZa veel kritiek omdat ze zelden of nooit de term ‘radicale islam’ in de mond namen als er weer eens een aanslag door moslimterroristen was geweest.

Tijdens een publieke lezing in een vermaarde katholieke universiteit werden de christelijke kruizen op verzoek van toenmalige president Obama zelfs bedekt met zwarte doeken, zogenaamd om eventuele andersdenkende TV-kijkers ‘niet te kwetsen’.

Nog enkele uitspraken uit op TV uitgezonden toespraken en/of persconferenties van Barack Obama:

‘Mijn moslim geloof… ehhh, ik bedoel, mijn christelijke geloof…’

‘Wat wij ooit waren, wij zijn nu niet langer een christelijke natie.’

‘Wij beschouwen ons niet langer als een christelijk land.’

‘Amerika is niet en zal nooit in oorlog zijn met islam.’

Hillary Clinton: ‘Laat duidelijk zijn dat de islam niet onze tegenstander is. Moslims zijn vreedzame en tolerantie mensen en hebben niets te maken met terrorisme.’

Trump verketterd wegens spreken waarheid

De huidige president Donald Trump wordt zoals bekend intens gehaat en verketterd door de linksgroenliberale Westerse elite, onder meer voor het spreken van dit soort waarheden:

‘Totdat we in staat zijn dit probleem te bepalen en begrijpen, en de gevaarlijke bedreiging die het vormt, kan ons land niet het slachtoffer zijn van afschuwelijke aanslagen door mensen die enkel in Jihad geloven, en geen enkel besef, noch verstand, noch respect voor het menselijk leven hebben.’

Xander

(1) Breitbart
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

21-04: ‘Islamitische groep verantwoordelijk voor aanslagen op kerken en hotels Sri Lanka’

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

51

 1. Pasen aanbidders? Hahahaha….wie interesseert het nu nog een bal wat deze twee idioten, obama en clinton nog te vertellen hebben? Ze maken zich belachelijk voor het oog van heel de wereld door openlijk kleur te bekennen dat ze zelfs het woordje ‘christenen’ niet uit hun strot krijgen! Dit is puur racisme, oikofobie.
  Van respect gesproken voor alle slachtoffers en nabestaanden..
  Wat zou de Deen, baas van Zalando, hij verloor zijn drie dochters bij de aanslag, ervan vinden dat amerikanen zijn vermoorde dochters respectloos ‘pasen aanbidders’ noemt terwijl ze enkel mededogen tonen voor de geloofsgenoten van de terroristische moslim moordenaars?

  @EenMoslim:
  “……ze zijn een groepering gebruikt in proxy oorlogen en als draagvlak voor veranderingen om vrijheid en privacy in te perken” alzo sprak eenmoslim die zelf zijn hele leven laat bepalen door religieuze regeltjes, elk aspect van zijn leven wordt minutieus voorgeschreven door zijn islamideologie in de koran…welke vrijheid en privacy zou je dan wel hebben om in te perken? Denk daar maar eens goed over na…misschien wordt het tijd om je leven naar eigen goeddunken, in vrijheid en met privacy, te leiden en zelf te bepalen in de 21ste eeuw?

 2. @ TH:
  wat een vuur inderdaad, vooral de vrouw in Hyde Park London. Maar overigens alle getuigenissen van zeer intelligente , hoogopgeleide en overtuigende ex-moslims ( moslima’s) Wat zal de wereld in een zee van ‘Hemels lich’t baden als van al die bekeerde moslims ( moslima’s) de lampjes door God’s genade in Christus Jezus gaan branden! Dan is het afgelopen met de vorst der duisternis en gaat de oude slang voor minstens 1000 jaar naar de kelder van de geschiedenis. Kunnen alle volkeren aanschuiven aan de Messiaanse maaltijd en elkaar de zegen toebidden in Hem. Die tijd is beloofd! Jeremia 4 vers 2! En we mogen rekenen op vervulling van Goddelijke beloften juist in de dieptepunten van de geschiedenis. Zoals een oer Hollands gezegde ook luidt: als de nood het hoogst is is de redding nabij. En hoe nog is de nood wel niet? Maar de redding is er ook! Voor ons als individu maar ook voor die grote, grote wereld waar de Parate alle volkeren in een ondeelbaar moment overziet als een druppel aan een emmer. (Jesaja 40:15 )
  Shalom TH en allen

 3. @Harold: 7: 25. am. Geheel met U eens. Een aanrader wat dit betreft, is het boek met de titel: “Weg uit de Islam-Getuigenissen van Afvalligen”, van Ibn Warraq, met een voorwoord van de bekende professor, Afshin Ellian, van de Universiteit van Leiden. Ellian schrijft ook voor het weekblad Elsevier.

 4. @Nieuw Begin: 9:15pm,op 24/4. Heel mooie getuigenissen, van deze moslims, die Jezus hebben aangenomen. Hallelujah! Inderdaad; HIJ is de WEG, de WAARHEID en het LEVEN.

 5. @EenMoslim Ik twijfel niet aan uw afschuw betreffende de aanslagen in Sri Lanka. Maar voortdurend verwijzingen maken, dat dit geweld niets met islam te maken heeft, is klinkklare onzin. Ik wil moslims op zich niet beschuldigen, maar wel de ideologie. Alle aanslagen zijn direct terug te voeren op de verkondiging van de koran. Hoewel de koran vast enkele vredelievende teksten kent, is er een groot deel van deze haatdragende teksten de basis voor alle islamitische aanslagen. De Bijbel kent ook gewelddadige teksten, maar het grote verschil met de koran is, dat deze teksten eindig zijn en met de komst van het Nieuwe Testament en Jezus Christus zijn omgezet naar het ene gebod: het liefhebben van je naaste. De teksten in de koran daarentegen zijn niet eindig, maar eeuwig geldig.

  Vooral Soera 9 is een bron van ellende en doet alle zogenaamde vredelievende teksten teniet.

  Soera 9:123: “Oh jullie die geloven! Bestrijd de ongelovigen dichtbij jullie en laat ze hardheid in u vinden en weet dat Allah de gelovige steunt.”

  Soera 9:5: ”Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vinden kan en grijpt hen, belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij spijt betonen, het gebed verrichten en de zakat betalen, leg hun dan niets in de weg.”

  Soera 9:12: ”Maar indien zij hun eed breken en zich vijandig gedragen tegenover jullie godsdienst: doodt dan de leiders van de ongelovigen. Voorwaar, bij hen hebben afspraken geen waarde.”

  Soera 9:14 ”Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen en u naar de overwinning helpen.”

  Soera 9:20: ”Zij die geloven en emigreren en strijden met hun bezit en leven voor de zaak van Allah zijn veel hoger in graad. Zij zijn de succesvol.”

  Soera 9:29: ”Strijd tegen diegene van het boek [Joden en christenen] die 1] niet in Allah geloven 2] die niet in de laatste dag geloven 3] die niet verbieden wat Allah heeft verboden 4] die de islam niet als waarheid accepteren, tot zij de jizyah betalen en onderdanig zijn.”

  Soera 9:36: ”Dit is de juiste godsdienst, dus doe u zelf geen onrecht aan en bestrijd in collectief de Mushrikun (afgodendienaars, ongelovigen) zoals zij collectief tegen u strijden. Maar weten dat Allah met degene is die vroom zijn.”

  Soera 9:39: ”Als u niet vooruit marcheert om te vechten, zal hij je straffen en een ander volk aanstellen en het kan Hem niet beschadigen. Allah is almachtig.”

  Soera 9:44: ”Degenen die in Allah en de laatste dag geloven zouden met hun leven en bezit als inzet geen vrijstelling vragen om te strijden. Allah is alwetend aangaande de gelovigen.”

  Soera 9:73: ”Oh profeet, strijd tegen de ongelovigen, hun thuis is de hel. Een slecht verblijf”

  En ik kan nog wel even doorgaan met haatdragende teksten. En dan heb ik het nog niet eens over de niet zo vleiende namen die aan Joden en Christenen wordt gegeven, zoals apen, varkens en brandstof voor de hel.

  Zolang moslims deze teksten laten voor wat het is en zelf ontkennen dat aanslagen ook maar iets met de koran te maken hebben, zijn zij net zo schuldig en bewust wegkijkend.

  Wilt u als moslim daadwerkelijk iets doen en veroordelen? Dan hebben mooie woorden geen zin. U moet dan echt werkelijk in uw eigen hart kijken en zien wat u nu eigenlijk gelooft. De oprechte dappere moslims kunnen niet anders dan tot de conclusie komen dat de koran de daadwerkelijke oorzaak is en dat het zeggen dat aanslagen niets met islam te maken heeft een keiharde leugen is.

  Ik raad u aan om de koran naast het Nieuwe Testament te zetten en u komt tot de conclusie dat er wel degelijk een zeer goed alternatief voor de islam is. Het is alleen triest dat ook al zien moslims dit ook wel in, de stap niet durven te nemen.

 6. Eerder schreef ik over mijn reactie op de terreuraanslagen in Sri Lanka bij Joop.nl.
  Mijn reactie werd niet geplaatst en toen ik probeerde in te loggen was ik geblokkeerd. (zie mijn eerdere posting hier)
  Nou, ze waren wel zo fatsoenlijk om een antwoord te geven.
  Hier volgt de het antwoord van Joop.nl nadat ik hen om opheldering had gevraagd, betreffende het blokkeren van mijn account:

  Klimaatontkenning en islamofobie. Er zijn – helaas – vele andere plekken waar u met dat soort praatjes terecht kunt maar op Joop besteden we daar onze tijd niet aan.

  Vriendelijke groet
  Team Joop

  De linkse vooringenomenheid ten top dus! Bij voorbaat is het al duidelijk dat deze lieden totaal niet in de waarheid geïnteresseerd zijn. Walgelijke houding, zo van, als jij niet denkt zoals wij denken, dan ben je fout!
  Met zulke lieden is gewoon geen enkele zinvolle discussie mogelijk, want je mag het alleen maar met hen eens zijn, of je ligt eruit!
  Dan toch maar beter op dit “helaas” forum van xandernieuws, waar een open discussie wél mogelijk is, ook al heeft iemand een andere mening. Natuurlijk heb ik naar Joop.nl nog dit terug gestuurd:

  Klimaatontkenning en islamofobie?

  Ik denk dat men bij Team Joop ingezonden reacties niet goed leest en te snel een conclusie trekt. Dat is hier ook gebeurd. U weigerde mijn ingezonden reactie te plaatsen, en blokkeerde ook nog eens mijn account? Ik raad u aan om deze keer echt goed te lezen wat er staat, en trek daarna uw conclusie!
  Om te beginnen is een fobie een overdreven angst of afkeer tegen iets. Vliegangst is zoiets. Terwijl vliegen vele malen veiliger is dan autorijden!
  Maar hier hebben we het over een massamoord op Sri Lanka, waarbij tot nu toe 359 doden te betreuren zijn, waaronder 45 kinderen! Verder nog meer dan 500 gewonden, waarvan er nu nog velen slecht aan toe zijn. Fobie of realiteit? Naar nu blijkt, zijn deze aanslagen een wraakactie op de eveneens schandalige massamoord in Nieuw Zeeland op 52 moslims. Maar u weet heel goed, dat 99% van alle terreuraanslagen veroorzaakt worden door de islam. Maar als dat bij Joop.nl niet benoemd mag worden ontbreekt het er aan realiteitszin! Als je wel mag zeggen dat een leeuw een ander dier doodt om het op te eten, maar je absoluut niet mag zeggen dat een leeuw een roofdier is, om deze metafoor maar eens te gebruiken, dan mankeert het bij Joop.nl aan een gezond referentiekader.
  Ik adviseer u om de koran eens aandachtig te lezen, dan kunt u ontdekken dat wat ik in mijn door u geweigerde reactie schreef geen “praatjes” zijn, maar gewoon steekhoudende argumenten,
  Uw reactie op mijn mailtje is nogal hautain.

  “Klimaatontkenning en islamofobie. Er zijn – helaas – vele andere plekken waar u met dat soort praatjes terecht kunt maar op Joop besteden we daar onze tijd niet aan.”

  U vindt dat er “helaas” andere plekken zijn waar men met dat soort “praatjes” terecht kan. Nou, daar kom ik al regelmatig, en daar kan men wél zeggen wat men op zijn hart heeft, mits men rekening houdt met de normale fatsoensnormen, zoals niet persoonlijk iemand aanvallen of scheldpartijen. Ik zal daar ook de inhoud van mijn mailtjes en uw reactie posten, kunnen ze daar zien hoe het bij Joop.nl toegaat. Mijn account mag u helemaal verwijderen, ik heb bij Joop niets meer te zoeken, want ik verkies een vrije discussie omgeving boven een DDR omgeving.

 7. ( Verbeterd!)

  @ Een Moslim 24 04 2019. 12:20 p.m.
  Uw beweringen moge waar zijn ( over IS en Syria bijvoorbeeld) maar als u echt veranderen wilt luister dan eens met uw vrouw naar deze ex Moslima in Hyde Park ( London)
  https://www.youtube.com/watch?v=0EiGYVP8VoE

  Of bekijk deze youtube van een moslima die Jesus in a dream zag:
  https://www.youtube.com/watch?v=bTSDyIHZOuE

  En ik wil graag uw aandacht vragen voor deze fanatieke ex-Jihadist uit Saoudi Arabië die door Jesus wordt gegrepen:
  https://www.youtube.com/watch?v=6az_5mGa3QA

  En deze Moslim vrouw ( arts ) kreeg een Christelijke vriend en wil hem bekeren tot de Islam en ze gaan elkaar (in liefde) bestoken met argumenten, zij voor de Islam en hij voor het Christelijk geloof. De knappe dokter komt uiteindelijk tot geloof in Jezus Christus. Haar getuigenis is zo reeel en zal elke Moslim aanspreken. Nu is ze een sieraad en een zegen in God’s Handen!
  https://www.youtube.com/watch?v=_QlO5mEqozU

  En als laatste getuigenis:
  https://www.youtube.com/watch?v=RpeDl0f8Qgw
  Arabische Soennitische zag Jesus van aangezicht tot Aangezicht. Zo mooi!!!
  Alle getuigenissen zijn in het Engels. Vooral deze is zo begrijpelijk! Kijk het alstublieft! Wel Arabisch ondertiteld.

  Beste Moslim en Moslima geef uw hart en hoofd aan de verre Zoon van Abraham ( Uw Ibrahim!)…geeft uw hart in Gods genadige Hand want Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij heeft ook gezegd: wie tot Mij komt zal IK geenszins uitwerpen! Laat u behouden door Hem uit een verkeerd en ontaard geslacht!

 8. Niet alleen in Hem te geloven,maar ook voor Hem te lijden.Lees dat maar na.Openbaringen 6.De zes ruiters.
  En onder het altaar zag ik..Er is maar een altaar wat van onderen open is,en dat is het brandoffer altaar.Dus zij riepen van uit de as:Hoe lang nog…etc.

 9. @els rebel: 07:02 am. Ben het geheel eens met uw reactie. Ik ben kotsmisselijk van de linksliberale, socialistische en anarchistische zwevers.

 10. EenMoslim schreef:
  24/04/2019 om 12:20 pm
  Een goed moslim doet wat Allah hem opdraagt. Dus niet gelovigen en ook andere moslims die niet op de juiste manier geloven vermoorden tot alles één in geloof voor Allah is. Daarvoor is hij een onderworpene.

 11. @EenMoslim 12:20 pm

  Goed zo, maar wilt u in mei dan op Forum of PVV stemmen en niet op Denk, zodat als het kan wij allen hier in vrede kunnen leven?

 12. @Nieuw Begin: 8:52 pm, op 23/4. Het wordt met de dag gekker en onleefbaarder in Nederland. Dankzij Rutte (VVD) en zijn meelopers van, D66,CDA, en de CU.

 13. Wij Moslims vinden het vreselijk, mijn vrouw en ik zijn ontdaan.
  De zogenaamde moslim radicalen hebben een agenda en worden gestuurd. IS hebben ook het Islamitische Syrië kapot gemaakt. IS is geen Islam. Zij zijn een groepering gebruikt voor proxy oorlogen en als draagvlak voor veranderingen om privacy en vrijheid in te perken. Denk er maar goed over na

 14. Wat is fundamenteel mis met de menselijke wereld maatschappij, die bestaat uit verschillende rassen, huidskleuren, religie,gebieden,talen, opvoedsystemen,enz verder. Een ding is van de noordpool tot de zuidpool gelijk en erkent.
  De enige bestaande god die geld genoemd wordt.
  De andere onbestaande spirituele goden, die van in het begin, sentimenteel en door onwetendheid aanbeden worden, zijn de enige oorzaak van veel oorlogen , elende, moorden, omdat ze door hun ideologie, wereld macht willen die noch land grensen, nationaliteiten, erkennen.
  Hun uitvoerders zijn de politiekers die samen met hun lakeien de media de naieve en onwetende bevolking beinvloeden.
  Hun deviese, houd ze arm en dom.
  Arm houden is niet moeilijk.
  Doe ze meer kinderen produceren waarvoor geen geld is voor degelijke kritische werelbeschouwing te ontwikkelen.
  Dit is een natuurlijke en economische wet. Geef niet meer uit dan u hebt anders gaat u naar de bedelstaf.
  Wat is de oplossing? Het begint bij onszelf en eindigd bij onszelf. Wij hebben twee opvoedingen. De eerste die wij krijgen
  Derden en de tweede die wij onzelf geven en die begint op de dag dat wij denken het te weten.
  Die dag begint in de pubertijd, en voor de meesten onder ons blijven ze in deze ontwikkeling fase gans hun leven, omdat ze er niet in slagen hun opvoeding op te krikken tot de mens.
  Dit is de levensbeschouwing van iemand die een universiteir diploma heeft van het leven zoals Churchill het zo goed uitdrukte.

 15. @frankie44
  uw reactie beschouw ik als tamelijk tendentieus. u beschuldigt de ‘democraten’ (Joden etc.) van het houden van slaven en volgens u was de ‘republikein’ Abraham Lincoln de vleesgeworden ‘heilige’ omdat hij door de burgeroorlog de slavernij wist af te schaffen. wordt u wakker! Abraham Lincoln was eveneens slavenhouder en de burgeroorlog werd gevoerd om te voorkomen dat de zuidelijke staten zouden uittreden uit de Unie. uw reactie past naadloos aan de huidige geestesgesteldheid zoals die ons door – de meeste – politieke partijen en msm worden voorgeschoteld. namelijk het is de blanke – bij voorkeur word hij ‘wit’ genoemd – die met slavernij is begonnen en alle hemel schreiende toestanden in onze samenleving is dus te wijten aan de blanke (lees witte) man. voor uw informatie: slavernij is er – helaas – altijd geweest en is door Arabieren (lees moslims) goed ontwikkeld. de diverse negerstammen vielen elkaar aan om zoveel mogelijk slaven te verzamelen en naar de Afrikaanse westkust te brengen. tot op heden is er een levendige slavenhandel tussen Afrika en de moslimlanden. daar moet u tegen ageren en niet de sprookjes van msm en politici nawauwelen.

 16. Jammer dat de redactie steeds zo hamert op het gebruik van de Nederlandse taal. Begrijpelijk en juist, maar daardoor gaan er ook belangrijke details verloren. ‘Lost in translation’ is hier ‘Easter worshippers’.

  De zelfbenoemde ‘illuminati’ B.H. Obama en H.R. Clinton spreken over ‘Easter worshippers’ (let op de hoofdletter voor het aanduiden van een eigennaam) en in het andere geval van moslim gemeenschap omdat zij hen allebij gehersenspoeld hebben. Zij lachen daarbij de slachtoffers in feite uit in de ‘geheime’ wetenschap dat deze katholieke Maria aanbidders allemaal misleid zijn en in feite de in blauw geklede uit het goddelijke hemelse ei, herboren vruchtbaarheids ‘koningin des hemels’ Easter/Ishtar/Astarte/Cybele/Isis/Semiramis aanbidden in plaats van de herrezen Christus. Moslim betekent ‘onderworpen’ (aan de maangodin Al-lat, Arabische equivalent van Astarte). Hen de onderworpen gemeenschap noemen is ook een teken van arrogante suprematie. Zij staan immers aan de leiding van de Babylonische ‘Rooms’ katholieke (=universele) kerk (de prostituee) en de daaruit voortgekomen islam (het beest).

  Deze 2 volgers van de Luciferiaanse doctrine, Obama uit de moslim tak, Clinton uit de Wiccan tak, hebben serieuze problemen de naam Jezus of Christus uit te spreken. In de loge mogen ze ‘bidden’ in de naam van elke god, behàlve Yeshua die hen verslagen heeft.

  PS. het is ook RT opgevallen en in het nieuws opgenomen.

 17. Ik vind dit toch wel een beetje een ongezonde manier van spijkers op laagwater zoeken.Het gaat om mensen die berokken waren bij de religieuze viering van pasen en toeristen,die Hillary overigens neutraal als ‘reizigers ‘ betitelt,waarmee ze vrij dicht aanschurkt tegen het woordgebruik in de Koran.

  De paasviering is zonder meer een typisch christelijk ritueel en wordt door sommigen ook wel gezien als de kern van het Christendom en op zich maakt de inbreuk die daarop gemaakt wordt met de aanslagen,die alleen maar erger.

  Obama spreekt ook van een misdaad tegen de mensheid en ik denk dat er niets mis mee is om het in een breder perspectief te betrekken dan iets dat alleen christenen aangaat.

  Al vanaf 11 september 2001 toen de toenmalige president Bush daar zo over sprak,probeert men er alles aan te doen om vooral te benadrukken de de grote meerderheid van de geloofsgemeenschap van de Islam een vredelievende instelling heeft en dat het westen er niet op uit is een oorlog met de Islam te voeren.

  Het is duidelijk dat het de bedoeling is deze mensen zoveel mogelijk te paaien en geen olie op het vuur te gooien.

  Op zich is het ook wel begrijpelijk dat de ontzetting over de aanslagen op moskeeën in Nieuw Zeeland daarom veel krachtiger weerklinkt.

  Het schijnt dat IS nu de actie heeft opgeëist,maar erg overtuigend is dat niet.Zo’n bijzondere gecoördineerde actie is het ook weer niet.Gewoon 7 mensen die met elkaar afgesproken hebben om op een bepaald tijdstip op bepaalde plaatsen tot actie over te gaan en dat met enig tijdsverschil uiteindelijk ook gedaan hebben.

  Het is niet duidelijk of er professionele springstof gebruikt is of dat betrokkenen met wat huisvlijt zelf wat in elkaar geklust hebben.Daar is ook wel de nodige informatie over te vinden.

  Er wordt ook wel gezegd dat het om wraak voor de acties in NIeuw Zeeland ging.Dat zou best kunnen.Het zou ook kunnen dat het al langer gepland was religieuze vieringen zo te verstoren.Er is in het verleden tot nu toe vooral mee gedreigd.Dat is natuurlijk met name na Nieuw Zeeland wel voldoende aansporing om dat dan ook eens nadrukkelijk te doen ook.

  Misschien zou mensen niet toegestaan mogen worden om met rugzakken kerken te betreden en moeten bezoekers maar bij de ingang oppervlakkig onderzocht moeten worden op bomgordels en door metaaldetectoren lopen.

  Dit soort zaken zullen voorlopig wel niet uit de wereld zijn.In Israël leven ze al 50 jaar zo,maar ik hoop dat ik dit hier verder niet lang meer hoef mee te maken.

 18. Ik hecht geen waarde aan de uitspraken van deze twee, ze zouden hun plaats moeten weten

 19. Eindelijk eens een artikel die eens kritisch is over de democraten in de USA, de hele westerse media doen niks anders dan liegen en bedriegen, haat en verdeeldheid zaaien, ik kijk al jaren geen tv meer, ik kan die linkse pro “”kom allemaal maar binnen, plaats genoeg figuren niet aanhoren, ik word er kotsmisselijk van; journalistiek is al jaren ver te zoeken, , ze nemen alles voor waar aan van zenders als cnn en vertalen het in het nederlands, resurch, en twee kanten van een verhaal das al jaren niet meer.

 20. Trefzekere column van Leon de Winter in de Telegraaf
  ( Over hoe de media met Christchurch en Sri Lanka omgaan en waar xandernieuws.net dus dit artikel over heeft geplaatst ( ‘Paas-aanbidders’ !)
  ( Premie artikel maar u kunt het artikel toch lezen als u de geschiedenis zou wissen ( de cache van uw webbrowser) want dan gaat de teller weer naar nul van de drie gratis artikelen)

  Grote aarzelingen bij links na aanslag ( kop van het artikel)

  Uit de inhoud onder meer:

  De geweerschoten van de aanslag in Christchurch op 15 maart jl. waren nauwelijks verstomd of de ‘instrumentalisering’ was al begonnen. Direct schoven linkse politici en media de misdadige gedachtenkronkels van de massamoordenaar naar de ideeën van Trump en Baudet en andere niet-progressieven. Boven de column van Trouw-journalist Stevo Akkerman stond: ‘Na Christchurch is het onmogelijk geen vragen te stellen aan mensen als Baudet en Wilders’.

  Lees hier het artikel:

  https://www.telegraaf.nl/columns/3485706/grote-aarzelingen-bij-links-na-aanslag

 21. De aanslag behoort tot het jaarlijks terugkerende ritueel van mensenoffers rond het einde van de maand april. Deze offerande van mensen aan de god Moloch wordt bewerkstelligd door de machtselite in de wereld. Zij zet overal in de wereld de moslims op tegen de christenen om haar eigen gruweldaden te maskeren. Het past allemaal in hun agenda tegen de mensheid.

  Deze site bevestigt het hier:
  https://vigilantcitizen.com/latestnews/end-of-april-still-a-time-of-fire-and-human-sacrifice/
  en ikzelf schreef hier drie jaren geleden ook al over dit gruwelijke, opgevoerde toneelspel op steeds weer andere plekken in de wereld.
  https://www.levensreis.nl/index.php/19-april-2016/

  Ik noem het een toneelspel, niet om het onvoorstelbare leed van slachtoffers en hun nabestaanden te bagatelliseren, maar vanwege de kwaadwillige opzet – de verantwoordelijke autoriteiten wisten tevoren namelijk ervan – van de wereldelite; zij spelen dat zij “geschokt” zijn en tonen voor het oog van de wereld hun schijnheilige blijken van medeleven aan de nabestaanden. Niet vanwege hun compassie maar om hun slechtheid voor het publiek af te schermen.

 22. Fanatieke moslims kunnen het volledig corrupte Westen binnengeraken via de politici-landverraders !

  Saoudische petroleüm in ruil voor onbegrensde immigratie van moslims en dus islamisatie !

  Is extreem-rechts stemmen op 26 mei de enige oplossing ?

 23. Amal Clooney (mensenrechtenadvocaten) wil nieuw tribunaal in Den Haag.China, Rusland en de VS zien niets in het ICC, Clooney wees op het gruwelijke seksuele geweld dat de afgelopen jaren tegen vrouwen en meisjes is gepleegd door terreurbeweging Islamitische Staat in Irak en Syrië.

  Dat krijg je met die slappe D66 rechters in NL! Net goed als dat ICC wordt afgepakt. NL gidsland, dat will links en D66 zo graag. In hun morele hoogmoedswaan!

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/amal-clooney-wil-nieuw-tribunaal-in-den-haag/ar-BBWdybX?li=BBoPEwG&ocid=mailsignout

  Go go go Amal!

 24. Een van de aanslagplegers was een teruggekeerde IS- ganger uit Syrie.
  Nu is er in ons land een pleidooi om de IS gangsters een liefdevolle opvang te geven ( ja u leest het goed: liefdevol) dat is veiliger heet het dan:
  Het artikel staat in Elsevier:
  https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2019/04/is-strijders-ontlopen-hun-straf-171326w/?
  Minister Blok wringt zich n u in allerlei correcte bochten om toch vooral te voldoen aan de wens van de Tweede Kamer de IS gangsters niet te laten berechten in de landen waar de misdaden zijn gepleegd ( hetgeen internationaal gebruikelijk is!) want in die landen geldt de doodstraf.

  De Tweede Kamer wil dus eigenlijk dat de IS gangsters een tweede liefdevolle kans krijgen , en vooral hun zielige kindertjes ( die al op 9 jarige leeftijd een wapen kunnen hanteren!) om weer mensen gruwelijk te kunnen vermoorden zoals de teruggekeerde Syrieganger in Sri Lanka. Satan ken geen genade, Christenen weten dat . Maar zo niet onze volksvertegenwoordiging!
  Als de VVD ( Blok is ook VVD) nu een knieval maakt voor de partijen die willen dat de IS gangsters terug mogen komen en hier worden berecht ( ja ja,. beRECHT) dan is deze hele kliek onnozelen definitief het internationale rechtsgevoel kwijt en zal Nederland daar een zeer hoge prijs voor gaan betalen en ik weet wel een moslim leider die zich nu al opmaakt de volgende serie chantages met ‘migranten/ vluchtelingen/name -it’ richting EU op het vuurtje te leggen.
  Koning Salomon zou ongetwijfeld hebben gezegd: het oordeel wordt gegeven aan de slachtoffers. En dat zijn zeker ook de landen die onder de terreur hebben geleden van IS.
  Niks terughalen dus Rutte! Toon nou eens Ruttegraat man!

 25. Een van de hotels waar een aanslag plaats vond was van John Kerry… dit hotel maakt zwaar verlies maar word door dit voorval en het bijbehorende verzekeringsgeld weer interessant.

 26. Obama en Hillary Clinton, die de hand slaan aan kinderen en die bidden.
  Moet dan wel bidden zijn met Mohamed. De valse profeet.
  En wat voor reactie geeft de paus? Zal wel hetzelfde zijn, is ook christenen aan het verloochenen.
  Terwijl ze allemaal wel weten dat islam heel haatdragend is.
  Ze heffen het zwaard op. Maar wie het zwaard opheft wordt er door gedood.

 27. Er is niet eerder rust op deze aardbol voordat alle moslims vertrokken zijn. De islam is als een tumor wat weggesneden moet worden, anders zal het zich uitzaaien en alles worden besmet.

 28. Ja mensen EEN ding !! De islam deelt de wereld in 2 delen een deel voor de islam en een deel van OORLOG !! Tegen een ieder die tegen de islam is !!

 29. Pasen aanbidders , jammer dat het niet 1 woord is. Weer een nieuw woord geleerd en nu maar 3 keer woordwaarde leggen!
  Obama is heeft zijn handtekening gezet voor de atoom-deal met Iran. Voorts zit de VS in een uiterst ingewikkelde verhouding met Saoudi Arabie. ( 9-11 ) Iran wil SA in vlammen doen opgaan, vooral de Kaaba! Dan. is er een Erdogan die een wig drijft tussen de grootmachten en het Ottomaanse rijk wel reanimeren in 2023. Dan is er Egypte en er is Israel en de EU. De wrede islam is als het dodenrijk: het is nooit genoeg totdat alle Joden zijn uitgeroeid en de madhi komt en de wereldheerschappij voor de madhi is want zo wil het de drekgod allah en zijn pedo maatje.
  En dan zijn er de resten van IS die ook de wereldheerschappy wil en de moslims in Sri Lanka eisen zelfs het recht te heersen over de rest van Sri Lanka nu voor zich op met als sanctie…precies u raadt het al.

  En wat verlang ik naar deze ruimte/tijd als mens:

  https://www.youtube.com/watch?v=lxPL6Ricdac

  En als Christen verlang ik het Messiaanse Vredrijk:

 30. Het is duidelijk dat Obama en Clinton geen Christenen zijn en dat ze niet begrijpen dat beschavingen in botsing zijn met elkaar. Islam staat niet voor vrede en ook deze paus is een keikop op dit gebied hij is duidelijk een valse profeet. Shalom

 31. Moslims hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze joden en christenen gaan doden. En alle regeringen huppelen mee. Obama is moslim, hij kan zijn “broeders”niet afvallen. Troelaatje clinten verdraaid de boel weer, zoals we van haar gewend zijn. En de terroristen, DIE LACHEN HET Hardst, om alle reacties van de media.

 32. Laten we een stille tocht organiseren voor de dodelijke en gewonden mensen in dat land

 33. Het is gewoon weer twee geloof groeperingen tegen elkaar opzetten, dat gebeurt al eeuwen laat jullie toch niet gek maken. Nu zijn het de Christenen de volgende keer is het een andere groep, dit stond allemaal in de planning.

 34. De Democraten waren en zijn de Joden,zwarten en Christenhaters. Ze hielden vroeger op vreselijke wijze slaven totdat de Republikein Abraham Lincoln er in 1863 officieel een eind aan maakte. Maar tot op de dag van vandaag heerst racisme, antisemitisme en anti-Christelijke tendensen welig onder het Democratische tuig.

 35. Wat hebben O en H een bijzondere leugenachtige en hypocriete houding. Haat tegen Christenen is hun drijfveer.

 36. Goed artikel. Dank. NOS doet precies hetzelfde. Moslims zijn altijd slachtoffer. Of gekwetst. En een gekwetste moslim heeft automatisch “een license to kill”. Dit gaat voor ons in het westen heel erg fout aflopen. Te veel machtige mensen in de politiek en media zijn uit op onze destructie. Hoe anders valt dit te verklaren?

 37. Inmiddels staat de teller op 310 doden en ruim 500 gewonden. Ook 3 Nederlanders zijn omgekomen. Nu heb, of beter gezegd, had ik ook een account bij Joop. Ik plaatste daar een reactie aangaande deze terreuraanslagen op Sri Lanka. Helaas had ik geen kopie van mijn reactie opgeslagen. Toen ik vanmorgen even naar mijn en andere reacties ging kijken, stond die van mij er niet tussen. Misschien iets misgegaan? Ik probeerde in te loggen, en nu blijkt mijn account te zijn geblokkeerd omdat ik mij niet aan de huisregels zou hebben gehouden!
  Ik heb in mijn reactie niet iemand persoonlijk aangevallen, maar ik vermoed dat ik niet had mogen zeggen dat de islam al ruim 1400 jaar met ons in oorlog is. Ik heb een mailtje gestuurd met deze inhoud:

  Mijne Heren,

  Naar aanleiding van de afschuwelijke terreuraanslagen op Sri Lanka heb ik een reactie geplaatst op Joop. Toen ik vanmorgen eens ging kijken, zag ik dat mijn reactie niet was geplaatst. Misschien was er iets misgegaan? Maar nu probeerde ik om in te loggen en blijkt mijn account te zijn geblokkeerd omdat ik de huisregels heb overschreden?
  Waarin heb ik dat dan gedaan? Ik verzoek u om mij een kopie van mijn reactie te sturen en daarin aan te geven op welk punt ik in mijn reactie fout zou zitten. Dat zou wel verhelderend zijn, want nu krijg ik een beetje het idee dat hier geen open discussie kan worden gevoerd. Ik heb mijn reactie ingezonden zonder die zelf te hebben opgeslagen, vandaar een verzoek om een kopie met uitleg van uw zijde.
  Met vriendelijke groet,

  AEO

  En nu maar eens kijken of, en hoe ze gaan reageren. Wordt vervolgd.

  Maar het is duidelijk, links Nederland droomt nog steeds van een vreedzame islam die absoluut niet bekritiseerd mag worden. Ik heb destijds bij Joop een account aangemaakt om in bepaalde gevallen te reageren. Dat heb ik meerdere keren gedaan, o.a. bij gebeurtenissen in en rond Israël. Daar werd door anderen dan weer fel op gereageerd, want ja, die zielige Palestijnen hè?
  Maar we moeten het beestje toch met zijn naam kunnen noemen?
  Ik vermoed dat het bij Joop zo is, dat je wel mag toegeven dat een tijger andere dieren doodt, maar dat het absoluut verboden is om te zeggen dat de tijger een roofdier is!
  Wat deze aanslagen betreft, het was haat tegen christenen en haat tegen mensen uit het Westen. Dat Sri Lanka daar zeer nadelige gevolgen van zal ondervinden zal ze worst wezen, ze willen angst rondzaaien, menende dat we dan die nepgod allah zullen gaan respecteren.
  Deze aanslagen waren zeer goed gecoördineerd vanuit het buitenland, er is nu ook iemand uit Syrië opgepakt. Al deze gebeurtenissen zullen niet bevorderlijk zijn voor het toerisme, en dat is triest. Sri Lanka is een erg mooi eiland, ik ben er in september 2017 zelf ook geweest.
  En wat Obama betreft, ik snap nog steeds niet dat hij twee termijnen kon regeren, en zo veel schade heeft kunnen veroorzaken.

 38. Dat hele gedoe met het moslim geheul heeft o.a. te maken met de linkse en communistische elementen in onze samenleving. Hoedt u voor de neo-communistische heilstaat die de EU (straks EUSSR) voorstaat. Die maken de individuele mens ondergeschikt aan 1 ideologie en wordt langzaam maar zeker erdoor gehersenspoeld. Iedereen is gelijk maar sommigen zijn meer gelijk dan de ander. Wie zei dat ook weer of zijn we het inmiddels weer vergeten?

 39. Het is gewoon afwachten dat hun eigen kinderen & hun geliefden omkomen in een islamitische terreuraanslag. Dat zal hun karakter voorgoed veranderen.

 40. Ach, je verwacht het niet hé? Van deze o zo geweldige linkse lakeien. Ze voelen zich moreel verheven boven andersdenkenden. “Wolven in schaapsklederen”, lijkt mij.

 41. U zult door de hele wereld gehaat worden ter wille van mijn naam, sprak Jezus al. Dus moeten tot het einde toe volharden.

Comments are closed.