Afghaanse vluchtelingen blijken verkrachte kindbruidjes mee te nemen naar het Westen

Afghaanse meisjes (afbeelding (illustratief): (4)).

—————————————————————————————————————————————–

52% Amerikanen vindt dat Joe Biden moet aftreden vanwege het Afghanistan debacle – Generaal Michael Hayes (ex-CIA / NSA directeur) vindt dat ongevaccineerden op vliegtuigen naar Afghanistan moeten worden gezet – VS (het politieke-militaire-financiële front van ‘Babylon’) op de rand van implosie?

—————————————————————————————————————————————–

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat nogal wat Afghaanse mannen minderjarige meisjes als hun ‘vrouwen’ meenemen naar het Westen. De meeste van die jonge meisjes zijn verkracht door deze veel oudere mannen, waarna ze gedwongen werden om met hen te trouwen (een praktijk die niet alleen in de traditionele islam voorkomt, maar ook in het Oude Testament van de Bijbel is terug te vinden). De ervaring van de eerste migratiegolf van 2015 leert dat in de EU – dat zich in 2019 opnieuw officieel gecommitteerd heeft aan de islamisering van onze samenleving – waarschijnlijk nauwelijks aandacht aan deze meisjes zal worden besteed.

Uit een intern document blijkt dat officials van het Amerikaanase ministerie ‘urgente bijstand’ van andere instanties zochten nadat er veel kindbruidjes in Wisconsin arriveerden, en een groot aantal Afghaanse meisjes op een transit locatie in Abu Dhabi verklaarden dat ze waren verkracht door oudere mannen en gedwongen waren om met hen te trouwen. Daarnaast blijken sommige Afghaanse mannen die naar de VS vluchten met meerdere ‘vrouwen’ te zijn getrouwd.

Afgelopen vrijdag waren er 25.600 Afghaanse vluchtelingen in de VS aangekomen. Die worden voorlopig op militaire bases opgevangen. Zo’n 10.000 mannen worden nader gescreend, en ongeveer 100 blijken ‘mogelijke banden met de Taliban of terreurgroepen’ te hebben. Een woordvoerder van Homeland Security zei dat minstens 50.000 Afghanen zullen worden toegelaten.

Zeker 200 achtergelaten Amerikaanse burgers zitten nu vast in Afghanistan. Onder hen bevinden zich 24 studenten uit Sacramento, waaronder een zwangere vrouw die door Taliban strijders in haar buik werd getrapt toen ze samen met haar man en vader uit Kabul probeerde te vluchten.

Zelfmoordaanslag had voorkomen kunnen worden

Vorige week donderdag kwamen bij een zelfmoordaanslag bij de luchthaven van Kaboel 170 op evacuatie wachtende burgers, 10 Amerikaanse mariniers en drie andere militairen om het leven. Dit incident blijkt op zichzelf al een groot schandaal te zijn, want volgens Roger Pardo-Maurer, voormalige vice-assistent van de minister van Defensie, had een Predator drone het voertuig van de terrorist tijdig in het vizier, maar kreeg de operator geen toestemming om een raket af te schieten. (2)

De bloedige aanslag had dus voorkomen kunnen worden, maar dat werd bewust niet gedaan, zogenaamd om de ‘onderhandelingen’ met de Taliban (die er feitelijk niet meer waren, er was enkel nog een ultimatum) een kans te geven.

Biden en Pentagon zien conservatieve Amerikanen als hun grootste vijanden

Uit peilingen blijkt dat 52% van de Amerikanen vindt dat Biden moet aftreden vanwege het Afghanistan debacle. Ook in het leger en de inlichtingendiensten is veel onrust ontstaan over de totale afgang. Analisten, waaronder (ex-)officieren, vinden dat Biden de geloofwaardigheid van de strijdkrachten volledig heeft verwoest, en ook Amerika’s bondgenoten nu de bevestiging hebben dat de beloften van de VS van nul en generlei waarde zijn. Enkele ‘high profile’ viersterren (ex-)generaals beschuldigden Biden er openlijk van een ‘ware Mussolini en een leugenaar’ te zijn die zich bedient van ‘Nazi tactieken’.

Veel waarnemers wijzen er daarom op dat het Pentagon geleid wordt door hoogst gepolitiseerde topmilitairen die conservatieve Amerikaanse burgers nu als hun grootste vijanden lijken te zien. De onlangs gepensioneerde generaal en ex-CIA / NSA directeur Michael Hayden hertwitterde onlangs de suggestie om ongevaccineerde Trump aanhangers op vliegtuigen naar Afghanistan te zetten, en hen daar aan hun lot over te laten.

‘Er zit iets enorm fout in het Pentagon en in het land’

‘Er zit iets enorm fout in de rangen van Amerika’s topcommandanten, en dat geeft weer dat er iets mis is met het land,’ constateert analist Victor Davis Hanson. ‘Het Pentagon moet stoppen met deugboodschappen over diversiteit en cultureel-gevoelig voedsel voor vluchtelingen, en uitleggen waarom de Bagram luchtmachtbasis ’s nachts werd verlaten, of waarom Taliban terroristen onze zogenaamde ‘partners’ zijn bij onze overgave en ontsnapping.’

‘Welke generaal heeft toegelaten dat voor meer dan $ 85 miljard (de prijs van zeven nieuwe vliegdekschepen) aan militair materieel in handen van de Taliban is gevallen? Wie heeft de Taliban de lijsten gegeven met daarop de namen van Amerikanen en Afghaanse bondgenoten die zouden worden geëvacueerd? Wie heeft de biometrische apparatuur achtergelaten die nu door de Taliban wordt gebruikt om jacht te maken op onze voormalige Afghaanse vrienden?

‘Om de een of andere reden is ons nieuwe ‘woke’ Pentagon vastbesloten om het vertrouwen van het Amerikaanse volk te verliezen, en ook in de oorlogen die het in het buitenland uitvecht.’ Ook de populaire YouTube analist Russell Brand (3,75 miljoen abonnees) denkt dat Afghanistan opzettelijk tot een zo groot mogelijk debacle is gemaakt, en vindt dat het Amerikaanse volk een eigen nieuwe regering moet gaan vormen die los staat van de corrupte kliek in Washington.

Voormalig CIA Ops officer Biran Dean Wright denkt zelfs dat de wereld op de drempel van ‘de gevaarlijkste en meest onvoorspelbare periode in de moderne geschiedenis’ staat. ‘Amerika is stuurloos, en de wereld weet het. Er doemen ernstige gevaren op, sommige voorspelbaar, andere ondenkbaar.’ Hij verwacht dat Rusland en China ruim voor de verkiezingen van 2024 gezamenlijk actie tegen Amerika zullen ondernemen.

Het politieke-militaire ‘Babylon’ zal totaal worden vernietigd

Lezers weten dat het al geruime tijd mijn inschatting is dat de VS een cruciaal ‘point of no return’ overschreden heeft, en de – overigens door de globalisten gewilde en geplande – totale implosie van het land een kwestie van hooguit enkele jaren is. Die implosie zou kunnen beginnen met een opzettelijk in de maak zijnde voedsel/energie crisis, en gevolgd kunnen worden door een links/liberale ‘purge’ van het conservatieve deel van het volk, dat met miljoenen tegelijk zal worden opgepakt en afgeslacht. Maar of een eventuele overweldigende militaire verrassingsaanval (door China / Rusland) ook de bedoeling van de globalistische elite is?

In het apocalyptische Bijbelboek Openbaring wordt in ieder geval de totale vernietiging van de stad die het ‘koningschap over de koningen der Aarde’ heeft (17:18) voorzegd als zijnde het oordeel van God over ‘Babylon’. Nu bestaat ‘Babylon’ uit verschillende lagen en dimensies, maar als de tekst letterlijk wordt genomen kan deze eigenlijk maar op één stad slaan: New York, zetel van de Verenigde Naties en met ‘Wall Street’ tevens het financiële handelscentrum van de wereld.

‘Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon… omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid…

‘….geeft haar zoveel pijniging en rouw als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin (Vrijheidsbeeld?), ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien*. Daarom zullen haar plagen op één dag** komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden;’

(* Tevens exact de mentaliteit van het Amerikaanse christendom: ons zal geen ellende en verdrukking overkomen, want wij worden tijdig in de hemel opgenomen).

(** In de Bijbelse profetieën staat een dag voor 1 jaar, een week voor 7 jaar, etc.)

‘… En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt… (zij) zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging… en zeggende: Wee, wee die grote stad, die gehuld was in fijn linnen (WIT), purper (Bijbels purper = donkerBLAUW) en scharlaken (ROOD)…. want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest!… en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk!…

‘Wee, wee die grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest!’… En geen lamplicht zal meer in u schijnen… want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw pharmakeia*** werden alle volken verleid;’ (Openbaring 18)

(*** Vertaald met ’toverij’, maar nauwkeuriger worden medicijnen en andere middelen bedoeld waaraan een bepaalde beschermende en/of helende werking wordt toegeschreven. Vandaar de verwijzing naar ‘magie’. Met name vaccins komen hiervoor in aanmerking).

Na de verbranding van de ‘hoer’ krijgt het ‘beest’ de totale macht

In Openbaring 17 wordt vervolgens uitgelegd dat ‘vrouw’ (stad met het koningschap over de aarde), de ‘hoer’ is (= de ‘christelijke’ natie die tegelijkertijd DE bron is van de grootste oorlogen, bloedbaden, kinderoffers, vernietiging, niets ontziende geldzucht en financiële terreur, vuiligheid, ontaarding, zwarte magie en misleiding (Hollywood) en andere ellende) die het ‘beest’ (wereldrijk) met 7 koppen (‘bergen’ = (ook) werelddelen = de hele wereld) en 10 horens (‘koningen’: leden van de VN Veiligheidsraad?) berijdt.

Het ‘beest’ zelf is de ‘8e koning, die uit de 7 is’ (= een grens- en continent overschrijdend, wereldomspannend rijk, een VN/WHO/WEF wereldregering?). Alle volken zullen de hoer haten, en ‘haar met vuur verbranden’. Daarna zullen 10 ‘koningen’ (de machtigste landen exclusief de dan vernietigde VS?) hun macht aan ‘het beest’ geven = de nu volop in oprichting zijnde tecnocratische-communistische VN/WHO/WEF werelddictatuur, die zich als ‘redder’ zal presenteren als de wereld na de ondergang van Amerika in totale chaos is gestort.

Natuurlijk zijn in het bovenstaande scenario nog allerlei variaties mogelijk. Toch wordt in deze laatste fase van de eindtijd steeds duidelijker hoe deze eeuwenlang bestudeerde en vaak onbegrepen profetieën zich nu voor onze eigen ogen ontvouwen. Het enige waar nog over gespeculeerd kan worden is of deze finale eindfase van het politieke, financiële en religieuze wereldbestel (‘Babylon’) nog 20 jaar of slechts 2 jaar gaat duren. Voor de hele mensheid is het zeer te hopen dat ‘de tijd zal worden ingekort, omdat anders geen vlees behouden blijft’ (Matt. 24:22).

 

Xander

(1) The Christian Post
(2) Hal Turner Radio Show
(3) Zero Hedge
(4) Afbeelding: WikiMedia Commons, bron Flickr , auteur English: Foreign and Commonwealth Office , Open Government Licence version 1.0 (OGL v1.0).

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

45

 1. Peter Heersink schreef:
  07/09/2021 om 4:51 pm

  Dat vind ik een wonderlijk waar antwoord. Dank je wel. Het is Jezus , ter vergeving van zonden indien men ze belijd , en Jezus alleen .

  Het is volbracht voor nu en voor altijd. De meeste JG kunnen dit namelijk niet beantwoorden. Die zullen zeggen dat je werken moet verrichten om misschien gered te worden.

  Groet Atina

 2. Dag Atina, als iemand nog maar 1 minuut te leven had, zou ik hem zeggen dat hij door Jezus weer tot leven opgewekt zal worden, ik zou hem vragen of hij met mij samen in gebed wil gaan om te vragen om kracht en moed om zijn beproeving onder ogen te kunnen zien en om kracht te krijgen om te geloven in de opstanding door Jezus. Meer zou ik niet kunnen doen denk ik. Gr

 3. @Pol 06-09-’21 3:42 pm…Belangrijk te weten !!!
  *** De jehova getuigen, zijn een ’tak’ van de vrijmetselarij ‘boom’.
  Dwaallering, nummer zoveel ! ***
  Satans effecten hier op de planeet des verderfs.
  Ga nooit met hen in zee.
  Valse lering heeft bij hen de overmacht !
  Zij zijn NIET de uitverkorenen van onze YHWH.

 4. @ peter heersink ,

  Ik oordeel niet. Ik constateer. Ik ken het jargon maar al te goed. Ik ken je ook niet persoonlijk dus reageer ik op je mij zeer bekend jargon.

  Maar kun je mijn vraag , die ik eerder stelde , beantwoorden?

  Als iemand bij je komt en heeft nog maar 1 minuut te leven en vraagt aan je wat hij moet doen om gered te worden , wat zal dan je antwoord zijn ?

 5. Dag POL, als ik een getuige v jehovah was had ik dat wel gezegd, waar je over spreekt en de afbeeldingen, die ken ik ook, feit blijft echter dat er overal kaf tussen het koren zit, dat alleen bepaalt niet of de werken vh geloof afgekeurd of aanvaardbaar zijn voor Jahweh of Jezus. Een volk kan aanvaardbaar zijn voor God, maar personen binnen dat volk misschien niet. Daarom is alleen het oordeel van Jahweh en Jezus van belang. Daarbij moeten we ook niet vergeten denk ik, dat Jahweh of Jehovah in het OT gebruik maakte van “ heidense “ koningen om Zijn eigen volk te straffen. Wie zou er toen geloofd hebben dat Jahweh” contact legde” of gebruik maakte van de “ vijand” om zijn autoriteit te bewijzen? Maar goed mijn persoonlijke mening is dat Jahweh en Zijn zoon Jezus Christus bepalen uit wie, en waaruit, Zijn volk bestaat in deze tijd. Gr

 6. @ Eelke Piers
  Als het oude Babylon inderdaad weer wordt opgebouwd en alle kenmerken krijgt die genoemd worden in de bijbel dan zou het kloppen wat u zegt. Maar voor nu voldoet in mijn optiek het Vaticaan aan deze kenmerken. Ik wil u danken voor uw reactie en ik zal de info meenemen en eens nader bekijken.

 7. Einde,

  Gelukkig ben je zo warrig aan het schrijven dat een normaal denkend mens denkt : Waar heeft die persoon het over ??

 8. @ Nuchter&Waakzaam schreef:
  06/09/2021 om 9:40 am
  Een idee!
  Het hele OT is geschreven door Israëlieten en gaat over Klein Azië en een stuk Middellandse zee. Niet ergens anders over. Dus ook niet over de USA.Waarom zou Babylon uit de Bijbel niet Babylon zijn? De Bijbel is vaak erg precies.
  De stad Babylon wordt op dit moment erg snel en groots herbouwd.
  Stel je voor dat alle moslimlanden morgen besluiten om niet meer in NY op de beurs te staan maar naar Babylon. Zou Babylon dan niet direct de Hoer kunnen zijn?

 9. @ Peter Heersink

  Je hebt het duidelijk over de profetieën zoals alleen Jehovah’s getuigen ze uitleggen. Ik neem aan dat je een Jehovah’s getuige bent.

  De Jehovah’s Getuigen onderdeel Verenigde Naties. Ja, dat was het geval van 1991 tot 2001. Toen (2001) werd het VN-lidmaatschap van de organisatie van Jehovah’s Getuigen ontdekt. Toen kon het besturend lichaam uiteraard niets anders dan heel snel het lidmaatschap stopzetten.

  Het boek “De Openbaring – Haar grootse climax is nabij!”, uitgegeven in 1988 door Jehovah’s Getuigen, spant wellicht de kroon als het om schelden – in tekst en tekeningen – tegen de Verenigde Naties gaat. De VN wordt daarin geïdentificeerd als het “scharlaken gekleurde wilde beest, dat bereden werd door Babylon de Grote, de grote hoer“.

  Hoe kan het dan dat het wachttoren genootschap 3 jaar na deze publicatie, als NGO lid werd van de Verenigde Naties?

 10. Dag Atina,
  Jij hebt dus al een waardeoordeel over mensen uit New York? Dus jij denkt echt dat bij “volk v Jezus” alleen maar heilige boontjes zonder menselijke tekortkomingen zitten? Niet erg realistisch, de bijbel staat nou juist daarom zo vol van godvrezende personen die GIGANTISCH in de fout gingen,( verloochenen, moorden, overspel, liegen). En toch werden zij” na berouw of herstellen vd fout) weer door God aanvaardt. Wie ben jij dan om te oordelen? Of zit jij op de stoel vd Schepper en bent alleswetend? Begrijp mij goed, ik ken jou niet en ik ken jou geen oordeel toe, dat vind ik niet correct. Maar laat het aan Jahweh en Jezus over om iedereen te oordelen naar ZIJN WERKEN. Greets

 11. Landgenoten,
  Zoals we weten draait de wereld om leugens en GELD, altijd maar weer.
  Britse huisartsen krijgen € 12 euro extra voor elk kind dat ze een COVID-19 vaccin inspuiten, bovenop de € 14 euro die ze al ontvangen – & Google probeert het te verbergen. !!!.

 12. Dag Pol, aangepast weet ik niet. Weet wel dat bv in de bijbel staat” ook al zou het op zich laten wachten( Armageddon?) het zal zonder mankeren uitkomen( de profetieeen!) En er staat ook bv, indien “ die dagen” ( vlak voor Armageddon?) niet zouden worden verkort, zou “ geen vlees”( schepping? ) worden gered. Maar terwille vd “ rechtvaardigen” ( Jezus volgelingen, besneden in de Geest) zullen ze worden verkort. Dus het kan op zich laten wachten, en het kan worden verkort. En vergeet ook niet Jahweh en Jezus bepalen hoe het zal gaan, niet mensen, ook al maken ook zij, net als in Jezus tijd, grote fouten, die wij ( mensen) graag gebruiken om te oordelen. Wat heb jij gedaan om de mensheid te waarschuwen? Greets

 13. Dag Mira, nee dat klopt niet, Jezus heeft nml zelf gezegd tegen het Joodse volk, dat het koninkrijk van hen afgenomen zou worden, het zou aan een “ ander volk” worden gegeven, die wel de vruchten, die bij het koninkrijk horen, zouden voortbrengen. Dat “ andere volk “ zou bestaan uit ALLERLEI mensen uit alle natiën vd wereld, die UIT BABYLON, en de wereld moesten stappen( geestelijk wel te verstaan) Dus individueel kan ieder mens een “” geestelijke besnijdenis”” krijgen door Jezus te aanvaarden, en daardoor tot “ dat andere volk”” te gaan behoren wat Armageddon zal overleven. Niet meedoen aan politiek, valse religie, en de oorlog niet meer leren.)Jezus is volgens de Joodse wet ter dood gebracht, maar lieten het uitvoeren door de Romeinen. De Jaarweek klopt ook niet omdat de Bijbel zegt dat “ de laatste dagen” een periode omvatten van “ een geslacht lang” die AL deze dingen( profetieën EN Armageddon) zou meemaken!! Dat in “dat geslacht” tegelijkertijd ook wereldwijd het “ goede nieuws” vh koninkrijk gepredikt zou worden, door mensen die als “1 volk” uit “ alle talen en natiën” twee aan twee, naar de mensen zouden gaan om te waarschuwen en de hoop op het koninkrijk v Jezus te brengen. Er was en is, dus een ruime periode door Jezus uitgetrokken om de wereld te waarschuwen. Dit “ gewaarschuwde “ geslacht” loop bijna ten einde. Niemand weet de dag of het uur, maar zeker is dat alleen degenen die besneden zijn geraakt in de Geest, zullen overleven. Dus ook vh Joodse volk zullen mensen komen die zich hebben laten besnijden in de geest, en dus het “ Joodse geloof” verruild hebben voor de leer v Jezus. Vergeet niet dat veel Joden “de Messias” voor de 1e keer verwachten. Terwijl het nu bestaande “ volk v Jezus” de 2e komst v Jezus verwacht. Greets

 14. @ ben kok schreef:
  05/09/2021 om 5:57 pm
  Maria en haar nicht Elisabeth.
  Maria trouwde toen ze 14 was met Josef die ongeveer 50-55 jaar was. (Jacobus de oudste zoon van Josef, was 32 toen vader trouwde. Jacobus was 92 toen hij van muren van Jerusalem werd gegooid.)
  Elisabeth ging samen met Maria na de Tempelschool in Jerusalen en trouwde ook met de veel oudere Zacharias.
  Dit kon wel vrede vinden in de ogen van de Almachtige

 15. Even voor de duidelijkheid.

  1. Het Heilige Volk gaat deze strijd NIET winnen, zoals Openbaring 13:7 dat zeer duidelijk zegt. Dus de boodschap van een ware profeet in de eindtijd: ‘mensen, bereid u voor om het leven te geven, en houd moed door alles heen!’.

  2. Het Oude Testament heeft veel verhalen van meisjes die verkracht werden, en als bruid genomen werden. Xander zegt niet dat God dit goedkeurde, slechts dat het voorkwam.

  3. ‘Pharmakia’ is nou eenmaal dezelfde woord die door de pharmaceutische industrie wordt gebruikt. Daarbij gebruiken ze een specifiek symbool. Weet jij welke?

 16. ‘Progressief populisme’, je komt het ook tegen bij D66 (ooit door Maarten van Rossem beschouwd als een populistische partij). Jan Paternotte van D66 ziet bij de grote demonstratie in Amsterdam alleen maar homo-haters, anti-semieten, fake-nieuws en intimidatie. Hij zag zelfs een ranzige cocktail. Dat is dus leugenachtig, want het betrof duidelijk een doorsnee van de bevolking.
  https://twitter.com/jpaternotte/status/1434586639779745792
  Kennelijk moet dit beleid met zulke grove leugens verdedigd worden.
  Fake-nieuws en intimidatie komen dus vanuit de politiek en de meelopende pers.
  En het linkse blog Joop, schaart álle demonstranten achteloos onder het kopje ‘ultra-rechts’.
  https://joop.bnnvara.nl/nieuws/grote-opkomst-bij-ultrarechtse-anti-regeringsdemonstratie-in-amsterdam
  Dat wegzetten van conservatieven als fascisten en nazi’s, is al sinds de vorige eeuw (jaren 70) aan de gang. Maar het wordt tegenwoordig virulenter. Bewegingen die men ‘woke’ noemt, jagen dit op hatelijke wijze aan.

 17. Ik twijfel of New York of het Vaticaan de rol van de hoer speelt. Aangezien achter de schermen, de jezuïeten de lakens uitdelen. Dat doen ze ook aan New York. In het echt vereren zij niet Jezus, maar Maria die verwijst naar de Babylonische godin Semiramis. De valse drie eenheid Nimrod, Semiramis en Tamuz. In het geheim vereren ze gewoon de duivel. En van die valse leer is de rest van de wereld (leiders/occulte elite) dronken. Zonder te buigen voor deze hoer speel je simpel weg niet mee (nog). Een voorbeeldje: De Rothschilds zijn simpel weg zo een grote speler omdat zij de bankiers zijn van het Vaticaan. Ook heeft het Vaticaan 7 bergen. Er valt hier nog veel meer over te zeggen maar ik raad aan dit zelf te onderzoeken omwille van de grootte van deze reactie. Uiteindelijk zal Jahweh het openbaren wie de hoer was. Als we maar nuchter en waakzaam blijven zal de leeuw ons niet verslinden, biddend voor jezelf en anderen volhardend te blijven uitkijkend naar onze enige echte oplossing: Jashuah Hamashiach.

  Wees gezegend

 18. Mystery Babylon is het Vaticaan en zal never nooit New York zijn. Lees Openabring 17 in zijn geheel en de droom van Nebudchadnezzar uit Daniel. New York is maar een vertakkingkje van de stad de op de ‘zeven heuvels’ zit.

 19. ook zoiets met dat geloof,reken maar dat het kunnen trouwen met 9 jarige meisjes sommige pas 7 jaar een hele grote rol speelt bij de moslim man,wat er ook gebeurd hoe oud hij ook word,men weet als moslim man kan je altijd een jong meisje trouwen in een moslimland!

 20. Dat de zaak op instorten staat hier in de VS kan ik wel beamen.
  Maar dat er een ‘purge’ of zuivering zal komen van de christelijke/conservatieve bevolking verwacht ik niet. Ik verwacht wel dat men het zal proberen, maar dat deel van de bevolking is dus wel het deel van de bevolking dat al het voedsel produceert en veruit het zwaarst bewapende deel van de bevolking. En overigens ook veruit het grootste deel van het leger, de reservisten en de veteranen vormt.
  Als ik zo eens luister naar wat er in de omgeving onder de mensen speelt dan krijg ik meer het gevoel dat er -zodra er iets dergelijks wordt geprobeerd- er een burgeroorlog uit zal breken waarbij die conservatieven zullen kunnen rekenen op de steun van een enorm deel van het leger en een groot deel van de politie, zeker op lokaal niveau in de landelijke gebieden. En mocht dat gebeuren dan zal er een afrekening komen die de Franse Revolutie in het niet zal doen vallen. Heel veel mensen ergeren zich aan de zogenaamd ‘republikeinse volksvertegenwoordigers’ die zich constant laten inpakken of zelfs actief meedoen met de liberale plannen. Als dit gebeurt is het geen goed moment om banden met de landelijke politiek te hebben, meer en meer hoor ik het sentiment dat alle politici opgeknoopt moeten worden en ik vermoed dat ik dat nog ga meemaken in mijn leven.

 21. @ Peter Heersink

  En hoe zat het met het geslacht van 1914? Of is dat ook weer aangepast?

  En ken je nog het plaatje van de hoer op een zevenkoppig beest, met op de achtergrond het gebouw van de VN (Verenigde Naties). Waarom is het wachttoren genootschap dan een paar jaar later als NGO lid geworden van diezelfde VN?

 22. Biden heeft duidelijk meer liefde voor moslims laten zien, dan voor mensen die tegen de globalistische agenda’s zijn, moslims hebben ook globalistische agenda’s, die hebben elkaar dus gevonden, de NWO staat duidelijk meer open voor pedo islam, & kinderbloed drinkers zoals de superrijken & de koningshuizen, terug naar de middeleeuwen met supertech!

 23. Peter Heersink schreef:
  05/09/2021 om 4:17 pm

  U somt het mooi op zoals geleerd van een paar mannen in new york. Het genootschap die u dient te volgen . Wanneer iemand nog maar 1 minuut te leven heeft en bij u komt …. en u vraagt wat hij moet doen om gered te worden …….Wat zal dan uw antwoord zijn ?

 24. Joe allebei zal niet aftreden want de seniele stumper heeft nog geen zelfstandige beslissing genomen en bovendien daarvoor is er geen verkiezingsfraude gepleegd.
  Misschien wordt de sukkel ziek en volkomen arbeidsongeschikt verklaard zodat het lijkt dat de links-radicale vice president het “bestuur” kan overnemen.

 25. Mijns inziens bestaat er geen God, er spelen zich al duizenden jaren dingen af wat niet door de beugel kan, onze God grijpt niet in, nu lijken dingen erger, klopt, maar de wereld is ook veranderd, sorry jongens, maar als ik God was………
  Mijn God wat zou ik God zijn….

 26. @ cas lenaerts 05/09/2021 om 3:51 pm

  Deut 22:
  28 Wanneer een man een meisje ontmoet, dat nog maagd is en niet
  ondertrouwd, haar aangrijpt en gemeenschap met haar heeft, en zij
  worden betrapt,
  29 dan zal de man, die bij haar gelegen heeft, aan de vader van
  het meisje vijftig zilverlingen geven, en zij zal hem tot vrouw
  zijn, omdat hij haar onteerd heeft; hij zal haar niet mogen
  wegzenden, zolang hij leeft.

 27. Ik begin steeds meer te twijfelen aan de geestijke gezondheid van onze nieuwe broodetende profeet.

  Vanwaar die trap onder de gordel, de vergelijking van de misdaden van deze Taliban met de bijbel? Is dat gemotiveerd door eigen (seksuele) frustratie? Waar komt die haat vandaan?

  En dan weer dat gepreek over ‘Openbaring’ met allerlei eigenmachtige invullingen en door haat ingekleurde verwijzingen naar Amerikaanse (evangelische) christenen die het ‘helemaal verkeerd zien’. Het is allemaal net zo ‘zeker’ als de eindtijdprofetieën van de Jehova’s getuigen, Mormonen, Apostolischen etc. (door jezuïeten bedachte religieuze secties). Iets met ‘de klok horen luiden’ en ‘de pot’. Projectie van eigen ideeën.

  Er zijn wel al veel meer voorwaarden vervuld waar Jezus ons van verteld heeft. Veel meer dan in de middeleeuwen tijdens de inquisitie en tijdens de 2e Wo toen christenen dachten dat ze in de eindtijd zaten. Natuurlijk zijn er veel meer tekenen en voorafspiegelingen van in deze tijd. We zien steeds meer mogelijkheden voor hoe letterlijk Johannes beschrijft wat hij zag, maar zover is het nog lang niet. Gelukkig! We leven nog in genadetijd! De tijd beschreven in Openbaring 1-3. Pas daarna komt het ‘meta tauta’ in h4:1. Een chronologisch markeringspunt. Pas dan worden de zegels op de boekrol geopend door het Lam. In aanwezigheid van de 7 Geesten (de Heilige Geest) die uitgezonden waren op de aarde. En allen die gered zijn uit alle tong, volk, en natie zingen hem toe. Als het zover is zitten een aantal mensen hier niet meer te reageren op de ‘uitleggingen’ van Xander.

  Er is nog tijd om te geloven in het geloof van Yeshua om gered te worden.

 28. Geef eens een voorbeeld dat kinderen gebruikt werden om vroeg te trouwen van uit de Bijbel.

 29. Het pijl zakt hier snel…
  De bijbel wordt gebruikt als handleiding voor het verkrachten van jonge meisjes om vervolgens met ze te trouwen ? Hoezo uit z’n verband gerukt.
  Nieuw York het Babylon van deze tijd? Ik geloof het absoluut niet, maar ja je kan alles zo sturen dat het in je straatje past. En dan.. toverij staat voor medicijnen en vaccins..? Ach Wat moet ik hier nog op zeggen…
  Triest als je dat gelooft. Ik ga er dan ook van uit dat de schrijver hiervan nooit naar een dokter gaat ( tovenaar) en ook nooit medicijnen gebruikt.
  Ik denk dat er nuttigere dingen zijn om je mee bezig te houden dan dit soort verhalen naar buiten te brengen.

 30. Hi Sander,
  “een praktijk die niet alleen in de traditionele islam voorkomt, maar ook in het Oude Testament van de Bijbel is terug te vinden”
  Waar blijkt dat, staat dat? Er staan best voorbeelden van foute zaken aangaande “huwelijken “(Abraham met Hagar , David met 20 vrouwen incl Bathsseba, Salomo met 1000 vrouwen) maar dat zijn “huwelijken” die niet naar de wil van JHWH waren en dat bleek ook.
  Het citaat lijkt aan te geven dat dit soort huwelijken ook door JHWH goed gekeurd werden, maar dat is zover ik weet nergens het geval.
  Graag even aangeven wat er met deze opmerking bedoeld wordt.
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

 31. Peter Heersink op 4.17 pm

  De 144.00 duizend waarover u schrijft zijn Joodse evangelisten die het evangelie tijdens de laatste jaarweek ( 7 jaar ) gaan verkondigen

 32. De tijd is absoluut kort, je hoeft geen profeet te zijn om te zien de Bijbelse profetieen met haast volvoert worden, alle tekenen van deze tijd wijzen daarop. Wees voorbereid om Hem te ontmoeten en voor wie Hem, de Heere Jezus, nog niet kennen, laat Hem toe in jouw leven, nog is het genadetijd, alstublieft, nu is de tijd en stel niet uit.

 33. Vroeger huwden knappe domme vrouwen met minder knappe maar verstandige mannen.
  Nu huwen knappe domme vrouwen met knappe domme mannen.
  De maatschappelijke gevolgen zijn dan ook navenant…

 34. Even voor de duidelijkheid, Babylon de Grote, is het wereldrijk v valse religie, en niet New York!! Ook is zij geen mix v militair/politiek/religie! zij is afgebeeld als de grote hoer die het ( wereld politieke) Beest berijdt. Babylon de grote, de Hoer, haar vernietiging zal zijn wanneer het politieke Beest genoeg heeft van haar bemoeienis. Het Beest zal haar afwerpen en verscheuren.
  Voor die tijd “ drogen de wateren”. van Babylon ( Haar volgers zullen Haar verlaten) op!! zwaar verzwakt zal het geen probleem zijn om haar dan te vernietigen. Niemand weet de dag of het uur vd vernietiging v Het Beest, zijn dienaren, Babylon de Grote, militaire en financiële machten. Allen zullen vallen in Armageddon, dat is zeker. 144000 uitverkorenen zullen een hemelse bestemming hebben, om met Jezus een hemelse regering over de aarde te vormen. De rest vd overlevenden die in Armageddon gespaard zijn, zullen de kans krijgen om voor eeuwig op de aarde, onder Christus, te leven in vrede, zonder ziekte, dood of pijn( emotionele). Openbaring: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal er zijn, geleid door het ( geestelijke) Jeruzalem uit de hemel. Greets

 35. het emailadres van FFFfSG is veranderd: dus geldig.

 36. fraudeur biden kan niet aftreden: hij is niet de wettige president.

 37. ja sorry hoor.
  de auteur verklaart hier dat het verkrachten van jonge meisjes door veel oudere mannen, waarna ze gedwongen werden om met hen te trouwen, ook in het Oude Testament van de Bijbel terug te vinden is…, behalve misschien als voorbeeld bij afgoderij.
  daar zou ik dan ook graag een voorbeeld van zien.
  verder zou ik willen dat hier Gods brief en gebruiksaanwijzing, voor het leven aan ons, niet verder in diskrediet gebracht wordt.

 38. Wat die voorspellingen betreft, het vlees wordt op deze planeet toch nooit behouden? Gemiddelde leeftijd vleeslichamen, vrouwen 85 jaar, mannen 80 jaar, de uitzonderingen bevestigen de regel. Zijn wij ons brein, of zijn we iets anders? De materiële wetenschap beweert dat we van materie zijn & ons brein bewustzijn leert, volgens hen overleeft bewustzijn het lichaam niet, maar klopt dat wel? Er zijn mensen die hun eigen operatie buiten hun lichaam hebben gezien. Lijdt ons brein aan amnesia, zijn we het geheugen van ons echte ik verloren, zijn we door de brainmatrix in een illusie gebracht dat we dit vleeslichaam zijn?

 39. Prachtig en erg goed geschreven stuk komt n.m.m. erg dichtbij de werkelijkheid.

Comments are closed.