Satanstempel groeit naar anti-conservatieve politieke beweging die vooral progressieven aantrekt

Afbeelding: Embed from Getty ImagesGetty Images (3).

—————————————————————————————————————————————

De Satanstempel –niet te verwarren met de Satanskerk- werd in 2013 opgericht en blijkt de perfectie religie te zijn voor progressieven en andere linksen. Je mag er namelijk geloven wat je wilt, zolang je conservatieven, christenen en dus ook figuren zoals Donald Trump maar haat. De ‘tempel’ van de heer der duisternis zegt niet in Satan als echte persoon te geloven, maar vereert diens concept, zijn reputatie als de ‘ultieme rebel’. Ook gebruiken ze een bekend duivelsteken om christenen te sarren.

Van meet af aan werd duidelijk dat de Satanstempel voornamelijk als politieke beweging is bedoeld. Toekomstige leden krijgen namelijk maar één vereiste te horen, en dat is dat ze moeten geloven ‘in de politieke en seculiere acties’ van de groep.

Je hoeft geen openlijke Satanist te zijn, noch te geloven in de klassieke ‘duivel’, en dat is een hele verandering met de schimmige Satanskerk en andere satanisten, die juist zoveel mogelijk uit het zicht van het publiek (‘occult’ = in het verborgene) opereren.

‘Verzetsbeweging’

Vooral na de verkiezing van Donald Trump in 2016 groeide de Satanstempel explosief. In de eerste 36 uur meldden zich duizenden nieuwe leden aan. De toen bijna 4 jaar oude ‘tempel’ had op dat moment 50.000 leden, en nog nooit eerder zo’n enorme toestroom gehad.

‘We zijn absoluut een verzetsbeweging,’ legde mede oprichter Lucien Greaves uit. ‘Wij voeren felle oppositie tegen het idee dat we ons onder één religieuze vlag moeten verenigen.’

Progressieven positief

Hoewel veel progressieven ongetwijfeld geen enkele intentie hebben zich bij de Satanstempel aan te sluiten, zijn sommigen van hen er wel heel positief over. Zo schreef de linkse Huffington Post dat ‘Satan zijn moment heeft’, en satanisten ‘alles zijn wat u niet van ze verwacht, namelijk patriottistisch, vrijgevig, ethisch, gelijkgezind. Ze ruimen zelfs het afval langs een hoofdweg in Arizona op.’

Een nieuwe documentaire over de religieuze groep, ‘Hail Satan?’, wordt ‘fantastisch’ genoemd. ‘De Satanstempel probeert de aandacht van mensen te trekken, en verrast hen dan met boodschappen over vrijheid van meningsuiting, medeleven, vrijheid en rechtvaardigheid voor allen.’

Dat klinkt heel mooi, maar de keerzijde is dat ze alles wat zelfs maar ruikt naar conservatief en ‘rechts’ haten. Greaves zei onlangs in een interview dat ze doodsbang is voor de christelijke vicepresident Mike Pence en diens ‘theocratische visie’ voor de VS.

Officiële kerk, maar geen aanbidders?

Hoewel de tempel beweert dat ze geen aanbidders van Satan zijn vieren ze wel de ‘zwarte mis’, inclusief Pentagram rituelen, en proberen volgelingen her en der op publieke locaties standbeelden van Baphomet op te richten.

Hypocrisie is hen dus niet vies, wat ook blijkt uit het feit dat ze weliswaar beweren niet in bovennatuurlijke wezens zoals de duivel te geloven, maar inmiddels wel de officiële status als kerk hebben gekregen. Dat stelt hen in staat om belastingvrije giften te ontvangen.

‘Net als hun held lijken de leiders van de Satanstempel experts te zijn in misleiding,’ concludeert Snyder. ‘Ze leiden duizenden en duizenden mensen naar een zeer duister pad.’

‘Doe wat gij wilt, en dood degenen die u dwarsbomen’

De traditionele zwarte kaarsen en ‘black metal’ muziek zijn daarbij niet meer nodig. Wat wel recht overeind blijft is de ‘filosofie’ van Satan, die de ultieme opstand tegen feitelijke iedere vorm van autoriteit (met uitzondering die van hemzelf) vertegenwoordigt. ‘Doe wat gij wilt,’ vatte ’s werelds meest beruchte Satanist Aleister Crowley zijn enige wet voor de mensheid ooit samen, al is onduidelijk of hij dit zelf bedacht heeft:

‘Er is geen god dan de mens. De mens heeft het recht bij zijn eigen wet te leven, om te werken, spelen, rusten, eten, drinken, sterven, schilderen, bouwen en kleden zoals hij wil, en te verblijven en gaan waar hij wil. De mens heeft het recht lief te hebben zoals hij wil, wanneer, waar en met wie hij maar wil. De mens heeft het recht degenen die deze rechten dwarsbomen te doden.’

Xander

(1) End of American Dream via Zero Hedge
(2) Infowars
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

24

 1. Er is geen god dan de mens? Die theocratische visie van de tempel van Satan moet je dan vooral zo begrijpen : Er is geen grotere god dan Satan de tiran!

 2. Beste Enk, u schrijft hier enige vreemde dingen over de besnijdenis die zowel door Joden als Moslims in navolging van Abraham common practise [gewoon] is tot op deze dag. Verschil is: Joodse Jongetjes worden besneden als ze 8 dagen oud zijn. Moslimjongetjes meestal als ze 13 jaar oud zijn.

  Enk, Als ik moet kiezen voor uw visie over besnijdenis of die van de God van Israël dan kies ik zonder twijfel voor de laatste:

  Instelling van de besnijdenis: Zie alle details in Genesis 17
  9 Verder zei GOD tegen Abraham: En wat u betreft, u moet Mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door.
  10 Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mij en u en uw nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden worden.
  11 U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen Mij en u.
  12 Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door: degene die in uw huis geboren is én degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort.
  13 Degene die in uw huis geboren is én degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn.
  14 Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden; hij heeft Mijn verbond verbroken.

  Enk, Ik ben geen Jood, dus niet besneden, wel gedoopt, koppie onder, in Naam van Jeshua!
  Gelovige uit de volken, dus de niet-Joden, hoeven niet besneden te worden. Gedoopt worden in Naam van Jeshua is voldoende. Zie details in Handelingen 2:38 – 8:16 – 10:47-48 – 19:5-6 – 22:16.

 3. @Ramshoorn

  Een besnijdenis is een bloedoffer aan satan. God heeft de mens in zijn evenbeeld geschapen en behoeft geen aanpassingen. De deceptie gaat ver. Dit komt van de Egyptenaren, via de bloedlijn van Kaïn. Een besnijdenis gaat in tegen de vrije wil. Het is als een slavenhandelaar die zijn dienaars brandmerkt, het merkteken van het beest.

 4. @Ramshoorn: 3:58 pm. Graag gedaan Ramshoorn. Onze hulp, is in de naam des Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en niet laat varen het werk zijner handen.

 5. De gevallen engel waarover sprake is in dit artikel is zoooo triestig en eenzaam dat hij zo veel mogelijk mensen naar de hel wil meetrekken …Zielig hoor !

 6. Bedankt Tom Hendrix ,

  voor het meelezen en uw waardevolle reactie van Deut. 11:26-29. Wij zijn bij de bergen Gerizim en Ebal geweest. Het vroegere Sichem…nu Nabloes genoemd waar het graf van Jozef druk bezocht wordt door Orthodoxen Joden. Indrukwekkend:

  Het Joodse leger moet de Joden die daar komen bidden goed beschermen want Palestijnen vallen Joden daar geregeld aan en hebben al vaak brand gesticht in de graftombe.

  De jongste dochter van vader Jacob werd daar ook al verkracht door Sichem:

  Genesis 34:13 Toen antwoordden de zonen van Jakob Sichem en zijn vader Hemor op een bedrieglijke wijze, en, omdat hij hun zuster Dina onteerd had, spraken zij 14 en zeiden zij tegen hen: Wij kunnen dit niet doen, onze zuster geven aan een man die zijn voorhuid nog heeft, want dat zou een schande voor ons zijn. 15 Slechts op één voorwaarde kunnen wij u ter wille zijn:
  indien u wordt zoals wij, doordat al wie mannelijk is, onder u besneden wordt.. enz.

 7. De site Veterans to Day.
  The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia (Updated)
  Secret History of Khazarian Mafia and its evil plan to hijack the whole world now revealed for first time.
  https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

  De site De VRIJE WERELD…
  Lezing van Myron C. Fagan uit 1967 over de Bavariaanse Illuminati en haar betrokkenheid bij onder andere de Franse revolutie, beide wereld oorlogen, de destructie van de Romanov Familie in Rusland in 1917 en de opkomst van het Marxisme.
  http://www.vrijewereld.org/2013/06/26/myron-c-fagan-over-de-illuminati-lezing/?highlight=Fagan

  Satan Prince of This World. (Dit gaat terug tot Adam en Eva in het Hof van Eden)
  William Guy Carr – Satan Prince of This World (boek + audioboek) (100 blz)
  http://www.vrijewereld.org/2019/02/01/william-guy-carr-satan-prince-of-this-world-boek-audioboek/?highlight=william%20Guy%20Carr%20-%20Satan%20Prins%20van%20deze%20wereld

  Eustace Mullins Money and the Conspiracy of Evil.
  https://youtu.be/deMAuq7zZV0

 8. Vooral jongeren zijn hiervoor gevoelig zo waren er in de jaren tachtig van vorige eeuw veel jongeren satansbendes in de VS die in naam van de duivel veel moorden deden.

 9. @Ramshoorn: 6:30 pm. Een goede reactie van U. Hierbij ook een verwijzing naar Deuteronomium 11: 26 t/m 29. Zegen en vloek.

 10. Bedankt Nieuw Begin voor uw IDD reactie. Ik ben niet bekend met al die twitter-afkortingen en zocht het daarom even op:

  De afkorting IDD is een informele bevestiging dat iets klopt of dat iets het geval is. De afkorting komt niet voor in het woordenboek maar is zeer gebruikelijk op het digitale verkeer. Deze afkorting wordt vaak uit gemakzucht gebruikt door jongeren via chats of andere digitale mogelijkheden omdat het volledige woord ‘inderdaad’ net iets te lang is om vrijuit te typen of te tikken.

  Weer iets geleerd. Dank.

 11. Ja, er waren maar twee bomen in het hof: de Bopm des levens(Christus). En de boom van goed en kwaad, waar de satan en de dood in huisden. Welke naam je ook plakt aan alles wat in de wereld is, is satanisch. Het goede nieuws is dat de duisternis overwonnen is.

 12. @ Ramshoorn idd:

  Allemaal boosaardige ismen:
  Het Darwinisme – Marxisme – Fascisme – Katholicisme – Satanisme – ik vergisme 😉

 13. De pentagram is net als de swastika een heilig symbool. Satanisten draaien alles om. De regenboog is een herinnering aan God om de mensheid nooit meer te vernietigen. Nu gebruiken de homo’s dit als symbool… een groep die zichzelf niet kan voortplanten en binnen 1 generatie zichzelf vernietigd.

  God wint!

 14. Wie ook maar een beetje met de Bijbel, de Kerkgeschiedenis op de hoogte is die weet dat satan altijd al een hoofdrol opgeëist heeft en echt niet alleen in satanskerken/tempels.

  Het Darwinisme – Marxisme – Fascisme – Katholicisme – Satanisme en alle valse godsdiensten zijn de grootste vijanden van de mensheid in 2019. Wie is de echte God? Zie Exodus 19.

  1* Het serpent/satan roerde zich al in het Paradijs. Genesis 3.
  2* Het serpent/satan sloeg Job al knock-out met zweren, zijn 7 zonen en 3 dochters dood. Heel zijn bedrijf naar de gallemiezen. Zijn vrouw zei tegen hem: vervloek God en sterf. Zij dacht dat God al dat onheil over hen gebracht had. Het bleek satan! Zie Job 1 t/m 3.

  3* Jeshua, de Zoon van God kreeg ook vaak met het serpent te maken maar leerde de duivel steeds een gevoelige les: Mattheus 4 en Kolossenzen 2:14-23.

  4* Jeshua geeft al zijn volgelingen/vrienden macht over satan en al zijn smerige demonen.
  Marcus 16.

  5* Jeshua smijt satan zelf in het eeuwige vuur! Openbaring 20. De mensheid die overblijft zal het serpent nooit meer zien of horen. Het verloren Paradijs van Genesis 3 komt terug in Openbaring 19-22. Eind goed – Al goed!!!

  De mensheid is de visie van God kwijtgeraakt doordat ze de Bijbel niet meer samen lezen. Maar wat heeft de plaats van die visie ingenomen? Is het iets hogers? Een Anglicaanse commissie van onderzoek naar het occulte, ingesteld in Australië, gaf haar rapport vrij op 13 augustus 1975.

  De commissie had toen al vastgesteld dat de helft van de leerlingen der middelbare scholen
  in Sydney te maken had gehad met het occulte en met satanisme. In andere Australische
  steden waren de bevindingen dezelfde.

  De helft van de jeugd is betrokken bij hekserij en zwarte missen. Misschien is de toestand niet zo erg als in andere landen van de vrije wereld. Maar het binnendringen van het marxisme onder de jeugd loopt parallel aan het binnendringen van het satanisme, ook als er aan de oppervlakte geen verbinding is aan te wijzen.

  De Roemeens/Joods/Lutherse dominee Richard Wurmbrand die 12 jaar gefolterd werd in de gevangenis door communistische beulen omdat hij zich niets aantrok van de overheid [Ceaucescu] die verbood om Bijbels en het Evangelie te verspreiden hoorde ik zelf getuigen voor een grote menigte gelovigen:

  De mens moet en wil iets van godsdienst hebben. Als hij de dienst van Jeshua niet kent, zal hij de religie van Satan hebben en zal hen die Satan niet aanbidden, vervolgen.

  Slechts zeer weinige van de topleiders van het communisme waren of zijn bewuste satanisten, maar er bestaat een onbewust satanisme. Iemand kan onbewust een Satanist zijn, zonder zelfs ooit te hebben gehoord dat er zo’n religie bestaat.

  Hij is het al, wanneer hij het begrip God en de naam van Jezus Messias haat; wanneer hij leeft alsof hij alleen maar materie was; wanneer hij godsdienstige en zedelijke beginselen loochent!

  Marx adagium: Twijfel aan alles! Paulus: Geloven is zekerheid. Hebreeën 11.

 15. De maskers beginnen te vallen. Sinister/Links is het parasitaire kankergezwel van de wereld.
  Linkse mensen leveren zelf nooit enige bijdrage aan de maatschappij maar zijn altijd op zoek naar productieve mensen waarop ze schaamteloos kunnen parasiteren.

 16. De satans kerk en zijn volgelingen krijgen straks het loon dat hen toe komt als Christus straks terug komt om te oordelen . Loon naar werken heet dat .

 17. de satan weet van gekkigheid niet meer wat hij moet aanpakken nu hij weet dat zijn tijd erop zit door de terugkomst van Yashua. amen , Blijf dicht bij De Here en lees Zijn Woord.

 18. Hahaaaaa. Mod. De eerste regel De Satanstempel –niet te verwarren met de Satanskerk etc. is een heel goeie. De Satanskerk heeft dus geen poot om op te staan om een rechtszaak wegens laster tegen jullie te beginnen en zeker niet te winnen, jullie wassen jullie handen schoon in onschuld. Mijn naam is haas. Goed zo boys. Maar Mod., een keizerspinguin is ook niet hetzelfde als een koninspinguin, maar ze zijn beiden pinguins en lijken ook heel veel op elkaar. Een witte tijger is niet hetzelfde als een gestreepte tijger, maar ze zijn wel allebei tijgers en zijn even gevaarlijk en lijken ook heel veel op elkaar. Een zwarte panter is niet hetzelfde als een gevlekte panter etc.etc. Dus Mod., de Satanskerk is ook geen…………….

 19. Onze God de Almachtige Vader zal t.z.t. wel een pasklare “customization” oplossing hebben voor deze abnormale gedrochten en gruwelen uit de onderwereld!

 20. De Vader der leugen is in deze eindtijd op zijn best. Laat u niet verleiden en bewaar uw kroon.

Comments are closed.