Provinciale verkiezingen: Globaal overzicht van waar u vandaag voor stemt

Forum voor Democratie in peilingen bijna even groot als de VVD – Nadruk bij meeste partijen op ‘duurzaamheid’ en ‘klimaat’ –Afbeelding: Getty Images (2).

————————————————————————————————————————————

Dat de leiders van de grote partijen gisterenavond opnieuw heftig met elkaar in debat gingen onderstreept dat de Provinciale Statenverkiezingen vandaag veel meer over landelijk beleid gaan dan over de provincies zelf. Immers, de coalitie zal als de peilingen kloppen zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraken en afhankelijk worden van de samenwerking met andere partijen, waarbij GroenLinks duidelijk de voorkeur lijkt te hebben van het kabinet Rutte III. Dat zal gezien de almaar linkser wordende koers van de regering weinigen verbazen. Desondanks hier toch een globaal overzicht van wat de grotere landelijke partijen in provincies zeggen van plan te zijn.

(Tussen haakjes de laatste virtuele 2e Kamer zetelverdeling volgens peil.nl):

VVD (-11 naar 22)

‘Duurzaam Doorpakken’ staat er op het programma van de VVD in Zuid Holland. De ‘liberalen’ zetten traditioneel in op versterking van de economie en infrastructuur. De provinciale opcenten –waar de provincies steeds meer beleid van financieren- moeten ‘waar mogelijk’ worden verlaagd.

Het ‘duurzame’ doorpakken vertaald zich in versterking van het stedelijke Openbaar Vervoer ,het beschermen van waardevolle landschappen en ‘innovatieve landbouw’. Opmerkelijk is een pleidooi om de kustlijn te verbreden, dus in zee te gaan bouwen.

Met een kleinere overheid en meer ruimte voor ondernemers leest het hier en daar bijna als een traditioneel liberaal programma, ware het niet dat daar onder de grote leider in Den Haag al heel lang erg weinig van terecht is gekomen.

Forum voor Democratie (+18 naar 20)

De verwachte monsterzege van Thierry Baudet doet het FvD de VVD op slechts 2 zetels naderen. De partij heeft een helder overzicht van alle provincies opgesteld, en wil dat de provincies zich voortaan gaan beperken tot kerntaken en minder subsidies gaan verlenen. De commissaris van de Koning moet voortaan rechtstreeks worden gekozen. Ook moeten gemeenten alleen nog fuseren als bewoners daar voor zijn, en moeten er meer woningen worden gebouwd.

Het Forum wil stoppen met de aanleg van nog meer windmolenparken en zonneweiden, en Schiphol verplaatsen naar zee (een overigens extreem kostbaar plan dat tientallen miljarden euro’s gaat kosten, en waarvan het nut nooit bewezen is). Allerlei ‘duurzaamheids’plannen die ten koste gaan van de landbouw moeten eveneens van tafel.

GroenLinks (+3 naar 17)

Zoals kan worden verwacht ligt de nadruk bij de extreemlinksen op vrijwel alle beleidsterreinen op ‘groen’ en ‘duurzaam’. Mensen moeten zoveel mogelijk gaan fietsen, waar meer (snel)fietspaden voor moeten worden aangelegd.  Verder wordt de economie ondergeschikt gemaakt aan de natuur, waar zwaar in geïnvesteerd moet worden (wie of wat dat moeten gaan betalen is echter onduidelijk).

De provincies moeten hun steentje bijdragen aan het ‘redden van de wereld’, zoals we letterlijk kunnen lezen. Samen met andere utopische doelstellingen –zoals veel minder vlieg- en autoverkeer, en dat wat er nog wel mag zijn moet zo snel mogelijk elektrisch- lijkt het wel of we hier niet met een politieke partij, maar met een religieuze beweging te maken hebben.

PVV (-5 naar 15)

De winst van het FvD gaat niet alleen ten koste van de VVD, maar ook van de PVV. De partij van Geert Wilders is in bijvoorbeeld Noord Brabant voorstander van de invoering van een referendum. Verder moeten de boeren worden beschermd tegen allerlei maatregelen die hen in hun bestaan bedreigt.

Net als het FvD wil de PVV geen geld meer over de balk gooien aan nieuwe windmolens en andere ‘nepmaatregelen’. Het welzijn van de Nederlanders in de provincies wordt weer voorop gesteld. Mede daarom moet er een einde aan steeds meer en grotere AZC’s worden gemaakt. Op economisch gebied moeten er meer betaalbare woningen worden gebouwd, en files en verkeersknelpunten worden opgelost met meer en betere wegen.

PvdA (+3 naar 12)

De sociaaldemocraten krabbelen weer ietsje op na hun legendarische knock-out, maar zijn nog altijd geen schim van de grote volkspartij die ze ooit waren. Desondanks passeren traditionele linkse standpunten gewoon weer de revue, zoals de nadruk op ‘gelijke kansen’ en ‘rechtvaardige verdeling van welvaart’, en natuurlijk ook het milieu, het klimaat (meer windmolens), ‘verduurzaming’ en cultuur. In 2040 moeten de provincies ‘klimaatneutraal’ zijn.

Ook de PvdA wil meer fiets, OV en dienstverlenende bedrijven. Bij alles gelooft de partij nog altijd in een ‘sterke (sturende) rol van de overheid’, dus het tegenovergestelde van het FvD en de PVV. De programma’s lezen als ‘heel veel geld uitgeven’ om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken, maar wie dat allemaal moet gaan betalen is ook hier de grote vraag.

SP: (-2 naar 12)

De SP wordt door sommigen beschouwd als de minst onrealistische partij op links, maar heeft nooit kunnen profiteren van de teloorgang van de PvdA. De SP had in het verleden inderdaad een aantal goede inzichten, zoals de tegenstand tegen de invoering van de euro, om redenen die nu allemaal zijn uitgekomen.

Van dat realisme lijkt –op anti-commerciële standpunten over de gezondheidszorg na- weinig meer te bespeuren; ook de socialisten stellen de natuur en het klimaat namelijk boven de landbouw, bedrijven en infrastructuur (alsof die zaken niet samen zou kunnen gaan). In dit opzicht heeft de partij inmiddels meer weg van GroenLinks dan van de PvdA.

D66 (-8 naar 11)

De ‘jojo’ partij bij uitstek zit weer in een flinke dip. Of dat te maken heeft met het feit dat vooral de klimaatstandpunten van D66 gekopieerd lijken te zijn van GroenLinks, is ons niet bekend. De extreemlinksliberalen willen dat de provincies hoe dan ook fors gaan investeren in ‘schone’ energie, laadpalen en het isoleren van huizen, en daarnaast in meer fietspaden. De ‘oude’ economie (waar ons land nog steeds veruit het grootste deel van onze welvaart van moet hebben) moet daarvoor gaan betalen.

D66 is de meest pro-Europese partij en wil de rol van de EU daarom verder versterken. Europa wordt zelfs ‘ons binnenland’ genoemd, oftewel: Nederland is slechts een regio, een provincie op zich. Het komt er feitelijk op neer dat de grote besluiten worden overgeheveld naar de Brusselse superstaat. Grenzen zijn er eigenlijk niet meer, vindt D66, en dat geldt zeker voor mensen die hier naartoe willen komen.

CDA (-9 naar 10)

In een eerder artikel noemden we het CDA ‘identiteitsloos’. Natuurlijk hebben de christendemocraten zo hun standpunten, maar dat lijkt op landelijk niveau een samenraapsel, een soort mix van andere programma’s te zijn, al ligt ook bij hen de nadruk op ‘verduurzaming’ en ‘het klimaat’.

Op provinciaal niveau zien we echter meer dan bij andere partijen aandacht voor (klein)plaatselijke belangen zoals het behoud van streekziekenhuizen, basisscholen en huisartsen, en ondersteuning en stimulering van het MKB.

We lezen in bijvoorbeeld het programma voor Friesland realistische stellingen zoals ‘het vaststellen van provinciale spelregels voor innovatiesubsidies moet zijn gericht op een doel en niet op een voorgeschreven resultaat’, en ‘het accepteren van de kans van falen van innovaties’. Hierin verschilt het CDA wèl van de meeste bovenstaande (vooral linkse) partijen.

Vermoedelijk presteert het CDA hierom traditioneel goed in de provincie.

CU (+2 naar 7)

Tenslotte nemen we het kleine ‘GroenRechts’ in dit overzicht mee omdat het een coalitiepartij is, en tevens de enige in de regering die op winst staat.

‘GroenRechts’, omdat ook bij de christenen heel veel gewicht wordt gelegd op ‘groen’ en ‘duurzaam’. De partij komt net als het CDA traditioneel op voor de boeren, maar die moeten toch een ‘transitie’ maken, omdat de natuur feitelijk boven hun belangen moet worden gesteld. Ter compensatie moeten ze een ‘eerlijke prijs’ voor hun producten krijgen.

De provincies moeten in 2040-2050 ‘klimaatneutraal’ zijn, waarbij het ‘Parijs’ akkoord maatgevend is. Er moet vooral energie bespaard worden, en zoveel mogelijk woningen moeten van het aardgas af. Ook verkeer en mobiliteit moeten op ‘groen’, dus mensen moeten overstappen op fiets en OV. De CU zet eveneens in op ‘leefbaarheid’ en ‘cultuur’.

De nadruk op klimaat is dermate groot, dat als het CU gestript zou worden van zijn christelijke identiteit een fusie met GroenLinks weinig meer dan een kwestie van het zetten van twee handtekeningen zou zijn.

Xander

Bronnen: diverse partijprogramma’s
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

1

 1. Reacties overgenomen van Xandernieuws.punt.nl

  Jtt op 20-03-2019 06:31
  Geen SGP en CU rechts noemen? 🤣

  Tom Hendrix op 20-03-2019 07:43
  Ik ben benieuwd. Zeker of er eerlijk geteld zal worden in de stembureaux na afloop.

  Vlokje op 20-03-2019 09:01
  ik verdraag Rutte niet meer, tv gaat dan op een andere zender.

  Xander Dank voor deze stemadvies

  Ik zou eerst een regionale partij kiezen, maar nu ga ik het forum een handje helpen om de VVD de oren te wassen,

  Een hele vette protest stem dus……en ja zeker ben ik beïnvloed door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen

  Ernie van de Wal op 20-03-2019 09:03
  CU is een rabiate linkspartij met een waterig Heerejezussausje. En een brede schare van slecht geïnformeerde kiezers. Waarvan veel CU stemmen omdat ze oud zijn en gereformeerd vrijgemaakt. Vergaren hun nieuws uitsluitend van het NOS journaal en het linkse Nederlands Dagblad. Krijgt nu wat steun van CDA stemmers.

  Deze verkiezingen brengen wel een verschuiving, maar de doorbraak zal bij de e.k. 2e kamerverkiezingen komen. Na deze verkiezingen zal een kostenplaatje van de klimaathobby uit de hoek komen, die een wat realistischer beeld geeft van de werkelijkheid…… na de verkiezingen pas. Maar ook goochelaar Rutte kan dat konijn niet eeuwig in zijn hoed houden. Op enig moment moeten die plannen nou eenmaal gefinancierd worden.

  Bij de e.k. 2e kamerverkiezingen is heel de bevolking geconfronteerd met de consequenties van het nieuwe klimaatbeleid en zal ook de domste gereformeerd vrijgemaakte mens zich eens achter de oren krammen.

  In de jaren daarna zullen middenpartijen door verdere vergrijzing sterk uitdunnen. Ook een CU kan over 10 jaar op hooguit 2 zetels rekenen als de hardcore gereformeerden en overlopers van het CDA dood zijn, danwel seniel en niet meer tot stemmen in staat.

  lieselot op 20-03-2019 09:29
  Alle partijen stellen quasi hetzelfde voor!?! :-)Het resultaat van de stemmingen zal dus niet veel uitmaken. Ze hebben een plan, en dat plan willen ze gedwongen gaan opleggen.

  Rigoberto op 20-03-2019 09:33
  Politiek is het gevaarlijkste, het griezeligste dat ik persoonlijk ooit heb gezien en meegemaakt. Politici zijn allemaal moreel ziek. Politici voelen zich aangetrokken in de politiek door het vooruitzicht op macht en het hebben van goede connecties. Oorlog en politiek gaan samen hand in hand. Bekijk de politiek in haar bemoeienissen met de kerken en zie hoe zij ze fascistische dictators als Mussolini en Franco ondersteunden. Zoals elke realistisch mens moet toegeven dat de problemen van de mensheid nooit geheel en al opgelost zullen worden door de politiek, ondanks de ijverige en oprechte pogingen van sommige politici. Let wel,de Guerrilleros hebben hun bestaan te danken aan de politiek. De Colombiaanse F.A.R.C. Fuerzas Armadas de la República de Colombia is de politiek enorm dank verschuldigd. Vele geweldadige wrede moorden hebben ze aan de politiek te danken. De gevreesde Sendero Luminoso in Perú hetzelfde. Abimael Guzmán heeft met toestemmig en ondersteuning van de poltiek deze ultra wrede bende opgericht. Vele arme onschuldige Peruanen hebben het leven en hun familie achter gelaten door hun. Zelfs vooraanstaande vrouwen zoals Elena Iparraguirre, a María Pantoja, Laura Zambrano, Margot Liendo en vele anderen deden mee en hebben vele onschuldige kinderen en vrouwen op een gruwelijke wijze vermoord of laten vermoorden. Ik persoonlijk haat politiek en politici. Politiek is één pot natte corrupte immorele bende en dievengilde. Ik heb slechts eenmaal in mijn leven gestemd, en zelfs van die ene keer heb ik tot nu toe enorm veel spijt want ik heb gezworen dat ik nooit ofte nimmer zal stemmen. Maar ik heb jammer mijn eigen belofte gebroken. Ik haat politiek omdat ik mijn eigen broer die minister was (niet hier in Nederland) en ik heb gezien en meegemaakt hoe hij de spot dreef met arme behoeftige mensen terwijl hij in weelde leefde met chauffeur die keurig op hem wachhte terwijl in dure restaurants en hotels zat te eten. De chauffeur bleef geduldig op hem wachten naast de luxe auto van de overheid met draaiende motor en airconditioning aan. Maar ik heb alle banden met hem verbroken door zijn gedrag jegens armen. En dit gedrag zie ik ook in Nederland van politici en de bittere herinneringen en haat en woede wat ik zag en hoorde komen weer in mij op. Spelen met gevoelens van arme mensen dient zwaar gestraft te worden. Mijn eigen bloed, mijn eigen broer die zoveel schoftige dingen doet met geld die andere nette burgers moeten ophoesten door keihard te werken. Menzen zoals hij en alle andere poltici hebben geen goed geoefende geweten, hun geweten is bedorven. Drie ultra luxe full equipped auto’s staan op zijn woonerf. Dienstmeiden in het huishouden komen elkaar in huis tegen alsof zijn huis een 5 sterren hotel is. Speciale geïmporteerde honden zo groot als koeien lopen op zijn erf rond. De duurste kleding uit New York en Miami bestelt hij. Alles wat ik maar wil kon ik krijgen als zijn broer, maar genieten van het bloed zweet en tranen van anderen is tegen mijn principe, mijn geweten, mijn moreel en beschaving en opvoeding, wat hij ook ervan heeft genoten toen wij allemaal nog thuis waren. Maar ja, slechte politieke vrienden hebben hem de immorele losbandige verderffelijke poel der liederlijkheid meegetrokken. Zo is de politiek.

  rudy op 20-03-2019 10:12
  Zoooo vele partijen en vaak van weinig waarde …Verdeel om te heersen …Ik denk serieus dat de mediatiseerde groene gekken moeten worden tegengehouden.

  AEO op 20-03-2019 10:44
  Vanmorgen heb ik op de PVV gestemd. Ik ben het gelieg en gedraai van de huidige bende in Den Haag spuugzat. Groen Links, dat zich achter de BDS beweging heeft geschaard, vind ik de meest verwerpelijke partij die er is. BDS staat voor Boycot, Divest en Sanction, en heeft als doel de vernietiging van Israël. Als men op Groen Links stemt, dan maakt men zich dus medeplichtig aan dit antisemietische doel. Het doet me overigens aan iets uit de tijd van de Nazi’s denken: koop niet bij Joden!

  Wilders is een goede vriend van Israël, voor mij juist een extra reden om PVV te hebben gestemd!

  willy op 20-03-2019 11:26
  Of Nederland nu anders gaan stemmen sinds de gebeurtenissen in Utrecht dat betwijfel ik, het zou zelfs een tegeneffect kunnen worden van mensen die willen laten zien dat ze zich geen schrik laten aanjagen. En toch denk ik dat de komende europese verkiezingen weleens voor verrassingen kan zorgen ! Shalom

  Eelke Piers op 20-03-2019 12:17
  Vandaag kunnen we ook stemmen voor het waterschap maar is er ook een partij die deze instelling op wil heffen?

  Stan op 20-03-2019 12:41
  Een stem op D66.VVD,CDA.,PVDA, CU,SP,GL is een stem op de minachting voor de slachtoffers in Utrecht.Niet dat ze de daders zijn maar wel de schuldige

  Judge Bean op 20-03-2019 13:13
  En de SGP?

  Tom Hendrix op 20-03-2019 14:50
  @Stan: 12.41. uur. Helemaal met U eens, Stan.

  ohje op 20-03-2019 16:13
  Laat het maar aan prophet greta over

  jottum op 20-03-2019 16:46
  De provinciale weg komt uit bij een brug van rijkswaterstaat, die veelal defect is, terwijl afwateren het water naar het westen doet gaan. De problemen zijn complexer en groter dan de bevoegdheden en oppervlakten. Dus tja, saneren maar. Die eerste kamer kan ook rechtstreeks gekozen worden en de provincies hebben enkel een taak als ze uit de eenheidsstaat het koninkrijk stappen. Ook een leuk streven, rofl.

  lies op 20-03-2019 17:12
  Ik heb mijn vrouw zo ver gekregen, dat ze niet op CU maar op Fvd is gaan stemmen . De CU zijn polder kleuters . En ze hebben onze vissers mooi laten barsten .

  piet op 20-03-2019 18:03
  net op zerohedge een sengales die een bus bestuurde vol met italiaanse kinderen stak de bus in brand,met de bedoeling de kinderen te laten verbranden gelukkig zijn de kinderen ongedeerd ,meer info op zerohedge.

  Raveltje op 20-03-2019 19:54
  Vandaag heb ik weer op PVV gestemd.

  Lijkt de enige te zijn die naar de belangen kijkt van eigen bevolking.

  Er zijn nogal wat mensen die in financiële onmacht zitten

  En levensonderhoud komt uit de natuur, dus kun je ook niet op bedrijfjes bezuinigen,

  Hoe graag je de natuur ongerept wilt laten, gezinnen hebben levensonderhoud nodig

  Nieuw Begin op 20-03-2019 21:02
  DWDD van 19 mrt 2019

  Voor wie links NL graag ziet spartelen in de laaste stuiptrekkingen kan veel genoegen beleven aan een soort woordelijke weergave met reacties op het programma van gisteravond. De tital zegt eigenlijk alles al:

  https://www.mediacourant.nl/2019/03/dwdd-tafel-kotst-half-uur-lang-op-baudet-en-wilders/

  Let wel hier wordt ’tv’ gemaakt op kosten va. de belastong betaler. Ik gun iedereen miljoenen euroos maar zeg nou zelf Matthijs…is dit nivo jouw revenuen a raison van 500.000 euro/jr waard? Overigens veel geluk met je vrienden; zaten ze allemaal zo erg onder de coke en de alcohol? Mwa….

  lies op 20-03-2019 21:19
  Piet op 20-03-2019 18.03

  het NOS journal maakte daar ook al melding van . Kompleet knetter knoeri de Sengales .

  Tycho op 20-03-2019 22:17
  Piet: Die Senegalees in Milaan was in de bus bezig de kinderen te boeien en de telefoons af te pakken. Trachten 50 plus kinderen levend te verbranden gaat er niet wel in in Italie; Zij houden daar zeer veel van kinderen. Hij kan het wel schudden.

  Wakkere Joost op 20-03-2019 22:23
  Go zeg ben ik blij dat denk er niet tussen saat in het lijstje.

  En nu maar zien verders.

  Sjappie op 20-03-2019 22:40
  Ik heb SGP gestemd, terwijl ik me sterk herken in FVD, echter kan ik het niet maken tegen de ongeboren medemens om te stemmen op een partij die voor abortus is.

  Celtic2b op 20-03-2019 23:37
  Verdeel en heers zeggen ze dan …totaal vernipperd partijenpalet….

  Voorlopig heerst ” de Straat ” ondanks al die mooie beloftes van veiligheid en zo .

  MP op 21-03-2019 00:23
  Met de zetels van groen links erbij kan het kabinet gewoon doorstomen richting de klimaatafgrond! Zoals verwacht blijft nederland blind en maakt de vvd gewoon weer de grootste! Dit volk is zo zelfvernietigend. Vaarwel nederland!

  Nieuw Begin op 21-03-2019 01:18
  DENK ( what’s in a name ) vindt de overwinning van Form voor Democratie een domper op de avond.

  Toen ik dat hoorde kreeg ik direkt een flashback van Pim Fortuyn liggend in het MediaPark neergeschoten door Volkert van de Graaf.

  Ik zie aan talloze reakties dat ‘links’ des duivels is en we weten waar dat toe kan leiden. En da n te bedenken dat V.vd G alweer op vrije voeten loopt.

  Oma op 21-03-2019 04:01
  Voor 3/4 van de kiezers heeft de aanslag in Utrecht géén invloed gehad op hun stemgedrag, ondanks dat het wanbeleid en pamperen door de politiek de schuldige bij uitstek is van terroristische aanslagen….rutte en co wrijven zich in de handen, ze hebben nu de vrijbrief verkregen van het volk om hun afbraakpolitiek en verarming van de Nederlandse autochtonen op te voeren met als toemaatje islamisering (samenspannen met mede-gelovige ‘denk’) en klimaattaksen door het groene gif….maak je borst maar nat voor wat er komen gaat want ze zullen een front vormen om FvD te dwarsbomen! Als T.Baudet/FvD/PVV oprecht zijn en sluw genoeg, dan kunnen zij samen veranderingen voor het algemeen welzijn erdoor krijgen met de steun van de bevolking via referenda…democratie, toch? De tijd zal het uitwijzen…

  @Rigoberto, 09:33: perfecte beschrijving over hoe verdorven de politieke psychopaten wel zijn, hoe minachtend ze neerkijken op de burgers waarvan ze ten dienste zouden moeten staan en die hun vette lonen en weelde met bloed en zweet betalen ten koste van hun eigen welvaart en welzijn….deze geveinsde democraten zijn erger dan de grootste dictator ooit.

  Tom Hendrix op 21-03-2019 07:13
  @Celtic2b: 23.37. uur, op 20/3. Inderdaad, want als ik kijk naar de verloedering van zeden en waarden, het uitbannen van de God van Abraham, Isaäc en Jacob, en Jezus Messias, dan wordt het van kwaad tot erger.

  Cor op 21-03-2019 07:36
  Holland schijnt zijn bedje gespreid te hebben en moet er nu in slapen . Weer hebben jullie het niet in de gaten hoe je moet stemmen . Jullie zullen het met hardheid moeten leren in de jaren die komen .

  Pieternella op 21-03-2019 13:30
  Ik weet niet wat ik van FvD moet denken. Ze krijgen mij te veel aandacht. Het doet mij denken aan “orde uit chaos”. Hmm.. is dat niet precies de werkwijze van de Nieuwe Wereld Orde? Ik heb gisteren niet gestemd trouwens. Volg wel alle ontwikkelingen, maar de wereld wordt geregeerd door bepaalde machten, waar wij als volk echt geen invloed op hebben.

  Henk op 21-03-2019 13:50
  Voor Rigoberto op 20-03-2019 09:33

  U heeft helemaal gelijk. Ik ken een peruaanse wier broer ook zo’n hoge positie had. Volgens mij gaan die nog wel met elkaar om.

  Goed voorbeeld: Peru! Helaas net als NL is daar de politiek een duivels bedrijf.

  edwin vissers op 21-03-2019 14:17
  Hallo lieve gelovigen ,een kind van God vermoorden in de moderbuik ,de veiligste plaats op aarde ,kom ga jullie bijbel lezen en bekeer je ,laat de politiek los —los los laten .

  Gast op 21-03-2019 16:26
  @Pieternella op 21-03-2019 13:30: Precies, ik vind het ook maar bizar. Zit de Vrijmetselarij soms achter de FvD?
  Oma op 21-03-2019 23:24
  @edwin vissers: wil jij je eens niet bemoeien met míjn buik?? Dat is namelijk míjn recht op zelfbeschikking en de bijbel zegt ook: (vér)oordeel níet!! Ga je bijbel opnieuw lezen en laat politieke discussies maar over aan wie met de voeten op de grond en midden in het leven staat, het recht heeft om zelf keuzes te maken over haar lichaam zonder veroordeeld te worden door moraalridders zonder baarmoeder.

  Tom Hendrix op 22-03-2019 08:17
  @Gast: 16.26. uur, op 21/3. Een heel interessante gedachte.

Comments are closed.