Na ruim 10 jaar afscheid van punt.nl – een terugblik

Begin september 2008 had ik ‘ff’ snel dit  uiterst simplistische logootje in elkaar geknutseld. Dat werd later vervangen door het huidige logo, ontworpen door een professionele designer en voormalige medewerker van Xandernieuws.

————————————————————————————————————————————-

Na 10 jaar en een kleine 7 maanden nemen we vandaag afscheid van punt.nl, dat zoals u weet door Mijn Domein wordt stopgezet. Voordat we vanaf morgen officieel verder gaan op deze nieuwe locatie www.xandernieuws.net volgt hier een persoonlijke terugblik.

Nadat ik in 2008 een aantal maanden artikeltjes voor een andere blog had geschreven ontstond er een conflict over de te volgen koers, en besloot ik om op eigen houtje verder te gaan. Dat ging zonder plan; ik wilde gewoon ‘ander nieuws’ kunnen blijven schrijven, maakte letterlijk ‘even snel’ een blog aan en combineerde dit simpele motto met mijn (internet) voornaam. Op 6 september 2008 zette ik het eerste artikeltje op xandernieuws.punt.nl., zonder ook maar enig idee hoe het zou gaan lopen.

Al vrij snel trok het aantal bezoekers flink aan en hadden we niet zelden honderden reacties op een artikel. Het aantal clicks liep op naar enkele miljoenen per jaar. Exacte cijfers zou ik moeten opzoeken, want statistieken hebben me nog nooit geboeid en heb ik daarom nooit bijgehouden.

Beerput                                                                                         

De open reactiemogelijkheid gaf echter steeds meer problemen. Veel mensen gebruikten het om flink hun gal te spuwen over allerlei zaken, en vooral over anderen. Anderen zagen Xandernieuws als een podium om in werkelijk ieder artikel eenzijdig hun eigen –meestal religieuze- visie te promoten, en jaagden daarmee andere bezoekers weg.

Ik zal eerlijk zijn: uiteindelijk werden de discussies op een aantal uitzonderingen na één grote beerput. Zo’n 8 jaar geleden kwam er een nieuwe hoofdmoderator, die de bezem erdoor haalde en een stuk strenger ging modereren, wat onmiddellijk resultaat opleverde.

Na een tijd kwamen er echter nog steeds zoveel ‘foute’ reacties binnen, dat we moesten besluiten de open reageermogelijkheid te sluiten, zodat de reacties eerst door de moderators beoordeeld konden worden.

Tegelijkertijd werden de siteregels verder aangescherpt. We beseften dat deze noodzakelijke maatregelen de drempel om te reageren flink verhoogde. Onze koers was (en is) echter duidelijk: liever 20 fatsoenlijke en serieuze reacties dan 200 met een hoop gespam, geruzie en vuilspuiterij ertussen.

Naïef

Ook wat inhoud betreft zijn er een aantal zaken veranderd, deels noodgedwongen (om privé redenen), deels door wat in de volksmond ‘voortschrijdend inzicht’ wordt genoemd.

Zo gebruikte ik in het najaar van 2008, toen ik net was begonnen, op tamelijk naïeve wijze ‘inside information’ over een grote financiële instelling in Nederland. De crisis was net losgebarsten, en ik had geen flauw idee dat deze informatie (die nog bij niemand bekend was maar wel bleek te kloppen) zoveel consternatie zou veroorzaken, zelfs internationaal. Door tussenkomst van iemand uit die financiële wereld kon gelukkig verdere ellende worden voorkomen.

Na diens ‘reddende engel’ actie had ik wat dit betreft mijn lesje echter wel geleerd, alhoewel ik me afvraag of zo’n ‘inside’ bericht in deze tijd, met zoveel digitale media die van alles roepen en schrijven, nog steeds zoveel teweeg zou brengen.

Nieuwe pc dankzij lezers

Een kleine 10 jaar geleden kreeg ik grote problemen met mijn oude pc’tje. Een aantal lezers startten geheel buiten mijn medeweten een hartverwarmende actie om mij aan een nieuwe computer te helpen. Het ingezamelde bedrag was dermate groot dat ik er niet alleen een perfecte maatwerk pc voor kon laten bouwen –door een lezer en IT-expert die dit kosteloos wilde doen-, maar ook een grote kwaliteitsmonitor voor kon aanschaffen die nog altijd in gebruik is.

De pc kreeg eind vorig jaar na zeer intensief gebruik teveel slijtageverschijnselen en moest worden vervangen, maar draait nog wel en doet dienst als backup.

Eindtijd

Een aantal jaar lang heb ik regelmatig uitgebreide, uit veel lange delen bestaande artikelenseries geplaatst die zich focusten op en rond de (Bijbelse) eindtijd profetieën en allerlei theorieën hierover. De laatste serie dateert echter van zo’n 5 jaar geleden. Een belangrijke reden is dat ik ook mijn eigen visies en overtuigingen altijd in een kritisch daglicht blijf stellen, en –mede door veel zelfstudie- anders over een aantal zaken ben gaan denken.

Een tweede reden is dat feitelijk alle als ‘zeker’ en zelfs ‘door God gegeven’ voorspellingen op dit vlak niet zijn uitgekomen. Dat komt denk ik omdat er dermate veel verschillende visies en uitleggingen bestaan, dat het onmogelijk is om serieus met zekerheid te kunnen beweren wat er precies wel en niet gaat gebeuren, en hoe en wanneer.

Nooit van mening veranderen = nooit iets leren

In dit verband verbaas ik me hoe stug veel gelovigen achter leringen van zichzelf verklaarde profeten en apostelen aan blijven lopen, ook al is zoveel van wat zij hebben ‘geprofeteerd’ nooit uitgekomen, en zijn zeker de modernere visies die worden aangehangen en verkondigd voor een groot deel op louter (Bijbels en apologetisch) drijfzand gebaseerd.

Het lijkt er sterk op dat het voor het overgrote deel van de mensen nu eenmaal veiliger is om je hele leven in hetzelfde te blijven geloven dan ooit onder ogen te moeten zien dat je ergens in hebt geloofd –en in mijn geval ook over hebt geschreven- wat op zijn minst twijfelachtig, en soms gewoon onzin is. Maar een mens die nooit van mening verandert heeft in zijn leven nooit iets geleerd, en een mens die blijft beweren nooit zijn mening te hoeven bijstellen is te dom en arrogant om diens mening nog serieus te nemen.

Sensatiezucht?

Een enkeling heeft me in het verleden wel eens beschuldigd van sensatiezucht, vooral omdat ik in de eerste jaren artikelen plaatste op grond van al eerder genoemde bekende (vooral Amerikaanse) uitleggers, en informatie van bronnen die herhaaldelijk een aanstaande burger- of zelfs wereldoorlog voorspelden, of zoiets science fiction-achtigs als een invasie door ‘aliens’.

Nu is het uitbreken van de Derde Wereldoorlog in september 2013 over Syrië op een haartje na voorkomen, maar het klopt dat bepaalde serieus overkomende bronnen en websites die ik een tijdje lang heb geraadpleegd de plank nogal eens mis bleken te slaan, en daardoor ik ook. Daarom heb ik veel van die sites op mijn persoonlijke zwarte lijst gezet, en volg ik andere nog wel, maar met de nodige terughoudendheid.

‘Het randje’ opzoeken voor ‘ander nieuws’

Echter, om ‘ander nieuws’ te kunnen blijven brengen is het -gezien het feit dat bijna alle reguliere media nauwelijks meer zijn geworden dan propaganda organen van de supranationale Westerse elite- noodzakelijker dan ooit om alternatieve en onafhankelijke bronnen te blijven volgen en raadplegen, en het spreekwoordelijke ‘randje’ te blijven opzoeken.

Het risico bestaat dat er dan inderdaad wel eens iets niet klopt, maar vaste lezers weten dat ik correcties juist toejuich en indien nodig altijd een rectificatie plaats.

Andere onderwerpen waar ik veel aandacht aan heb besteed of nog steeds besteed:

* De financiële crisis. Die bleek, zoals we in 2008 gelijk schreven, veel erger dan werd toegegeven. De instorting van de eurozone kon in de jaren erna een aantal keer ternauwernood worden voorkomen, maar de kans dat dit een volgende keer weer gaat lukken wordt steeds kleiner.

* De kernramp in Fukushima. Lezers in Nederland konden voor het eerst op Xandernieuws vernemen dat er sprake was van meerdere kernsmeltingen, iets wat officieel nog dagenlang zou worden ontkend.

* De Mexicaanse griep / vaccinaties. De pandemie die geen pandemie bleek te zijn, en een massaal vaccinatieprogramma dat in het geheel niet werkte, met vaccins die zeer twijfelachtige ingrediënten bevatten. De Mexicaanse griep was een enorme hoax, die me verder in het onderwerp van de zin en onzin van vaccinaties heeft doen duiken. Inmiddels zijn er tal van (nog werkzame en voormalige) experts die bevestigen wat ‘vaccinatie gekkies’, zoals ze nogal eens worden weggezet, al jaren claimen.

* De MH-17 ramp in Oekraïne. De even schokkende als schandalige ramp waarbij bijna 300 mensen, waarvan een kleine 200 Nederlanders, de dood vonden. Zelden werd en wordt er zoveel officieel nepnieuws over een gebeurtenis verspreid, die niet los kan worden gezien van het imperialistische streven van de Atlantische globalisten om Oekraïne los te weken uit de Russische invloedssfeer, om uiteindelijk Rusland zelf aan te kunnen vallen.

* De EU-superstaat in wording. Langzaam maar zeker begint ook bij schrijvers en columnisten in de reguliere media het besef door te dringen dat het ‘Vierde Rijk’, zoals de in de maak zijnde EU-superstaat door sommige critici wordt genoemd, geen bangmakerij of hoax is, maar in steeds sneller tempo realiteit wordt.

De toekomst van ons land wordt met volle medewerking van de meeste politieke partijen in Den Haag overgegeven in de handen van een ongekozen clubje extreemlinkse autocraten in Brussel, die hun diepe minachting voor de wensen, mening en belangen van het gewone volk niet eens meer proberen te verbergen.

* De islamisering van Nederland en Europa. Enkele jaren geleden besloot een meerderheid in de Tweede Kamer dat het tegengaan van de islamisering van ons land ‘geen doelstelling van beleid’ moet zijn. En dat is dan ook precies wat er niet gedaan werd. Integendeel, de grenzen werden juist wijd opengezet, en ieder jaar mogen vele tienduizenden nieuwkomers, voornamelijk aanhangers van de islamitische religie, zich permanent in Nederland vestigen. (En dan vragen velen zich nog steeds af waar ondanks al die bouwkranen toch die chronische woningnood vandaan komt).

Talloze kleinere ‘incidenten’ met migranten konden nog worden gebagatelliseerd, net als een aantal bijna-aanslagen, maar toen kwam ‘Utrecht’. Het lijkt tenminste een deel van ons volk dan eindelijk wakker te hebben geschud voor de gevolgen van het islamiseringbeleid, want een van de twee partijen die hier een einde aan wil maken werd bij de Statenverkiezingen in één klap de grootste.

* Israël

Ook objectieve waarnemers moeten toegeven dat het wel en wee van het Joodse volk, en sinds 1948 ook hun eigen landje Israël, als een rode draad door de geschiedenis loopt.

Israël is een als sterretje vrijheid te midden van een enorme islamitische nacht. Veel moslimlanden en -groepen kunnen niet wachten om deze kleine maar erg pijnlijke splinter in ‘hun gebied’ uit te wissen en te vernietigen, een streven waar vooral linkse partijen in Europa steeds openlijker achter gaan staan (zoals GroenLinks).

 Maar ‘what’s new’, met de Holocaust niet meer zo heel vers in ons geheugen, net zoals de volle medewerking die het Europese en zeker Nederlandse establishment destijds gaf bij het op transport zetten van de Joden naar de uitroeiingskampen in de vergetelheid is geraakt. Is de geschiedenis weer gedoemd zich te herhalen?

Het dagelijkse gevecht van de Israëliërs tegen vooroordelen, blinde haat en vaak dodelijke terreur laat in ieder geval zien wat voor toekomst Europa te wachten staat indien wij de intolerante religieuze ideologie die deze onderdrukking en haat verspreidt onbeperkt binnen onze grenzen toelaten en laten groeien.

Aan al onze lezers: bedankt!

Het is mijn en ons voornemen om over al deze zaken en meer door te blijven schrijven op www.xandernieuws.net, zodat het totaal aantal van circa 6500 artikelen zal blijven toenemen.

Tot slot bedanken wij alle lezers voor hun -soms jarenlange- belangstelling, bijdragen, tips en links! Zonder u was onze site niet mogelijk geweest.

Xander (namens het Xandernieuws team)

10

 1. @XN mod: bij de oude XN site waren links naar een aantal interessante sites zoals onder andere “ik zoek God”, “Watchman Nee”, “Franklin ter Horst”, “Brabosh”.

  Komen die links nog terug of is dat ook een wijziging in beleid of visie?
  Ik kon die links wel waarderen.

 2. Bedankt XN voor de eerlijke journalistiek. Die ontbreekt ten volle bij de meeste “nieuwssites” en het is een verademing om een hele andere kant van het verhaal te kunnen lezen. Vooral de artikelen over Israel en de waarschuwingen voor de islam zijn mij zeer welkom.
  Ga vooral door en Gods zegen in jullie werk.

  Dank AngelB, we blijven ons best doen. Mod.

 3. Al meerdere jaren kijk ik een paar keer per week wat voor boeiende artikelen er weer op Xandernieuws staan nadat ik eerst de soms bijna lachwekkende bagger op MSN heb bekeken.
  Erg fijn dat deze site er is en ik hoop dat dit nog lang zo zal zijn.
  Complimenten voor de mooie nieuwe look.

  Bedankt team Xander, ga zo door.

  Dank Martin. Mod.

 4. Zeer geacht Xanderteam,

  van harte gefeliciteerd met de mooie nieuwe site. Dat moet echt een gigantische job zijn geweest.
  Dank Nieuw Begin.

  Toch een enkele vraag: ‘ is het misschien een idee om het aantal ‘recente reacties’ uit te breiden? Bijvoorbeeld van 10 naar 20 of 30? Door de vele reacties is een ‘recente reactie’ al snel weer letterlijk uit beeld? Het is maar een vraag? Aangepaste reactie: reacties zijn op 25 gezet bij de rechter kolom. Mod.

  En wat mij persoonlijk meer aansprak op de vorige layout van de site was dat de eerste woorden van een reactie werden getoond zodat er al enig idee kon worden gevormd rond de totale inhoud van iemands reactie? Het kan zijn dat dit idee niet verwerkelijkt kan worden in de opzet van de site zoals die door worldpres wordt gehanteerd? Neen dat kan niet bij dit systeem. Mod.

  mvg,

  Nieuw Begin

 5. De schrik sloeg me om het hart, toen de link dood bleek, na enig zoek werk, toch weer gevonden.
  Ik lees de rubrieken altijd samen met de nieuwsbladen om mijzelf een mening te vormen.
  Ik waardeer deze site enorm.
  En net als de anderen zeggen, als er een nieuwe comp moet komen, gewoon even zeggen.

  Bedankt.
  Rob.

  Dank Rob. Mod.

 6. Het gedeelte over “eindtijd” en “nooit van mening veranderen” volg ik helaas niet helemaal. Maar hoe ook, ik vind XN een verademing op internet, dus ga vooral zo door, ik lees graag jullie terechte tegendraads nieuws.

  Dank Eric. Mod.

 7. Beste Xander, mooi stukje zelfreflectie! Ik heb vele artikelen de afgelopen jaren met belangstelling gelezen en wens je ook het allerbeste met xandernieuws.net!

  Vriendelijke groet, Jan

  Dank Jan. Mod.

 8. Beste Xander,

  Nog steeds groot fan van jullie, mooie nieuwe site ook trouwens ; ) Ziet er gelikt uit iig.
  Na jaren beuken tegen nep nieuws lijkt het toch z’n vruchten af te werpen.
  Populisme in opkomst, zelfs in Nederland, wie had dat verwacht met al die slapende geiten hier. Veel succes met jullie nieuwe site. I’ll be there all the way!

  Mvg Robert,

  Dank Robert. Mod.

 9. Reacties overgenomen van Xandernieuws.punt.nl

  Hendrikus op 31-03-2019 18:16
  Xander…

  Deze website is een verademing voor vele lezers.

  Blijf ermee doorgaan tot het uiterste. Persoonlijk heb ik uw xandernieuws link in het verleden doorgestuurd naar vele vrienden in de hoop dat deze vrienden hetzelfde zouden doen..

  Dank Hendrikus. Mvg. Mod.

  Johan op 31-03-2019 18:41
  Beste Xander, dankzij jou en je team krijgen we een blik achter de schermen van de realiteit. Het is elke keer weer een verademing om Xandernieuws te lezen.Soms heb ik wel eens de angst gehad, dat de politiek correcte elite jullie zouden verbannen van internet. Die kans wordt in de toekomst natuurlijk nog steeds bestaan.. Het zal er niet makkelijker op worden om de waarheid voor iedereen zichtbaar te maken.

  Ik vind het een knap staaltje toewijding dat je al zo lang bezig bent met het afstruinen van internet, het vertalen van anderstalige artikelen in het Nederlands en het informeren van de achterban. Ik weet niet hoeveel lezers dagelijks op Xandernieuws klikken, maar ik hoop niet alleen dat je door zult kunnen gaan, maar ook dat het lezersaantal binnen een jaar tijd zal verdubbelen. Een concrete wens..!!! En verder alle goeds en gezondheid toegewenst. De Here zal jullie daarvoor zegenen!

  Beste Johan, dank voor uw waardering en bemoedigende woorden. Er wordt ons weleens verweten dat we veelal slecht nieuws brengen. Ons motte is, beter goed geïnformeerd en voorbereid dan naïef zijn. De gelovigen kunnen daar dan ook tegen bidden om de dreigingen in de wereld af te wenden. Mod.

  Lars030 op 31-03-2019 18:46
  It’s a new day, it’s a new dawn!

  Grote complimenten aan team XN! Ben zeer benieuwd morgen en zal zoals gewoonlijk Xandernieuws dagelijks blijven volgen. Respect en dank voor jullie tomeloze inzet en volhardendheid, een verademing in deze tijd van censuur en opgedrongen valse visies.

  Vertrouw op jezelf en op je intuitie, die laatste hebben wij niet voor niets meegekregen als ultieme overlevingstool. Juist ook in deze vervreemdende tijd!

  Argumentum ad verecundiam.

  Dank Lars voor uw reactie, word zeer gewaardeerd. Mod.

  kat op 31-03-2019 18:47
  Geachte Xander,

  Al vele jaren volg ik uw site.

  Voor uw voortschrijdende inzicht, uw eerlijkheid daaromtrent maak ik een buiging.

  Ik ben zelf een links angehaugte atheïst. Doch nooit zal ik een ander verketteren om zijn mening.

  Liever laat ik mij inspireren door tegenkracht.

  Met complimenten en waardering,

  Kat

  Dank Kat voor uw mooie woorden. Mod.

  Rienus op 31-03-2019 19:53
  De toekomst is altijd ongewis. Op dit moment wil ik de drijvende krachten achter deze website bedanken voor hun inzet. Internet is niet meer de manier waarop mensen vrij kunnen communiceren.

  Dank Rinus. Mod.

  François M op 31-03-2019 19:53
  Xander en moderators!

  Toppers ga zo door! De waarheid moet worden verteld!

  Dank François, we gaan ook zeker door. Mod.

  rescue op 31-03-2019 20:17
  Xander

  Goed om het nieuws uit andere bronnen te kunnen volgen. Veel succes gewenst met de nieuwe site.

  Wellicht een reden om eens aan het fenomeen Noahide Laws aandacht te besteden.

  En wat profetie betreft, alles zal gaan zoals in het verleden is uitgekomen rond de eerste komst van Jezus.

  De grote clou is hoogst waarschijnlijk Jozua 3:4 en Hosea 6:1-2 als het om de wederkomst voor Israël gaat.

  Gods zegen gewenst.

  Beste Rescue, dank. XN wijst de bijbelse profetieën niet af . Mvg. Mod.

  lies op 31-03-2019 20:23
  Xander bedankt voor het stukje geschiedenis van Xandernieuws en je vermogen om je zelf en daar mee ook deze site te blijven door te ontwikkelen . Ook al ben ik het soms totaal niet met je eens , ik vind je stukken soms heel erg verhelderend en zeer lezens waardig

  Dank Lies. Mod.

  Tuurr op 31-03-2019 20:35
  Dank u wel voor deze terugblik, blijf vooral doorgaan met zo’n artikels maken!

  Dank beste Tuurr. Mod.

  Lisamary op 31-03-2019 20:45
  Geachte Xander en moderators

  Jullie inspanningen en dappere doorzettingsvermogen zijn bewonderenswaardig. Ben ontzettend blij dat jullie een manier hebben gevonden om met de berichtgevingen door te kunnen gaan. Ik had gewild dat jullie site door een groot deel van de bevolking werd gelezen om tenslotte de groote verdeeldheid in het land enigszins te kunnen verenigen en de onwetendheid te kunnen opluisteren..

  Persoonlijk kijk ik elke dag naar uit om weer een nieuwe artikel van jullie te kunnen lezen en moet niet aan denken dat op een dag het zou ophouden. Ga s.v.p zo door en mochten jullie op den duur weer een nieuwe pc nodig hebben laat het ons weten. Vanwege niet op de hoogste zijn, heb in de aanschaf van de eerste pc helaas niet kunnen participeren, maar voor de volgende hebben jullie al vast mijn toezegging.

  Dank Lisamary. Mod.

  densi op 31-03-2019 20:54
  Ik herinner me nog de beerput waar je het over hebt. Het was soms een chaos van jewelste waarbij godsdienstige fanaten soms als ongeleide projectielen in de weer waren en zelfs op de man, jouw eigen persoon speelden. Dat was behoorlijk ongepast.

  En inderdaad het moment dat je pc stuk ging en donaties binnen kwamen. Gelukkig dat er mensen zijn die je een warm hart toedragen. Wat ik mooi vind is dat je in staat bent lessen te leren en zelfs door eigen ondervinding en onderzoek je eigen perspectief te kunnen bijstellen. Ga zo door en laat je niet van de wijs brengen.

  We kunnen niets echt tot in de details voorspellen maar we kunnen wel bepaalde trends in het hele mondiale gebeuren zien voltrekken. Trends die achter de coulissen en de vele maskers vaak verdekt zijn opgesteld om maar vooral de waarheid voor het grote publiek te verhullen om ons gewone mensen een oor aan te naaien.

  De mensen mogen zelf hun conclusies uit die trends trekken, je geeft het aan en dat is mooi. Wat voor de een beangstigend kan zijn, kan het voor de ander juist een stimulans zijn het roer te keren. Laten wij hopen dat het grote politieke avontuur wat nu in Nederland plaatsvindt niet verstoord wordt door een gestoord wezen zoals het ooit Pim Fortuyn ten deel is gevallen.

  Dank Densi. Mod.

  P.Meyer op 31-03-2019 21:03
  Xander;

  Shalom toegewenst en

  Chaq Sameach.

  Dank P.Meijer. Mod.

  appel op 31-03-2019 21:09
  Xander en team,

  Bedankt voor het nieuws wat jullie ons elke dag laten lezen.

  Dat jullie de tijd en energie vinden/opbrengen om dit te doen voor andere…ga zo door!

  Dank Appel. Mod.

  De kempen op 31-03-2019 21:21
  Xander

  Ik lees je berichten dagelijks hoop nog vele jaren te volgen ga zo door.

  Ook de antwoorden van de lezers geef me een positieve gedachten waar ik veel mee kan doen. Probeer in mij omgeving duidelijk te vertellen wat er speelt

  Ga zo door

  Dank De Kempen. Mod.

  Erik op 31-03-2019 21:46
  Ik volg je site nu een aantal jaren met veel belangstelling, en zal dat in de toekmst zeker blijven doen.

  Hartelijk dank voor je moeite en inspanning.

  Dank Erik. Mod.

  Sjappie op 31-03-2019 22:08
  Dank voor het vele werk, ik volg je al sinds 2010 en je artikelen zijn zeer lezenswaardig. Ga zo door, Gods zegen gewenst! Ik blijf je volgen!

  Dank Sjappie. Mod.

  Tegenstander op 31-03-2019 22:13
  Beste Xander,

  Het is altijd mooi om je mening aangaande het nieuws in deze wereld vrij te kunnen combineren met Gods woord.

  Ik ken geen enkele site, behalve “Xander Nieuws” waar dat voor 100% mogelijk is.

  Om die reden bedank ik u hartelijk voor uw jarenlange inzet en wens u voor de toekomst Gods zegen toe en dat hopelijk velen mensen de weg naar de nieuwe site weten te vinden!

  Dank Tegenstander. Mod.

  Eelke Piers op 31-03-2019 22:19
  Dan moet ik Xandernieuws ongeveer van het begin gevolgd hebben toen er nog aangegeven werd hoeveel bezoekers op dat moment de site had. Ik mis Zeemeeuw nog altijd

  Gevolgd met veel plezier.

  Bedankt

  U ook bedankt Eelke Piers. Mod.

  Celtic2b op 31-03-2019 22:38
  Probeer alles op de voet te volgen …en met veel interesse moet ik zeggen .

  Het is echt een Xander geluid dan de media , een transparanter geluid vooral.

  Ben lid van een USA patriot forum.

  Heb gevraagd hun president ff te kunnen lenen ,

  maar die is erg druk het vuilnis buiten de deur te zetten , haha !

  Dus Xander , moeten we met jou de handen maar uit de mouwen steken ,

  en het woord doorgeven .

  Bedankt en tot ziens op het andere “.net ” .

  Dank Celtic 2b we zien u op het X.net. Mod.

  Basic Dimension op 31-03-2019 23:01
  Xander, je was mijn venster op de wereld. Sindsdien ben ik van Nederland vervreemd geraakt en ligt mijn zwaartepunt in de VS. Ik zie dat dit trouwens voor velen geldt. Hoe vaak ik anderen niet op Xandernieuws heb gewezen, ik weet het niet meer.

  Xander heeft met E.J.Bron gemeen dat zij de ellende van de wereld kunnen verdragen. Ik kan dat niet meer en heb mij in mijn eigen blog, mijn eigen wereld begraven. De mentale kracht te vinden net zoals Joost, dat verbaast mij steeds meer. Ik bewonder je zeer Xander, alhoewel ik vermoed dat er een heel team achter zit. Ja, ik wijd zo uit omdat ik zelf moeite heb de mentale kracht te vinden om creatief en vernieuwend te blijven. Ik wens je nog heel veel sterkte en kracht toe om dit vol te houden. Heel erg bedankt.

  Dank Basic Dimension. Mod.

  Mj van de Goor op 31-03-2019 23:08

  Einde van n tijdperk, jaren leuke sites gebruikt en lid van geweest,

  ssucses met je verdere bezeigheden Xander.

  Dank Mj van de Goor. Mod.

  Mark S. op 31-03-2019 23:35
  Bedankt Xander voor de mooie terugblik in dit artikel, voor al jullie werk en ik wens jullie veel succes op de .net site waar ik jullie zal blijven volgen.

  Blijf de waarheid publiceren en tegen de censuur strijden.

  Dank Mark.S . Mod.

Comments are closed.