MIT computermodel voorspelt einde welvaart in 2020 en einde beschaving in 2040

Staan we echt op de drempel van het einde van alles, of zal het allemaal wel meevallen? Afbeelding: Embed from Getty Images” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>Getty Images (2).

—————————————————————————————————————————————-

Een oorspronkelijk in 1973 ontwikkeld computermodel van wetenschappers aan het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) voorspelt op zeer korte termijn dramatische veranderingen op de wereld. Rond het jaar 2020 komt er een einde aan de huidige welvaart, en in de 20 jaar daarna wordt het zo’n grote chaos, dat in 2040 van ‘het einde van de beschaving’ kan worden gesproken.

Nu slingeren wetenschappers al tientallen jaren apocalyptische ‘doemsdag’ en ‘einde van de wereld’ scenario’s de wereld in. De iets oudere generaties weten vast nog wel hoe in de jaren ’70 op de lagere school een nieuwe ijstijd werd gepredikt, en vlak daarna het einde van alle bossen door zure regen, gekoppeld aan het verdwijnen van de ozonlaag.

We herinneren ons ook nog de voorspellingen van de beruchte ‘Club van Rome’, die voor het jaar 2000 massale tekorten aan voedsel, water en olie hadden voorzien. Seismologen verwachten al vele jaren een explosie aan zware aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, die de mensheid kunnen decimeren. Dan is er ook nog de ‘doomsday clock’, waarop te zien is hoe dicht de wereld bij een verwoestende kernoorlog zit.

World One: Einde beschaving in 2040

Het MIT computermodel kreeg de naam ‘World One’, ontwikkeld door Jay Forrester, die van de eerder genoemde Club van Rome de opdracht kreeg om een model te ontwikkelingen hoe de ‘duurzaamheid’ van de wereldwijde samenleving zou kunnen worden verbeterd en bevorderd. Het model voorspelde vervolgens dat overbevolking en vervuiling in 2040 een wereldwijde instorting van de beschaving zullen veroorzaken.

Het feit dat de Club van Rome de opdracht gaf voor dit model is een sterke aanwijzing dat de voorspellingen niet helemaal objectief tot stand zijn gekomen. De organisatie werd namelijk opgericht door ‘Nieuwe Wereld Orde’ topman David Rockefeller en andere globalisten, die de Club gebruiken voor het stap voor stap realiseren van een soort neomarxistische wereldregering.

Gaan er echt miljarden mensen verdwijnen?

Hoe dan ook, het model voorziet dat er in 2020 een kritieke situatie op onze planeet zal heersen, en dat ‘als we niets doen, de levenskwaliteit naar nul zakt.’ De vervuiling zou er dan voor gaan zorgen dat hele massa’s mensen sterven – miljarden zelfs, tot de wereldbevolking onder het niveau van het jaar 1900 zakt (ca. 1,65 miljard). De overlevenden zullen het echter bepaald niet beter krijgen, want in 2040, uiterlijk in 2050, stort de resterende beschaving compleet in.

Van alle eerdere voorspellingen kwam tot nu toe hoegenaamd niets terecht. We zijn er nog steeds, met ongekend veel, en de wereldwijde armoede is zelfs aan het afnemen. Desondanks zijn er wel degelijk redenen om ons zorgen te maken. Niet zozeer om het klimaat, want dat verandert altijd, ongeacht wat voor menselijke invloed dan ook. Maar om de mensen zelf, om de samenleving. De erosie vindt vooral daar plaats, maar dat is iets wat door slechts weinigen wordt gezien of benoemd.

Pedo’s in kerk, Hollywood en politiek

Michael Snyder van de bekende The Economic Collapse blog wijst bijvoorbeeld op het zoveelste misbruikschandaal in de katholieke kerk in de Amerikaans staat Pennsylvania, waar minstens 1000 kinderen het slachtoffer zijn geweest van meer dan 300 priesters. Hij had ook kunnen wijzen op het aanhoudende ‘pedo’ schandaal in Hollywood, waar volgens beroemde acteurs en andere insiders bijna de hele film- en tv-industrie wordt beheerst en bepaald door machtige pedofielen met contacten en klanten in de hoogste politieke kringen.

Feitelijk blijkt er overal maar een flinterdun laagje ‘beschaving’ te bestaan, dat in snel tempo aan het verdwijnen is. Vooral in Europa worden traditionele normen en waarden totaal omgedraaid, en hebben extreemlinksgroene/liberale ideologen, die alles lijken te haten wat in het naoorlogse Europa werd opgebouwd, het zowel in media, politiek als de rechterlijke macht voor het zeggen gekregen.

Europese elite omarmt anti-humane religieuze ideologie

Het gevolg is onder meer dat er massa’s volgelingen worden binnengehaald met een religie die alle Joden wil uitroeien, vrouwen discrimineert, vernedert en genitaal verminkt, ongelovigen en andersdenkenden –vooral christenen en mensen met een andere seksuele geaardheid- vogelvrij verklaart, en eist dat iedereen een serie extreem strenge (Sharia) wetten gehoorzaamt die samengevat één grote misdaad tegen de menselijkheid kunnen worden genoemd.

En die in het kader van wat Snyder schreef een ‘heilige’ profeet volgen die behalve massamoordenaar ook een pedofiel was, maar op wie –op straffe van de dood- geen enkele kritiek mag worden geleverd. Met als gevolg dat in veel islamitische landen huwelijken met –soms zeer jonge- kinderen gewoon zijn toegestaan, omdat ‘de profeet’ immers ook trouwde met een 6 jarig meisje. Mogelijk hebben ‘links/liberaal’ en ‘islam’ zich uitgerekend in deze specifieke ‘voorkeuren’ gevonden? Want op andere vlakken staan ze op papier lijnrecht tegenover elkaar.

De ‘beschaving’ in Europa is door de heersende elite echter al zover afgebroken, dat de misdaad- en verkrachtingsexplosie die vrijwel uitsluitend door deze volgelingen wordt veroorzaakt, wordt gebagatelliseerd en wordt ontkend, en dat deze anti-humane religieuze ideologie zelfs wordt beschermd en gepromoot. Zo mogen bekende en onbekende misdadigers, verkrachters en terroristen gewoon hier blijven, en worden zij vooral in landen zoals Duitsland en Zweden met alle egards (dat is royale uitkeringen, toeslagen en voorkeursbehandelingen) ontvangen.

Tegelijkertijd wordt het autochtone volk dat zich verzet tegen de afbraak van hun cultuur en samenleving genegeerd of juist verketterd, en met steeds hardere maatregelen –zoals boetes, sancties en in enkele landen arrestaties- aangepakt.

Mensen vliegen elkaar naar de keel

Lang voordat vervuiling of zoiets ongrijpbaars en oncontroleerbaars als ‘klimaatverandering’ de menselijke beschaving serieus bedreigen, zijn we elkaar vermoedelijk allang naar de keel gevlogen, jarenlange complotten over een geplande, bewust gecreëerde wereldwijde crisis –wellicht opnieuw een financiële- om de landen te dwingen hun macht over te geven aan een soort VN-wereldregering, ten spijt. En mocht die crisis toch in gang worden gezet, dan zal die het verval naar de ondergang waarschijnlijk alleen maar versnellen.

Doemdenkerij?

Of is dit alles, net als de vele eerder niet uitgekomen voorspellingen, slechts doemdenkerij? Misschien, maar juist het niet willen zien van bepaalde signalen en voortekenen, het steevast wegkijken en zeggen dat het ‘allemaal zo’n vaart niet zal lopen’ of dat ‘men het zover niet zal laten komen’, de kop-in-het-zand mentaliteit die ook zo kenmerkend was voor de inwoners van het oude Rome, en voor het Westen pal voor WO-1 en WO-2, zorgden er in de geschiedenis al vaak voor dat verwoestende krachten de overhand kregen, en de beschaving plotseling ten onder ging in een orgie van bloed en geweld.

Het Vierde Keerpunt

In het op deze site al vaker aangehaalde boek ‘The Fourth Turning’ beschreven historici hoe oudere beschavingen aan hun einde kwamen, en werd voorspeld dat dit in uiterlijk 2025 ook zal gebeuren met de Westerse. Alle signalen van dat ‘Vierde Keerpunt’ zijn inmiddels aanwezig: een serie terugkerende of aanhoudende financiële, maatschappelijke, politieke en morele crises, die elkaar steeds sneller opvolgen, tot de onvermijdelijke ‘grote klap’.

Deagel verwacht honderden miljoenen doden

Dan is er nog de Amerikaanse private non profit militaire inlichtingenwebsite Deagel, die in zijn op gegevens van de CIA, het IMF en de VN gebaseerde analyses al geruime tijd het verdwijnen van vele honderden miljoenen mensen in Europa en Amerika voorspelt, als gevolg van een totale instorting van de economie, welvaart en samenleving. Voor zover het enige geruststelling biedt: Nederland komt er in de laatste analyse met een teruggang van 300.000 inwoners, en een naar verhouding geringe afname van de koopkracht, in Europa nog het meest genadig vanaf.

Ter vergelijk: van de 326 miljoen Amerikanen blijven er volgens Deagel slechts 99 miljoen over, en daalt hun gemiddelde besteedbare inkomen van $ 59.500 naar $ 16.374. In Italië verdwijnen ruim 18 miljoen mensen, in Frankrijk 28 miljoen, in België ruim 3 miljoen, en in Duitsland zelfs 52 miljoen. De Duitse koopkracht stort van $ 50.200,- compleet in naar slechts $ 14.704.

Deagel noemt als belangrijkst oorzaak de onhoudbare schuldenlast die zowel Amerika als Europa hebben opgebouwd, die uiteindelijk onze welvaart in een serie grote crises zal wegvagen. Mensen die kunnen zullen emigreren, maar miljoenen anderen zullen in de ontstane chaos omkomen, of zelfmoord plegen omdat hun veilige leventje voorgoed in elkaar is gestort. Een mogelijke wereldwijde pandemie van bijvoorbeeld Ebola of een ander virus is in de cijfers nog niet eens meegerekend.

Het centrum van de menselijke beschaving zal volgens Deagel daarna in Rusland en China komen te liggen, met daarbij de omringende Aziatische landen.

Grote omwentelingen eerder regel dan uitzondering

De ervaring leert echter, dat hoeveel expertise wetenschappers en analisten ook menen te hebben, de toekomst altijd anders loopt dan verwacht. In dat kader dienen ook deze bijzonder onheilspellende verwachtingen worden gezet, wat natuurlijk niet wil zeggen dat er nooit meer een grote instorting en crisis kan komen. De geschiedenis heeft immers uitgewezen dat plotselinge grote en dramatische omwentelingen eerder regel dan uitzondering zijn.


Xander

(1) (mede gebaseerd op) The Economic Collapse via Zero Hedge 
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

28-06-2017: (/ Particuliere militaire site Deagel voorspelt dat er binnen nu en 8 jaar 50 miljoen Duitsers zullen verdwijnen, en het land economisch totaal zal instorten)