‘Het ultieme doel van globalisten is u in net zo’n monster als zij te veranderen’

‘Globalisten vormen een zeer goed georganiseerde sekte van narcistische sociopaten, en zijn een andere soort die parasiteert op normale mensen’

————————————————————————————————————————————–

Auteur-analist Brandon Smith schrijft al enige maanden uitgebreid over de globalisten, hun gedachtegang en het ‘sekte achtige geloof’ dat achter hun motieven en doelstellingen zit. Smith presenteerde al eerder bewijs dat het gedrag van globalisten ‘rechtstreeks te vergelijken is met dat van narcistische sociopaten (door sommige mensen ook psychopaten genoemd). Globalisten zijn dan ook een zeer goed georganiseerde sekte van narcistische sociopaten… die een andere soort zijn dan normale menselijke wezens, want het ontbreekt hen aan zaken die bij normaal menselijke gedrag horen, zoals empathie en zelfreflectie.’

In zijn eerdere artikel ‘Luciferianisme: Een blik op het verwoestende globalistische geloofssysteem’ zette Smith puntsgewijs uiteen waarom de globalisten en hun organisaties (zoals de Verenigde Naties) verbonden zijn aan een satanische filosofische sekte, feitelijk een religie die hun vernietigende gedrag en doelstellingen niet alleen goedpraat, maar zelfs toejuicht.

‘Parasitaire soort die zich voedt met ons’

Om de wereld echt te veranderen is het volgens hem nodig ‘dat de mensheid zich eindelijk realiseert dat deze mensen anders zijn dan wij – het is een parasitaire soort die zich voedt met ons. Ze zijn niet te herkennen, tenzij we weten waar we naar moeten kijken.’ Smith noemt hiervoor de volgende basisregels op:

1) Zo’n 1% tot 5% van de bevolking is een narcistische sociopaat. Minstens 1% is een regelrechte psychopaat. Ze zijn in alle culturen te vinden. Meestal komt hun ware aard pas naar voren tijdens crises, en/of als er geen (of veel minder) sociale gevolgen voor hen zijn die hen normaal gesproken tegenhouden;

2) Psychopaten zijn niet ‘krankzinnig’ in de klassieke betekenis; integendeel, ze zijn zich zeer bewust van hun omgeving, die ze feilloos weten te manipuleren en misleiden. Tevens weten ze heel goed dat ze kwaadaardige dingen doen. Het doet hen alleen niets, ze voelen geen spijt of wroeging;

3) Psychopaten zoeken elkaar op en organiseren zich, zolang ze er maar persoonlijk gewin bij hebben. Het zijn geen ‘Einzelgängers’, zoals velen onterecht denken. Als ze willen trekken ze juist ieders aandacht naar zich toe. De meest effectieve psychopaten handelen in groepen, zoals criminele kartels, de maffia, bepaalde bedrijven en multinationals, en heel vaak in de politiek (en religie);

4) Gewelddadige misdaden worden vooral door psychopathische mensen begaan. Ze zijn niet te redden of ‘rehabiliteren’, omdat narcisme en sociopathie aangeboren persoonlijkheidsstoornissen zijn. Sterker nog: zonder deze twee eigenschappen hebben ze zelfs geen persoonlijkheid. Smith: ‘Ik herhaal dat deze mensen niet genezen kunnen worden. Ze zijn wat ze zijn en zullen nooit veranderen, omdat ze niet in staat zijn tot zelfonderzoek en geen persoonlijkheid hebben om op terug te vallen.’

5) Psychopaten vertonen alleen normaal menselijk gedrag –dat ze heel goed kunnen kopiëren- als dat hun narcisme voedt. Op het moment dat ze een doel of slachtoffer hebben dat ze kunnen uitbuiten voor eigen gewin (of genot), dan kunnen ze over lange tijd nauwgezette plannen maken en een web van leugens creëren om te krijgen wat (of wie) ze willen;

6) Hun (bijna paradoxale) korte aandachtsboog in het dagelijkse leven (waardoor ze totaal ongeïnteresseerd kunnen overkomen) komt deels door hun verslaving aan dopamine (onmiddellijke bevrediging in je hersenen). Hun handelingen die het meeste dopamine opleveren zijn doorgaans afwijkend, abnormaal of gewelddadig, en daarom zoeken ze steeds extremere en perversere zaken op om dezelfde bevrediging te ervaren, zolang ze maar denken ermee weg te kunnen komen;

7) Narc/sociopaten zijn niet per se de meest intelligente of indrukwekkende types, al hebben ze doorgaans wel een hoger IQ dan gemiddeld. Ze hebben een zeer hoog ontwikkeld overlevingsinstinct, in die zin dat ze vaardigheden van andere mensen uitstekend kunnen uitbuiten.

Het zijn dan ook perfecte manipulators, al duurt dat alleen zo lang totdat hun slachtoffers in de gaten krijgen dat ze worden ge- en misbruikt. Dan worden die net zo makkelijk weer aan de kant geschoven voor het volgende slachtoffer. Narc-sociopaten hebben daarom geen echte ‘vrienden’, ook niet onder elkaar. Ze werken alleen met elkaar samen voor persoonlijk gewin en om gezamenlijk slachtoffers uit te kiezen;

8) Narcistische sociopaten zijn altijd lafaards en laten anderen het vuile werk voor hen opknappen. Bij gevaar zullen ze of wegvluchten, of een mes in je rug steken;

9) Zelf vinden narc-sociopaten zich superieur aan alle andere mensen. Empathie met anderen, of plezier beleven aan gewone dagelijkse dingen, zien ze als zwakte en domheid. Daarom vinden ze het terecht dat ze anderen uitbuiten, al beseffen ze terdege dat ze door de samenleving als monsters worden gezien als ze zouden worden ontmaskerd.

‘Andere mensen moeten net zulke monsters als zij worden’

‘Tot op zekere hoogte weten ze dat ze niet menselijk zijn,’ vervolgt Smith. ‘Dat ze vampiers zijn die verborgen moeten blijven om mensen te kunnen leegzuigen… Ze maken zich waarschijnlijk schuldig aan de meest slechte zaken zoals verkrachting, kindermisbruik, corruptie, fraude of zelfs moord. Persoonlijk voelen ze daar geen enkele wroeging over, maar ze weten dat ze worden opgeknoopt als ze worden gepakt.’

Tegelijkertijd vinden ze het vanwege hun superieure ‘god’ complex weerzinwekkend dat ze hun ware aard moeten verbergen. Om te bewijzen dat iedereen eigenlijk net zo slecht is, zullen ze proberen om alle andere mensen in dezelfde monsters als zij te veranderen, stelt Smith.

‘Globalisten moedigen moreel relativisme aan’

‘Dat zie ik vooral terug in globalisten; bijna iedere agenda die ze hebben bevat propaganda die mensen aanmoedigt om het morele relativisme te omarmen. Ze willen dat wij de gruwelijkheden waaraan zij zich begaan als acceptabel en normaal gedrag gaan beschouwen.’

Tijdens iedere –vaak door hen vooraf geplande- crisis ‘vertellen ze ons dat morele dubbelzinnigheid (beter bekend onder de term ‘diversiteit’) noodzakelijk is om te overleven, dat empathie en principes voor domme mensen zijn, of enkel handig in vreedzame tijden. We krijgen te horen dat de natuurlijke staat van het menselijke gedrag en de samenleving verkeerd zijn, en dat we exact het tegenovergestelde moeten accepteren, omdat we anders ‘onverdraagzaam’ (/ racistisch, rechts, conservatief, populistisch, e.d) zijn en de vooruitgang van de samenleving (= het ‘progressieve’ streven) tegenhouden.’

Uiteindelijke doel: uitwissen van onze menselijkheid

Het is volgens Smith absoluut waar dat deze elite de massa probeert te overtuigen dat minder vrijheid en meer centralisatie goede zaken zijn. ‘Maar er is ook een onderliggend, nog belangrijker doel, namelijk om onze menselijkheid helemaal uit te wissen.’

‘Van moreel relativisme tot digitale afleiding (en onze almaar korter wordende aandachtsboog), tot het streven naar steeds meer ‘dopamine’ en (vooral seksuele) bevrediging, tot het demoniseren van de natuurlijke verschillen tussen mannen en vrouwen (w.o. gender dysforie), tot onze groeiende acceptatie van almaar meer overheidsdwang (tegen de politiek ‘verkeerde’ partijen en meningen), en tot zelfs het voeren van (‘rechtvaardige’) oorlogen – de globalisten proberen de menselijke psychologische realiteit op z’n kop te zetten en ons net zo als zij te maken.’

Smith: ‘Het probleem is dat wij niet zoals zij zijn. Voor ons zijn geweten en empathie inherente, aangeboren kwaliteiten, net als narcisme en sociopathie dat voor hen zijn. Op een fundamenteel niveau verschillen we onmiskenbaar van elkaar. Daarom zien ze zich gedwongen om ‘redelijke verklaringen’ te bedenken over de krankzinnige zaken die wij van hen moeten accepteren.’

Hun kwaadaardige acties en besluiten worden gepresenteerd als ‘noodzakelijk’ voor ‘het algemeen belang’, voor het ‘hogere doel’. Het gewone volk krijgt daar echter niet –of slechts nep- inspraak over, want als er echte democratische referendums over zouden worden gehouden, zouden slechts weinigen met deze acties en besluiten instemmen. ‘Het grootste deel van de afgelopen eeuwen (of langer) proberen ze manieren te vinden onze menselijkheid te ondermijnen, maar stuiten daarbij steeds op belemmeringen.’

‘Soms troost ik mezelf dat deze kwaadaardige complotten weliswaar bestaan en ons aanvallen, maar dat het hen nog steeds niet lukt te krijgen wat ze het liefste willen (namelijk totale controle over een van al zijn moraliteit en menselijkheid ontdane mensheid). De goede krachten zijn niet altijd even duidelijk zichtbaar, maar wel subtiel en moeilijk te volgen, en (daardoor) niet makkelijk ongedaan te maken,’ besluit de auteur-analist.

Xander

(1) Alt-Market via Zero Hedge

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

28

 1. Dus ze hebben de god ( geest ) van deze wereld :

  Zich zelf liefhebben ( ik eerst )
  Geldgierig ( alles voor het geld )
  Laatdunkend ( neer kijkend op het gewone volk )
  hovaardig ( zichzelf meer dan een ander wanen )
  lasteraars ( anderen naar beneden halen om zichzelf te verrijken )
  ongehoorzaam aan ( de wijsheid van ) de ouderen
  ondankbaar ( meer meer meer )
  onheilig ( over lijken gaan )
  geen menselijke natuurlijke liefde ( zorgen voor …)
  onverzoenelijk ( wraakzuchtig )
  achterklappers ( achter de rug om en in achterkamertjes )
  onmatig ( grenseloos )
  wreed ( zonder genade )
  zonder liefde tot de goeden ( goed is kwaad en kwaad is goed )
  verraders ( voor geld )
  roekeloos ( geen rekening houdend met )
  opgeblazen ( van trots )
  liefhebbers der wellusten ( ikke ikke ikke )

  lijken Godzalig
  maar verloochenen de kracht van God want : ikke ikke ikke zelluf doen want ik heb niemand nodig .

  1 tim . 3 : 1-5

  Maar onthoud dit : matheius 12 26 : En indien de satan den satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan?

  en

  openb 16 10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn;

 2. Zowel het Islamisme als de Globalisten zijn in onze tijd de opvolgers van zowel het Fascisme als het communisme van meer dan 70 jaar geleden. Wel is het verschil dat waar de fascisten en communisten mekaar indertijd zo bestreden vandaag de globalisten nauw samenwerken met de islamieten.

 3. Mooi artikel..
  Maar waarom lees ik nooit eens hoe het werkelijk in elkaar zit, nl. dat de top vd vrijmetselarij de regels bepalen.
  Er wordt heel veel geschreven. Maar je leest dit nooit, en als je het al leest is dit op een nogal knullige complotdenkerssite…

 4. @Oma: 5:05 pm, op 11/5. Ik neem mijn hoed diep af, voor U Oma. Helemaal eens met uw zienswijze.

 5. Dat vindt het merendeel van de ingedutte luie burgers dan ook wel best.
  Nou dan kan die klagende mopperpot het vierkant krijgen.

 6. @Clement schreef:
  10/05/2019 om 8:56 pm
  Graag enkele concrete voorbeelden, die gebeurt zijn, in de politiek of globalisten.

  Huh? Nog niet genoeg concrete voorbeelden gezien van misleiding/bedrog door de politiek/globalisten?
  Elke dag nog wel in de media vast te stellen…
  Concreet?
  De klimaathysterie bijvoorbeeld: voorwenden dat wij, het kleine zakdoekje europa op het wereldtoneel, de schuld bij uitstek zouden zijn van deze ‘opwarming’ van de hele planeet – terwijl bewezen werd dat er afkoeling plaatsvindt nog wel – enkel om europeanen meer regelneverij op te kunnen leggen voor machtscontrole over ons hele leven, te kunnen chanteren met basisbehoeften, te kunnen bestelen door steeds hogere belastingen en nog meer specifieke ’taksen’, die dan de naam klimaattaks, milieutaks krijgen.
  Met misleiding door schuldgevoelens op te wekken bekomen dat wij ons vrijwillig onderwerpen aan verregaande controle en zelfs bereid zijn onze welvaart op te offeren om het klimaat ’te redden’..

  Nog de frappante leugen betreffende CO2 uitstoot?
  Regeringen spenderen miljoenen belastinggeld om emissies aan te kopen, zogenaamd om de CO2 uitstoot te verminderen?
  Wel, die emissies betekenen in werkelijkheid de toestemming om meer CO2 te mogen uitstoten om zo op papier de kyoto-norm te behalen – er wordt dus daadwerkelijk geen grám minder CO2 uitgestoten maar diesel- en benzinerijden wordt verboden, er wordt LEZ ingevoerd om de luchtkwaliteit in steden te bevorderen – maar….je mag wél met je vervuilende diesel binnen als je maar betaalt? Voor het milieu, hé?
  En onze miljoenen belastinggeld voor ‘het klimaat’?
  Wel, die gaan naar kernmachten zoals china en india, daar bouwen ze er dan wel CO2 neutrale alternatieven mee die wij hier niet krijgen! Is het bedrog en misleiding zo wat duidelijker?

  Het gaat zover dat zelfs getracht wordt om moorden sociaal aanvaardbaar te maken door straffeloosheid, met de meest belachelijke en waanzinnige smoezen, door van daders slachtoffers te pogen maken en talloze ‘kansen’ te bieden, door de echte slachtoffers de schuld in de schoenen pogen te schuiven met manipulatieve verdraaiingen van de feiten etc….
  Echter de publieke opinie blijft desondanks verontwaardigd reageren op elke blunder van justitie, zéker wat betreft kindermisbruik, verkrachtingen en moorden…hun haring braadt dus al lang niet meer…bovendien beseft de bevolking tenvolle wie de echte verantwoordelijken zijn: de politiek.

  Nog misleiding?
  Illegale vluchtelingen overtreden de wet en horen daarvoor gestraft te worden, daarom heten ze illegalen – om nu het publiek af te leiden van het criminele, worden ze transmigranten genoemd om het illegale legaal te doen lijken, tegelijk wordt dan door linkiewinkies opgeroepen om ‘menswaardig’ te behandelen, het zijn geen criminelen maar arme mensen die evenwel de wet overtreden door hun weigering om asiel aan te vragen, maw: pamperen ipv te bestraffen voor het overtreden van de wet.
  Dit zijn maar enkele concrete voorbeelden die dagelijks gebeuren en ontmaskerd worden.

  De hele politiek wordt terecht narcistische sociopaat en psychopaat genoemd, echter, ze vallen steeds sneller door de mand en dat merk je door de toenemende afkeer van het volk in heel europa voor de eu/politiek die zichzelf door hun kuiperijen, misleidingen, verdraaiingen en leugens compleet ongeloofwaardig maken en bovendien dan ook nog zichzelf ontmaskeren met tegenstrijdige uitlatingen…uiteraard met medeplichtigheid van de manipulatieve leugenmedia.

 7. Ze zijn overal neergezet en/of hebben zich er genesteld.
  Mede dankzij de huidige communicatiemiddelen waardoor zij zich beter en sneller kunnen groeperen en organiseren hebben zij de macht gegrepen, o.a. via Non Governmental Organisations.
  Dit is vooral gaande vanaf de jaren ’70 maar is de laatste decennia in een stroomversnelling geraakt.
  Enkele voorbeelden van hun acties/machtsgrepen zijn de regeringen Balkenende en Rutte, de Klimaathysterie, de regering Macron, de regering Merkel en de huidige EU (de EU van na het Verdrag van Lissabon wel te verstaan, die geheel anders is dan de EEG/EU van daarvoor).
  Voorts zijn vrijwel alle traditionele politieke partijen geruisloos door hen geïnfiltreerd, maar de sheeple hebben dat nog niet door (“totdat het te laat is en er geen weg terug is” – de door Juncker in Der Spiegel onthulde tactiek van de EU).
  Met hun geslepen overrompelingstactieken maken zij misbruik van de bestaande systemen en doordat weinigen dat opmerken en/of doordat overal hun collaborateurs zitten wordt er vooralsnog niets tegen ondernomen (alhoewel de Gele Hesjes nu in actie komen).

 8. Kan iemand mij vertellen of er ooit iemand op stoel 666 van het Europese Parlement is gaan zitten? En wie gaat er straks op zitten? Misschien kan Xander er achter komen.

 9. En goed rapport, naar aanleiding van de meningen heb ik ook gemerkt dat veel mensen hebben niet door welke partijen valen onder deze raport, in Nederland hebben maar 4 partijen die niet narcistisch zijn, én tot de bevolking in Nederland niet doorhebben welke zijn deze partijen zullen nog steeds op en narcistische partij stemmen en zoals hier geschreven is mensen worden misleid en is moeilijk voor sommige mensen dit te begrijpen of te accepteren, en sommige mensen begrijpen nog niet eens wat democratie inhoudt en dan is moeilijk om en narcistische partij aangezien de leugens die hebben voor verkiezingen en in de media te kunnen onderscheiden, ik merk dat sommige mensen die mening hebben gegeven dat juist de narcistische partijen worden gezien als echt democraten en ze hebben niet door welke partijen zijn narcistisch, maar ja dat is know precies wat ik in deze forum heb gelezen. Jammer dat de mensen niet en goede analyse maakt voor en partij voordat hen kiezen, ze geloven in hen beloofdes in verkiezingstijd terwijl de mensen moeten kijken hoe deze partijen hen stemmen in de eerste en tweede kamer al jaren en voornamelijk op normen en waarden en moreel wordt niet gecontroleerd, daarom de politiek nog steeds ons besodemieteren en met hulp van de religie worden wij besodemietert, tot die dag van vandaag ook in Nederland de Religie heeft de hoogste macht en de meerderheid van de bevolking ontkent tot die dag van vandaag, in ons geschiedenis en de kinderen te kunnen leren wat eigenlijk wat narcisme is wordt geen aandacht gegeven, heel veel oudere mensen kunnen veel beter onderscheid makken tussen en narcistische partij, en de jongeren mensen kunnen deze onderscheiding minder makken en voornamelijk mensen met lage opleiding kunnen niet begrijpen daarom profiteren deze narcistische partijen van laag opgeleide mensen.

 10. @Rustbrenger: 8:13 pm, op 10/5. Zat ik ook aan te denken. Veel politici vertonen narcistische trekken.

 11. Heel goed artikel Xander, duidelijk omschreven waar we op moeten letten.
  Ter aanvulling;
  Zodra dit soort ‘mensen’ niet hun zin krijgen gaan ze als verwende kinderen tekeer.
  En indien ze geen mogelijkheid meer krijgen om hun doelstellingen te halen, worden deze ‘mensen’ fatalistisch, in eerste instantie naar anderen, en zodra dat ook niet werkt, naar zichzelf door zelfdoding.
  Vergeef mij om mijn hoop op het laatste.

 12. Goed voorbeeld hiervan zijn de gele hesjes die niet worden begrepen door de narcist Macron. Totaal geen empatisch vermogen. Maar daar hebben politici wel meer last van. Merkel en Rutte zijn daar ook goede voorbeelden van en trouwens heel dat zooitje van de EU ook. Daar zitten mooi mee opgezadeld.

 13. Goed artikel Xander.
  Je hebt dat soort in alle lagen van de bevolking naar ik denk. Die geen geweten hebben en alles verdraaien.
  Het doet me denken aan alles uit de oorlog, maar ook wat er in de roomse kerk wordt gedaan met
  kinderen. En dan de Clinton’s met hun vieze zaakjes.
  En alles gaat over de ruggen en van gewone bevolking die wel een geweten hebben, maar worden
  monddood gemaakt,en uitgelachen. Ze hebben veel macht, duistere macht.

 14. Graag enkele concrete voorbeelden, die gebeurt zijn, in de politiek of globalisten.

 15. Dit hele verhaal (wat overigens goed in elkaar zit) doet me denken aan de huidige regeringspartijen met VVD, GL en D666 voorop

 16. De Nederlander hier en allen die hier verblijven (geen haat) moeten zich eens achter de oren krabben, want Den Haag / Brussel is wel haat, jegens ons, de bevolking. De EU is een valkuil en wie het graaft valt er vanzelf in.

 17. is de mens niet naar Gods evenbeeld geschapen,fysiek of/en geestelijk/,God wist heel goed wat Hij deed,wat resulteerde in een zeer pijnlijke dood van onze heer Jesus Christus,piet

 18. Trump deed het omgekeerde en zette globalisme op scherp door eerlijke handel te eisen en kijk naar de tewerkstelling in de USA. Bewijs genoeg dat de werkende mens massaal wordt opgelicht door globalisme.

 19. Beste Xander,

  Ik zie dat u een stuk tekst in mijn reactie hebt weggelaten!
  Bedankt daarvoor, het was de woede na het lezen van het artikel die bij mij de overhand kreeg. Achteraf gezien weet ik dat je dit soort dingen aan “God de Almachtige” moet overlaten.

  Alleen HIJ veroordeeld en HIJ beoordeeld!
  Fijn weekend toegewenst!

 20. Beste Xander,
  Goed artikel en was (denk ik) wel even doorwerken, maar dan heb je ook wat!

  Want wezens c.q. gedrochten met zulke demonische trekjes kunnen wij als normale mensheid missen als kiespijn…….

 21. iedereen is in meerdere of mindere mate een psychopaat,alleen de meerderheid van de mensen vertoon nog (enig)sociaal aanvaardbaar gedrag,of andere psychische afwijkingen,gelukkig dat de meerderheid dit ,ik noem het afwijking gevaarlijk gedrag,(nog)niet vertoont,helaas is die 1/2% wel verantwoordelijk voor de ellende die ze over de mensheid uitstorten,piet

 22. Tis geen mens, tis geen dier,
  maar een organisatie met “donor ledematen”
  en het leeft, ja en hoe…..als een beest 😉
  Eindelijk wordt het beest-je bij zijn naam genoemd

Comments are closed.