Zonne minimum eerder begonnen, experts waarschuwen voor langdurige afkoeling Aarde

Dit zou de komende jaren wel eens een normaal beeld kunnen gaan worden. (Afbeelding: Bevroren IJsselmeer bij Amsterdam, februari 2018; Getty Images (2)).

————————————————————————————————————————————-

Astronomen en andere wetenschappers waarschuwen er al jaren vergeefs voor: de Aarde gaat niet opwarmen, maar juist afkoelen, omdat er in 2020 een nieuw zonne minimum aan zit te komen dat wel eens veel langer dan normaal kan gaan duren. Dat blijkt echter al dit jaar te zijn begonnen met het vrijwel totaal ontbreken van zonnevlekken, het belangrijkste teken dat een zonne minimum is begonnen. In de historie ging zo’n periode altijd gepaard met een forse afkoeling op Aarde, in de 17e en 18e eeuw zelfs met een ‘kleine ijstijd’. Kortom: dat wordt niet minder, maar juist meer CO2 uitstoten, om het straks tenminste nog een beetje warm te hebben, en vooral ook om de oogsten niet te laten mislukken, waardoor er massale hongersnood dreigt uit te breken.

De zon is dit jaar totaal al 133 dagen ‘leeg’, dus zonder vlekken geweest. ‘Het zonne minimum is teruggekeerd,’ waarschuwen experts op Space Weather. ‘Dit veroorzaakt extra kosmische straling, langdurige gaten in de atmosfeer van de zon, en vreemde roze aurora’s.’

Onze ster volgt een cyclus van ongeveer 11 jaar van minimum naar maximum. Tijdens een zonne maximum stoot de zon meer hitte en zonnedeeltjes uit, en is het oppervlakte bedekt met vlekken. De lagere hitte tijdens een minimum komt door een vermindering van het magnetische veld van de zon.

Vorige kleine ijstijd duurde 70 jaar

Ook op de meteorologische site Vencore Weather wordt geschreven dat de lagere activiteit gevolgen zal hebben voor het weer en het klimaat, en er meer kosmische straling dan gebruikelijk onze atmosfeer zal raken. Bovendien zal het aantal ‘vlekvrije’ dagen op de zon de komende jaren alleen maar verder toenemen.

Omdat het normale minimum al 2 jaar eerder is begonnen, kan dat volgens astronomen een signaal zijn dat het deze keer (veel) langer gaat duren voordat de zon weer ‘op temperatuur’ is. De vorige keer duurde dit maar liefst 70 jaar, en vond plaats tussen 1645 en 1715. Deze periode staat bekend als het ‘Maunder Minimum’, de ‘kleine ijstijd’, waarin de temperatuur wereldwijd 1,3 graden daalde, waardoor de seizoenen korter werden, en er uiteindelijk voedseltekorten ontstonden door lagere oogstopbrengsten. (1) In Nederland vroor bijvoorbeeld de kust dicht, waardoor er op de Noordzee kon worden geschaatst.

Honderden miljarden euro’s verspild aan verlaging CO2 uitstoot

Het verband tussen hogere of juist lagere activiteit van de zon en het klimaat op Aarde staat onomstotelijk vast. Volgens astronomen is de zon zeker 95% verantwoordelijk voor het weer en het klimaat op onze planeet, en speelt de menselijke uitstoot van CO2 daar een te verwaarlozen rol in.

Desondanks gaat het Westen biljoenen -waarvan alleen al Nederland minstens 100 miljard- euro’s en dollars uitgeven om een klein beetje van die op wereldschaal nauwelijks meetbare antropogene CO2 uitstoot naar beneden te krijgen, in de hoop dat ‘Global Warming’ hiermee enkele tientallen van een graad zal dalen. Dus om een opwarming te stoppen, die tot nu toe volledig binnen de normale klimaatfluctuaties valt die de planeet altijd al heeft gehad.

Toekomstige generaties zouden het huidige klimaatbeleid daarom wel eens de grootste verspilling van financiële middelen ooit kunnen gaan noemen, een die zelfs compleet averechtse effecten dreigt te hebben als er inderdaad een nieuwe ‘kleine ijstijd’ aanbreekt.

Xander

(1) Zero Hedge via SHTFplan via The Express
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)