‘VN Migratiepact is volgens volkenstrafrecht legalisering van genocide’

Voorzitter Duits parlementair comité: VN Migratiepact heeft wel degelijk rechtskracht en zet alles op zijn kop – Oostenrijk, Tsjechië, Kroatië, Bulgarije, Zwitserland en Estland weigeren te ondertekenen – Na het Migratiepact komt ook het VN Vluchtelingenpact: Rijke landen moeten opvang migranten in andere landen permanent gaan financieren –
Het VN pact schrapt voorgoed het stellen de vraag ‘waar trekken we een grens?’, of er nu 1 miljoen, 10 miljoen, 100 miljoen of 1 miljard migranten komen. (Afbeelding: Getty Images (6)).

—————————————————————————————————————————————

De massa immigratie uit Afrika en het Midden Oosten naar het Westen, en in het bijzonder het VN Migratiepact dat steeds meer landen weigeren te ondertekenen, is volgens paragraaf 6 van het volkerenstrafrecht niets minder dan de legalisering van genocide. In 1996 namen de VN en het Duitse parlement nog resoluties aan waarmee de massa immigratie van Chinezen naar Tibet werd veroordeeld als ‘volkerenmoord’, omdat daarmee de oorspronkelijke cultuur van de Tibetanen stapsgewijs zou worden uitgewist. Waarom gaat de Tweede Kamer dan zonder debat instemmen met een pact –dat wel degelijk rechtskracht heeft- dat de verdwijning van onze huidige cultuur bezegelt?

Zelf bij onze Oosterburen groeit het verzet tegen het gewraakte immigratiepact. De invloedrijke CSU politicus Peter Ramsauer, voorzitter van het Ontwikkelingscomité van de Duitse Bondsdag, is fel tegen, en zegt dat ‘het totaal niet klopt te zeggen dat het  VN migratiepact geen rechtskracht heeft.’ Zo komt het woord ‘verplichting’ of ‘verplichten tot’ maar liefst 87 x (volgens andere bronnen 92 x) in het document voor.

Het asielrecht wordt volgens Ramsauer ‘volledig op zijn kop gezet, volledig veranderd. Dat moeten we niet meemaken. We moeten de geplande instemming stopzetten en er eerst een breed debat over voeren. De mensen moeten zich gehoord voelen,’ voegde hij eraan toe, wijzend op de grote onrust die het pact bij veel gewone Duitsers veroorzaakt. (2)

‘Onze complete cultuur wordt met de ondergang bedreigd’

Ingenieur Frank-Ronald Gabler publiceerde een open brief aan de Duitse Bondsdag, waarin hij stelt dat ‘Duitsland en Europa op een tweesprong staan: to be or not to be. Een complete cultuur wordt met de ondergang bedreigd. Als vertegenwoordigers van Duitsland komt uw handelen, in het bijzonder het ondertekenen van het VN migratiepact dat onbeperkte massa immigratie tot gevolg heeft, overeen met het onvermijdelijke einde van onze cultuur, wat de omvang van meervoudige volkerenmoord zal hebben.’

Massa immigratie Chinezen naar Tibet nog veroordeeld als volkerenmoord

Gabler wijst op paragraaf 6 van het volkerenstrafrecht, waarin naar zijn overtuiging genocide door middel van onbeperkte massa immigratie wordt veroordeeld en strafbaar wordt gesteld. Volgens die paragraaf is volkerenmoord niet alleen het doden of verwonden van een lid van een nationale, religieuze of etnische groep of een ras, maar ook het willens en wetens blootstellen van deze groepen aan geweld door anderen, en het nemen van maatregelen die geboorten onder bepaalde groepen verhinderen of beperken. In punt 5 staat dat ‘het met geweld overbrengen van een kind naar een andere groep met levenslange vrijheidsstraf wordt bestraft.’

In 1996 nam de Duitse Bondsdag nog vrijwel unaniem (er waren slechts drie onthoudingen) een resolutie aan waarmee de massa immigratie van Chinezen naar Tibet scherp werd veroordeeld als een poging tot volkerenmoord, omdat daarmee de Tibetaanse cultuur, identiteit en historie stapsgewijs zouden worden vervangen en uitgewist. Dit werd ook zo verwoord in VN resolutie 13/4445 over Tibet. Ook de toenmalige president van het Europese Parlement, Hans-Gert Pöttering, noemde de massa immigratie van Chinezen naar Tibet ‘culturele volkerenmoord’. (1)

Willen we blijven bestaan of worden uitgewist?

22 jaar later staat diezelfde EU en diezelfde Bondsdag op het punt om met grote meerderheid in te stemmen met onbeperkte massa immigratie die de eigen identiteit, cultuur en historie zal uitwissen, en zal vervangen door islam. Behalve de AfD wijzen inmiddels ook de Vrije Kiezers in Bayern, die daar een coalitie vormen met de CSU, het pact af. ‘Hier wordt immigratie enkel door een roze bril bekeken,’ gaf bestuurslid Tobias Gotthard als commentaar. ‘Het zou alleen maar een kans zijn, alleen maar top, terwijl de problemen worden weggewuifd.’ (4)

Bovendien komt de VN na de ondertekening van het gewraakte Migratiepact met een nieuw ‘wereldwijd pact voor vluchtelingen’, zo berichtte de Tagesspiegel. Met dit pact wil men de rijkere landen verplichten om de opvang, verzorging en gezondheidszorg van migranten en vluchtelingen in andere landen permanent te financieren (5).

Kiezen we ervoor om onze oorspronkelijke Europese culturen en volken, en daarmee hun vrijheden, democratie en welvaart, te bewaren en te beschermen, of kiezen we ervoor deze op te geven en uit te laten wissen? Oostenrijk, Tsjechië, Kroatië, Bulgarije, Zwitserland en Estland (3) weigeren in ieder geval het door sommige critici ‘zelfmoordpact’ genoemde verdrag op 10 december te ondertekenen. De Tweede Kamer heeft met uitzondering van de PVV en het FvD echter voor de tweede optie gekozen, en weigert daar zelfs over te debatteren.

Xander

(1) Journalistenwatch
(2) Journalistenwatch
(3) Junge Freiheit
(4) Journalistenwatch
(5) Journalistenwatch
(6) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

10-11: Officiële statistiek: VN en EU vinden dat Nederland nog 8 miljoen migranten kan opnemen
05-11: VN geeft Turkije gevaarlijk veel macht over migrantenstroom naar Europa
04-11: (/ Waarom worden grenzen ineens een racistische doodzonde als landen en volken deze willen handhaven?)
01-11: Afgetreden Franse minister BiZa bang dat land binnen 5 jaar instort door massa immigratie (/ Pact van Marrakesh zal ondergang West Europa versnellen en bezegelen)
22-10: ‘VN invasie Europa en Amerika met 600 miljoen tot 2 miljard migranten is begonnen’ (/ VN wil immigratie Europa opvoeren tot ruim 25 miljoen per jaar / Migranten invasie bedoeld om grenzen, soevereiniteit en onafhankelijkheid te vernietigen, zodat er een VN wereldregering kan worden opgericht)
21-10: Oostenrijk noemt door Nederland gesteunde VN migratiepact van Marrakesh ‘vergif’