‘VN invasie Europa en Amerika met 600 miljoen tot 2 miljard migranten is begonnen’

VN wil immigratie Europa opvoeren tot ruim 25 miljoen per jaar – In 2050 moet driekwart bevolking VS en EU immigrant zijn – Migranten invasie bedoeld om grenzen, soevereiniteit en onafhankelijkheid te vernietigen, zodat er een VN wereldregering kan worden opgericht –
Afbeelding: Getty Images (3).

—————————————————————————————————————————————-

17 jaar geleden stelde de VN in het strategische document ‘Is vervangingsmigratie de oplossing voor verouderende bevolkingen?’ al voor om Amerika en Europa te umvolken met honderden miljoenen migranten uit respectievelijk Latijns Amerika en Afrika / het Midden Oosten. Volgens het deels van het internet gebande Infowars is die geplande VN ‘invasie’ met minimaal 600 miljoen, maar mogelijk zelfs 2 miljard migranten inmiddels begonnen. Het omstreden pact van Marrakesh, dat de Nederlandse regering in december gaat ondertekenen, is bedoeld om deze enkele jaren geleden begonnen ‘invasie’ volledig legaal en tevens onomkeerbaar te maken.

Het einde van Nederland, Europa en ook Amerika zoals we dat tientallen jaren hebben gekend is nabij nu de Westerse globalistische elite zonder democratische legitimiteit heeft besloten om de oorspronkelijke bevolking te vervangen door honderden miljoenen voornamelijk islamitische migranten uit Afrika en het Midden Oosten, en in de VS uit Latijns Amerika.

Vernietigen nationale soevereiniteit moet weg vrijmaken voor wereldregering

‘As we speak’ is er een door de VN aangestuurde stoet van enkele duizenden migranten via Mexico op weg naar de grens met de VS, aantallen waar we in Europa al jaren aan gewend zijn geraakt. Onafhankelijke media zoals Breitbart en Infowars hebben het letterlijk over een ‘invasie’, of althans het begin daarvan. De komende 30 jaar zullen er onder VN en EU auspiciën constant nieuwe ‘karavanen’ met steeds vele duizenden migranten op Europa en Amerika worden afgestuurd. Zo wordt het VN/EU-Umvolkung plan stapsgewijs uitgevoerd, totdat in 2050 driekwart van de bevolking immigrant of van migranten oorsprong is.

Het grote doel is het wereldwijd opheffen van alle grenzen en het vernietigen van nationale soevereiniteit en onafhankelijkheid, zodat er een VN-wereldregering kan worden opgericht. Om daar de weg voor vrij te maken is het nodig dat de Westerse beschaving ten onder gaat. De huidige bevolking van Europa en Amerika mag niets in de gaten krijgen, en daarom wordt steevast beweerd dat massa immigratie ‘noodzakelijk’ is om onze economie en welvaartsstaat in stand te houden.

In het document uit 2001 worden gigantische aantallen genoemd. Voor de VS ‘is tussen 1995 en 2050 een aantal van 593 miljoen migranten noodzakelijk, een gemiddelde van 10,8 miljoen per jaar. In 2050 heeft de VS dan een totale bevolking van 1,1 miljard, waarvan 775 miljoen, of 73%, immigranten van na 1995 en hun afstammelingen zijn.’

Tot 1,4 miljard migranten voor Europa gepland

Voor Europa zijn de VN plannen nog monstrueuzer: tot 2025, dus slechts over iets meer dan 6 jaar, is het de bedoeling om ‘minstens 159 miljoen’ migranten hierheen te brengen. In het ‘worst case scenario’ wordt gesproken over het duizelingwekkende aantal van 1,4 miljard migranten tot 2050, oftewel 25,2 miljoen per jaar, waardoor de bevolking op ons continent stijgt naar 2,3 miljard, waarvan 1,7 miljard, eveneens bijna driekwart, migranten zijn.

Omdat het sinds 2001 bij lange na nog niet gelukt is om deze gigantische aantallen te realiseren, zal het aantal migranten dat jaarlijks moet worden binnengehaald nog veel hoger moeten zijn om de VN doelstellingen in 2050 te behalen.

Als bedacht wordt dat er nu al zoveel problemen zijn met migranten en hun nakomelingen, en integratie ondanks miljarden investeringen goeddeels is mislukt, dan is zelfs maar het uitvoeren van 10% van dit plan een gegarandeerd recept voor enorme maatschappelijke onrust, opstanden, een instorting van de sociale orde, het wegvallen van de welvaart, en uiteindelijk opstanden, (burger)oorlogen en massaal bloedvergieten.

Maar misschien is DAT wel het echte uiteindelijk doel van de VN: forse bevolkingsreductie door volken met onverenigbare culturen en normen bij elkaar te brengen en te dwingen dicht op elkaar te gaan leven –en tegelijkertijd onder valse klimaatvoorwendselen hun welvaart af te breken-, zodat ze elkaar vanzelf gaan afmaken?


Xander

(1) Infowars
(2) Infowars
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

21-10: Oostenrijk noemt door Nederland gesteunde VN migratiepact van Marrakesh ‘vergif’