Viruswaarheid wint rechtszaak tegen staat, maar avondklok blijft van kracht

—————————————————————————————————————————————

22.30 – De uitspraak van de Haagse rechtbank dat de avondklok onmiddellijk moet worden opgeheven, is zoals verwacht geschorst. Dat betekent dat de avondklok inderdaad nog steeds van kracht blijft. Het bevestigt andermaal dat de demissionaire regering Rutte gewoon kan blijven doen wat het wil.

Vanmiddag: De rechtbank in Den Haag heeft vandaag besloten dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Dit is een grote overwinning voor de Stichting Viruswaarheid, die de rechtszaak had aangespannen. Vanavond mag u dus weer gewoon de straat op, althans, in ieder geval tot de regering beroep heeft aangetekend.

De rechter oordeelde dat de regering ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag, kortweg WbbbG, omdat er geen sprake was van een bijzondere spoedeisende situatie. Er werd namelijk al (ver) vóór de invoering van de avondklok over gesproken, wat volgens de rechter bewijs is dat er geen sprake (meer) was van spoed.

Ook vindt de rechter dat de staat niet duidelijk heeft gemaakt wat het effect van de avondklok is, en er een ‘vertekend beeld’ is ontstaan omdat tegelijkertijd ook het dringende advies werd gegeven om thuis niet meer dan één persoon bezoek te ontvangen. Dat ‘maakt de stelling van de staat dat een avondklok onvermijdelijk is op zijn minst discutabel, en ook niet erg overtuigend gemotiveerd.’

Tot nu werden er ongeveer 26.000 boetes van 95 euro voor het overtreden van de avondklok uitgeschreven. Het is nog niet duidelijk of die nu allemaal worden kwijtgescholden.

Viruswaarheid won in december ook al een rechtszaak tegen de staat. Toen oordeelde de rechter dat een verplichte negatieve PCR test voor het reizen naar Nederland niet goed onderbouwd was. Het kabinet kwam echter snel met een reparatie, waardoor die verplichting er alsnog kwam.

Dat lijkt met de avondklok zo goed als zeker eveneens te gaan gebeuren, en wel omdat deze maatregel in werkelijkheid helemaal niets met veiligheid of gezondheid te maken heeft, maar alles met bevolkingscontrole die noodzakelijk wordt geacht voor de aanstaande financiële megacrisis, waardoor grootschalige paniek dreigt uit te breken. Dan is het voor de overheid handig als je reeds allerlei dictatoriale wetgeving hebt ingevoerd die je snel kunt uitbreiden, zodat je de bevolking verplicht thuis kunt houden en zo een bankrun kunt voorkomen.

 

Xander

(1) AD
(2) Viruswaarheid

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

83

 1. @Theo Kainos schreef:
  17/02/2021 om 10:33 pm

  Mag ik u complimenteren voor het vertrouwen dat u nog heeft in de politiek, wat u in mijn beleving laat zien in de manier waarop uw mail geformuleerd is. Dat vertrouwen heb ik niet meer. Ik heb ook een mail gestuurd naar heel wat Kamerleden in iets andere bewoordingen, waarvan ik overigens niet het idee heb dat deze ook maar iets overtuigt of bijdraagt. Overtuigen is nooit mijn sterke kant geweest, maar ik zie het wel als mijn burgerplicht om in de pen te klimmen. Mijn mail van eergisteren ziet er zo uit (en als je er geen klap aan vindt, aan het eind staat een link naar een nostalgisch liedje die misschien nog enige goedkeuring kan wegdragen):
  ___________________________________________________
  Geachte allemaal,

  Graag wil ik jullie een lied brengen. Ik hoop dat het vanuit iedere kamer zal klinken. Het zal me overigens niet verbazen dat de essentie hiervan alleen zal worden begrepen door de heren Baudet, van Haga, Krol en van der Staaij. Gisteren passeerde een hele belangrijke zinsnede de revue tijdens de uitspraak van het hof aangaande de opschorting van de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake de avondklok: “Het belang van de Staat weegt zwaarder….”. Dus voor een mortaliteitscijfer van 0,2% (wat helemaal niet zo bijzonder is), worden de grondrechten terzijde geschoven. Als u goed kijkt naar de initialen van raadsheer mw. mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville, dan valt mij wat op: M.A.F, oftewel MAF. En dat is deze mevrouw natuurlijk ook.

  Voor de niet geschoolden wil ik een les meegeven:
  Als je op een dag je eerste ademteug krijgt, dan zul je op een dag ook de laatste adem uitblazen. Men noemt zoiets ook wel de dood en deze is onlosmakelijk verbonden met het leven. Wat het leven kenmerkt voor een ieder is het streepje tussen de dag van geboorte en de dag van sterfte. Wat heb je met dat streepje gedaan of wat heb je kunnen doen? Gaan jullie met dat streepje laten zien dat je wakker wordt, de cijfers juist gaat wegen en dit hele circus stopzetten, of helpen jullie Het Dorp voorgoed naar de verdommenis?

  Als vrijdag de rechter in het voordeel van de Staat beslist, dan kunnen de grondrechten te allen tijde worden gepasseerd middels een 75+1 stem. Dhr Baudet zal u vast uit kunnen leggen hoe een kartel werkt, want de meesten van jullie zien dat niet. Komende vrijdag zal het van de rechter afhangen of de manier waarop Hitler in 1933 de macht greep kan worden herhaald. Geeft Rutte geen geschiedenisles? Hij heeft een geweldige leraar; met een vriendelijke lach is hij in staat om zijn beste vrienden een mes in de rug te steken. Het volk slaapt en een groot deel van de oppositie slaapt. Daarom dit lied speciaal voor jullie. Het zal in de herinnering nagalmen zodra de 4e industriële revolutie is ingezet. Build back better…… You own nothing and you are happy. Gelukkig hebben jullie op je oude dag dan nog je herinneringen. Veel luisterplezier gewenst en zet het lied lekker hard.

  Wim Sonneveld – Het Dorp
  https://www.youtube.com/watch?v=C8Ff5OEUzd8

  Veel succes met de voorbereidingen voor de verkiezingen.

  Een hele hartelijke groet,

  Mijn naam, adres, BSN nummer, pincode en meer van dat soort onzin

 2. @ Theo Kainos: 10:32 pm, op 17/2. Helaas. Ik ben er zeker van, dat de regeringspartijen-kliek, en PvdA en ook de SP, mee zullen gaan met het verlengen/ doorgaan van de avondklok. Onze democratie bestaat alleen nog maar op papier meneer Kaianos. Helaas, dat wel.

 3. De avondklok staat donderdag de18e van 11.00-18.30 uur op de agenda van de 2e kamer waar ze de avondklok willen toevoegen aan de Spoedwet!

  https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering?date=18-02-2021

  Ik heb de onderstaande mail naar de SP gestuurd.Ik ben benieuwd of ze nu weer voor gaan stemmen en dan weet ik meteen op wie ik voortaan niet meer ga stemmen…..

  Ook het inlassen van de avondklok in de spoedwet is niet noodzakelijk en evenredig aan het doel in de zin van artikel 58 b lid2 Spoedwet omdat het ontbreken van Proportionaliteit en subsidiariteit ook van toepassing is op de Spoedwet!

  De bij of krachtens dit hoofdstuk toegekende bevoegdheden worden
  slechts toegepast voor zover die toepassing noodzakelijk is voor het in het
  eerste lid genoemde doel en evenredig is aan dat doel.
  Art 58b lid2 Spoedwet

  Proportionaliteit en subsidiariteit

  4.11.

  Partijen verschillen, los van de discussie over de door de Staat gekozen route via de Wbbbg, fundamenteel van mening over nut en noodzaak van een avondklok. Volgens de Staat is de avondklok feitelijk onontkoombaar onder de huidige omstandigheden. Viruswaarheid c.s. zijn het daar niet mee eens en achten de avondklok een onnodig maar bovenal onaanvaardbaar zwaar middel.

  4.12.

  Uitgangspunt blijft dat de Staat een grote mate van beleidsvrijheid heeft bij de keuze van de maatregelen die hij wil treffen in het kader van de bestrijding van de pandemie (mits via een aanvaardbare route). Het is echter wel van belang dat de Staat goed motiveert waarom een bepaalde maatregel onvermijdelijk is. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat er minst genomen grote vraagtekens te plaatsen zijn bij de feitelijke onderbouwing door de Staat van de noodzaak van de avondklokmaatregel. Daarbij weegt zwaar dat de pandemie al bijna een jaar duurt en erkend is dat de druk op de zorg momenteel minder groot is dan eerder het geval is geweest. Ook toen de zorg eerder op maximale capaciteit draaide is een avondklok niet noodzakelijk geacht. De Staat heeft er met name op gewezen dat het optreden van mutaties van het virus, die besmettelijker lijken te zijn dan het oorspronkelijke virus, momenteel grote zorgen baart. De vraag is of dat op zich voldoende is voor instelling van een vergaand middel als de avondklok. Daargelaten dat de informatie over de mate waarin de mutaties besmettelijker zijn dan het oorspronkelijke virus inmiddels al weer naar beneden lijkt te zijn bijgesteld, staat op dit moment niet vast dát de mutaties tot een onhoudbare situatie zullen leiden. Dat betekent overigens niet dat de overheid zich niet behoort voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen, maar voordat een vergaande beperking als een avondklok wordt ingevoerd moet wel duidelijk zijn dat er geen andere minder verstrekkende maatregelen meer open staan en dat de invoering van de avondklok daadwerkelijk een substantieel effect zal hebben.

  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:1100

 4. Wacht even …. “Huren van sociale huurwoningen stijgen toch niet dit jaar”. Dit voorstel, dat vorig jaar nog bijna lachend werd weggehoond wordt ineens wel aangenomen. En dan komt er ook ineens heel veel geld vrij om de achterstanden in het onderwijs weg te werken …

  Tuurlijk, we staan vlak voor de verkiezingen. Maar ergens zit hier de niet te miskennen geur van een veemarkt aan. Ze spelen ‘handjeklap’: jij stemt voor de avondklok-wet en wij geven jullie wat je graag wilde. Voor wat hoort wat.

  Politiek is voor alles het spel van compromissen sluiten en ondertussen net doen alsof je je rug recht hebt gehouden …..

 5. Laten we eens gaan nadenken over ‘misdrijven tegen de menselijkheid’ en een ‘procedure bij het internationaal strafhof’ tegen de regering en het OM en burgemeesters en politiefunctionarissen alsmede undue influence op de rechtsgang en de onafhankelijke rechter nu de regering op illegale gronden de gehele bevolking van ca. 17.5 miljoen mensen (minus hondenbezitters en een aantal anderen) willens en wetens heeft opgesloten en van de (bewegings-) vrijheid heeft beroofd om vervolgens via slinkse wegen deze toestand te willen voortzetten.
  Eigenlijk moeten nederlanders niet rusten tot regeringspersonen en die van lagere overheden naast de virtuele milosevisen en karadzicen zitten nu de avondklok helemaal geen invloed heeft op de verspreiding van het virus en gebaseerd is op illegale (zeggen juristen onrechtmatig) gronden. En door de avondklok hebben we tijd genoeg om erover na te denken.

 6. Stel dat er na 4 weken avondklok geen opvallende teruggang is in de cijfers van het aantal “besmettingen”. Dan zijn er 2 conclusies mogelijk:
  1. De avondklok is een waardeloze maatregel die niets helpt.
  2. De avondklok moet nóg langer worden ingezet.
  Helaas zitten we opgescheept met een overheid en een OMT die kiezen voor 2.
  Want ze verkeren in de waan het virusgedrag te kunnen sturen met wat zijzelf zoal hebben bedacht. Ze willen domweg niet toegeven dat ze voor de verkeerde conclusie hebben gekozen.

  Het is precies als het verhaaltje van de man die op straat voortdurend hard in zijn handen klapt.
  Als hem gevraagd wordt waarom hij dat doet, antwoordt hij : “Dat doe ik om de tijgers te verjagen”.
  En als hij dan als antwoord krijgt “Maar er zitten hier helemaal geen tijgers”, zal hij zeggen: “Zie je wel dat het helpt.”

 7. @ Polleke: 12:28 am. Juist gezien. De trias politica, hebben ze bij het oud vuil gezet. Rutte, ontpopt zich als een fascistische dictator pur sang. En dan hebben hypocrieten van de VVD,D666,CDA en Cu, nog de euvele moed om met de vinger te wijzen naar Loekatsjenko en Poetin. In Nederland is het geen haar beter. Huichelaars en Farizeeërs dat zijn het. Trouwens als verkiezingen iets zouden oplossen, zouden ze deze direct verbieden, naar mijn mening!

 8. @ Angel: 11:38 am. Inderdaad, vertrouw enkel nog op de Heere Jezus, en de God van Abraham, Isaäc en Jacob.

 9. Rechtspraak is niet meer nodig dat departement danst naar de pijpen van opperbevelhebber pinokio, andere partijen om op te stemmen ook niet want de uitslag wordt altijd zo gemanipuleerd dat opperbevelhebber het laatste woord heeft.
  Wat wel nodig is om de tirannen weg te krijgen dat zal ieder voor zich simpelweg kunnen vaststellen..

 10. Waarom wordt de waarheid verzwegen, prik eens door dat ballonnetje heen Dit beestje gaat nog harder om zich heen slaan. In mijn ogen gaan de kinderen aan de beurt komen vooral in de leeftijd van 1 jaar tot 8 jaar. daarna de 9 jarige tot 15 jarige. Dit zijn de leeftijden dat er veel
  kinderen en tieners ingeënt zijn en worden ingeënt en hoe de mix inentingen in het voordeel zijn
  van het beestje. Mede daarom krijgen deze leeftijd groepen geen inenting voor het Corona
  virus, buiten de groep met onderliggende ziektes. Waar blijven deze cijfers dan?. Er is veel meer aan de hand blijf spitten en graven Xanderteam. Het kan zomaar gebeuren dat de avondklok gaat veranderen in een dag klok.

 11. “De geloofwaardigheid van het beleid mag niet in het geding komen.”
  Dat argument heb ik al een paar keer voorbij zien komen, o.a. van Bruls. Maar het kan toch niet zo zijn dat we onzinnige geboden moeten gehoorzamen om het beleid geloofwaardig te houden?? We moeten gehoorzamen om het gezicht van de overheid te redden? In China heet dat “face”. Gezichtsverlies van de CCP moet ten allen tijde worden voorkomen en daartoe gelden sancties voor de burgers als middel.

 12. We hebben kennelijk nu een overheid die het adagium “Het doel heiligt de middelen” hanteert.
  Geen wonder dat Koopmans en Gommers de Machiavelliprijs kregen. Deze auteur werkte dit concept uit waarbij moraliteit geen rol van betekenis vervulde. Opportunisme zou het kenmerk van de macht zijn. Al een jaar lang zijn onze grondwettelijke rechten terzijde geschoven.

 13. Interessant dat je over ‘dictatoriale wetgeving’ spreekt, terwijl een meerderheid van de Tweede Kamer hier voor heeft gestemd. Het feit dat deze wet hier niet voor gebruikt mag worden (over gedebatteerd, dus geen spoed) toont aan dat democratisch is verlopen. Als er niet over was gedebatteerd maar Rutte het ‘gewoon’ had afgekondigd was het namelijk wel mogelijk onder deze wet.

  Al met al toont deze situatie vooral aan dat we in een gezonde democratische rechtsstaat leven, waar het onjuist gebruik van wetten via de rechter kan worden aangekaart.

 14. De staat werd aangeklaagd en de staat verloor het geding op wettelijke gronden.
  Dan gaat de staat in beroep. Dat is haar goede recht. Van Dissel zal als getuige deskundige zijn gehoord, vermoed ik.
  Maar dan gaat de staat, vlak vóór het hoger beroep, een spoedwet invoeren die staat dan in het gelijk moet stellen. Dat is een vreemde actie. Op deze manier krijgt de staat altijd gelijk; want bevalt een gerechtelijk oordeel de staat niet, voert die staat snel een nieuwe wet in om de illegale misstap in een flits legaal te maken.
  De staat moet een ophouden met het spelen van de gevangenisdirecteur die willekeurig solt met de bewegingsvrijheid van de gevangenen.

 15. Onafhankelijke rechtspraak inzake avondklok?

  Wel erg toevallig of doorzichtig. RIVM baas van Dissel die gisteren is opgetrommeld bij de rechtbank over de avondklok en veel spreektijd kreeg (tegenwoordig niet alleen verstand van politiek, virussen maar nu ook van rechtspraak:-)).

  Trek je eigen conclusies. Iets zegt mij dat er een luchtje aan zit.https://www.niburu.co/binnenla….nd/16012-jaap-van-di

 16. @wachter schreef:
  17/02/2021 om 9:08 am

  Zou er een behandeling tegen de Dutch disease bestaan? Als ik bij mij in de buurt loop met die wetenschap, dan zit ik in zwaar besmet gebied. Misschien dat ik nu toch maar binnen blijf….Ik word nu ineens ook een beetje bang.

 17. https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/avondklok-alweer-vastgelegd-in-nieuwe-wet-die-reeds-live-is/
  >>Het een-tweetje tussen marionet Willem Engel en de staat in het aanspannen van een rechtszaak tegen de avondklok, was niets meer dan een schijnvertoning om de avondklokwet ruimere bevoegdheid te geven waar het gaat om oorzaak en aanleiding voor zo’n maatregel. De rechtszitting heeft als het ware die punten blootgelegd die je in zo’n nieuwe wet wilt kunnen vastleggen en daarmee heeft Viruswaarheid de staat dus eigenlijk een handje geholpen door exact in kaart te brengen wat er in de nieuwe wet moest komen te staan.

  Die wet werd notabene gisteravond al ondertekend door de koning en is daarmee meteen van kracht…..

 18. Er bestaat een principe dat ‘Trias Politica’ heet: het ‘scheiden der machten’. Dit principe vormt kort gezegd de basis – en de waarborg – voor iedere democratie.

  De Trias Politica wordt gevormd door
  1. De wetgevende macht.
  2. De uitvoerende macht.
  3. De rechterlijke macht.
  Deze machten steunen en controleren elkaar.

  Haal je één van deze pijlers weg, op welke manier dan ook, dan is er niet langer sprake van een democratie.

  Bij fascisme is zowel de wetgever als de uitvoerder en de controle op die wetgeving in handen van één organisatie. Voor communisme geldt hetzelfde. En over het democratische gehalte van – pak ‘em beet – een ‘democratie’ als Rusland kunnen we kort zijn …

  Tot vandaag was er in Nederland nog steeds sprake van Trias Politica.

  Ik zeg met opzet ‘tot vandaag’. Want door snel even een nieuwe wet te dicteren heeft ons kabinet zojuist het controlerende orgaan – de rechters – buitenspel gezet.

  Ons kabinet gaat een wet aanpassen/in het leven roepen omdat de grondwet hen niet welgevallig is. Ze leggen eenvoudig het oordeel van de rechters die onze grondwet beschermen naast zich neer. En daarmee wordt een tijdelijk noodwet nu omgezet in permanente wetgeving.

  Dat noem je geen democratie, maar een dictatuur.

  Met andere woorden, tijdens het voetballen verandert de scheidsrechter de spelregels, omdat hij stiekem een supporter is van het team dat dreigt te verliezen.

 19. Mw mr mw mr M. A. F. Tan- de Sonnaville, Hof Den Haag is rechter raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag sinds 2004.
  Sinds 1998 is zij rechter- lid medisch tuchtcollege Den Haag
  Zij staat sinds enkele jaren op http://www.zwartelijstrechters. org
  Reden:
  Zij gaf in 2014 berisping met mede-lid juriste mr E. B. Schaafsma- van Campen aan falende cardiologen Baldew, van Beek, Salomonsz van het Ruwaard van Puttenziekenhuis te Spijkenisse, ondanks vele vermijdbare doden. Zie SIN-NL doofpotdossier cardiologen Ruwaard van Putten ziekenhuis.
  Zij gaf in 2008 als lid tuchtcollege waar ook Prof dr J. van Dissel lid was slechts een waarschuwing aan een huisarts ondanks het overlijden van een meisje 6 jaar dat recent aan haar hart was geopereerd.

  https://www.zwartelijstrechters.org/zwartelijst/tan-sonnaville-m-a-f/

 20. Heb net een video gezien bij Natural News. Hydroxychloroquine plus zink is afdoende…We worden bedonderd….De vaccins moeten er in! Depopulation…
  Richt uw blik op Jezus, Hij is uw Enige Redder in deze absurde tijden!

 21. 17 maart: bestorming van het torentje. Geen standbeeld voor Rutte, we gooien m zo wel in de hofvijver.
  Hij hoeft niet dood, maar mag alle veroorzaakte rommel op gaan ruimen.

 22. De massa blijft er nog steeds met handen en voeten intrappen m.b.t. Virus(on)waarheid die voor de overheid werkt.. Hoe blind kun/wil je zijn jezelf met hoopporno te verlekkeren.

  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/nee-die-avondklok-blijft-gewoon/
  Viruswaarheid heeft een rechtszaak gewonnen om de avondklok ongeldig te verklaren. Geweldig! Maar inmiddels heeft de staat schorsing van het vonnis tot aan hoger beroep aangevraagd en zo draait het circus van valse hoop en de illusie van verzet gewoon voort. Willem Engel is een goed gecaste lieverd, maar Viruswaarheid wordt gevormd door vangnetpionnen van de staat.

  En als de rechtsbank al geen uitstel geeft, dan kan men straks zeggen: “Kijk, het aantal positieve testen is weer opgelopen en de ICs lopen vol, omdat we de avondklok op moesten heffen.”
  Ten tweede moet u onder ogen gaan zien dat Viruswaarheid keer op keer naar de rechter loopt (wie zal dat betalen?) en daarmee het geloof in de rechtspraak bekrachtigt. Pas als u gaat inzien dat de rechtbank een instituut is dat handelt uit naam van en voor de kroon en dat alle wetten ondertekend zijn door dat institutioneel racistisch instituut, waarvan de koning zegt “bij de gratie God’s” te mogen regeren, dan pas begint u de kern van uw programmering te doorzien.

 23. Och chips… Ik druk op de knop en zie dat ik een fout heb gemaakt in de geschiedenis. Hitler kwam in 1933 natuurlijk al aan de macht. Het jaar 1938 was om een andere reden belangrijk… Dus bij deze de rectificatie: 1938 moet in mijn eerdere verhaal 1933 zijn.

 24. Rechtbanken zijn. Precies draaibanken?
  Ze moeten zich schamen met alle randdebielen,als koopmans Cs erbij,zelf niet aan regels houden en pure machtswellust de bevolking voor de gek houden!
  Jetz gehts los!

 25. @Mimi schreef:
  16/02/2021 om 10:44 pm

  Helemaal mee eens. Het lijkt een ongeloofwaardige film die je normaal gesproken weg zou drukken. Het is echter bittere realiteit. De zinsnede “het belang van de staat weegt zwaarder”, vind ik dan ook stuitend. De rechter zegt hier in feite: “Ongeacht de ernst van de situatie mag de staat te allen tijde de grondrechten van de mensen inperken als 75+1 dit noodzakelijk acht.”

  Als vrijdag de rechter besluit om de staat in het gelijk te stellen, dan is de grondwet niet langer beschermd en is de weg vrij voor de overheid om de rechterlijke macht, alsmede de mening van de Eerste Kamer terzijde te schuiven. Het is een herhaling van zetten, precies zoals Hitler in 1938 de macht naar zich toe wist te trekken. Lief lachend kon hij zijn beste vrienden in de rug steken. Rutte onderwijst geloof ik geschiedenis; hij heeft een uitstekende leermeester… Plak Rutte een snorretje op en je weet wie hij is.

  En Nederland slaapt nog steeds…..

 26. Gezien de nevenfuncties van de rechter is deze niet onafhankelijk en zit ze vuistdiep verweven in de door de Staat aangeboden nevenfuncties.

 27. @ Thomas. schreef:
  16/02/2021 om 6:49 pm
  Niet mee eens, helaas plaats ik Marcel van Roosmalen onder de idioten die soms grappig zijn maar zelden snappen hoe het werkelijk is.
  OT
  Nederland is met het toneelstukje van gisteren afgezakt naar de categorie bananen republiek.
  En het idee dat sommigen zouden hebben dat de uitspraak van een rechter recht zou doen aan het idee dat we niet in een dictatuur leven is per direct ontkracht.
  Zoals ik al eerder hier heb gesteld, denk maar niet dat stemmen zin heeft, we hebben gisteren perfect kunnen zien waarom niet.

 28. Hebben jullie de afschuw gezien van Timmermans naar Jeroen Pols toe? Wow daar liet hij zich kennen, wat een vredelijk nare man is het joh. Jeroen was ongedierte voor hem, Jeroen mocht niet eens tegen hem praten en moest via de voorzitter/rechter tegen hem praten, heel kinderachtig maar hij kon zich duidelijk niet inhouden. Ook de mannelijke advocaat van de overheid had nare trekjes: hij moest een document geven aan de tegenpartij, wat je normaal aan iedereen van de tegenpartij doet, de advocaat van Viruswaarheid kreeg met respect een document in zijn handen gedrukt (respect advocaten onder elkaar), Jeroen die geen advocaat is maar “slechts jurist”, kreeg het document op de hoek van zijn tafeltje geslingerd. Willem, nog minder in zijn ogen, slechts burger, kreeg niets. De haat naar hun toe was overweldigend. Ik ben altijd bang van mensen die zo veel haat in zich hebben. Wat een kinderen. Dood eng deze duistere mensen, vooral die Timmermans, ik heb nu echt een heel ander beeld van deze man, een zeer duistere man die zo snel mogelijk van die positie af moet.

 29. Er wordt een druglab ontdekt, direct sluiten zegt politie. Wacht even zeggen de eigenaren eerst een hogerberoep, tot die tijd mogen we gewoon doordraaien, toch?! Zo is dat door vriend Rutte ons “geleerd”, wij volgen hem graag hierin…….

 30. Belangenverstrengeling!?: “Marion Koopmans nam onderzoeksgeld aan van Chinese overheid”

  https://www.ninefornews.nl/marion-koopmans-nam-onderzoeksgeld-aan-van-chinese-overheid/

  Marion Koopmans, die onlangs in China was om daar onderzoek te doen naar de oorsprong van het coronavirus, heeft als adviseur gewerkt voor het Centrum voor Ziektecontrole en Preventie van de Chinese Communistische Partij. Ze heeft daarnaast meegeschreven aan studies die gefinancierd zijn met geld van de Chinese overheid, onthult The National Pulse.
  Het WHO-team waar Koopmans deel van uitmaakte, concludeerde dat het ‘extreem onwaarschijnlijk’ is dat het virus afkomstig is uit een lab van de Chinese overheid. Dat is opmerkelijk, aangezien China weigerde om alle relevante informatie over het begin van de uitbraak te delen.
  De banden van Koopmans met de Chinese Communistische Partij doen twijfels rijzen over de geldigheid van de bevindingen van het team, aldus de nieuwswebsite. Dit document van de WHO laat zien dat Koopmans werkte als wetenschappelijk adviseur voor het Centrum voor Ziektecontrole en Preventie in Guangdong. Het staat ook op haar LinkedIn-pagina.

 31. @ Lammert: 9:16 pm, op 16/2. Klopt. De Engelsen hebben voor deze lafheid een uitdrukking: “the Dutch disease”. Waar is de vechtersmentaliteit gebleven, die er wel nog was in de 16e. eeuw, toen de Nederlanden zich verweerden tegen de Spaanse tirannie? Dankzij de progressieven, zijn de hersens verweekt en de mentaliteit in Nederland verzwakt. Tevens het feit, dat men losgezongen is van God en gebod.

 32. De avondklok blijft gewoon, de wet is al getekend door Billi Willi, en het parlement is een lachertje. Staatsgreep geslaagd. Maak u aub niks wijs, er is een nieuwe wereldwijde BBB agenda en dat is het begin van de aanloop naar Openb.13.
  Het wachten is op de eerste bazuin. Hou u daar mee bezig, God regelt de rest, Psalm 2.
  Neem geen DNA experiment en ook geen neptest.

 33. Wie de keus heeft gemaakt om zich te laten vaccineren moet dat vooral laten doen…. . Maar het is voor meisjes of jonge vrouwen met een kinderwens een enorm risico. Het beleid van overheden staat niet stil bij de gevaren op mutaties bij de geboren kinderen. Over enorme gevaren die de toekomst de mensheid brengt …. , wordt, en kan men niet, een zinnige uitspraak doen. Specialisme op dit terrein bestaat niet …. , omdat wetenschap (o.a. ook op dit ‘terrein’) niet bestaat.

 34. Plan prominnenten: ’Samenleving snel openen’

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1094917601/plan-prominnenten-samenleving-snel-openen

  AMSTERDAM – De Nederlandse samenleving moet op 1 maart weer worden opengegooid. Als voor alle kwetsbare mensen veilige zones worden ingericht, kunnen alle andere mensen het gewone leven weer oppakken.
  Dit is de boodschap van een campagne die woensdag wordt gelanceerd door Herstel NL en Artsen Covid Collectief. „Het gaat helemaal niet lekker”, zegt arts en ondernemer Erik-Jan Vlieger van Herstel NL over het coronabeleid. „Alles zit op slot, er is steeds meer protest, het gaat gewoon heel slecht met onze maatschappij.” Achter Herstel NL zitten onder meer Rabo-directeur Barbara Baarsma, hoogleraar economie Bas Jacobs en oud-directeur van het Centraal Planbureau Coen Teulings. De campagne wordt gesteund door Artsen Covid Collectief, een groep artsen die zich ook grote zorgen maakt over alle schade van de corona-aanpak.

  De kern van dat plan is: scheid kwetsbaren en niet-kwetsbaren. Kwetsbare mensen kunnen zich begeven in ’veilige zones’. En voor alle mensen die niet in die kwetsbare groep vallen, lonkt een perspectief: „Buiten de zones is alles weer mogelijk”, zo staat in het plan dat Herstel NL heeft geschreven. „Einde avondklok, einde lockdown, winkels, horeca, onderwijs en cultuur open.” Het is een radicaal andere manier om de crisis te lijf te gaan, erkent Vlieger. „Wij geven mensen verantwoordelijkheid en vrijheid terug.”

 35. Plan prominnenten: ’Samenleving snel openen’

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1094917601/plan-prominnenten-samenleving-snel-openen

  AMSTERDAM – De Nederlandse samenleving moet op 1 maart weer worden opengegooid. Als voor alle kwetsbare mensen veilige zones worden ingericht, kunnen alle andere mensen het gewone leven weer oppakken.
  Dit is de boodschap van een campagne die woensdag wordt gelanceerd door Herstel NL en Artsen Covid Collectief. „Het gaat helemaal niet lekker”, zegt arts en ondernemer Erik-Jan Vlieger van Herstel NL over het coronabeleid. „Alles zit op slot, er is steeds meer protest, het gaat gewoon heel slecht met onze maatschappij.” Achter Herstel NL zitten onder meer Rabo-directeur Barbara Baarsma, hoogleraar economie Bas Jacobs en oud-directeur van het Centraal Planbureau Coen Teulings. De campagne wordt gesteund door Artsen Covid Collectief, een groep artsen die zich ook grote zorgen maakt over alle schade van de corona-aanpak.

 36. De mensen die het nog steeds niet zien laat maar,eigen schuld als het mis gaat,ik hoop het niet maar ik pas ervoor!Teveel bewijs gezien trouwens die hele nwo en gates die laten ons dat ook gewoon weten dat ze ons de burgers een kopje kleiner willen maken door ziektes en vaccins!Ik hoorde laatst iemand door de tel zeggen ik heb je gewaarschuwd,neem je toch dat vaccin en het loopt verkeerd af,ik ga niet voor je zorgen je wassen of eten voeren en/of naar de wc brengen enz je mag het helemaal zelf uitzoeken!!Toen ze ophing vroeg ik of zij dat meende,ja zei ze,trouwens bemoei je er niet mee en weg was ze??

 37. En die duizenden mensen dan op het museumplein die daar een bak koffie dronken en die duizenden in het zuiden van ons land die stonden te matte met die m.e??Realy boys als het echt een pandemie is moeten er nu duizenden mensen besmet zijn geraakt en vele doden?!?!Vooral nu met die britse variant of was het die braziliaanse,nee was toch die mexcicaanse variant of?Schei uit hoor er is GEEN pandemie!
  Aktie Aktie Aktie en artsen van nederland,kom aub in het geweer en weiger de mens jouw patienten te verminken met deze vaccins,kom laat je horen en als je vergunning word afgepakt,komt goed want dat zal worden terug gedraaid omdat wij GELIJK hebben er is GEEN pandemie en wij gaan winnen!!Ook diegene die boetes hebben gekregen tijdens deze zogenaamde corona die zullen allemaal worden kwijt gescholden omdat wij GELIJK hebben er is GEEN pandemie!!

  \\

 38. Zal ik maar vast even uitleggen hoe dit verder zal gaan nu dat de staat haar zin weer gekregen heeft? Die verkiezingen worden OF uitgesteld om dat hele virus bangmakerij circus in stand te houden, OF de verkiezingen worden per post gedaan. In het laatste geval verwijs ik dan naar hoe wij hier in de VS totaal bedonderd werden met een zogenaamde overwinning bij de seniel Joe Biden. Misschien dat iemand in Nederland eens na kan gaan of de Nederlandse regering ook die Dominion stemmachines heeft staan. Ik vermoed van wel. Nou dan weten jullie het wel. Rutte wordt WEER gekozen (hoest, kuch, proest) want hij is een globalist en EU poedel en die hebben met zijn allen besloten dat jullie allemaal geinjecteerd moeten worden met iets wat niet een vaccine is maar gen-therapie. Het is allemaal zo voorspelbaar.

 39. Steeds meer en meer heb ik het gevoel dat ik in één of andere zéééér slecht geregiseerde sience fiction film zit met een horror scenario… Waar hebben we het over…?een pandemie??? 98 van de 100 mensen komen fluitend deze griep te boven!! Waaronder ikzelf! Het is zo surrealistisch als maar kan… En de IC vol? Of een capaciteitstekort??? Ik weet niet of er collega’s zijn in de zorg die dit kunnen beamen, maar volgens mij is er de afgelopen jaren alleen maar kappot bezuinigd! En daar plukken/pikken we nu de rotte appels van…
  Steeds meer begin ik te geloven dat “de top” er van baalt dat dit virus blijkbaar afgezwakt is (God zij dank!).
  Maar die vaccinatie moet er in! Dus het angstniveau moet omhoog! Alles! Maar dan ook echt álles wordt uit de kast getrokken om de duivelse plannen erdoor te drukken… Leven we nog steeds in genadetijd? Dan is het nu Dé tijd om Jezus aan te nemen als Redder en Verlosser!🌈🙏

 40. Doet het er toe of iets een feit is? Marion Koopmans ging naar Wuhan en bezocht daar de markt. Er was niets te zien, de markt is gesloten, maar dat was voor haar geen belemmering er uitspraken over te doen. Ze heeft er met kaarten rondgelopen waarop de locaties waren aangegeven waar de kramen met levende dieren hadden gestaan. Die kramen zijn al lang weg. Al heb je duizend kaarten bij je, er was niets te zien.
  Afgelopen zondag in een uitzending van Op1 wijdde dr. Koopmans geen woord aan het volstrekte ontbreken van vrijheid in China voor wetenschappers; geen enkele Chinese collega heeft haar zonder toeziende blikken van overheidsfunctionarissen (lees: geheime politie) kunnen spreken. Het was een farce. Dr. Koopmans leek er niet onder te lijden.

  Het gaat om het verhaal, ook voor dr. Koopmans. En dat luidt: de kans dat iemand in dat instituut het virus per ongeluk naar buiten heeft laten lekken, is minimaal. Het is het verhaal van de Chinese Partij, en de WHO wil dat verhaal niet afbreken.

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1101930536/koopmans-queeste-naar-haar-waarheid

  Lees nog veel meer in die onthullende column van Leon de Winter

  Zo gelooft iedereen tot nu toe het verhaal van de vijf doden in het Capitool . Het is niet waar!
  Een staatsgreep door een verwarde man met een viking helm op? Het is niet waar.

  Donald Trump heeft neonazi’s “fine people” genoemd, zeggen de media. Joe Biden heeft er zelfs zijn besluit om president te worden op gebaseerd, zo zei hij. Trump heeft dat nooit gezegd, het is fake, maar hé, het zou waar kunnen zijn, we willen dat het waar is, toch? Dus doen we alsof dat verhaal waar is.

  Etc etc etc.
  Zeer goede column van Leon de Winter. Een van de nog weinige journalisten die de waarheid lief heeft boven de eindeloze leugens van vrijwel alle MSM!

 41. Hoger beroep is alleen omdat R en consorten waarschijnlijk strafpunten oplopen van het wef. Daardoor lopen ook waarschijnlijk een deel van de toegezegde emolumenten mis.
  C of gezondheid hebben er niets mee te maken.

 42. De toeslagenaffaire duurt al vijf jaar met veel persoonlijk leed tot gevolg bij duizenden mensen en is met twee nieuwe staatssecretarissen aan ’t roer nog steeds niet afgehandeld. Het demissionaire kabinet-Rutte regelt binnen een paar uur een uitspraak over het intrekken van de avondklok door het hooggerechtshof komende vrijdag.
  Welkom in het satanisch theater – blijft natuurlijk open – van de staat der nederlanden (met kleine letters uiteraard).

 43. Dit is de voorzitter van het gerechtshof:
  Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht “mw. mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville “:

  http://ors.openstate.eu/relations/instantie/Rechtshof+Den+Haag/mw.+mr.+M.A.F.+Tan-de+Sonnaville+

  Dit is ook de madame-madame rechter die in de Urgenda zaak de NL regering dwong zijn klimaatbeleid te wijzigen ten gunste van de klimaat hysterici.:

  https://www.india.com/news/agencies/dutch-appeals-court-upholds-landmark-climate-case-ruling-3371734/

 44. Dit laat nog eens duidelijk zien hoe corrupt het systeem in dit land is! Als er nog steeds mensen zijn die dit niet zien, Dan zijn ze niet meer te redden.

 45. Dus alcohol en roken ook per direct verbieden alcohol 1800 doden per jaar en roken 20000 doden

 46. Geen illusies hoor. De gevangenis deuren gaan dicht. Het merkteken van het beest komt er aan. De redding komt van boven.

 47. Democratie, democratie, democratie?

  Dat denk je maar.

  Er is nog nooit democratie geweest!

  Af en toe laten ze je een rechtzaakje ‘winnen’ om nog de schijn van ‘democratie’ op te houden.
  Vervolgens verdwijnt dan weer snel de euforie en blijkt dat je de rechtzaak voor niets hebt gehouden. Het heeft je alleen maar tijd, moeite en geld gekost en heeft weinig tot niets opgeleverd.

  Democratie? Laat me niet lachen!

 48. Zojuist naar buiten gegaan en longen uit mijn lijf geschreeuwd. Niemand heeft lef hier in de buurt. Wat een zielig volk zij wij. Bah, bah en nog eens bah!

 49. Geweldige uitspraak. Het geduld van Jeroen Pols wordt  toch weer beloond. Ik heb echt respect voor deze jurist die zo’n lange adem heeft. Er zijn gelukkig nog steeds eerlijke rechters in Nederland.

  Wel even een kleine correctie. Het AD zegt:

  De uitspraak geldt direct, waardoor de avondklok al vanaf vandaag niet geldig meer is. De overheid kan wel in hoger beroep, maar tot er een nieuwe uitspraak ligt, verandert dat niets aan de nieuwe situatie: de avondklok is tot dat moment van de baan. 

  Dus niet:

  Vanavond mag u dus weer gewoon de straat op, althans, in ieder geval tot de regering beroep heeft aangetekend.

  Een jurist mag mij corrigeren.

 50. Avondklok blijft!

  Het belang van de staat gaat voor, zegt het Hof.
  Aanstaande vrijdag zal er tijdens de zitting inhoudelijk op worden ingegaan.

  Het blijft theater. Om het volk het idee te geven dat we in een rechtstaat wonen. Of in een democratie leven, zoals de ministers ons keer op keer vertellen als ze ‘in beeld’ zijn.

  Wat een wanvertoning.

 51. Te laat… avondklok blijft to minstens hoger beroep, en dat wordt dan weer gerekt.
  Als jij in hoger beroep gaat, duurt het maanden. Rutte krijgt het in een paar uur voor elkaar! Zo een land wil je eigenlijk niet in leven..
  Einde avondklok in begin maart? Zou er niet op rekenen…

 52. @ Mo: 4:47 pm. Daar loopt het wel op uit. En wat een gotspe, van onze belastingcenten gaat de dictator Rutte in hoger beroep. We leven niet meer in een vrij land!

 53. Helaas slaap verder dit was een flagse flag zo kunnen ze zeggen de rechtstaat in nog in tact.
  maar direct hebben ze een antwoordt. Waar jij en ik weken over doen . Gaan zij in hoger beroep of grijpen naar een noodwet. zo langerzamerhand Ga ik richting Martijn Vrijland want die krijgt meer en meer gelijk. 😱😬

 54. De al eeuwenlange geschiedschrijvers van Nederland keken vooruit naar de verkiezingen en wilden het volk met de zoveelste leugen een stukje vrijheid teruggeven. Maar als ze dat zo zouden geven zou het menigeen opvallen en de link naar de verkiezingen gelijk doorhebben, dus doen ze het zo. Gebruik maken van 3rd parties !

 55. we weten hoe die satanische elite denkt. we hebben het gezien hoe men Trump niet serieus nam en daarmee het volk en nu kunnen we het dichtbij zien dat wij het volk de vijand zijn geworden van de elite. er moet echt een opstand komen anders gaat het niets worden.

 56. Maak je niet druk, gaat het niet op illegale wijze dan voert men wel een spoedwet avondklok in.

  Zo vlak voor de verkiezingen laat het cda grapperhaus van justitie niet de tweede keer op zijn knar vallen met dit keer dat ie als justitie-minister niet capabel genoeg is om die avondklok juridisch juist rond te krijgen na de 1,5 meter affaire tijdens zijn huwelijk, en voor vvd-boegbeeld rutte is het natuurlijk een afgang als ‘alomvattende en sturende’ manager.
  De overige regeringspartijen zullen die spoedwet ook steunen, aangezien zij bij de eerste avondklok als fractie ook hebben zitten slapen (lees: uurvergoeding hebben opgestreken).

  Maar misschien krijgen een hoop mensen hun boete terug, en verdwijnen een flink aantal burgemeesters en hoofdcommissarissen van politie en ovj’s die met stevig optreden illegale wetgeving hebben gehandhaafd en mede verantwoordelijk zijn aan uitlokking van rellen en protesten.
  Maar misschien vernietigt het hof het vonnis van de administratieve rechtbank en drinkt men een glas, doet een plas, en blijft alles zoals het was in de corona-klucht.

  Hou het vitamine d-gehalte op peil tegen virussen.

 57. Goed nieuws! Weg met die onzinnige avondklok!

  Maar …. ergens hoop ik stiekem dat Rutte & Co het nu ingezette hoger beroep winnen.

  Dat klinkt tegenstrijdig, dat weet ik. Maar wanneer Rutte en consorten zo duidelijk laten zien waartoe ze in staat zijn, en wat de agenda is, zal dit wellicht eindelijk de langverwachte revolutie brengen. Mensen zijn al tot het uiterste getergd; dit kan net het duwtje zijn dat we nodig hebben om massaal burgerlijk ongehoorzaam te zijn.

 58. Wie vanmiddag nog een goed terugkijk naar de persconferentie van Rutte en Grapperhaus die kon Rutte op een leugen betrappen die helaas de pers en de rest van Nederland nog niet is opgevallen. Gelukkig was zelfs door de MSM pers nu iets meer van doorvragen, maar nog niet genoeg.

  Op één met de dreiging van de avondklok dat die buiten werking was gesteld, wist Rutte in één keer alle effecten, cijfers en zgn feiten van de maatregel van de avondklok apart te benoemen of hij verwees zoals de glad-aal altijd doet, naar bronnen volgens het OMT.

  En met de verlenging vertelde ze nog voor de Bühne dat ze dit niet goed konden weten.
  Mensen, we worden compleet en compleet bedonderd.

  Vanavond iedereen naar buien en lekker rustig wandelen vooral rustig wandelen.

  Na afgelopen weekend de Hollandse IJsparties, het gevoel van gewoon doen, is dit een meevaller.

  En het lijkt bewust te zijn georkestreerd, maar het rivm kwam pas met de cijfers naar buiten, heel erg laat, na het optreden van Rutte en Grappo.

  Toeval?
  Teletekst:
  et RIVM meldt dat er minder zicht is
  op de verspreiding van het virus,omdat
  minder mensen zich in de afgelopen week
  hebben laten testen.Waarschijnlijk komt
  dat door de winterse omstandigheden.
  Daardoor waren onder meer testlocaties
  gesloten.

  Verder meldt het RIVM dat er afgelopen
  week ongeveer evenveel positieve tests
  zijn gemeld als in de zeven dagen
  daarvoor:25.229.Wel steeg het
  percentage testen dat positief uitviel
  en ging het R-getal omhoog,naar 0,96.

  Volgens het RIVM neemt de verspreiding
  van de Britse variant nog toe en zijn
  er zorgen over nieuwe virusmutaties.

  Ik vraag mij af of de beste wiskundigen, de beste statistici en rekenaars nu hier wat van kunnen bakken. Als je over het hele jaar de getallen ziet of als het hun uitkomst het gebruik van percentages dan doe je mee aan het rad van fortuin.

  Als er in absolute aantallen de bewindvoerders geen aantal besmettingen kunnen aantonen, dan zijn het altijd redenen en dan besluiten ze altijd het percentage te benoemen.

  Spyfromthesky

 59. https://www.youtube.com/watch?v=ADAdqXFzHls
  De zitting. Jongens de rechters, het gerechtshof wordt door het kabinet gemanipuleerd.
  Wraking is geschied en meteen al 3 nieuwe rechters achter de hand.

  Rutten en vooral Grapperhaus zijn nu wederom erg in diskrediet.

  Kijken

  Spyfromthesky

 60. Die avondklok heeft zeker een.achterliggende reden , geen corona in elk geval.
  Een bankenrun zou heel goed kunnen , geld zal nu toch wel op zijn.

 61. Er is al hoger beroep via een Gerechtshof.
  ECHTER:
  Een gerechtshof mag deze zaak NOOIT behandelen daar het om bestuursrecht gaat.
  Alleen waar dat gaat om belastingszaken mag een gerechtshof nog uitspraak doen.
  Dit zal toch echt via de Raad van State moeten/

 62. De rechter was heel duidelijk , als je meerdere maatregelen tegelijk invoert kan je nooit meer toetsen welke maatregel welk effect heeft. De avondklok is met meerdere maatregelen ingevoerd en dus onmeetbaar. Dat pinokkio rutte volhoud dat de avondklok 10% van de besmettingen heeft voorkomen is de zoveelste leugen van pinokkio

 63. Het kabinet ging in hoger beroep en heeft het gerechtshof in Den Haag gevraagd de uitspraak van de voorzieningenrechter van vanmorgen te schorsen. Zitting begon vandaag om 16:00 uur. De zitting is geschorst, want Viruswaarheid willen de voorzitter en de rechters van het Hof wraken wegens vooringenomenheid.

  Nu weer wachten op de wrakingskamer… Pfff
  Ik wil wel graag voor 21:00 een antwoord.

 64. Dit artikel knip ik uit stop ik in mijn jaszak en ga vanavond een eindje WANDELEN na 21 uur!

  Er is dus toch een UITWEG om uit deze idiote overheids maatregelen uit te komen.

  Hoe lang zal het nog gisten en rommelen in de samenleving tot de bom echt barst???
  Als horeca en winkels “ an bloc” opengaan is er geen overheid meer die ze tegen kan houden.
  Waarom deze ongelooflijke massa hersenspoeling?
  En hoe lang zullen de mensen dit nog volhouden, gehoorzaam, als makke schapen.???

 65. https://www.nu.nl/285847/video/grapperhaus-we-gaan-in-hoger-beroep-want-avondklok-is-proportioneel-en-noodzakelijk.html
  En dan verwacht dat de jurist die zichzelf al niet aan afspraken kan houden met argumenten komt. Gewoon omdat ik geen klein kind ben en meen recht te hebben op gefundeerde en zinnige maatregelen. Maar dat zit er helaas niet. Omdat er geen enkel rechtvaardiging voor feitelijk alle maatregelen is. Het is al lang duidelijk dat het hele virus verhaal een goedkoop smoesje is.
  Ja er gaan mensen aan dood, dus verwacht ik dat morgen tabak en alles wat alcohol bevat ook verboden gaat worden. Dat zal meer effect hebben dan de onzin die dit pruts kabinet verzint.

Comments are closed.