‘Verschuiving magnetische Noordpool echte reden klimaatverandering’

Andere natuurverschijnselen: Seismische activiteit blijft toenemen, massale insectensterfte – ‘Potentieel catastrofaal’ voor voedselketen: Aantal Monarchvlinders VS daalt in één jaar met 86% –Noorderlicht in Alaska (afbeelding: Embed from Getty Images (3)).

—————————————————————————————————————————————-

In de media werd het afgelopen weekend uitgebreid geschreven over de steeds snellere verschuiving van de magnetische Noordpool van het noorden van Canada richting Siberië, inmiddels met zo’n 55 kilometer per jaar. Bijna overal wordt erbij gezegd dat wetenschappers niet weten wat de gevolgen hiervan zullen zijn, maar dat klopt niet. Zo plaatsten we in 2014 een artikel over Deense en Britse wetenschappers die onder meer waarschuwden dat een ‘poolomkering’ al lang ‘over tijd’ is en het magnetische veld van de Aarde steeds zwakker wordt, waardoor onze atmosfeer almaar gevoeliger wordt voor de zonnewind en andere kosmische straling. Dat zou de echte reden zijn van klimaatverandering, niet door mensen veroorzaakte CO2 uitstoot.

Uitvallen elektriciteit grote bedreiging voor samenleving

De afgelopen 200 jaar is het beschermende magnetische veld van de Aarde 15% zwakker geworden. Wetenschappers wezen er jaren geleden al op dat dit een aanwijzing kan zijn voor een aanstaande (beginnende) poolomkering. Het is weliswaar onmogelijk te voorspellen wanneer dat precies zou gaan gebeuren, maar als het eenmaal zover is dan kan de zonnewind gaten in de ozonlaag maken.

De gevolgen daarvan kunnen verwoestend zijn, zowel voor energie- en communicatiesystemen als voor de menselijke gezondheid. Daarnaast zal het klimaat fors worden verstoord. ‘Dit is een ernstige zaak,’ zei Richard Holmes, professor Aardse, Oceanische en Ecologische Wetenschappen aan de Universiteit van Liverpool. ‘Denk je eens in dat de stroomvoorziening het een paar maanden lang niet meer doet. Bijna alles werkt op elektriciteit tegenwoordig.’

Experts wijzen er al geruime tijd op dat het langdurig uitvallen van de elektriciteit de totale instorting van de samenleving zal betekenen. Al na een week zal er chaos en anarchie uitbreken en zullen de eerste doden vallen. Als deze toestand enige maanden aanhoudt dan zal het aantal slachtoffers in de tientallen- tot zelfs honderden miljoenen kunnen belopen.

‘Opwarming niet door CO2, maar door zwakker veld’

Deense wetenschappers kwamen na onderzoek tot de conclusie dat niet CO2, maar het zwakker wordende magnetische veld de oorzaak lijkt te zijn van klimaatverandering. Fluctuaties in de kosmische straling zouden voor minder bewolking zorgen. Of dit echter opwarming (door de zon) of juist afkoeling veroorzaakt (wolken houden namelijk warmte vast) was op dat moment nog onduidelijk.

Mogelijk dubbel zoveel kankerdoden

Bij een poolomkering zullen ieder jaar zo’n honderdduizend mensen sterven als gevolg van de toegenomen straling, die volgens dr. Colin Forsyth van het Mullard Space Science Laboratory van de UCL drie tot vijf keer sterker zal zijn dan bij door de mens veroorzaakte gaten in de ozonlaag. In het slechtste geval kan het aantal mensen dat door kanker sterft zelfs verdubbelen.

Daling tot 1/10 van huidige sterkte

Het is normaal dat het magnetische veld niet statisch is, maar fluctueert. Iedere paar honderdduizend jaar vindt er een poolomkering plaats: de Noordpool wordt de Zuidpool, en omgekeerd. Een zwakker wordend veld is echter niet altijd een teken van een naderende omkering. Soms is er sprake van meerdere noord- en zuidpolen. Het magnetische veld kan dan tot slechts een tiende van de huidige sterkte dalen.

Poolomkering mogelijk al in gang gezet

De huidige afname is te groot om vanzelf weer voorbij te gaan, waarschuwden de wetenschappers in 2014. Een poolomkering lijkt dan ook aanstaande, al is volstrekt onduidelijk wanneer dat precies gaat gebeuren. Maar als het gebeurt, dan zal het veld duizenden jaren lang zwak kunnen blijven, met alle gevolgen voor mens, dier, en planeet.

Vooral het noordelijk halfrond, waar wij wonen, loopt dan gevaar, omdat hier tot wel 40% van de beschermde ozonlaag verloren kan gaan. De destijds geconstateerde Zuid Atlantische anomalie boven Brazilië was volgens Holme mogelijk een teken dat de poolomkering reeds in gang was gezet. Satellieten boven dit gebied hadden toen al veel meer problemen met o.a. GPS dan elders.


Aantal Monarchvlinders VS in één jaar met 86% gedaald


De toegenomen seismische- en vulkanische activiteit zou volgens sommigen verband houden met het zwakker wordende magnetische veld en de daaraan verbonden poolverschuiving. Ook het massale verdwijnen van insecten zou erdoor worden veroorzaakt. Zo is het aantal getelde Monarchvlinders dat in Californië overwintert in één jaar tijd met maar liefst 86% gedaald.

Sinds de jaren ’80 was er toch al een teruggang van Monarchvlinders van 97% geconstateerd. Researchers noemen de huidige forse afname van Noord Amerika’s bekendste vlinder dan ook ‘potentieel catastrofaal’ voor het ecosysteem en de voor mensen cruciale voedselketens. Naast klimaatverandering wordt vooral het gebruik van (Monsanto) pesticiden als oorzaak aangewezen, dat ook de hoofdoorzaak van het verdwijnen van honingbijen zou zijn. (2)

Ondanks de verstrekkende gevolgen voor de samenleving zal een poolomkering, in tegenstelling tot wat in sommige complottheorieën wordt beweerd, niet catastrofaal zijn en niet al het leven op Aarde vernietigen. (1)

Vervulling profetieën?

In sommige christelijke kringen wordt gedacht dat de magnetische veranderingen een voorbode kunnen zijn van de vervulling van een aantal Bijbelse profetieën over de ‘eindtijd’:

‘… de grondvesten  der aarde beven. De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.’ (Jesaja 24:18b-20)

‘Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.’ (Mat.24:29)


Xander

(1) Daily Mail

(2) Zero Hedge
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)


Zie ook o.a.:

2014:
30-01: Magnetisch veld Aarde steeds zwakker, grote gevolgen voor mens en klimaat

2013:
12-11: Astronomen maken zich zorgen over steeds zwakker wordende zon
08-08: (/ Beschermende magnetische veld Aarde met 20% afgenomen – Space Weather: Nieuws over bijna-EMP ramp in juli klopt niet)