Verkiezingsslogan Die Linke in Beieren: ‘Jezus zou op ons hebben gestemd’

(Afbeelding: eigen werk Kai Weiss (1)).

—————————————————————————————————————————————-

Hoe absurd en schaamteloos het ook klinkt, het is geen grap: de links(groene)partij Die Linke in Bayern (Beieren) heeft op zijn verkiezingsposters de slogan ‘Jezus zou op ons hebben gestemd’ gezet. Als er één partij dat niet zou mogen doen dan zijn het de linksen wel, want zij komen rechtstreeks voort uit de gehate Oost Duitse SED, die tientallen jaren lang het christendom met keiharde hand onderdrukte. Het geeft aan hoe wanhopig links is geworden in de conservatieve, grootste en economisch sterkste deelstaat van de Bondsrepubliek.

Landelijk hebben Die Linke ongeveer 10% van de kiezers achter zich staan, te vergelijken met GroenLinks in Nederland. In Beieren is dat echter maar 3% tot 4%, en op 14 oktober, als er in Bayern deelstaatverkiezingen zijn, zal dat naar verwachting niet hoger worden.

De partijleiding moet het wel in de bol zijn geslagen, want het heeft op de posters langs de wegen en straten ‘Meer delen. Meer Vrede. Meer Naastenliefde. Jezus zou op ons hebben gestemd. Meer voor de meerderheid’ gezet – stuk voor stuk zaken waar historisch gezien het socialisme, en zeker de meest linkse varianten zoals het Marxisme, juist altijd mee op gespannen voet heeft gestaan, om het nog even mild uit te drukken.

Oorlog tegen de kerk en het christendom

Karl Marx noemde religie ‘opium voor het volk’ en vond dat religie, vooral de christelijke, diende te verdwijnen ten gunste van het communisme. De strijd tegen het christendom is altijd een dominante factor geweest in het communistische landen, niet alleen in het voormalige Oostblok, maar nu nog in bijvoorbeeld China en Noord Korea. In de laatstgenoemde staat gaan talloze christenen een verschrikkelijke dood tegemoet in concentratiekampen, waar overigens ook nog andere ‘dissidenten’ worden gestraft.

Desondanks is het links nooit gelukt de christelijke kerk uit te roeien. Integendeel, in het door de Sovjets overheerste Polen veroorzaakte paus Johannes Paulus II een ‘revolutie van het geweten’, en speelde de katholieke kerk een doorslaggevende rol bij de val van het IJzeren Gordijn.

Hetzelfde geldt voor de letterlijk ommuurde DDR, waar het volk tientallen jaren lang door de socialistische eenheidspartij SED in een ijzeren greep werd gehouden. Het gevolg was dat het aandeel christenen daalde van 95% in 1950 naar slechts 30% in 1989, het jaar van de Val van de Muur. Dat was het directe gevolg van de onderdrukking van het christendom door de SED, die een materialistisch en atheïstisch wereldbeeld aan alle mensen probeerde op te leggen.

Vooral sinds de jaren ’70 begon de kerk zich steeds meer te verzetten tegen het socialistische regime. Zo werden er vredesbewegingen opgericht en werden mensen met verboden alternatieve levensstijlen, zoals punkers, verwelkomd. Ook hielp de kerk mensen naar West Duitsland te vluchten. Het kerkelijke verzet werd in 1988 door partijleider Erich Honecker zelfs ‘contrarevolutionair’ genoemd.

Waslijst argumenten waarom Jezus nooit op links zou hebben gestemd

Er is een waslijst van argumenten aan te voeren waarom Jezus niet op Die Linke of andere socialistische partijen zou hebben gestemd. Historisch gezien leidt het socialisme juist niet tot ‘meer delen’ en ‘meer voor de meerderheid’ (de officiële landelijke slogan), maar tot gedwongen herverdeling door het afpakken van de rijkdom van gewone mensen en hen allen even arm te maken – met uitzondering van de heersende klasse natuurlijk. En ‘meer vrede’? Bepaald niet, het socialisme veroorzaakt in zijn diverse vormen uiteindelijk vrijwel zonder uitzondering dood en vernietiging van alle andersdenkenden. ‘Meer naastenliefde’ dan? Nou nee, eerder meer jaloezie en meer wantrouwen.

In het Westen zien we dat socialisten en linksen/linksgroenen over het algemeen diametrale doelen nastreven dan zowel het christendom als het Jodendom. Zo probeert links het traditionele gezin als basis van de samenleving te ondermijnen, ten gunste van allerlei alternatieve (seksuele) levensstijlen die door veel kerken worden afgewezen.

Links is overal een groot voorstander van ongelimiteerde abortus, daar waar in de meeste kerken juist het recht op leven centraal staat. Links kiest in het Midden Oosten vrijwel zonder uitzondering automatisch partij tegen de Joodse staat Israël, waar veel christenen een op de Bijbel gebaseerde sterke band mee hebben (nog even los van het feit dat Jezus Zelf een Jood was). Links is tevens de grootste pleitbezorger van het onbeperkt binnenhalen van grote aantallen moslimmigranten, en het aanpassen van onze samenleving aan de islam (= islamisering), een openlijk antichristelijke religieuze ideologie, die het kerngeloof van het christendom als de grootst mogelijke godslastering beschouwt.

Katholiek verslaggever Kai Weiss schrijft voor het Mises Institute dan ook dat ‘de bewering dat Jezus op dit alles zou hebben gestemd, op een partij die het christendom tientallen jaren lang heeft onderdrukt, een partij die de door de kerk decennialang werd bestreden en uiteindelijk vreedzaam van de troon werd gestoten, een partij die normaal gesproken nooit goedkeurend over ook maar iets praat dat met religie te maken heeft (met uitzondering van de islam, maar voornamelijk omdat deze religieuze ideologie zich verzet tegen het christendom en Jodendom – X.), is niets minder dan afschuwelijk. Maar in zekere zin zou het ons een goed gevoel moeten geven, want het laat zien hoe wanhopig de Duitse socialisten op dit moment moeten zijn.’

Xander

(1) The Mises Institute via Zero Hedge