Twee grote internationale onderzoeken: 7 miljoen volwassen migranten willen naar Nederland

Slechts 1 op de 10 Europeanen wil meer immigratie, meer dan de helft wil minder – Gallup Research: Ruim 750 miljoen mensen willen emigreren naar vooral Amerika en Europa – Kwart van totale bevolking Noord Afrika (Marokko, Algerije, Tunesië, Libië) wil naar Europa, waar 21% juist zelf wil vertrekken –In Marrakesh besloten Europese en Afrikaanse regeringen gezamenlijk om door middel van massale immigratie feitelijk ‘Eurafrika’ te creëren. (Afbeelding: Eerste migratieconferentie in mei, Embed from Getty Images (3)).

—————————————————————————————————————————————-

Door de ondertekening van het VN migratiepact van Marrakesh door de regering Rutte kan het de komende jaren wel eens flink drukker worden in ons landje. Uit internationale onderzoeken van de gerenommeerde bureaus Gallup en Pew blijkt namelijk dat 1% van de mensen die zeggen te willen emigreren naar Nederland wil. Dan hebben we het over 7 tot 7,5 miljoen volwassenen, kinderen dus niet eens meegerekend. Ruimte zat, lijken ze in Den Haag te denken, gezien er in onder andere het Groene Hart, op de Veluwe en Sallandse Heuvelrug, in het IJsselmeer, de polders en in Zeeland meer dan genoeg open (natuur)gebieden zijn die er klaarblijkelijk om smeken te worden volgebouwd. En anders kunnen we natuurlijk ook de bestaande steden en dorpen volplempen met hoge flatgebouwen.

Slechts 1 op de 10 wil meer immigratie, meerderheid is tegen

Toch blijkt bepaald niet iedereen dit globalistische visioen van onbeperkte immigratie te delen. Uit een groot internationaal onderzoek in 27 landen verricht door het bekende Pew Research blijkt dat het aantal voorstanders van meer immigratie in alle landen juist zwaar in de minderheid is.

In Europa, waar ook Nederland onderzocht werd, wil gemiddeld slechts 1 op de 10 meer migranten binnenhalen. 35% wil dat het blijft zoals het nu is, en ruim de helft, 51%, wil juist minder immigratie of daar zelfs helemaal mee stoppen. Desondanks hebben veel Europese regeringen, zoals bekend ook die van premier Rutte, hun handtekening gezet onder een Pact waarin letterlijk staat dat nog veel meer immigratie ‘onvermijdelijk, wenselijk en noodzakelijk is’. Wijd verspreide volksopstanden tegen de elite zoals in Frankrijk lijken op den duur dan ook niet te kunnen uitblijven.

In Griekenland, dat via Turkije een enorme stroom ‘Syrische’ migranten te verwerken heeft gekregen, wil maar liefst 82% minder of helemaal geen immigratie. Ook in Hongarije (72%), Italië (71%), Duitsland (58%) en Zweden 52%) is een meerderheid ronduit tegen. In Nederland wil 39% minder migranten en vindt 49% dat het zo moet blijven zoals het nu is. Slechts 10% van de Nederlanders wil meer immigratie, wat precies het gemiddelde van de in de EU onderzochte landen is.

Ook buiten Europa weinig voorstanders van migranten

Ook buiten Europa blijkt slechts een kleine minderheid voorstander te zijn. In Azië is Japan het enige land waar er minder tegenstanders (13%) dan voorstanders zijn (23%). Het zal weinig verbazing wekken dat de meeste tegenstanders in Israël (73%) en Rusland (67%) leven, maar ook in Argentinië (61%), Zuid Afrika (60%) en Kenia (60%). Opvallend is dat in de VS maar 29% minder immigratie wil, tegen 24% meer. Mogelijk ligt het aan het veel strengere beleid van president Trump dat 44% tevreden is over hoe het nu gaat.

750 miljoen mensen willen emigreren naar Amerika of Europa

Wereldwijd leven 258 miljoen mensen niet in het land van hun geboorte, een record. In 1990 was bedroeg dat aantal nog maar 153 miljoen. Volgens de collega researchers van Gallup willen meer dan 750 miljoen mensen emigreren naar met name Amerika en Europa. De Verenigde Staten worden met 21% het vaakst genoemd, gevolgd door Canada (6%), Duitsland (6%) en Frankrijk (5%). Ongeveer 1% wil naar Nederland. Het gaat daarbij dan nog altijd om minstens 7 miljoen volwassen migranten.

Maar liefst één derde van de bevolking van de sub-Sahara landen wil vertrekken naar Europa, wat hen door het Pact van Marrakesh een stuk makkelijker zal worden gemaakt. Van deze landen staan Sierra Leone (71%) en Liberia (66%) aan de top. Daarnaast wil 60% van de Albanezen naar de EU emigreren. 63% van de bevolking van het straatarme Haïti wil naar Amerika.

Kwart Noord Afrikanen en Midden Oosterlingen willen naar EU

In de Noord Afrikaanse ‘Maghreb’ landen (o.a. Marokko, Algerije, Tunesië en Libië) en het Midden Oosten heeft 24% de wens om naar Europa te gaan (tegen 19% in 2012). In de EU wil een naar verhouding aanzienlijk percentage van 21% juist zelf vertrekken, vermoedelijk mede vanwege die toestroom van miljoenen Afrikaanse en Aziatische migranten.

Europa nam sinds 2015 meer dan 2 miljoen –voornamelijk moslim- migranten op. In de VS leven het meeste immigranten: 44,5 miljoen. In Duitsland zijn dat er 12,2 miljoen en in Rusland 11,7 miljoen.

De landen met percentueel de meeste migranten zijn Australië (29%), Israël (24%), Canada (22%) en Zweden (18%). Ongeveer 15% van de Duitse bevolking is van buitenlandse komaf, wat vergelijkbaar is met de VS (14%), Groot Brittannië (13%) en Spanje (13%).

Worden wij ook Derde Wereldland?

Volgens de VN groeit het aantal Afrikanen van circa 1 miljard nu naar 4 miljard in 2100. In het Midden Oosten is de bevolking dan gegroeid naar bijna 1 miljard. Wat gebeurt er dan met onze landen, volken en culturen als 2 miljard Afrikanen en een kwart miljard Midden Oosterlingen naar Europa en Amerika willen? Of zijn we tegen die tijd door massale ‘Marrakesh’ immigratie zèlf Derde Wereldlanden geworden?

Xander

(1) Information Liberation via Infowars
(2) Breitbart
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

10-12: 12 Franse generaals waarschuwen dat VN Migratiepact einde van Europese beschaving betekent
08-12: ‘Gele Hesjes versus Macron luidt het einde van de EU in’
05-12: Oud SPD deelburgemeester Berlijn over migratiepact: Politici hebben niets geleerd van ondergang DDR (‘/ Dit migratiepact is eenzijdig, belooft migranten veel en lokt ze hierheen’)
01-12: Britse politicus: Pact van Marrakesh overspoelt Europa komende 6 jaar met 59 miljoen migranten
30-11: Directeur Instituut Volkenrecht zeer kritisch over VN-Migratiepact waar kabinet Rutte mee instemt
21-11: ‘VN Migratiepact is volgens volkenstrafrecht legalisering van genocide’ (Voorzitter Duits parlementair comité: VN Migratiepact heeft wel degelijk rechtskracht en zet alles op zijn kop)
10-11: Officiële statistiek: VN en EU vinden dat Nederland nog 8 miljoen migranten kan opnemen
05-11: VN geeft Turkije gevaarlijk veel macht over migrantenstroom naar Europa
04-11: (/ Waarom worden grenzen ineens een racistische doodzonde als landen en volken deze willen handhaven?)
01-11: Afgetreden Franse minister BiZa bang dat land binnen 5 jaar instort door massa immigratie (/ Pact van Marrakesh zal ondergang West Europa versnellen en bezegelen)
22-10: ‘VN invasie Europa en Amerika met 600 miljoen tot 2 miljard migranten is begonnen’ (/ VN wil immigratie Europa opvoeren tot ruim 25 miljoen per jaar / Migranten invasie bedoeld om grenzen, soevereiniteit en onafhankelijkheid te vernietigen, zodat er een VN wereldregering kan worden opgericht)
21-10: Oostenrijk noemt door Nederland gesteunde VN migratiepact van Marrakesh ‘vergif’