Tien Europese landen richten los van EU en NAVO nieuwe defensie alliantie op

Franse president Macron wil ‘een echt Europees leger’ en noemt de VS een bedreiging –
De 10 landen van het EII. (Basiskaart (niet ingekleurd): WikiMedia CommonsCC Share Alike 3.0)

————————————————————————————————————————————-

Tien Europese landen, waaronder Nederland, hebben een nieuwe defensie alliantie opgericht, het European Intervention Initiative (EII of ook wel EI2). Het initiatief voor het nieuwe militaire pact werd genomen door de Franse president Macron, die gefrustreerd is over de trage vooruitgang die de EU op dit terrein heeft geboekt, en tevens omdat hij met het EII deels een andere koers wil gaan varen dan de EU en NAVO nu doen. Zo wil hij op termijn de samenwerking met Rusland weer oppakken.

Naast Frankrijk en Nederland hebben Duitsland, Groot Brittannië, België, Spanje, Portugal, Denemarken, Finland en Estland zich bij het EII aangesloten. Vooral de aansluiting van Finland is opmerkelijk, omdat het Scandinavische land zich altijd neutraal heeft opgesteld.’

‘We moeten onszelf beschermen tegen China, Rusland en Amerika’

Het EII gaat onafhankelijk van de NAVO, de EU en de VS gezamenlijk operaties op militair en humanitair gebied uitvoeren, zoals snel reageren op acute crisissituaties. Het doel is om daar een gemeenschappelijk budget voor te creëren. Er komt een gestroomlijnd besluitvormingsproces dat het EII veel slagvaardiger moet maken dan de trage molens van de EU en de NAVO, waarin het aantal leden duidelijk veel te groot is geworden.

De Franse president Macron verklaarde dat hij ‘een echt Europees leger’ wil omdat ‘we onszelf moeten beschermen tegen China, Rusland en zelfs de VS.’ Macron is fel tegenstander van het eventuele opzeggen van het INF kernwapenverdrag door president Trump, omdat dit voor een nieuwe wapenwedloop in Europa kan zorgen. ‘Wij en onze veiligheid zijn daar de grootste slachtoffers van.’

EII kan besluiten niet mee te doen aan nieuwe kernwapenwedloop

Een van de opties is dat het EII straks los van de NAVO, de EU en Amerika stapsgewijs de anti-Russische koers van het Westen laat varen, en de tien lidstaten gezamenlijk besluiten om niet mee te werken aan de nieuwe kernwapenwedloop die dreigt los te barsten. Dat zou door het sluiten van nieuwe samenwerkingsverdragen met Rusland officieel kunnen worden gemaakt.

De Europese NAVO lidstaten zoals Nederland hebben destijds enkel uit solidariteit met de VS troepen naar Irak en/of Afghanistan gestuurd, want zelf hebben de Europeanen daar eigenlijk niets te zoeken.

Hulp Russen bij indammen massa immigratie

Een ander belangrijk punt is het indammen van de massa immigratiegolf uit Afrika en het Midden Oosten, iets waar de VS zich niet druk om lijkt te maken, maar waar Rusland iets aan zou kunnen doen omdat het Kremlin altijd veel invloed heeft gehad in Libië. Om dezelfde reden zouden het EII en de Russen ook tot een gezamenlijke oplossing voor Syrië kunnen komen.

‘Zware slag voor NAVO’

Naast de aansluiting van Finland is ook de Britse deelname opmerkelijk. Londen heeft zich altijd fel verzet tegen de oprichting van een Europees leger dat onafhankelijk van de VS en de NAVO gaat opereren. Het lijkt erop dat het Brexit ervoor gezorgd heeft dat de regering van premier May nu toch een andere koers inslaat.

Analist Alex Gorka stelt voor The Strategic Culture Foundation dat het weliswaar niet hardop gezegd wordt, maar dat de oprichting van het EII een ‘zware slag toebrengt aan de door Amerika geleide NAVO… Als het project niet langzaam uitdooft… zal president Macron de geschiedenis ingaan als de architect van een nieuwe, grote en machtige defensie alliantie die het Europese veiligheidslandschap zal veranderen.’

Macron wil ‘nieuwe relatie met Rusland’

In augustus riep Macron op tot een nieuw strategisch partnerschap met Rusland. ‘Ik denk dat op gebieden zoals cyberveiligheid, defensie, strategische banden een nieuwe relatie tussen Rusland en de EU, die overeenkomt met de richting die Europa is ingeslagen, voorstelbaar is.’ Aangezien verbetering tussen de EU/NAVO en Rusland er voorlopig niet in lijkt te zitten, zou die nieuwe relatie wel eens met het EII kunnen beginnen. (1)

Of de globalisten in Washington en Brussel blij met het nieuwe defensie pact zullen zijn is echter zeer de vraag. Het militair industriële complex spint namelijk flink garen bij de anti-Rusland hetze die voortdurend door de Westerse politiek en media wordt aangewakkerd. Het is daarom goed voorstelbaar dat de globalisten er alles aan zullen doen om het EII en eventuele toenadering tot Rusland in de kiem te smoren.

Xander

(1) Zero Hedge