Senaatsdocument bevestigt: Bijna 300.000 migrantenkinderen vastgezet… door Obama

Nepnieuws: Persbureau AP beweert dat vastzetten kinderen door Obama ‘geen echt nieuws’ is – Vastgesteld: 80% illegale migrantenkinderen door eigen ouders aan mensensmokkelaars meegegeven –
Hoe selectiever, manipulatiever en racistischer kunnen ‘onze’ media nog zijn? (Afbeelding (bewerkt): WikiMedia Commons (2)).

————————————————————————————————————————————-

Terwijl het Westerse establishment nog steeds moord en brand schreeuwt over het scheiden van illegale migrantenkinderen van hun ouders aan de grens door president Trump, is er een officieel senaatsdocument opgedoken waaruit blijkt dat zijn nog altijd blindelings aanbeden voorganger Obama tussen 2008 en 2016 bijna 300.000 onbegeleide migrantenkinderen liet vastzetten. Alleen toen werd het door een Democraat en de eerste gekleurde president van de VS gedaan, en gaf helemaal niemand erom.

Eerder werd van de ‘viraal’ gaande foto’s van kinderen in kooien bewezen dat deze uit het tijdperk Obama afkomstig zijn. Denk echter maar niet dat de Nederlandse propagandamedia een rectificatie plaatsen.

Zwangere vrouwen opgesloten en medische zorg onthouden… onder Obama

De gevestigde orde in Amerika en Europa was woedend nadat bleek dat de regering Trump in totaal zo’n 2000 kinderen van hun illegale migrantenouders heeft gescheiden, een regel waar hij met een executive order een einde aan heeft gemaakt. Getuigenverklaringen van migranten die inderdaad kwamen met schrijnende verhalen werden door de media genegeerd, omdat deze tijdens het bewind van Obama plaatsvonden, zo berichtten de ACLU en de Universiteit van Arizona.

Zo werd een vrouw die destijds 6 maanden zwanger was bijna een maand lang opgesloten, en zelfs geboeid aan- en afgevoerd. Tijdens haar gevangenschap werd medische controle en behandeling geweigerd, en dat terwijl ze een cyste aan een eierstok had die een risico vormde voor haar leven en dat van haar ongeboren kind. Haar verzoeken om extra vitamines en versteviging van haar matras werden eveneens geweigerd.

Een andere vrouw die borstvoeding gaf werd twee weken lang gescheiden van haar nog maar 2 maanden oude baby. Volgens de ACLU zijn  dit slechts twee voorbeelden van een lange lijst met vrouwen die op dergelijke wijze werden behandeld, en vaak ook nog eens werden opgesloten bij veroordeelde criminelen. In de meeste gevallen werden de vrouwen van minstens één kind gescheiden.

80% migrantenkinderen door eigen ouders aan smokkelaars meegegeven

Wat eveneens ‘vergeten’ wordt is het vastgestelde feit dat 80% van de kinderen die illegaal de VS binnen proberen te komen door hun eigen ouders aan mensensmokkelaars worden meegegeven. Die hadden ook voor de legale, volkomen veilige weg kunnen kiezen door asiel aan te vragen bij het Amerikaanse consulaat in Mexico.

Jarenlang zweeg het links-liberale establishment over deze behandeling van illegalen door Obama – totdat hun grote vijand Trump tot ieders verrassing president werd. De media zitten in hetzelfde complot; zo beweerde het persbureau AP valselijk dat de tweet van Trumps campagnemanager Brad Parscale, die erop wees dat onder Obama in nog geen 2 ½ jaar 90.000 migrantenkinderen aan de grens werden opgepakt en vastgezet, ‘geen echt nieuws’ was. Ook dat werd zoals gebruikelijk klakkeloos overgenomen door de Westerse media.

Trumps ‘concentratiekampen’ dezelfde faciliteiten die Obama gebruikte

Parscales cijfers zijn afkomstig van een senaats-subcomité rapport uit januari 2016. Daarin staat zwart op wit te lezen dat de regering Obama tussen oktober 2013 en eind 2015 bijna 90.000 kinderen die aan de grens waren opgepakt, bij zogenaamde ‘sponsors’ had geplaatst. De media vertelden er echter niet bij dat deze kinderen eerst in detentiecentra waren vastgezet, zoals via twee voetnoten in het document is terug te vinden. Dit zijn exact dezelfde faciliteiten die nu door de regering Trump worden gebruikt, alleen worden ze nu plotseling ‘concentratiekampen’ genoemd.

Alleen al in 2014 sloot de regering Obama 57.500 onbegeleide kinderen op in deze centra. In 2011 gebeurde dat gemiddeld 72 dagen lang, 15 dagen langer dan nu het geval is onder Trump. Alles bij elkaar opgeteld zette de heilige ‘heiland en messias’ Obama in zijn ambtsperiode bijna 300.000 migrantenkinderen minimaal 6 weken tot meer dan 2 maanden vast (1). En zoals Trumps campagnemanager terecht opmerkte: toen gaf helemaal niemand erom. Hoe selectiever, manipulatiever en ook racistischer kunnen de Amerikaanse, Europese en ook Nederlandse media nog zijn?

Xander

(1) Zero Hedge 
(2) Basis afbeelding: WikiMedia Commons / bron: https://www.dvidshub.net/image/3111951/58th-presidential-inauguration  / Public Domain United States