Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers op 6 september gedagvaard bij rechtbank Den Haag

De regering vormt Nederland stap voor stap om tot een totalitaire marxistische WEF/WHO dictatuur.

—————————————————————————————————————————————–

Hoeveel kans maakt een rechtszaak tegen bewindslieden die ons land onder vreemde heerschappij (WEF) hebben gebracht? – We hebben een ander soort revolutie nodig, maar wat voor een?

—————————————————————————————————————————————–

10.10 – Naar eigen zeggen is het de Nationale Bond tegen Overheidszaken gelukt om zowel Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers op 6 september te dagvaarden bij de kantonrechtbank in Den Haag. De bond legt de rechter de stelling voor dat deze bewindslieden geen plaats mogen hebben in het landsbestuur, omdat zij het Rijk onder vreemde heerschappij hebben gebracht (het World Economic Forum, de World Health Organization) en/of de regeringsvorm onwettig hebben veranderd. Volgens de grondwet is dit een zwaar misdrijf die bestraft zou moeten worden met levenslange opsluiting.

NSB’er Anton Mussert werd in 1946 wegens dezelfde strafbare feiten ter dood veroordeeld, aldus de Bond, die iedereen oproept alsnog aan de rechtszaak deel te nemen. ‘Klaus Schwab erkent openlijk er trots op te zijn dat middels het ‘World Economic Young Global Leaders program’ de meeste regeringen zijn “geïnfiltreerd” (Zie link) .“Onze” Nederlandse Regering neemt net zo goed deel aan dit kwalijke programma, wat inhoudt dat deze illegale staatsgreep verder uitrolt met actieve medewerking van de Nederlandse volksvertegenwoordigers en de hoge ambtenaren op ministeries die de deuren bij Klaus Schwab in DAVOS platlopen.’

Breken met WEF, WHO en Bilderbergers

De Bond eist dat het WEF (de ‘Great Reset’), de WHO en de Bilderbergers onmiddellijk buiten onze staatsorde worden gesteld, en onze culturele tradities – waaronder de boerenstand – worden beschermd.

Zowel directe als indirecte vaccinatiedwang moet worden verboden; tevens moet de spoedwet worden afgeschaft. Democratisch gekozen partijen mogen niet langer worden uitgesloten (‘cordon sanitaire’), en er moet een bindend referendum worden ingevoerd over onder andere het lidmaatschap van de EU. Discriminatie op de woningmarkt moet worden beëindigd, de publieke omroep moet verplicht worden tot eerlijke berichtgeving (i.p.v. uitsluitend overheids/WEF/WHO propaganda te verspreiden), en de (linksgroenliberale) indoctrinatie op scholen, hogescholen en universiteiten moet worden beëindigd.

Allemaal voorwaarden waar de meeste lezers het vermoedelijk roerend mee eens zijn. De Nationale Bond tegen Overheidszaken voert daarnaast ook nog steeds een collectieve actie tegen de uitrol van het 5G netwerk, tegen de Belastingdienst, en tegen het zogenaamde ‘vaccin’ tegen Covid-19.

‘Landverraders’

Er is gekozen voor een civielrechtelijke procedure, omdat Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers als rechtspersonen vai het bestuursrecht onschendbaar zijn. ‘Een bestuursrechter is daarom als een slager die zijn eigen vlees keurt en dus nooit afkeurt. In het strafrecht bezien de Officieren van Justitie aanklachten op een zodanige wijze dat landverraders hun verdiende strafrechtelijke vervolging conform art. 93 , art. 94 Strafrecht alsnog ontlopen. Het Rijk onder vreemde heerschappij brengen of de regeringsvorm onwettig veranderen is een zwaar misdrijf wat terdege afgestraft zou moeten worden met levenslange opsluiting!’

Hoe groot is de kans van slagen?

Over hoe groot de kans van slagen van deze rechtszaak is kan ik kort zijn: nul. Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat de rechtbank in het nadeel van de bewindslieden oordeelt – en de rechters hun carrière meteen kunnen doorspoelen – , dan hebben regering en overheid al begin 2021 laten zien dat zij alle touwtjes in handen hebben om zo’n uitspraak (destijds over de avondklok) al binnen enkele uren ongedaan te maken en/of te laten overrulen.

Al zo’n twee jaar geleden schreven we dat het kabinet Rutte een verkapte staatsgreep heeft gepleegd tegen ons land, ons volk en onze samenleving. Coupplegers houden zich doorgaans alleen aan wetten en regels als die hen goed uitkomen.

Mensen die nog steeds via het systeem proberen fysieke verandering af te dwingen – zoals de boeren – , beseffen niet dat we in wezen een wetteloze overheid hebben gekregen. Het zal ongetwijfeld goed bedoeld zijn, maar de Bond probeert nu via datzelfde doodzieke en door-en-door corrupt gebleken systeem de zaken weer recht te zetten.

Een andere revolutie

Zo’n 2000 jaar geleden zagen veel mensen Jezus de Christus ook als de lang verwachte bevrijder die een revolutie annex opstand tegen de onderdrukkende Romeinen zou gaan leiden. Toen hij een heel ander soort revolutie predikte – een innerlijke -, zich juist uitsprak tegen geweld en zelfs zei dat de mensen gewoon hun gehate belasting moesten betalen, werd hij door velen verlaten.

In zo’n tijd leven we nu weer. En wéér maken de meeste mensen – ook veel ‘wakkeren’ en ‘bewusten’ – dezelfde denkfouten. Omdat ze niet werkelijk ‘wakker’ en ‘bewust’ willen zijn, maar diep van binnen enkel hun eigen belang op het oog hebben. En doorgaans komt dat neer op maar één ding: welvaart. En dus GELD.

‘Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God (Liefde) dienen èn Mammon (geldzucht*).’ (Matt. 6:24) (* Er is niets tegen geld verdienen, zo zei Jezus ook. Het gaat erom welke plek het in je leven heeft. Indicatie voor een ieder van ons: bent u tevreden met wat u heeft?)

Mensen die menen stiekem van twee walletjes te kunnen eten vergissen zich zeer, want daarmee sluiten ze automatisch God (en daarmee Liefde) buiten, want zich vroeg of laat zal wreken.

Tot slot: iedereen die nu toch aan een uitwendige revolutie meent te moeten meedoen, dient dan tevens bereid te zijn om zijn of haar eigen leven en dat van eventuele partner en kinderen op te offeren, want revoluties zonder massaal bloedvergieten zijn historisch zeldzame uitzonderingen.

Xander

(1) Nationale Bond tegen Overheidszaken