Raeliaanse beweging wil nog steeds ‘alien’ ambassade bij Jeruzalem bouwen

Rael, de ‘laatste boodschapper’ en zelfverklaarde opvolger van Jezus, Boeddha en Mohammed. (Afbeelding: (1)).

—————————————————————————————————————————————–

‘In 2025 cruciaal moment voor de mensheid’ – Toeval? Hoofdwetenschapper NASA zei dat in 2025 het bestaan van buitenaards leven definitief wordt bewezen – Ook het Vaticaan kijkt al jaren letterlijk naar de ruimte voor een Redder

—————————————————————————————————————————————–

Hoe zou het toch gaan met Rael? ‘Wie?’ zegt u? Precies, dat dachten wij in 2009 ook, toen we een artikel schreven over de Raeliaanse beweging, een randreligieuze groep rond een messias-achtige figuur die zichzelf als de opvolger van Jezus, Boeddha en Mohammed ziet, de laatste boodschapper die de mensheid een nieuwe tijd moet gaan inleiden. Tot onze verbazing is hij 11 jaar later nog steeds ‘alive and kicking’, en staat ook zijn plan om in uiterlijk 2035 een ‘alien ambassade’ op aarde te hebben gebouwd, de Derde Tempel, nog steeds recht overeind. Uiterlijk in dat jaar gaan buitenaardse wezens, de ‘Elohim’, zich volgens hem als onze ware scheppers openbaren.

Elohim

‘Rael Maitreya (geboren als Claude Vorilhon op 30 september 1946 in Vichy, Frankrijk) is de laatste boodschapper die door onze buitenaardse scheppers, de Elohim, is gestuurd en werd gevraagd om hun laatste boodschap aan de mensheid aan iedereen bekend te maken,’ staat op de website van de beweging, die als symbool een Jodenster met daarin een Swastika (!) verweven heeft. ‘Intelligent Design for Atheïsts’, staat er inmiddels bij vermeld.

‘Intelligent Design’ is een enkele tientallen jaren geleden in zwang geraakte term voor een alternatieve verklaring die de evolutietheorie combineert met het bestaan van een (onpersoonlijke) God of goddelijke kracht, die het universum zou hebben ontworpen. De Raelianen bedoelen er echter iets anders mee, namelijk dat de mensheid zou zijn geschapen door buitenaardse wezens die de ‘Elohim’ worden genoemd.

Elohim wordt in de Hebreeuwse Bijbel vaak gebruikt om zowel de God JHWH aan te duiden, als ook (valse) goden, engelen, en soms ook mensen. Het is deze (gezien zijn beschrijving op Michael Jackson lijkende) JHWH die Rael in 1973 in Frankrijk zou hebben ontmoet, en die hem alle informatie gaf over onze oorsprong en onze toekomst. Tijdens een tweede contact in 1975 zou hij zelfs zijn meegenomen naar de planeet van de Elohim, waar hij ‘alle grote profeten ontmoette.’

Jezusfiguur met fixatie op seks

Zoals zoveel andere goeroes lijkt ook Rael, die er uitziet als een kruising tussen een rabbi, een imam en de Jezusfiguur uit kleuterbijbels (en dus natuurlijk in het wit is gekleed), een speciale fixatie op seks te hebben: ‘In de loop der jaren heeft Rael verschillende publieke acties geïnspireerd, van de promotie van het gebruik van condooms op scholen tot de bevordering van masturbatie…’ Verder heeft hij actie gevoerd om alle religieuze boeken die de mensenrechten niet respecteren, te verbieden, en is hij een groot voorstander van het klonen van mensen, wat volgens hem de sleutel is tot ‘eeuwig leven’.

‘Geluksacademie’; straks hoeft niemand meer te werken

Rael heeft ook een ‘Happiness Academy’, een soort ‘cursus gelukkig leven’, waar al 100.000 mensen aan zouden hebben deelgenomen. Ene ‘Jesus’ geeft als getuigenis dat ‘we daar begrijpen dat we in feite allemaal deel uitmaken van de grote Regenboog die intenser schijnt! En bovenal leren dat WE EEN ZIJN.’ Op video’s is te zien hoe hij zich in volle zalen laat bewonderen en toejuichen, en tientallen schone jonge dames een erehaag voor hem vormen.

En o ja, in de toekomst wordt al het werk gedaan door robots, en hoeft helemaal niemand meer te werken. Wat een goed idee! Laten we een heel stuk zingeving en discipline bij de mensen weghalen, zodat die voortaan de hele dag kunnen doen waar ze zin in hebben. Voor altijd. Wat zal de mensheid daarvan ‘opknappen’!

Voorkeur voor Jeruzalem

‘Onze scheppers uit de ruimte, de Elohim, hebben via Rael verzocht om de ambassade die hen moet verwelkomen, bij Jeruzalem te bouwen,’ stond in 2009 nog op de website uitgelegd. ‘Deze voorkeur is puur gevoelsmatig: Onze scheppers ontwierpen de eerste mens vlak bij Jeruzalem. Desondanks kan Jeruzalem overal zijn waar mensen elkaar liefhebben en hun scheppers met verdiend respect willen verwelkomen.’

‘Na herhaaldelijke weigeringen van de Israëlische autoriteiten om toestemming te verlenen voor de bouw van de ambassade en deze als ‘buitenaards gebied’ te verklaren, diende Rael op 13 december 2000 namens de Elohim het volgende aanvullende verzoek in: “Vanaf nu moeten we alle landen op Aarde toestemming vragen voor de noodzakelijke bouw van de buitenaardse ambassade… Zodra een ander land toestemming verleend, zal Israël prioriteit hebben en voor de laatste keer de kans krijgen om zich gedurende een zeer korte periode te bedenken. Anders zal de ambassade ergens anders worden gebouwd, en zullen de mensen van David onze bescherming verliezen, en hun verlichte positie kwijtraken.”

‘Het land dat op haar grondgebied de noodzakelijke buitenaardse status verleent aan de te bouwen ambassade… zal een gegarandeerde en bloeiende toekomst hebben. Dat land zal profiteren van de bescherming van de Elohim, en voor duizenden jaren het spirituele en wetenschappelijke centrum van de planeet worden.’

2025 cruciaal beslismoment voor de mensheid

Het cruciale, beslissende moment voor de mensheid komt volgens de Raelianen in 2025. Dit moment wordt de ‘technologische singulariteit’ genoemd, wat onder andere betekent dat de mensheid dan zal begrijpen wat onze ware afkomst is. Eén van de voorwaarden voor de komst van de Elohim is namelijk dat er voldoende ‘wijze mensen’ op Aarde zullen zijn, en Rael een groot aantal volgelingen zal hebben gekregen. (1)

Toeval of niet, in 2015 verklaarde Ellen Stofan, toenmalig hoofdwetenschapper van de NASA, dat in 2025 het ‘definitieve bewijs’ van het bestaan van buitenaards leven zal worden geleverd.

Anno 2020 lijkt ‘de laatste boodschapper’ zijn oorspronkelijke plan om de ambassade als de ‘Derde Tempel’ bij Jeruzalem te bouwen, te hebben opgegeven. Tot nu toe heeft echter nog niet één ander land toegehapt. Desondanks wordt benadrukt dat ‘buitenaardsen speciale diplomatieke status vereisen. Het wordt steeds duidelijker dat een ET beschaving contact met ons opneemt en tekenen geeft om ons voor te bereiden op officieel contact… Maar omdat ze alleen willen komen als hun aanwezigheid hier welkom is, vragen ze dat we eerst laten zien dat we hen willen uitnodigen door een geschikte ambassade te bouwen voor hun aankomst.’

Willen we dat als mensheid dan eigenlijk wel? Want bij de intelligentie van ieder buitenaards ras kunnen de nodige vraagtekens worden gezet, als ze daadwerkelijk op deze ziekte, geschifte planeet willen landen, waar zeker sinds dit jaar alle nuchterheid, redelijkheid en gezond verstand in de diepste putten lijkt te zijn gegooid. Tenzij de bedoelingen van deze ‘ET’s’ wat minder altruïstisch zijn als Rael doet overkomen, en we in een soort ‘V’, ‘The X-Files’ of ‘Independence Day’ achtig scenario belanden…

Ook het Vaticaan kijkt naar de ruimte voor een Redder

Het idee van ‘buitenaardse redders’ is overigens beslist niet voorbehouden aan dit soort spirituele New Age groepen. Weinigen zullen het beseffen, maar het is zelfs de verwachting van de top van Kerk van Rome. Pal naast het Vaticaanse sterrenobservatorium VATT op Mount Graham in Tucson, Arizona (VS) werd namelijk L.U.C.I.F.E.R., gebouwd, de Large binocular telescope near-infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research.

Astronomen van beide complexen hebben openlijk toegegeven dat er met de telescopen regelmatig UFO’s worden waargenomen. Sterker nog: op de website van het Vaticaanse Observatorium aldaar werd LUCIFER omschreven als ‘een in Duitsland gebouwde infrarode telescoop van de NASA en het Vaticaan… om naar Nibiru / Nemesis te kijken.’ Waarom verwees het observatorium destijds naar dit door de wetenschap als pure onzin betitelde mysterieuze hemellichaam, dat ook wel ‘Planeet X’ wordt genoemd?

De Jezuïtische priester Guy Consolmagno, een topastronoom die werkzaam was bij de NASA en les heeft gegeven aan de Harvard Universiteit en het prestigieuze MIT, werkte op het VATT complex in Arizona, en op de Specola Vaticana, het Vaticaanse Observatorium en Laboratorium dat zich op het zomerverblijf van de paus in Castel Gandolfo (Italië) bevindt.

Consolmagno stak veel tijd in pogingen om wetenschap en religie met elkaar te verbinden, met name in het kader van het mogelijke bestaan van buitenaardse wezens. In privé contact met de Amerikaanse christenresearchers Tom Horn en Chris Putnam ging de Vaticaanse wetenschapper nog veel verder, en voorspelde hij dat de wereld binnenkort te maken zal krijgen met ‘aliens’, die ‘als de Redders van de Mensheid’ zullen worden gezien.

Het ‘Jezus Zaad’; Maria zwanger gemaakt door E.T.?

In 2005 zinspeelde de priester-wetenschapper in een interview met de Sunday Herald op het zogenaamde ‘Jezus Zaad’, de bizarre theorie dat Christus mogelijk op alle planeten met intelligent leven is geïncarneerd in het vlees en verlossing aan deze buitenaardse rassen heeft gebracht, tegelijkertijd met Zijn optreden op Aarde.

Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, ook andere hoge Vaticaanse officials hebben in de loop der jaren uitspraken gedaan die erop wijzen dat het Vaticaan de mogelijkheid dat Maria werd ‘ontvoerd’ door buitenaardse wezens en door hen zwanger werd gemaakt, om vervolgens geboorte te geven aan het hybride wezen (half mens/ half alien) Jezus, heel serieus neemt.

Dr. Christopher Corbally, tot 2012 vicedirecteur van de Vaticaanse Observatorium Onderzoek Groep op Mount Graham, schreef in een artikel dat het Bijbelse concept dat Jezus Christus de enige Redder en Verlosser is, na de ontdekking van aliens zal veranderen. ‘Het Woord dat tot ons werd gesproken lijkt het ‘Woord’ dat tot aliens werd gesproken niet uit te sluiten.’

Zijn opvolger, Josè Funes, ging al net zo ver door te stellen dat er niet alleen buitenaardsen bestaan, maar ook dat zij ‘onze broeders’ zijn die, als ze zich bekendmaken, het ‘ware’ geloof en de heerschappij van Rome zullen bevestigen. Toen de krant L’Osservatore Romano, die enkel nieuws publiceert dat door het Vaticaan worden goedgekeurd, vroeg wat hij bedoelde, antwoordde hij:

‘Hoe kunnen we uitsluiten dat er elders leven is ontstaan? Net zoals we aardse wezens onze ‘broeders en zusters’ noemen, waarom zouden we dan niet over een ‘buitenaardse broeder’ spreken? Het zou nog steeds een deel van de schepping zijn. Het geloof hierin gaat niet tegen de Katholieke leer in.’

‘Buitenaardsen moreel superieur’

‘God werd in Jezus mens om ons te redden,’ vervolgde hij. ‘Als er andere intelligente wezens bestaan, dan zouden zij mogelijk geen verlossing nodig hebben, en zijn zij wellicht in volledige vriendschap met hun Schepper gebleven.’ Hiermee suggereerde Funes dat buitenaardse wezens moreel superieur aan ons kunnen zijn en dat zij ons bij hun komende komst op Aarde komen ‘evangeliseren’ – feitelijk precies wat Rael Maitreya beweert.

Monsignor Corrado Balducci, een exorcist, theoloog en zowel lid van de Vaticaanse Curia (regeringsorgaan) als vriend van de toenamlige paus, ging tussen de jaren ’70 en ’90 mogelijk het verst door diverse keren op de Italiaanse TV te verklaren dat buitenaardsen reeds in contact staan met de Aarde en dat de leiders van het Vaticaan hiervan op de hoogte zijn.

Op een UFO conferentie in Mexico verklaarde Balducci zelfs dat hij ‘altijd al de woordvoerder van deze sterrenvolken wilde zijn, die eveneens onderdeel van Gods glorie zijn.’ Balducci behoorde tot een select groepje adviseurs van het Vaticaan, en was wat UFO’s en aliens betreft de officiële woordvoerder namens de Kerk van Rome. Bovendien werden zijn verstrekkende uitspraken nooit tegengesproken door het Vaticaan.

Mensheid met angst rijp gemaakt om redding uit de ruimte te accepteren?

Mocht er inderdaad een ‘echte’ of een ‘fake’ verschijning van buitenaardse wezens staan gepland – met de huidige stand van de technologie is zoiets zelfs live te simuleren, zonder dat ook maar iemand ziet dat het nep is -, dan is het natuurlijk wel handig als de mensheid die ‘redders uit de ruimte’ meteen omarmt.

De slimste tactiek lijkt dan ook om ons met z’n allen eerst doodsbang voor de toekomst te maken; de ‘klimaatverandering’ hoax was duidelijk de eerste fase, en toen dat niet snel genoeg resultaat boekte, kwam de ‘corona pandemie’ hoax er overheen. Daar kan de komende jaren nog een hele hoop ellende – zoals massa werkloosheid en armoede, nog meer ‘virussen’, allerlei oorlogen en grote aanslagen, etc. – aan worden toegevoegd.

Of zal dit in 2025 of 2035 toch allemaal ‘alu hoedjes’ onzin zijn bevonden? De kinderlijke eenvoud waarmee de machtselite dit jaar miljarden mensen binnen no-time hun vrijheid lieten opgeven voor een verkoudheidsvirus dat wereldwijd qua besmettingen en doden nog steeds onder normale griepniveaus zit, lijkt hoe dan ook aan te geven dat de ‘dumbed down’ mensheid ‘rijp is voor de slacht’ – op wat voor manier die ook gaat komen.

 

Xander

(1) Rael.org

(overige informatie deels afkomstig van

18-06-2009: Raeliaanse beweging wil ‘alien’ ambassade bij Jeruzalem bouwen

en onze Exo-Vaticana artikelenserie uit 2013)


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

27

 1. Deze malloot was in 2003 al in Amsterdam. Hij kondigde toen ook al zijn voornemen voor een ambassade in Jerusalem aan.

 2. @Christa. It’s Project Blue book, not Project Blue Beam!

  Project Blue Book was the code name for an Air Force program set up in 1952, after numerous U.F.O. sightings during the Cold War era, to explain away or debunk as many reports as possible in order to mitigate possible panic and shield the public from a genuine national security problem: an apparently technological phenomenon that was beyond human control and was not Russian, yet represented an unfathomable potential threat.

  http://www.nytimes.com/2019/01/15/arts/television/project-blue-book-history-true-story.html

 3. Ga toch allemaal eens Henoch lezen. Verklaart een boel. Is het boek voor de laatste generatie zegt de schrijver… Is onder meer in de dode Zee rollen gevonden.
  Vind je op wimjongman. Enz. Doe print to pdf… daarna opslaan….printen of zo lezen. Heeft nog meer apocriefen in het NL. Jubileen..is zeer interessant.

 4. Ik geloof ook niet in de noodzaak van een buitenaardse ambassade, verzinsel van hem om zijn eigen toekomst door aanhang te verzekeren. Al die andere ambassades vind ik ook niet nodig, een land moet zonder invloed van buitenaf voor de eigen mensen nuttig zijn, niet voor buitenlandse pottenkijkers!

 5. Toch doet het embleem wel aan de Jodenster met in het midden een hakenkruis tonen
  De naam Rael, Israel en Jeruzalem als ankerplaats.
  En daar heeft het Vaticaan wel oren naar. Weer iets anders dan Frankenstein en Dracula

 6. In de jaren 90 heb ik de TR-3B boven Amsterdam gezien, die vloog geluidsloos over de Jordaan, ook wel genoemd de zwarte driehoek. De amerikanen hebben een hele vloot van deze vliegende driehoeken, het is inmiddels een publiek geheim. Google maar TR-3B en je zal het zien. Lees ook over skunkworks daar weten ze er meer van.

 7. Serieus of niet, dat laatste berust al wel op waarheid. De Massa holt met grote snelheid richting rampspoed. En waardoor?????? De mensen worden bang gemaakt voor klimaat verandering, ( wat zo oud is als de wereld ) en nu een virusje, waar mensen aan dood gaan, VOORAL de zwakkeren en daardoor vaak de oudere, met meerdere kwalen. Uitzonderingen daargelaten. Toch een natuurlijke selectie misschien, die al eeuwen bestaat? Maar we tuinen er wel in, de MEESTE althans. En gered worden door dit of dat, vergeet het maar, U en Ikzelf , wij Allemaal, zullen de goede moeten helpen, en niet STIEKUM het met iemand eens zijn. Zo gaan we kapot om Niks, en wachten op een ruimte schip is helemaal krankjorum maar het verwondert mij niet!!!

 8. Project Blue Beam Van Nasa, nep invasie aliens en nep wederkomst Jezus figuur. Dit doen ze dmv hologrammen dmv de vele satellieten die nu in de lucht geschoten worden.
  Staat ook in de bijbel dat er eerst een valse christus zal komen voordat de echte Christus terugkomt.

 9. Spoken bestaan niet,nee we zijn niet bang>Geloof jij in vliegende schotels en enge mannetjes van andere planeten?Joh,laat me niet lache>Wat een onzin artikel>Ik houd mij vast aan Mattheus 24

 10. Ik ben voor vrijheid, iedereen mag individueel geloven wat die wil, je moet wel zelf je huiswerk doen & bedriegers van nu & lang geleden ontmaskeren! Uiteindelijk moet je toch zelf individueel conclusies trekken wat voor U persoonlijk de waarheid is, je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen beslissingen, een ander kan dat niet voor U bepalen, het is uw vrijheid & uw leven!

 11. Zal de Realiaanse beweging succes hebben met hun streven om een Alien Ambassade te bouwen bij/in Jeruzalem? Waarom precies daar? Wat hebben zij daar te zoeken?

  Ik leerde al vroeg van mijn ouders: wees nuchter en waakzaam. Geloof niet alles wat je ziet en hoort. Ik denk daar steeds meer over na nu ik al die gekke verhalen lees zelfs van invloedrijke figuren. Oppassen dus. Hoe?

  We leven al decennia tussen groepen mensen die coke snuiven, aan drank verslaafd zijn en allemaal beestjes zien, paddo’s consumeren, Joints roken, lachgas inhaleren, op een yogamat gezeten de meest grillige mantra’s mindful reciteren, ze slaan dwaze taal uit, ze steken kaarsjes op voor levenloze beelden Psalm 115 en geloven in nog vele andere begeesterde fakirs en charlatans die vooral hen financieel een poot willen uitrukken.

  Als gelovige weet ik vanuit de Bijbel: De echte Joodse Masjiach Jeshua zal straks met grote Macht en heerlijkheid in Jeruzalem neerdalen met Zijn 144.000 Ambassadeurs Openbaring 14 rekent straks rigoureus af met al die religieuze fantasten en leugenaars die de mensen bewust misleiden en bang maken. Openbaring 19.

 12. Opvallend vind ik dat een aantal reageerders dit serieus nemen. Deze mensen zijn wel erg goedgelovig. Deze man is een charlatan die verder geen aandacht verdient.

 13. Zoek eens op? Testimony Marie-Helene Parent, ex-guide raelian priest? Ex-gids raeliaanse priesteres, zij heeft met hem samengeleefd, hij had in zijn portefeuille altijd de foto van zijn echte vader bij, hij heeft het haar laten zien. Hij vond zijn aanhangers domme idioten die je alles kan wijsmaken! Aan een andere priester had hij bekend nooit contact te hebben gehad met buitenaardsen, de arme man was hierdoor helemaal de kluts kwijt! Die begon er dan als wraak boeken over te schrijven. Hij is arrogant & dominant, hij is helemaal niet zoals hij zich voordoet bij de bijeenkomsten met aanhangers. De aanhangers zijn betere mensen dan hijzelf. Zijn tante noemt hem een dom rund, zijn moeder lacht ook met zijn theater dat ze bevrucht was geworden door buitenaardsen, ”ik zou dan de nieuwe moeder gods zijn met onbevlekte ontvangenis?” Hij weet wel op alles een antwoord te verzinnen, ”ze hebben haar geheugen gewist, ze weet het zelf niet..”

 14. het verval schreef:
  27/07/2020 om 2:57 pm

  Goed gezegd! Het zijn inderdaad demonische wezens. In Zach. 5 gaat het al over een ufo, “De vrouw in de efa”.
  Die efa is ook een unidentified flying object.
  Als de wijze maagden weg zijn komen ze op aarde en het zal een hel op aarde worden.

 15. Er zijn nu eenmaal gevallen engelen en er is een strijd in de Hemel (Universum) die de gevallen engelen aan het verliezen zijn. Deze zullen langs en op de Aarde komen en er korte tijd verschrikkelijk huishouden. Aan dat laatste beginnen we nu. Daarna zal de Koning als een bliksemschicht aan de hemel verschijnen en ieder zal Hem zien. Hij zal komen met een ruimteschip in de vorm van een kubus van 3000 x 3000 x 3000 km. die zal schitteren als een ster van Japis.
  Voor wie moeten we een ambassade bouwen. Alleen voor de gevallenen. Christus heeft het niet nodig.

 16. Het Vaticaan heeft een eigen sterrenwacht omdat ze niet geloven in de enige redder Jezus, ondanks de zogenaamde vele Mariaverschijningen. De wereld verwacht een redder, de Islam, het christendom, de vele sekten, en de niet gelovigen zijn op zoek naar buitenaards leven. ze denken dat er leven is op de exoplaneten die sterk op de aarde gelijken, tot hiertoe zonder enig resultaat. De biologen zijn op zoek naar een aap, om de vragen of hij terug mens wil worden tot hiertoe zonder resultaat. anderen zijn op zoek naar aliens liefst moeten ze groen zijn en op E.T. gelijken tot hiertoe zonder resultaat. Tijdens de corona crisis zoekt de mens naar een viroloog redder die ons van een vaccin zal voorzien, tot hiertoe zonder resultaat. ikzelf ben op zoek naar mijn vrouw, en die bestaat echt, zonder twijfel. Shalom

 17. Hahaha, eigenlijk zou men raelian.com moeten linken van de ex-raelians! Is hij bekeerd tot de islam? Hij ziet er nu meer als een moslim uit? Enfin, heel dat gedoe is natuurlijk goed voor hem, sticht een cult & je bent binnen voor de regen door de aanhang! Hij is ook een hoax. Hij is gewoon een Fransman die slecht aan de bak kwam met zingen & auto-race, kwam dan op het idee, als ik nu eens de laatste profeet uithang? & Inderdaad, het gaat hem nog altijd naar de zin! De Joden waren niet zo blij met zijn symbool, hij heeft het daarom gewijzigd met in het midden een kosmische spiraal in de Jodenster. Op YT zijn ex-Raelians in de aanval gegaan, een DJ is nu fel tegenstander geworden, na 17 jaar een soort huwelijk met de beweging te hebben gehad. Maar ja, als je een cult kan creëren dat slim in elkaar steekt, ben je binnen voor het leven! Wacht maar als ik een cult begin met mondmaskers, dan kan ik heel de wereld er wel onder krijgen!

 18. Ufo`s bestaan, het zijn demonische wezens met kwade bedoelingen. Enige kennis van deze entiteiten is niet onverstandig maar ik benadruk met klem om contact te vermijden. In de eindtijd zullen er grote tekenen zichtbaar zijn waar ufo`s/ zogenaamde aliens wellicht een onderdeel van zijn. Laat je niet gek maken en richt je aandacht op Jezus, Hij is de enige hoop voor de mensheid. https://www.franklinterhorst.nl/Bestaan%20UFO%27s%20echt.htm

 19. Het land dat de ambassade bouwt zal beschermd worden en voor duizenden jaren het wetenschappelijk en spirituele centrum van de wereld worden? Bouwen de Friezen hem meteen! Tietjerksteradeel boppe. Grapje;moet kunnen.

 20. Tegen die tijd zullen de spuitjes van gates, zijn werk wel gedaan hebben.
  Tegen die tijd wellicht met 6 of 7G.

Comments are closed.