Organisaties slaan handen ineen om Bijbel in 2033 in alle talen te hebben vertaald

Er is nog heel veel werk nodig om in 2033 iedere wereldburger een Bijbel(deel) in zijn eigen taal te kunnen aanbieden.

—————————————————————————————————————————————–

Meer dan 1 miljard mensen hebben geen Bijbel in eigen taal – Nog steeds meer dan 2000 talen waarin zelfs nog niet één Bijbeltekst is vertaald

—————————————————————————————————————————————–

De 10 grootste christelijke vertaalbureaus hebben de handen ineen geslagen om de Bijbel in 2033 in alle talen te hebben vertaald. Dat jaar is niet toevallig gekozen, omdat het dan precies 2000 jaar geleden zou zijn dat Jezus Christus werd gekruisigd, opstond uit de dood en ten hemel voer. In tegenstelling tot wat veel kerken al tientallen jaren beweren heeft de illumiNations alliantie nog heel veel werk te verzetten, want van de meer dan 6000 talen hebben er nog steeds zo’n 3800 niet of nauwelijks een Bijbelvertaling.

Van de vertaalbureaus zijn die van Wycliffe, UBS (United Bible Societies), de American Bible Society en Biblica de bekendste. Daarnaast doen ook Pioneer Bible Translators, Deaf Bible Society, Lutheran Bible Translators, Seed Company, SIL International en The Word for the World mee aan de ‘I Want to Know’ genoemde campagne. Het project wordt geleid door de gezamenlijke illumiNations alliantie van Bijbel vertaalorganisaties, die in 2010 werd opgericht om de ‘Bijbel armoede’ de wereld uit te helpen.

‘Aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden’

‘Het is heel wonderlijk dat in onze tijd iedereen op deze planeet iets van de Bijbel in zijn eigen taal kan hebben,’ geeft Mart Green, official van Hobby Lobby, als commentaar. ‘We zijn nu 2000 jaar verder en dit is nog nooit gebeurd… Het gevoel is dat er haast bij is…. Sommigen zouden zelfs hun leven wagen om de Bijbel te vertalen, maar zij willen Gods woord in hun moedertaal hebben. Wij willen hen daarbij helpen.’

De moderne technologie is daarbij een grote hulp, want in landen waar het bezitten van een fysieke Bijbel gevaarlijk is, kunnen mensen er via apps zoals YouVersion toch in lezen. Verder kan de snelheid van het vertaalproces met software enorm worden opgevoerd.

Volgens Green is ‘Bijbel armoede’ mogelijk de ergst mogelijke armoede die er bestaat, omdat dit ‘eeuwige gevolgen’ zou kunnen hebben. Het ‘I Want to Know’ project noemt hij dan ook ‘het meest opwindende deel van de Grote Opdracht in onze tijd’. Daarmee wijst hij op de opdracht van Jezus om ‘alle volken tot mijn discipelen te maken’ (Matteüs 28:19). Jezus zei tevens dat ‘aan alle volken eerst het evangelie gepredikt moet worden’ (Marcus 13:10) voordat ‘het einde’ komt, waarmee Hij zijn eigen Wederkomst bedoelde.

Nog meer dan 1 miljard mensen zonder Bijbel in eigen taal

De vertaalcoalitie schat dat er nog meer dan 1 miljard mensen zijn die de Bijbel niet in hun eigen taal kunnen lezen. Meer dan de helft van alle taalgemeenschappen hebben nog altijd geen compleet vertaald exemplaar tot hun beschikking. Tevens zijn er nog steeds meer dan 2000 talen waarin er zelfs nog niet één Bijbeltekst beschikbaar is.

In 2033 moet 95% van de wereldbevolking toegang hebben tot een compleet vertaalde Bijbel, 99,96% tot het Nieuwe Testament, en 100% tot tenminste een deel van de Bijbel. ‘2033 wordt een belangrijk jaar in het leven van de Kerk,’ denkt Green dan ook.

Iedereen kan het project sponsoren met een donatie van $ 35,-, aldus Green. Dat is het bedrag dat het zou kosten om één Bijbeltekst te vertalen. De hele Bijbel vertalen – meer dan 31.000 teksten – kost ongeveer $ 1 miljoen. Greens familie opende in 2017 in Washington het Museum van de Bijbel, waar de geschiedenis van ”s werelds meest verkochte boek ooit’ kan worden bekeken. (1)

Als de initiatiefnemers daadwerkelijk mikken op precies 2000 jaar na Pasen en de Hemelvaart, zullen ze nog meer vaart moeten maken, aangezien onze tijdrekening ongeveer 6 jaar te laat is begonnen. Dat betekent dat ze hun ambitieuze project niet in 2033, maar in 2027 zouden moeten hebben voltooid.

Xander

(1) Christian Post
(2) Afbeelding: Jeff Jacobs from Pixabay 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

24

 1. Hmm. That is een interessante klus. Papua nieuw Guinea heeft bekende 820 talen. En indonesie 742. Ik denk niet dat alle talen gaan lukken.

 2. Voor de liefhebber een free download van de masonic bible.
  https://archive.org/details/FreemasonBible/page/n7/mode/2up
  En als aanvulling op mijn vorige post over meteorieten deze is opzienbarend.
  Zoek opdracht meteorites amino acid.
  Veel hits en hier een voorbeeld aminozuren zijn toch de bouwstenen voor leven.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11542462/
  Maar nog veel meer ook proteinen zijn er in gevonden?
  zoek opdracht proteines
  Ook hier een voorbeeld.
  https://phys.org/news/2020-03-protein-meteorite.html
  En nog veel meer informatie die tot nadenken stemt het heeft mijn ogen geopend en leren out of the box te denken.
  Is dit een reden voor de interesse in deze hemelstenen radioactiviteit aminozuren en proteinen uit de ruimte?

 3. Adam schreef: De Islam kent het vertaal probleem helemaal niet. De Koran dient alleen in het Arabisch gelezen te worden, want alleen dan komen de verzen helemaal tot hun recht. “””

  De Torah van Israel werd 2000 jaar eerder door JHWH de God van Israel op de Berg Sinaï Exodus 19 en 20 in de Hebreeuwse taal aan Mozes gegeven. Jeshua, de Zoon van JHWH sprak ook Hebreeuws. Joden lezen nu 2021 nog steeds in die Torah van Mozes.

  U schreef: Natuurlijk zijn er vertalingen, [van de Bijbel en Koran] maar deze gaan altijd ten koste van de betekenis.””

  Dat is juist. Maar laten we dankbaar zijn voor al die vertalingen anders had ik u nu een antwoord schuldig moeten blijven. Goddank studeerde ik 1 jaar de Hebreeuwse taal. Het Arabisch is daaraan verwant omdat Ismael ook een zoon was van Abraham. Genesis 21.

  U schreef: Hypothetisch zou God zijn boek in 1 taal openbaren zodat deze in 1 taal bewaard kan blijven.””

  Dat is nog toekomst, JHWH creëerde in Genesis 11 vele talen [Babel] zodat de goddeloze mensen niet langer een front konden vormen tegen Hem. Als Jeshua de Zoon van God terugkeert in Jeruzalem en Hij daar Koning [Zachariah 14 en Openbaring 19] wordt dan pas wordt de wereld weer eentalig net als wat gebeurde op de Eerste Pinksterdag toen de Heilige Geest werd uitgestort op de gelovige Joden. Iedereen kon toen elkaar verstaan en converseren.
  Details Handelingen 2 er waren toen ook veel Arabieren in Jeruzalem.

  Over de 7 vertalingen van de Koran las ik een citaat in het boek [blz. 451]van Tom Holland: Het Vierde Beest…Dat een moslimgeleerde uit de tiende eeuw Ibn Mujahid schreef dat er ZEVEN aan elkaar gelijkwaardige qira’at lezingen van de Koran waren. Dit werd vervolgens de Orthodoxe opvatting. De moderne vrijwel algemeen heersende opvatting dat er sprake is van één tekst doet pas opgeld sinds 1924 toen er in Cairo een uitgave van de Koran verscheen die wereldwijd de standaard zou worden.”

 4. De Islam kent het vertaal probleem helemaal niet. De Koran dient alleen in het Arabisch gelezen te worden, want alleen dan komen de versen helemaal tot hun recht. Natuurlijk zijn er vertalingen, maar deze gaan altijd ten koste van de betekenis. Hypothetisch zou God zijn boek in 1 taal openbaren zodat deze in 1 taal bewaard kan blijven.

 5. @Wim van Ginkel,

  De Bijbel een hoax? Waar haal je dat vandaan?
  Heb je de Bijbel wel eens gelezen? Of praat je alleen maar andere atheïsten na?
  Is het niet beter om je af te vragen, hoe het komt, dat in de Bijbel de toekomst wordt beschreven in profetieën, en dat al die honderden profetieën exact uitkomen? En besef je, dat die profetieën ernstige waarschuwingen van God aan de mensheid zijn?
  En bedenk dan dat die waarschuwingen zijn bedoeld om ons tot inkeer te brengen.
  God spreekt tot ons in de Bijbel, en de Bijbel bewijst zichzelf.
  Het is niet zomaar, dat profetieën die meer dan 25 eeuwen geleden zijn uitgesproken door de profeten, en in de Bijbel zijn opgetekend, tot in details zijn .
  Besef ook, dat talloze gebeurtenissen die in de Bijbel zijn beschreven, door vele archeologische opgravingen zijn bevestigd.
  Beweren dat de Bijbel een hoax is? Een hoax kan ons niets over de toekomst voorleggen!
  Maar als je toch bij je standpunt blijft, dan zou ik het erg op prijs stellen als je die bewering dan ook onderbouwt.
  Vriendelijke groet,

  Svalbard

 6. Svalbard, 5.56 PM Rukker ?????????? ( ken ik niet in dit stuk )

  Vraag die we ons moeten stellen ,is : Wordt met geslacht een tijdsperiode bedoeld OF Het Joodse volk ( Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat dit alles is geschied )
  Ik denk dat hiermee het Joodse volk bedoeld wordt en NIET een tijdsperiode , daarom wilde hitler ( werktuig van satan)
  ook het Joodse volk uitroeien, kon de profetie van “Here Jezus komt op de Olijfberg in Jeruzalem TEMIDDEN van zijn broeders/zusters ( Joodse volk ) terug ‘. nooit uitkomen !!

 7. @Johan. Dank voor uw bemoedigende woorden. Het is een goed streven van Bijbelgenootschappen om de Bijbel in 2033 beschikbaar te stellen aan alle taalgroepen in deze verwarde wereld. [Genesis 11 Babel]

  Maar…vraag ik me af…wie zullen de vertalers zijn gezien o.a. de huidige zeer onbetrouwbare Nieuwe Bijbel Vertaling 2004 die veel stof deed opwaaien. Deze bijbel krijgt toch nog een herkansing in Oktober 2021 waarin duizenden woorden hertaald zijn. Ben benieuwd.

  Het tweede punt over het gebruik en het lezen van de Bijbel. Hoe vaak gaat dit Boek der boeken nog open in gezinnen, synoden en in de Media? Hoe vaak wordt er nog naar de dringende oproep van Mozes, de Profeten, Jeshua en de Apostelen geluisterd als zij spreken:
  Zo zegt de Here, de God van Israël?

  Niet de hoorders maar de Daders [Psalm 18] van het Woord van God staan in hoog aanzien bij JHWH en Jeshua, de Zoon van God. [Openbaring 2 en 3]. Welke predikant en priester leert de beminde gelovigen nog Doe Wat De Bijbel Zegt? Onze kennis blijkt steeds maar weer zeer beperkt als we die vergelijken met die onbegrensde kennis van Jeshua/Jezus…Lucas 2:41-52.

  Paulus leert…1 Korintiërs 13:8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; KENNIS, zij zal afgedaan hebben.

  9 Want onvolkomen is ons KENNEN en onvolkomen ons profeteren. 10 Doch, als het VOLMAAKTE komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

  11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind.
  Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

  12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. [Openbaring 1] Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

  13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze Drie, maar de meeste van deze is De Liefde.

 8. Dank u wel moderator mijn respect ook ik volg uw woord van god maar ook mijn hart.
  Ons verstand blijkt ons lagere ik of lust ons hart ons hogere ik of electrisch veld in het ziekenhuis meten ze ook het electrisch veld van ons hart.
  En voor Ramshoorn uw kennis van de bijbel is op eenzame hoogte blijkt keer op keer.
  Of zoals u het mooi verwoord ik heb het boek van kaft tot kaft gelezen geweldig,op deze site kan bijna niemand met u in discussie gaan en het verliest.
  Mijn diepste respect ook dat u in het beloofde land bent geweest maar met respect u bent en blijft een priester die het volk de weg wijst.
  En dan bent u net als de herder die zijn kudde hoed maar ook de kudde heeft een eind datum en word het offer voor de volgende generatie.
  Dan is er nog de wetenschap en hun leraren of uitvinders die tussen de regels zoeken naar codes kennis en macht denk Ezechiël.
  Deze mensen dienen de heersende elite die het eeuwig leven willen en heersen en zelf scheppen.
  Kijk dit artikel dat veel verklaard.
  http://wereldbiografie.blogspot.com/2011/09/ufos-in-religious-art.html?fbclid=IwAR2kntWaQpeZSnyVyzpy8K3IiCkxDCDAF8tjG_ZLcYSGedVayydreBJG7oU
  De wetenschap heerst de bijbel dient lijkt het steeds meer en verbeter mij als ik het mis heb of dwaal ik sta open voor ieder zijn of haar mening met respect.
  De zoektocht is niet naar god maar kennis en macht blijkt het nu op onze aarde maar er is meer.
  http://wereldbiografie.blogspot.com/2011/09/ufo-in-de-geschiedenis-van-de-aarde_18.html
  Laten we hopen dat het goede of de liefde overwint in onze stoffelijke wereld en macht en lust verliest van de rede.
  Toen ik leerde out of “the box” te denken en mijn dromen te duiden zag en voelde ik liefde en licht.
  Het Evoluon in de stad Eindhoven zegt genoeg voor wie wil begrijpen dat we op het punt staan meerdere dimensies te openen.
  Maar is het de taak van onze wetenschappers om kennis te misbruiken of te vluchten voor de waarheid?

 9. De bijbel toch een fundament voor onze huidige beschaving en wereld.
  Dan het feit dat Eva een hap uit de appel van de kennis nam en het lot der mensen veranderde.
  Ook de appel in het sprookje als slaap middel gebruikt maar nog actueler het logo van Apple met een hap eruit genomen is vreemd voor mij of symbolisch.
  Maar als men een appel doormidden snijd eqatoriaal verschijnt in de vrucht het pentagram?
  En dit pentagram is opgebouwd uit 3 x een geodriehoek als men goed kijkt dus ook een drie eenheid dat een vijfhoek vormt.
  Dat heeft zo veel betekenissen dat het wel zeker een heilig symbool moet zijn (de sleutel van Salomo) misschien wel zelfs radioactiviteit of alpha beta en gamma straling.
  Een bron van mutaties deze straling kijk maar eens naar de Afrikaanse natuurlijke kern reactoren dan is de schedel van Lucy een afleiding van de realiteit lijkt mij dan.
  https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/natures-nuclear-reactors-the-2-billion-year-old-natural-fission-reactors-in-gabon-western-africa/
  Met het feit dat ook in de moslim Kaaba een meteoriet moet liggen deze zijn ook vaak radioactief?
  Zie google scholar radionuclides meteorites zelfs plutonium-244 is er in gevonden?
  Ook bij veel natuur volken waren deze stenen uit de hemel heilig is theo uit het woord meteoriet niet ook een naam voor god zoals theosofie?
  Ook grappig dit artikel.
  https://cathstan.org/news/us-world/being-curator-of-meteorites-allows-jesuit-to-find-god-in-all-things
  En met de kennis van radioactiviteit heeft de mens de status van vernietiger van werelden bereikt zoals de vader van de atoombom beschreef uit het Hindoeisme mr Oppenheimer.
  Vreemd is dat de dinosaurus uit gestorven moet zijn na een inslag van een meteoriet en dat er botten gevonden zijn van deze dieren die radioctief waren?
  Zijn wij de zoogdieren een mutatie of een schepping van de almachtige en is de droom niet ook een manier hoe god met ons communiceert?
  Ook in de bijbel veel verhalen over engelen die de boodschap via een droom over brachten,het is en blijft een boek vol raadsels met kennis die we nog steeds niet kunnen bevatten.
  En nu hebben we quantum computers uitgevonden die zelfs een hartslag hebben D WAVE genaamd en we zijn niet meer de baas over onze schepping blijkt.
  En het verhaal uit de bijbel eindigt met de opname of dat we tot as vergaan niet rooskleurig lijkt het.
  Of je het nu geloofd of niet de bijbel bevat kennis die ons verstand te boven gaat en de wetenschap lijkt verslaafd en is niet meer te stoppen.
  God is kennis en wij lijken niet in staat deze te handelen tot glorie van alles wel voor enkelen uitverkorenen.
  En Xander welke bijbel is uw raadgever of gids als houvast?
  Statenvertaling, de King James, NBG en bible hub
  Mod.

 10. De woorden van Jezus over “het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken” worden vaak gezien als iets wat nog niet gebeurd is. Onlangs leerde ik een beter uitleg. Namelijk dat Jezus in deze Tekstgedeelten vooral spreekt over de tijd tot de vernietiging die over Jeruzalem/Judea zou komen. Er was nog genadetijd om de mensen/stammen/volken te bereiken met het evangelie. En dan zou het oordeel komen. Dat is ook gebeurd in A.D. 70.

  Wat betreft het evangelie, dat was toen al ‘in heel de schepping’ verkondigd aan ‘alle’ mensen. Waarbij we ons moeten realiseren dat men toen het Romeinse machtsgebied als heel de wereld beschouwde. En men ook niet te beroerd was om sterke taal te gebruiken om aan te geven dat het zeer veel/sterk/groot zou zijn. De zogenaamde hyperbole die nogal vaak gebruikt is in de Bijbel.

  Bewijzen uit de Schrift:

  Kolossenzen 1
  5 vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie.
  6 Dit is naar u toe gekomen zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen.

  23 als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

  Kortom, er hoeven niet eerst Bijbels in iedere bestaande taal gemaakt te worden om letterlijk heel de wereld het evangelie te brengen. Het evangelie was al ‘de hele wereld’ over gegaan in Paulus tijd. Overigens heb ik er helemaal niets op tegen om wel Bijbels te vertalen en te verspreiden. Ik kan het echter niet beschouwen als een Bijbelse opdracht wat nodig zou zijn omdat anders Jezus niet terug zou kunnen komen.

 11. De bijbel is een hoax zoals het wordt uitgelegd en gepredikt dus ik zie het belang niet

 12. Hopelijk zetten ze Gods naam terug in de schrift.
  In de originele schriften stond hij 6000 maal opgeschreven

 13. @Rukker,

  Jezus zei in Matthéüs 24 tegen zijn discipelen war er zou gaan gebeuren in de toekomst. Hij begon met de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem, hetgeen in het jaar 70 is geschied. Wat Jezus vertelde belast een periode van meer dan 20 eeuwen. Jeruzalem en de Tempel zijn verwoest, toen de stad door de Romeinen werd belegerd nadat men in opstand was gekomen.
  Jezus wijst ook op de Vijgenboom, wanneer zijn takken knoppen beginnen te vertonen in het voorjaar, dan weten we dat de zomer nabij is. Hij gebruikte die vijgenboom als metafoor voor Israël. De vijgenboom gaat over de soevereiniteit van Israël. En in 1948 werd op 14 mei de onafhankelijke Staat Israël uitgeroepen. Opeens was Israël daar weer, terug van weggeweest. Jezus zei dat het geslacht dat deze dingen zou zien gebeuren geenszins voorbij zou gaan voordat al deze dingen geschieden. Dit zei Hij direct na wat hij over die vijgenboom had gezegd.
  Inmiddels is Israël er al weer bijna 73 jaar. In 1967 herkent Israël bovendien ook nog de soevereiniteit over geheel Jeruzalem. We kunnen ons hoogstens gaan afvragen of we dat geslacht, die generatie, moeten gaan tellen vanaf 1948 of vanaf 1967.
  Als we uitgaan van 1967, dan zijn we nu bijna 54 jaar verder. Een generatie is doorgaans omstreeks 80 jaren.
  Niemand weet van die dag en die ure, staat er geschreven.
  Er zijn talloze voorspellingen gedaan over wanneer de Wederkomst van Christus zou zijn, maar het is onbijbels om zo’n voorspelling te doen.
  Maar aan de tekenen der tijden zien we zeker, dat die dag naderbij komt.
  Want de toestand in de wereld die Jezus met zijn discipelen besprak, daar zitten wij tegenwoordig middenin.
  We doen er daarom goed aan om ons meer op Christus te richten en de woorden die Hij spreekt ernstig te nemen.
  Want die dag komt snel naderbij, en er komt een moment waarop het te laat is.
  We moeten ook goed letten op wat er in en rondom Israël gebeurt, helaas kunnen we niet vertrouwen op de moderne massamedia, want die tonen alleen wat ze zelf willen laten zien. Veel van wat men over Israël schrijft of zegt is onbetrouwbaar. Zaken waarvan men melding zou moeten maken worden genegeerd.
  Iran is de grootste aanstichter van de onrust in het Midden-Oosten. De Houthi rebellen in Jemen bestoken vrijwel dagelijks steden en olie installaties in Saoedi Arabië, en zoals bekend worden deze terroristen bewapend en gesteund door Iran.
  Hoe vaak vernemen we hier iets over op het journaal?
  Niet belangrijk genoeg?
  Maar het heeft nu al een forse impact op wat we nu bij de pomp betalen, de olieprijzen zijn flink gestegen, en we gaan binnenkort nog veel meer betalen.
  Israël valt regelmatig Iraanse stellingen en opslagplaatsen in Syrië aan, want ook daar probeert Iran een nieuw front op te bouwen tegen Israël.
  In ieder geval is op dit moment de Bijbel aktueler dan ooit.
  En in hoemeer talen die beschikbaar komt, hoe beter.

 14. Tja het is wat je wilt dat het is.
  Jezus is ook wat je wilt dat het is.
  Voor de rest mag iedereen dromen voor wat het is.

 15. Volgens mij hebben wij gelovigen uit de volken die opdracht helemaal niet gekregen, en daarbij het evangelie wat door de meeste kerken gepredikt wordt is helemaal geen evangelie maar een boodschap van hel en verdoemenis, doe dit dan heb je eeuwig leven doe je het niet dan eeuwige hel.

  Het evangelie wat echt evangelie is staat in 2tim 4:10,

  Daarbij is het helemaal niet nodig dat die boodschap ( van dat kerkelijke evangelie) door zeer veel geld verslindende organisaties wereldkundig moet worden gemaakt. Dat kan gewoon een op een en dan nog is het geen plicht voor gelovigen uit de volkeren. Je moet een tellen hoeveel keer er MOETEN in de Bijbel staat (SV) in de NBG staat het veel vaker opvallend.

  De boodschap uit Mattheüs 28:10 is expliciet aan het volk Israël gegeven, en wordt pas effectief als Israël ziet wie zij doorstoken hebben, en daarna gaan ze als een speer de wereld rond met de enige en juist boodschap dat God de Redder is van alle mensen, dat wordt een feest…..

 16. Vraag die heel belangrijk is : Aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt zijn voordat de Here Jezus terug kan komen.
  Vraag is dus : hoe ver zijn we nu ??

  Ik hoor 2 geluiden : Of aan iedereen is het evangelie gepredikt op welke manier dan ook of het is BIJNA aan iedereen gepredikt.
  Dat zou betekenen, als dit klopt , dat we al heel ver zijn.

  Wederkomst v/d Here Jezus : Wat moet er echt gebeurd zijn 1 ) Herstel staat Israel 2 ) Joodse volk is teruggekeerd/keert terug/gaat terugkeren ( dit zal doorgaan tot de Wederkomst v/d Here Jezus op het eind v/d grote verdrukking 3 ) Evangelie moet aan ieder gepredikt zijn 4 ) Of dit een voorwaarde is weet ik niet maar gebeurt is het al : Jeruzalem is enige/ondeelbare hoofdstad van Israel.

  Dit zou betekenen dat we al heel ver op Gods kalender zijn, Tijd zal het leren !1

 17. Ik dacht dat het evangelie intussen wel de hele wereld had bereikt. Met de vertaaltechnieken van het internet kan iedereen ter wereld bijbelteksten lezen en het schijnt dat werkelijk iedereen op de wereld internetverbindingen kan hebben. Zelfs de armsten hebben smartphones.
  Maar wie zal het weten.
  Het is nogal in de mode om mensen (vooral ‘rechtse’ mensen) zonder pardon van racisme te beschuldigen. De kerk in de wereld hoeft zich dit verwijt niet aan te trekken, want uit ALLE culturen hebben mensen het geloof in Christus aanvaard. Echt uit ongeveer álle culturen.
  Ik kwam deze begaafde jongen tegen via het internet: https://www.youtube.com/watch?v=dfG_p6K8_wc&list=RDdfG_p6K8_wc&start_radio=1&t=169
  De christelijke erfenis is er daadwerkelijk voor iedereen!

 18. Ook via radio zenders wordt het evangelie in de wereld gepredikt en gehoord, niet iedereen kan lezen maar wel horen.

 19. Eindelijk eens een keer écht goed nieuws in deze “woelige tijden”.

 20. Dit is een speciale datum, het zal dan ongeveer tweeduizend jaar geleden zijn dat Jezus is gekruisigd toeval? Maar dan moeten die mensen ook nog die Bijbel lezen? Maar volgens mij zijn we dan rond. Voor zijn wederkomst heeft hij nu geen excuus meer, laat de messias maar komen, de juiste dan!!! Shalom

Comments are closed.