Opnieuw Turks wetsvoorstel om verkrachter met minderjarig slachtoffer te laten trouwen

Protest van een Syrisch moslimmeisje tegen het wijd verspreide gebruik van gedwongen kindhuwelijken. Op haar tekening denkt het meisje zelf aan school, terwijl de man met wie ze moet trouwen haar thuis wil houden. (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————

Wet komt ook in het Oude Testament van de Bijbel voor

—————————————————————————————————————————————

Met de rechten van vrouwen is het in de islamitische wereld niet best gesteld, zoals iedereen inmiddels wel weet. Turkije was ooit een positieve uitzondering, maar is sinds het aantreden van de islamistische dictator Recep Tayyip Erdogan in snel tempo in een discriminerende, islamofascistische politiestaat veranderd. Regels en wetten die vrouwen en meisjes tegen misbruik beschermden werden teruggedraaid, en Erdogan verklaarde al ettelijke keren dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn, en vrouwen eigenlijk maar één taak hebben: zoveel mogelijk kinderen baren. Nadat het eerder werd afgewezen komt daar nu mogelijk toch een afschuwelijke nieuwe wet bij, die een verkrachter in staat stelt om met zijn minderjarige slachtoffer te trouwen, en zo zijn straf te ontlopen.

Gedwongen huwelijken, vaak van minderjarige meisjes, zijn in veel moslimlanden altijd al normaal geweest. Tal van gezaghebbende moslimgeestelijken verklaren openlijk dat meisjes van 9 jaar –en soms nog jonger- rijp zijn voor het huwelijk (dus seks). Dat heeft natuurlijk alles te maken met hun profeet Mohammed, die trouwde met een 6 jarig meisje, en dit huwelijk ‘consumeerde’ toen ze 9 was.

Erdogan: Mannen en vrouwen zijn niet gelijk, dat is tegen de natuur

Het Turkse wetvoorstel stelt verkrachters in staat om hun straf te ontlopen als ze met hun minderjarige slachtoffers trouwen. Of die slachtoffers dat wel willen wordt niet gevraagd, het zijn immers ‘maar’ meisjes. Aangezien velen van hen uit arme gezinnen komen, is de kans groot dat er vaak van deze mogelijkheid gebruik gemaakt zal worden. Volgens een recent overheidsrapport zijn er het afgelopen decennium bijna een half miljoen kindhuwelijken in Turkije gesloten.

Dat misbruik en verkrachtingen –toch al geïnstitutionaliseerd in de islamitische wereld- hierdoor alleen maar worden aangemoedigd zodra verkrachters hun slachtoffers kunnen afkopen (en na een kort moslimhuwelijk binnen een dag weer kunnen scheiden), behoeft geen uitleg.

Erdogan heeft zo’n beetje alle seculiere tradities en burgerlijke vrijheden in Turkije weggevaagd. De zelfverklaarde Kalief van de moslimwereld verklaarde ooit dat een vrouw die geen kinderen baart ‘incompleet’ is. ‘Je kunt vrouwen en mannen niet op gelijke voet stellen,’ zei hij letterlijk. ‘Dat is tegen de natuur.’

En dit is dus het land waar de EU zich de facto aan heeft uitgeleverd, wat minstens zoveel zegt over Brussel als over Ankara.

Wet komt ook in Bijbel voor

Voordat christenen beginnen te sputteren: eenzelfde wet dat verkrachters met hun slachtoffers moesten trouwen vinden we in de boeken van Mozes terug, die meer van dit soort onrechtvaardige wetten bevatten, die ons nu doen huiveren van afschuw.

‘Als een man een meisje verkracht dat niet verloofd is en hij wordt op heterdaad betrapt, dan moet hij de vader van het meisje tweehonderdvijfenzeventig gram zilver als smartengeld betalen en met haar trouwen, hij mag nooit van haar scheiden..’ (Deut.22:28, Het Boek)

Ook hieruit blijkt dat in Bijbelse tijden totaal niet werd stilgestaan bij wat het meisje zelf wilde. In onze tijd heeft de vrouw in een klein deel van het behoudende christendom nog steeds niet dezelfde positie als de man. Denk bijvoorbeeld aan de SGP die in 2010 door de Hoge Raad moest worden gedwongen om vrouwen tot de partij toe te laten. Pas in 2014 werd de eerste vrouwelijke SGP volksvertegenwoordiger gekozen.

 

Xander

(1) Jonathan Turley via Zero Hedge
(2) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur DFID – UK Department for International Development, bron Flickr,  Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

34

 1. 2018 is ook al jaren terug dat dit politiek aan de gang was in turkije en in de media.

  Racisme is welzeker gaande tegen o.a Turken omdat zij n volk zouden zijn tegen Israël op t laatst.
  Maar welke natie is dat niet op het einde?
  Israël komt alleen te staan is toch bekend.

  Welzeker word alles wat aan Turken en turkije word gelinkt als slecht gezien, maar ik weet zeker dat daar ook mensen van God zijn.

  En Rusland word weer zowat heilig verklaard, hoe krijg je het voor elkaar, zij die hun krachtigste wapen de satan 1 hebben genoemd en mogelijk de grote beer uit de bijbel zijn.
  Maar ook daar zitten mensen van God.

  Het heilige land is Israël, die zegenen we met zn allen, maar denk maar niet dat daar geen mensen van satan tussen zitten.

 2. Xandernieuws is bij deze officieel bijbel onvriendelijk verklaard door vele trouwe volgers.

  Geloof niet alles mensen, vele werden nog meer beladen met haat dan liefde.

  Liefde idd die ene boodschap van Jezus Christus.

 3. Xandernieuws

  Je ziet wel bronnen vanuit het Engels maar niet welke datum deze wet dan is ingegaan.

  Het is ook een wetsvoorstel, artikel is van jan 2020. Mod.

  Man dit werd jaren geleden toen besproken en het was vanuit de Turkse bevolking zelf oom een hele ophef. Dat was in 2018. Mod.
  Stop met verspreiden van racisme tegen bijv Turken, geen enkele ras is beter dan de ander.

  Er is geen sprake van racisme, het gaat om een wetsvoorstel. Mod.

  Je gaat haaks tegen de bijbel in, zoals in dit topic ook naar boven komt, aan de reacties kennen jullie dit toch wel merken nu?
  Dit is iets van de valse messias niet van Jezus.

 4. Beste @Joost Visser. U schreef:
  De Koran heeft als basis de Bijbel, althans de eerste paar honderd soerah´ s. ”

  De Koran telt 114 soera’s [saai om te lezen, niet een spannend verhaal] net zoveel hoofdstukken 114 als het Apocriefe nep-evangelie van een fake Thomas!

 5. @lechaiem
  dank voor uw reactie zie dit nu pas sta open voor ale kennis maar ook jullie geloof.
  Mijn vader was grieks mijn moeder aerts afkomstig uit belgie met Joodse roots.
  Ik heb de sleutels van salomo met pentakels oftewel 3x de geodriehoek dat is een heilige drie eenheid.
  Maar ook het boek der schitteringen oftewel het verhaal van de baard.
  Heb dit alles te danken aan Max Silverenberg eigenaar van een antiqariaat in Eindhoven op de kleine berg.
  Maar voel de plicht om de gewone man van het Joodse volk te dienen niet de elite die gekozen heeft voor het kwaad of de computer.
  Zo bang dat ze tot de tanden gewapend zijn voor de zekerheid als de grieken komen om Athena te bevrijden in jullie kringen bekend als Minerva.
  Ook het beeld op de aandelen beurs Hermes is grappig toch?
  Ik voel dat mijn volk terug komt vrienden maar ik vecht voor jullie en vraag vergeving en zal vechten voor jullie kinderen.
  En dit is de ster van Bethlehem die de weg aangaf.
  Wees niet bang jullie lieders betalen de prijs niet jullie.
  Jullie hebben genoeg geleden en zijn nu een volk met een PTSS en ik houd van jullie en Golems vind ik grappig en wil ik graag mee spelen.
  https://www.youtube.com/watch?v=c5X4Behp9s4
  Stel me op de proef het is een eer voor mij om bij jullie te verkeren uit vrije wil.
  Xander is een licht geweest in mijn duisternis.
  Ik hoop dat ik een stimulans kan zijn om jullie wakker te krijgen.
  De wereld kan alleen gered worden met jullie kennis en op offering om jullie doel te bereiken.
  Maar tegen welke prijs vrienden?
  At your service to serve you ik ben klaar en jullie?

 6. Deut 22 28 Wordt hier gesproken over verkrachting ? Letterlijke tekst staat : “haar aangrijpt en gemeenschap met haar heeft EN ZIJ WORDEN BETRAPT ; het lijkt mij dat de Bijbel hier zegt dat zij beiden verantwoordelijk zijn en, naar mijn mening is het vrij kort door de bocht om hier over verkrachting te spreken.
  Als een vrouw die verkracht is met een man MOET TROUWEN van God dan zou ik graag willen weten waarom dat dan moet ; persoonlijk geloof ik daar niet in.
  Naar mijn bescheiden mening zit je hier fout, Xander

 7. Dank @Lechaiem, voor het meedelen van de getalswaarde van Echad=13.

  Ja, de Bijbel vertelt ons niet alleen door de 22 letters van het Hebreeuwse Alfabet het hele verhaal van de Schepping t/m de Toekomst van een Nieuwe hemel en een Nieuwe Aarde maar ook dmv de getallen.

  Ik las het boek van de Joodse econoom Prof. Frederik Weinreb: De Bijbel als Schepping. Hij opende mijn ogen voor de getallen-symboliek in de Bijbel. Een wereld ging er voor mij open. Geen wonder dat de Bijbel al 3000 jaar het meest gelezen en verkochte en vertaalde Boek ter wereld is. Ik lees al jaren samen met mijn vrouw iedere dag 5 hoofdstukken hardop en ontdekken steeds nieuwe vergezichten. Shalom. Ramshoorn.

 8. @ Joost Visser: 5:07 pm. Belachelijk wat U hier te berde brengt. De Koran is een wrede ideologie met een religieus sausje. Het Christendom, is als het goed is, vanuit de boodschap en het leven van Jezus Christus, de Vredevorst. U wilt me toch niet wijsmaken dat dat hetzelfde is?

 9. Toch wel grappig al deze opmerkingen. De Koran heeft als basis de Bijbel, althans de eerste paar honderd soerah´ s. Dezelfde eveil.

 10. @ Tim: 11:37 am. Ook ik ben van mening dat zowel de Statenvertaling alsook de King James Vertaling, het dichtst bij de grondtekst staan. Zelf lees ik nu iedere dag uit de Herziene Statenvertaling.

 11. @Gunter de Statenvertaling is perfect ja en niet ff een vertaling maar Gods woord! net als de King James waar ieder woord puur is en waardevoller dan goud. En er mag niks uit worden gelaten of aan toe worden gevoegd. En een ware christen gelooft dat gewoon. En God heeft belooft zijn woord te bewaren en heeft hij ook gedaan.

 12. Johan,
  Geschreven is “de Heer uw G’d is 1”. 1 in het hebreeuws is ECHAD. In het hebreeuws hebben letters een getal waarde. De getalwaarde van het woord ECHAD (אחד) is 13. 4+8+1 13.
  Shalom

 13. beste @Johan en @Jottum…De huidige Grieken en hun Overheid en Banken hebben hun bestaan te danken aan de enorme bedragen kapitale injecties die de EU burgers ophoestten. Ze hadden van de honger geen ontlasting. De tijden van Alexander de Grote die de toenmalige wereld in record-time overwon 2300 jaar geleden liggen ver achter hen.

  300 Jaar na Alexander de Grote werd de Zoon van God Jeshua in een klein gehucht Bethlehem in Israël geboren. Hij deed grote wonderen, doden werden levend, hongerigen gaf hij te eten, de duivel draaide Hij een loer, water veranderde Hij in wijn, blinde gaf Hij het gezicht, Hij liep over water. Hij stierf aan een kruis, stond op uit de dood, voer ten hemel en zal terug komen! enz.

  Zijn Prediking was krachtig: Het Koninkrijk Gods is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het Evangelie. Jeshua verklaarde dat het Heil uit de Joden is en niet uit Athene, Rome of Mekka. Hij verklaarde dat de Sjabbat de Rustdag was en niet de zondag!

  Geen wonder dat alle antisemieten/islamieten wereldwijd razend zijn op Hem en zijn vele volgelingen. Hij wordt straks ook nog eens Koning in Jeruzalem. Openbaring 14 en 19.

  Hij veroverde de wereld zonder wapens en ook nu nog 2000 jaar later geven gelovigen hun leven voor Hem. Paulus was ook in Athene op de Areopagus het Forum…Handelingen 17…lees zelf hoe de Grieken reageerden op zijn ultimatum.

  Helaas ook nu nog in 2020 …1 Korinthe 1:22 Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 doch wij [Paulus] prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, 24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. 25 Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen!!!

 14. @ Günter: 8:26 pm, op 25/1. Ik sluit mij gaarne aan bij uw reactie, Günter.

 15. (Deut.22:28, Het Boek)
  “When a man finds a girl who is a maiden, who is not engaged, and he seizes her and lies with her, and they are found out, then the man who lay with her shall give to the girl’s father fifty pieces of silver, and she is to be his wife because he has humbled her. He is not allowed to put her away all his days.
  Deḇarim (Deuteronomy) 22:28‭-‬29 TS2009
  https://bible.com/bible/316/deu.22.28-29.TS2009

  Het boek (geciteerd in het artikel) is eigenlijk geen vertaling maar gaat meer richting vertelling.

 16. Een goed begin is het halve werk ; de eerste man en de eerste vrouw ; Eva kon de weerstand niet aan en at de appel op. ‘Winkelende vrouwen tijdens ‘het winkelen’ …. . Én er waren nog maar twee, Adam heeft haar nog zo gewaarschuwd maar zo’n aanbieding kon ze niet laten lopen. Er kwamen twee kinderen waarbij de ene, ik noem hem maar Karel, de andere Anton, waarbij Karel maar een oplossing zag : Anton moest dood . Op dat moment zouden er volgens de bijbel nog maar 3 wereldbewoners zijn : een moordenaar, een ‘bonus’ pakker en de vader Adam . 50 % of 75 % van de ‘geachte aanwezigen’ was toentertijd al van het padje af. Er bestond geen ‘wetenschap’ , geen ‘klimaat-killers’ , en geen gen manipulatie, toen was alles nog puur natuur. Nu kan men overal een leuk verhaal van maken maar heden ten dage is het met vallen en opstaan het niet veel anders. De mens staat nog steeds de andere mens naar het leven, waarbij de hebzucht (die rotappel, die aanbieding) de accelerator was en nog steeds is. Er was helemaal geen sprake van een goed begin ; hij schiep de mens ( naar zijn evenbeeld ) op dag 7 maakte hij een kardinale fout, …. hij zag, moet het hebben gezien, dat het helemaal niet goed was, maar liet het ‘maar gebeuren’ . Dag 7 was een catastrofe, inmiddels zijn alle dagen catastrofes wereldwijd. We gunnen de ander het licht in de ogen niet ; nog op politiek gebied nog op economisch gebied niet. Zijn wij nu Karel ,Anton of Eva, wie het weet mag het zeggen.

 17. Johan, wat goed dat je dit schrijft over de eed van Hippocratus. Deze eed begint met “Ik zweer bij Apollo enz.”. Hiermee haal je de duivel in huis.
  Hoe kan een Christen-arts deze eed afleggen?
  Nu begrijp ik hoe de medische wereld zo verdorven is geworden.

 18. Waar is de tijd ordentelijke tijd gebleven dat ze zich voor hun gerief vergrepen aan een geit?
  Zou een hoop gedoe schelen, maar anderzijds loopt men zonder dat voorstel natuurlijk de kans mis om zich een welgestelde familie in te verkrachten en na trouwen min of meer in welvaart te leven, als daddy of mutti iets om hun dochter geven tenminste, en eerwraak niet wordt uitgevoerd.

  Wat de eerste volgelingen van jezus en de waarzegger natuurlijk niet konden bevroeden is dat de wetenschap zover zou vorderen dat mannen met zaadballen niet meer nodig zijn voor voortplanting, aangezien uit de huidcellen van de onderarm van vrouwen stamcellen kunnen worden gemaakt die vervolgens tot bevruchtingscellen voor de eicel kunnen worden gevormd, met eventueel verdere bewerking van dna-geknip om de favoriete fysieke kind-eigen-schappen ( als lange mannen of dikke vrouwen met een bovenlipsnor) te produceren.
  Daar denk je toch niet aan tussen die zandhopen en rotsblokpartijen?

  En aangezien ook al een kunstmatige baarmoeder bestaat (geen couveuse) kan men de groeiende feutus en baby dus aan de muur hangen, en daar zo nu en dan eens naar kijken en tegen praten als de tv niet aan staat.
  Houdt de natuurlijke buik ook zijn strakke vorm, indien op de calorien gelet wordt.

  Dus wie de bio-beweging aanhangt, hoopt natuurlijk op een ‘turbo coronavirus’ van sars, mers en wuhan die de wereldbevolkingen van oost naar west en zuid naar noord drastisch decimeren zodat het echte mannenwerk weer nodig is. En de geit kan worden overgeslagen.

 19. Is het niet vreemd dat wereldwijd op universiteiten het hoogst haalbare Grieks en Latijn wat een dode taal is?
  En mijn huisarts ook zelf de eed van Hippocrates heeft afgelegd mijn Griekse goden haha.
  Geen eed aan Jezus of David?
  Vreemd maar een gebruik in bijna alle reliegies behalve natuurvolken.
  Die hebben gewoon kennis van de natuur en ook een echte waarheid in kennis.
  Maar we blijven vechten waarom?
  Die eed brengt ons geen gezondheid wel winst voor de farmaceutische industrie maar we lijden allemaal aan dezeflde ziektes en de ziekte van LYME?
  https://www.wanttoknow.nl/nieuws/vs-overheid-geeft-toe-lyme-als-biowapen-ontworpen/
  Dus het corona virus kan wel degelijk een menselijke schepper hebben zeker geen goddelijke toch?

 20. Lieve mensen ik voel me thuis bij jullie ik weet en snap het nog niet maar dat is voor mizelf niet van belang.
  Ik volg mijn gevoel en z.g. zesde zintuig gewoon mijn geloof geeft mij kracht en nr 13 is voor mij heilig.
  Grappig of niet onze soort word vaak als duivels of satanisch bestempeld.
  Maar ik geloof in wat ik weet en voel.
  https://www.bbvaopenmind.com/en/science/physics/ophiuchus-the-13th-sign-of-the-zodiac/
  En Jezus had 12 apostelen hij was nr 13.
  Ook koning Arthur had 12 ridders van de ronde tafel ook hij was nr 13.
  Leuk dat god mede deelde ik ben de alfa en de omega oftewel gewoon Grieks.
  Maar wij zijn hier om te dienen niet te heersen.
  Vatte wie dit vatte kan.
  De heer is mijn herder.
  Ik ben de waakhond om de kudde te beschermen en te dienen met alles wat ik kan.
  Geloof in sprookjes en er staan verassingen te wachten.
  De eind tijd lijkt begonnen maar de bouw van de derde tempel is het teken.
  Maar wees niet teleurgesteld als Dimona de heer zeker niet behaagt mijn vrienden.

 21. “ 1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
  2 Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, en zeg tot hen: Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig!”

  Deze zin verklaart de gehele Wet. Je mag niet vreemdgaan, je mag niet verkrachten… Dat is het uitgangspunt.
  Echter, de mens is in zonden gevallen (ongehoorzaamheid aan God) waardoor we niet meer kunnen voldoen aan de eisen die God stelt. Dit is ons probleem en niet het probleem van God (ja, ik weet dat atheïsten het hier niet mee eens zijn).

  Jezus sprak (als uitleg op deze Wet) de woorden:
  Hij sprak tot hun hart en zei “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.”

  En dit alles eindigt:

  “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”

  We kunnen gaan discussiëren of de Wet goed of fout is maar waar het om draait is dat de mens fout is. De mens overtreedt de Wet (verkrachting).

  Of een verkrachter nou wel of niet met zijn slachtoffer moet trouwen doet er niet toe want het volk, waar de Wet aan werd gegeven, moest heilig zijn!

  Het is ook goed denkbaar dat een vader van een verkracht meisje de dader de kop in heeft geslagen en zo werd de situatie steeds problematischer.
  De les is dat zonden leiden tot meer zonden en uiteindelijk leidt het tot totale zelfvernietiging.

  Vandaar dus de komst van de Zoon die ons redding kan geven.

 22. Mogen we ook n bron van wanneer deze wet werd aangenomen, graag een datum.

  Xandernieuws dit artikel is niet bepaald ten gunste van het woord van God.
  De mensen gaan het steeds minder serieus nemen zo en dat is zonde want veel dingen worden hier wel goed in zicht gebracht.

  Maar het moet wel geheel eerlijk en waaruit goede les word getrokken in liefde.

  Zie bron onder het artikel. Mod.

 23. Mijn dank is groot Xandernieuws voor het plaatsen van deze post en ik ben geen vriend van de staat Israel maar zeker niet tegen het joodse volk en zal herhalen als moslim vriend wat ik eerder
  al op social media heb verklaard ik zal ten alle tijden een joodse man vrouw of kind helpen in ons lans als deze word lastig gevallen op straat of waar dan ook.
  En zal deze met mijn leven verdedigen ook tegen elke moslim dan ook.
  En dit prikkelt mijn zintuigen pas echt en wil dit delen met jullie.
  https://www.rd.nl/meer-rd/cultuur-geschiedenis/intelligentie-joden-stelt-voor-een-raadsel-1.1357610
  Voor mij als half griek geen raadsel.
  De hele Joodse kennis is gebouwd op het Grieks niet Hebreeuws.
  en zelfs de vlag heeft dezelfde kleuren.
  De kennis van god geeft grote verantwoordelijkheid denk ik zelf.
  En Dimona is de kennis van Satan OF SATANATASde slang die zichzelf in zijn staart bijt dubbele s hoeft niet altijd geschreven te worden dus 9 kan ook 8 zijn.
  Er is hoop voor ons allen als we elkander respecteren en helpen.
  En wachten op een messias vind ik laf.
  Mijn kleinkind heeft nu hulp en kennis nodig.
  word misschien vervolgd.
  Vroeger zeiden mensen tegen mij dat ik met de helm geboren ben onzin,een gave is heden een vloek niks meer.
  Maar de gave staat altijd in dienst van mijn medemens grratis en voor niets.
  Laten we snel wakker worden op faceboek ben ik kapot gemaakt.
  Maar Bezorgde burgers netwerk is mijn kind en kado voor iedereen.
  Doe maar gewoon dan ben ik gek genoeg.
  Tijd vood de shohar deze keer.

 24. Is het niet zo dat in die tijd het meisje dan ook per direct verstoten zou worden. Ze zou een schande voor het gezin zijn. BTW, ze is verkracht, dat is bij voorbaat al niet vrijwillig.

 25. Een woord hiervoor walgelijk.
  Terwijl ik een turkse bloedbroer heb terwijl ik Grieks-Orthodox ben en mijn geloof hervonden heb.
  Zoekende in een oosterse traditie Kewajen.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Kejawen
  Ook heb ik via een marokaanse vrien uit interesse en respect zijn geloof ondezocht maar niet via de gewone weg.
  Door mijn gebrek aan opleiding word ik niet gehinderd door valse imprint van onze maatschappij.
  Ik vroeg hem dewoon wat zijn vader hem als kleinkind geleerd had over Allah niet uit de koran.
  Dat opende mijn ogen en ben tevreden dat ik nu begrijp dat onze messias uit de hemel of ruimte komt?
  En hun messias is een van hun die door het valse gordijn kijkt en de werkelijkheid verklaard aan de mensen.
  Niks mis mee we moeten samen leven op deze planeet of vechten.
  Maar er is in de koran plaats voor Jezus of Issa en Maria dat snapte ik niet maar uit respect accepteer ik deze clip zeer zeker we zijn allen gelijk en in gevaar.
  https://www.youtube.com/watch?v=N9m3QL-xd7Y

 26. Beste @Xander In Deuteronomium gaat het om een Joodse man en een Joodse vrouw. Een Jood is het ten strengste verboden om met een niet-Jood seks te hebben of te huwen. Details in Deuteronomium 7.

  En inderdaad in de Statenvertaling en NBG-51 is een veel betere vertaling dan de vertaling van Het Boek = een prul!

  Ik kan een voorbeeld geven uit de Bijbel van de zonen van Jacob die woest waren op een buitenlander Sichar die hun zuster Dina verkracht had. Zij vermoordden hem… Hoe het begon?

  Lees zelf de hele geschiedenis in Genesis 34…Hier de belangrijkste verzen…

  Genesis 34:2 Toen zag haar Sichem, de zoon van de Chiwwiet Hemor, de vorst des lands, en hij nam Dina en lag bij haar en Verkrachtte haar.

  Genesis 34:7 De zonen van Jakob kwamen thuis uit het veld, zodra zij het hoorden; de mannen waren gegriefd en zeer toornig, omdat hij Sichem een schandelijke dwaasheid in Israël begaan had door bij de dochter van Jakob te liggen, want zo iets doet men niet.

  Genesis 34:30 Toen zeide Jakob tot Simeon en Levi: Gij hebt mij in het ongeluk gestort door mij in een kwade reuk te brengen bij de inwoners van dit land, bij de Kanaänieten en de Perizzieten,
  terwijl ik slechts met weinige lieden ben; als zij tegen mij samenspannen, zullen zij mij verslaan, en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis.

  Genesis 34:31 Maar zij [de zonen van Jacob] zeiden: Mocht hij soms onze zuster als een HOER
  behandelen?

 27. Desgelijks gij mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar
  zij ook medeerfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

 28. @ Tim 8:07. Erg goed dat je opkomt voor de St. vert. 1637 (!!), maar bedenk dat óók deze vertaling, hoewel de meest betrouwbare in de Nederlandse taalgebieden, toch ook een vertaling is en niet feilloos.
  ‘Het Leven – praktische lessen uit Het Boek’ beschouw ik niet als een Bijbel, maar als een zeer waardevolle aanvulling \ verduidelijking naast de Bijbel dat je zeker wel kunt gebruiken. Zeer zeker een sterke aanrader !
  Zie https://www.bol.com/nl/p/het-leven-praktische-lessen-uit-het-boek/666779423/
  Je hebt het bovendien ook goed dat je alles in verband moet lezen, maar v.w.b. dit onderwerp gaat jouw betoog mij iets TE ‘kort door de bocht’.
  Ook ik kan hierover niet alles schrijven en moest ‘kort door de bocht’, maar jouw inzet waardeer ik.

 29. Dit hebben jullie verkeerd begrepen kwestie vrouw en man niet hetzelfde zijn geschapen
  Beide hebben n bepaalde aanvulling op elkaar.

  Alles heeft voor n gezond effect plus en min nodig zelfs energie, denk aan n simpele batterij.

  Wat Erdogan doet maakt ons niet uit maar dit artikel gaat een beetje tegen de bijbel zo lijkt het.

 30. Xander, die tekst uit de Bijbel wordt in zijn geheel uit de context gerukt. Tekst met tekst vergelijken laat zien dat je de Turkse situatie niet met de Bijbel kunt vergelijken

 31. Inderdaad komt in Deut. 22:28 deze wetsregel voor, maar dat wil niet zeggen dat dit van oorsprong Gods bedoeling was.
  Deze regels zijn gegeven ter bescherming van de als minderwaardig geziene vrouw in die laagstaande verwilderde arabische cultuur, waar Israël immers toentertijd nog nauw tot zeer nauw mee verbonden was.
  Kennelijk gaf God middels de weg van de geleidelijkheid aanpassingen ter bereiking van een ander doel: de vrije wil van de mens om te buigen tot hogere beschaving.
  Dat was ook de reden waarom de overspeelster in Joh. 7, die volgens de Wet mèt (!!) de overspelige man, gestenigd had moeten worden, maar zonder afbreuk aan de Wet te doen toch liet gaan; niet: liet vrijuit gaan!
  Een ander voorbeeld is dat Israël, het wereldse deel daarvan dat tot op de dag van vandaag gelijk aan de volkeren wil zijn, een koning begeerde, terwijl het allang een Koning had, namelijk God Zelf, zie 1 Sam. 12:12, 19.
  Om de ‘meute’ tegemoet te komen, gaf God hen een koning namelijk de eerste: Saul en verwierpen daarmee God Zelf. Zie 1 Sam. 8:7.
  Als het eigenzinnige volk een koning wilde hebben, verbood God dat niet Deut. 17:14, waarvoor Hij bovendien later regels stelde, maar het was onder Zijn toelating voor onwilligen níet Zijn voorkeur.
  God is namelijk ook een God van staatkundige orde. Dus, hoewel Hij hun Koning was, stond Hij puur en alléén om de afkerigen ter wille te zijn opdat zij Zijn genadige tegemoetkoning aan hen zouden ontdekken en zich bekeren tot behoudenis, hen toe om een aardse koning te hebben, een koning die zij konden en wilden zien.
  Het grootste voorbeeld dat God Zich ‘aanpast’ aan mensen: de menswording van HemZelf in de Mens Jezus Christus !!!

  Het is dus wat al te makkelijk om in dit stuk zonder nadere beschouwing een vergelijking van de koran en de islam met de Bijbel te treffen, dat je evenzo zou kunnen doen met het geweld in de Bijbel, zonder nadere uitleg.
  Als bij deze onderwerpen geen nadere uitleg wordt gegeven, breng je mensen op verkeerde gedachten en mogelijk op een dwaalspoor, dat zo naar ik aanneem, van Xandernieuws beslist niet de bedoeling is.
  Ik hoop dat alleen al door deze zéér beknopte uiteenzetting de lezers zich terdege bewust geworden zullen zijn dat er toch een zeer groot verschil is en blijft tussen schijnbare overeenkomsten Bijbel – koran, Christendom – islam.
  De Bijbel is Gods Woord waarover diep nagedacht kan, mag en moet worden en dat de mens op een hoger plan brengt.
  De koran is een warrige verzameling gifspuierij waarvoor men niets hoeft te kunnen dat alleen dom zijn, schreeuwen, liegen en (als je het niet anders kunt of wilt): geweld gebruiken om jezelf zo te ont-menselijken.

 32. Ja maar ho ff niet met valse bijbels aan komen zetten want dat staat er niet. Gods woord is in onze taal de Statenvertaling de rest is vals en van de duivel. Want je moet de context lezen ook :

  22 Wanneer een man gevonden zal worden, liggende bij eens mans getrouwde vrouw, zo zullen zij ook beiden sterven, de man die bij de vrouw gelegen heeft en de vrouw; zo zult gij het boze uit Israël wegdoen. 23 Wanneer er een jongedochter zal zijn, die een maagd is, ondertrouwd aan een man, en een man haar in de stad zal gevonden en bij haar gelegen hebben; 24 Zo zult gij hen beiden uitbrengen tot de poort derzelver stad en zult hen met stenen stenigen, dat zij sterven, de jongedochter ter oorzake dat zij niet geroepen heeft in de stad en den man ter oorzake dat hij zijns naasten vrouw vernederd heeft; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen. 25 En indien een man een ondertrouwde jongedochter in het veld gevonden, en de man haar verkracht en bij haar gelegen zal hebben, zo zal de man die bij haar gelegen heeft, alleen sterven; 26 Maar de jongedochter zult gij niets doen; de jongedochter heeft geen zonde des doods; want gelijk of een man tegen zijn naaste opstond en sloeg hem dood aan het leven, alzo is deze zaak. 27 Want hij heeft haar in het veld gevonden; de ondertrouwde jongedochter riep, en er was niemand die haar verloste. 28 Wanneer een man een jongedochter zal gevonden hebben, die een maagd is, dewelke niet ondertrouwd is, en haar zal gegrepen en bij haar gelegen hebben, en zij gevonden zullen zijn;
  29 Zo zal de man die bij haar gelegen heeft, den vader van de jongedochter vijftig zilverlingen geven, en zij zal hem ter vrouw zijn, omdat hij haar vernederd heeft; hij zal haar niet mogen laten gaan al zijn dagen. En dus gevonden is vrijwillig want in vers 22 moeten ze beide dood want is met instemming van beide en geen verkrachting en daarom de juiste bijbel lezen want klopt niks van je verhaal. En omdat ze nog maagd is mag je geen sex hebben en dus moeten ze trouwen en mag hij haar niet laten gaan en is heel wat anders.

 33. U schrijft ” de boeken van Mozes terug, die meer van dit soort onrechtvaardige wetten bevatten, die ons nu doen huiveren van afschuw.”
  Met deze abjecte uitspraak toont u geen respect te hebben voor de barmhartige en rechtvaardige God.

Comments are closed.