Nieuwe site ‘De fouten van VVD Rutte’ in aanloop naar verkiezingen goed bezocht

Peilingen wijzen op enorm verlies voor VVD, D66 en CDA – Leugens over (on)veiligheid van Nederland pijnlijk aan het daglicht na aanslag Utrecht en recente onthullingen politie –De premier en zijn schaduwpremier? Zeker als we naar het extremistische klimaat- en energiebeleid van Ruttes derde kabinet kijken lijkt dit geen vergezochte bewering meer. (Afbeelding: Embed from Getty Images (2)).

————————————————————————————————————————————

Op 5 maart schreven we in het artikel ‘Bij FvD vertrokken lid die vorig jaar de media haalde richt pijlen nu op VVD en Rutte’ over twee nieuwe websites waarmee het voormalige FvD lid R. van Gemert de kiezers wil confronteren met wat hij ‘de fouten van VVD en Rutte’ noemt, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen in de komende jaren op de PVV of het FvD zullen stemmen en de VVD daardoor terugkeert van haar almaar linkser wordende koers. Van Gemerts regelmatig aangevulde websites werden in enkele weken tijd al duizenden keren bezocht.

Van Gemert herhaalt dat hij vindt dat ‘mensen niet meer in de leugens van de VVD moeten trappen,’ een stelling die overigens in veel commentaren op tal van websites wordt onderschreven. ‘Nederland gaat ermee naar de knoppen, op velerlei gebied: normen en waarden, leefbaarheid, toekomst, betaalbaarheid van het leven voor burgers en bedrijfjes, financieel als land, bestuurlijk, èn op het gebied solidariteit, saamhorigheid, veiligheid, onderwijs en zorg.’

De leugens op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid komen in het licht van de recente onthullingen dat de politie veel misdrijven opzettelijk lichter registreert (iemand die zwaar wordt mishandeld wordt een ‘ruzie’ genoemd, een inbraak ‘vernieling’, e.d.), en burgers ontmoedigt om aangifte te doen omdat er toch niets mee gedaan wordt, plus natuurlijk de naar ‘eerwraak’ afgeschaalde terreuraanslag in Utrecht (met een paar dode omstanders die de ‘pech’ hadden in de buurt van deze in zijn eer aangetaste moslim te zijn), nu wel erg pijnlijk aan het daglicht.

Middenklasse en lage inkomens ‘uitgeknepen’

‘De VVD is alleen maar een zeer goed reclamebureau,’ vervolgt van Gemert. ‘Ze vertellen mooie praatjes, maar de waarheid is echter anders. Er wordt niets voor de normale Nederlander gedaan. Aangezien de VVD rechts hoort te zijn, en dat zègt te zijn maar het in de praktijk niet is, is rechts zijn kracht kwijt. De middenklasse wordt daarom nu gewoon uitgeknepen.’

En niet alleen de middenklasse – wat dacht u van de lage inkomens, pensioenen en uitkeringen, waaronder heel veel mensen die buiten hun schuld niet (meer) kunnen werken, die hun huur-, zorg- en energielasten de afgelopen jaren fors hebben zien stijgen, terwijl daar nauwelijks compensatie tegenover staat.

Integendeel, allerlei broodnodige toeslagen werden door het kabinet Rutte stapsgewijs afgebouwd, en dat allemaal om linkse stokpaardjes zoals de extreem kostbare omschakeling op zogenaamd ‘groene’ –maar onbetrouwbare- energie en de te verwachten enorme stroom ‘Marrakesh’ migranten te kunnen bekostigen.

Frits Bolkestein was volgens Van Gemert de laatste echte liberaal, maar ‘die is ondertussen allang bij het grofvuil gezet. Vroeg of laat gaat zich dat wreken. Rutte doet echter alles om aan de macht te blijven, dat is overduidelijk te zien.’

‘Rutte wilde altijd al geen rechtse VVD meer’

Achter de schermen zou er in de ooit liberale partij dan ook enorm veel onvrede heersen over het onmiskenbare feit dat ‘de VVD niet meer rechts is. Dat is ook wat Rutte altijd gewild heeft. Hij wilde immers al in 2004 fuseren met D66,’ de partij die zeker onder Rob Jetten niets anders dan een kopie van GroenLinks is geworden, met een flauw neoliberaal sausje erover.

De conclusie van sommigen dat GL leider Jesse Klaver dankzij Rutte en Jetten feitelijk tot schaduwpremier van ons land is bevorderd, lijkt dan ook niet zover gezocht.

Mark Rutte ‘laat rechts liggen aan FvD en PVV, en eet zelf D66 leeg. Een soort vijandige overname dus, zoals grote bedrijven dat ook doen. Wat dat betreft heeft hij goed naar zijn vriend Polman van Unilever gekeken,’ besluit Van Gemert.

Peilingen wijzen op enorm verlies, maar heeft dat ook gevolgen?

De peilingen wijzen uit dat VVD, D66 en het volstrekt identiteitsloos geworden CDA ieder morgen op circa 10 virtuele Kamerzetels verlies moeten rekenen, dus zo’n 30 in totaal. Alleen de CU zou zijn 5 zetels behouden of er zelfs een of twee winnen. Een coalitie die de steun van meer een derde tot twee vijfde van zijn kiezers kwijtraakt zou er zich in normale tijden bezinnen op zijn koers en/of nieuwe verkiezingen uitschrijven.

Maar dit zijn geen normale tijden meer; dit zijn tijden waarin de meeste politici er geen enkel probleem mee hebben om ingrijpende besluiten over hun land en volk te nemen, zonder hun onderdanen daar enige echte zeggenschap over te geven. Immers: alle partijen willen feitelijk hetzelfde (alleen de gewenste snelheid verschilt enigszins), en de twee enige partijen die daarvan afwijkende doelstellingen hebben worden samen met hun kiezers zwart gemaakt,  aan de kant gezet en verketterd.

Dit zijn tijden waarin de democratie en de vrijheid van meningsuiting met ieder verstreken jaar onder Brussels gezag verder worden uitgehold, en we als volk langzaam maar zeker gedwongen worden om onder valse voorwendselen en met gemanipuleerde wetenschappelijke ‘feiten’ de aan een religie grenzende ideologie van een extreemlinkse elite te accepteren, en daar met onze welvaart, veiligheid en toekomst, en zeker die van onze (klein)kinderen, voor te betalen.

Het lijkt ons volk echter nog te goed te gaan om zich hier massaal zorgen over te maken. Of blijkt misschien morgen al het tegendeel?


Xander

(o.a.) (1) www.defoutenvanvvdrutte.nl
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

1

 1. Reacties overgenomen van Xandernieuws.punt.nl

  Lee op 19-03-2019 06:44
  Dat zo’n site uberhaupt nodig is geeft de gemiddelde intelligentie en geheugencapaciteit van de Nederlander goed aan.

  AEO op 19-03-2019 07:35
  De leugen regeert. Probeer maar eens bij Nu.nl een reactie te plaatsen over de dader van de terreurdaad in Utrecht. Als je vermeldt dat hij allahu akhbar riep, dan wordt je reactie niet geplaatst! Mijn reactie werd weg gecensureerd!

  Cor op 19-03-2019 08:23
  Geen hoofdletters, post verwijderd. Zie siteregels. Mod.

  Rigoberto op 19-03-2019 08:27
  Rute is het evenbeeld van George Bush jr. Even dom, verstandeloos, en vooral leeghoofdig. Een marionet is hij.

  Nieuw Begin op 19-03-2019 09:05
  Bijbels stemadvies :

  Prediker 10 2 De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

  Waarbij bedacht kan worden:

  Spreuken 20 27 De geest van de mens is een lamp des Heren, doorzoekende al

  de schuilhoeken van het hart.

  Dan ziet u ook meteen het leugenkarakter van de VVD ( de partij met de meeste integriteit problemen bijv. Han ten Broeke ) en leugens ( Putin’s datsja van Halbe Zijlstra )

  Stemadvies dus voor de ganse mensheid van een liefhebbend koning Salomon aan wie God een wijsheid had gegeven als Hij nooit had gedaan en waar later de Koning van het ganse heelal, de Here Jezus Christus, naar verwees met de woorden:

  Lukas 11 31 De koningin van het Zuiden zal in het oordeel optreden met

  de mannen van dit geslacht en hen veroordelen, want zij is gekomen

  van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen, en

  zie, meer dan Salomo is hier.

  Tycho op 19-03-2019 09:54
  Om alle fouten van die oetjeboe Rutte op te schrijven moet ik wel effe een nog grotere schijf kopen.

  Raveltje op 19-03-2019 09:59
  Het ergste is dat gemeentes en rechtbanken er aan meedoen

  Kleine bedrijfjes en gezinnen alles kwijtraken wat ze hebben

  Er wordt geplunderd dat het onhoudbaar is en rechters lachen je uit

  Wij zijn ook ons thuis kwijtgeraakt door bezuinigingen en alles duurder werd

  Ons volk werd met de euro beloofd dat we het beter zouden krijgen.

  Maar dat was een leugen, alleen grote bedrijven kregen het beter

  En dan die migranten, terwijl eigen zonder inkomen werden gezet

  Voedselbanken, uithuiszetting, curatele, faillissementen en bewindvoering

  En dan nog wordt alles duurder

  Het lijkt er veel op dat ze bezig zijn eigen volk bewust uit te roeien

  Je mag niets meer, je kunt niets meer alles wijst op oorlog

  Henk op 19-03-2019 10:02
  De schuld van Utrecht is niet alleen het werk van een psychopaat.

  Maar ook NL BV die besloot om psychopaten op straat te laten lopen

  i.p.v. in inrichten te verzorgen.

  Nu krijgt die moordenaar zijn leven lang te eten in een penitentiaire inrichting.

  Ik keek anders dan de meeste mensen naar de ‘goodspeak’van (PM) Rutte en (Min) Grapperhaus.

  Wat een verdriet! Hoeveel werelden gisteren weer vernietigd.

  ohje op 19-03-2019 10:22
  Het is hard ik weet het,maar als iedereen gewoon stopt met werken dan was alles snel over.

  Kortste klap zeg maar.

  Jan met de Pet op 19-03-2019 10:55
  Het oude verhaal van kasteelheren en vazallen, die mogen worden uitgemolken voor de rijk gevulde dis van de kasteelheren. Er is niets veranderd sinds de Middeleeuwen, helaas 🙁

  Rode Wouw op 19-03-2019 11:06
  Ga in ieder geval stemmen.

  Wat energie betreft, voor Nederland is het begrijpelijk dat de gaswinning in Groningen wordt verminderd en dat heeft wel gevolgen. Er moet nu meer uit het buitenland worden gekocht.

  Mij lijkt voor Nederland een strategische energiemix het verstandigste voor de midellange termijn.

  Het gaat dan om Noors aardgas, Russisch aardgas, steenkool, de ene kerncentrale die er nog draait, windenergie en zonne-energie. Windenergie en zonne-energie doen mee, omdat het onverstandig is al die nieuwe windturbines en zonne panelen weer af te breken. Deze energiemix voorkomt afhankelijkheid van één energietype of leverancier en zorgt ook voor dekking tegen windstilte en avonden en nachten zonder zon.

  Dit zorgt voor een betaalbare energie en bovendien voor de zeer belangrijke leveringszekerheid.

  T.D. op 19-03-2019 12:04
  Nieuwe verkiezingen zou gewenst zijn. Dit zootje (coalitie) is niet meer geloofwaardig. Dus weg ermee!!

  Shadow1100 op 19-03-2019 12:24
  Nu weer de heffingskorting op AOW-ers in het buitenland achteraf uitkeren! Wat een stelletje laagbijdegrondse graaiende hufters deze (r)overheid.

  Het liegt en het verziekt je: Mark – Pineukio – Rutte. Hoe kun je zien dat hij liegt? Zijn lippen bewegen…….

  Stem alstublieft op FvD of PVV want anders over leven alleen de rijke vriendjes en aanhang van Pineukio het.

  Benny op 19-03-2019 14:31
  Benny stemt morgen FvD Het zou goed zijn dat FvD en de PVV een enorme stemmenwinst zal krijgen.Maar ja de andere zg,,correcte,,partijen,incl.de chr.?partijen willen er niet mee samenwerken

  Tom Hendrix op 19-03-2019 15:44
  @Benny: 14.31. uur. Kan ik begrijpen, Benny. Ik stem lokaal. Maar of de stemmen eerlijk geteld zullen worden? Geloof maar, dat de gevestigde partijen hun vriendjes in de stembureaux hebben zitten morgen. Maar laten we hoop houden.

  Rigoberto op 19-03-2019 15:45
  Het probleem van Rutte is dat hij iemand is die smalend de spot drijft met dit volk. Oneerbiedig steekt Rutte figuurlijk zijn tong uit naar dit volk. Door zijn honend gedrag ontlokt hij het volk een reactie, maar dat zal waarschijnlijk geen aangename zijn. Hij legt dit volk steeds meer restricties op gepaard gaande met intelbare verzonnen leugens. Een veel verstandiger benadering zou zijn, de zaken met het volk openlijk te bepraten zonder beloften die je niet kan nakomen.

  Misschien zijn zij best bereid wat veranderingen aan te brengen in de manier waarop zij je behandelen. Vooral een punt ter overweging is de uitwerking die je daden op hen zouden kunnen hebben. Ja Rutte, want opstand tegen een regering is niet mals. Jij en je consorten Rutte zorgen ervoor dat dit volk zich gegrieft voelt. Wat heeft dit volk jou misdaan? Je misleidt hen met valse gedachte dat dit land vrij en veilig is. Fout.

  Niet iedereen, maar velen zagen de tekenen, de symptonen van wat er gisteren gebeurde. Daarom was het geen schrik bij hen te bespeuren. Integendeel zeiden sommigen, het is vreselijk wat er gebeurde maar het heeft heeft zelfs te lang op zich laten wachten. Al die zogenaamde terreur deskundigen zagen het niet aankomen. Logisch, zij zijn terreurdeskundigen op papier, in boeken kranten en schoolbanken en examens, maar zij hebben een werkelijke terreur aanslag nooit meegemaakt. Terreuraanslagen en opstanden op komst moet je kunnen erkennen en definiëren precies zoals een orkaan, een typhoon, een tsunami etc.

  Maar ze kunnen ook plotseling van richting veranderen of in dit geval een aanslag gestopt worden. En dat kan alleen degenen doen die het hebben meegemaakt, die verstand van hebben. Het is niet altijd te stoppen, maar er moet meer en veel meer aandacht aan besteed worden. De druk, gesprekken op straat, het gevoel dat anders is, de meningen van velen. Maar als politici alleen de week voor de verkiezing hun gezicht laten zien en graties ijs uitdelen, de kindertjes knuffelen, selfies maken, in een kraam frietjes staan bakken en graties uitdelen, balonnen met hun foto of hun partij erop uitdelen, dat weet iedereen hoe laat het is.

  Dat zijn allemaal formaliteiten want na de verkiezing ziet men ze niet meer tot de volgende keer weer. Precies een koekoeks klok. Koekoek koekoek en hij trekt zich terug tot over een uur weer. Het ergste van zoals er gisteren gebeurde in Utrecht moet nog komen, want dit alles is nog niet eens het begin en velen zullen nog volgen. Die moeten nog komen. Gesprekken op straat laten het duidelijk zien en horen.

  Er zijn wel degelijk aanslagen in Nederland voorkomen door de terreur/terrorisme deskundigen. Niet alles kan voorkomen worden. Mod.

  Nieuw Begin op 19-03-2019 16:01
  Geen hoofdletters, post verwijderd. Mod.

  Nieuw Begin op 19-03-2019 16:08
  Als u in het stemhokje staat bedenk dan nog eens hoeveel vluchtelingen, asielzoekers, economische gelukszoekers …whatever is in the name…de Islamitshce steenrijke landen hebben opgenomen. Het is niet moeilijk te onthouden: 0,000000000

  De onvoorstelbare rijke Arabieren zeggen ook over de Palestijnen bijvoorbeeld, toen een Briste BBC reporter er naar vroeg aan de minister van BZ, waarom neemt uw land geen Palestijnen op? Antw; die horen hier niet.

  En wat wil vrijwel de hele politiek buiten PVV en Fvd en gedeeltelijk SG?

  Die willen de landen in West Europa op laten draaiien voor door de islam veroorzaakte oorlogen ( SA IRan Jemen Afghanistan Lybie ) en op laten draaiien voor de economische rovers uit Noord Afrika.

  Nieuw Begin op 19-03-2019 16:19
  Geen hoofdletters. Posting verwijderd. Mod.

  Rigoberto op 19-03-2019 17:18
  Jazeker Mod. maar doordat zij tips kregen. Dat kan ik ook, of u zelf achter uw bureau, of mijn kleinzoontje die pas begon te lopen. Of per abuis een slingerende auto krijgt een stopverbod maar door angst de chauffeur op het gaspedaal drukte. Hij wordt na een wilde achtervolging klem gereden, kofferbak wordt opgemaakt na vele scheldkannonades van de islamiet richting de agent en tadaaa daar ligt een blokje semtex, wat draden, een plattegrond en hiep hiep hoeraa, een terrorist aangehouden. Alsof de hoofdprijs van de loterij is gevallen. Maar een minucieus en grondig en diepgaande onderzoek dat leidt naar een terrorist en ook achter komen wie er achter zit met zijn bende, moet nog gebeuren. En zo moeten ze werken.

  Henk op 19-03-2019 17:58
  De Henk op 19-03-2019 10:02 ben ik dus niet. Aan Nieuw Begin: Libanon telt inmiddels 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Turkije meer dan een miljoen. Inderdaad, Saoedi-Arabië neemt niemand op. Zouden ze wel moeten doen.

  Nieuw Begin op 19-03-2019 18:08
  De briljante Hiddema ( F.v.D.)

  https://www.youtube.com/watch?v=o65TM6EdbWo

  Hiddema veegt de vloer aan met Halsema over het Haga drama.

  Geen gezwetsd, gewoon juridisch perfekt, te begrijpen voor niet juridisch geschoolden. Mensen stem onze huidige bestuurders en politici alsjeblieft weg. Stem ze weg . Allemaal behalve P.V.V. F.v.D. en D. en S.G.P. De rest is bulshit! Stem ze weg! Nederlamnd is al een derde werld land geworden door al die import inteelt. Het is verschrikkelijk. En nu de krokodillentranen in de 2er Kamer! Maar wel de grenzen open he politici! Wel de vrijheid geven aan Brussel en de eigen bevolking negeren in hun verlangen naar vrijheid en recht. Het is walgelijk!

  Rigoberto op 19-03-2019 18:22
  Mod. Deze deskundigen zijn precies een spits in een voetball elftal. Deze spits staat altijd rustig te wachten op een naar hem toegespeeld bal. Hij neemt de bal, draait zich om en paf, in de goal. Hij krijgt alle eer, niet degene die de bal naar hem speelde. Maar heeft hij gewerkt om de bal te krijgen? No sir. Of zoals een bekend misdaadverslaggever hier in Nederland. Door tips kan hij werken, zonder tips zat hij allang aan een uitkerig. Tips is dus zijn infuus. Uit de stekker en dood patiënt. Dus deze deskundigen pronken met andermans veren. De tipgever wordt gewoon vergeten. Over, adiós. Good bye. Daag. Sayonara.

  Raveltje op 19-03-2019 19:48
  @ Rigoberto

  Met u eens, zonder tips komen ze niet zo ver, en dat is met alles zo.

  Toch een terrorist kan overal opduiken, dat weten we nu maar al te goed.

  kim op 19-03-2019 20:18
  Morgen stem ik op FvD.

  In mei nog een keer stemmen, en daarna is mijn stem monddood, oftewel mijn pen. Nederlandse regering moet zich kapot schamen, diep diep treurig wat ze hier laten gebeuren. Het is geen Nederland meer maar een moeras vol met onverlaten. Alles kan en mag wat hier binnenkomt, maar wij, de prachtige mensen die dit land leefbaar houden moeten zich een pas op de plaats maken.

  Nieuw Begin op 19-03-2019 20:36
  Syrische moslim en wetenschapper: ‘Waarom verdedigt Europa zich niet tegen islamisering?

  Bassam Tibi, een Syrische geleerde en diep gelovig moslim, legt Europa het vuur aan de schenen! ‘Jullie zijn sukkels,’ zegt hij over het feit dat Europa zich zonder slag of stoot laat islamiseren. Duidelijk een man van kennis, trok hij op z’n 18e de wijde wereld in. Met meer dan vijftig boeken op zijn naam en de titels van socioloog en politicoloog in the pocket, is hij toch wel iets van een expert op het gebied van islamisering te noemen! Sterker nog, hij wordt de grondlegger van de islamologie genoemd. Dit is de studie naar het effect van islam en diens cultuur op de sociale omgeving.

  Lees meer:

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/02/syrische-moslim-en-wetenschapper-waarom-verdedigt-europa-zich-niet-tegen-islamisering/

  margot op 19-03-2019 20:46
  Ik ben niet zo kapot van FvD. Naast dat ze al hun punten van PVV hebben afgepakt, is Baudet een omhooggevallen persoon die het blijkbaar ook nog eens onzin vindt om debatten in de 2e kamer voor te bereiden cq bij te wonen. Daarnaast hypt de media FvD alleen maar, zodat de zetels die de PVV anders zou krijgen nu gesplits worden, waardoor VVD nog steeds de kans heeft bovenaan te komen staan waardoor er nog steeds niets veranderd. Dus stem PVV!

  Maatwerk op 19-03-2019 21:01
  @xander

  Mohammed b werd door de aivd in de gaten gehouden

  Volkert van de g werd door de aivd in de gaten gehouden

  Etc etc

  Ron.. op 19-03-2019 21:54
  De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de Geest van de dwaas naar links.

  Prediker 10:2

  Overduidelijk toch….?!

  John op 19-03-2019 22:08
  Is het U opgevallen dat er bij de vorige verkiezingen een ongewenste delegatie uit Turkeije kwam, en nu een aanslag door een turkse terrorist, maar wat goed

  dat Dhr. Rutte toen het “mannetje” was, dat even voor NL opkwam tegen Dhr. Erdogan en nu weer empathies is t.o.v. van de slachtoffers, dat moet toch wel een

  geweldige leider zijn. Helaas ik krijg na alle leugens van deze man, en dit onnodige bloed vergieten toch een beetje braak neigingen, ook omdat deze man zich

  bedient van NLP. Bij de vorige verkiezing zei hij over de PVV dat als die aan de regeringsmacht toekomt het een chaos zo worden, hierdoor zijn velen met financiele

  problemen anders gaan stemmen.

  Ron.. op 19-03-2019 22:24
  De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de Geest van de dwaas naar links.

  Prediker 10:2

  Overduidelijk toch….?!

  Rienus op 19-03-2019 23:17
  De autochtoon wil flink belazerd worden en sjokt voort richting de afgrond zoals lemmingen soms ook doen.

  MP op 19-03-2019 23:35
  Margot klopt wat je zegt. Maar de pvv wordt telkens buitenspel gezet. Ook al zouden ze de grootste partij worden. Dus ze hebben een tweede partij erbij nodig en andersom heeft de fvd de pvv ook nodig.

  Daarnaast de energieomwenteling. Iedereen is niet perse tegen groene energie, maar het moet gefaseerd gebeuren. Zo kan iedereen zich er langzaam op aanpassen en blijven de kosten beheersbaar. Maar nee het moet direct. Zo wordt de markt gek gemaakt de burger arm en krijgen de rijken subsidies!

  Cor op 19-03-2019 23:53
  Margot op 19.3,

  Met U eens . Om F V D te stemmen verliest de PVV stemmen . De F V D is in leven geroepen om het Nederlandse volk te besodmieteren . Opgezet door de V V D om de PVV klein te maken /houden .

  Loop niet te slapen mensen . Er moet nog veel geleerd worden door het Hollandse volk aangaande hoe de politiek in Holland werkt , maar doe het vlug . Er is niet veel tijd meer . Stem P V V .

  OpRechts nu op 20-03-2019 00:51
  Cor, FvD is niet opgezet door VVD. Maar door SGP. Cor Verkade, vastgoed-ondernemer. uit Gouda. het pand waar fvd in zit is van hem enJL Burggraaf. Google er maar op. 2014 al. Tb en HO maken mooie sier dat zij de partij hebben opgericht, dat klopt wel, qua notariele akte, maar CV nam TB aan. En die rende na een jaar naar HO…. (maar bijna niemand weet dit).

  Pieter op 20-03-2019 02:31
  Valt wel mee…11 om 11 dus de vvd verliest er maar 2. Dat is veel te weinig.

  Ik stem hiddema…heerlijke nuchtere man met superantwoorden.

  Is overigens mijn advocaal geweest in 2000. 9 duizend euro schadevergoeding ontvangen zeer zeker dankzij zijn aanpak.

  Gewoon een grappige en fantastische man ook.

  Migratiebeleid ook prima, voor mij het voornaamste. Samen met PVV wordt het de grootste en kunnen ze potten gaan breken.

  Pieter op 20-03-2019 02:34
  @Nieuw Begin

  100% eensch

  Vlokje op 20-03-2019 22:07
  ha-haa ik wou de vvd de oren wassen, naar nu blijkt met een hoge druk reiniger 🙂 🙂

  Oma op 21-03-2019 04:22
  Wel, deze beschrijving van de teloorgang van Nederland door hun eigen politieke bende is ook helemaal van toepassing op belgië, helemáál! (Komt ook uit dezelfde koker: eu.) Ook die schaapjes zullen in mei bij de verkiezingen weer in dezelfde val trappen: nog steeds verdeel en heers om eigen volk kapot te kunnen maken, net op dezelfde manier als in NL. Waarom? Er is nog niet genoeg honger onder eigen mensen..die komt wel met de volgende rooftochten onder de noemer van energie-transitie, klimaattaksen, veiligheid, war on drugs, arme (oorlogs-, klimaat- etc….) vluchtelingen enz…enz..

Comments are closed.