Nieuwe linkse regering Zweden zet grenzen nog verder open voor migranten

Regeerakkoord sociaaldemocraten en linksgroenen (die nu niet eens meer de kiesdrempel zouden halen) verzekert totale ondergang van ooit stabiele Scandinavische natie – Zweden Democraten ondanks uitsluiting door alle andere partijen nu virtueel op één na grootste van het land –
Afbeelding: (3).

————————————————————————————————————————————–

Ruim vier maanden na de verkiezingen heeft Zweden sinds 18 januari eindelijk een nieuwe regering. Het is een (extreem)links minderheidskabinet geworden van sociaaldemocraten en linksgroenen, dat slechts een derde van de Zweedse kiezers achter zich heeft staan. In het regeerakkoord wordt alleen op de allerlaatste pagina even aandacht besteed aan binnenlandse veiligheid, een item waar Zweden vanwege het ontbreken hiervan wereldwijd berucht voor is geworden, en gaan er twee volle pagina’s over het klimaat en hoe de samenleving daar nog veel meer voor moeten gaan bloeden. Wat immigratie betreft gaan de grenzen ondanks vele tienduizenden illegalen en enorme problemen met gewelddadige moslimmigranten nog verder open.

Premier Stefan Löfvens nieuwe kabinet kreeg slechts 115 van de 349 parlementariërs, maar volgens de Zweedse wet kon hij toch een regering vormen omdat er (net) geen meerderheid tegen stemde (153, en 77 onthoudingen).

Het was Löfven en vooral de linkse partijen er alles aan gelegen om de fors gegroeide Zweden Democraten (17,5% van de stemmen en nu de derde partij van het land), de rechtse partij die vrijwel als enige een einde wil maken aan de massa immigratie en islamisering, buiten de regering te houden. Löfven weigerde zelfs met de partij, die hij ‘extremistisch en racistisch’ noemt, te praten.

‘Onverantwoord en naïef migratiebeleid heeft ernstige gevolgen gehad’

Dit standpunt van de Zweden Democraten over immigratie is voor de gevestigde orde partijen onverteerbaar: ‘Decennia lang is het Zweedse migratiebeleid onverantwoord en naïef geweest, met ernstige gevolgen voor de Zweedse samenleving. Een zeer hoog aantal asielzoekers en hun familieleden hebben de samenleving verdeeld, zichzelf buitengesloten, en de verzorgingsstaat uitgehold.’

‘Tegelijkertijd is de veiligheid aangetast. Op dit moment zijn er tienduizenden mensen illegaal binnen onze grenzen, en is Zweden internationaal bekend vanwege onrust en burgers die actief zijn in terroristen netwerken… Zweden moet een compleet nieuw migratiebeleid krijgen, met vaste regels en respect voor ’s lands grenzen, burgers en wetten.’

Om dit te bereiken willen de Zweden Democraten ‘stoppen met het ontvangen van asielzoekers in Zweden’, ‘de voorwaarden om een Zweedse staatsburger te worden verscherpen’, en reeds verleend staatsburgerschap in bepaalde gevallen weer in kunnen trekken. Daarnaast moet de politie de middelen krijgen om illegalen op te sporen en langer vast te zetten als ze niet onmiddellijk kunnen worden uitgezet. Ook wil de partij terugstuur overeenkomsten met andere landen proberen te sluiten.

Migrantenwijken steeds gevaarlijker

De Zweden Democraten wijzen op een tendens die ook al jaren in Nederland zichtbaar is, namelijk dat politie, ambulance en brandweer in steeds meer migrantenwijken groot gevaar lopen. In Zweden is het al zo erg dat ze daar (vooral ’s avonds en ’s nachts) niet meer zonder bewapende beveiliging kunnen komen.

De autochtone Zweden die geen mogelijkheden hebben uit deze feitelijke ‘no go zones’ te verhuizen staan bloot aan berovingen, vernielingen en ander geweld. Vanwege het linkspolitiek-correcte beleid worden de migrantencriminelen nauwelijks aangepakt, en de weinigen die wel worden opgepakt krijgen zeer lichte straffen, terwijl de slachtoffers het zelf moeten uitzoeken en geen enkele steun krijgen.

Anti-democratisch cordon sanitair

Het gevolg: door ongecontroleerde immigratie kunnen de (vrijwel uitsluitend islamitische) nieuwkomers, waaronder een enorm aandeel criminelen en terroristen, vrijuit hun gang gaan, het asielsysteem uitbuiten en de sociale zekerheid compleet leegzuigen, aldus de SD, dat daarom pleit voor veel hogere straffen en gedwongen uitzettingen van criminelen en terroristen. Ook wil de partij als enige een referendum houden over het lidmaatschap van de EU.

De andere partijen hebben echter een anti-democratisch ‘cordon sanitair’ tegen de Zweden Democraten gesloten, en elkaar beloofd nooit met de ‘populistische’ partij in zee te gaan. Op die manier hopen ze de kiezers te ontmoedigen om de volgende keer weer op de SD te stemmen.

Zweden Democraten virtueel tweede partij

Volgens de recente peilingen werkt deze uitsluiting echter averechts, want inmiddels zou 19,9% op de anti-immigratie partij stemmen, die daarmee de op één na grootste zou worden. De linksgroenen die nu een kabinet met de sociaaldemocraten vormen zouden niet eens meer de kiesdrempel halen, maar mogen de komende jaren dus wel extreemlinks beleid doorvoeren dat van Zweden definitief een geïslamiseerde ‘failed state’ zal maken, waardoor het land in de duistere krochten van de Europese historie zal worden gestort.

Het zal daarom niemand verbazen dat 70% van de Zweedse bevolking –en 93% van de SD kiezers- het vertrouwen in de politici heeft verloren, zo bleek uit een peiling deze maand. De SD kiezers zien hun grote wantrouwen bevestigd omdat de snelst groeiende partij met nu bijna één op de vijf kiezers achter zich compleet wordt genegeerd. De democratie werkt niet meer, is hun terechte conclusie.

Links steekt nog meer geld in klimaat en immigratie

Het nieuwe extreemlinkse minderheidskabinet gaat dan ook beleid voeren dat diametraal op dat van de Zweden Democraten staat. Het wil veel meer geld steken in klimaatbeleid (= nog hogere belastingen, die toch al tot de hoogste ter wereld behoren) en immigratie- en integratiebeleid. Zo zullen ook migranten die geen officiële vluchtelingenstatus hebben toch hun familie mogen laten overkomen. Onbegeleide minderjarige migranten krijgen hetzelfde recht. Openlijke kritiek hierop wordt nu al als ‘racisme’ gezien en de komende jaren nog harder aangepakt.

Veiligheid, wat dus juist in de snel groeiende migrantenwijken een enorm probleem is geworden, krijgt nauwelijks prioriteit van het nieuwe kabinet. Op de laatste pagina wordt in twee zinnen gezegd dat de veiligheid moet toenemen, er meer agenten moeten komen en er actie wordt ondernomen tegen de georganiseerde misdaad.

In Sverigestan is niet islam, maar islamofobie grootste bedreiging

In Stockholm ziet men niet zozeer in islamitische misdaadbendes een gevaar –moslim extremisme en terrorisme wordt zelfs nergens genoemd, ondanks het feit dat de Veiligheidsdienst (Säpo) dit op 15 januari de grootste bedreiging voor Zweden noemde  -, maar in ‘islamofobie en alle andere vormen van racisme’. (1)

Zweden wordt door de ‘progressieven’ dus in sneltreinvaart omgevormd tot Sverigestan, een geïslamiseerde failed state waar het verarmde en genegeerde Zweedse volk straks over enkele jaren alleen nog met grof geschut en veel pijn van zal kunnen loskomen. Dezelfde angstwekkende trend is gezien de inmiddels dagelijkse steek-, schiet- en andere gewelddadige ‘incidenten’ ook in Nederland ingezet.

Twee weken geleden explodeerden er in Landskrona en bij Malmö binnen vier uur tijd drie bommen, waaronder een in een groentenwinkel. Ook werd er in Värnamo vanuit auto’s op elkaar geschoten, was er een ontvoering, en werd een asielopvang in  brand gestoken – tegenwoordig allemaal normaal geworden ‘incidenten’ zoals we die in eigen land inmiddels ook steeds vaker hebben. (2)

Xander

(1) The Gatestone Institute via Zero Hedge
(2) Infowars Europe
(3) Afbeelding:
– vlag: Wikimedia Commons, publiek domein
– vlammen: WikiMedia Commons, auteur: Naghi Houssam, licentie CC A 4.0 international