Moderne Amerikaanse heksen gaan rechter Brett Kavanaugh in ceremonie vervloeken

Afbeelding: Getty Images (6).

————————————————————————————————————————————–

Brett Kavanaughs benoeming tot het Hooggerechtshof is weliswaar goedgekeurd, maar zijn vijanden laten het er niet bij zitten. Diverse Democraten kondigden al aan hem bij iedere gelegenheid dwars te zullen zitten en hem zullen proberen af te zetten zodra ze het in Washington weer voor het zeggen krijgen. Zij krijgen nu steun vanuit spirituele hoek, want Amerikaanse heksen gaan Kavanaugh op 20 oktober letterlijk met ‘toverspreuken’ vervloeken, wat ze al eerder deden met president Donald Trump. In 2008 kwamen ‘wiccans’ in Washington ook al eens bij elkaar, volgens hun eigen zeggen juist om het Witte Huis te ‘reinigen’ voor de zojuist gekozen president Barack Obama, die hun volmondige steun had. Kort voor de verkiezingen in dat jaar had Obama’s familie in Kenia zijn tegenstander John McCain al eens door heksen en andere occultisten laten vervloeken, klaarblijkelijk met succes.

Al snel waren ruim 11.000 mensen geïnteresseerd in het bijwonen van de door Catland Books, een ‘occulte boutique’ in New York, georganiseerde heksenbijeenkomst, die volgens de eigenaren bedoeld is om ‘Brett Kavanaugh, alle verkrachters en het grotere patriarchaat dat hen aanmoedigt, beloont en versterkt’ te ‘beheksen’. ‘Wij omarmen de ware wortels van de hekserij als de magie van de armen, vertrapten en verdrukten, wat in de geschiedenis vaak het enige wapen is geweest, het enige middel om gerechtigheid te krijgen voor degenen die door mannen zoals hem zijn benadeeld.’

‘Hij zal het brandpunt zijn, maar beslist niet het enige doelwit, dus breng al je woede en aversie mee.’ Na afloop wordt er nog een ritueel gehouden, bedoeld om ‘ieder van ons die kwaad werd aangedaan’ te versterken.’ Mede eigenaar Dakota Bracciale zei tevens dat degenen die Kavanaugh hebben gesteund ‘niet zullen winnen… Wij weten dat het systeem kapot is, en dat de mensen aan de macht op iedere mogelijke wijze –magisch of op een andere manier- moeten worden neergehaald.’

Trump eveneens vervloekt

Vanwege de overweldigende belangstelling voor het ritueel –bijna 750.000 mensen bekeken het Facebook bericht, ongeveer twee keer zoveel als naar de aankondiging van de ‘beheksing’ van Donald Trump- was er al heel snel geen plaats meer beschikbaar. (1) Trump en zijn aanhangers werden pal nadat hij in januari 2017 werd beëdigd wereldwijd door tal van moderne heksen vervloekt met een krachtige spreuk die ‘demonen uit helse sferen’ moest oproepen om Trump te laten falen.

Een groot aantal evangelische voorgangers en christelijke kerken en groepen reageerden daarop door juist te bidden om Gods zegen voor de nieuwe president. (4)

Heksen ‘reinigden’ Witte Huis voor Obama

In 2008 verzamelden ongeveer 2000 New Agers, sjamanen, ‘wiccans’ en andere moderne heksen zich in Washington voor een ‘reinigingsceremonie’ van het Witte Huis, bedoeld om de ‘boze geesten’ die er dankzij George Bush zouden zijn gekomen te verjagen voor de nieuwe president Barack Obama, die vrijwel unaniem werd gesteund vanuit deze occulte kringen, onder andere omdat hij zich tijdens zijn campagne uitdrukkelijk had gedistantieerd van conservatieve en evangelische christenen. Tijdens een toespraak had Obama zelfs verklaard dat ‘Amerika niet langer een christelijk land is, maar… moet overschakelen op universele waarden.’ (2)

Obama’s familie Kenia liet John McCain vervloeken

Kort voor de verkiezingen in 2008 zou Obama’s familie in Kenia diens tegenstander John McCain en zijn runner-up Sarah Palin iedere nacht door heksen, magiërs, occultisten en satanisten hebben laten vervloeken. Volgens evangeliste Bree Keyton was Obama tijdens diens bezoek aan zijn thuisstam in 2006 en januari 2008 naar het huis van iedere dorpsoudste geweest om hun zegen te vragen. Dit gebeurde door middel van een altaar dat was gewijd aan voorouders, goden en geesten. Obama’s oma offerde voor hem een zwarte en een witte kip aan de ‘godin van de rivier’, om zo gedaan te krijgen dat zowel zwarte als blanke Amerikanen in november op Obama zouden stemmen. (3)

Auteur en researcher Robert B. Johnson schreef in 2008 dat Obama zwaar beïnvloed werd door één van zijn grootste promotors, Oprah Winfrey. Michelle Obama noemde haar dan ook ‘een rolmodel voor de hele wereld’ en de grote inspirator achter de ideeën van haar man. Op haar beurt leunde Winfrey op haar goeroe Eckhart Tole, die zich naar eigen zeggen door een krachtige geleidegeest met de naam ‘Bron’ liet leiden. Deze geest had hem onder meer duidelijk gemaakt dat de God van de Bijbel niet vertrouwd kan worden, dat de dood niet bestaat en dat de mens zijn eigen ‘God’ is.


Xander

(1) Zero Hedge
(2) Raiders News Update
(3) Bree Keyton Ministries 
(4) Breitbart
(5) Solving Light /

Christian Newswire
(6) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

03-10-2018: Grote twijfels over belangrijkste beschuldiger Kavanaugh na getuigenis ex-partner
27-09-2018: Democraten hopen met 4 ongeloofwaardige getuigen benoeming conservatieve rechter te stoppen


16-05-2013: Zenith 2016 (3): Obama als Messias
29-09-2008: Familie Obama in Kenia spreekt occulte vloeken uit over McCain
24-09-2008: Geleidegeest ‘Bron’ inspiratie voor Obama en Oprah Winfrey