Lokale Pakistaanse commandanten mogen besluit nemen tot kernaanval op India

De Pakistaanse strijdkrachten showen hun raketten. (Afbeelding: Embed from Getty Images (2)).

—————————————————————————————————————————————–

Start de Derde Wereld (kern)oorlog op deze onverwachte plek? – India wil wereldmacht worden en werkt aan compleet arsenaal waterstofbommen

—————————————————————————————————————————————

De wapenwedloop tussen India en Pakistaan is op nucleair gebied veel gevaarlijker geworden dan die tussen de VS en Rusland ooit was, ook al gaat het om naar verhouding kleine aantallen kernwapens (in totaal ca. 200 tot 250). Dat komt omdat lokale Pakistaanse legerofficieren de macht hebben gekregen om kernraketten af te schieten op India, waardoor een kleinschalige schermutseling zomaar op een totale kernoorlog kan uitlopen. In Amerika en Rusland was en is die macht beperkt tot enkel de president.

Twee jaar geleden besloot Pakistan om zijn militaire bases langs de grens met India te voorzien van tactische kernwapens (ingezet op het slagveld). Die zouden bedoeld zijn ter afschrikking van de veel grotere en modernere Indiase conventionele strijdkrachten. De Pakistan zouden bang zijn voor een invasie met Indiase tanks.

Wat dit besluit zo onheilspellend maakt is dat plaatselijke Pakistaanse commandanten de autoriteit hebben gekregen om deze raketten met kernkoppen, die een bereik hebben van 100 kilometer, tegen India te gebruiken, een zeer gevaarlijke situatie die in niet één andere nucleair bewapende staat voorkomt om redenen die geen uitleg nodig hebben.

Pakistaanse kernbommen om Indiase invasie af te schrikken

Extra gevaarlijk is dat deze tactische kernbommen volledig klaar zijn voor gebruik, en bij diefstal dus kant en klaar in handen kunnen vallen van islamitische terreurgroepen. De strategische kernwapens van Pakistan worden daarentegen wel goed beschermd. Onderdelen van deze raketten, die krachtiger zijn en een veel groter bereik hebben, worden op diverse locaties bewaard en pas in elkaar gezet als de hoogste leider van het land het bevel daartoe geeft.

De zorgen van Pakistan gaan om de zogenaamde ‘Koude Start’ doctrine die India al sinds 2004 zou hebben aangenomen. Die behelst als vergelding voor een volgende grote moslim terreuraanslag een snelle, maar beperkte conventionele ‘blitzkrieg’ achtige aanval op Pakistan, waarbij troepen en tanks maximaal 50 kilometer het land binnendringen om daar militaire doelwitten te treffen. Doelen die een Pakistaanse tegenaanval met kernwapens zouden kunnen ontlokken worden volgens deze doctrine vermeden.

8 tot 12 miljoen directe slachtoffers, een veelvoud daarna

Tegelijkertijd hebben de leiders van India duidelijk gemaakt dat een tactische kernaanval op zijn strijdkrachten zal worden opgevat als een totale nucleaire aanval, die dienovereenkomstig zal worden beantwoord. Aangezien India alleen over strategische kernwapens beschikt kan het land enkel reageren met een grootschalige kernaanval waarbij ook Pakistaanse steden kunnen worden vernietigd.

Volgens een Amerikaans inlichtingenrapport uit 2002 zal een kernoorlog tussen beide landen onmiddellijk 8 tot 12 miljoen slachtoffers eisen, waarna er nog vele miljoenen zullen sterven door radioactieve straling. Uit latere studies bleek dat tot 1 miljard mensen wereldwijd kunnen omkomen van de honger, omdat de rook en stofdeeltjes in de atmosfeer de zon langdurig zullen verduisteren en een ‘nucleaire winter’ zullen veroorzaken, die de oogsten zal doen mislukken.

Amerikaanse ambassadeur wilde atoomschuilkelder laten bouwen

Dat een mogelijke kernoorlog tussen beide landen geen bangmakerij is bleek al in 2002. Toen de spanningen na een aanval van Pakistaanse moslimterroristen op een Indiase basis in de betwiste regio Kashmir –waar sinds 1947 al drie oorlogen over zijn gevoerd- zeer hoog waren opgelopen, overwoog de Amerikaanse ambassadeur in de Indiase hoofdstad Nieuw Delhi serieus een atoomschuilkelder in de ambassade de laten bouwen.

Ook kernmacht China speelt een rol in het territoriale conflict, want een klein deel van Kashmir werd na de eerste oorlog in 1947-1948 ingenomen door de Chinezen. India legde toen beslag op de helft van Kashmir, en Pakistan op ongeveer een derde. De afgelopen jaren zijn er dan ook opnieuw spanningen en enkele grensschermutselingen tussen India en China geweest. Bij de derde oorlog in 1971 verloor Pakistan de controle over Bangladesh (ten oosten van India), dat daarna een onafhankelijke staat werd.

Pakistaanse tactiek: vijand uitputten met terreuraanslagen

Sinds eind jaren ’70 kopieerde Pakistan de Palestijnse tactiek om de vijand uit te putten met talloze terreuraanslagen. India reageerde met keiharde militaire onderdrukking van de overwegend islamitische bevolking in Kashmir, en bouwde langs de grens een bijna 4 meter hoge barrière met in de ruimte daartussen landmijnen en later ook bewakingscamera’s.

Eind jaren ’90 waren daar 400.000 Indiase en 300.000 Pakistaanse soldaten tegenover elkaar gelegerd. Geen wonder dat president Bill Clinton deze grens  destijds ‘de gevaarlijkste ter wereld’ noemde. Nu is die situatie nog linker geworden vanwege de genoemde sterk verlaagde Pakistaanse drempel om kernwapens tegen India te gebruiken.

Er is enkel een herhaling van de aanslag in Mumbai in 2008 nodig, toen Pakistaanse infiltranten het Taj Mahal hotel opbliezen en zo 166 mensen vermoordden, om een ‘Koude Start’ Indiase vergeldingsaanval op Pakistan in gang te zetten. Dat zal op zijn beurt waarschijnlijk leiden tot het gebruik van een Pakistaanse tactische kernbom, waarna een nucleaire holocaust met wereldwijde consequenties dreigt.

India wil wereldmacht worden en eigen arsenaal waterstofbommen

Dat deze dreiging niet kleiner wordt laat India zien met wat zijn leiders trots ‘het tijdperk van aspiraties’ noemen. India wil behalve een economische ook een militaire wereldmacht worden, en was in 2009 het eerste land dat na de VS, Rusland, Groot Brittannië, Frankrijk en China een eigen nucleair aangedreven onderzeeër bouwde met kernraketten aan boord. Sinds 2017 heeft het land een speciale nucleaire installatie gebouwd die de kernbrandstof voor dit type onderzeeërs gaat leveren, alsmede ook voor de Indiase kerncentrales.

Al eerder werd een andere installatie in gebruik genomen waar uranium wordt verrijkt, wat in de toekomst kan worden gebruikt voor een compleet arsenaal waterstofbommen. Die zouden ook bedoeld zijn als tegenwicht tegen China, dat een snel groeiend aantal kernwapens heeft.

Weinig nodig voor wereldwijd drama

Conclusie: het aloude conflict over Kashmir ettert maar door en wordt steeds gevaarlijker. Eén terreuraanslag of kleinschalige militaire confrontatie kan beide landen –voor de meeste mensen onverwacht- in een verwoestende kernoorlog storten, die via de VS (bondgenoot van India) en Pakistan (bondgenoot van China) op een nieuwe wereldoorlog kan uitlopen.

Maar zelfs al zou dat niet gebeuren, dan nog zal een ‘beperkte’ kernoorlog wereldwijd ongekende aantallen slachtoffers eisen, en de hele planeet in een diepe, minstens tientallen jaren durende economische, maatschappelijke en klimaatcrisis storten.

 

Xander

(1) National Interest via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

20

 1. God verhoede zulks.Als zo iets plaats vind,zijn de gevolgen van EMP* zijn dan niet meer te overzien.
  EMP= electro magnetic (im)puls

 2. Dan moeten we het geijkte pad van ‘Godsdienst’ verlaten en vanuit het spirituele kijken naar de bijbel.
  JC kwam niet om te sterven voor onze zonden, Hij kwam om de verbinding met ons Hart te herstellen, om de Nieuwe Energie naar de planeet Aarde te brengen om zowel het levend wezen Aarde te transformeren (naar 5D) als het collectieve bewustzijn van de mensheid te verhogen zodat de mens zich bewust zou worden van zijn multidimensionaliteit, van Zijn innerlijke, Goddelijke Kracht als co-creator, die menig gelovige als ‘God’ buiten ons omschrijft en aanbidt maar in werkelijkheid onlosmakelijk deel uitmaakt van onze innerlijke, Goddelijke Vonk/ziel in ons menselijk, grofstoffelijke, vergankelijke omhulsel, lichaam genoemd.
  De mensheid zonk te diep in de materie waardoor de verbinding met ons Goddelijke Innerlijke verloren ging en de mens ook zijn scheppingsvermogen vergat.
  Elke ziel is een druppel in de oceaan en die oceaan is…’God’, wij maken deel uit van die allesomvattende Levensenergie – vandaar: ‘God is overal en altijd’?
  Er kán niks groeien/léven zonder deze Levensenergie=God
  Ons scheppingsvermogen bestaat en werkt nog steeds, alleen merken we dat niet op door het tijdsverloop tussen de intentie en de manifestatie in de materie.
  Door bewuste gedachten, geladen met zuivere intentie en gevoelens, móet manifestatie plaatsvinden, dat is een universele, Goddelijke wetmatigheid.

  Nu, de ware bijbel onthult die Goddelijke Kracht van de mensheid – kun je je voorstellen wat het zou betekenen voor de kerk/religieuze instituten als de mensheid zich bewust zou worden van deze Innerlijke Kracht?
  Hebben ze dan nog nood aan ‘geestelijke’ begeleiding? Aan ‘richtlijnen’ volgens dewelke bepaald wordt hoe ze moeten leven als vrome, goede gelovigen?
  Een geloof in ánderen, voorgeschreven dóór anderen, een geloof in iets ‘buiten’ zichzelf?
  Nee toch?
  Dat is het geheim van de bijbel dat niet bekend mag worden want dan verliest de kerk haar geld, macht en controle over haar schaapjes als die schaapjes hun eigen, innerlijke, Goddelijke Kracht beseffen.
  JC vroeg niet dat wij hem slaafs zouden volgen maar ons Hart zouden volgen om te doen wat juist en rechtvaardig is. Ieder mens voelt en weet dat.
  Behandel je naaste zoals je-Zelf? Want elke ‘Zelf’ is één en in wezen dezelfde: wat je een ander aandoet, doe je je-Zelf aan want we zijn één op dat diepe, Goddelijke niveau.
  Hou van je-Zelf? Waardeer je-Zelf? Níet je menselijke zelf of lichaam maar je Goddelijke Zelf dat een deel is van jou als mens en een druppel is in die oceaan….
  Dit in een notedop…
  Eigenlijk hoort dit thuis in het Geloofsforum? Sorry, mod.

  Allen: Verder praten op het Geloofsforum. Mod.

 3. Beste Oma, u maakt mij nu wel heel nieuwsgierig als u schrijft:

  En de echte bijbel, in het HEBREEUWS, werd niet vertaald en zelfs nooit vrijgegeven, zoveel weet je er dus van….ík weet waarom de echte bijbel geheim gehouden wordt, gij ook?”

  Vertel AUB, ik ben heel leergierig!

 4. @Ramshoren: ik heb geen enkele behoefte aan het uitpluizen van religieuze en etnische strubbelingen in andere werelddelen met als gemeenschappelijke noemer telkens dezelfde minderheidsgroep met islamideologie – we hebben er zelf genoeg én herkenbare/vergelijkbare problemen mee te stellen in onze westerse maatschappij.

  En zeker geen behoefte aan oude koeien die steeds en achterhaald telkens weer uit die stinkende sloot worden gesleurd om een vergelijking te maken die niet opgaat om islam te vergoelijken door weer naar anderen te wijzen!

  “Vergeet ook niet dat de Roomse Kerk vele eeuwen lang een zeer militante godsdienst was. Hoezo? Denk aan hun 8 Kruistochten en 6 eeuwen Inquisitie.
  Zelfs de Bijbel was in de landstalen verboden en stond tot 1967 op de Index van verboden boeken. Alleen de Latijnse Vulgata werd toegestaan. Maar ja, wie las die taal? Alleen de elite! Paus Paulus VI werd wakker en gaf de Bijbel in de landstalen in 1967 toen ook vrij voor Roomsen.”

  Spuugzat zijn wij het om rond de oren gemept te worden met een religieus verleden dat geen invloed meer heeft in onze maatschappij bij ons VANDAAG de dag!
  Ons verwijten maken over het verleden in een poging om de hedendaagse, 21ste eeuw, gruwelen van religieus extremisme van een uitheems bijgeloof te rechtvaardigen of af te zwakken is pure onmacht en zelfs belachelijk te noemen wegens het tijdsverschil in eeuwen.
  En de echte bijbel, in het HEBREEUWS, werd niet vertaald en zelfs nooit vrijgegeven, zoveel weet je er dus van….
  ík weet waarom de echte bijbel geheim gehouden wordt, gij ook?

 5. de kruistochten waren een reactie op de constante aanvallen op europa van de islam,denk aan wat door de moslims de zomer campagnes werden genoemd het varen langs de franse kust waar kleine franse jongetjes werden geroofd om voor het ottomaanse rijk te vechten ,denk aan karel martel(de hamer) en karel de grote,ik heb verder niets met de katholieke kerk en de schandalige inquisitie,piet

 6. De ultieme reden zal zijn dat India de watertoevoer naar Pakistan zal afsnijden. Grote delen van Pakistan zitten inmiddels zonder geschikt water (drinkwater) .
  Dit zelfde probleem speel al decennia in het midden oosten. Turkije heeft de mogelijkheid om de Eufraat volledig af te sluiten. Het Assad meer = 600 vierkante km groot en moet Syrië, Jordanië, Iran, Gaza en de Verenigde Arabische Emiraten van ,drinkwater’ voorzien.
  Sinds 1985 waarschuwen de VN dat de vrede concurrentie over water een bron van conflict én oorlog is in de toekomst.
  De lont in het kruitvat is gauw aangestoken

 7. Beste Oma, misschien moet u eens wat meer Zendingsnieuws, heet van de naald, lezen van o.a. Open Doors. Dat verbreedt hopelijk uw blik op de echte wereld van vandaag. Niet alleen de Islam is wereldwijd een militante godsdienst maar ook de Boeddhisten op Ceylon en zeker ook de Hindoes in India.

  Vergeet ook niet dat de Roomse Kerk vele eeuwen lang een zeer militante godsdienst was. Hoezo? Denk aan hun 8 Kruistochten en 6 eeuwen Inquisitie.

  Zelfs de Bijbel was in de landstalen verboden en stond tot 1967 op de Index van verboden boeken. Alleen de Latijnse Vulgata werd toegestaan. Maar ja, wie las die taal? Alleen de elite! Paus Paulus VI werd wakker en gaf de Bijbel in de landstalen in 1967 toen ook vrij voor Roomsen.

 8. @ramshoorn: “De Hindoe Modi is al lang van plan om alle Christenen en Moslims te dwingen voor 2021 hun geloof af te zweren en Hindoe te worden. Wie dat niet doet loopt het gevaar om alle burgerrechten kwijt te raken. ”
  Flauwekul, je verwart “bekering of dood” van islam met het Hindoeïsme.
  Hindoes, nét als boeddhisten, hebben geen verleden als gewelddadige overheersers en onverdraagzamen voor andere religies en geloofsovertuigingen zoals moslims.
  Eeuwen leven ze daar al naast mekaar en het is weer de minderheid moslims die problemen veroorzaken, zoals overal ter wereld.
  Verdraai de boel weer niet door van wraakzuchtige moslimminderheden slachtoffers proberen te maken terwijl ze daders zijn, dat werkt niet meer.

  Net als bij de rohingya moslim mínderheid: die eerst in Myanmar boeddhistische monniken vermoorden, politie aanvallen, dan daardoor verdreven worden naar Bangladesh maar dan wel gaan wijzen naar hun boeddhistische slachtoffers, gaan janken om zelf het slachtoffer uit te hangen terwijl zijzelf de schuld zijn door hun begane haat-misdrijven jegens alles wat niet-moslim is…of dat nu christenen, hindoes, boeddhisten of joden zijn!
  Hou ermee op telkens de schuld van moslims in de schoenen van elk ander geloof te schuiven, moslims veroorzaken en lokken dat zelf uit.
  De waarheid (en feíten!) heeft ook haar rechten!

 9. Op 19 februari 2019 schreef ,de oude’ xandernieuws hierover een artikel . Was me bijgebleven, vandaar mijn te spontane reactie

 10. Het blijft een geestelijke oorlog, waar ook op de wereld. En christenen worden onderdrukt.
  Van veiligheidsdiensten verwacht ik ook niet veel. Hebben het te druk met onzin dingen.
  Mensen misbruiken voor oorlog en geweld. Machtswellustelingen.
  Zoals Xander het omschrijft doet mij denken aan openbaringen 8:12.

 11. Het hoogmoedige India van Modi die zojuist weer herkozen is als president heeft een geduchte tegenstander Pakistan te vrezen die niet terug zal deinzen om India een stevige les te lezen.

  De Hindoe Modi is al lang van plan om alle Christenen en Moslims te dwingen voor 2021 hun geloof af te zweren en Hindoe te worden. Wie dat niet doet loopt het gevaar om alle burgerrechten kwijt te raken. De God van Israël, lacht volgens Psalm 2, vanuit de hemel, om deze beide zeer militante grootmachten. Napoleon hield ook van schaken. Ik volg dit spel op de voet!

 12. De hele wereld stevent af op volledige anarchie. Het wordt (inderdaad) niet beter maar slechter. De spanningen tussen de genoemde landen zijn er altijd geweest, maar het wapentuig is nu desastreuzer. We moeten ons voorbereiden op een vreselijke tijd. Waar men ook woont.

 13. Het Profetisch Woord zoals de Bijbel voorzegt zie je voor je neus gebeuren. Niet alleen in het anti christelijk Europa en het Midden Oosten maar ook het verre oosten zoals India, Pakistan en niet te vergeten China, ook dit laatste land zal aan het eind van de grote verdrukking een leger op de been brengen van 200.000.000 soldaten om Israel aan te vallen.
  Lleen

 14. Eén positief punt (sarcasme) is dat de daaropvolgende nucleaire winter zeker de problemen van de gelovigen in man-made global warming zal oplossen…

 15. @mod: is de bijdrage van Gunther aan Nieuw Begin niet op de verkeerde pagina geplaatst?

 16. Er hoeft dus maar éne, plaatselijke Pakistaanse commandant, die al niet bijzonder snugger zijn, per ongeluk of uit persoonlijke haat en wraak een nucleaire raket af te vuren op India en we zijn vertrokken met de uitroeiing van miljarden mensen wereldwijd zoals de elite beoogt?
  Wat bezielt de pakistaanse overheid om zulke zwaarwichtige beslissing over nucleaire wapens over te laten aan ondergeschikten of is het weer georkestreerd?
  Dat veiligheidsdiensten overal dan maar heel goed in het oog houden wanneer de rijken en politici van pakistan en india de plaat poetsen, dan weten ze wat er op komst is…

 17. @ Nieuw Begin 24/05/2019 om 9:56. Beste Nieuw Begin. Dank voor het antwoord. Van jongs aan las ik iedere Zaterdag ‘Op het scherp van de snede’ van Dhr. Smalhout, evenals ik iedere Zaterdag luisterde naar ‘De toestand in de wereld’ van “Mr. G.B.J.” (Hiltermann). Deze ervaren mannen van mijn vorige generatie hebben mij mede gevormd, zonder afbreuk te willen doen aan mijn eigen opvoeding en denkvermogen. Als ik Dhr. Smalhout schreef, kreeg ik altijd een zeer vriendelijke, bijna vaderlijk geschreven brief terug. Ik vroeg hem, nu ong. 30 jr. geleden eens naar zijn mening hoe het verder zou gaan met Nederland. Omdat ik geen toestemming van heb gehad om zijn antwoord openbaar te maken, schrijf ik dat niet. Maar deze man die de oorlog had meegemaakt, schatte goed in waar een afzakkende samenleving, zoals dat van Nederland, zou eindigen.
  In 2010 werd deze man gearresteerd wegens verboden wapenbezit. Ieder weet: in dit land der zotten, waarvan ong. 80 % geestesziek, zwakzinnig of gestoord is omdat het lijdt aan duizend en één syndromen, verslavingen en trauma’s, mag je jezelf tegen misdadigers niet verdedigen, want je mag nog niet een busje pepergas bezitten.
  Wat je wèl mag: dat is je blijvend invalide laten slaan of verkrachten en vermoorden, want we leven immers in die alomverafgoodde ‘democratische rechtsstaat. (Als het niet zo triest zou zijn, zou je nu schaterlachend van je stoel vallen en niet meer bijkomen.)
  Overigens waren deze beide ‘mannen van stavast’ niet de enigen die waarschuwden.
  Naast velen op het Internet zoals Xandernieuws, waren er ook bekendere figuren zoals Hans Janmaat en meerdere predikanten op t.v. of radio.
  De eerste was volgens velen niet een eerlijke oprechte Nederlander, maar een racist en naar de mensen van de tweede groep, waar onder de eerbare Ds. J.H. Velema, werd toen al niet of nauwelijks meer geluisterd. (Velen binnen Christelijke [reformatorische] kring kennen zijn naam niet eens.)
  Gelet de uitslag van de laatste verkiezing, waarbij ik niet aanneem dat die vervalst is maar dat dit duidelijk de werkelijke ontwikkelings- en denkwijze van het grotendeels ontkerktelijkte (lees: God-loze) Nederlandse volk en het met haar één geworden geïslamiseerde deel aangeeft, heb ik de verwachintg opgegeven dat er ooit nog verbetering zal komen. Neen, het zal alleen slechter véél slechter worden in Nederland.
  Maar het is voorzegd; ken je Bijbel. Dit zal n.m.m. uitlopen op de 70e Jaarweek zoals voorzegd in Dan 9, maar…. beste Nieuw Begin, óók voor die tijd is er een belofte. Lees eens Openb. 6:9 en 7:9.
  Groet van Gunter.

Comments are closed.