Linkse EU-politicus : Massa immigratie en multiculti bedreigen sociale zekerheid

‘Multiculti is wat overblijft nu massa immigratie een gevaar in plaats van een verrijking blijkt te zijn’ –
Afbeelding: Getty Images (2).

————————————————————————————————————————————–

Jan Keller is een Tsjechische sociaaldemocraat die lid is van het Europese Parlement, en een van de weinige linkse politici die bepaald niet staat te juichen bij het massa immigratie en multiculti beleid van de EU. Zijn focus ligt echter niet op het gevaar van de islam en de toenemende criminaliteit, maar op de sociale zekerheid die nergens in Europa berekend is op de komst van miljoenen kansloze migranten, met als gevolg dat de levensomstandigheden van zowel autochtone als allochtone burgers fors dreigen te verslechteren.

Keller wijst op bijvoorbeeld Frankrijk dat na de Tweede Wereldoorlog grote aantallen gastarbeiders binnenhaalde om de hoge economische groei te kunnen volhouden. De Fransen zelf verrichtten liever het beter betaalde werk in de tertiaire sector, terwijl de meestal niet of slecht opgeleide gastarbeiders laag betaalde banen kregen. Hetzelfde gold voor de situatie in Nederland en andere West Europese landen.

Vanaf de jaren ’70 veranderde dit systeem. De gastarbeiders kwamen niet langer tijdelijk, om na genoeg geld te hebben verdiend weer terug te keren naar hun thuislanden, maar namen nu ook hun gezinnen en families mee om hier te blijven. Tegelijkertijd veranderden de wereldwijde economische omstandigheden, waardoor de vooruitzichten op werk fors verslechterden, mede omdat velen de taal van het gastland amper machtig waren.

Tsjechië: geen multiculti, geen problemen

De Westerse elite bedacht daarom een nieuw concept: ‘multiculti’. Plotseling werd niet langer de nadruk gelegd op de economische waarde van gastarbeiders, die nu migranten waren geworden, maar op hun ‘culturele bijdrage’ aan de samenleving. ‘Dit nieuwe beleid… is een voorbeeld van het uitbuiten van anderen gebaseerd op een fantasie van deugdzaamheid,’ aldus Keller. ‘Degenen voor wie de mooie woorden over multiculti zijn bedoeld zien in dat dit niets heeft gedaan om hun lot te verbeteren, en realiseren zich nu dat hun toekomst er somber uitziet.’

In zijn thuisland Tsjechië ging en gaat het heel anders. Daar werden niet massaal gastarbeiders binnengehaald om laag betaald werk te verrichten, mede omdat het land zich achter het IJzeren Gordijn bevond. Maar ook na de Val van de Muur koos Tsjechië een andere koers en deed het niet mee met het massa immigratie en multiculti / islamisering beleid. Hierdoor zijn er in het voormalige Oost Europese land amper problemen met mensen van allochtone afkomst.

Linkse luchtballonnetjes voor immigratie doorgeprikt

De sociaaldemocraat wijst op de bewering van veel van zijn linkse collega’s dat het noodzakelijk voor onze economie zou zijn om migranten binnen te halen, zodat de sociale zekerheid straks betaalbaar blijft. ‘Dit is controversieel, want in een nieuw land blijken laag opgeleide migranten amper in staat om voor zichzelf te zorgen, laat staan voor anderen. Zij zullen juist een extra last betekenen voor onze toch al overbelaste sociale zekerheid.’

‘Maar als we juist de best opgeleide migranten uit armere landen opnemen, dan zal de situatie in die landen verder verslechteren. Het gevolg zal een nog grotere toestroom van ongeschoolde migranten zijn die hun landen willen ontsnappen. Deze nieuwkomers zullen op hun beurt een nog grotere druk op de sociale zekerheid leggen, in plaats van dat ze de economische groei aansporen.’

Keller vraagt zich daarom af wat voor recht wij hebben om hoog opgeleide migranten binnen te halen om zogenaamd onze eigen problemen voor de korte termijn op te lossen, terwijl we daarmee de problemen in hun thuislanden juist vergroten, en op de iets langere termijn dus ook onze eigen economie en sociale zekerheid in gevaar brengen.

Multiculti wordt gebruikt om burgers onder druk te zetten

Na tientallen jaren massa immigratie zijn we in West Europa en ook Nederland inderdaad in de fase beland dat de sociale zekerheid stapsgewijs wordt uitgekleed en verschraald. Onder deze omstandigheden ‘is de aard van het multiculturalisme veranderd. Het wordt nu gebruikt om met name de lage en middenklasse onder hevige psychologische druk te zetten,’ vervolgt Keller. ‘Een vorm van deze druk is de huidige migrantengolf vergelijken met de vluchtelingen van achter het IJzeren Gordijn. Die vergelijking gaat echter niet op, want de Oost Europeanen waren niet uit op het verkrijgen van een ‘multiculturele status’. Zij wilden integreren en zich wel aanpassen aan de samenleving die hen had opgenomen.’

Migrantengolf vormt groot risico voor welvaart en sociale zekerheid

‘Kortgezegd: de massale golven migranten vormen statistisch een veel groter risico dan een kans. Ze dragen niet bij aan de verhogen van de welvaart. Onze sociale zekerheid, die is gefinancierd door en opgericht voor de bevolkingen van de (Europese) natie-staten, is simpelweg nooit ontworpen om ook hen te verzorgen. De voorstanders van het nieuwe multiculturalisme willen hun welvaartsstaten delen met massa’s vluchtelingen die –hoewel dat niet hun schuld is- nog een zeer lange tijd niet in staat zullen zijn om zichzelf te bedruipen.’ (1)

Als dan bedacht wordt dat de EU en de VN in de komende decennia 100 tot 300 miljoen kansarme Afrikanen naar Europa wil halen, hoeft niemand te worden uitgelegd wat dit betekent voor onze toekomst, nog even los van het door Keller niet genoemde cruciale gegeven dat de meeste van deze migranten de discriminerende en onderdrukkende islamitische religie volgen en aan de hele samenleving willen opleggen.


Xander

(1) The Gatestone Institute via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)