Islamisering: Schoolboek VMBO schrapt Joodse geschiedenis Jeruzalem

Europeanen worden met vervalste historie rijp gemaakt om in te stemmen met toekomstige nieuwe islamitische aanval op Israël –
De Klaagmuur in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem. (afbeelding: Getty Images (2))

————————————————————————————————————————————–

De sluipende, maar gestage islamisering van Nederland dringt ook steeds dieper door in ons onderwijs. Zo is een schoolboek voor het VMBO de Joodse geschiedenis en band met Jeruzalem compleet geschrapt, en staat er enkel dat de stad ‘belangrijk is voor moslims en christenen’. In het boek staat ook een flagrante leugen, namelijk dat de joden en christenen ‘meestal goed werden behandeld’ door de Arabieren / moslims. Wij hebben zo het vermoeden dat de politiek-correcte verdraaiing van de feiten onder meer te maken heeft met het feit dat er op de scholen steeds meer leerlingen zijn die een ‘heilig boek’ volgen waarin letterlijk opdracht wordt gegeven tot de uitroeiing van alle Joden. En nee, dat boek heet niet ‘Mein Kampf’.

Joden werden al ver voor oprichting Israël afgeslacht door moslims

In de media en politiek wordt al decennia gedaan alsof het diep gewortelde antisemitisme in de islamitische wereld enkel te maken heeft met de Joodse staat Israël en de ‘bezette’ Palestijnse gebieden. Echter, al lang vóór de stichting van Israël in 1948 vonden er regelmatig pogroms en slachtpartijen op Joden door moslims plaats. Karl Marx schreef bijvoorbeeld over de situatie rond 1850, toen Jeruzalem al eeuwen werd bezet door de Turkse Ottomanen: ‘Niets is te vergelijken met de ellende en het lijden van de Joden in Jeruzalem. Ze worden constant door moslims onderdrukt en gediscrimineerd.’

In het door Noordhoff uitgegeven schoolboek ‘Plein M’ is dan ook niets te vinden over het feit dat kort na de Tweede Wereldoorlog zo’n 1 miljoen Joden uit de Arabische wereld werden verdreven, nadat eerst al hun bezittingen van hen werden afgepakt. Velen van hen vonden een thuis in het pas opgerichte Israël, ook al zwoeren die moslimstaten gezamenlijk om alle Joden daar ‘in zee te drijven’ – een streven wat bij velen van hen –ondanks diverse mislukte pogingen- nog steeds recht overeind staat.

Ook vervolgingen en massamoorden op christenen genegeerd

Evenmin lezen we iets over de Armeense genocide, wat een –wederom Turkse- islamitische massamoord op christenen was; noch iets over de vervolging en verdrijving van christenen uit het Midden Oosten in de afgelopen decennia. Zo hebben de in West Europa zo geliefde Palestijnen bijna alle christenen uit ‘hun’ gebieden verjaagd of weggezuiverd. Daar kwamen de slachtingen van christenen door ISIS en andere moslim terreurgroepen in de afgelopen jaren nog bij.

De door de NAVO gesteunde massamoorden door moslims op (Bosnische en Servische) christenen tijdens de Balkanoorlog in de jaren ’90 werden en worden überhaupt nèrgens genoemd, niet in dit schoolboek, nog in enig ander. Ook hier is sprake van schaamteloos historisch revisionisme, doordat uitsluitend de nadruk wordt gelegd op omgekomen moslims (die voornamelijk werden vermoord uit wraak voor de genoemde slachtpartijen op christenen).

Joden opzettelijk weggehaald uit geschiedenis Jeruzalem

‘Het boek leert verder dat Jeruzalem heilig is voor moslims en christenen,’ luidt een persverklaring van Likud Nederland. ‘Het is schandalig dat dit boek daarmee verzwijgt dat Jeruzalem veruit de heiligste plaats van de Joden is,’ wat al zo’n 2000 jaar voordat het christendom uit het Jodendom voortkwam het geval was. De islam kwam pas zo’n 700 jaar na het ontstaan van het christendom op. Nota bene de Koran zelf bevestigt dat Jeruzalem de hoofdstad van de Joden was.

‘Lijkt wel een Palestijns schoolboek of tv-programma’

‘Het lijkt wel of je een Palestijns schoolboek of tv-programma bekijkt. Ook die ontkennen stelselmatig de Joodse geschiedenis van Jeruzalem, als politiek wapen (hier een honderdtal voorbeelden).’ Het is overigens bepaald niet het eerste schoolboek dat de ‘progressieve’ pro-islamitische agenda propageert. Zo vond Likud Nederland al eens 41 fouten in een geschiedenisboek en 39 in een aardrijkskunde boek, naast  tal van fouten in andere schoolboeken.

‘De fouten zijn blijkbaar structureel, net als de problemen met het Holocaust onderwijs (wat steeds vaker wordt weggelaten omdat veel moslimscholieren het weigeren aan te horen – X.). Zo krijgt antisemitisme een kans onder de jeugd. In het geschiedenisboek van ThiemeMeulenhoff stond zelfs een onvervalst antisemitische bewering, namelijk dat Israël (mede) tot stand was gekomen door chantage van rijke Joden.’

‘Verrassende overeenkomsten’ christendom en islam?

En passant wordt in het schoolboek de vorige week door de paus en een top imam gesloten verbond voor de samenvoeging van het christendom en de islam gepromoot doordat wordt gewezen op de zogenaamde ‘verrassende overeenkomsten’ tussen beide religies (1). Theologisch zijn de verschillen echter dermate groot en onoverbrugbaar, dat tenminste één van beide religies zijn kerngeloof zal moeten opgeven en overgeven aan de ander. Wij hebben al een zeker idee welke religie zich aan de ander zal onderwerpen – u ook?

Europeanen worden rijp gemaakt voor islamitische aanval op Israël

Naast het opdringen van de islam en opleggen van islamitische standpunten en visies –met andere woorden: de islamisering van onze samenleving- hebben de verdraaiingen en leugens in schoolboeken vermoedelijk nog een ander duister doel, namelijk om de Europeanen in te laten stemmen met een toekomstige –hoogstwaarschijnlijk weer door de Turken geleide- massale islamitische aanval op Israël om ‘Palestina’ en Jeruzalem te ‘bevrijden’. De Turkse dictator Recep Tayyip Erdogan heeft dit net als veel andere ministers en hoge officials al talloze malen letterlijk beloofd.

Gaat Europa dezelfde fatale fouten maken als in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw, met opnieuw het Joodse volk als grootste slachtoffer? Het begint er in ieder geval wel sterk op te lijken.

Xander

(1) Likud.nl
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)