Islamisering: Europese hof eens met veroordeling vrouw wegens beledigen profeet Mohammed

EU-oorlog tegen vrijheid van meningsuiting om islam te beschermen – Europese rechters maken weg vrij voor legaliseren pedofilie in de toekomst –
Heel symbolisch: Duisternis boven het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg (Afbeelding: Getty Images (2)).

————————————————————————————————————————————–

Het Europese hof voor de Mensenrechten is het met een Oostenrijkse rechtbank eens die een vrouw veroordeelde wegens het beledigen van de islamitische profeet Mohammed. De 47 inwoner van Wenen had op 2 seminars het huwelijk van de 50 jarige Mohammed met een 6 jarig meisje ‘pedofilie’ genoemd, en dat is in de ogen van de linkse Europese machtselite klaarblijkelijk een onterechte en/of ongewenste conclusie.

In 2011 kreeg mevrouw S. een boete van 480 euro plus proceskosten omdat ze Mohammed, die in de islam als de meest perfecte mens die ooit geleefd heet geldt, herhaaldelijk een ‘pedofiel’ had genoemd. Het Europese Hof oordeelde dat de vrouw daarmee ‘vooroordelen’ aanwakkerde en de ‘religieuze vrede’ in gevaar bracht.

De uitspraak van het Europese Hof had geen betrekking op het feit dat Mohammed inderdaad trouwde met de 6 jarige Aisha, en dit huwelijk consumeerde toen ze 9 was. Daarmee hebben de Europese rechters impliciet de weg vrijgemaakt voor het in de toekomst legaliseren van pedofilie in de EU, althans, in ieder geval als je een volgeling ben van de voorkeursreligie die door die elite bestemd is om ons continent binnen enkele decennia te overheersen.

S. had zich voor het hof beroepen op haar onder de mensenrechten gegarandeerde vrijheid van meningsuiting, maar die werd ondergeschikt gemaakt aan de islam.

Eerdere veroordelingen in Europa wegens beledigen islam

Dat gebeurde niet voor het eerst. In Groot Brittannië werd een kandidaat voor het Europese Parlement gearresteerd na het citeren van Winston Churchills visie op de islam. De legendarische Britse leider noemde de religie van moslims onder meer ‘de meest achterlijke’ die de mensheid ooit heeft gekend.

In Canada werden mensen veroordeeld wegens ‘islamofobie’ nadat ze openlijk hadden gewaarschuwd voor de islamisering van hun land. In ons eigen land hebben we natuurlijk Geert Wilders, die diverse keren voor het gerecht werd gesleept voor het ‘crimineel beledigen van moslims vanwege hun religie’.

Europese Hof fungeert de facto als Sharia rechtbank

De veroordeelde Oostenrijkse vrouw uitte haar kritiek op Mohammed op een publiek seminar waar niemand verplicht bij aanwezig was, en op neutrale grond. Kortom: iemand die het niet wilde horen hoefde daar niet te zijn, en hoefde de boodschap ook niet ongewild te horen, zoals bijvoorbeeld vanaf een podium op een openbaar plein in de stad het geval zou zijn geweest.

Desondanks argumenteerde het Euroepese Hof dat ze feitelijk ‘geweld’ pleegde door de ‘religieuze vrede’ met haar uitspraken in in gevaar te brengen. Daarmee hebben de Europese rechters het simpelweg wijzen op historische feiten, en op het huidige gegeven dat pedofilie officieel nog onder de Europese wet verboden is, gecriminaliseerd (1). Het Europese Hof van de Mensenrechten stelt zich hiermee als een soort Sharia rechtbank op en fungeert nu de facto als het European Court for Muslim Rights.

Belangen van islam gaan nu boven vrijheid van meningsuiting

De overtuigingen en gevoelens van één specifieke groep gelovigen, die van de islam, worden namelijk door de hoogste Europese elite nu belangrijker geacht dan de vrijheid van meningsuiting van de oorspronkelijke autochtone inwoners. Tegelijkertijd kunnen de christelijke religie en Jezus Christus in de media, door bekende personen en door kunstenaars op de meest grove manieren worden belasterd en vernederd, zonder dat ook maar iemand in Brussel (en Straatsburg) zich daar een seconde druk om maakt.

Wie nu nog steeds durft te beweren dat de islamisering en Umvolkung van West Europa een hersenspinsel, bangmakerij en een hoax is, stelt zich willens en wetens achter het door de machtselite afbreken van de lang gekoesterde rechten van de Europese burgers ten gunste van de islam op.

Xander

 (1) The Mises Institute via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)