Iedereen zou ‘De werkelijkheid zoals we die waarnemen’ moeten lezen

Afbeelding: (1)

—————————————————————————————————————————————-

‘Mensheid wordt via levenslange programmering in valse realiteit en collectieve Truman Show gehouden’

—————————————————————————————————————————————-

Onlangs publiceerde onderzoeksjournalist en vrijdenker Martin Vrijland zijn eerste boek ‘De werkelijkheid zoals we die waarnemen’. ‘Het boek geeft een goede samenvatting van de valse realiteit en de collectieve Truman Show waarin de mensheid gehouden wordt via  programmering van wieg tot graf. Het boek geeft een gedetailleerde onderbouwing, maar komt bovenal met een heldere oplossing,’ begint de introductie van Vrijland. Hier volgt een beknopte recensie van het boek, dat naar mijn mening iedereen die zich ook maar een beetje zorgen maakt over deze tijd en de toekomst zou moeten lezen.

Wel een kleine waarschuwing vooraf: als u niet bereid bent om alles wat u ooit voor waar heeft aangenomen over dit leven, deze planeet, deze werkelijkheid, ter discussie te stellen, als u nooit heeft willen nadenken over het eventuele (on)gelijk van uw eigen visie of dat van uw eigen kring, club, kerk, etc., dan zal dit boek vermoedelijk als een te grote schok voor u komen en kunt u misschien beter in uw vertrouwde, ‘veilige’ cocon blijven leven – hoe vals die ook zou kunnen zijn, en wat voor ernstige gevolgen dat ook voor u zou kunnen hebben.

‘Van de wieg tot het graf geprogrammeerd’

Vrijland: ‘Ieder mens ondergaat vormen van programmering van wieg tot graf. Dit boek laat zien hoe deze programmering is opgebouwd, hoe de machtsstructuren in de wereld zijn opgebouwd en hoe de mensheid in een collectieve Truman Show gehouden wordt (naar de gelijknamige film uit 1998) in samenspel tussen media, politiek en gecontroleerde oppositie. Het beschrijft de werkelijkheid zoals we die waarnemen vanuit het model van de simulatietheorie gebaseerd op het ‘double slits experiment’, de kwantumfysica en vanuit het bewustzijnsperspectief. Een aanrader voor iedereen die met bewustzijn, religie, spiritualiteit en politiek bezig is.’

‘U heeft dit boek wellicht gekocht omdat u inmiddels wel weet dat we bespeeld worden via de media,’ schrijft hij in het eerste hoofdstuk. ‘U heeft wellicht ook wel door dat onze kennis van de geschiedenis ingekleurd wordt door diegenen die het lesmateriaal op scholen opleggen. Misschien vindt u ook wel dat we teveel in het denken geduwd worden en te weinig in ons hart leren te leven. Dan bent u aardig op weg, maar alles begint met het doorzien van de werkelijkheid zoals wij die waarnemen.’

‘De grote vraag daarin is wie wij dan feitelijk zijn. Wat is de essentie van wie jij bent? De vraag “wie ben ik?”, is de meest essentiële vraag. Ik hoop dat u, na het lezen van dit boek, het antwoord op die vraag heeft gevonden. Het belang van het stellen van die vraag en het onderkennen van het antwoord daarop, is essentieel voor uw kijk op de wereld en alles wat er in uw leven gebeurt.’

Problem-Reaction-Solution en deepfakes

Vervolgens behandelt Vrijland het bekende ‘Problem, Reaction, Solution’ (Probleem-Reactie-Oplossing) concept waarmee de machtselite in politiek en media hele volken en wereldgebeurtenissen manipuleert en in de gewenste richting stuurt.

De techniek om ‘deepfakes’ te maken –levensecht lijkende gebeurtenissen, reportages, video’s, foto’s, prominenten, social media profielen, en zelfs ‘gewone’ mensen- is al veel verder ontwikkeld dan de meeste mensen denken, en wordt al tientallen jaren door die machtselite massaal ingezet om uw denken en handelen te bespelen en besturen. De auteur doet nauwgezet de vele strategieën die hiervoor worden gebruikt uit de doeken.

Werkelijkheid bestaat pas als deze wordt waargenomen

Vrijland gaat daarna diep in op het hierboven genoemde ‘double slits experiment’, wat de wetenschap nog steeds voor mysteries stelt. Bijna een eeuw geleden werd uit een meer dan 100 keer herhaald experiment aangetoond dat de werkelijkheid om ons heen pas bestaat zodra deze wordt waargenomen.

Lees het boek en verbaas u samen met ‘s werelds grootste wetenschappers over het feit dat wij in feite in een simulatie leven, een grote videogame, zo u wilt. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor onze werkelijkheid en zowel onze beschouwing als ervaring van wat wij ‘realiteit’ en ook ons ‘zelf’, ons eigen ‘ik’, noemen.

‘Menselijk lichaam is soort avatar in Playstation spel’

‘Gaan we er vanuit dat we in een simulatie leven (waarnemen / spelen), dan is ons menselijk lichaam een soort avatar in een Playstation spel. Als materie zich pas bij waarneming “materialiseert”, dan is ons lichaam niet meer dan het poppetje op het scherm in het vergelijk met het Playstation spel…. Het is dus essentieel om te doorzien dat u niet uw lichaam bent, maar dat u via uw lichaam waarnemer in deze simulatie bent. Uw bewustzijn kijkt als het ware via uw lichaam in deze simulatie.’

Een simulatie moet echter altijd gebaseerd zijn op vrije keuze, ‘omdat er spelers zijn die de simulatie gaan spelen en die spelers hebben een eigen wil. Je kan de keuzes van die spelers hooguit prikkelen en ze stimuleren een bepaalde richting te kiezen, maar je kan het niet afdwingen. Bovendien is het zo dat wanneer de uitkomst van een simulatie al vast zou liggen, het per definitie geen simulatie meer zou zijn, maar een film.’

De auteur legt vervolgens uit wat de betekenis van de ‘ziel’ in deze simulatie is, en wat er kan gaan gebeuren als de mensheid zich collectief in een virtual reality wereld gaat uploaden, het ‘singulariteit’ moment wat we volgens futurist Ray Kurzweil al in 2045 gaan bereiken.

Vervolgens wordt uitvoerig beschreven dat er een ‘masterscript’ bestaat voor de simulatie waarin wij leven, en hoe een kleine elitegroepje in de loop van de geschiedenis complete bevolkingsgroepen, landen, religies en politieke richtingen heeft gecreëerd en opzettelijk tegen elkaar uitspeelt, terwijl het door middel van tal van misleidingen de totale macht al eeuwen in eigen hand weet te houden.

Luciferiaanse wereldorde

Veel lezers weten wel dat de 19e eeuwse 33e graad Vrijmetselaar Albert Pike drie wereldoorlogen voorspelde, waar er twee vrijwel exact volgens zijn script zijn uitgevoerd. WO-3 staat voor de komende jaren op het programma, en moet de mensheid definitief in de ‘Luciferiaanse wereldorde’* brengen, compleet met de ‘regenboog propaganda’ (klimaat/diversiteit/transgender agenda), waar Vrijland eveneens uitgebreid op ingaat.

Ronduit beangstigend is het vooruitzicht dat het menselijk DNA en daardoor ons lichaam en zelfs ons doen en laten straks kan worden geherprogrammeerd en gestuurd door het komende 5G netwerk, in combinatie met verplichte vaccinaties, die een enzym in ons lichaam zullen brengen die deze herprogrammering mogelijk maakt. Dit wordt met harde wetenschappelijke feiten onderbouwd, en is beslist geen complottheorie meer.

Er is een oplossing

Is er dan geen enkele uitweg, geen enkele ontsnapping aan deze volop in de maak zijnde totalitaire cyber- / cyborg gevangenis? Ja, die is er zeker. Vrijland presenteert een oplossing die, zoals hij zelf ook zegt, nog verder zal moeten worden uitgewerkt, maar die al wel een cruciale aanzet vormt voor de grote ‘reset’ die nodig is om te voorkomen dat we straks eeuwige slaven zullen worden, en we ons eigen ‘ik’ en ‘zelf’ voorgoed dreigen te verliezen.

Christenen, lees dit met een open mind

Zeker voor christenen onder ons herhaal ik dat het wel noodzakelijk is dat u dit boek met een open mind leest, omdat veel zaken rechtstreeks tegen een aantal traditionele religieuze doctrines ingaan. Bedenk echter dat mensen ook eeuwenlang –onder dreiging van hel en verdoemenis- in de onfeilbaarheid van de leer van de paus en de Katholieke Kerk hebben geloofd – totdat de Reformatie kwam. Die bleek echter al snel eveneens bepaald niet perfect, waarna er nieuwe afsplitsingen in de vorm van sektarische groepen en evangelische- en pinksterkerken kwamen. Maar hebben die het dan wel bij het rechte eind?

Opvattingen en visies, ook religieuze, zijn altijd onderhevig geweest aan nieuw verworven kennis, inzichten en ontwikkelingen, wat volgens de Bijbel zelf dan ook de bedoeling is (‘velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen’, Daniël 12:4). Verder zijn er honderden verschillende Bijbelvertalingen, een veelvoud aan uitleggingen daarvan, met een nog groter aantal verschillende kerken en stromingen als gevolg. Ook is de Bijbel in de loop der eeuwen van samenstelling gewijzigd, zijn er nieuwe teksten gevonden, en is men veel meer te weten gekomen over de betekenis van de oude grondteksten, waardoor tal van kromme, niet kloppende vertalingen in de huidige Bijbelversies aan het licht kwamen.

Als u echter al 10, 20, 40 jaar of langer vasthoudt aan uw eigen versie of vertaling, uw eigen begrip, uw eigen inzicht, uw eigen kerk, uw eigen predikers, en u op voorhand niet van plan bent om daar zelfs maar een klein vraagteken bij te laten plaatsen, dan zult u Vrijlands boek vermoedelijk niet kunnen uitlezen, en het mij mogelijk zelfs kwalijk nemen dat ik het hier aanprijs. Dat ‘risico’ neem ik graag op de koop toe, want naar mijn overtuiging is er nog maar weinig tijd over om de in dit boek beschreven broodnodige bewustwording te bewerkstelligen. Ons leven zou er wel eens letterlijk vanaf kunnen hangen.

De werkelijkheid zoals we die waarnemen’ is naar mijn overtuiging een van de belangrijkste en waardevolste boeken ooit, en zou u daarom beslist moeten lezen, ook al zult u vermoedelijk niet alles gelijk kunnen bevatten of willen aannemen (wat volgens de auteur dan ook geen vereiste is). Het 148 pagina’s tellende boek is hier in zowel digitale als papieren versie te bestellen.

 

Xander

 (1) Martin Vrijland

* Lezers van het eerste uur van deze site zullen zich wellicht nog herinneren dat ik deze term al in 2008 heb gebruikt.

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

60

 1. even de site van de vrijland bekeken. Er bekroop mij een eng gevoel dat het heerschap een nogal enge obessie met israel heeft en erg bang is van joden die het lef hebben zichzelf te verdeigen. waarmee hij zich lekker plaats tussen alle linkse complotdenkers die vooral zionisten overal de schuld van geven. Waar dit soort lieden zionisten schrijven bedoelen ze joden.

 2. De bijbel is een geestelijk boek en wie naar de letter kijkt zal redeneren, discussieren en steeds weer fouten ontdekken, maar wie in de Geest leeft zal ontdekken dat de bijbel het LEVende Woord is. God waakt over Zijn Woord.

 3. Beste Urco, dat onderwerp is in het verleden besproken en afgerond. Mod.

 4. Je kunt Martin zijn boek niet echt op waarde schatten als je door een religieuze bril kijkt. Je kunt het geloof van iemand anders ook niet op waarde schatten als je je eigen geloof niet even opzij kan schuiven.

  Vasthouden aan een geloof komt voort uit angst voor het onbekende. Stel je voor dat wat ik geloof niet waar is, dan stort mijn wereld in. De waarheid ga je in deze wereld niet vinden. De waarheid ligt diep in jezelf verborgen. Alleen jij zelf kan hem vinden.

  Zo denk ik erover. Je hoeft het echt niet met me eens te zijn hoor. Als je je aangevallen voelt besef dan dat wat ik schrijf botst met ideeën die je hebt gefixeerd. Ideeën die je hebt aangenomen als waar en waarvan je geen afstand meer kan doen omdat je je leven erop bent gaan baseren.

  Als het leven dan toch anders in elkaar blijkt te steken dan zal je dit nooit kunnen ontdekken.

 5. Kijk uit, Xander. Je begeeft je op glad ijs als je meer waardering hebt voor Vrijlands ideeën dan voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Uit welke bron putten wij?

  Waar je mee omgaat…

 6. Mee eens met uw ingezonden @Peter. Blijf nuchter en waakzaam sprak mijn lieve moeder zaliger! Hebt je eigen geloof. Denk zelf goed na! Spreuken 1.

 7. Hier wordt de tekst aangehaald “Velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. ”

  Op zich juist, maar kennis is niet automatisch hetzelfde als wijsheid.
  Ook met een betrouwbare vertaling kan men in uitlegging volledig de mist ingaan zonder wijsheid.
  Ware wijsheid komt van God, schrijft Jacobus.
  Hoe belangrijk!
  Laten we in dit verband niet vergeten dat juist in deze tijd allerlei dwaalleringen in opkomst zijn, zoals extreme/eenzijdige welvaartstheologieën, en het preterisme.

 8. Dit boek is gekopieerd van Gregg Braden die hier al 30 jaar over verteld.

 9. Beste @Pier, mee eens wat u over de kracht/invloed van de Bijbel schrijft.

  Maar zoals ik al eerder schreef er zijn vele valse Bijbels in omloop. Dus kies de best voorhande vertaling als u wilt weten wat er echt geschreven staat. In de Nederlandse Taal kan ik slechts 1 vertaling noemen De Statenvertaling 1977 die het dichts bij de Grondtekst is vertaald. In de Engelse Taal The King James die ik elke dag lees.

  Paulus waarschuwde in zijn tijd al dat er brieven geschreven werden in zijn naam die hij nooit geschreven had…2 Thessalonicenzen 3:17…Zoals aan het slot van al mijn brieven, schrijf ik, Paulus, zelf de groet. Daaraan kunt u zien dat een brief van mij komt. Kijk, zo schrijf ik.

  2 Tessalonicenzen 2:2 (NBG51) dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig ZOU zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.

  De Apostel Petrus wist ook al dat aan zijn brieven en die van Paulus geknoeid werd. Lees maar mee: 2 Petrus 3:16 (NBG51)…evenals in alle brieven, wanneer Paulus over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf Verdraaien, evenals trouwens de Overige Schriften.

  Ramshoorn, nodig uw gesprekspartner uit op het Geloofsforum en praat daar verder. Mod.

 10. Eelke Piers, hoe kom je er nou bij dat Petrus en Paulus zoals jij zegt ‘elkaar wel konden vreten?’ Ongetwijfeld weet je dat Paulus het meestal over ‘Cefas’ heeft, als hij Petrus bedoelt. We lezen toch in Galaten dat hij en Cefas en andere apostelen elkaar de broederhand reiken, nadat de aanvankelijke en begrijpelijke gereserveerdheid die Petrus en de andere apostelen vanwege zijn achtergrond t.o.v. Paulus aan de dag legden was opgeheven door wat Paulus over zijn bediening had verteld?

  Ik denk dat dat ‘elkaar wel kunnen vreten’ op een vooringenomen aanname van de feiten is gebaseerd. Het blijkt uit niets, het is nergens terug te vinden, het is gewoon niet waar.

  En waarom denk je dat de leer van Paulus niet in overeenstemming zou zijn met de leer van Jezus?

  Allen: Gelieve verder praten op het Geloofsforum bij inhoudelijke geloofsdiscussies. Mod.

 11. Eelke Piers, het grote gebod dat Jezus ons gaf is fantastisch, de vervulling van de gehele Wet.

  Ik persoonlijk geloof dat de bijbel, ook het nieuwe testament, het Woord van God is. Geïnspireerd door de Heilige Geest, opgeschreven door verschillende mensen. Voor mij is het niet zo moeilijk te geloven dat God, Die het lieveheersbeestje schiep en de grasspriet waar het opzit, Die de lucht en de wolken schiep, Die mogelijkheid tot denken, voelen en emoties schiep, Die hemel en aarde vervult en mijn gedachten van verre kent, dat die God een boek heeft gegeven waar Hij persoonlijk op toeziet. “Ik waak over Mijn Woord”, staat er in de bijbel. De bijbel is voor de mensheid van onschatbaar belang. Alleen in de bijbel vind je de Weg naar het eeuwige leven beschreven, de weg door Jezus Christus. Alleen in de bijbel worden de boze werken van de duivel aan het licht gebracht en er wordt verteld hoe en in welke kracht deze vijand van de mensheid te weerstaan.

  Dat Jezus Christus wel degelijk èn de Zoon van God, èn de zoon van David is, heeft met de wettelijke status van een aangenomen kind te maken die in het oude testament, in de Wet, wordt uitgelegd. Naar deze Wet was Jezus, als aangenomen kind van Jozef, wettelijk ook zoon van David.

  Verder zijn de grondteksten, waarop de uiteindelijke canon van de bijbel is gebaseerd, veel ouder dan de vierde eeuw na Christus, en de oudste teksten verschillen niet van elkaar. Die teksten bestaan nog en aan de hand van die teksten kun je controleren of een betreffende bijbelvertaling wel of niet correct is. Hieronymus kon in de vierde eeuw dus ik weet niet wat verzinnen, maar de nog steeds aanwezige originele oudere teksten ontmaskeren elk verzinsel.

  Ik zou je willen aanraden: laat je niet door wie dan ook in de luren leggen. De bijbel is een ongekende krachtbron met een bovennatuurlijke autoriteit waar demonen voor sidderen. Elke dienaar van God die voor Hem werkt en met deze boze machten te maken krijgt, weet dat en ervaart dat. Ervaart ook dat de bijbel allesbehalve slechts ‘een leuk geschiedenisboek’ is.

 12. @ Ramshoorn
  Je haalt zo gemakkelijk de Brieven van Paulus aan maar bedenk dat de kern van het Christendom de eerste 300 jaar niet in Rome lag maar in Jerusalem (Jacobus de halfbroer van Jezus), Damascus (Petrus) en Alexanderië.
  Omdat Constantijn de Grote het christendom tot staatsgodsdienst verhief komt Paulus als Romein op een hoge plaats in het romeinse christelijke geloof.
  Petrus en de andere leerlingen van Christus konden Paulus wel vreten. Lees eens de verhoudingen tijdens het concilie van Jerusalem. De leer van Paulus komt niet overeen met de leer van Christus.
  Paulus schrijft ook iedere keer dat hij de groeten overbrengt aan alle met name genoemde Christenen in Rome enz. maar nooit de groeten aan Petrus. Petrus is ook nooit in Rome geweest en is daar ook nooit gekruisigd; waarschijnlijk wel in Engeland en Zwitserland.
  Ook hier is het dat de overwinnaar de geschiedenis schrijft. Zonder Constantijn was Paulus nooit in het NT gekomen

 13. Beste @Eelke Piers. Dank voor uw reactie. Ga naar de Bieb en leen het boek van Leon Halkin: De Biografie van Erasmus, Blz. 137 t/m 147. Erasmus over het Nw. Testament. Zijn ontdekking van de oudste Manuscripten in het Vaticaan.

  Zie ook Erasmus’ spotschrift: De Lof der zotheid. Het leven vervliegt snel en de gezondheid is breekbaar als glas: men mag haar niet op het spel zetten volgens Erasmus. Shalom.

 14. Beste Urco, het geloof in de Heilige Schriften gaat onze armzalige menselijke kennis ver te boven. Dat leert de Joodse Sha’ul [Paulus] dan ook duidelijk in 1 Corinthe 13:9…Onvolkomen is Ons kennen, en onvolkomen is Ons profeteren. enz.

  Ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik meer van God de Vader ontvang wanneer ik Hem 10 seconden geloof op Zijn Woord, dan wanneer ik urenlang op mijn knieën in een smeekGebed aan Zijn Hoofd blijf zaniken met mijn mantra’s.

  De Here Jeshua verkondigde daarom altijd de Torah van zijn Vader en sprak tot de mensen wie niet voor Mij is die is tegen Mij. Hij zond zijn Apostelen niet uit om te discussiëren met ongelovigen, maar met een ultimatum: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen…Bekeert u en geloof het Evangelie! Marcus 1:15.

  Wanneer gelovigen met hun medemens over het Woord van God gaan filosoferen dan dwalen zij spoedig af naar de lege krochten van hun ziel. Beter is: We moeten het Woord van God leren gehoorzamen, dan zullen we ook spoedig groeien in wijsheid en kennis.

  Lees maar hoe David sprak over zijn armzalige leermeesters, hij was er niet erg van onder de indruk…Hij sprak in Psalm 119 over hen…

  Psalm 119:97 Hoe lief heb ik uw Torah/wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.
  98 Uw Gebod maakt mij Wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij.
  99 Ik ben Verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.
  100 Ik heb meer Inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen.
  101 Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord onderhoude.
  Psalm 119:102 Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij onderwijst mij.

  Beste Urco, weet u wat mijn Roepingstekst was toen de Here Jeshua mij riep om het Evangelie te verkondigen?

  Psalm 32:8..Psalm 32:8…IK Leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet;
  Ik Raad u; Mijn oog is op u. 9 Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome. 10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid. 11 Verheugt u in de HERE en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart.

  Ik wens u ook deze goede Leermeester toe en natuurlijk ook allen die meelezen.

  Als u wilt kunnen we hier verder over spreken op het geloofsforum hoor! Shalom.

 15. Denken jullie dat Jezus blij zal zijn te weten dat zijn discipelen (jullie) zich laten aanpraten in een simulatie te leven (.) En nog wel door Lucifer,….maar ja als jullie alleen maar willen geloven tsja. Het licht is altijd sterker dan de duisternis en degene die jullie alleen maar wijzen op de duisternis zijn agenten van diezelfde duisternis. En de schrijver mengt de waarheid , wij zijn de waarnemer met een hele hoop (geleende) onzin, we leven in een simulatie in een simulatie in en simulatie en zo verdwijn je in duisternis. Believe or Know ThySelf. Wat is het goede antwoord? Ik hoop voor jullie dat Jezus op de achtergrond blijft anders zal hij hetzelfde doen als wat hij heeft gedaan met de verkopers in de tempel. nogmaals KNOW THYSELF. Jullie hebben allemaal de makkelijkste en dommige weg gekozen van het geloven. het gaat om weten. nogmaals Know Thyself!!!!! https://www.iwow.nl

 16. @ Niki
  Ook christenen hebben een mening en met die mening mag u het wel of niet mee eens zijn.
  Maar u reageert dat christenen idioten zijn. Hoe komt u tot die opmerking?

 17. Dank je wel voor het plaatsen van deze post Xander.

  Ik zie allemaal vooringenomen en veroordelende reacties van mensen die het boek niet gelezen hebben en dus tot conclusies komen die bepaald niet stroken met hoe mijn boek zaken uitlegt. Het is dus veel nuttiger om eerst te lezen en dan te oordelen. Ik verwacht dat de reacties na het lezen een stuk positiever zullen zijn.

  Voor alle duidelijkheid: mijn bijbelkennis is (gezien mijn achtergrond) behoorlijk, dus ook die lezers die vermoeden dat ik niet weet waar ik over praat, zou ik willen aansporen toch even buiten hun kaders te durven treden. Baat het niet, dan schaadt het niet. Schaden zal het zeker niet doen. Ik hoop en verwacht wel dat u er baat bij kunt hebben.

 18. @ Pier en Ramshoorn
  Toen Hieronimus in ongeveer 350 in opdracht van paus Silvester het nieuwe testament ging samenstellen kreeg hij in Jerusalem de beschikking over (ik dacht) 32 verschillende versies van het Matheus evangelie. Deze versies waren in die 300 jaar de ik weet niet hoeveelste copie van copie met vele bijschriften enz.. Hij heeft hieruit die verzen gehaald die met elkaar in overeenstemming waren. Ik weet niet in hoeverre hij deze verzen nog heeft bijgeschaafd en is de tekst ook soms niet met elkaar te rijmen. Echt; de originele versie was echt niet meer voorhanden.
  Dit is ook niet belangrijk omdat Christus ons één gebod heeft gegeven. God boven alles en uw naaste als uzelf. Dan vervul je de hele Wet en is de Bijbel, waar ook ik grote waarde aan hecht, een leuk geschiedenis verhaal.
  Bedenk eens dat Josef de vader van Jesus MOET zijn anders is de Christus geen zoon van David. Maria stamt uit het priestergeslacht en niet uit David. Hiëronimus was evenals Augustinus een vrouwenhater.

 19. Ik zie veel aardse invloed in het artikel van Martin Vrijland wat een aards podium krijgt bij Xandernieuws. Daar staat Xandernieuws uiteraard geheel vrij in om dat te doen. Wil ik ook helemaal geen nieuwe opmerking over maken om iemand onnodig te kwetsen/ Leven en laten leven zeg ik maar.
  Wat ik wel weer mis is het te kort aan geestelijk denken van christen gelovigen.
  Nu weet ik wel,dat hoort eigenlijk bij het geloofsforum.
  Maar omdat dit topic toch ook over God gaat wil hier toch een door mij gevonden geschreven stuk plaatsen wat wellicht de Geest weer wat verruimt.
  https://www.ontdekgod.nl/leven-geest/
  Het is goed te lezen ongeacht welk boek U ook als leidraad hanteerd in Uw leven om het geloof te begrijpen en te ervaren.
  Zelfs al geloofd U nergens in.

 20. Beste @Urco. Ik heb ook aardig wat theologische werken doorgeploegd maar niets of niemand kan tippen als hij/zij de Bijbel door Joodse ogen leert lezen.

  1* Wie dagelijks vijf hoofdstukken van de Bijbel hardop leest, die leest in een jaar dan ook alle 77 boeken van de Bijbel door inclusief de Apocriefen die vroeger ook door de Statenvertaling opgenomen werden. Ik lees die als geschiedkundige boeken.

  2* De grootste ontdekking deed ik in Jeruzalem toen ik voor het eerst echt besefte dat de Bijbel van Genesis t/m Openbaring een Joods Boek is door Joden geschreven.

  3* Naast het lezen van de Bijbel is het nuttig om een Bijbelse Encyclopedie te raadplegen en een Goed Woordenboek.

  4* Het belangrijkste van Bijbelstudie is om de Here God te bidden voor de verlichting van Zijn Heilige Geest om die Woorden van de Bijbel te kunnen begrijpen. Wie dit doet vaart wel!

  Immers de Apostel Johannes leert de vrienden van Jeshua/Jezus…

  1 Johannes 2:26 Dit heb ik u geschreven over hen, die u Misleiden.

  27 En wat u betreft, de Zalving, [van de Heilige Geest] die gij van Hem ontvangen hebt,
  blijft op u, en gij hebt Niet van node, dat Iemand u Lere; maar, gelijk zijn zalving u Leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

  Beste @Tim, dank voor uw reactie, maar ik kan niks met uw stelling van de Opname. Er zijn de afgelopen 20 eeuwen honderden miljoenen martelaars voor/om Koning Jezus vermoord door de Inquisitie en de Shariah. Gingen zij ook niet door een grote verdrukking? Zij bleven Getrouw tot de dood. Details Mattheus 10. Hoe ziet u dat? Zie uit naar uw antwoord. Jeshua neemt straks wraak bij zijn wederkomst in Jeruzalem voor al zijn moedige Getuigen op aarde. Details Openbaring 6 en 19.

  Beste @Wachter, dank ook voor uw welgemeende reactie.

 21. Is goed mogelijk dat er slechte vertalingen zijn, sterker nog er zijn slechte vertalingen. Ik denk dat de Heilige Geest de mens die in Jezus als verlosser geloofd zal leiden de gehele weg…. totdat.

  En wij zijn gerechtvaardigd ui geloof…, toch?

  Je kunt niet verwachten dat alle mensen scholars of Leeraars zijn. Ik ben wel eens onder een achteraf gezien slechte leer gekomen. Maar ik hield mijn blik toch op Hem Jezus gericht en was oprecht en voelde ook mij ook gezegend. Zou God zelf niet zijn kinderen bewaken en bewaren, ja toch!

  Het Woord waarschuwt ons ook en verteld dat er in de laatste dagen d vele valse leraren opstaan en de ware leer verdoezeld wordt (woorden van gelijke strekking).

  Zoveel ballast allemaal mensen, blijf gericht op Hem alleen en laat je niet heen en weer schudden met van alles.

  Bless you all

 22. Is goed mogelijk dat er slechte vertalingen zijn, sterker nog er zijn slechte vertalingen. Ik denk dat de Heilige Geest de mens die in Jezus als verlosser geloofd zal leiden de gehele weg…. totdat.

  En wij zijn gerechtvaardigd ui geloof…, toch?

  Je kunt niet verwachten dat alle mensen scholars of Leeraars zijn. Ik ben wel eens onder een achteraf gezien slechte leer gekomen. Maar ik hield mijn blik toch op Hem Jezus gericht en was oprecht en voelde ook mij ook gezegend. Zou God zelf niet zijn kinderen bewaken en bewaren, ja toch!

  Het Woord waarschuwt ons ook en verteld dat er in de laatste dagen d vele valse leraren opstaan en de ware leer verdoezeld wordt (woorden van gelijke strekking).

  Zoveel ballast allemaal mensen, blijf gericht op Hem alleen en laat je niet heen en weer schudden met van alles.

  Bless you all

 23. “Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeen halen.”
  Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels (fabeltjes) keren.
  Blijf gij echter nuchter onder alles.
  (2 Tim. 4:3-5)

 24. Raveltje, google ‘bijbels talent’ en je begrijpt dat zowel de Statenvertaling als het Boek een correcte weergave van de grondtekst geven.

 25. Beste Tim: Hindoes, Joden etc. zijn GEEN valsgelovigen.
  Hoe arrogant, onchristelljk en onrealistisch dat te beweren.

  U doet alsof u het alleenrecht heeft op God.

 26. Pier op 10-12-2019

  Ik ben het totaal met je eens . De bijbel is in de kern en op een paar , en . Na gebleven zoals hij vanaf het begin was .

 27. Wat de Bijbel betreft is de ene vertaling wel anders dan de andere.
  Bijvoorbeeld Openbaring 16:21 uit het NBG 1951 staat er dat er hagelstenen vielen van een talent zwaar
  In Het Boek staat er ijsblokken van dertig kilo.Een talent heeft het gewicht van een munt, wat behoorlijk pijn
  kan doen, maar weegt geen dertig kilo. Het is mij een raadsel dat er in dat vers zo’n verschil zit.
  En er zijn behoorlijk wat uitlegging die ik beslist niet allemaal aanneem voor zoete koek.
  Het is belangrijk om zelf te blijven denken, al leven we in een tijd dat er voor je wordt gedacht. Je wordt geleefd
  Niet in je eigenwaarde wordt gelaten. Je maar een nummer bent.

 28. @ M. en haar tweelingziel 1:25 u. Er zit sterke ruis op de lijn tussen uw ontvanger en de zender van uw tweelingziel. Ik raad u aan méér te doen dan alleen aan de ontvangstknop te draaien, namelijk genoemde zender onmiddellijk uit te schakelen. Groet van Günter.

 29. @ M en haar tweelingziel
  Wat u schreef doet mij denken aan de barmhartige Samaritaan.
  Zoiets kan je overkomen, daar heb je soms geen weet van.

 30. Wanneer je met geweld een naald in je arm krijgt en ongevraagd blootgesteld wordt aan 5G en weet ik wat nog meer dan helpt een boek niet.

 31. Dat zit hier vol met christenen ??????
  Jezus dit bijbel dat…

  Bende idioten

 32. Ook het aanpassen van de Bijbel staat op de agenda van de NWO! Hij zal herschreven worden om te passen binnen de nieuwe religie. Geleidelijk aan worden sleutelwoorden vervangen door nieuwe woorden verschillende nuances van de betekenis. Dan kan de betekenis van het nieuwe woord zijn dicht bij het oude woord – en naarmate de tijd vordert, andere betekenis tonen en daarvan kan worden benadrukt. en geleidelijk werd dat woord vervangen door een ander woord. “Ik weet niet of ik dat duidelijk maak. Maar het idee is dat alles erin zit. De Schrift hoeft niet herschreven te worden, alleen sleutelwoorden worden vervangen door andere woorden. En de variabiliteit in betekenis aan elk woord kan worden gebruikt als een hulpmiddel om het te veranderen bij de hele betekenis van de Schrift, en maak het daarom aanvaardbaar voor deze nieuwe religie. De meeste mensen zullen het verschil niet weten; en dit was nog een van de keer dat hij zei: “de weinigen die het verschil opmerken zullen niet genoeg zijn om er toe doen.”

  https://gedachtenvoer.nl/2019/07/16/nwo-onthullingen-deel-5-onderwijs-religie-de-bijbel-en-boeken-worden-veranderd/

 33. “Bijna een eeuw geleden werd uit een meer dan 100 keer herhaald experiment aangetoond dat de werkelijkheid om ons heen pas bestaat zodra deze wordt waargenomen.”
  Tja dat geldt natuurlijk alleen voor het brein en de mens van dat brein die aan het waarnemen is. Als ik niet in Parijs ben, neem ik niet de Eiffeltoren waar, maar die staat er heus nog wel.
  De schrijver van dit stuk (Vrijland) gooit ‘waarnemen’ en ‘bewustzijn’ op een hoop. Manipulatie is mogelijk van het bewustzijn, maar niet van de werkelijkheid. Om die reden kan iedereen die bereidt is zijn eigen hersenen te gebruiken, dingen in twijfel trekken en op onderzoek uitgaan en controleren of de voorgegeven interpretatie (manipulatie) klopt met zijn eigen bevindingen.

 34. “Christenen, lees dit met een open mind”

  De Joden roepen al zo’n 4000 jaar dat alleen God bestaat (de rest bestaat dus niet). Daarnaast verkondigen ze al 4000 jaar dat wanneer God stopt met denken aan zijn schepping dat deze schepping ophoudt met bestaan. Ikzelf ben christen en ook ik geloof dit (evenals heel veel andere christenen, dan wel niet iedereen).

  De Joden riepen ook al 4000 jaar dat het heelal een begin heeft gehad. Pas in de jaren 70 van de vorige eeuw erkende de ‘wetenschap’ dat het heelal inderdaad een begin heeft gehad.

  God sprak en het was alzo. God spreekt en het is alzo. Ons bestaan is te danken aan de ‘gedachten’ van God. Enkel God bestaat en wij bestaan enkel dankzij dit ‘Bestaan’.
  Zodra wij slapen en wij dromen dan creëren wij ook een ‘werkelijkheid’.

  Zoals de schrijver het omschreef is het ook te vergelijken met een uitermate ingewikkeld computerspel.

  Wij bestaan enkel uit energie en deze energie vormt de ‘materie’ zoals wij die ‘waarnemen’. Naast deze energie bestaan er enkel en alleen een aantal hoofdwetten om de energie ‘vorm’ te geven. God is de Wetgever…

  Veel atheïsten geloven dat er in het begin ‘niets’ was en dat niets begon spontaan rond te draaien waarna dat niets explodeerde (big bang) waarna het niets spontaan heel veel energie werd waar dan vervolgens uit gemaakt is.
  Nou, iets kan niet zomaar uit zichzelf gaan ronddraaien (reactie moet altijd voorafgegaan worden door een actie volgens de wet van Newton).
  Energie kan niet zomaar spontaan ontstaan, niet vermeerderen en niet verloren gaan volgens de wetten van de thermodynamica.

  Volgens sommige atheïsten werden na de big bang spontaan waterstofatomen gevormd. Zomaar opeens. Ten eerste zijn deze waterstofatomen al zeer complex en zij zijn op hun beurt weer zijn opgebouwd uit subatomaire deeltjes. Denk hierbij ook aan het Higgs deeltje (of Higgs golf) die nodig is. Daarnaast zijn de 4 fundamentele natuurkrachten nodig om atomen in stand te houden en het universum vorm te geven (sterke en zwakke kernkracht, zwaartekracht en elektromagnetische kracht).
  Al dit zou spontaan ontstaan moeten zijn, zonder enige aanleiding en zonder enige inbreng.

  Natuurkundig is dit onmogelijk! Dit kan simpelweg niet.

  Elektromagnetische kracht is de oorzaak van bliksem. We zijn nu zo ‘slim’ dat wij weten wat bliksem inhoudt echter we hebben nog geen flauw idee waar de kracht achter de bliksem vandaan komt (elektromagnetische kracht).

  Wat Martin Vrijland heeft ontdekt is dus niets anders dan wat het Jodendom ons al 4000 jaar probeert duidelijk te maken… Enkel God bestaat en wij zijn de illusie.

  Als God wil dat koeien kunnen vliegen dan hebben ze vleugels. Als God wil dat iemand over water kan lopen dan kan deze persoon over water lopen. En zo kun je doorgaan…

  Martin Vrijland voelt dus goed aan dat er iets niet klopt aan onze ‘werkelijkheid’. Het antwoor dop zijn vragen is echter bekend alleen het is moeilijk om de stap te maken om dit te erkennen.

 35. Een paar onelijners, de bijbel is in de grondtekst goed. Maar in de vertaling wil het nog wel eens mis gaan.
  Alle vertalingen zijn gebrekkig en bevatten gedeeltelijk de gedachten van de vertaler.
  Elke vertaling is op zijn best een echo van het origineel.
  Elke vertaling is een verschraling.

 36. Ik heb verschillende blogs van Vrijland gelezen. Laten we vooropstellen dat ik de gedachten van Vrijland onverenigbaar vind met de Bijbel. Heel kort samengevat: hij ziet de wereld als een simulatie, bepaalde hooggeplaatste ‘pionnen’ in deze simulatie hebben geen vrije wil en beïnvloeden andere pionnen met als doel dat de avatar/persoon met de vrije wil zich neerbuigt voor de maker van deze simulatie. Zijn advies, verdiep je in eschatologie (eindtijdleer) van verschillende religie’s, dat weet je het einde van de simulatie, voorkom dit en ga in tegen de ‘simulatie’ in en buig niet voor de maker.

  Dit staat natuurlijk haaks op de Bijbelse boodschap. Allereerst blijkt de Bijbel bijzonder waarheidsgetrouw en zit er nagenoeg geen verschil in de grondtekst(en). De Masoretische tekst (Hebreeuwse tekst van het Oude Testament) is zeer accuraat, de vondst van de dode zee rollen onderstrepen dit. Wat betreft het Nieuwe Testament zijn de tekst fragmenten van de Byzantine text en Textus receptus er duizenden. Ook deze tekst fragmenten hebben aangetoond zeer accuraat en betrouwbaar te zijn, de verschillen in beide teksten bevatten nog geen A4 en zijn voornamelijk verschillen omdat woorden verkeerd overgenomen zijn door de kopiist (teksten werden met de hand nageschreven/overgetekend om tot kopieën te komen).

  De vraag is, heb je een groter vertrouwen in de betrouwbaarheid van de Bijbel, 66 boeken, geschreven over een periode van ca. 4000 jaar door verschillende auteurs; of in het gedachtegoed van Martin Vrijland. Zoek God, vind verlossing van je zonden en zoek Zijn koninkrijk (de Bijbelse boodschap), of ga in tegen de ‘simulatie’, weiger te buigen en rebeleer tegen je Maker. Stel je je vertrouwen in God of Martin Vrijland? In Jezus Christus of Martin Vrijland? In de Waarheid (Bijbel) of ‘De Werkelijkheid’ (Vrijland’s perceptie). In wiens handen leg je je leven? Het gaat om de eeuwigheid. De keuze is aan jou.

 37. inderdaad de werkelijkheid is niet altijd zo ze is , en vooral de katholieke kerk met zijn tradities heeft vele valse leren. Shalom

 38. Om aan de hand van het dubbele spleet experiment aan te tonen dat we in een soort van simulatie leven is echt flauwekul. Dit soort waarnemingen in de quantumwereld gaat over zeer kleine deeltjes die zoals de wetenschap zegt golfeigenschappen hebben. Deeltjes die om die reden met zichzelf kunnen interfereren, op twee verschillende plaatsen tegelijk kunnen zijn etc. Dit gaat nadrukkelijk niet op voor onze gewone menselijke wereld. Wat een onzin om deze twee zaken met elkaar te vermengen.

 39. Het hele leven is een hordeloop, a steeplechase zoals u wilt, vol met ‘vallen en ‘kuilen’ . Uw afkomst, een wirwar van genetische ‘erfdienstbaarheden’ en de daarmee verbonden opvoeding bepalen voor een groot deel uw levenswijze. Het is een ‘cadeau’ , geboren uit uw biologische voorgangers. Mooier kan ik het niet maken, feiten liegen niet …. alhoewel ? Met name is in de laatste decennia ,door toedoen van de media, het een onmogelijke opgave geworden om nog ‘helder’ na te kunnen denken. Het misschien …. aangeboren talent om ‘ nog door het bos nog een boom te vinden’ , blijkt achteraf voor velen een eigen gegraven kuil te zijn.
  Martin Vrijland …. jongen waar ben je nu in hemelsnaam mee bezig, een neurochirurg is er niets bij. Je lijkt wel een een illusionist, een goochelaar die alles wat recht is krom praat. Misschien ben je wel een ‘alien’ een buitenaards wezen in een menselijk ‘pak’ , die net zoals de media ‘de mens op het verkeerde been zet’ . Met uw ‘zienswijze’ probeert u een gelijkenis te trekken met een vorm van spiritualiteit die in de loop van eeuwen, wereldwijd alleen maar kommer en kwel heeft gebracht. Met uw ‘benadering’ schoffelt u alles onder van datgene waarvoor het leven op aarde nog waard is om te leven. Het ‘helder nadenken’ is niet aanwezig maar wordt aangestuurd door ? Uw of mijn toekomst is geen eigen keuze maar wordt aangestuurd door ? Mijn gezondheid wordt aangestuurd door ? ….. Door leugenachtige praktijken van overheden, farmacie, pseudo wetenschappers en genetisch gemanipuleerd voedsel waardoor op den duur onze ‘structuur’ dramatisch zullen gaan veranderen. Zolang (nog) 1+1 = 2 , dat is voorlopig (nog) zo. Een voorprogrammering vind plaats tijden een voorbereiding op een later leven, de opvoeding (of word dit ook voorgeprogrammeerd ? )
  Zijn de 10 geboden nep, in die zin dat het een voorgeprogrammeerd ‘concept’ is en alleen toegankelijk is voor de ‘antenne dragende mensheid’ ? Regeringen, oorlogen en alle verschrikkingen uit een matrix ? Martin, wij leven momenteel in een ‘doorgedraaide’ wereld, iedereen is ‘zoekende’ en u gaat vertellen dat het niet de schuld van de mens is maar de schuld van …. da’s nogal wat. Mooi, dan vergelijk ik de mens maar met Pontius Pilatus’ die z’n handen ook maar met water waste om zijn onschuld, zomaar, wegwaste …..

 40. @ Günter: 12:18 am. Een heel goed en volledig juist betoog van U Günter.

 41. Dit is mijn eerste reactie op Xandernieuws en ben blij om te zien dat de combinatie met Martin Vrijland gemaakt wordt. Tegen de Christenen onder ons wil ik zeggen dat Martin Vrijland niets verdraaid uit de bijbel en zijn bijbelkennis gebruikt voor ontwikkeling. Ik ben er van overtuigd dat het hele westen onder het Christendom valt of willen jullie zeggen dat het kerstfeest alleen door Christenen gevierd wordt? Daarnaast is Christus in September geboren en niet in December. Daarnaast is hij opgestaan aan het einde van de Sabbatdag wat zaterdag middag is volgens Joodse gebruiken, dus niet op zondagmorgen! Niet alles wat tegenwoordig in de bijbel staat moet je voor 100% procent overnemen. Christus zegt niet voor niets dat je het eeuwige leven niet in de boeken kunt vinden, maar binnenin jezelf. Wat dat betreft zeggen Vrijland en Jezus hetzelfde. Ik zou zeggen nagel Vrijland niet aan het kruis omdat hij bij het kleine groepje hoort die tegen de keer in is. Je kunt nog steeds in Christus geloven door dit boek te lezen, sterker nog het brengt je nog dichter bij. Daarnaast wil ik jullie de volgende website adviseren, want zoals Xander schrijft er is weinig tijd en we hebben geluk dat wij kunnen leren wat we moeten leren.

  Wacht niet to Jezus terugkomt op een wolk. De ure is nu, dat de graven opengaan en Jezus terugkomt binnenin onszelf. Dit is ons Christusbewustzijn, dan zal er vrede zijn. Er is maar een iemand die de storm kan laten liggen. Laat Jezus niet slapen, maak hem wakker! Jij bent wie je bent en ik ben die ik ben!

  https://www.levensreis.nl/index.php/de-mens-als-kuddedier/

 42. Voor Cefas Prediker 9 vers 5.
  Meer studeren ipv eigen interpretatie te gebruiken.

 43. 2 Ramshoorn helemaal juist alleen de KJV en bij ons de Statenvertaling is de juiste de rest maakt gebruik van valse grondteksten. En moet je studie naar doen om daar achter te komen en doet niet iedereen helaas. God zegen man

 44. Nou christenen gaan hier helemaal niet doorheen want de opname is voor de grote verdukking want de gehele grote verdrukking is Gods wraak en wij christenen zijn rein in Jezus en niet voor zijn wraak bestemd. Dus alleen vals gelovigen( Islam, Jodendom, Hindoeisme, en alle andere geloven en ongelovige gaan hier doorheen en kunnen het ontlopen door Jezus aan te nemen door te geloven dat ze een zondaar zijn op weg naar de hel en dat Jezus God is en dat zijn bloed heeft betaald voor de zonde en dat tegen God vertellen, want met het hart geloof je en met je mond belijdt je dat. En kan in 1 minuut gebeurt zijn.

 45. Wanneer Jezus zegt: Ik Ben de Weg, bedoelt hij volgens onze informatie: God in mij is de weg.

  En soms vallen opmerkingen over vrijmetselaars niet te volgen:
  Mozart was ook een Vrijmetselaar …, evenals de Franse held die als politiefunctionaris enkele jaren geleden de plaats
  innam van een gijzelaarster bij een terroristische actie en een staatsbegrafenis kreeg.

  Kennelijk is de ene Vrijmetselaar de andere niet.
  De graaf van Saint Germain (le Comte de Saint Germain, volgens Voltaire de wonderman van Europa in zijn tijd,
  was ook een vrijmetselaar.
  En hij beantwoordde net als Mozart en genoemde held helemaal niet aan hetgeen vandaag wordt geschreven over vrijmetselaars.

 46. Beste Xander. Veel waardering voor uw doorgaans waarschuwende woorden. Sinds niet al te lange tijd lees ik de stukjes van Vrijland. Voor zover ik daarover nu al een oordeel mag vormen, die is deze: is vele opzichten zit hij in de juiste richting, maar lijkt soms te verzanden in niet of althans zeer moeilijk te achterhalen (voorspellende) beweringen en is in alles te stellig in die zin: ik weet het en neem dat nu maar van mij aan. De lezer van de stukjes van Vrijland zal, evenals dit bij Xandernieuws en al het andere het geval is, zèlf moeten blijven nadenken (!!) en beslist niet alles ‘voor zoete koek’ slikken alsof hij de wijsheid in pacht heeft en als enige de waarheid verkondigt. Bij Vrijland staat het verkeerslicht op oranje!
  V.w.b. de door u aangehaalde deeltekst van Dan. 12:4, deze staan overduidelijk in verband met het boek Daniël en dus in verband met de profetieën. Hiermee zijn overigens onlosmakelijk verbonden de profetiën in andere Bijbelboeken, dus geldt dat inderdaad ook voor andere Bijbelgedeelten.
  Het ware van u goed geweest, om dat verband duidelijk te leggen en niet in algemene zin te stellen “Opvattingen en visies, ook religieuze, zijn altijd onderhevig geweest aan nieuw verworven kennis, inzichten en ontwikkelingen, wat volgens de Bijbel zelf dan ook de bedoeling is …” alsof dit voor alles in de Bijbel van toepassing zou zijn, want dat is ronduit gevaarlijk voor mensen die in het geloof nog niet volgroeid zijn.
  “Ook is de Bijbel in de loop der eeuwen van samenstelling gewijzigd, zijn er nieuwe teksten gevonden, en is men veel meer te weten gekomen over de betekenis van de oude grondteksten, waardoor tal van kromme, niet kloppende vertalingen in de huidige Bijbelversies aan het licht kwamen.” De vertalingen van de Grondteksten zijn mensenwerk, zowel in het verleden als heden ten dage.
  Het een onbewezen stelling dat de kennis van het Hebreeuws, Grieks en Aramees vroeger minder was dan nu, hooguit een andere woordplaatsing \ woordverklaring omdat de gemiddelde Nederlander in deze tijd van diep verval, met de van jongs aan ingegoten ‘weg met ons’-mentaliteit, het in de genen zit om de pest te hebben aan eigen (oude) taal en (Christelijke) cultuur; juist datgene in verband waarmee uzelf bijna dagelijks schrijft.
  Overigens geeft een dergelijke nageprate mening veelal blijk van het niet kennis hebben van de Kanttekening van de Statenvertaling 1637, die overigens óók mensenwerk en dus óók niet feilloos zijn.
  “… en u op voorhand niet van plan bent om daar zelfs maar een klein vraagteken bij te laten plaatsen, …” Dat heb ik zeker gedaan bij de Statenvertaling 1637, maar ben na jarenlang onderzoek met behulp van deskundigen tot een eigen weloverdacht standpunt gekomen dat de Statenvertaling 1637 met de King James 1611, beiden Reformatiebijbels, de meest betrouwbare vertalingen in de westerse wereld zijn, met de aantekening dat ook zij niet feilloos zijn.
  Ik wil herhalen dat ik uw niet aflatende inzet waardeer en stem ten volle in met de woorden: “… want naar mijn overtuiging is er nog maar weinig tijd …”
  Beste Xander en anderen, waaronder zeker ook (!!) mijzelf: geloof niet in de droom dat het zinkende schip Europa en ons geliefd Nederland nog te redden is. Daarvoor is zijn de doelbewuste, opzettelijk aangebrachte vernielingen, die een vooropgezet plan dienen, al veel te groot.
  De nacht komt, Europa zàl wegzinken in de grootst mogelijke duisternis ooit en Nederland gáát ten onder! Het is voorzegd! Ken je Bijbel en dan met name de profetieën. Ouderen onder ons weten heel goed dat het Nederland van midden vorige eeuw al lang niet meer bestaat en dat Nederland van toen keert nimmer meer terug.
  Maar de mensen die dit weghonen… zij zijn gelijk diegenen die nog lachend op de dansvloer staan en een drankje bestellen terwijl de Titanic al zinkende was.
  Het is moeilijk…, ik geef het toe. Maar Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken.”
  Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=pCA93oweGsA

 47. Geheel met u eens Pier!
  De bijbel is Gods onfeilbare Woord, en Jezus is de weg, de waarheid en het leven!
  Alleen de absoluute waarheid maakt vrij!

 48. Droge junken die we zijn zitten allemaal tot onze nekharen in het mentaal vuil. Complexen! Ik heb ze op beide schouders, dat houdt mij in balans. Uiteraard praat ik tegen mijzelf zoals wij in weze allen doen al denken wij van niet.

 49. Beste @Pier,

  Xander heeft wel een punt als hij spreekt over vele dubieuze Bijbelvertalingen die de markt in de loop der eeuwen veroverden. Denk maar eens aan die recente omstreden, oecumenische, NBV vertaling van 2004…die nu al hertaald wordt vanwege de vele fouten!

  Een andere heel bekende valse Wereldvertaling van de Bijbel is die van de Jehova’s Getuigen. Enz.

  Waar/wanner ging het mis?

  Johannes AD 98 was volgens de kerkgeschiedenis de laatst overgebleven Apostel die zeer oud werd [98 jaar] en de Canon van het Nieuwe Testament, de Schriften aan alle Gemeenten kon overhandigen en bekend maken.

  Het probleem van betrouwbare Bijbelvertalingen ontstond al snel na zijn dood vele valse apocriefe evangeliën ontstonden. Marcion AD 150, zoon van een bisschop, een antisemiet, stichtte vele Gemeenten. Hij was de eerste geestelijke die de Bijbel ontjoodste door het hele Oude Testament te schrappen en uit het Nw. Testament alles was wees op een Joodse afkomst van Jeshua/Jezus. Marcion werd later dan ook als ketter door Concilies van de Kerk veroordeeld.

  Denk ook aan Origenes, omstreeks 200, een groot geleerde, die ook de Bijbel veranderde en teksten van het Nw. Testament een andere lading gaf in zijn Hexapla= 6 verschillende Vertalingen van de Bijbel, waaronder de Septuagint.

  Het is dus een fabeltje van de Roomse kerk dat er eeuwen gebakkeleid werd welke schriften wel of niet in de Bijbel moesten worden geplaatst. De Apostelen: Petrus, Johannes en Paulus, Joden
  van formaat hebben deze opdracht, aan het eind van hun leven, het samenstellen van de CANON met Gods Hulp SNEL kunnen voltooien!

  Dankzij de Reformatie 1517 en de ondergang van Constantinopel 1453 kwam het Westen
  door Erasmus’ speurwerk weer op het spoor van de oude betrouwbare Griekse
  manuscripten die hij in de Bibliotheek van het Vaticaan in Rome vond, die wel Gods hele
  Waarheid verkondigden in tegenstelling tot die van de Roomse Vulgata van Hieronymus
  ook vol fouten en verdraaiingen en weglating van verzen.

  Luther deed zijn winst met de ontdekkingen van Erasmus toen hij de Bijbel in het Duits vertaalde. Luthers slotsom is dan ook: De Bijbel is niet Antiek, ook niet modern maar EEUWIG!

  Nogmaals: Oude Griekse manuscripten werden voor de val van Constantinopel 1453 naar Rome
  gesmokkeld en werden herontdekt door Erasmus in de bibliotheek van het Vaticaan. Deze betrouwbare manuscripten van de de eerste eeuw gebruikte Erasmus, tijdgenoot van Luther voor de hertaling van de Roomse Latijnse Vulgata en zijn Griekse Nw. Testament die model stond voor de Duitse Luthervertaling 1523 en de vertalers van The King James Version 1609.

  Ook De Statenvertalers in Dordrecht 1637 deden hiermee Goddank ook hun winst. Aan hen
  hebben we te danken dat we nu weten hoe de Latijnse Roomse Vulgata van Hieronymus
  A.D. 383-429 sterk afweek van de originele Griekse Text Receptus uit Constantinopel.

 50. Pier, wat heb je dit goed verwoord. Ik ken jou niet en jij kent mij niet. En toch begrijp ik jou.
  Ik kan alleen nog maar hieraan toevoegen.
  Houd stand en wankel niet.
  Ben niet afvallig zoals er nu steeds meer afvallen.Laat je niet van de wijs brengen.
  Zeker niet door zij die niet in Jezus geloven. Martin Vrijland gelooft niet in Jezus. Ik ken hem al langer dan vandaag.
  Het woord van Jezus sterkt ons.
  Groet Eddy.

 51. Xander, wat je schrijft over de bijbelvertalingen klopt niet. De grondteksten zijn ongewijzigd. Er werden geen betrouwbare nieuwe teksten gevonden. De bijbel zoals wij die kennen is betrouwbaar. De verschillen in vertaling zijn meestal een kwestie van aanpassing aan de -in een bepaalde periode heersende- spreektaal, maar horen altijd uit te gaan van de grondtekst. De grondteksten lezen is dus het beste, maar daar niet iedereen het Hebreeuws, het Aramees of het koinè Grieks beheerst, werden deze teksten omgezet in de verschillende talen, zodat gewone mensen nu kunnen lezen wat er staat.

  En wat er staat, is van onschatbare waarde. De bijbel wijst ons de weg naar de Waarheid Zelf, Jezus Christus. Zoals Jezus Zelf zei: “de Schriften (dat is wat wij de bijbel noemen) getuigen van Mij.” Jezus zei ook: “Ik ben de Weg.”

  Hoe weet ik, dat Jezus dat heeft gezegd? Doordat het in de bijbel staat! Miljoenen, talloze miljoenen mensen, die die Waarheid, die in de bijbel staat, aan hebben genomen, zijn kinderen van God geworden en beërven het eeuwige leven.

  Kijk, dat kun je van het boek van Martin Vrijland niet zeggen. Xander, dat je enthousiast bent over een boek, dat moet je zelf weten, maar dat je het belang van dat boek onderstreept door aan de poten van het Boek der Boeken te gaan zagen, dat is fout! En niet zo’n klein beetje fout ook! Er is in deze vreselijke tijd, waarin bedrog aan alle kanten aan de orde is (en dat is in feite wat Vrijland aan de orde stelt) maar één manier om aan dat bedrog te ontsnappen en dat is niet door het boek van Vrijland te lezen, maar door je als mens, tegen de stroom in, te houden aan het Woord van God.

 52. Heel erg goed en moedig van u om dit boek hier aan te prijzen!
  Het boek zal bij veel mensen op veel weerstand stuiten omdat het de basis van het geloof in ons ‘bestaan’ aan het wankelen zal brengen. En het geeft een heel andere kijk op de geschiedenis zoals wij haar geleerd hebben.
  Dit artikel geeft mij hoop, omdat duidelijk is dat steeds meer mensen wakker worden en het grote plaatje gaan zien!
  Wij zijn Spirit!

Comments are closed.