Hoe zou Jezus zijn behandeld als hij in onze tijd was geboren?

—————————————————————————————————————————————–

Geen arme vluchteling, geen revolutionair, enkel een vijand van de heersende religieuze elite

—————————————————————————————————————————————–

Hoe zou Jezus zijn behandeld als hij in onze tijd was geboren? is een vraag die vooral rond de kerst zowel in als buiten de kerken aangegrepen wordt om allerlei maatschappelijke thema’s aan te roeren. Zou Jezus anno 2019 inderdaad een kind van vluchtelingenouders zijn geweest? Zou hij, als hij al wat ouder was, zich als een revolutionair hebben ontpopt?

De aanleiding voor deze vraag zijn een aantal kerstcolumns waar naar mijn mening een vertekend beeld wordt geschetst, waarbij het verhaal van Jezus (of u daar nu heilig in gelooft of het slechts als een sprookje beschouwt) behoorlijk uit zijn verband wordt gerukt om maar binnen een bepaalde visie of ideologie te passen.

Geen arme vluchteling

De zeker in kerken vaak gebruikte vergelijking met arme vluchtelingen of migranten is eenvoudig te ontkrachten. Jezus werd gewoon in zijn eigen land geboren, dat op dat moment werd bezet door de Romeinen. Dat hij niet in zijn eigen huis werd geboren was toeval en had met de omstandigheden te maken. Het gebeurt nu af en toe nog steeds dat vrouwen het ziekenhuis niet halen en bevallen in een auto op een parkeerplaats of de vluchtstrook.  

Arm waren ze waarschijnlijk ook al niet. Jozef was ‘uit het geslacht van (koning) David’, zijn hele geslachtsregister staat in Matteüs vermeld. Hij was daarom waarschijnlijk een redelijk welgestelde man, ondertrouwd met Maria, vermoedelijk nog een tienermeisje. Tijdens haar zwangerschap verbleef ze drie maanden bij haar nicht Elisabeth, die getrouwd was met de priester Zacharias, in die tijd een hoge maatschappelijke positie.

Jezus’ ouders vluchtten vervolgens naar Egypte, om na een paar jaar weer terug te keren, te ‘remigreren’ dus. Als het bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog was gebeurd dan waren zijn ouders vanuit Nederland naar Groot Brittannië of Zwitserland gevlucht, en na het einde van de oorlog weer teruggekeerd. Dat konden doorgaans alleen mensen met bepaalde middelen (financiën, positie en/of invloed) doen; de gewone man moest onder de bezetter blijven leven. (Tevens staat er nergens dat de kostbaarheden van de ‘wijzen uit het Oosten’ (astrologen), zoals ‘goud, wierook en mirre’ werden afgeslagen…)

Sommigen maken de vergelijking met de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook die vlieger gaat niet op. Jozef en Maria hadden niets te vrezen vanwege hun afkomst of etniciteit; ze vluchtten enkel vanwege een droom waarin ze zouden zijn gewaarschuwd dat koning Herodus een bedreiging vormde voor het leven van hun kind.

Geen revolutionair

Verder las ik dat Jezus later een revolutionair was die zich verzette tegen de ‘Romeinse politiestaat’. Dat is aperte onzin; Jezus deed geen politieke uitspraken, of het moet ‘Geef aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is’ zijn geweest. Hij was helemaal geen verzetsheld of revolutionair; hij betaalde gewoon belasting. De Romeinen zagen in hem en zijn groepje volgelingen dan ook geen gevaar en lieten hem gewoon zijn gang gaan. Ze pakten Jezus pas na veelvuldig aandringen van de Joodse Schriftgeleerden op.

Enige vijanden: de religieuze elite

En daar komen we meteen bij zijn enige echte vijanden: de religieuze elite van die tijd. De mensen die op basis van hun geschriften (waarvan de meesten onderdeel werden van de Bijbel) precies meenden te weten wat God allemaal wel en niet wilde, wat verboden en toegestaan was, hoe mensen zich behoorden te gedragen.

Hoe zou dat in onze tijd zijn gegaan? Jezus plukte ‘aren op de sabbat’, wat verboden was omdat dit een overtreding van het gebod was dat je op die dag niet mag werken. Als Jezus nu op zondag honger had gekregen, dan was hij gewoon een supermarkt of restaurant binnengestapt om iets te kopen. Dat had hem in ieder geval een scherpe veroordeling van het behoudende deel van de protestantse kerken opgeleverd, want op zondag ‘mag je niet werken’ en dus ook niets kopen, want dan laat je iemand anders voor je werken.

Jezus ging naar feestjes, dronk alcohol (Matt.11), en werd vaak gezien in het gezelschap van het uitschot van die tijd (hoeren, ‘tollenaars en zondaars’). Ook zijn discipelen –eenvoudige vissers- stonden niet bepaald hoog aangeschreven. Ziet u hem in Amsterdam al met een paar flink getatoeëerde ruige havenarbeiders een coffeeshop, bordeel of gaybar binnenstappen? Of een danceparty bezoeken, en zelf ook een paar biertjes drinken? Nee, dat doet een goed en vroom christen niet. Die houdt zich verre van dit soort gelegenheden en activiteiten, en daar zou hij dan ook streng op worden aangesproken.

Geluksevangelie

De ‘tempelreiniging’ is een van Jezus’ bekendste acties tegen de religieuze elite. De Joden gebruikten de tempel om geld te verdienen en rijker te worden. Hoe zou hij nu aankijken tegen de vele kerken waar geld, succes, voorspoed, status en rijkdom eveneens centraal staan en zelfs een centraal onderdeel van het ‘evangelie’ zijn geworden? Hoe zou er in zo’n kerk worden gereageerd als een man plotseling woedend het podium op zou rennen en de voorganger en oudsten er met zijn riem zou afranselen, en de met papiergeld en machtigingen volgepropte collectezakken zou omkeren?

En zeg nu niet: dat zou bij ons niet gebeuren. Het ‘geluksevangelie’, zoals Corry Ten Boom het noemde, is namelijk in diverse vormen in alle Westerse kerken doorgedrongen.

Hoeveel christenen geloven immers niet dat ze door te bidden (en het correcte gedrag) de ‘zegen’ van God kunnen krijgen in de vorm van bijvoorbeeld een betere baan, een hoger salaris, een groter huis of een nieuwe auto? Of dat God hen helpt bij triviale dagelijkse zaken zoals het vinden van een parkeerplekje, of zelfs met boodschappen doen? Hoeveel beschouwen hun materiële welvaart, welzijn en ook gezondheid niet ‘stiekem’ als een gevolg van ‘goed christelijk gedrag’?

‘Mij laten ze er al jaren niet meer in’

In een bekende moderne parabel gaat een zwerver (/ crimineel / verslaafde / afvallige / homoseksueel / oplichter / prostituee / etc.) –misschien wel met kerstmis- naar een kerk, maar wordt bij de ingang vanwege zijn slechte reputatie en/of ongewenste voorkomen teruggewezen. De deur sluit, waarna hij buiten op een bankje gaat zitten. Plotseling komt er een onbekende naast hem zitten, en vraagt wat er aan de hand is. ‘Ze hebben mij eruit gezet,’ antwoordt de man triest. Dan legt Jezus een hand op zijn schouder, en zegt: ‘Trek het je niet aan. Mij laten ze er al jaren niet meer in.’

Xander

(Afbeelding: Pixabay (rechtenvrij)

*** Reacties worden pas na 0.00 uur vannacht gemodereerd en geplaatst, want geheel in stijl met de bovenstaande kerstboodschap is het complete Xandernieuws Team zojuist begonnen aan een 8-gangen kerstdiner in De Librije in Zwolle. De ganzenlever en noordzeekrab worden rond 19.00 opgediend. Tot die tijd komen wij alvast in de stemming met een paar flessen Corton-Charlemagne Grand Cru (2013). Tussen 18.45 en 19.00 bieden wij lezers de gelegenheid om selfies te nemen (**). Fijne kerstavond nog! ***

(** Waarschuwing: Pas wel op voor de vele daklozen en bedelaars op de route naar het restaurant. Die hebben wij ook van ons af moeten duwen.)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

54

 1. “Jezus zou door zijn zelfstandigheid en intelligentie, overal verguisd worden.” Door Chip op 25/12 om 6.12

  Goed gedacht, dit gebeurd nu ook.

  Uitschot klopt ook. Uitschot weigerd mee te draaien en bestaande systemen. Hoeren zijn altijd slachtoffer (vaak jong en valt niets te verwijten!!!!), lijkt mij juist het soort mens waar Jesus op afstapt. Maria Magdalena een hoer? Zo ja, en op eigen kracht opgekrabbeld en trauma verwerkt door haar spirituele vrouwelijke kracht? Precies het soort vrouw waar Jesus zich mee zou verbinden! Waar pijn zich bevindt is heling en liefde nodig. Waar pijn zich bevindt ontstaan liefdevolle en helende krachten.

 2. De Bijbel zelf geeft het antwoord op de vraag:
  ‘Hoe zou Jezus zijn behandeld als hij in onze tijd was geboren’?

  Want als de Heer, terwijl het bloed van Hem afdroop, voor Kajafas staat, en Hij diep verzonken is in het lijden van de wereld, de vraag van Kajafas beantwoord of Hij de Zoon van God is antwoord de Heiland:

  Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.

  Daar komt een moment dat het ganse Huis Israel’s in Jezus Christus de eigen Messias zal (h)erkennen en Hem ook zo zal ontvangen en eren en met het Huis Israel’s zullen hele volkeren Hem ontvangen én behandelen als de Zoon van God en de ware Profeet ( Pitt tot die valse) , de Koning der ganse aarde en de Hogepriester Israel’s!

  Israel wordt de kroongetuige van Vorst Messias en zal zodanig worden erkend en behandeld door eerst de Jood maar ook de Griek tot in de verste uithoeken van onze planeet de Schepping aan Adam en Eva gegeven door de grote Ik Ben Die Ik Ben Verlost, JHWH verlost!

 3. Aardig stukje.Ik geloof ook niet zo dat Jesus een opstand voorbereidde tegen de romeinen.Dat het vooral de religieuze elite was die zich door hem bedreigd voelde na zijn ‘reiniging’ van de tempel.Niet zozeer vanwege ketterse Godslasterlijke ideeën,maar je hebt natuurlijk altijd een stok,een smoking gun nodig.Zoals Gretha Thunberg de heersende politieke elite veroordeelt?Die zal in deze tijd wel goed terecht komen.Een jaar of 30 geleden werd nog weleens verwezen naar de Jesus van de bergrede.Dat hoor je nu niet meer zoveel over.Van al die ‘gelukszoekers’,die zich aangetrokken voelen tot onze rijkdom moeten we niets hebben.

  U zult intussen wel weer bekomen zijn van de ganzenlevers.Ik beperk me tot een stukje leverworst op zijn tijd.De Lidl geeft op de verpakking duidelijk aan dat het om varkensvlees gaat.Dat zal mij verder een zorg wezen.
  Evenals de ingrediënten,waarvan mijn vader bij tijd en wijlen aan tafel kond placht te doen.
  Ik heb trouwens ook nog wel eens op de tv gezien hoe ze dat maken.

  En ik heb een paar keer vrijuit en onbevangen kunnen lachen om wat komische scenes uit de serie Friends.Dat doet me dan toch altijd goed.

  Ik heb gisteren nog een keer de rozen gesnoeid,maar realiseer me dat ik verder niet meer voor mijn tuintje kan zorgen.De takken heb ik moeten laten liggen.
  Toen ik buiten kwam,zag ik voor het huis 3 goudsbloemetjes in bloei.
  Ik zou willen dat ik kon zeggen,waar we met deze wereld naar toe gaan,maar ik kan er niets van zeggen.Ik ben er niet optimistisch over.

 4. Hallo Xander/Mod., geweldig stukje om te lezen.
  U laat het scherp zien.
  Ik geloof zeker niet dat onze Heere zo geliefd zal zijn.

  Juist mensen waar we het vaak niet van verwachten, zijn héél blij met Hem.
  Daar waar vaak de harten leeg zijn… om gevuld te worden door Hem..
  De Heere Jezus ziet wat in een mensenhart omgaat…
  De religieuze/vrome mensen, u heeft het al duidelijk neer gezet.

  Ik geloof zeker dat de Heere met ruige bonken een bar of iets dergelijks binnengaat.

  En ikzelf, ben ik blij als ik Hem tegenkom??

  Groet, Esther.

 5. Op de vraag die gesteld wordt in het artikel: ‘Ziet u hem in Amsterdam al met een paar flink getatoeëerde ruige havenarbeiders een coffeeshop, bordeel of gaybar binnenstappen?’ Of een danceparty bezoeken, en zelf ook een paar biertjes drinken?’ antwoordde ik met: ‘Nee, dat ik zie niet, omdat HIJ daar niets te zoeken heeft !!!U, Günter, adviseert mij Johannes 4 te lezen, dat gaat o.a. over de Samaritaanse vrouw die al vijf mannen heeft gehad en nu aan de zesde is, om blijkbaar bovenstaande te verdedigen. Ik reageer daarop met het volgende: ‘De Heer Jesus zat bij een bron, een openbare plaats dus, toen zij water kwam putten’. Hij zocht haar dus niet op, en kwam ook niet in haar huis ! Hiermee weerspreek ik dus uw ongenuanceerde en onjuiste opmerking.Verder schreef ik: ‘Zoekt en gij zult vinden zegt Hij, wat volgens mij ook op Hem slaat. Als je oprecht de Heer Jesus zoekt zul je Hem ook vinden, want Hij verstopt zich niet, maar laat zich vinden !!!Met alleen maar één voorbeeld van, dat de Heer Jesus, zijn discipelen uitzocht, en niet dat zij Hem zochten, probeert u wat ik schrijf te ontkrachten. Bovendien is het voorbeeld dat u aandraagt van een gehele andere orde, en is ook een ongenuanceerde en onjuiste opmerking d.w.z. zonder rekening houdend met verschillende aspecten.

  Jo, in het licht van het artikel, Jezus zocht altijd het verlorene , op plaatsen waar Hij zelf in principe niets te zoeken had. Mod.

 6. Jozef en Maria waren best rijk door de gaven van de wijzen uit het oosten, vermoedelijk wijzen uit de 10 verloren gewaande stammen van Israel die toen woonden in het rijk der Parthen, Israëlieten dus. Het beheer van gaven zal heel goed in handen geweest kunnen zijn van Jozef van Arimathea, een (oud) oom van Jezus, die door de tinhandel vanuit Engeland rijk geworden was. Hij had goede kontakten met de Romeinen en was lid van het Sanhedrin. Ook zal het heel goed mogelijk geweest kunnen zijn dat Jezus tussen zijn 12 de en 30 ste meegereisd is met zijn oom op zijn vele handelsreizen.

 7. Beste @XANDER en Team en mee eens met de conclusies van uw/het onderwerp: Hoe zou Jezus zijn behandeld als hij in onze tijd was geboren?

  @Wachter, bedankt voor uw reactie. Over Jeshua/Jezus is het laatste woord nog niet gesproken. Alle ongelovigen en criticasters zullen straks met een mond vol tanden staan als Hij wederkomt als Koning en Masjiach met zijn 144.000 Joodse ambassadeurs in Jeruzalem. Openbaring 14:1. Hij maakt samen met hen en al de wereldwijde vrienden van de Joodse Masjiach de wereld in No-Time weer nieuw en bewoonbaar!!!

  Zelfs de Boeren zullen massaal Zijn super programma supporten. Jeshua geeft straks ook aan alle dieren de ruimte, [geen megastallen meer] koeien, schapen, lammeren, maar ook leeuwen, panters en beren zullen hun menu wijzigen, zullen geen andere dieren meer doden maar in het zonnetje en vrede meegrazen met alle dieren en in vruchtbare weiden met allerlei heerlijke kruiden grazen.

  Lees maar mee in Jesaja 11:3 ja, zijn [Jeshua] lust zal zijn in de vreze des HEREN. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen; 4 want Hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid Rechtspreken, maar Hij zal de aarde [van de goddelozen en antisemieten] slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. 5 Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel Zijner heupen.

  Jesaja 11:6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze
  hoeden; 7 de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de Leeuw zal stro eten als het rund: 8 dan zal een zuigeling bij het hol van een Adder spelen en naar het nest van een giftige Slang zal een gespeend kind zijn hand
  uitstrekken.

  9 Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans Mijn heilige berg, want de Aarde zal Vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. 10 En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï [Waaruit koning David geboren werd] zullen zoeken, die zal staan als een Banier der Natiën, en Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

  Jeshua/Jezus wordt immer de Zoon van David, de Zoon van Abraham genoemd in de eerste regel van het Nieuwe Testament. Mattheus 1:1. ” Als dit geen mooie Kerstboodschap is?

 8. Het is ernstig om de Heer Jezus te gebruiken en misbruiken als wapen
  tegen mensen (vluchtelingen) waarvan we weten dat ze door een hel zijn gegaan.
  Natuurlijk zijn er overeenkomsten met de vlucht van Jezus, Jozef en Maria naar Egypte!
  Of Jozef nu arm was of rijk, is totaal niet aan de orde.

  Wat Jezus ons heeft geleerd staat in je bijbel xander, Jezus vertelt zelf ook over vreemdeling zijn. Het goede dat je voor je naaste doet, ziet Jezus alsof het voor Hemzelf gedaan is. Hierbij hoort ook het onderdak verlenen aan de vreemdeling (Mat. 25:25-36). Sommigen hebben hierdoor onwetend engelen geherbergd (Hebr. 13:2).

  Zo staan er vele voorbeelden in de bijbel, hoe vervelend je de vluchtelingen ook vindt, Jezus staat ook aan
  hun kant.

  Ik hoop dat je onze Heer niet meer zal compromitteren in de toekomst! en ook niet alle kerkgangers op een hoop
  zal gooien.

  ,

 9. @Peter

  Even naar mijn naamgenoot Peter.
  U werd van gelovig Katholiek atheïst.
  Bij mij ging het tegengesteld, van atheïst naar gelovig.
  U beschouwt geloof als hersenspoeling, ik beschouw het evolutionisme hersenspoeling waarvan ik – godzijdank!!! – ben losgekomen.

  Het kan verkeren 😉

 10. Voor de ongelovigen psalm10:4 De goddeloze stelt in zijn verwaandheid geen ONDERZOEK in.Hij DENKT alleen maar:Er is geen God

 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind, nu ik een man ben geworden heb ik afgelegd wat kinderlijk was!!! Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen maar straks van aangezicht tot aangezicht. [1 Corinthe 13]

  Wat bedoel ik te zeggen met bovenstaande woorden van Paulus? Vroeger lazen onze ouders de kinderen voor uit de kinderbijbel veelal een lieve Jezus op een ezeltje gezeten die arme zieke mensen bezocht en beter maakte.

  Toen ik zelf tot geloof kwam en Jeshua beter leerde kennen, gewoon door de Bijbel van kaft tot kaft te onderzoeken en te bestuderen, ontdekte ik ook een Jeshua die niet bang was om voor zijn mening uit te komen!!! Die de vrome mensen vragen stelde die ze niet konden beantwoorden. Een Jeshua die woedend werd toen Hij ontdekte dat de Tempeldienaars van de Tempel een markt hadden gemaakt waar gekocht en verkocht werd.

  Ik hoop dat ik uw 2-de Kerstdag niet bederf door te verklaren dat Kerst pas in de 5-de eeuw in zwang kwam in de RKK. Augustinus schrijft over dat vreemde feest in zijn boek De Zielzorger dat door Rome voorgoed op de kerkelijke kalender kwam. ”

  Vandaar dat sinterklaas en kerstfeest niet in huize “Ramshoorn” gevierd wordt, wij deden/doen gewoon de zaken zoals anders.

  Jeshua liet het hier niet bij, maakte een zweep en dreef al die handelaren de Tempel uit, gooide de tafels van de geldwisselaars met hun koopwaar om en schreeuwde: Jullie maken van Gods huis een verkoophuis!!!

  Nooit eerder heb ik een predikant zo horen tieren tegen de huichelaars/leugenaars van zijn tijd als Jeshua deed. Hij noemde ze glashard geveinsden, dwazen, blinde wegwijzers, gij gewitte graven, slangen, adderen gebroed en dat allemaal recht in hun gezicht!

  Ja, Jeshua is de goede Herder maar ook een Rechtvaardig Rechter!!! Onze geloofsbelijdenis zegt het kernachtig: Jeshua komt om te OORDELEN, de levenden en de doden. Openbaring 20.

  Onze geestelijke leiders [Pausen en Wereldraad van kerken] van 2019 zijn in merendeel te vergelijken met de geestelijke leiders in de tijd van Jeshua. Ze verkondigen halve waarheden en willen altijd door de mensen geroemd en geëerd en vooral dik betaald worden.

  Jeshua bezat op aarde nog geen steen om het moede hoofd neer te vleien. Kijk eens hoe weelderig pausen en predikanten leven.

  Jeshua is zeker geen pacifist zoals nu veelal beweerd wordt. Hij komt straks terug in Jeruzalem als de Leeuw van Judah om net als in de Tempel en Israël van weleer orde en recht te herstellen. Openbaring 19.

  @guppie. Leuk gevonden van u dat verhaal over die X en Y. Maar Jeshua zegt van zichzelf dat Hij de A t/m Z is, in het Hebreeuws is dat de Alef en de Taf. Openbaring 1.

  Afschuwelijk dat zelfs de EO met de Passiespelen nu nog het grote publiek verleid en naar Jeshua laat schreeuwen: Kruisig Hem, Kruisig Hem! ”
  Net als in de tijd van de bloeddorstige Romeinen. Bah! Mij niet gezien daar!

  Tenslotte: Paulus leert over Jeshua in Hebreeën 13:8…
  Dat Jeshua Gisteren en Heden en tot in Eeuwigheid Dezelfde is!!! ‘ Ik ben het met hem eens.

 12. @ Sultan, doe er uw voordeel mee, en wordt wijs. Succes!

  https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Case_for_Christ (De zaak voor Christus)

  Deze film draait om Lee Strobel, een ambitieuze journalist bij de Chicago Tribune. Hijzelf is overtuigd atheïst, maar zijn vrouw besluit om christen te worden. Strobel is niet blij met het nieuws, omdat hij vreest dat deze keuze zijn vrouw totaal zal veranderen. Hij besluit er alles aan te doen om te bewijzen dat het christelijk geloof niet waar is.

  In die zoektocht bezoekt Strobel experts op verschillende terreinen voor het antwoord op zijn vragen. Zo wil de journalist bijvoorbeeld weten hoe betrouwbaar de manuscripten zijn en of het mogelijk was dat Jezus nog leefde toen hij van het kruis afkwam (waardoor het voor hem mogelijk was om nog aan zijn leerlingen te verschijnen). Aan het einde van de film komt Strobel tot een heel andere conclusie dan hij had verwacht, namelijk dat het christelijk geloof wel waar is. Aan het einde van de film bekeert hij zich daarom tot het christelijk geloof. Daarmee komt er ook een einde tussen de spanningen tussen hem en zijn vrouw die gedurende de hele film een terugkerend thema zijn.

  https://www.youtube.com/watch?v=99bbBKSrZfE (Met Engelse ondertiteling)

  Conclusie: Er is meer bewijs voor het bestaan van Jezus, dan dat er geen bewijs zou zijn.

  Met een vriendelijke groet, Michaël

 13. @ Xander en Moderatoren.

  Nogmaals wil ik herhalen mijn grote waardering voor jullie inzet. Ik vermoed dat jullie ook wel eens lachen om bepaalde antwoorden of dat je een enorme (!!) zelfbeheersing moet tonen (bijv. van mij, want ik ben echt niet beter. Pssstttt…. een geheim: ik heb het eindelijk eens gedurende één jaar gehaald dat jullie mij niet hebben geblokkeerd… 😉 )

  Maar hoe ook: nu alvast wil ik jullie nog heel fijne dagen wensen.
  Ik hoop dat jullie, ook in 2020 of zolang de tijd ons nog rest, onder Gods zegen op jullie wijze (Internet) de leeskudde ‘bij de les’ zullen houden.
  Oprecht gemeende, hartelijke groet van mij.

 14. Beste Jan,
  Heb genoten van mijn Petrus 🍷weinigen zullen ‘hem’ kennen…. . U praat over welk geloof dan ook én meent nu écht te kunnen oordelen over een andermans zienswijze, wat een arrogantie.
  Wanneer de mens zich op enerlij wijze zich conformeert met ‘de 10 spelregels’ dan zou de wereld er waarschijnlijk anders uit zien.
  Beste Jan,
  De komma’s, aanhalingstekens én de ‘toegevoegde waarde’ nu eens terzijde leggend,
  ….
  dan zal blijken dat die 10- geboden de basis is van elk geloof. Of er nu iemand in zo’n kribbetje lag of Maria met een Tesla aan kwam racen is niet opportuun; het gaat om de strekking van dit sprookje. Het is dermate spijtig heden ten dage dat zonder enige vorm van kennis…. overal een ‘stempel’ op wordt gedrukt.
  Pontius Pilatus deed dat ook…

 15. @ Jan. 1.39 u. en aan Arie 9.27 u. Geheel eens met u beiden. Prachtig geschreven door u beiden, met onomwonden waarheid. Van mij heel veel waardering dat u beiden nog tijd aan zulk geraaskal besteedt. Ik doe dat niet meer. Of behoor ik nu ook tot die ‘religieuze elite’? Hartelijke groet van Günter.

 16. Het is niet verboden om van het leven te genieten maar wat die alinea betreft over Amsterdam het volgende. Jezus ontfermde zich over zondaars en riep hen op om zich tot God te bekeren zonder één van hen te worden. Ik sluit me aan bij de opmerkingen van Sergeant yves en Jo hierover.

 17. Mooi en goed stuk Xander . Hou hier wel van, zoals veel stukken van jullie/ jou hand. Voor 2020 alle goeds toe gewenst ook alle Lezers van deze site . Het beste voor 2020

 18. Misschien is het wel niet de letter, maar de gedachte waar het om gaat in het geloof !

  Als katholiek haal ik er uit waar ik wat mee kan, noem het selectief, maar is steel niet, ik lieg (bijna) niet, ik bedrieg niet, pleeg geen overspel, probeer zoveel mogelijk eerlijk te zijn, doe een ander geen leed aan, denk niet alleen aan mezelf, enz enz…

  Met de kerst vreet en zuip ik niet voor het vreten en zuipen, maar hou het sober, gewoon met een andere gedachten aan hen die het minder hebben (terwijl ik voor Nederlandse begrippen al bij de armoede-lijders behoor).
  Ik zit met de kerst ook niet hypocriet in de kerk omdat het zo sfeervol is, of om mijn zieltje te laten reinigen, om vervolgens weer gewoon verder te gaan…

  Het gaat om het goede te doen; er voor een ander zijn als dat nodig is…
  Een dikke Audi of BMW zegt mij niets, een vette – al dan niet onder dikke hypotheeklast – zegt mij niets… want als het noodlot toeslaat is alles weer weg…

  En het noodlot is onderweg…

  Prettige feestdagen !

 19. Sultan
  Je kan al zien aan je schrijven dat je alleen met het wereldse bezig bent en weinig verstand vd Bijbel hebt je moest je schamen om zo over het geloof te schrijven je had beter je tijd aan wat anders kunnen besteden dan was het misschien nog nuttig geweest maar je zult je knie ook nog eens voor hem buigen ook jouw Koning Jezus

 20. Dankzij de kruisiging is Jezus vervroegd (?) teruggekeerd naar de hemel. Hij zou alle zonden op zich genomen hebben die toen bestond. Oftewel, niet een erg slimme zet, want zonde ververst zich steeds, net zoals goedheid. Aangezien Jezus een slimme man was die wist dat zonde direct weer zou ontstaan als er geen herder zou zijn, is het de vraag of de theorie over deze (erf)zonde wel klopt.
  Hoe Jezus nu behandeld zou worden? Dan moet je diezelfde mensen in deze tijdperk plaatsen. Andere technologie, andere politieke situaties, andere aspiraties. Wat zou Judas nu doen? En Petrus en Maria en Pilatus en Herodus? Hoe zouden ze Jezus nu – in deze tijd – beoordelen? Zouden ze nog het Christendom volgen? Of ook kijken naar de Oosterse godsdiensten? Zou Jezus Sai Baba veroordelen als een valsheid prekende Oosterling, zoals vele christenen (vooral missionarissen, priesters met eigen belang) dat deden?
  M.a.w. een vergelijking die niet te beantwoorden is. Wat wel te beantwoorden is is de vraag wat met de hoofdlering van Jezus – wat Gij niet wilt dat U geschiedt, doet het een ander niet – is gebeurd in deze tijd. U weet het antwoord zelf ook. De lering is in deze tijd omgedraaid. Het is nu: wat Gij wilt dat U geschiedt (toekomt), gun het een ander niet.

 21. @xander
  *De ganzenlever en noordzeekrab worden rond 19.00 opgediend.*
  Vrolijk Kerstfeest,Xander en crew, maar weet je wat die gans heeft meegemaakt voor dat die lever bij jou op je bord ligt?
  Smakelijk….

  Het was bedoeld als satire. Mvg. Mod.

 22. Dan was jezus er met een taak straf vanaf gekomen ,
  160 dienstverlening of zo 🤣

 23. @ Jo. 12.29 u. Lees Joh. 4 en de verhalen over het zoeken van de eerste discipelen.

 24. Ik wil hier nog iets aan toevoegen: Paulus noemde in zijn grote brief aan de Galaten godsdienst een slavendienst, en de parabel van de zwerver past daar zeer goed bij, zeer goed artikel, Jezus was niet alleen een gevaar voor de heersende klasse maar voor elke godsdienstige hypocriet, jezus zal veroordeeld worden omdat hij godslastering verkondigde en zich gelijk stelde met God, maar dat had geen interesse bij de Romeinen, jezus was een arme man uit Galilea voor de Jood uit Judea een achtergestelde gebied. De enige mogelijk uitleg voor jezus veroordeling is misschien dat alleen de Keizer de zoon van God was . shalom

 25. Deze vraag is heel simpel: wie zegt dat hij God is in deze tijd, dan weten we waar die terecht komt.shalom

 26. mooi geschreven, leuk voor als je je verveeld, bijbel is helaas niet zo spannend als het oude testament,mensen geloven in een god omdat ze bang zijn oud en lelijk ( kijkend naar hun grootvaders/moeders ) te worden en tenslotte te sterven zoals alle levende wezens om hun heen. Daar is geen ontkomen aan, ook onze voorouders waren daar bang voor. Dus is er ooit door een pientere jongen,( niet Jezus ) honderden miljoenen jaren geleden, een leven hierna bedacht, de / een hemel dus met een koning natuurlijk. daar ging/ga je naartoe als je goed geleefd hebt, of in andere culturen: als je maar genoeg mensen vermoorde die niet daarin geloofden, kwam je daar ook na je dood.De mensen ( dus heel lang geleden) smulden van wat deze man vertelde over een leven na die onvermijdelijke dood, en als die man moe was van het vertellen en wilde gaan eten of rustten, gilden de luisteraars: nee ga niet weg, wij brengen je eten! Vertel ons weer over die hemel. Zo zijn mijns inziens geloven/religies en goden ontstaan, ben 75, Katholiek opgevoed ( lees gehersenspoeld ) zoals alle mensen die in een hiernamaals of een god geloven, mensen geloven dus uit angst in een god, en in naam van die/hun god zijn miljarden mensen omgekomen sinds er mensen bestaan die in een hemel/god geloven. Ik zet hier mijn eigen mening neer en mijn ervaring, ik wil niemand pijn doen of beledigen, ook niet hun HOOP ontnemen, ik schrijf slechts hoe ik er over denk en mijn leven werd sinds ik mijn geloof bij het gootvuil zette 50 jaar geleden, een stuk minder stressvol geworden. Prettige feestdagen

 27. Wanneer ik vraag ; een kind geboren in een grotte-stal beglijd door een stier op 25 december en zijn moeder is maagd aan wie denkt U ? om niet te lang te zoeken de God Mithra

 28. Sultan;, door de eeuwen heen is dit boek, de bijbel, niet verloren gegaan. De boodschap zal altijd blijven klinken.
  Archeologische vondsten bevestigen de bijbeltijd. De geschiedenis die in het OT/NT staat, wordt ook bevestigd door de vondsten en geschriften in de omringende landen.
  Veel plaatsen van vroeger zijn opgegraven.
  De profetieën komen allemaal uit . Zoals de geboorte van een Verlosser, die pas eeuwen later plaatsvond; was al opgeschreven in een geschrift van Jesaja.
  Dit zijn nog maar enkele dingen die ik weet; ze bevestigen de betrouwbaarheid van de bijbel.

  Ik denk dat een gebrek aan kennis over de inhoud van de bijbel, mensen weerhoudt om onderzoek te doen en het gemakshalve afdoen als een verzinsel (opium voor het volk).
  Het kan ook zijn dat een gebrekkige uitleg over Zijn Woord, mensen op een dwaalspoor hebben gebracht.
  Onze verantwoordelijkheid is, dat wij zelf vragen of Hij, Jezus, zich aan ons wil bekendmaken.
  Je hoeft het alleen maar te vragen.

  Dat heeft u mooi verwoord en is de kern van het geloof in Jezus de Christus. Mvg. Mod.

 29. @Sultan schreef:
  25/12/2019 om 8:20 pm
  Kwam van nacht Rudolf 🦌tegen en vroeg of hij de uit verkorene was van🎅 santa. Nee zei Rudolf, dat is Jezus.🍺

 30. Rijk? Daarom een paar duiven offeren ipv een groter dier bij het opdragen van Jezus onze Heere..
  Verder een mooi en treffend stuk.
  Het christendom is verdeeld, ene kant houd de wet ipv Christus. Door werken zalig worden.

  De andere kant vind dat in de wereld leven geoorloofd is en hun geweten sussen en hun eigen leven leiden ipv te doen wat Christus opdroeg.

  Wie doet de werken van de Vader nog? Dat zijn de mensen die door beide kanten van het schijnchristendom verfoeit en uitgekotst worden..
  Wie kent een man of vrouw uit onze tijd die werkelijk de Heere volgd? Een man als George Muller, of Bakt Sing uit India . Of een vrouw als Corry ten Boom? Deze mensen lieten alles achter, alle comfort, alles wat mensen over hun zouden zeggen en ze volgden de stem van de Heere. Welke zendeling, predikant of evangelist gaat zonder loon op pad en leeft uit geloof dat de Heere voorziet ?
  Er word veel welvaartsevangelie gepreekt en die dit doen leven in dure huizen, hebben veel vermogen. Waarom? Omdat ze Christus liefhebben maar niet de daden van Jezus..

  Wie kent Ronnie Heyboer? De man van 1000 kinderen, Of Cees en Wesley die in Papoea leven uit geloof? Kijk hoe machtig werk de Heere daar kan doen door in de eenvoud met Christus te leven.
  En dit begint met voortdurend gebed..

  Verlang je naar vrede in de wereld? Die is er NIET
  Verlang je naar Vrede van Christus? Zoek, en deze is te vinden!

  Sultan, waarom denk je dat Jezus een fabel is?
  Dan zal een man als Aristoteles of Socrates ook niet bestaan hebben. Er zijn meer getuigen die over Jezus geschreven hebben als dat er zijn die over wijsgeren geschreven hebben.
  Voor de Jood is Jezus een aanstoot en de Griek een schande.
  We willen het zo graag beredeneren maar dat lukt niet met ons vertroebelde verstand en dan worden we gefrustreerd en willen het niet geloven.

  2Petrus 3:9 zoek dit maar eens op Sultan

 31. @ Raveltje: 12:04 am. Ben dat geheel met U eens Raveltje. Het is verder een goed artikel Xander, wat tot nadenken stemt.

 32. Waar het verhaal werkelijk om gaat is dat Jezus vertaald kan worden naar Christus bewustzijn.

  Christus geeft duidelijk aan niet van deze wereld te zijn. Het werd hem wel aangeboden maar hij sloeg het aanbod af om deze wereld te regeren.

  Wel grappig dat hij als Jood geboren is, de Joden aanbidden sinds dag 1 Saturnus. Daarom hebben ze ook een zwarte kubus op hun voorhoofd tijdens het gebed. Daarom moeten er offers gebracht worden. Dit is dezelfde god als de moslims die ook in Mekka om de zwarte kubus heen draaien. Staat er niet in de bijbel om niet voor steen en hout te (aan) bidden?

  Tijdens de mis wordt men misleid door de pastoor of voorganger. Kerstfeest wordt geviert op 25 en 26 december. De 25e letter uit het alfabet is X en de 26e is Y. Deze staan voor de X en de Y oftewel de + en – die deze waanwereld laten draaien. Het kruis van Jezus staat precies tussen de X en de Y in (goed en slecht).

  Als wij onze ogen openen, niet de ogen van deze wereld maar de ogen die in verbinding staan met de vader dan zijn we net als Christus.

  Dit is wat ik u allen toewens. Leer hoe het voelt om net als de schepper van deze wereld afgescheiden te zijn. Maar vind in deze gaos u orginele verbinding met de vader terug en overwin net als Jezus de waan van de dag.

  Dit kunnen we elke dag vieren en niet op boxingday, want dit is de dag dat we vieren dat we opgesloten zitten in de Saturnus x box.

  Klap de kubus open en maak er een kruis van. De materialistische wereld en de dood is overwonnen.

  Ik ben het licht der wereld wie in zichzelf geloofd heeft net als Jezus eeuwig leven.

 33. wat een slechte humor trouwens. Wees dan consequent en sla de hele kerst gewoon over.

 34. hou het maar bij het nieuws en ga van die preekstoel af. Het 3e gebod betekent dat je niet net moet doen alsof je uit Zijn naam spreekt. Dat is de strekking van dit artikel maar de schrijver doet eigenlijk niet anders.

  Ik denk dat als Yeshua hier wat zou schrijven Hij simpel weg gemodereerd zou worden. De Waarheid is voor de meesten nog steeds te confronterend.

  Dit artikel is bedoeld om over na te denken. Iedereen krijgt alle ruimte om dit artikel te weerleggen en de essentie van het persoonlijk geloof te verwoorden op dit forum. Mvg. Mod.

 35. Jezus zou nu precies het zelfde zijn Behandeld als toen en ik denk nog erger. om dat veel mensen het geloof haten en er niks mee hebben. want de mens wil zijn eigen wil in vullen. maar daar zullen ze nog wel eens van terug komen. als hij als koning terug komt. want elke knie zal voor hem buigen.

 36. De oud en nieuwjaarsborrel lijkt me trouwens de eerstvolgende gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten.
  Het is altijd een dronkenmanszootje maar ja, dat blijft lekker onder ons.

 37. ‘Ziet u hem (JESUS) in Amsterdam al met een paar flink getatoeëerde ruige havenarbeiders een coffeeshop, bordeel of gaybar binnenstappen? Of een danceparty bezoeken, en zelf ook een paar biertjes drinken?’
  Nee, dat ik zie niet, omdat HIJ daar niets te zoeken heeft !!!
  Nergens in Het Woord van God, de Bijbel, lees ik dat hij het huis van een hoer binnengaat !!!
  Mensen komen juist naar Hem toe. Zoekt en gij zult vinden zegt Hij, wat volgens mij ook op Hem slaat. Als je oprecht de Heer Jesus zoekt zul je Hem ook vinden, want Hij verstopt zich niet, maar laat zich vinden !!!

 38. Denk dat hij precies zo was behandelt door de religieuse elite.
  De geboorte vieren met veel glitter en glamour erom heen. Nu de kerstman met kadootjes.
  Wat er in de Bijbel over Hem wordt gezegd en voor wie Hij het opnam wordt wel vaak vergeten
  Hij kon die religieuse elite dan ook op hun plaats zetten “Wie zonder zonden is werpe de eerste steen”
  Je kunt niet altijd oordelen vanuit regeltjes en wetten, want er is geen mens en situatie dezelfde.
  Het oordeel moet dan ook rechtvaardig zijn. Jezus was hier als meester, maar komt terug als rechter.

 39. Tja. Tot een jaartje geleden hadden we Jesse Klaver als de nieuwe Jezus in ongelovig Nederland. Het stokje werd al snel overgenomen door Greta Thunderberg, zij kwam als de nieuwe klimaat Jezus/Maria/Mohamed/Boedda, noem maar op. Anti-Christ groenlinks werd plots religieus, zonder het zelf te beseffen. Mensen kunnen blijkbaar niet zonder geloof. Helaas beseffen de meesten niet wat ons gebracht heeft waar we nu zijn. De Protestant Christelijk-Joodse maatschappij waarvan sinds de Renaissance, vrijheid van zelfstandig nadenken, creativiteit en wetenschap de basis en drijfveer vormden.

 40. Niet slecht dit betoog maar toch schort er iets serieus aan. Nl Jezus ging inderdaad om met verstotenen van allerlei slag en zei “ik ben niet gekomen om de gezonden te helpen maar om wat verloren is terug te winnen voor God” ! Ook zei hij er steeds bij wanneer de betrokkene berouw had “ uw zonden zijn u vergeven, of uw geloof heeft u gered..maar zondig vanaf nu niet meer” !
  Er was dus wel een zekere inspanning nodig van de verlorenen waaronder luisterbereidheid, berouw en geloof. Dus een hoer of mensen welke seksuele immoraliteit beoefenen of welke zonde dan ook dienen dan ook hun best te doen om dit gedrag dan wel achterwege te laten om werkelijk gered te kunnen zijn .

 41. Herodes heeft de kindermoord niet voor niets uitgevoerd en bij Jezus kruisiging was zijn titel Koning der Joden nog steeds actueel !

 42. @ Xander. V.w.b. het groene deel: eindelijk kunnen we hier weer humor plaatsen. Humor komt ook in de Bijbel voor 😂

 43. @ Xander. Zeer goed verhaal, Xander! Op een puntje vind ik het wel simpel voorgesteld, maar het overgrote gedeelte: 👍👌💖 Misschien ga ik nog even op die ondergeschikte puntjes in, maar lig er niet van wakker. Groet van mij en een pluim voor jullie onvermoeibare inzet.

 44. Houd nu eens een keer op over Jezus te schrijven, de bijbel is een fata-morgana, d’r is geen woord aan vast te knopen. Iedereen ziet er wel iets in, zelfs met een beetje fantasie ‘zou het wel kunnen’ ; je weet maar nooit ! Misschien, zou kunnen, waarschijnlijk, behoort tot de mogelijkheden …. lijkt wel de Nederlandse gedachten-wasmachine, de TV
  Dat Bethlehem gedoe is natuurlijk een verzinsel. Of er überhaupt iets in een bakje met stroo heeft gelegen is nog maar de vraag ; voer voor de ezel misschien. Maria had helemaal geen ‘ruiterrijbewijs’ en kreeg een kereltje terwijl ze nooit met petrus …. iets gedaan had. Het moet toch niet gekker worden. D’r is maar één Petrus en dat is Petrus grand cru …. Proost 🍷
  Kerstmis, is een feest dat oorspronkelijk een ‘loofhutten feest’ heette. Momenteel is het winkelend publiek slachtoffer van ‘ondernemers’ die maar één ding voor ogen hebben : omzet genereren.
  Voor verdere informatie verwijs ik alle gelovigen naar …. Rudolf met de rode neus is het uitverkoren rendier van Santa . Speel met de letters van Sants = satan oeps ! (Niburu) .
  D’r is maar een bijbel, dat zijn de 10 geboden, geboren om iedereen een ’handvat’ te geven. Maar geef vandaag de dag niemand meer een hand, je weet maar nooit of je ‘hem’ weer terugkrijgt ….. rest is allemaal FAKE. Jezus , ja me zus

 45. Ik heb niets met kerstfeest heb er een afkeer van.Met het kerstfeest wordt alleen het pausdom ge eerd.Jezus is joods en heeft niets met die afgoderij te maken.Het boek Macabeen is meer actueel,omdat de geschiedenis zich gaat herhalen.
  Ga niet aan het rekenen,maar let op de tekenen.Blijf waakzaam.
  Wel eens Jesja 56 gelezen en dat vergeleken met Johannes 10?
  Hij zegt nl:Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn .Met deze stal bedoelt hij,die niet tot joodse volk behoren
  vreemdelingen die toe gevoegd worden tot het huis Jacobs.

 46. St. Josef had samen met zijn 5 zonen een bloeiend bouwbedrijf. Hij trouwde met een meisje van 14 jaar dat 12 jaar een universitaire opleiding had heeft gehad in de Tempel maar jonger was dan zijn jongste zoon. Zij was een dochter van een hoofdpriester en waarschijnlijk was Zacharias een broer van haar vader Joachim die in Jericho de priesterstad woonde. Jesus werd in de hof van Olijven niet door de Romeinen gearresteerd maar door de tempelwacht.
  Ook nu zou Jesus weer in Bethlehem geboren worden en uit de stam van David omdat de Verlosser aan deze eisen moest voldoen. Jesus zou weer een een paal genageld worden omdat Hij ook de geestelijke overheid van nu addergebroed, witgekalkte graven, huichelaars enz. zou noemen en zo maak je geen vriendjes. Hij zou nu door de Joden uitgeleverd worden aan de Moslims die niet kunnen verdragen dat JHW een zoon heeft en die Hem met liefde en plezier aan een paal zouden hangen tussen 2 anderen zoals voorspeld is.
  Ik zou nog uren kunnen schrijven over de onzin die de kerken met de RK voorop ons leren.
  Ik zal over die zonen van Josef wel aangevallen worden maar weet dat Jacobus, Zijn oudste broer, op 92 jarige leeftijd in ongeveer het jaar 60 aan de muur van Jerusalem werd opgehangen. Dit wordt door Josephus bevestigd. Deze Jacobus moet dus ongeveer 32 vChr geboren zijn.
  Smakelijk eten en een fijn Kerstfeest.

 47. Jezus zou door zijn zelfstandigheid en intelligentie, overal verguisd worden.

Comments are closed.