Grote twijfels over belangrijkste beschuldiger Kavanaugh na getuigenis ex-partner

Officier van Justitie / zedenmisdrijven expert: Getuigenis Blasey Ford te zwak, tegenstrijdig en ongeloofwaardig voor zelfs maar een aanklacht –
Christine Blasey Ford lijkt zo goed als zeker onder ede te hebben gelogen. (Afbeelding: Getty Images (5)).

—————————————————————————————————————————————

Het is al vreemd dat iemand die zegt als tiener te zijn aangerand en daar een groot trauma aan heeft overgehouden tegelijkertijd beweert niet meer te weten waar en wanneer dat precies is gebeurd, en dat drie anderen die in hetzelfde huis aanwezig zouden zijn geweest –inclusief haar beste vriendin- zich helemaal niets meer van dat feestje herinneren. Nu heeft ook een voormalige vriend van Christine Blasey Ford, de belangrijkste beschuldiger van de Amerikaanse rechter Brett Kavanaugh, grote delen van haar onder ede afgelegde getuigenis weersproken. De voorzitter van het senaatscomité voor Justitie eist nu dat Fords complete leugendetector test wordt overhandigd, omdat het er sterk op lijkt dat ze op diverse punten glashard heeft gelogen.

De voormalige partner van Ford heeft zijn handtekening gezet onder een verklaring waarin hij zegt dat hij persoonlijk aanwezig was toen zij als psycholoog een vriendin tips gaf hoe ze het beste een officiële leugendetector test kon ondergaan. Tijdens haar recente verklaring onder ede had ze nog geantwoord dat ze dit ‘nooit’ heeft gedaan. Daarnaast weigeren haar advocaten nog altijd om belangrijke delen van Fords eigen leugendetector test vrij te geven, terwijl ze deze wèl als bewijs aanvoeren.

Hoewel hij haar wat dit betreft wel gelooft, zegt Fords ex-vriend dat ze hem in de 10 jaar dat ze elkaar kenden, en in de 6 jaar dat ze tussen 1992 en 1998 een relatie hadden, nog nooit iets verteld heeft over een aanranding of iets dergelijks. Ook vertoonde ze in die jaren geen enkele vorm van vliegangst of angst voor kleine en/of gesloten ruimtes, een andere bewering van Kavanaughs belangrijkste beschuldiger. Op Hawaii reisden ze zelfs zonder problemen aan boord van een klein vliegtuigje met één propeller, en blijkt ze ook de afgelopen jaren regelmatig op het vliegtuig te zijn gestapt.

Bovendien bleek ze na het verbreken van hun relatie door hem –ze was hem namelijk ontrouw geworden- destijds ook te hebben gelogen over het gebruik van zijn creditcard na die datum. Haar vriend had haar weliswaar laten blokkeren, maar toch had ze nog voor $ 600 aan spullen gekocht. Aanvankelijk loog ze hierover, maar toen hij dreigde er een aanklacht wegens fraude over in te dienen gaf ze alsnog toe. (1)

Ford blijkt wel heel erg veel vergeten te zijn

‘Schuldig totdat het tegendeel blijkt, dat is heel gevaarlijk voor ons land,’ reageerde president Trump vorige week na Fords getuigenis tegen Kavanaugh. Deze week wees hij tijdens een campagne bijeenkomt in Mississippi op het vreemde feit dat Ford niet meer weet wanneer de aanranding heeft plaatsgevonden, en ook niet meer waar dat gebeurde, noch wie haar had uitgenodigd, noch hoe ze daar gekomen was of hoe ze weer naar huis was gegaan, maar wel met grote stelligheid beweerde dat ze die bewuste avond maar één biertje op had, en in die tijd geen medicijnen gebruikte. (2)(4)

Eveneens eigenaardig is dat Ford tegenover het comité verklaarde niet meer te weten of de genoemde leugendetector test, die nog maar 2 maanden geleden werd afgenomen, nu wel of niet op de dag van haar oma’s begrafenis plaatsvond. Tevens kon ze zich niet herinneren of er tijdens die test ook een audio- of video opname werd gemaakt. (3)

Officier justitie / zedenmisdrijven expert: Getuigenis te zwak voor zelfs maar een aanklacht

Officier van Justitie en zedenmisdrijven expert Rachel Mitchell stelde na afloop een memo op waarin ze op basis van bijna 25 jaar ervaring concludeerde dat Fords getuigenis zó zwak onderbouwd en ongeloofwaardig is, dat ze er niet eens een aanklacht mee zou kunnen indienen, laat staan een rechtszaak over zou kunnen beginnen.

Zo wordt Fords verhaal door niemand die volgens haar op dat feestje aanwezig was onderschreven, inclusief haar levenslange beste vriendin Leland Keyser. Zij kon zich helemaal niets van het feestje herinneren, en ook niet van andere feestjes waar Kavanaugh eventueel aanwezig zou zijn geweest. Ook heeft Ford tegenstrijdige verklaringen afgelegd over het aantal jongens dat aanwezig was in de kamer toen ze zou zijn aangerand.

Mitchell constateerde mede hierom dat Fords verklaring beïnvloed moet zijn door Democratische Congresleden en haar advocaten. (4)


Xander

(1) Zero Hedge
(2) Daily Mail via Infowars
(3) Breitbart
(4) Zero Hedge
(5) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

27-09: Democraten hopen met 4 ongeloofwaardige getuigen benoeming conservatieve rechter te stoppen