‘Griekenland niet op eigen benen, maar dood en uitgezogen’

Wereldwijde financiële crisis van 2008 is niet voorbij, maar verbloemd door ‘bijdrukken’ enorme hoeveelheden (digitaal) geld – P.C.Roberts: ‘Hele Westen drijft op leugens, gewone mensen hebben geen idee meer wat er echt met hen gebeurt’ –
Afbeelding: Getty Images (2).

————————————————————————————————————————————–

Weer meer nepnieuws van de EU in de media: Griekenland heeft de laatste ‘bailout’miljarden gekregen, en zou weer op eigen benen kunnen staan. Alles gaat weer goed met het land? Nauwelijks. Institute for Political Economy voorman Paul Craig Roberts schrijft dat de Griekse natie in realiteit slachtoffer is geworden van een economische ‘genocide’. Wat de EU en de media bedoelen ‘is dat Griekenland over en uit is, dood. Het is tot het uiterste toe uitgebuit, en het karkas is aan de honden gevoerd.’ En waarom? Om een klein elitegroepje toch al puissant rijke Westerse bankiers overeind te houden. Want dat is er voornamelijk met die honderden miljarden uit de EU gebeurd.

350.000 vooral jonge en goed opgeleide Grieken zijn het land ontvlucht, bijna 3,5% van de totale bevolking. Baby’s worden er amper nog geboren, waardoor de bevolking nog verder afneemt. De door de EU en het IMF afgedwongen bezuinigingen hebben de Griekse economie met 25% doen krimpen, vergelijkbaar met de Grote Depressie in de VS in de jaren ’30.

De gevolgen in Griekenland waren alleen veel ernstiger. President F.D.Roosevelt verzachtte de pijn voor het Amerikaanse volk met een sociaal vangnet en een werkprogramma. In Griekenland explodeerde de werkloosheid juist nog verder, vooral onder jongeren, en werd de sociale zekerheid vrijwel totaal afgebroken.

In het verleden ging het doorgaans zo dat als een land zijn schulden niet meer kon betalen, deze gedeeltelijk of geheel werden afgeschreven, en de munt van het land werd afgewaardeerd. Dat laatste kan sinds de invoering van de euro niet meer, en ook van een kwijtschelding was geen sprake. De EU en het IMF schreven de Grieken namelijk voor dat de rente over de door Italiaanse, Spaanse, Franse en ook Nederlandse banken gekochte Griekse staatsobligaties tot op de laatste cent moest worden betaald.

Honderden miljarden aan bailouts niet voor Griekenland, maar voor Westerse banken

Omdat het land dit geld niet had, werden er uiteindelijk drie bailout pakketten op tafel gelegd. Europese politici en media beweerden en beweren steevast dat dit was om Griekenland te ‘redden’, maar die honderden miljarden kwamen er enkel om onmiddellijk in de kassen van deze West Europese banken te vloeien, zodat die niet in de problemen zouden komen. De Griekse economie en het Griekse volk profiteerden er nauwelijks van.

Integendeel, want aan het begin van de schulden’crisis’, die eenvoudig had kunnen worden opgelost met een schuldenafschrijving, had Griekenland een staatsschuld ter hoogte van 129% van het BNP. Dat is op dit moment opgelopen tot 180% van het BNP. Roberts: ‘De presstitute media noemden dit een ‘bailout’. Het was alleen geen bailout van Griekenland, maar van de schuldeisers.’

President Obama moedigde deze bailout aan, want de Amerikaanse banken hadden anders geld verloren op hun Griekse credit default swaps. Daarnaast werd van Griekenland geëist om zijn publieke eigendommen aan het buitenland te verkopen, en natuurlijk fors te snijden in de sociale zekerheid en medische zorg. Door de flink verlaagde pensioenen, uitkeringen en salarissen konden duizenden Grieken die veel duurder geworden medicijnen en behandelingen niet meer betalen, waardoor velen een voortijdige dood stierven of langdurig moeten blijven lijden.

‘Griekse crisis voorbij = Grieken kunnen niet verder worden uitgezogen’

De grootste luchthaven kwam in Duitse handen, en de zeehavens werden van China. Duitse en andere Europese maatschappijen kochten de waterbedrijven, en de (deels beschermde) Griekse eilanden werden aan vastgoedontwikkelaars verkocht. ‘Dit plunderen van de Griekse openbare eigendommen ging niet gepaard met het verlagen van de Griekse schuld, maar met nieuwe leningen en rentebetalingen. De schuld is nu groter dan ooit. De economie was nog nooit zo zwak. Het Griekse volk draagt hiervan de lasten.’

De bewering dat de Griekse crisis ‘voorbij’ is, is dan ook enkel een constatering dat het Griekse volk niet nog verder uitgezogen kan worden om de verschuldigde rente aan buitenlandse banken te betalen. Vrijwel alles in Griekenland is in het bezit van buitenlandse entiteiten gekomen, die het verdiende geld uit het land weghalen, ‘waardoor de Griekse economie nog verder naar beneden wordt geduwd.’

‘Griekse bevolking heeft massaal zelfmoord gepleegd’

Roberts schrijft dat de Grieken niet alleen hun economische toekomst zijn kwijtgeraakt, maar ook hun soevereiniteit. Griekenland wordt feitelijk geregeerd door de EU en het IMF. Bovendien werd het Griekse volk ook nog eens verraden door de eigen regering van premier Tsipras, die had beloofd zich tegen de uitverkoop van hun land te verzetten. Hij deed echter exact het tegendeel.

Hoe reageerden de Grieken? Behalve een aantal massa demonstraties deden ze helemaal niets, geen volksprotest, geen opstand, niets. ‘Ze accepteerden hun eigen vernietiging,’ concludeert Roberts.’ Feitelijk heeft de Griekse bevolking massaal zelfmoord gepleegd.’

De wereldwijde financiële crisis van 2008 is dan ook niet voorbij, zoals de meeste mensen denken, maar verbloemd doordat de Europese, Amerikaanse, Britse en Japanse centrale banken gigantische hoeveelheden nieuw (digitaal) geld hebben gecreëerd, vele malen meer dan de lage economische groei rechtvaardigt.

‘Hele Westen drijft op leugens, kan eindigen in onze vernietiging’

‘Hoe dit gaat lopen valt nog te bezien, maar kan eindigen in de vernietiging van de Westerse beschaving,’ waarschuwt Roberts. Worden we straks allemaal kapot gemaakt? ‘Komt na Griekenland ook Italië, en dan Spanje, Portugal, Frankrijk, België, Australië, Canada, totdat er niemand meer over is?’

De hele Westerse wereld drijft inmiddels op ‘leugens van machtige economische spelers, die enkel hun eigen belangen dienen. Er zijn geen onafhankelijke media meer, behalve online, en die sites worden gedemoniseerd en geblokkeerd. De mensen leven in een wereld met gecontroleerde informatie, en hebben geen idee meer wat er met hen gebeurt. Daarom kunnen ze niet (meer) voor zichzelf opkomen.’

Xander

(1) Paul Craig Roberts via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)