Forum Democratie is valse beschuldigingen media zat en presenteert 21 tegenargumenten

De door links gecontroleerde Nederlandse media moeten niets hebben van Baudets democratische vernieuwingsagenda en gebruiken daarom misleidende berichtgeving om hem zwart te maken. (Afbeelding: FVD).

—————————————————————————————————————————————

‘Het moet nu een keertje klaar zijn,’ begint het Forum voor Democratie op zijn officiële website. Waar het om gaat: framing, oftewel valse beschuldigingen in en door de Nederlandse media. ‘We hebben geteld, en komen tot 21 frames. Labels. Negatieve stempels die op FVD zijn geplakt.’ De partij van Thierry Baudet zet er 21 op een rijtje, en ontkracht ze één voor één. Wij geven hier een beknopter overzicht om over te discussiëren, en raden daarnaast iedereen aan het hele stuk te lezen.

1.‘FVD is seksistisch’. Onzin. We willen dat iedereen zich kan ontplooien zoals hij of zij dat zelf wil, in alle vrijheid, en zonder belemmeringen. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar niet exact hetzelfde. Gezien de problematiek dat steeds meer kinderen bij Jeugdzorg terecht komen (vaak vanwege scheidingen van hun ouders) wil het Forum dat de discussie over de inrichting van de samenleving niet eindigt bij ‘genderpatroon’ en ‘feminisme’. Maar ‘wij zeggen dus niet: terug naar het aanrecht… maar vooruit naar een gelukkiger samenleving waarin we óók onze verschillen –en datgene waarin we elkaar aanvullen- mogen vieren.’

2.‘FVD ontkent klimaatverandering.’ Nee. We vragen ons wel af hoe groot de invloed van de mens daarop is en we richten ons tegen de absurde kosten van het huidige klimaatbeleid. Het Forum wijst erop dat het klimaat altijd verandert; rond 1750 hadden we een kleine ijstijd, sinds 1850 wordt het langzaam weer ietsje warmer. Het Forum vraagt zich af of het zin heeft € 1000 Nederlandse miljarden uit te geven om enkele honderdsten van een procent minder CO2 in de atmosfeer te stoten. ‘En stop met het zinloze beleid om Nederland van het gas af te halen en mensen te dwingen tienduizenden euro’s uit te geven aan volkomen inefficiënte alternatieven.’

3.‘FVD laat slachtoffers MH17 in de kou staan.’ Onzin. We staan juist voor zorgvuldig onderzoek waarin alle mogelijke daders worden onderzocht. Een onderwerp dat zeer uitgebreid is belicht op deze site. Het FVD stelt enkele van de vele vragen over de (vooringenomen) conclusies van het JIT, zoals waar de primaire radarbeelden zijn en waarom Oekraïne het luchtruim niet had gesloten en toch in het team werd opgenomen, terwijl het land óók de dader kan zijn. Door nu al te verklaren dat ‘Rusland het heeft gedaan’, zoals politici en media doen, ‘wordt vooruit gelopen op de zaken.’

4.’FVD is racistisch. Flauwekul. Kritiek op de massale immigratie is geen racisme. FVD beoordeelt mensen op individuele kwaliteiten. Dat betekent dat de partij ook tegen ‘positieve’ discriminatie, dus ‘quota’ en streefaantallen van bepaalde groepen, is. Want dan worden mensen toch wéér beoordeeld op hun afkomst, huidskleur, sekse, etc.. Dat de partij de massa immigratie wil beperken heeft niets met racisme te maken, maar alles met het willen beschermen van de samenleving tegen grote (veelal negatieve) veranderingen.

5.‘FVD is fascistisch.’ Onzin. Wie het fascisme bestudeert ziet dat wij helemaal NIETS met die stroming gemeen hebben. Baudets partij wil het voor fascisme kenmerkende ‘kartel’ van politici, captains of industry en vakbondsleiders doorbreken, en via referenda de democratie versterken. Fascisten willen de democratie juist afschaffen (en is een benaming die om deze reden daarom veel eerder van toepassing is op de eurocraten / eurofielen – X.).

6.‘FVD wil een onbezonnen Nexit.’ We geloven niet in de EU. Maar we gaan zeer prudent te werk: we zetten in op EU hervorming en willen uiteindelijk de resultaten daarvan aan de bevolking voorleggen in meerdere referenda. ‘Na grondige bestudering van de.. .Brusselse machine zijn wij tot de conclusie gekomen dat de EU niet zozeer de ‘verkeerde afslag’ heeft genomen, maar dat een continentale superstaat altijd al het doel… is geweest.’ Het Forum denkt dat de EU niet meer te hervormen is (afbouwen naar de EEG), maar wil het wel eerst gaan proberen, en daarna de bevolking zich erover uit laten spreken.

7.‘FVD staat voor chaotisch referenda.’ We willen meer inspraak van de bevolking. Maar dat kan juist heel ordelijk gaan. ‘Je doorbreekt het gesloten bolwerk van de macht alleen door het volk een échte stem te geven. Zoals Zwitserland.’

8.‘In het essay over Houellebecq stonden allemaal radicale dingen.’ Ach welnee. Dat zeggen alleen mensen die het niet hebben gelezen. De media haalden één zin in Baudets essay over de vervreemding en doorgeslagen individualisering die in Houellebecqs boek ter sprake komen uit hun context, en maakten daar ‘een bizar statement over vrouwenrechten, abortus en euthanasie’ van,’ terwijl het juist ging over de ‘verworven autonomie van eenieder om zelfstandig te beschikken over leven en dood als voorbeeld van radicale vrijheid.’

9.‘FVD is elitair.’ Onzin, FVD is juist dé democratische vernieuwingspartij van Nederland, met referenda en transparante besluitvorming.

10.‘FVD is populistisch.’ Tja. Als het niet ‘elitair is dan is het wel weer populistisch… ‘Als populisme betekent: opkomen voor de gewone man en vrouw, staan voor de belangen van de enorme groep Nederlanders die zich niet gehoord voelt: ja, noem ons dan maar hoe je wilt.’

11.‘FVD heeft een kliklijn om linkse leraren aan te geven. Nee. We willen schoolboeken doorspitten en vooringenomenheid tegengaan. Er zijn steeds meer leerlingen en ouders die zich zorgen maken over het onderwijs, en zich afvragen of er nog ‘voldoende vrijheid in het onderwijs is om ánders te denken’. Wat staat er in de lesboeken? (Worden die geschreven vanuit één bepaalde (linksgroenliberale) ideologie? – X.). Het Forum legt géén bestand met namen of persoonsgegevens van leraren aan.

12.’Baudet deelde een filmpje van Duitse neonazi-vrouwen.’ Dat die vrouwen ‘neonazi’s’ zouden zijn is complete kolder. Maar belangrijker: gaat het nou om de inhoud of om de herkomst? Het gaat om het door Baudet gerepostte Twitter filmpje met vrouwen die de gevolgen van massa immigratie uit islamitische landen (geweld, intimidatie en erger) aan de kaak stellen. ‘Het filmpje eindigt met foto’s van Rutte, Jetten, Klaver, die –zo is de aanklacht- niet langer mogen doen alsof ze dit niet hebben geweten. Die zin in het Duits maakt een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog gemakkelijk. Dat was niet onze insteek.’

‘Wel vinden we het een terecht punt dat veel kartelpolitici de kop maar in het zand blijven steken wanneer het gaat over misdaden door immigranten.’ Recent trad VVD staatssecretaris Harbers zelfs af omdat ‘onwelgevallige statistieken’ over migrantenmisdaden waren verdoezeld.

13.‘De vraag aan Rutte over huilen was ongepast.’ Klopt. Dat was niet handig. Thierry Baudet wilde in dat TV-debat weten of de altijd en eeuwig glimlachende Rutte ‘echt’ is. ‘De premier komt steeds vaker over als een machine – maar wie is hij nu werkelijk, als mens? Dus wat Baudet bedoelde was: wanneer was je voor het laatst ontroerd.’ Helaas viel dit verkeerd. ‘Meer kunnen we er niet van maken: het was niet echt handig.’

14.“Baudet gebruikte bewust het ‘omstreden’ woord boreaal.’ Het zit net even anders. Dat woord wérd pas omstreden nadát Baudet het in zijn speech had gebruikt. Pure laster, niets anders dan kwaadwillende framing. Boreaal is een puur geografische aanduiding en betekent ‘noordelijk’, meer niet. Zo bedoelde Baudet het ook. De media kwamen met de complottheorie dat het tientallen jaren geleden (!) in de Algerijnse oorlog ‘blank’ zou hebben betekent. De kwade suggesties van de media zijn verder terug te voeren op één enkel rancuneus artikel van ene Marijn Kruk, die stelt dat Baudet een ‘blinde bewondering’ zou hebben voor Jean Marie Le Pen.

15.‘Maar Baudet had wel een ontmoeting met Jean Marie Le Pen.’ Ja. Dus? Baudet interviewde voor zijn proefschrift/boek ‘De Aanval op de Natiestaat’ in 2009 in Parijs diverse bekende wetenschappers, politici en journalisten, waaronder –gezien het onderwerp volkomen logisch- (voormalig) Front National voorman Jean Marie Le Pen. Baudet bood dit gesprek zelfs aan de Nederlandse media aan, maar die weigerden het te plaatsen.

16.‘Baudet at met Jared Taylor.’ Klopt. Er was niets geheimzinnigs aan Baudets openlijke etentje in Amsterdam met ‘Alt Right’ kopstuk Jared Taylor. ‘De berichtgeving (over Alt Right) in de media was ronduit ongeïnteresseerd, vooringenomen en demoniserend. Toen Baudet de kans kreeg deze Taylor te ontmoeten, zei hij natuurlijk ‘ja’. Dat zou toch iedereen moeten doen die zich wil verdiepen in wat er in de wereld gebeurt?! Wie alleen maar praat met wie hij het al eens is, leert nooit eens iets nieuws.’

17.‘FVD is antisemitisch.’ Onzin. Wie kritiek heeft op George Soros is geen antisemiet. Net als wij is ook het FVD uiterst kritisch op Soros, die met zijn miljoenen extreemlinkse pro-immigratie, pro-EU en pro-islam bewegingen financiert, ook in Nederland. ‘Onderzoek naar dergelijke geldstromen zou volstrekt onomstreden moeten zijn. Onze inhoudelijke kritiek heeft niets met de Joodse-Hongaarse achtergrond van Soros te maken (NB: meermaals heeft FVD ook volledige steun uitgesproken en waren ook diverse prominente FVD-politici aanwezig tijdens een recente ‘keppel op’ demonstratie in Den Haag).’

18.‘Maar FVD krijgt geld van de Russen.’ Niet waar. Nooit een cent van die lui gezien. ‘En zo is het. Daarover valt niets meer te zeggen.’

19.‘Baudet vergeleek EU-leiders met Napoleon en Hitler.’ Ja. Maar een vergelijking is geen gelijkstelling. Er zijn overeenkomsten en verschillen. De duidelijke overeenkomsten zijn dat de EU-leiders net als genoemde dictators streven naar één groot Europees Rijk, een Europese Superstaat. Verschil: Napoleon en Hitler deden dit met militaire wapens, Brussel doet dat (nog) niet en gebruikt vooral financiële, politieke en maatschappelijke (immigratie) wapens om de onafhankelijkheid, soevereiniteit en cultuur van de Europese natie-staten te vernietigen.

20.‘Baudet is een Putin knuffelaar.Onzin. De enige die Baudet knuffelt is zijn verloofde. ‘Wie genuanceerd denkt over de relatie met onze Grote Oosterbuur wordt direct verweten een Poetinknuffelaar te zijn, een Ruslandfreak, etc. Dit soort zwart/wit, goed/ fout denken helpt niet om realistische buitenlandpolitiek te voeren.’ Bovendien heeft de EU de spanningen met Rusland opzettelijk vergroot door het associatieverdrag met Oekraïne te sluiten en de (fascistische, neonazistische CIA-)staatsgreep in Kiev te steunen.

21.‘FVD is nooit aanwezig in de Tweede Kamer.’ Onzin. Uit de cijfers blijkt het tegendeel. Baudet behoort zelfs tot de Kamerleden die de meeste plenaire debatten hebben gedaan.

‘Hèhè… was dat het? Nou, voorlopig. Er komen vast nog heel veel andere redenen voor de media, de kartelpartijen en anderen die tegen onze vernieuwingsagenda zijn, om ons weg te zetten, te brandmerken, te framen, enzovoorts. We laten ons er niet door afleiden. En we gaan ook niet onze mond houden. We blijven keihard strijden voor democratische vernieuwing, een kleinere overheid, minder immigratie, géén 1000 miljard naar het ‘klimaat’, en herstel van onze soevereiniteit.’

‘Daar doen we dan graag nog een ingrijpende verbetering van het onderwijs en de pensioenen, een herstel van de gezonde woningmarkt en een radicaal snoeien in de zorgbureaucratie bovenop. Met uw steun natuurlijk! Want alleen samen kunnen we dit realiseren.’ (1)

 

Xander

(1) Forum voor Democratie

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

26

 1. Jammer voor Baudet dat Otten veel heeft stuk gemaakt ,een koekkoeksjong heb je niks aan in een beginnenden partij .

 2. Ze doen anders niet dan de welvaart te vernietigen, door burgers alle rechten af te nemen.
  In heel Europa, ze houden helemaal geen rekening met het klimaat wat nodig is om alles te laten groeien
  En bloeien. Daar wordt maar aldoor op bezuinigt in welke oorlog dat mag zijn geweest. En op fabrieken
  vallen bommen. Omdat ze het levensonderhoud er uit willen, alles op honger. Dat wordt allemaal door de
  bureaucratie en hogerhand geregeld. En een ieder die daar tegen is…….
  Voor een superstaat, hebben onze ouders en voorouders dus voor niets bloed, zweet en tranen vergoten
  Met de euro werd alles andersom gedraaid en is het niet voor een ieder beter door gworden

 3. Mh 17 ! Precies op het juiste moment . Dik in het voordeel voor de koep plegers .
  Sterk in het nadeel voor de Russen.En een groot voordeel voor de cia om hun werk daar goed te kunnen doen.Goed over na gedacht .
  En een land als Nederland meden schuldig voor alle n a v o misdaden in deze wereld .
  Ook het juiste land om de mond te snoeren.
  Dan nog afgezien van al het bewijs materiaal wat is achter gehouden .

  Dus baudet de door spitter wint.

 4. De met name linkse kliek in Den Haag voelt zich bedreigd door FvD en probeert van alles om deze nieuwe partij in een kwaad daglicht te stellen. Ik hoop van harte dat FvD de bezem is, die door de Haagse augiasstal wordt gehaald. Een grote schoonmaak is hard nodig.

 5. Hier de beelden dat de MH-17 op zijn minst met kogels is beschoten.
  Lees het volgende artikel en kijk vooral naar de laatste foto onderaan het artikel (The body of the crew commander with holes in the chest).
  Zoom in op de doorzichtige plastic zak, daar ligt het lijk van de piloot in!
  Deze piloot is vermoord met een groot kaliber machine geweer (snelvuurkanon van een straaljager).
  http://www.globalresearch.ca/how-the-malaysian-airlines-mh17-boeing-was-shot-down-examination-of-the-wreckage/5435094#sthash.bj0AjOUQ.dpuf.
  Onderste 3 foto’s aanklikken om te vergroten.

 6. Wat het klimaat betreft: is antropogene dus door de mens veroorzaakte uitstoot van fabrieken en auto’s nu wel degelijk bewezen, we moeten die uitstoot met 30 % procent naar beneden laten dalen en dat is zonder veel kosten zeker te doen, alleen willen sommige een groene industrie en dat kan niet op de kosten van de gewone man. Shalom

 7. Niclaas at 11.6.

  Me kan niet te diplomatically zijn . De groen/socialist nemen een loopje met je . Een schop ( om te spitten in de grond ) is een schop en niet een veer van een vogel .
  Het is tijd dat deze generatie Hollander wat gaat leren omtrent this van de generatie Hollanders van het begin 1900 tot the 1970 . Boudet heeft te volle gelijk .

 8. Punt 8: de autonomie om te beschikken over leven en dood….etc…..

  Dus een foetus begrijpt dit allemaal!?
  De vrouw kan kiezen, het kind niet!!

 9. Ik wil graag het officieel rapport van het onderzoek van de MH 17,( welke eerder is gepubliceerd door xander rnieuws) waaruit blijkt dat NIET Rusland het heeft neergehaald, maar de Oekraïners zelf, zelfs Nederland zit in het complot, naar FvD toe willen sturen.
  Maar hoe kom ik aan een adres dat Baudet het ook daadwerkelijk in handen krijgt.
  Treurig. hoe de nabestaanden de ogen worden dicht gedrukt.
  Wie kan mij hiermee helpen?

  https://forumvoordemocratie.nl/contact Mod.

  https://twitter.com/thierrybaudet

 10. Zou mij niets verwonderen,als Baudet ook wordt af geknald net zoals Pim Fotuyn in 2001.

 11. Ja, terug naar onze eigen levensstijl…dat wensen de meeste nederlanders. Maar kan dat nog? Ik denk dat het bij wensen blijft. Het is al zo n puinhoop.
  Wat doe je met al die mensen die niet meer uitgezet willen worden; hoe ga je alle geweld tegenhouden..hoe vind je eenheid in een verdeeld Eu?

 12. Ik ben het hartgrondig eens met al deze weerleggingen van Forum maar wil er wel op wijzen dat Thierry soms dingen zegt waarvan hij kan weten dat ze verkeerd worden opgepakt dus wellicht wat minder intellectueel optimisme (er van uitgaan dat ze het wel zullen (willen) begrijpen)en wat meer realiteitszin (ervan uitgaan dat ze elke stok om de hond te slaan opnemen. Soms is het beter wat terughoudender te zijn in je woorden. Baudet is een eerlijk en oprecht mens en dat is een zeldzaam verschijnsel in de (linkse) politiek!

 13. Weg met klimaatonzin. Terug naar onderwijs vòòr de Mammoet wet en weg met de islamisering, terug naar onze eigen levensstijl en weer veiligheid hier in NL. Weg met de linksen in de 2de Kamer
  Baudet, ga door.
  Trouwens, Baudet kan het niet alleen doen, als we weer mogen stemmen over twee jaar, is heel NL blut. Het moet eerder gebeuren.
  Onze grenzen spoedig weer dicht!

 14. Goed stuk Xander . De ratten zitten in Brussel en bij de VVD en niet bij het Fvd

 15. De menselijke maat verdwijnt. Het systeem is te veel leidend geworden. En daarin past de daarbij gewenste ‘correctheid’. Daarbij wordt het principe van de leidende stem van de meerderheid via de media met veel kennis van zaken bespeeld. Dat heeft de linkse hoek in de loop van de tijd van underdog tot intolerante dwingelands gemaakt. In de US zijn het de liberals die hierin op hol zijn geslagen. Die kant dreigt het ook in de Europese landen op te gaan. Voorbeeld: het Europa project dat de democratie met voeten treedt en dat deze intolerantie en arrogantie diep in het eigen politieke DNA heeft zitten.

  IJsland moest en zou van Europa hulp afnemen om de schulden van IceSafe Bank een paar jaar geleden aan Nederland en Engeland te kunnen betalen. Het land zou dat niet op eigen kracht redden. IJsland weigerde zich te laten afpersen en zwichtte niet voor deze druk. Drie jaar later had het alle schulden op eigen kracht afbetaald. Dat kon alleen maar omdat het zo’n klein land was daarop het arrogante commentaar. Sindsdien wordt het voorval doodgezwegen.

  De stem van de minderheid en van het individu staat zwaar onder druk. Deze krijgt alleen enige aandacht als deze ‘correct’ is. Daarmee wordt impliciet bedoeld dat deze de stem van de achter de schermen gewenste (!) meerderheid moet afdekken en bevestigen. Is het een geluid dat daar tegenin gaat of dat daarvoor een bedreiging vormt, dan wordt dat geluid met alles wat mogelijk is aangepakt, eerst zacht en ridiculiserend. En als dat niet helpt, met indirect en desnoods met direct geweld. John F Kennedy was in de jaren zestig zeer bedreigend in de US.

  Ons eigen kleine Nederland was en is niet veel beter. De gevestigde orde moest er niet aan denken dat een kale homofiele Fortuyn die totaal tegen de norm van de gedicteerde ‘correctheid’ inging, minister president van Nederland werd. En daar leek het voor zijn dood toch echt op. Nederland is zo’n keurig land. Daar gebeuren dit soort dingen niet, is de correcte en gewenste reactie. De feiten liggen ook in Nederland nog steeds anders. Zo netjes zijn wij in werkelijkheid helemaal niet. We mogen wat eerlijker en realistischer zijn daarin. Dat merkt nu ook Forum.

 16. @Cefas
  DUS LINKS gedraagt zich als een wolf in schaapskleren en dat is in de geschiedenis reeds eerder gebleken. Naast intolerantie, discriminatie en demonisering heeft dit geleid tot vele miljoenen doden.
  Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot om maar een paar dwarsstraten te noemen.
  Paul Rosenmuller was een bewonderaar van Pol Pot. Andre van de Louw van de PvdA was een bewonderaar van Mao Tse Tung en kreeg in China een standbeeld.
  Wie wil het,nog duidelijker hebben met de zogenaamde socialisten en groen linksen die een potpourri vormen van CPN, PSP en PPR.
  Staat tegenover dat Stalin Hitler met zijn fascisme heeft verslagen ten koste van vele miljoenen doden. Veel meer slachtoffers dan bij de ons zogenaamd bevrijdende geallieerden. Desondanks geen uitnodiging voor Russische Federatie bij de herdenking van 70 jaar D-day?!?
  Hoe zit dat? Is het niet merkwaardig, dat wij onze geallieerde zogenaamde bevrijders moeten blijven vereren onder economische dwang en economisch terrorisme?
  Bewijst het recente economisch terrorisme van Trump na het TTIP verdrag niet voor de zoveelste keer dat wij als Europa niet zijn bevrijd, maar zijn veroverd?

 17. Pas kort voor de EP-verkiezingen kon ik besluiten voor het FvD te stemmen en wel vanwege de uitspraken van Thierry Baudet
  betreffende abortus. Hij is ertegen.

 18. FVD loopt dus ook duidelijk voor de voeten, net zoals Wilders, van de politiek correcte Nederlandse caste.

 19. Links zijn kampioenen in het vals beschuldigen van andersdenkenden. Links is van de buiten socialistisch maar van binnen fascistisch. Kenmerk: intolerantie, discriminerend en demoniserend.
  .

 20. Ik ben heel blij met Fvd; eindelijk een tegengeluid. En stiekem hoop ik dat ook de Pvv en de Sgp gaan winnen. Over twee jaar weer verkiezingen. Ik zie er nu al naar uit.

 21. Propaganda is nog nooit pro burger geweest.
  Mensen weten het niet en denken van wel.
  Enkel releberende propaganda is pro burger.

Comments are closed.