EP neemt twee catastrofale besluiten: Aanval op Hongaarse democratie en invoering uploadfilter

Brexit kampioen Nigel Farage: ‘Tenminste één Europese leider die voor zijn principes, land en volk opkomt’ – Computerwetenschappers en internet pioniers: Delen van foto’s, video’s en muziek door gewone internetter wordt straks onmogelijk gemaakt’ –Europese Commissie komt eind deze maand met voorstel om alle kritiek op EU beleid, zoals immigratie en islamisering, als ‘haatspraak’ van het internet te halen –
Pools protest tegen EU censuur artikel 13, dat de facto een einde kan maken aan door Brussel niet gewenste kritische stemmen op het internet. (Afbeelding: Getty Images (3)).

————————————————————————————————————————————–

Het Europese Parlement heeft deze week twee catastrofale totalitaire besluiten genomen. Het eerste behelst een rechtstreekse aanval op de Hongaarse democratie, gebaseerd op een extreem tendentieus en zelfs leugenachtig rapport van GroenLinks parlementariër Judith Sargentini. Het tweede besluit is de invoering van een internet uploadfilter-linktax waarmee censuur van door Brussel niet gewenste kritische stemmen mogelijk wordt gemaakt.

Hongarije wordt gestraft omdat het zich niet wil laten islamiseren

De democratische gekozen regering van Hongarije maakt al jaren duidelijk de eigen cultuur en waarden van het land te willen bewaren, en heeft daarom geweigerd mee te doen met de door Brussel geëiste open grenzen en islamisering door massa immigratie uit de moslimwereld.

Ook heeft Hongarije de nauw met Brussel samenwerkende extreemlinkse anti-maatschappelijke NGO’s zoals die van de in Hongarije geboren globalist George Soros het land uitgewerkt. Het Europese Parlement heeft gisteren ‘wraak’ genomen op Hongarije door een artikel-7 procedure in werking te stellen, een politieke ‘atoombom’ die de Hongaren hun stem in Europa officieel kan ontnemen. De lont van het uiteindelijk uit elkaar spatten van de zich almaar dictatorialer gedragende EU lijkt hiermee aangestoken, ook al moeten de regeringsleiders nog unaniem met deze draconische maatregel instemmen, en is de kans daarop niet groot.

448 parlementariërs stemden voor het voorstel van GroenLinks afgevaardigde Judith Sargentini. In haar rapport had ze –geheel voorspelbaar, gezien de radicale ideologie van haar partij- het Hongaarse anti-immigratiebeleid met de grond gelijk gemaakt. Ook beweerde ze dat de Hongaarse overheid de vrije pers en academische onafhankelijkheid in gevaar heeft gebracht.

‘Tenminste één Europese leider die voor zijn principes, land en volk opkomt’

De Hongaarse premier Viktor Orban heeft juist het tegendeel gedaan, namelijk door linkse EU- en immigratiegezinde rechters en organisaties hun buitensporige macht en invloed te ontnemen, en onafhankelijke rechters aan te stellen die niet langer de Europese, maar Hongaarse wetten bovenaan zetten. Dat dit zeer tegen de zin van ‘superstaat’ Brussel is, dat juist stap voor de stap bezig is de nationale democratie en soevereiniteit van alle lidstaten te vernietigen, behoeft geen uitleg.

Voormalige UKIP leider Nigel Farage, die jarenlang met succes campagne voerde voor het Brexit, verketterde deze frontale aanval op de Hongaarse democratie, en verklaarde dat ‘er Goddank tenminste één Europese leider is die ondanks bereid is voor zijn principes, zijn cultuur, zijn land en zijn volk op te staan tegen deze extreme tirannie.’ 

Premier Orban zelf sprak van een ‘belediging van de eer van het Hongaarse volk’, een ‘slag in het gezicht’ en een poging tot ‘chantage’ om Hongarije te doen buigen voor de EU immigratie eisen. (1)

Nog een catastrofe: invoering uploadfilter en linktax

Het tweede catastrofale besluit van het Europese Parlement is de invoering van een uploadfilter en potentiële linktax. Internetplatforms worden nu verplicht om al het geüploade materieel te controleren op eventuele copyright schendingen. Dat zullen kleinere concurrerende platforms niet trekken waardoor deze dreigen te verdwijnen. Hierdoor krijgen slechts enkele zeer grote giganten een nog groter monopolie, dat door de Brusselse machthebbers zeer eenvoudig te manipuleren valt.

Een andere Nederlandse parlementariër kwam ook hier in beeld, maar -in schril contrast met de linksgroene Sargentini- positief. ‘Dit is een desastreus resultaat voor de bescherming van onze fundamentele rechten, voor gewone internetgebruikers, en voor Europa’ verklaarde D66’er Marietje Schaake. ‘We hebben een stap terug gezet, in plaats van het creëren van een echte copyright hervorming voor de 21e eeuw.’

De wereldwijd vermaarde computerwetenschapper  Tim Berners en internet pionier Vint Cerf stelden in een verklaring dat de EU-maatregelen rampzalig zijn voor de doorsnee gebruiker van het internet, omdat het delen van zaken zoals foto’s, muziek en video’s straks zo goed als onmogelijk wordt gemaakt.

Europese Commissie gaat linksextreme censuur verplicht stellen

De ervaring leert dat de EU dit mechanisme gaat misbruiken voor extreme censuur, waardoor alle conservatieve, rechtse en de zo gehate populistische stemmen van het internet zullen worden geweerd. Eind deze maand komt er een wetsvoorstel van de Europese Commissie waarmee de huidige vrijwillige gedragsregels verplicht worden gemaakt. Daarna zal er snel een einde worden gemaakt aan onafhankelijke websites waar kritisch wordt geschreven over zaken zoals de EU, de islam en de massa immigratie. (2)

Dat zal de volgende reuzenstap zijn in de in vorming van een totalitaire Europese linksdictatuur, waarin –helaas met behulp en instemming van ook de Nederland- er geen enkele vrijheid van meningsuiting meer is, met uitzondering van de politiek correcte. De EU is hiermee definitief geen vrije democratie meer, voor zover daar überhaupt nog wat van over was.

Hoe lang deze Europese kopie van de Sovjet Unie overeind zal blijven voordat deze door het steeds harder onderdrukte volk omver wordt gehaald valt niet te zeggen, maar dat het geen tientallen jaren zal zijn lijkt gezien de snelle opkomst van vrijheidspartijen in heel Europa wel duidelijk.

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Planet Free Will via Zero Hedge
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)