Duitse regering besluit tot verplichte Covid injecties en verdere uitsluiting ongevaccineerden

Worden we vanaf 2020 voor deze keus gesteld: de prik, of prikkeldraad?

—————————————————————————————————————————————–

Ongevaccineerden in Oostenrijk krijgen behalve enorme boetes ook gevangenisstraf (en niet eenmalig) – Nederlandse Eerste Kamer akkoord met meer Apartheid: ongevaccineerden mogen nu ook door winkels en diensten worden geweigerd

—————————————————————————————————————————————–

Zoals gevreesd gaat ook de Duitse regering besluiten om Covid genmanipulatie injecties voor iedereen te verplichten. Alleen het parlement moet er nog over stemmen, maar dat is net als in Nederland een formaliteit geworden, omdat dit enkel nog bestaat om de farce van een ‘democratie’ overeind te houden terwijl ondertussen blindelings de besluiten van een dictatoriaal regime worden uitgevoerd. De vaxverplichting is Angela Merkels ‘afscheidscadeau’ als bondskanselier, die eerder nog beloofd had dat ‘vaccinatie’ een persoonlijke keuze zou blijven. U hoeft zich er dus geen enkele illusies meer over te maken dat deze mensenrechten schendende en oorlogsmisdadige verplichting niet ook in Nederland zal komen.

Voortaan mogen alleen volledig gevaccineerde Duitsers in restaurants, theaters, bioscopen en ‘niet essentiële winkels’ komen. (Net als in Australië en Israël zullen deze mensen overigens verplicht worden om alle boostershots – die vanaf nu permanent zullen worden gegeven, minimaal twee keer per jaar – te nemen, omdat ze anders alsnog al hun privileges kwijtraken.)

Ook in Nederland mogen winkels en diensterverleners ongevaccineerden weigeren

Officieel mogen in het 2G systeem ook van Covid herstelden weer deelnemen aan de samenleving, maar het is – net als in Nederland – met opzet bijna onmogelijk gemaakt om genezing te bewijzen. Men wil namelijk per se dat ook mensen die ‘genezen’ zijn worden geïnjecteerd. (1) In ons land gaat het hoe dan ook snel de Duits-Oostenrijkse kant op, getuige bijvoorbeeld de motie van Henk Otten om ongevaccineerden een deel van hun eigen IC opname te laten betalen, en het aangenomen wetsvoorstel waardoor (‘niet essentiële’) winkels en dienstverleners nu een QR-vaxpas mogen eisen.

Over het primaire voorwendsel voor dit onderdrukkende Apartheidssysteem, het oplopende aantal (fake PCR) ‘besmettingen’, hoeven we het niet meer te hebben. En wat de gemelde stormloop op de zorg betreft houden we het voor dit artikel even kort: die is pas ontstaan nadat de injecties flink op gang waren gekomen, en steeds meer mensen nu last krijgen van schade aan hun immuunsysteem, waardoor ze extra kwetsbaar zijn geworden voor ongeveer ieder luchtwegvirus dat er standaard rondwaart (iedere herfst / winter gemiddeld 30).

Oostenrijkers worden opgesloten als ze zich niet laat injecteren

In Oostenrijk zagen we al eerder de installatie van een totalitair controlesysteem dat in onvoorstelbaar snel tempo de meest harde en onmenselijke wereldwijde dictatuur aan het worden is die de mensheid ooit geteisterd heeft. Het is reeds bekend dat Oostenrijkers die weigeren een verplichte Covid genmanipulatie injectie te nemen enorme boetes kunnen krijgen. Ze blijken nu ook gevangen te zullen worden gezet, iedere keer als ze zo’n boete niet betalen.

Oostenrijk besloot onlangs om de ongevaccineerden in een lockdown te zetten die neerkomt op een vorm van huisarrest. Dat beleid, gericht om het aantal zogenaamde ‘besmettingen’ terug te dringen, faalde compleet. Vervolgens kondigde Kanzler Alexander Schallenberg aan dat de Covid prikken op 1 februari verplicht worden, een stap waarbij Duitsland niet lang kon achterblijven, getuige de aankondiging van Duitse ministers en andere politici om exact hetzelfde te gaan doen.

De regering in Wenen ‘lekte’ tevens een nieuw wetsvoorstel naar de media, waarin staat dat iedereen die weigert op te komen dagen bij een verplichte vaccinatie eerst twee aanmaningen krijgt, en bij herhaalde weigering een boete van € 3600,- (en € 7200,- als je reeds eerdere weigeringen en boetes op je naam hebt staan) of vier weken gevangenisstraf. (1)

Kortom: genmanipulatie-injectie weigeraars dreigen straks permanent te worden opgesloten. Aangezien het in Oostenrijk naar schatting om zeker 2 à 3 miljoen mensen gaat, kunnen die nooit in gewone gevangenissen worden opgesloten, maar zullen er concentratiekampen nodig zijn. Dan is het nog maar een kleine stap naar een nieuwe ‘Endlösung’, en worden deze weigeraars mogelijk permanent ‘verwijderd’. (Deze keer zal dat vermoedelijk niet via gas spuitende ‘douches’ worden, maar wellicht met guillotines worden gedaan.)

Oostenrijk en Duitsland hebben de geest van de man met het snorretje weer omarmd

De geschiedenis herhaalt zich, alleen in een ander jasje, en met naar mijn overtuiging onvoorstelbaar veel meer ellende en bloedvergieten als destijds. De boosaardige geest van de beruchte man met het snorretje is weer op volle kracht werkzaam en wordt zelfs omarmd, niet alleen in zijn geboorteland, maar ook in het buurland vanwaar hij de tot nu toe bloedigste oorlog uit de menselijke geschiedenis in gang zette.

Het ‘dat nooit weer!’ van vlak na die oorlog is 75 jaar later veranderd in ‘We doen het weer, maar deze keer beter!’ Build Back Better – echter niet de nu voorgoed verdwenen vrije samenleving, maar een ‘betere’ versie van het aloude haatfascisme dat zo’n 80-90 jaar geleden onder rood wapperende vlaggen met witte cirkels en zwarte swastika’s furore maakte.

In de EU, waar EC president Ursula von der Leyen deze week eveneens een algemene vaccinatieplicht suggereerde,  is het rood vervangen door blauw, de witte cirkel door een cirkel van gele sterren, en de militaire uniformen door jurken en maatpakken met stropdassen. Maar de basis ideologie is exact hetzelfde, en zelfs nog veel verder aangescherpt: wij willen totale en absolute controle over alles en iedereen, en degenen die dat niet willen maken wij het leven onmogelijk.

Een wetteloos regime dat zich niets meer aantrekt van protesten en mensenrechten

Retrospectief zullen de infame Duitse, Russische en Chinese massamoordenaars van de afgelopen 100+ jaar koorknaapjes blijken te zijn vergeleken bij wat de klimaat-vaccinatie globalisten onder leiding van hun drie (zichtbare) voormannen Klaus Schwab, Bill Gates en George Soros nu wereldwijd aan het aanrichten zijn met behulp van iedere regering en ieder parlement dat hun dictaten opvolgt.

Tenminste, indien er überhaupt voldoende mensen overblijven om dat retrospectief over wat de afschuwelijkste periode uit de complete menselijke historie dreigt te worden, te schrijven en te lezen.

Ga dus zaterdag vooral naar Utrecht en duik daar het liefst met 1 miljoen mensen op, omdat het wel eens onze allerlaatste kans kan zijn. Maar besef tegelijkertijd dat dit protest volkomen zinloos zal zijn als niet heel goed beseft wordt dat we nu worden bestuurd door een regime dat zich helemaal niets meer gelegen laat liggen aan protesten, wetten en mensenrechten, en dat overduidelijk bereid is de levens van een onbeperkt aantal Nederlanders te verwoesten om de genoemde Great Reset / Agenda-2030 klimaat-vaccinatie agenda tot iedere prijs, hoe hoog die ook zal zijn, door te drukken en uit te voeren.

 

Xander

(1) Summit News via Zero Hedge
(2) Zero Hedge

Zie ook o.a.:

…….

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

97

 1. Computers kunnen buitengewoon goed rekenen, dat staat buiten kijf. Het blijven rekenmachines. Ze kunnen ongeveer alle platte, 2-dimensionale informatie razendsnel omzetten in nullen en enen.
  Maar rekenmachines begrijpen niks. Ze begrijpen niks van werkwoorden in de (voltooid) verleden of tegenwoordige tijd. Ze begrijpen niks van beeldspraak en andere stijlfiguren. Ze begrijpen niets van ironie en humor. Ze begrijpen in feite helemaal niets van de teksten die ze produceren. Ze kunnen alleen maar vergelijkingen zoeken in een enorme data-base.
  Rekenmachines kennen geen inhoud. En dus kunnen algoritmes iemand als neuroloog Jan Bonte verwijderen van Twitter, omdat hij mensen zou bedreigen, hoewel het volstrekt duidelijk is dat hij mensen wil aanvallen (met inhoud en met woorden) op hun inhoudelijke reacties.
  En dan heb je natuurlijk de mensen die zich scharen achter deze besluiten van de rekenmachines, omdat ze er een hekel aan hebben publiekelijk zó fundamenteel gefileerd te worden door een deskundiger iemand dan zijzelf.

 2. (Fake) Rick, wilde even reageren over je uitspraak t.a.v. de tweede wereldoorlog… Onthoud heel goed, dat dit de derde wereldoorlog is, en hij is nog vuiler en vunziger en geniepiger dan de tweede wereldoorlog…Daar dit een psychologische oorlogsvoering is tegen de mensheid…

 3. Feit is: Je neemt het ‘vaccin’ vooral voor je eigen gezondheid. Dat staat op één.
  Iedereen die anders beweert, spreekt onwaarheid en misleidt de boel..
  Mensen hebben het recht zélf te bepalen of ze een medische ingreep in hun lijf en dat van hun kinderen willen!
  Dat is zó fundamenteel voor de rechtsstaat, dat dit NIET opzij geschoven mag worden. Leest de CU mee??
  Want dat hele verhaal dat je als “ongevaccineerde” een risico voor anderen vormt, is pure fantastische willekeur die NIET aangetoond kan worden. En in de democratische rechtsstaat ben je onschuldig, totdat directe schuld duidelijk aangetoond kan worden.

 4. Uitstekend gesprek van Marlies Dekkers met Raisa Blommestijn (juriste en filosofe): https://www.youtube.com/watch?v=PC4458W8pco
  Geeft hoop (in tegenstelling tot de platgetreden angstpropaganda van de congsi overheid en pers). En ze zou een inspiratie voor veel jeugd kunnen zijn.
  Ze verzet zich tegen die vaccinaties in combinatie met de QR-toegangscode. Dit doet ze samen met o.a. advocaat Bart Maes en neuroloog Jan Bonte. Chapeau!
  We moeten NIET op weg naar een politie- en controlestaat!! En dat op basis van niks.

 5. Opmerkelijk dat Jeroen Pauw wel kritische vragen durft te stellen en dat er dan toch nogal hakkelende antwoorden komen. Jeroen Pauw over een muterend virus dat weliswaar besmettelijker wordt, maar ook minder ziekmakend (net als bij de Britse variant): https://twitter.com/CoKatana/status/1466939538115534848
  De mevrouw van Janssen erkent dat men niet weet hoe dit virus zich zal ontwikkelen, juist vanwege het ingrijpen van de overheden (= ook injecties). Men is dus op grote schaal aan het experimenteren.

  En hier vraagt Pauw waarom er intussen niet snel is opgeschakeld naar meer IC-bedden: https://twitter.com/op1npo/status/1466161136601030660
  En dan komt er een antwoord in de trant van ‘meer IC zou bij de mensen te veel geruststelling geven’. Een soort opzettelijk creëren van schaarste kennelijk, om de mensen te drijven richting de gifspuiten.
  Het blijft heel vreemd dat we allemaal aan die experimentele spuit moeten en zelfs in combinatie met een Covidpass. En juist daarom vertrouwen mensen het zaakje niet. De enige overtuigingskracht die van de overheden komt, is het voortdurend zaaien van angst op basis van onduidelijke en twijfelachtige cijfers.

 6. Behandeling IVERMECTINE voor Covid-19 en de mutanten

  https://zelfzorgcovid19.nl/huisarts/

  Wat kunt u doen wanneer u matige of ernstige klachten heeft?

  De Geldende Protocollen in Nederland
  Voor COVID-19 is er een NHG-protocol dat wordt gebruikt door huisartsen (wat positief advies op enige medicamenteuze behandeling bevat) en een RIVM-protocol voor ziekenhuizen (wat geen positief advies op enige medicamenteuze behandeling bevat) maar wel verwijst naar de SWAB medicamenteuze behandelopties (die adviseert om medicatie in principe helemaal NIET of alleen in een wetenschappelijk klinisch onderzoek in te zetten).

  Twijfelt/weigert uw eigen huisarts ?

  Ondanks de protocollen zijn er wel degelijk diverse medicamenteuze behandelopties die goede resultaten laten zien. Conform de medicijnenwet mag uw huisarts, vanwege prescriptievrijheid en binnen het medisch beroepsgeheim, deze off-label voorschrijven met uw instemming en die van de apotheker. Desondanks kan het zijn dat uw huisarts twijfelt of zelfs weigert hieraan mee te werken.

  Kom dan eerst zelf in actie en schrijf een brief aan uw huisarts! (vs 5) indien u medicamenteuze behandeling wilt.

  Teleconsult COVID-19 ARTSENTEAM

  Indien uw eigen huisarts u geen medicamenteuze behandeling wil voorschrijven en u wilt medische hulp dan kunt u dit middels onderstaand formulier kenbaar maken waarna uw hulpvraag zal worden doorgezet naar ons artsenteam.
  Een kort telefonisch consult van 10 minuten kost 30 euro. Bij langere consulten wordt meer in rekening gebracht afhankelijk van de tijdsduur van het consult.

  NB dit formulier Alleen gebruiken INDIEN U ZIEK BENT en een bewezen (of zeer sterk vermoeden van) COVID-19 heeft.
  U mag het formulier ook gebruiken indien U reeds het Ondersteunen schema heeft gebruikt en desondanks zieker bent geworden.

  Indien u slechts beginnend ziek bent zal U door de arts eerst worden geadviseerd om het Ondersteunen schema te gaan gebruiken, het formulier invullen heeft dan geen zin.

  Dit formulier NIET gebruiken indien u reeds bent opgenomen in het ziekenhuis of reeds onder behandeling bent van een specialist ouderengeneeskunde.

  Indien u (een deel van) de gevraagde informatie niet online wilt verstrekken kunt u dit uitstellen tot het contact met de arts.(van het artsenteam)

  Dit formulier leidt tot een email aan het artsenteam waarna deze wordt toegekend aan één van de dienstdoende artsen.

  Deze arts zal contact met u opnemen voor een tele-consult wat uitgevoerd zal worden volgens de passantenconsultregeling en wat valt onder het medisch beroepsgeheim.

  NB Er zijn kosten verbonden aan uitgebreide informatie per email, het consult, het uitschrijven van een recept en aan het verstrekken van medicijnen door de apotheek.

  NB uw gegevens worden na doorzending aan het artsenteam NIET opgeslagen in een database.

  Dan vind je op deze website een vragenlijst die je in moet vullen en als je alles ingevuld hebt klikken op verzenden.

  Er wordt dan contact met je opgenomen door een arts.

  Dan nog wat informatie over aanvullen om meer weerstand op te bouwen
  https://zelfzorgcovid19.nl/aanvullen/

  En als je milde Covid klachten krijgt
  https://zelfzorgcovid19.nl/ondersteunen/

  Algemeen U bent zelf de oplossing!
  https://zelfzorgcovid19.nl/zelfzorg/

  Ervaringen van mensen met Ivermectine

  Testimonial: Oom(67), moeder(63) en oma(93) uit Zwolle genezen in quarantaine met Ivermectine
  Nov 10, 2021
  Klachten: Op woensdag 18 augustus 2021 werd mijn oom (1954) ziek. Hij hoestte wat en voelde zich…
  https://zelfzorgcovid19.nl/testimonial-oom67-moeder63-en-oma93-uit-zwolle-genezen-in-quarantaine-met-ivermectine/

  Testimonial: Man(63) uit Zuid-Holland knapt binnen 4 dagen op.
  Nov 9, 2021
  Klachten: Op vrijdagmiddag voelde ik mij rillerig en gewoon niet goed. Het weekend echt ziek…
  https://zelfzorgcovid19.nl/testimonial-man63-uit-zuid-holland-knapt-binnen-4-dagen-op/

  Testimonial: Moeder(96) en dochter genezen, samen in quarantaine, met ivermectine
  Nov 2, 2021
  Klachten: Mijn actieve zelfstandig wonende moeder van (toen) 95 kreeg diverse klachten koorts,…
  https://zelfzorgcovid19.nl/testimonial-moeder96-en-dochter-genezen-samen-in-quarantaine-met-ivermectine/

  Testimonial : Iris de Boer geneest van vaccinatie bijwerkingen met Ivermectine
  Nov 1, 2021
  Ik schrijf u om melding te doen van het positieve effect van Ivermectine op de bijwerkingen van de…
  https://zelfzorgcovid19.nl/testimonial-iris-de-boer-geneest-van-vaccinatie-bijwerkingen-met-ivermectine/

  Testimonial: dhr. J. Theune (56) uit Zeeland geneest (na 2 weken ziek zijn) binnen enkele dagen van COVID-19 met Ivermectine.
  Okt 30, 2021
  Wat een goed initiatief. Laat ik beginnen te vertellen dat ik 56 jaar oud ben en sinds mijn 34e…
  https://zelfzorgcovid19.nl/testimonial-dhr-j-theune-56-uit-zeeland-geneest-na-2-weken-ziek-zijn-binnen-enkele-dagen-van-covid-19-met-ivermectine/

  Testimonial: haar man overleden in ziekenhuis; vrouw(49) zelf wel genezen
  Okt 27, 2021
  Ik was samen met mijn man ziek. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en kwam na een aantal dagen op…
  https://zelfzorgcovid19.nl/testimonial-haar-man-overleden-in-ziekenhuis-vrouw49-zelf-wel-genezen/

  Testimonial van zeer zieke vrouw (1970) die geneest met Ivermectine : een shock in positieve zin!
  Okt 25, 2021
  Klachten : Begin september ben ik heel ziek geworden en was positief getest op corona. De eerste…
  https://zelfzorgcovid19.nl/testimonial-van-zeer-zieke-vrouw-1970-die-geneest-met-ivermectine-een-shock-in-positieve-zin/

  Testimonial van een echtpaar (40-ers) uit Drenthe
  Okt 20, 2021
  Man, 40 jaar Klachten : Verhoging/koorts Vermoeidheid Verkouden Hoofdpijn Hoesten Pijn in…
  https://zelfzorgcovid19.nl/testimonial-van-een-echtpaar-40-ers-uit-drenthe/

  Testimonial van een 80-jarige oma uit Utrecht
  Okt 19, 2021
  Klachten: Mijn dank voor uw site is groot! Ik ben er zo blij mee. Ik heb bloedgroep A en ben…
  https://zelfzorgcovid19.nl/testimonial-van-een-80-jarige-oma-uit-utrecht/

  Testimonial van een 17-jarige Long COVID patient uit Groningen
  Okt 17, 2021
  Klachten : welke lichamelijke klachten had U en kunt U per klacht aangeven of deze COVID-19…
  https://zelfzorgcovid19.nl/testimonial-van-een-17-jarige-long-covid-patient-uit-groningen/

  Testimonial van een man (1965) uit Amsterdam
  Okt 16, 2021
  Klachten : welke lichamelijke klachten had U (en kunt U per klacht evt aangeven of deze COVID-19…
  https://zelfzorgcovid19.nl/testimonial-van-een-man-1965-uit-amsterdam/

  Testimonial offlabel gebruik Ivermectine “zwaar ziek maar binnen 5 dagen weer 95% hersteld”
  Jun 1, 2021
  Aanvulling van de echtgenoot: “Op ons verzoek aan jullie heeft een arts contact met ons opgenomen….
  https://zelfzorgcovid19.nl/testimonial-offlabel-gebruik-ivermectine-zwaar-ziek-maar-binnen-5-dagen-weer-95-hersteld/

  Testimonials van opvolgers zelfzorg adviezen
  Dec 30, 2020
  Twee dames op leeftijd beiden ziek, beiden genezen “Graag wil ik (74 jaar) melden dat mijn…
  https://zelfzorgcovid19.nl/testimonials-van-opvolgers-zelfzorg-adviezen/

  Met grote dank en een diepe buiging voor de Huisarts Rob Elens

 7. Bombshell – zou ommicron de remedie kunnen zijn voor covid?

  Mike Adams van naturalnews.com
  Omicron verspreidt zich snel, maar veroorzaakt geen ernstige symptomen bij degenen van wie wordt gezegd dat ze ermee “geïnfecteerd” zijn. Het lijkt erop dat omicron, ondanks dat het alom gehyped werd door de wetenschappelijk ongeletterde bedrijfsmedia, eindelijk de status van “seizoensgriep” heeft bereikt in termen van zijn relatief milde impact op de menselijke gezondheid.

  En dat betekent dat ommicron misschien de remedie is voor covid. Het zou deze hele pandemie kunnen beëindigen zonder de noodzaak van vaccins, maskers, sociale afstand of lockdowns. Door eenvoudigweg omicron door de menselijke bevolking te laten razen – met bijna nul doden tot gevolg – ​​zou de hele wereld immuun kunnen worden voor covid en zouden we een einde kunnen maken aan alle wereldwijde waanzin, inclusief de totalitaire ‘covid-concentratiekampen’ in Australië die de wereldwijde krantenkoppen halen.

  Lees hier het volledige detail in het hoofdartikel en de podcast van vandaag:

  https://www.naturalnews.com/2021-12-03-bombshell-could-omicron-be-the-cure-for-covid-highly-infectious-strain-with-mild-symptoms-could-deliver-worldwide-natural-immunity-and-make-vaccines-obsolete.html

  PS In de podcast van vandaag laat ik ook een video zien van mijn lasersnijoplossing voor het maken van hydrocultuursysteemdeksels voor de kweeksystemen voor hangende potten. U kunt deze snijden met een desktoplaser en een laptopcomputer. Zie de podcast voor de volledige video.

 8. Ze beginnen haast te krijgen. En waarom? Omdat ze zich hebben verslikt in de explosie aan bijwerkingen van de spuit op korte termijn. Dat is vast nooit de bedoeling geweest. Daarom gaan ze nu eerst de druk en de angst opvoeren, zodat het volk eerst nog zoveel mogelijk door angst gedreven, de spuit vrijwillig neemt. Want iedereen die vrijwillig de spuit accepteert, die heeft juridisch geen poot om op te staan, als ze klachten hebben. Maar.. Worden mensen verplicht om de spuit te nemen, dan wordt het juridisch een heel ander verhaal. Want dan treedt de Neurenbergcode in werking, en wordt het gespuis zelf aansprakelijk. En daar zullen ze eerst nog even mee wachten. Het zal beginnen met boetes uitschrijven, welke wij massaal moeten gaan weigeren te betalen. Ook weer met die Neurenbergcode als juridisch wapen. Ondertussen zullen er (helaas) veel geprikten met bosjes omvallen, wat ze dan niet meer onder het tapijt KUNNEN schuiven. Tot die tijd zullen we rustig en standvastig moeten blijven, tot hun leugenfabriek als een kaartenhuis in elkaar dondert. Grote demo s klinken interessant, en een paar is prima, om ook solidariteit met het buitenland te tonen. Maar uiteindelijk lachen ze ons uit, en we schieten er verder niets mee op. Zoals gezegd. Volgens mij is de remedie: Rustig blijven, niet meedoen met die QR, verwijderen van de telefoon. Ook al gaat dit ten koste van bezoek aan horeca etc. Er komt nu al een paralelle samenleving op gang. Niet echt leuk, maar er is geen alternatief, willen we vechten voor de vrijheid. Dus gewoon kalm aanzien hoe straks het hele spul in mekaar dondert. Overigens lijkt mij een beetje preppen wel noodzakelijk, voor het geval er een black out komt. Zonder stroom en gas zal nog niet meevallen. Zeker niet als het een beetje gaat winteren. We gaan het zien. Hou vol allemaal! Zij zijn in paniek. Dat hoeven wij met de juiste mentaliteit niet te zijn. Hou vol allemaal!

 9. Ohje schreef:
  02/12/2021 om 5:31 pm

  Lees spreuken 24 vers 11 en 12 maar.

  Liefst de duitse lutherse versie . Maar de nederlandse versie zegt :

  11 Red de mensen die onschuldig gedood zullen worden.
  Als jij hen niet redt, zullen ze naar de dood wankelen.
  12 Zeg later niet: “Maar ik wist het niet!”

 10. @Isa schreef:
  03/12/2021 om 3:49 pm

  Als de staat van beleg ( Martial Law) wordt afgekondigd, is er geen wet meer over en geen enkele organisatie, om de doodstraf te verhinderen. En dat zal waarschijnlijk door guillotines gedaan worden. Lees Openbaring maar.

  Het begon met mondkapjes, om de wakkeren de mond te snoeren, toen werd iedereen geïsoleerd (lockdowns), om de wakkeren de mond te snoeren. Daarna kwam de avondklok, om zo weinig mogelijk kritische noten van de wakkeren te laten verspreiden. Nu zijn we zover, dat de wakkeren, ik ga er van uit de niet-gevaccineerden, gedemoniseerd worden.

  En volgens mij is de clou dat propaganda je hersenspoelt tot aan het punt, dat je alle perspectief verliest en de leugen voor waarheid gaat aannemen. En degene die dan nog wakker zijn vallen in de handen van de beulen, die de guillotines bedienen. Al was het maar om de rest ervan te overtuigen dat je beter je mond gesnoerd kunt houden.
  En die propaganda schakelt uiteindelijk je geweten, je gevoel voor je medemens uit, je wordt harteloos naar de mens die voor zijn vrijheid vecht. Misschien wel om maar niet als ezel door het leven te gaan, omdat je zo dom bent geweest om die propaganda te geloven.

  En niemand hoeft mij uit te leggen, wat landverraders zijn.

  Wat nu aan de gang is wordt mijn persoonlijke Masada; maar ik vrees niet want de Heer is met mij.

 11. Key: Je bent niet de enige die onderduik adres zoekt. Wellicht staan er binnenkort wel adressen op Marktplaats en word het big business. Wellicht moeten we binnenkort ook ons tafelzilver en linnengoed weer ruilen bij de boeren voor eten. Hopelijk niet weer op een fiets met houten banden en het risico dat bij de invalswegen van de stad pelotons, van heinde en verre, vers opgeleide boa’s-(consrictors) staan die je scharrige hap vreten nog confisqueren ook. In de hongerwinter koste een tarwebrood 40 gulden. Zelf drink al regenwater uit mijn aangeschafte regenton omdat ik de corporaties en de overheid voor geen meter vertrouw. Maak je borst maar nat!

 12. Hoe kan het nou dat er nog nooit een levend virusdeeltje succesvol is geisoleerd en onder een microscoop geplaatst? Ga maar zoeken…
  Hoe kunnen ze dan ziet of er mutaties zijn?

 13. De paus zegt: Als je je laat vaccineren is dat een handeling van liefde.

  Een kind beantwoord dit met: een gedwongen vaccinatie is geen liefde, maar Verkrachting !!!

 14. Mensen die het woord fascisme gebruiken moeten weten dat het een na-oorlogse term is voor het socialisme. Hitler was een socialist pur sang en geen fascist. Lees Mein Kampf maar, het boek werd ooit verboden door, juist ja, de socialisten. Vandaag de dag zijn het weer dezelfde socialisten die wel even voor iedereen gaan beslissen wat goed is, hoe we moeten denken en vooral hun ideeën moeten accepteren. Doen we dat niet dan wacht ons uitsluiting, opsluiting en uiteindelijk de dood door toediening van hun verplichte injecties. Als je dan kijkt hoe een bedrijf als Moderna (Mode-RNA) uiteindelijk gewoon een afstammeling is van het bedrijf IG Farben (van het gifgas) en weet dat ene George Soros daar jaren de leiding had… dan weet ik genoeg!

 15. De enige echte Rick,
  Warren ze vaccinatie nooit kunnen verplichten,
  al willen ze ons doen geloven dat het verplicht zal worden !

  Oostenrijk….

  Waarom in de wereld begint deze verplichte vaccinatie pas op 1 februari 2022 ???

  Als deze tirannen al van plan zijn om ze uit te voeren, is er niets ter wereld dat hen ervan kan weerhouden dat morgen te doen. Niemand kon ze hoe dan ook tegenhouden. Maar waarom dan zo lang wachten?

  Er is maar één logische verklaring voor deze vraag. De psychologische druk op de bevolking moet in deze bijna twee en een halve maand weer enorm worden opgevoerd. Met andere woorden, de massa’s van de tot nu toe ontembare vaccinatieweigeraars zouden gedwongen moeten worden om “vrijwillig” in de naald te lopen. Maar waarom is dit “vrijwillig” zo belangrijk voor ze?

  Het antwoord is uiterst eenvoudig. Zolang een persoon iets “vrijwillig” onderneemt, draagt ​​hij er zelf de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor. In het tweede geval waarin het echt door officiële staatsdwang gebeurt, draagt ​​de persoon die het bevel heeft uitgevaardigd de wettelijke aansprakelijkheid. Juridisch gezien een ongelooflijk verschil en gezien de mogelijke op handen zijnde Neurenberg Trials 2.0, zou het levensveranderend kunnen zijn.

  De goden weten of deze verplichte vaccinatie in februari ook daadwerkelijk in Oostenrijk komt of niet. De tirannen zijn er alleen maar in geïnteresseerd om zoveel mogelijk mensen te dwingen dodelijke injecties te gebruiken zonder aansprakelijkheid.

  We zitten in het eindspel, het is gewoon een kwestie van volhouden totdat het hele gebouw van leugens instort. Wat er ongetwijfeld zal gebeuren, want de combinatie van “vaccindoorbraken” en vaccinschade kan niet langer geheim worden gehouden, zelfs de liegende en corrupte massamedia helpen niet meer. Dit wetende in het achterhoofd, hebben de criminele elites geen andere keuze dan het gaspedaal tot het uiterste in te trappen. Doorzetten en niet toegeven is nu het devies! Zij hebben bijna geen tijd meer, wij wel…

  Deel deze tekst aub overal, onwetendheid en paniek onder de bevolking zijn de machtigste wapens van de elites. Onze ruggengraat en doorzettingsvermogen zijn van ons. Als we zegevieren en niet toegeven, zal dit hele criminele systeem wereldwijd ten val komen.

 16. Oké, confronterende opmerking.

  Mensen die onder een andere naam schrijven, dus bewust de zaak besodemieteren , moeten die niet v/d site geweerd worden, klopt riekt naar censuur, moeten ons niet verlagen naar dat peil MAAR we hebben het hier over BEDROG .
  Als dat hard gemaakt kan worden dan weren , aan dat soort mensen heb je toch niks !

 17. Advocaat Spong oogst kritiek met uitspraken over vaccinatieplicht: ‘Giftig betoog’

  https://www.ninefornews.nl/advocaat-spong-oogst-kritiek-met-uitspraken-over-vaccinatieplicht-giftig-betoog/

  Strafadvocaat Gerard Spong pleit voor een vaccinatieplicht. “Omdat ik het juridisch en moreel onaanvaardbaar vind dat door een kleine groep vaccinatieweigeraars mensen dood gaan,” zei hij in Op1.

  Ook bij man valt het beschaafde juridische masker. Zijn uitspraak gaat dwars in tegen alles wat van een advocaat verwacht zou mogen worden die het immers op zou behoren te nemen voor grondrechten en burgerrechten en bovendien getuigd zijn uitspraak van 0,0 medische kennis want de talloze doden en mensen met zeer ernstige bijwerking die nu al door de genetische therapie -tenonrechte vaccins genoemd- worden nu ook door Pfizer beschreven in de documenten die door de rechter verplicht zijn vrijgegeven wat de FDA wilde verhinderen. Zij het in een krankzinnig laag tempo. ( 500 documenten/jaar op een totaal van 350.000 stuks duurt dus 700 jaar)
  Zo werkt het: door gebrek aan kennis kan men hier in de praatprogramma’s zoals OP1 de meest bizarre stellingen verkondigd horen worden zonder dat er iemand een andere mening tegenover stelt. Wetenschappers van het niveau Pierre Capel worden niet uitgenodigd dus blijft het niveau van de ‘discussie ‘ hangen op de prietpraat van dierenarts Osterhaus ( laat hij daar alsjeblieft bij de oosterburen!) die veel van zijn wijsheden uit het steeds fascistischer wordende Duitsland haalt waar dit heerschap ( haal de whisky!) ‘werkt’.

  En wie meneer G. Spong is?
  Spong heeft het OM gedwongen via een artikel 12 Sv procedure Wilders te vervolgen wegens ‘haatzaaien’ en Spong heeft ook Osama Bin Laden verdedigd in het programma ádvocaat van de duivel’. Spong merkt over AlQaida op : dat bestaat gewoon niet, Al-Qaida is bedacht om zo Osama bin Laden te kunnen beschuldigen van leiding geven aan een wereldwijde criminele organisatie. Al-Qaida is een spookbeeld.
  ( Bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Spong )

 18. Ik denk dat de mensen die voor verplichte vaccinaties zijn iets smerigs hebben te verbergen.
  Ze zijn bang dat de bal op vele terreinen niet hun kant oprolt.
  Het ontslag van Mona Keijzer is ook zoiets.
  Het zou prijzenswaardig zijn als Mona Keijzer zich daarover nog eens uitspreekt

 19. @QW en @Pieter,

  Er is hier iemand die met dezelfde naam als mij Post !

  Dit heb ik niet geschreven maar een andere Rick, helaas !
  U heeft gelijk. Mod.

  ” Rick schreef: 02/12/2021 om 5:55 pm
  Niets, maar dan ook niets, heeft maar enigzins gelijkenissen met de tweede wereldoorlog. En dat je dat ook maar durft te noemen is zoooo laag, dat is te triest voor woorden. Ik hoop dat er 4 december met scherp geschoten word. “

 20. @MODERATOR…..

  Er is hier nog een Rick en dat ben ik niet, ik heb het niet geschreven;

  U heeft gelijk, Deze Rick zijn IP post ook onder Henk-Fred-Meeskers-Hendrik- Herman en Douwe. Mod.

  ” Rick schreef:
  02/12/2021 om 5:55 pm
  Niets, maar dan ook niets, heeft maar enigzins gelijkenissen met de tweede wereldoorlog. En dat je dat ook maar durft te noemen is zoooo laag, dat is te triest voor woorden. Ik hoop dat er 4 december met scherp geschoten word. “

 21. QW schreef:
  03/12/2021 om 1:33 pm
  @ Rick 02/12/2021 om 5:55 pm.
  Jij hoop dat er met scherp wordt geschoten op eigen landgenoten?
  Als jij Nederlander bent: hoe goede verrader zou jij zijn geweest in ’40-’45 en hoe goede verrader zal jij binnenkort nog worden!

 22. Voor alle duidelijkheid :

  Verzamelen NIET NEUDE maar PARK TRANSWIJK Utrecht Demonstratie morgen

 23. Op Peter: grafeen oxide moet zijn grafeen hydroxide als ontdekt door de daarom vermoorde HELD dr Andreas Noack.

  Zijn vrouw is zwanger en zal de vader van haar kind niet bij de bevalling hebben.

 24. Vraagje over deze zin uit het artikel:

  “(Deze keer zal dat vermoedelijk niet via gas spuitende ‘douches’ worden, maar wellicht met guillotines worden gedaan.)”

  Waar heb je dit gehoord/gelezen?
  Is dit niet wat primitief en ook niet erg efficiënt? Met een simpele pil is het veel sneller en efficiënter?

 25. Foutje in het artikel
  “Worden we vanaf 2020 voor deze keus gesteld: de prik, of prikkeldraad?”
  Bedoel je niet 2022???

 26. Oké.
  “Zoals gevreesd gaat ook de Duitse regering besluiten om Covid genmanipulatie injecties voor iedereen te verplichten. Alleen het parlement moet er nog over stemmen, …….”
  “In ons land gaat het hoe dan ook snel de Duits-Oostenrijkse kant op, getuige bijvoorbeeld de motie van Henk Otten om ongevaccineerden een deel van hun eigen IC opname te laten betalen, ….”
  “Vervolgens kondigde Kanzler Alexander Schallenberg aan dat de Covid prikken op 1 februari verplicht worden, een stap waarbij Duitsland niet lang kon achterblijven, getuige de aankondiging van Duitse ministers en andere politici om exact hetzelfde te gaan doen.
  “De regering in Wenen ‘lekte’ tevens een nieuw wetsvoorstel naar de media, waarin staat …..”
  “Kortom: genmanipulatie-injectie weigeraars dreigen straks permanent te worden opgesloten. ……”
  “In de EU, waar EC president Ursula von der Leyen deze week eveneens een algemene vaccinatieplicht suggereerde…..”

  Een besluit máár…het parlement moet er nog over stemmen…
  Een MOTIE om ongevaccineerden….
  Een AANKONDIGING van verplicht prikken op 1 februari…..
  Een nieuw wetsVOORSTEL naar de pers lekken…..
  DREIGING dat vaccinatie weigeraars straks zullen worden opgesloten…
  Algemene vaccinatieplicht SUGGEREREN…..

  Oké Xander, en nu graag de reële en huidige toestand van de werkelijkheid?
  Want dit zijn evenzeer doemscenario’s over mogelijkheden die zouden kunnen gebeuren maar dat helemaal geen feiten zijn en waaraan de msm leugenmedia zich veelvuldig schuldig maakt om mensen angst aan te jagen, verdeeldheid te zaaien en op te zetten tegen ongevaccineerden, met als enig doel de overblijvende ongevaccineerden te dwingen tot vrijwillige vaccinaties.

  Ik lees liever wat en door wie er reeds beslist werd, wat wetsvoorstellen inhouden en betekenen en of ze door parlementen daadwerkelijk al werden goedgekeurd, of die wetsvoorstellen wettelijk tot stand kwamen zonder tegenstrijdig te zijn met de bestaande grondwet(ten) en dus als wet geldig zouden kunnen zijn.
  Aan voorspellingen heb ik geen boodschap, die kan ik elke dag lezen in de leugen msm.
  De werkelijke toestand zou nieuws en berichtgeving moeten zijn, niet wat ze van plan zouden kunnen zijn want we weten allemaal intussen waar die politieke psychopaten op aansturen.
  FEITEN over de werkelijke toestand is wat ik mis.
  Oa dat gevaccineerden door vaccinatieschade de ziekenhuizen overbelasten
  Dat de vierde golf een VACCIN-golf is van vaccinatieslachtoffers en géén VIRUS-golf van gezonde mensen.
  Dat besmettingen niks betekenen, (men wordt niet ziek) maar de drogreden zijn om met gemanipuleerde cijfertjes maatregelen te kunnen blijven opleggen, net zoals nieuwe, verzonnen en gemuteerde, verzwakte virussen.
  Dat er veel meer ongevaccineerden zijn dan wordt toegegeven.
  Dat daardoor de druk om VRIJWILLIG te vaccineren blijft opgevoerd worden.
  Dat verplichte vaccinatie wettelijk onmogelijk is door tegenstrijdigheid met de grondwet en ook niet gewenst wordt door de regeringen want dan door verplichting worden regeringen aansprakelijk voor vaccinatieschade en schadeclaims.
  Overigens kan uitsluiting van ongevaccineerden niet gebeuren want de vaccinatiestatus van elke burger mag door de overheid niet gekend zijn wegens medisch beroepsgeheim dus cst door QR-code is onwettig en overtreding van de grondwet en ik zie niet in hoe ze in de praktijk die opdeling zouden geregeld krijgen zonder de nodige (medische) informatie die ze niet mogen hebben.
  Vaccinatieplicht kan en zal wettelijk dus NIET opgelegd worden voor die redenen en uitsluiting van ongevaccineerden is dan ook niet aan de orde, dat is allemaal BLUFPOKER voor vrijwillige vaccinatie.
  Dat zijn dus allemaal onnodige zorgen of angst voor iets dat helemaal niet zal gebeuren, het bespelen van de bevolking…(of het is aandacht afleiding over wat intussen bekokstoofd wordt op financieel vlak.)
  Ik zie het niet gebeuren dat politiekers zowel de grondwet als hun eed, om de grondwet te volgen, als het parlement aan de kant zouden kunnen schuiven en negeren om onwettig als dictator medische apartheid en een vaccinatieplicht in te voeren waardoor zijzelf aansprakelijk worden voor bijwerkingen en vaccinatieschade.

 27. Tyson 2/12 om 6.16 pm en 3/12 10.15 am

  Bedoelt u dit cynisch of serieus ?

  Als dat laatste het geval is zeg hou de moed er in, het kan niet lang meer duren !

 28. @tyson schreef:
  03/12/2021 om 10:15 am
  Tyson, ga op zoek naar een god die je aan en uit kunt zetten. Als je zegt : “kom hier” dat hij komt. En als je zegt : “rot op” dat hij dan gaat. Ik ken een God die de wereld al helemaal van begin tot eind heeft gezien, en WEET dat van de mens geen goed is te verwachten.
  God wacht geduldig tot de tijd van de mensen-regeringen, en de haat tegen Hem en Zijn volk vol is.
  Heel veel mensen denken (en zeggen) “dat God niet ingrijpt” maar dat gaat ook gebeuren OP ZIJN TIJD en WIJZE

 29. @ Ernie 03/12/2021 om 11:20 am

  “… Zonder steun van het volk was de holocaust niet mogelijk geweest. Die steun vanuit het volk tekent zich nu weer af.”

  Volg de commentaren ook op dit forum en het bevestigt wat je schrijft.

 30. @ Rick 02/12/2021 om 5:55 pm.
  Jij hoop dat er met scherp wordt geschoten op eigen landgenoten?
  Als jij Nederlander bent: hoe goede verrader zou jij zijn geweest in ’40-’45 en hoe goede verrader zal jij binnenkort nog worden!

 31. @ PP de Groot 02/12/2021 om 11:59 pm.
  Laat jijzèlf je helemaal volspuiten met iets waarvan jezelf niet weet wat het is, maar laat mij en velen hier vrij om na te denken en om het niet te doen.

  Als je zoveel moeite hebt met de besteding van ons belastinggeld:
  heb het eerst eens over het feit dat eind December voor het zoveelste jaar op rij wéér een stad als Dronten van ong. 45.000 handophouders binnen de Nederlandse grenzen zijn aangekomen en op de beste manieren gratis worden verzorgd, gratis gehuisvest en op ernstige (!!)
  wijze ten nadele van eigen bevolking gratis worden bevoorrecht.
  Daardoor overbezetting van veel ziekenhuis- en IC-bedden, gratis woningen, gratis inrichtingen, gratis verzekeringen, gratis advocatuur tegenwoordig zelfs als ze nog in eigen land zijn (Afghanen), gratis ‘geestelijke’ verzorging, gratis tolken enz. enz. enz. enz. en velen dan nog ontevreden blijven ook met het éérste wat ze roepen:
  DISCRIMINATIE !!, potsierlijk getoond door de Staatsomroep met allerlei onderteunende beelden.
  Heb het ook eens over alle criminelen dit in dit land al tientallen jaren land heerlijk vertroeteld worden in gevangenissen, werkplaatsen, begeleidingscursussen, TBS-hotels.
  Je hebt het dan over honderden miljarden Euro’s belastinggeld over de laatste tientallen jaren, dat het biljoen (= 1000 Miljard) nadert.

  Maar praat er niet over, want dan ben je een racist of niet meer van deze tijd.

 32. Ik heb het op deze website al een paar keer geschreven en Duitsland begint er al mee. Men zal vaccinatie verplicht maken met excuus de ziekenhuizen kunnen niet volgen. Men zal de niet gevaccineerde overal uitsluiten hij of zij zal alleen nog buiten mogen voor supermarkt en apotheker en dokter. Veel landen zullen nu zeker volgen. In België wordt voor de derde maal in evenveel weken het weer verstrengd en moet iedereen een derde prik krijgen, voorlopig nog niet verplicht maar voor hoelang???? Shalom

 33. Na verplichte vaccinatie is, zoals de zaken zich nu ontwikkelen, verplichte euthanasie niet eens zo’n hele grote stap meer. Om de zorg te ontlasten, zeg maar. Zonder steun van het volk was de holocaust niet mogelijk geweest. Die steun vanuit het volk tekent zich nu weer af.

 34. zoek eens naar dr ANDREAS NOACK en ze hebben hem zaterdag vermoord en hij zegt dat die GRAPHENE OXIDE in die vaccins gelijk SCHEERMESSEN werken in het lichaam en dus alles kapot maken in het lichaam

  dr andreas noack

 35. 6 miljoen joden vergast, en god greep niet in,
  nu opnieuw wereldwijde genocide middels een spuit, en weer grijpt god niet in
  vraag me af wanneer de maat bij god dan eigenlijk wel is een keer vol is,
  begin me nu toch ook serieus af te vragen of er eigenlijk nog wel een opname komt
  ik geloof er eigenlijk niet meer in, de verdrukking is al begonnen

 36. Ik denk dat dit pure dialectische methoden zijn om mensen angst aan te jagen om alsnog vrijwillig de prik te halen. Niemand kan je dat ooit verplichten. Het is subtiel woordgebruik en media misbruik.

  Laat je niet gek maken en blijf gezond leven en als tip: zeg die hele zorgverzekering sowieso op! Besteed dat geld beter aan een waterfilter of water revitalizer, eet biologisch en zo min mogelijk supermarkt of Uber Eats rotzooi en blijf de verbinding zoeken. Ook met de vaxxxed. Uiteindelijk wordt elk schaap wakker of moet wakker te maken zijn.

 37. Als ongevaccineerden is het misschien beter om niet te komen.
  Bij een uitbraak = schitteren zij in afwezigheid.

 38. “guillotine”? Nu slaat de fantasie toch echt op hol. Rest is wel een goed Syfy script.

 39. Beste Xander een paar jaar geleden voorspelde je al met deze wijze woordenii ik citeer :
  Dat de spreekwoordelijke grote knal zal komen die alles elimineert en wegvaagd wat voor iedereen een normaal leven was
  Dit is mij al die jaren bij gebleven en we komen steeds dichterbij bij jou uitspraak
  Ik kan jou uitspraken verwoorden met de Pandora mythe .
  De PANDORA BOX Is GEOPEND ‘ Het Kwaad Der Mensheid Zal Over De Gehele Wereld Verspreid WORDEN ! !

 40. Dat hier in dit artikel Nazi Duitsland weer de metafore slechterik was , maakt de zaken wel onduidelijk wat voor vijand we meemaken. Die houding is er met staatspropaganda en Hollywood films hard in getimmerd. Maar als je wat dieper analyseert blijkt , dat wat we meemaken een opmaat is naar communisme en een sovjet systeem. De Duitsers vochten tegen communisme en cultuur vernietiging. Pasjeswetten bestonden in het sovjet systeem en bijvoorbeeld het apartheidsregime. Links rolde over straat van misnoegen tegen de pasjes van ZuidAfrika terwijl ze er nu achter staan voor die bij ons. Pas na de gewapende vijandelijkheden tussen de naties kreeg je reisvergunnigs maatregelen en niet alleen in Duitsland maar overal meestal het gevolg van contraspionage maatregelen en schaarste, Het is zelfs de vraag of de NS regering het soort maatregelen als gedwongen vaccinatie zou doorvoeren. NS-Duitsland was met een economie die een staatssector had van 25% van het BNP veel minder links dan de VS(35%+) en Frankrijk (50%+) nu. wat betreft strafkampen hadden de communisten een gigantisch aparaat in de Gulag , waar miljoenen mensen zijn doodgewerkt. Voordat de oorlog begon waren de kampen maar relatief klein. De huidige arrogante elite met de spuit is globalistisch (vergelijkbaar qua doelstelling met het vroegere Comintern) anti nationalistisch , pro social engineering met doelstellingen die in de Weimar republiek op de Duitsers werden losgelaten op sex gebied en opvoeding ,waardepatroon en waar toen veel Duits volksverzet tegen was,er waren stadsrevoluties door communisten te vergelijken met de linkse onbestuurbaar geworden steden in de VS,. Ze steunt antifa en de huur colonne van BLM zwarten die chaos maken in de VS-als het tegen Joden gericht was geweest zou je het pogroms genoemd hebben . Het is ook de vraag of de censuur in NS Duitsland zwaarder was dan we nu meemaken. Voor de uitbraak van de oorlog was die in de praktijk vrijwel sanctieloos, pas in de volle oorlog kreeg het consequentie. Die censuur was in de USSR compleet en voorzien van dodelijk sanctie middelen. Dus noem het nu op te dringen systeem door de globalistische machtselite wat het is: communisme.. Het is niet vergelijkbaar in doelstellingen met de NS ideologie .Wat er nu aankomt is 1000x erger. Er waren 60 miljoen Sovjet slachtoffers (Rummel) voordat dat systeem opgedoekt werd. Dat was ook al erg en dat was communisme.

 41. @Rick

  Mss moet je eens de geschiedenisboeken opnieuw doorlezen. De joden werden wel degelijk óók beschuldigd van het verspreiden van ziektes/virussen. Dat was propaganda van de Nazi’s. Mensen begonnen dat te geloven wat de overheid zei daarover en daardoor werden de joden o.a. buitengesloten vd maatschappij omdat ze ziektes verspreiden, zoals nu dus de ongevaccineerden dat zouden verspreiden. Dus er zijn wel degelijk overeenkomsten.

 42. Das vierte Reich ist da …. ; aber moment mal. Die Rede ist, wie immer, úber die unvollendeten Zukunftzeit wie damals.
  Es könnt, es wäre und vielleicht …. .
  De grondwet wordt herschreven, de grondwetten van een land, ten ‘behoeve vanher volk ; zo de wind waait, waait mijn jasje. De paragnost kan …. in de toekomst kijken. De stoplicht coalitie bij onze oosterburen …. ik houd mijn hart vast. Onwillekeurig moet ik dan ook denken aan : ein Volk, eine Nation …. en daar komt Brussel om de hoek kijken. Terecht zet menigeen de hakken in het zand.

 43. Hoe lang kan de samenleving blijven betalen – in breedste zin des woords – voor IC’ers die er in >90% van de gevallen met een extreem eenvoudige ingreep niet hadden hoeven liggen? Omdat ze met valse argumenten bang gemaakt blijven worden voor een vaccin dat hen kan redden?

 44. Je hoeft niet te demonstreren, Je hoeft niet te staken. Je hoeft alleen maar met z’n allen niet meer (negatief) te testen. Dan zijn er geen besmettingen meer… En zijn er geen argumenten voor alle verschrikkelijke maatregelen. Gewoon in bed gaan liggen als je ziek bent of je thuis test negatief is. En als het je echt niet goed gaat de dokter bellen. Net als vroeger toen we een griepje hadden. Ik wens iedereen het beste.

  Een mens lijdt dikwijls ’t meest
  Door ’t lijden dat hij vreest
  Doch dat nooit op komt dagen.
  Zo heeft hij meer te dragen
  Dan God te dragen geeft.

  Het leed dat is, drukt niet zo zwaar
  Als vrees voor allerlei gevaar.
  Doch komt het eens in huis,
  Dan helpt God altijd weer
  En geeft Hij kracht naar kruis.

 45. @Robert,
  Met u eens. En wie zijn dan weer de aandeelhouders van blackrock en vanguard. Vast die oude familie s en clubjes die al zo lang mee gaan. Gates, Klaus en Soros zijn slechts de naar voren geschoven jongetjes naar wie we mogen kijken en moeten denken dat zij achter dit gebeuren zitten. Speciaal voor de gene die iets verder kijkt, maar nog net niet ver genoeg. Rookgordijnen. De vijand is sluw en denkt al langer over zijn plannetje na.

  Gaat het om het vaccin of het totaal plaatje in combi met het social credit systeem? Hebben ze daarom zo snel in China (het land van de draak) geen last meer van Corona? Omdat ze daar al hebben wat ze in het westen willen?

  Wees gezegend

 46. Here we go again. De Duitsers kunnen het echt niet laten: vaccinazi ist die endlösung (v2)

 47. De keuze is reuze(n)

  Die leefde ook op aarde vroeger samen met de gevallenen,
  Het DNA van de mens werd gecorrumpeerd en veranderd….
  De toren van Brussel, de mens die denkt voor God te spelen
  We hebben dit eerder meegemaakt en zijn gewaarschuwd….

  Als de dove de blinde bij de hand neemt dwalen ze tezamen.
  Gelukkig kunnen ze dan de doofstomme nog de weg vragen …
  Uiteindelijk wordt het een caravan omweg naar weet niet waar
  Dolende in hun beperkte gezichtsveld, niets over hoe of waar …

  Op weg naar het vervlogen paradijs in herinnering van een droom …
  Was het een Deja Vue of een hersenspinsel, utopie, we weten het niet
  Maar we staan te lang stil en moeten gaan naar ergens, weet niet toe
  Voor je het weet zijn we er, duurt niet lang meer, bijna, zo … meteen !

  Iemand staat te wachten op perron, op een trein die het niet meer kon…
  kijkt naar het gekochte ticket voor de reis, omweg naar ergens terug
  Gelukkig véél geld in portemonnaie maar daar kom je nergens mee,
  Wat we nooit bedachten is dat we oneindig kunnen wachten op ooit.

  Wat je herinnerde, blijkt dat het er al was, wie vroeger belangrijk leek
  Die is niet meer, nooit vergeten… ook zeer, zeker niet volgende week.
  Een mevrouw of een meneer hebben we tegenwoordig niet meer.
  Een sprookje uit vervlogen tijden, O wie O wie verlos mij…

  Of moeten we eeuwig hier blijven lijden ?

  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8TFKkbj01NQ&feature=share

 48. Wat een vreselijke man die otten om dit te stellen, de vaccins die antivaxers niet nemen, krijgen toch ook geen geld terug terwijl dit mart belastinggeld betaald is?

 49. Het 8 uur NOS journaal van vanavond zei dat alle 65 plussers een booster prik moeten halen als ze dat willen. Waarom zegt de NOS niet: Alle 65 plussers kunnen een booster halen als ze dat willen. Waarom Moeten i.p.v Kunnen. Let op het subtiele, misleidende taalgebruik van de NOS.

 50. Xander,
  1000% eens!!
  Steen en steengoed artikel.
  Deze kant gaat het op…
  Hitler cs , de nazaten richten het 4 e Rijk op.
  En toch…en toch….de komende Christus is Overwinnaar.
  “….opdat wij zouden leven door Hem” 1 Johannes 4:9

 51. Gezien de snelheid van alle ontwikkelingen, kunnen alleen mensen met een blinddoek voor nog ontkennen welke kant het op gaat. In de jaren ’30 duurde het van 1933 tot 1941 voordat de Jodenster in het hele Duitse Rijk was ingevoerd. Wij zijn hier nog maar circa twee jaar verder. Dat is vier keer zo snel – alle vergelijkingen met WOII ten spijt – dit is tirannie van het zuiverste water, die over de bevolking wordt afgeroepen. Deze Duitse arts meldde dat ook:
  https://youtu.be/z-mzv077PUk

 52. Gates, Soros en de WHO zijn loopjongens voor de uitvoerders. Kanonnenvlees in de Great reset. Kijk eens wie de grootste aandeelhouders zijn in Pfizer, https://finance.yahoo.com/quote/PFE/holders , uiteraard Vanguard en Blackrock met 15%.
  Gates en consorten zijn het menselijk equivalent van “als je links kijkt zie je rechts niks”.

 53. Nine For News vandaag

  In Zweden microchip onder de huid geplaatst kan worden , was al mogelijk maar NU ook met vaccingegevens, straks de mogelijkheid om er ALLES op te zetten !

  Begin SYSTEEM antichrist ?? , Sorry , ik denk het wel
  Wat Moderator zegt klopt alleen mee lopen in demo. Utrecht gaat niet helpen , moet gevolgd worden door vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid als het vreedzaam kan ??

 54. Xander, en dan dit nog:
  Gister het zgn. “Blauwe boek ” via de post binnengekregen.
  ‘Aangifte tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers’, zie aangifteoverheid.nl en blijf op de hoogte van juridische procedures tegen de Overheid via het Telegram kanaal: t.me/aangifteoverheid

  Ik doe zelf middels dit boek aangifte tegen deze bende criminelen Rutte/Kaag cs op het Politie buro bij mij in de buurt.
  Shalom,
  Joost
  PS: dankbaar voor jouw site, zegen des HEEREN!

 55. Dan krijgt prof. de Smet helaas gelijk. Hij zei in een interview dat in het verloop van het scenario dat zich nu in onze samenleving ontrolt, concentratiekampen onvermijdelijk zijn. Alle tegenstemmen moeten het zwijgen worden opgelegd. De groep die als vijanden is gebrandmerkt, moet en zal worden uitgeschakeld. Degenen die zo denken verkeren in een staat die je kunt vergelijken met gehypnotiseerd zijn. Rede uitgeschakeld. Menselijkheid eveneens. Doodmaken wordt dan volkomen aanvaardbaar gevonden. Op wat voor manier doet niet ter zake.

  Dat wordt nog wat als het zo door gaat.

 56. Xander,
  Dank voor deze info!!
  Ik ga zeker naar Utrecht, op de fiets, afstand voor deze 72 jarige geen bezwaar. In OV weiger ik mondkapje te dragen, dan maar op de fiets.
  Ik ga meedoen aan de mars van de menselijke verbinding!
  ” Uw hemelse Vader
  voedt ze;
  gaat gij niet
  veel musjes te boven? ” Mt.6:26 ; Lukas 12:7

 57. MIKE YEADON ex-Pfizer | Tijdschema naar Tirannie

  Fase 5: Vestig chaos en staat van beleg, o.a. in het masterplan voor NOV’21 tm MRT’22:

  # Pas een 3e dosis toe op de gevaccineerden (boosters!)
  # Leg verplichte vaccinatie op voor iedereen (NL=1eKW’22?!)
  # Versterk de mythe van de varianten (delta, omicron), de doeltreffendheid (100%!..?) van het vaccin en de kudde-immuniteit (behbeh).
  # Demoniseer de ongevaccineerden (wappies, laag opgeleid, achterbuurten, maar ook politiek negeren elke tegenspraak) en houd ze verantwoordelijk voor de doden (dè verspreiders ‘virus’, plus hun hoge IC bezetting ten nadele van de gewone IC-zorg voor gevaccineerden)
  # Arresteer de oppositieleiders (in politiek, maar nu ‘toevallig’ ook een rechtszaak tegen Willem Engel)
  # Iedereen een digitale identiteit opleggen (QR code): Geboorteakte, ID, paspoort, rijbewijs, ziekteverzekeringskaart, enz
  Zie:
  https://www.frontnieuws.com/mike-yeadon-tijdschema-naar-tirannie/

 58. Tja, als protesteren niet helpt, wat dan? Het handigste zou zijn om enkele databases te hacken. Net zoiets als het verbranden van de gemeentelijke administratie in de tweede WO, wat helaas niet gebeurde. Of moeten we hopen dat het opeens evident wordt dat iedere gevaccineerde ernstig ziek wordt? Het lijkt een soort nachtmerrie te worden waaruit je niet wakker wordt. Ik durf nu niet mijn eigen naam en emailadres op te geven als ik dit post, dus Xander, plaats het toch maar aub :-).

 59. Ik ga lever dood dan leven in een gevangenis een dictactuur. Geen gen injectie voor mij dus.

 60. Lavrov over de gesprekken met Blinken:

  “De NAVO blijft de situatie aan onze grenzen escaleren. De NAVO weigert onze voorstellen in overweging te nemen om de spanningen te verminderen’, zei de Russische minister tijdens een bijeenkomst van de OVSE-Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken (CFM) in Stockholm.

  Bovendien, tijdens de onderhandelingen merkte de minister van Buitenlandse Zaken met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken op dat Rusland bereid is de dialoog met de Amerikaanse zijde te herstellen.

  De minister zei ook dat binnenkort Amerikaanse middellangeafstandsraketten in Europa kunnen verschijnen. Volgens hem blijft de NAVO de militaire infrastructuur “op onverantwoorde wijze” dichter bij de Russische grenzen brengen. Dergelijke acties vernietigen de architectuur van strategische stabiliteit.

  Sergey Lavrov arriveerde de dag ervoor in Stockholm. Er werd benadrukt dat de minister de Russische delegatie leidde tijdens een vergadering van de OVSE-Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken die op 2 en 3 december in de Zweedse hoofdstad zal worden gehouden.

  BRON:
  Izvestia 2-12_2021.

 61. Vanwege de verwachtte grote opkomst is de start locatie gewijzigd naar Park Transwijk ipv Neude.

  De geplaatste flyer is een verouderde versie.

 62. Nog een keer,

  Het zou wel eens kunnen zijn dat JUIST door de MASSALE PROTESTEN ( wereldwijd ) men wakker wordt
  In Nederland eerst 80% achter beleid rutte/consorten nu nog maar 25 %.
  Dus kom maar Utrecht !

 63. Schnell! Nu rap iedereen een spuit erin voordat met de nieuwe variant vele ongevaccineerden alsnog een herstelbewijs kunnen krijgen. Wat een waanzin.

 64. Ja zo gaat het. De mensen leren nOOIT
  Maar Ik zal niet zwichten en buig niet voor een ander als mijn Schepper GOD
  Ik vertrouw daar op !!!!maar een prik 2x per jaar NEE
  Als er maar genoeg mensen opstaan komt het goed Mijn leven kunnen ze maar mijn ziel is van mij en daar komt niemand aan .Eenmaal zullen de fouten voor de rechter troon van God staan en die zal vragen ;;;;WAT HEB JIJ MET JE LEVEN GEDAAN ;;; en dan kunnen
  ze zicht niet verschuilen achter ;;Ja ik wist niet dat het fout was Ik ben onschuldig!!!!!

 65. Had er nog niet bij stilgestaan maar het is inderdaad diezelfde kwade geest (demon) die aan het werk was destijds in 1940-44 die weer zijn horens opsteekt.

 66. Xander het gaat ook helemaal niet om het vaccine maar die QR code moet er komen. Er is haast bij want het globalisten plannetje loopt helemaal in de soep. De Duitsers zijn voor mij ok maar het linkse bestuur in Duitsland is een ramp wat je direct kan linken aan Klaus Schwab. Ze gaan naar 2G plus. Dit is voor gevaccineerd hersteld met een test, hoe bedoel je uitsluiting. Maar ze moeten ook meegaan want er staat iets te gebeuren vanuit Rusland en China maar wat weet ik niet. Er is kennelijk haast bij. Februari 2022.

 67. ik ben erbij vrijdag gaan we ff verhaal halen bij een paar mensen
  dit is onze laatste kans mensen trust me

 68. Nou je kunt zaterdag met de helft van de Nederlandse bevolking naar Utercht afreizen.
  Dat gaat helemaal niks ter zake doen, want in Den Haag lachen ze zich dan eenvoudig te barsten om de sukkels die daar in de kou gaan staan.
  Den Haag doet namelijk precies waar ze zin in hebben en dat is in dit geval dus een prikplicht doordrukken ondanks dat er genoeg bewijs is dat het allemaal niet deugd.
  Zo lang er geen serieus onderzoek gedaan wordt onder wie het geld verdeeld wordt wat in Nederland met deze misdaad verdiend wordt komt er allemaal niks van terecht.
  Ga lekker in de kou staan luitjes en laat je maar flink uitlachen door de Haagse maffia.

 69. Demonstreren heeft geen zin. Antennes omzagen wel. Een paar dagen zonder internet en tv zal wonderen doen. Dit is massapsychose. Nooit gedacht dat ik het mee zou maken.

 70. geweldig, of de gifspuit of naar het concentratiekamp,

  en onze lieve heer laat het allemaal nog toe ook

 71. Laten we eens luisteren naar een Duitse Longarts, die onlangs van het dak van zijn ziekenhuis ‘sprong’. Typisch dat juist de critici van het schrikbewind allemaal omkomen, nietwaar. Zou het waar zijn wat ze zeggen? We even de moeite waard wat een deskundige erover te zeggen heeft die kennelijk niet in het voorgeschreven verhaal paste. Het zou een belangrijke waarschuwing kunnen zijn voor beslissingen die u moet nemen voor alle nog uitgezette boosters…. 2 à 3 minuten van uw tijd is toch niet te veel gevraagd?
  https://youtu.be/z-mzv077PUk
  En er zijn meer bevestigingen voor zijn verhaal. Luister maar eens naar het gelieg van deze man:
  https://youtu.be/VE75wOr1haI
  Wakker worden, mensen!

 72. Nazisme (v2) met dit keer een propaganda smoes, waarop Joseph Goebbels jaloers zou zijn: een virus waaraan na 2 jaar uiteindelijk slechts 0,05% van de wereldbevolking overleden is, wordt via de mainstream media opgeblazen tot de grootste en gevaarlijkste pandemie ooit.

  Met een spuit (waarvoor niemand aansprakelijk kan gesteld worden) zou de kans op overlijden aan Covid-19 slechts 0,001% zijn, maar zonder spuit is dat ook maar amper 0,047%.
  De disproportionele maatregelen om injectie te verplichten hebben dan ook duidelijk de uitvoering van een ‘sinistere’ (*) agenda tot doel…

  (*) ‘Sinister’ is het Latijnse woord voor ‘links’…

 73. Niets, maar dan ook niets, heeft maar enigzins gelijkenissen met de tweede wereldoorlog. En dat je dat ook maar durft te noemen is zoooo laag, dat is te triest voor woorden. Ik hoop dat er 4 december met scherp geschoten word.

 74. Wie deze moordaanslag overleeft moet het Duitse gevleugelde zinnetje leren: Wir haben es nicht gewüst. En rechtop staan en zonder met de ogen knipperen.

 75. Tja, de Europese Unie is dan ook het Vierde Rijk hé. Wie was de eerste voorzitter van de Europese Commissie (in 1958)? Walter Hallstein, in de EU-propaganda omschreven als een “echte Europeaan”. In de zomer van 1938 hielden nazi-Duitsland en het Mussoline-regime een topconferentie in Rome, waar ze feitelijk afspraken om Europa onder elkaar te verdelen. Wie was daarbij de hoogste juridische afgevaardigde van nazi-Duitsland? Walter Hallstein, bijgenaamd “Hitlers jurist”. Het spreekt vanzelf dat er helaas geen enkele andere valabele kandidaat voor de post van commissievoorzitter was. Dus vroegen ze in 1958 aan Albert of hij soms zin had in die job… Wie mocht het nieuwe gebouw van de Europese Centrale Bank, in Frankfürt, bouwen? De zoon van Albert Speer, de architect van het Derde Rijk, Albert junior. Ook daar weer: alle andere architecten hadden het te druk, hadden geen zin, waren ziek of met vakantie. Bleef enkel nog Albert over. Zie je het prentje? Je kunt nog tal van andere voorbeelden aanhalen. Alles is gedocumenteerd.

 76. Marc Bonten: we komen hier niet uit zonder dwang of vaccinatieplicht

  https://hetanderenieuws.nl/marc-bonten-we-komen-hier-niet-uit-zonder-dwang-of-vaccinatieplicht/

  Dit zijn de financiële belangen van Marc Bonten volgens eigen opgave:
  Nevenwerkzaamheden
  OMT COVID-19
  Marc Bonten
  Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn.
  Adiviseur Janssen Vaccines, tbv ontwikkeling E. coli vaccin (honorering naar UMCU) Adviseur Merck, tbv pneumokokkenvaccin (honorering naar UMCU)
  DSMB lid pneumokokken vaccin studie (fase 1) Sanofi (hororering naar UMCU)

  ( https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-12/Belangenverklaring%20Prof.%20dr.%20Marc%20Bonten%2006-04-2020.pdf)

 77. Kort geleden is de volgende Duitse tekst opgesteld:

  Hier gelten die EU-Gesetze*,
  internationale Verträge, die vorgehen
  auf nationale Gesetze in Europa. Klar!

  Hier ist man zivilisiert:
  hier werden EU-Gesetze* respektiert.
  An der Hand von von der Leyen
  wird Europa sich befreien
  von der Virus-Diktatur,
  auch streitig mit uns’re Natur.
  Dank Ursula’s sauberem Gewissen
  wird die Virus-Diktatur zerrissen.

  *Artikel 3, Europäische Charta
  Artikel 32, 4. Genfer Konvention 1949
  Der Nürnberger Kodex

 78. dit is heel spijtig ,maar denk dat zo n artikels zoals deze die eigenlijk geen enkel uitkomst brengen nog meer mensen angst aanjagen en in een depressie brengen

 79. Toch apart dat bij de kudde geen lampje gaat branden.
  Misschien handig om te noteren dat ,das habe ich nicht gewust ,een leugen is.

 80. Nog steeds de andere wang toekeren.
  Tijd voor echte actie, nietwaar.
  En dan niet met een vlaggetje.

Comments are closed.