Duitse overheid erkent dat migranten 10 x crimineler zijn, vooral uit Noord Afrika

Migranten uit  Marokko, Tunesië en Algerije, met name jonge mannen van 18 tot 30 jaar, zwaar oververtegenwoordigd in misdaad – Linksgroenen in Duitsland blokkeren terugsturen criminele asielzoekers omdat hun herkomstlanden ‘niet veilig’ zouden zijn – Rechter legt zeer milde straf uit: ‘Folteren, martelen en vrijheidsberoving nu eenmaal onderdeel van moslimcultuur’ –
(Afbeelding: Getty Images). DIT is het echte Duitsland:

—————————————————————————————————————————————

De overheid van de Duitse deelstaat Sachsen heeft schriftelijk de waarheid van de door media en politiek genoemde ‘complottheorie’ dat migranten vele malen crimineler zijn dan de autochtone bevolking, bevestigd. Onder migranten uit Marokko, Algerije en Tunesië bedraagt het percentage criminelen er zelfs meer dan 95%.

Het percentage criminelen onder de autochtone Duitsers in Sachsen bedraagt slechts 1,86%. Onder alle migranten is dat met 18% bijna 10 x zo hoog. Dat bleek uit cijfers die publicist Frank W. Haubold van de deelstaat overheid kreeg nadat hij vragen had gesteld over de naar verhouding zeer grote aantallen criminele migranten in Sachsen.

Van de bijna 53.000 geregistreerde migranten eind vorig jarig in Sachsen zijn er volgens de politiestatistieken 9500 crimineel, oftewel bijna 18% van het totaal. Dat is duidelijk hoger dan het percentage criminele migranten in heel Duitsland (10%). Let wel: het gaat hier enkel nog om geregistreerde (verdachte) criminelen. Uit diverse verklaringen van (oud) agenten is gebleken dat slechts een gering percentage van het aantal gemelde en bekende migrantenmisdaden officieel in de boeken gaat.

Meeste migranten uit de Maghreb crimineel

Onder immigranten uit de beruchte islamitische ‘Maghreb’ staten –Marokko, Tunesië en Algerije- is het aantal criminelen zelfs hoger dan het totaal aantal in Sachsen aangemelde migranten uit deze landen– een statistische onmogelijkheid, wat door de overheid wordt verklaard uit het feit dat er bijna 1500 afgewezen asielzoekers rondlopen die de status ‘geduld’ hebben (wat ook gold voor de veronderstelde moordenaars van twee Duitsers in Chemnitz eerder dit jaar), en daarnaast de invloed van (bondsstaats)grens overschrijdende criminaliteit.  

Bij de getalsmatig grote groep ‘Libiërs’ (waar ook heel veel migranten uit andere delen van Afrika onder vallen) ligt het percentage criminelen ook nog op een zeer hoge 55%, en bij Georgiërs op 53%.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Sachsen schreef als reactie dat ‘deze aspecten en opvallende zaken ons bekend zijn, en er ondertussen maatregelen zijn genomen om dit aan te pakken.’ Een van de redenen waarom migranten tot 10 x crimineler zijn dan Duitsers is vanwege het buitengewoon grote aandeel jonge mannen van 18 tot 30 jaar. Ook dit is een nu erkend hard feit dat al jarenlang door de media –die voornamelijk ‘zielige’ foto’s van vrouwen en kinderen plaatsen en daarmee opzettelijk een sterk misleidend beeld schetsen- wordt gebagatelliseerd.

Linksgroenen blokkeren terugsturen criminelen, ‘te onveilig voor ze’

De linksgroenen in Duitsland (daar twee aparte partijen, de Grüne en Die Linke) hebben tot nu toe weten te voorkomen dat de Maghreb landen tot ‘veilige’ herkomstlanden worden verklaard, waardoor afgewezen criminele asielzoekers zouden kunnen worden teruggestuurd. De reden waarom de linksgroenen dat blokkeren? Omdat die herkomstlanden ‘niet veilig’ zouden zijn. (Een door iemand gesuggereerde ‘oplossing’ is om gewoon alle criminelen hierheen te halen, waardoor die landen vanzelf veilig worden, waarna ze vervolgens en masse gedeporteerd kunnen worden…).

De overheid geeft als verontschuldiging dat afgewezen criminele asielzoekers niet kunnen worden uitgewezen ‘omdat ze geen paspoort hebben’. Dan hadden ze in de eerste plaats helemaal niet moeten en mogen worden toegelaten, stelt Haubold. (1)

Rechter: ‘Folteren, martelen en vrijheidsberoving nu eenmaal onderdeel van moslimcultuur’

Ondertussen lekken er vrijwel dagelijks gevallen van de nieuwe vorm van ‘recht’spreken in Duitsland naar buiten. Zo toonde een rechter in München alle begrip voor een Syrische vader, moeder en broer die hun 17 jarige dochter / zus geheel in lijn met de islamitische Sharia wet dagenlang hadden gemarteld en gefolterd (zo kreeg ze 3 dagen niets te eten en te drinken, liepen ze over haar gezicht heen, en moest ze met haar tong de wc bril schoonlikken) omdat ze op de ‘verkeerde man’ (een Afghaan) verliefd was geworden.

Ook dreigde haar vader haar de keel door te snijden als ze zich niet liet uithuwelijken aan een Syriër. De rechter toonde zich weliswaar ‘geschokt’, maar erkende tevens dat foltering, mishandeling en vrijheidsberoving ‘deel uitmaken van de moslim cultuur’, en gaf de daders daarom zeer milde (voorwaardelijke) straffen, daar waar Duitsers in vergelijkbare gevallen minimaal 5 tot 7 jaar achter de tralies zouden zijn gezet (2).

Eigen baby dood mishandeld, toch vrijspraak

Een rechter in Köln lijkt een 57 jarige migrant en zijn 23 jarige vrouw te gaan vrijspreken van het ernstig mishandelen van hun baby Ilias. Het kind liep dermate zware verwondingen op dat het in zijn bedje overleed. Ondanks een belastende verklaring van de moeder liet de rechter de vader weer vrij, omdat familieleden en andere bekenden verklaarden dat hij maar amper naar de baby en diens 2 jarige broertje had omgekeken, en hij daarom niet de dader kon zijn. (3)

Met andere woorden: welkom in het nieuwe Europa van 2018, waar recht ‘krom’ wordt gepraat en krom ‘recht’, en goed en kwaad, licht en duisternis, totaal lijken te worden omgedraaid. Woedende reageerders noemen dit soort (linkse/liberale) rechters dan ook ‘zware criminelen’ en ‘junta justitie, voor wie maar één oplossing is: ophangen, pal voor hun gerechtsgebouwen’.


Xander

(1) Epoch Times
(2) SKB News
(3) SKB News
(4) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)