Duits-Amerikaans overheidsinstituut waarschuwt voor ondergang Europese beschaving door massa immigratie

Top historicus: Toekomstige historici zullen migratiekwestie zien als fataal voor de EU – Etnische zuiveringen teruggekeerd in Europa: Al 10% Joden in regio Parijs verdreven door moslimmigranten –
Dat moet volgens de gevestigde orde ook gaan gelden voor de 150 tot 200 miljoen Afrikanen die er de komende 30 jaar naar Europa proberen te komen, waardoor ons werelddeel feitelijk verdwijnt en ‘Eurafrika’ zal worden. (Afbeelding: Getty Images (2)).

————————————————————————————————————————————-

Het George C. Marshall European Center for Security Studies, een in 1993 opgericht instituut dat onderdeel vormt van zowel het Duitse als Amerikaanse ministerie van Defensie, waarschuwt dat de massa immigratie, door Brussel bedoeld om de volken en lidstaten met elkaar te doen versmelten, het tegendeel bewerkt, en de EU juist aan het splijten is. Erger nog: de immigratie uit Afrika en het Midden Oosten vormt volgens de veiligheids- en defensie experts zelfs een grote bedreiging voor de complete Europese beschaving.

Andrew Michta, decaan van het instituut, concludeert dat de democratieën in Europa ‘hun eigen ontmanteling riskeren’ door het binnenlaten van zulke grote hoeveelheden migranten. ‘We zullen niet alleen de splijting van de nu al kwetsbare Europese Unie zien, maar ook van de hele Westerse beschaving.’

De gezaghebbende Stanford University historicus Niall Ferguson schreef onlangs ook al dat ‘de Europese migratiecrisis in het geheel niet leidt tot fusie, maar tot splijting. Ik geloof steeds meer dat de migratiekwestie door toekomstige historici zal worden gezien als fataal (lett. de fatale oplosser) voor de EU.’

Oost Europa wil grenzen verdedigen, West Europa wil ze totaal openzetten

De Italiaanse journalist Giulio Meotti schrijft dat Fergusons voorspelling een week later al waarheid aan het worden is. Zo staat de grenzenvrije Schengen zone op het spel omdat landen zoals Italië en Oostenrijk hun grenzen willen sluiten voor nog meer (moslim)migranten, en willen Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije –de Visegrad staten- dat de Europese grenzen eindelijk worden beschermd. ‘We moeten een Europa krijgen dat in staat is ons te verdedigen,’ zo vindt ook de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz.

In West Europa is het mede dankzij de propaganda van de media en Brussel juist omgedraaid; daar vindt men dat Europa zich moet verdedigen tegen degenen die tegen de massa immigratie, en voor het in stand houden van hun landen en culturen zijn. Zelfs het hele concept van het beschermen van je grenzen wordt hier inmiddels als ‘racistisch’ gezien.

De Italianen lieten de afgelopen jaren ruim 700.000 migranten toen, en werden de criminaliteit en chaos die zij veroorzaakten zo spuugzat, dat ze massaal op zowel linkse als rechtse ‘populistische’ partijen stemden. Die vormden een nieuw kabinet, wier minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini enkele dagen geleden opnieuw een smokkelschip met honderden Afrikaanse migranten verbood om in Italië aan te leggen.

‘Europese beleidsmakers blijven doof voor zorgen en problemen gewone man’

Auteur en analist Walter Russell Mead constateerde onlangs in de Wall Street Journal dat de nieuwe Italiaanse regering de Europese ‘status quo’ (die de afgelopen jaren bestond uit het doen van enkel beloftes om de migratie in te dammen, terwijl in realiteit stappen werden ondernomen om de grenzen zelfs nog verder te openen) in gevaar brengt, niet zozeer door te dreigen uit de eurozone te stappen, maar om de door Brussel geëiste immigratie en islamisering te stoppen.

Sinds 2014 kwamen in Europa al bijna 1000 mensen om het leven door terreuraanslagen die werden gepleegd door migranten of asielzoekers, waarvan bijna driekwart nog geen twee jaar in Europa was. De New York Times schreef onlangs dat de migratie naar Europa ‘een ongekend giftige politieke kwestie’ is geworden, waarbij de huidige politici en beleidsmakers echter doof blijven voor de zorgen en problemen van de gewone man.

Zo is het quota systeem voor de verdeling van migranten reeds mislukt, en heeft het Europese Hof voor de Mensenrechten (ECHR) er met diverse uitspraken voor gezorgd dat migranten niet mogen worden gedeporteerd, en hen ook de onbeperkte toegang tot Europa niet mag worden ontzegd.

Etnische zuiveringen: Al 10% Joden omgeving Parijs verdreven door moslimmigranten

Recent stelden een groot aantal Franse prominenten, waaronder voormalig president Nicholas Sarkozy en oud premier Manuel Valls, een manifest op waarin ze de gedwongen verdrijving van inmiddels 10% van de Joden in de regio Parijs door het vele moslimgeweld een ‘stille etnische zuivering’ noemden.

Eurafrika: Komende 30 jaar 150 tot 200 miljoen Afrikaanse migranten naar Europa

Afrika expert en Macron vriendje Stephen Smith schreef onlangs in zijn boek ‘The Rush to Europe’ dat er in de komende 30 jaar maar liefst 150 tot 200 miljoen Afrikaanse migranten naar Europa zullen komen. Nu zijn er dat er 9 miljoen. Smith noemt dit scenario dan ook ‘Eurafrika’, omdat er van het traditionele, vrije en welvarende Europa zoals we dat kennen dan niets meer over zal zijn gebleven. (1)

De enige redding van alles wat na WO-2 in tientallen jaren tijd is opgebouwd is het net als in Italië en Hongarije aan de macht helpen van leiders en regeringen die de belangen van hun eigen volk weer voorop zetten, en tevens stappen zetten om de EU in zijn huidige autoritaire, dictatoriale vorm zo snel mogelijk om te vormen tot een vrijwillig samenwerkingsverband, waarbij de eigen culturen en grenzen zoals vanouds weer worden gerespecteerd en beschermd.

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)