‘Diepste excuses’ regering aan nabestaanden Srebrenica, maar weer wordt niet het hele verhaal verteld

—————————————————————————————————————————————-

Vergeten’ feit: Serviërs namen wraak omdat hun families waren afgeslacht door NAVO-bewapende moslimtroepen – Internationale Commissie in 2021: ‘Duizenden slachtoffers waren geen burgers, maar soldaten’

—————————————————————————————————————————————–

Tijdens de 27e herdenking van de massamoord in Srebrenica in 1995 heeft minister Ollongren van Defensie de ‘diepste ‘excuses’ namens de Nederlandse regering aangeboden aan de nabestaanden. Op de begraafplaats in Potocari (Bosnië-Herzegovina) zei Ollongren dat ‘de internationale gemeenschap faalde in de bescherming van de mensen van Srebrenica. Als onderdeel van deze gemeenschap deelt de Nederlandse regering in de politieke verantwoordelijkheid voor de situatie waarin dit falen kon gebeuren. We kunnen het leed niet van u wegnemen. Maar wat we wel kunnen doen is de geschiedenis recht in de ogen kijken.’ Wel, mevrouw Ollongren, waarom begint u daar dan niet gewoon zelf mee door eindelijk eens het hele verhaal te vertellen over de omstandigheden waardoor het drama van Srebrenica kon plaatsvinden.

De gebeurtenissen in Srebrenica en de burgeroorlog in Joegoslavië waren veel complexer dan het simplistische en daardoor misleidende plaatje dat door de media werd en wordt geschetst, ook vandaag weer. Zo vroeg de Servische journalist-auteur Nikola Zivkovic zich in 2015 af waarom er geen enkele getuige kon worden gevonden, en er tevens geen enkele (satelliet)foto van de slachtpartij bestaat, en dat terwijl het gebied constant door Amerikaanse satellieten in de gaten werd gehouden.

Er waren wèl getuigen van de oorlogsmisdaden van Naser Oric, commandant van de moslimstrijdkrachten in Srebrenica. De verhalen van Nederlandse blauwhelmen over wat er zich in het kamp van de jihadsoldaten afspeelde, worden door foto’s bevestigd. Op die (van datums voorziene) foto’s zijn leden van het islamitische executiecommando te zien, terwijl ze poseren naast hun vastgebonden Servische slachtoffers. De executies werden ook gefilmd en gebruikt als propagandamateriaal voor buitenlandse geldschieters, en zelfs als ‘cadeau’ overhandigd aan de Bosnische president Alija Izetbegovic.

Vergeten’ feit: Serviërs namen wraak omdat hun families waren afgeslacht

Het klopt dat bij de verovering van Srebrenica veel moslims door de Serviërs zijn vermoord, volgens officiële schattingen zo’n 8000. Wat er nooit bij wordt gezegd is dat die Serviërs wraak namen voor het feit dat eerder duizenden van hun gezins- en familieleden door moslims waren afgeslacht. Dat is natuurlijk geen excuus, maar plaatst de gebeurtenissen wel in een veel genuanceerder licht. Waarom krijgen wij in het Westen na 27 jaar nog steeds een zeer eenzijdige versie te horen, waarin moslims enkel als weerloze slachtoffers, en de (orthodox-christelijke) Serviërs enkel als wrede daders worden afgeschilderd?

Tijdens de Joegoslavische burgeroorlog bezetten VN- en NAVO troepen Srebrenica en enkele andere, voornamelijk door Serviërs bewoonde gebieden. De Serviërs werden gedwongen ontwapend, maar de moslims niet; die kregen zelfs moderne wapens van de NAVO overhandigd. Die vielen daarmee vervolgens de omliggende Servische dorpen binnen – zelfs vanuit de door VN blauwhelmen beschermde zones, ook bij Srebrenica -, waar de bewoners vervolgens werden mishandeld en afgeslacht als het hen niet was gelukt om tijdig op de vlucht te slaan.

Westen koos kant van moslims en verklaarde Serviërs tot schurken’

De in 2017 overleden professor Edward Herman (Pennsylvania Universiteit) verklaarde in een interview met Zeitenschrift dat er in werkelijkheid geen volkerenmoord in Srebrenica heeft plaatsgevonden. ‘Het Westen schaarde zich al snel aan de kant van de Bosnische moslims, en riep de Serviërs tot de schurken uit. Vooral Duitsland, het Vaticaan en de VS volgden daar hun eigen belangen… Het demoniseren van de Serviërs was heel effectief… Ja, ze deden vreselijke dingen, maar hun etnische rivalen net zo. Denk alleen maar aan Naser Oric, de leider van de moslim strijdkrachten… Hij liet filmpjes van onthoofde Serviërs zien, en pochte dat hij er bij één actie 114 had vermoord.’

‘Maar de blik was enkel op de Servische misdaden gericht. De media verloren bij hun berichtgeving over de oorlog iedere objectiviteit, en speelden de propaganda van de NAVO en Bosnische moslims af. De destijds in Bosnië gestationeerde Amerikaanse militair John Sray noemde deze verslaggeving een ‘onuitputtelijke bron van desinformatie’.

De Nederlandse journalist Bart Rijs, die in 1992 en van 1994 tot 1998 in Bosnië werkte, verweet het zichzelf voor het gebrek aan accurate en genuanceerde berichtgeving. Hij vertrouwde teveel op de verslaggeving uit andere steden, en op de externe rapporten over Dutchbat. Volgens Rijs was het nieuws over de (veronderstelde) massamoord op 8373 Bosnische mannen en jongen in een ‘safe area’ van de VN een grote verrassing voor zowel journalisten, politici als de aldaar gelegerde blauwhelmen.

De Amerikanen en Duitsers speelden in de oorlog de kwalijkste rol, want zij bewapenden opzettelijk de moslims om daarmee etnische zuiveringen onder de Serviërs aan te richten. De NAVO en het Westen weigerden een oplossing door middel van onderhandelingen te aanvaarden, en beloonden de extremistische afscheidingsbewegingen met politieke en militaire steun. De Bosnische moslims kregen te horen dat zij iedere overeenkomst met de Serviërs moesten afwijzen, en hun strijd tegen hen moesten voorzetten, en dat de NAVO hen militair zou bijstaan.

Tientallen Servische dorpen op rituele wijze uitgemoord

Professor Hermann wees erop dat moslimleider Naser Oric vele duizenden Serviërs heeft laten vermoorden, zonder dat iemand daar vragen over stelde – ook niet generaal Philippe Morillon, commandant van de VN troepen in Bosnië. ‘Het Westen gedenkt ieder jaar enkel de ‘volkerenmoord’ op Bosnische moslims in Srebrenica, maar vergeet de Servische slachtoffers.’

En dus werd Oric ondanks tientallen getuigenverklaringen door het Joegoslavië Tribunaal vrijgesproken van het vernietigen en uitmoorden van (christelijke) Servische dorpen in de periode 1992-1993. Deze moordpartijen waren een directe aanleiding voor de wraakacties bij Srebrenica in 1995. Bedenk dat het uitmoorden van die dorpen een vastgesteld feit is, en daarom nooit ter discussie werd gesteld.

Uit streng vertrouwelijke Bosnische documenten bleek dat het wel degelijk Oric was die al in het begin van de oorlog de bewoners van zeker 50 Servische dorpen rond Srebrenica op rituele wijze had afgeslacht. Zo werden veel bewoners aan bomen gekruisigd, een openlijk anti-christelijke methode. ‘Vrouwen, kinderen en bejaarden werden op wrede wijze gedood. Daarom werd Srebrenica een gehate enclave in Servisch gebied,’ wordt in de Noorse documentaire ‘Srebrenica- De Verraden Stad’ gesteld. Daarin wordt er ook op gewezen dat Oric miljoenen verdiende met de verkoop van (Westerse) humanitaire hulpgoederen, en dat er in Srebrenica in werkelijkheid geen volkerenmoord op moslims heeft plaatsgevonden.

Bevel massamoord op moslims afkomstig van Bill Clinton’

Daarbij komen niet de minsten aan het woord. Haikia Meholjic was destijds het hoofd van de politie en de tweede man in Srebrenica. Meholjic vertelt dat hij van Alija Izetbegovic het bevel kreeg om 5000 moslims door Servische ‘Tschetniks’ te laten vermoorden, om de Amerikaanse president Bill Clinton een voorwendsel te geven voor een militaire interventie tegen de Serviërs. Clinton zelf zou Izetbegovic om die massamoord hebben gevraagd.

Meholjic kon niet geloven dat Izetbegovic bereid was duizenden van zijn eigen mensen in Srebrenica op te offeren, maar dat gebeurde toch. ‘We werden verraden, door Izetbegovic, en door de internationale gemeenschap,’ aldus Meholjic. ‘Er zijn goede en slechte mensen, en Izetbegovic was een slechte. Hij heeft ons allemaal begraven, en heeft de verantwoordelijkheid voor wat er in Srebrenica is gebeurd met zich mee het graf in genomen.’

Historicus: ‘Geen bewijs voor genocide, wel voor andere gang van zaken’

Ook historicus Jelene Guskova, hoofd van het onderzoekscentrum voor Balkan Crises van de Russische Wetenschappelijke Academie, heeft geen bewijs voor genocide op moslims door de Bosnische Serviërs gevonden. ‘Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het om een geplande operatie van islamitische geheime diensten ging… Het aantal slachtoffers van 8000 wordt door niet één feit ondersteund. Wel zijn er documenten opgedoken waaruit een andere versie naar voren komt, waarmee het aantal dodelijke slachtoffers kan worden gecorrigeerd.’

Tussen 2003 en 2006 werden 2442 doden in de massagraven bij Srebrenica gevonden. 914 van hen bleken echter een jaar later te hebben meegedaan met de verkiezingen van 1996. Experts van het Joegoslavië Tribunaal constateerden dat van maar liefst 92,4% van de aangetroffen lijken de doodsoorzaak niet kon worden vastgesteld. Bovendien kon er niet één VN soldaat of journalist worden gevonden die de massamoord op 8000 moslimmannen met eigen ogen had gezien.

Commissie in 2021: Duizenden slachtoffers waren soldaten

In juli 2021 concludeerde de Independent International Commission of Inquiry on the Sufferings of All Peoples in the Srebrenica Region between 1992 en 1995, die opgezet werd door de Republika Srpska, dat duizenden van de slachtoffers die bij Srebrenica waren vermoord actieve soldaten waren, en geen burgers.

De slachtoffers maakten deel uit van een militaire colonne van meer dan 12000 man, die onderdeel uitmaakte van de 28e Bosnische divisie (ARBiH) die door de Servische linies brak. Die voerden vervolgens een tegenaanval uit, wat ’tot de dood van ongeveer 4000 tot 5000 leden van het leger’ leidde.

Tevens beschuldigde de commissie het Joegoslavië Tribunaal ervan een politiek vooroordeel te hebben ingenomen tegen de Bosnisch-Servische leiders. De bevindingen van de commissie werden vanzelfsprekend tegengesproken door analisten en medestanders van de officiële Westerse Srebrenica rapporten en verklaringen.

Afgedwongen schuldbekentenis gebruikt om NAVO bommen te rechtvaardigen’

Hoewel de Serviërs onder druk van de EU schuld bekenden, vond Guskova dat ze dat niet hadden moeten doen zolang niet alle feiten en omstandigheden over Srebrenica bekend zijn. ‘Anders geldt deze bekentenis als een bevestiging van de bewering van de NAVO dat (alleen) de Serviërs de schuldigen waren van wat er in de jaren ’90 op de Balkan gebeurde, en waarmee de NAVO zijn bombardementen in 1999 op Servië rechtvaardigde.’

Ook in de ARD documentaire ‘Het begon met een leugen’ werd duidelijk welke leugenpropaganda er tijdens de Balkanoorlog via de massamedia werd verspreid. Zo blijken tal van beelden van ‘onschuldige vermoorde moslims’ in werkelijkheid van soldaten en terroristen te zijn geweest. Deze leugens waren ook de basis van de inzet van Nederlandse F-16’s tegen de Servische troepen en luchtmacht.

In mei 2022 wees China er nog eens fijntjes op dat ‘wij nooit zullen vergeten wie onze ambassade in Joegoslavië heeft gebombardeerd‘. Dat was een reactie op de eis van de NAVO dat China de ‘Russische agressie’ in Oekraïne moest veroordelen. ‘Wij hebben geen lesje rechtvaardigheid nodig van DE misbruiker van het internationale recht. De NAVO landen zijn een overblijfsel van de Koude Oorlog en ’s werelds grootste militaire alliantie, en blijft zijn geografische omvang en operaties vergroten. Wat voor rol heeft het gespeeld voor de wereldvrede en stabiliteit? De NAVO heeft eens goede reflectie nodig.’

Wanneer worden de uitgemoorde Serviërs herdacht?

Het zou Nederland en het Westerse bondgenootschap daarom sieren als in het vervolg ook de duizenden uitgemoorde Serviërs worden herdacht, en eindelijk eens een eerlijk beeld wordt geschetst van de gruwelijke gebeurtenissen op de Balkan in de jaren ’90 – gebeurtenissen, waarvan een herhaling gezien de nog altijd aanwezige grote spanningen niet ondenkbaar is.

Dat eerlijke beeld hoeven we echter niet snel te verwachten. We zien namelijk al jaren overal dezelfde trend: of het nu voormalig Joegoslavië, Syrië, Irak, Nigeria, Soedan, Pakistan, Iran of China is – als de koers van VS/EU/NAVO in het geding is, en de slachtoffers geen islamitische, maar een christelijke identiteit hebben, verliezen de Westerse media en politiek al hun interesse.

Xander*

* In verband met de actualiteit heb ik bij uitzondering besloten om de 2020-update van een eerder artikel uit 2017 grotendeels opnieuw te plaatsen, met een aantal belangrijke aanvullingen.

(1) Epoch Times
(2) Fassadenkratzer
(3) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur ICTY staff. Original uploader was Srebrenica Genocide Blog at www.icty.org , bron http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2006/06/naser-oric-proved-his-innocence.html,. disclaimer: “These photographs may be reproduced by other agencies on the condition that a clear credit is provided to the ICTY.”
(4) Balkan Insight

07-04-2018: Zo verkrachtte het Joegoslavië Tribunaal, dat geen bewijs tegen Milosevic vond, het recht

24-11-2017: Mladic veroordeeld, maar dit gebeurde er echt in Srebrenica (/ ‘Vergeten’ feit: Serviërs namen wraak voor uitmoorden tientallen dorpen door moslims die door de NAVO waren bewapend)